Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

 
CATEGORII DOCUMENTE

BulgaraCeha slovacaCroataEnglezaEstonaFinlandezaFranceza
GermanaItalianaLetonaLituanianaMaghiaraOlandezaPoloneza
SarbaSlovenaSpaniolaSuedezaTurcaUcraineana

електроненизкуство култураикономикаисториякнигакомпютримедицинапсихология
различнисоциологиятехникауправлениефинансихимия

Средства, насочващи процесите на разбирането в текста на „Песен за човека” от Никола Вапцаров

различни

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Средства, насочващи процесите на разбирането в текста на „Песен за човека” от Никола Вапцаров

Средства, насочващи процесите на разбирането в текста на „Песен за човека” от  Никола Вапцаров

 Увод:

Никола Вапцаров използва  разнообразни изразни средства, с цел да насочи читателя към разбирането на човешката същност.Поетът представя две тези за човека, като го разглежда  в два плана.

 

 Теза:

В поемата „Песен за човека” поетът Никола Вапцаров използва средства и похвати, които насочват процесите на разбирането от страна на читателя, за да докаже тезата си, че човекът се променя, той е зависим от обстоятелствата, в които е поставен.

             
1.Предварителна представа за автора:
а/Житейска и творческа биография – Никола Вапцаров (1909-1942)-учи в прогимназия в Банско,завършва Разложката гимназия и Морското машинно училище във Варна.Работи в книжно-мукавена фабрика,като огняр в БДЖ,техник в Държавен екарисаж.През 1940г.издава „Моторни песни”,разстрелян е на 23.07.1942 за революционна дейност.
б/Другите за него- „ по един и същ начин сме стигнали до комунизма  по пътя на хуманизма,внушен ни най-напред от нашите майки.”               Росица Босева
в/ Авторът за себе си-
“защото би ни безпощадно
живота с тежките си лапи
направо по устата гладни,
затуй езика ни е грапав.
И стиховете ,дето пишем,
когато краднем от съня си,
парфюмен аромат не дишат,
а са навъсени и къси.
За мъката не щем награди,
Не ще дотегнем и с клишета 
На томовете ти грамади,
Натрупани през вековете.
Но разкажи със думи прости 
На тях- на бъдещите хора,
Които ще поемат поста ни ,
Че ние храбро сме се борили.”
/”История”/
г/Предварително прочетени текстове- ст.”Вяра”,”Писмо”,”Ще строим завод” , „История” и ”Прощално”
2.Жанрова определеност на текста/особености на жанра в конкретния текст/-Поема, творбата е изградена като диалог,спор по ясно формулирана тема и с ярко разграничени страни;лирическият текст е изграден чрез два езиковостилистични пласта;представени са случки , участници в тях , изразени са и са разкрити чувства ;цитирана е чужда реч;редуват се конкретно и обобщено.
3.Заглавие на художествения текст/знаковост на заглавието/-„Песен за човека”-ключовите думи „песен” и „човек” въвеждат темата за хуманния смисъл за живота.
4.Авторски текстове /фрагменти/:
а/предговори-няма
б/следговори-няма
в/бележки-няма
г/автоинтерпретации-“но аз/ понакуцвам в/ теория/и рекох полека,/без злоба,/човешки,/да пробвам със тази история.-“
5.Паратекстове:
а/мото-няма
б/посвещение-няма
6.Конструктивни особености на текста:
а/части-открояват се три важни части: полемичен увод-завръзка;разказ-аргументация и лаконично заключение.
б/случки- разказът  на дамата,историята,която разказва лирическия говорител и случката в затвора.
в/пейзажи-няма, но има пейзажни щрихи, свързани със събитието и със състоянието на героя:”а горе/вече зората блести./”,”Човека погледнал зората ,/в която /се къпела с блясък звезда”,”и мрака ударил на бег”,”Усмихнати чули звездите отгоре ”
г/диалог-Диалогът в текста е художествено средство на поетичния спор.Лирическата героиня обвинява човека,отрича хуманното в него.Лирическият Аз приема ролята на защитник, той вярва в човека в духовната му сила.
д/описания-“Мрак се в ъглите таи”,“скочил,избърсал потта от челото/и гледал с див поглед на бик”,природните щрихи,”в разкривените /в сините устни”,”сивите ,влажни стени”
 е/лирически и други отстъпления-
“Как мислите ,може би/тука се крие / един истеричен комплекс?”
