Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

AdministratieDrept

LEGE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE GEODEZ

legislatie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
METODOLOGIE privind fundamentarea cifrei de scolarizare
DECIZIA nr. 1 din 3 noiembrie 2000 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru consumatorii captivi
Sanctiuni contraventionale auto si masuri tehnico-administrative
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (publicata in Monitorul Oficial nr. 204 din 23 aprilie 2001)
Lista de verificare privind legislatia de mediu
LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal
RINCINCIPALELE PREVEDERI ALE PRESCRIPTIEI TEHNICE pentru proiectarea, executia cazanelor de abur si a cazanelor de apa fierbinte
Masuri de protectie contra incendiului pentru navele cisterna
CERERE de solicitare a subventiei in temeiul Legii 34/1998
Legea bugetului de stat pe anul 2008, legea nr. 388/2007

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILORSENATULLEGE

PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA

PROFESIEI DE GEODEZ

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 3. (1) Profesia de geodez poate fiexercitata si de cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, de cetatenii statelor membre ale Spatiului Economic European si de cetatenii Confederatiei Elvetiene, absolventi cu diploma de studii superioare sau alt document similar din domeniul geodeziei, recunoscute in unul dintre statele de mai sus.

CAPITOLUL II

Exercitarea profesiei de geodez

SECTIUNEA 1

Dobandirea si exercitarea dreptului de semnatura

proiectelor si lucrarilor de specialitate, cu respectarea legislatiei in domeniu.

SECTIUNEA a 2-a

Modalitati de exercitare a profesiei de geodez

(3) Indiferent de modalitatea de exercitare a profesiei, geodezii cu drept de semnatura pot angaja salariati, conform prevederilor legale.

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile si obligatiile geodezilor cu drept de semnatura

c) sa faca cunoscuta beneficiarului obligatia de a obtine si de a respecta avizele, acordurile si autorizatiile necesare, prevazute de lege;

SECTIUNEA a 4-a

Suspendarea si incetarea calitatii de membru al Ordinului

Radierea din Registrul National al Geodezilor

(2) Incetarea calitatii de membru atrage pierderea dreptului de semnatura si radierea din Registrul National al Geodezilor.

CAPITOLUL III

Ordinul Geodezilor din Romania

SECTIUNEA 1

Atributiile si organizarea Ordinului

(3) Din Ordin fac parte geodezii cu drept de semnatura.

(4) Prezenta lege nu limiteaza dreptul de libera asociere a geodezilor la alte forme de asociere profesionala.

(5) Ordinul are obligatia de a publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,Regulamentul Ordinului Geodezilor din Romania, Codul deontologic al profesiei de geodez, lista onorariilor minime si orice modificare a acestora, si anual Registrul National al Geodezilor.

(2) Ordinul este singura asociatie profesionala care acorda dreptul de semnatura, in conditiile art. 9.

Art. 24. - (1) Forurile de conducere ale Ordinului sunt:

(2) Conferinta nationala a Ordinului este legal constituita la prima convocare in prezenta a cel putin doua treimi din numarul delegatilor, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti. Daca la prima convocare conditia de prezenta nu este indeplinita, la a doua convocare, dupa cel putin doua saptamani, Conferinta nationala este legal constituita in prezenta majoritatii delegatilor si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.

(2) Componenta Consiliului national va asigura reprezentativitatea proportionala a membrilor filialelor teritoriale.

(2) Vicepresedintii Ordinului sunt inlocuitori de drept ai presedintelui, in ordinea stabilita de Conferinta nationala.

(2) Colegiul director este ales cu votul majoritatii membrilor Consiliului national.

SECTIUNEA a 2-a

Filialele teritoriale ale Ordinului Geodezilor din Romania

(2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 25 de membri ai Ordinului, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea membrilor Ordinului cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 25 de membri.

(3) In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua sau mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului.

(4) Filialele teritoriale dobandesc personalitate juridica de drept privat de la data adunarii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:

SECTIUNEA a 3-a

Registrul National al Geodezilor

(2) Registrul National al Geodezilor va cuprinde toti geodezii cu drept de semnatura.

(3) Inregistrarea in Registrul National al Geodezilor asigura dreptul pentru exercitarea profesiei in intreaga tara, conform prevederilor prezentei legi.

(2) Registrul National al Geodezilor va evidentia si modalitatea in care persoanele inscrise isi exercita profesia.

(3) Ordinul sau filialele acestuia vor elibera, la cererea celui inscris, un certificat, care va cuprinde toate datele care il privesc, inregistrate in Registrul National al Geodezilor.

SECTIUNEA a 4-a

Raspunderea disciplinara

(2) Sanctiunile disciplinare sunt:

(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica de catre colegiul director teritorial, la propunerea comisiei teritoriale de disciplina .

(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. c), d) si e) se aplica de Consiliul national al Ordinului, la propunerile comisiilor teritoriale de disciplina, in baza hotararii comisiei de disciplina la nivel national.

(6) Impotriva hotararii comisiei teritoriale de disciplina, prin care s-a aplicat una dintre sanctiunile disciplinare prevazute la alin. (2) lit. a) si b), se poate face contestatie la Comisia nationala de disciplina in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

(7) Impotriva hotararii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate face contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta in termen de 30 de zile de la data comunicarii hotararii.

(8) In conditiile neinceperii procedurii de judecare a abaterilor, aplicarea sanctiunilor se prescrie in termen de 2 ani de la savarsirea lor.

(3) Comisiile de disciplina isi aleg cate un presedinte din randul membrilor sai.

(4) Hotararile comisiilor de disciplina se valideaza cu majoritate simpla de voturi.

(5) Procedura judecarii abaterilor se stabileste prin Regulamentul Ordinului.

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

(2) Pana la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, cetatenilor statelor membre ale Spatiului Economic European si cetatenilor Confederatiei Elvetiene li se vor recunoaste calificarile profesionale prin echivalarea studiilor, potrivit legii.

Art. 49. - (1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 811
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site