7.Механизъм на дублиране на текстовите структури:
а/повторения - лексикални,сюжетни,семантични и други-лексемата „човек” е употребена емоционално и смислово неутрално,”песен” се появява няколко пъти с различни значения,има символичен смисъл ,свързан с бъдещия живот,шесткратното повторение на съюза „но” насочва към сложните движения на човешката душа по пътя й към доброто и красивото.
б/откъси,резюмиращи целия текст-няма
8.Образ на света:
а/модел-“скотобойна”,”лошо светът е устроен”
б/време-“новото време”,”в месец,или пък /във седмица само”,нощ-утро
в/пространство-  място на дебата-неопределено,”село Могила”,”съд”,”във съдът” ,”във затвора”,”във коридора”,килията –“”вратата отворил”,”в леглото”, долу”слезнали после на двора”-“горе”-небето,звездите , зората,, 
9.Образ на читателя:
а/имплицитен читател-
б/експлицитен читател-
“Как мислиш ,читателю,ти?”
10.Лингвистични техники:
а/стилистични средства-структурата на текста е усложнена чрез разпространения в епоса похват „разказ в разказа”, а е въведен и „втори лирически глас”;речта на лирическия Аз е разнообразна-в нея присъстват и елементи на научния стил,и всекидневна реч,и вестникарска лаконичност.В текста се проявяват разговорни думи и изрзази,поетът борави със средствата на риториката.Метафоричното се комбинира с пряко назованото.Не са спестени дори натуралистични изрази.Стиховата организация е усложнена чрез нееднаквите по дължина стихове и чрез особенното боравене с графиката на текста. 
б/включване на различни езици-няма
в/придаване на чужд оттенък на българските лични имена чрез наставки-няма
г/лексикални особености-строфите са начупени и  се доближават до разговорната реч,но присъствието на разговорното не ограничава функциите на реторичното.Използва ярки метафори-глаголни форми,същ.имена,прил.имена,наречия.
д/синтактични особености-използва повече сложни отколкото прости изречения
е/фонетични особености-някои диалектни особености –“спориме”,”отишел”“хлеба”
11.Културни универсалии:
а/сюжетни схеми,мотиви и образи-престъплени –наказание, грях -възмездие
б/символи и символни аранжименти-„песен”-песента символизира акта на утвърждаването на човека като по-силен от смъртта;вярата в доброто и свободата;светлината символизира надеждата за бъдещето и свободата, „затвора” е символ на несвобода и страх.
в/смислово-емоционални опозиции добро-зло,престъпление-наказание,грях-възмездие,горе-долу,тъмно-светло,нощ-утро ,ужас -песен
г/топоси – село Могила, затвора
д/темпорални модели/ретроспекция,проекция,ретардация/-ретроспективно представяне на престъплението ,осъждането и просветлението
12.Форми на междутекстови връзки:
а/цитат-„Човекът във новото време”,”Брей,как се обърках и ето ти тебе бесило.А може, по-иначе може”,”Веднъж да се свършиЗагазил си здравата,брат..”,”Хайде стани”,”Браво човек!”,”Ужасно!Ужасно!-разказвате,сякаш като че там сте били!”
б/перифраза-няма
в/пародия-няма
г/полемика-цялото произведение е представено като спор;полемиката между двамата герои е израз на две различни гледни точки за човека;това показва ,че в обществото битуват както ненавистта и недоверието към човека , така и силната вяра в доброто у него и в способността му да се развива.  
д/алюзия-няма
13.Техники на вътрешнотекстовото декодиране/'ключове' към разбирането на целия текст/ - “спориме”,тезата и речта на опонентката , нейното поведение в спора,”Смутено потръпнах .И стана ми/тежко.”,”ч о в е к”,”Какъв ти тук ужас?!”,”Това е прекрасно ,нали?”.
 
Заключение: 
Поетическият текст на Вапцаров събира в едно както поетически, така и разговорни думи, изрази и синтактични конструкции.Със своите специфични изразни средства, със силата на внушението, експресията и емоционалността, поезията на Вапцаров е един дълбок универсален размисъл за човека.DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1366
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Distribuie URL

Adauga cod HTML in siteTermeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2019. All rights reserved