Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracte
EconomieTransporturiTurismZootehnie

PREZENTAREA SOCIETATII LUXOR

afaceri

+ Font mai mare | - Font mai mic
PREZENTAREA SOCIETATII LUXOR

In cadrul firmei exista o preocupare permanenta pentru a oferi solutii complete care sa includa retele structurate de voce si date, solutii de reducere a costurilor convorbirilor telefonice, realizarea aplicatiilor de telefonie precum si integrarea telefoniei cu calculatorul, toate acestea avand ca finalitate cresterea eficientei activitatii beneficiarilor nostri.
Unul dintre factorii importanti ce au facut posibila dezvoltarea si specializarea activitatii firmei il reprezinta factorul uman. Exista o preocupare permanenta pentru specializarea personalului, competenta acestuia fiind unul dintre punctele 'forte' ale firmei. Datorita prestigiului de care se bucura LUXOR SRL, a pozitiei pe piata produselor si serviciilor de telecomunicatii din Romania, cat si a parteneriatului cu BOSCH, care onoreaza dar si obliga in aceeasi masura, putem spera ca o colaborare cu firma noastra nu poate aduce decat rezultate bune si beneficii ambelor parti.

Luxor Hardware S.R.L a fost infiintata in anul 1999 si este situata in Timisoara, judetul Timis. Compania noastra va pune la dispozitie produse de calitate ca: componente It - carcase, surse, PC-uri, periferice - imprimante, monitoare. Firma noastra are un personal de 10 angajati. Beneficiem de o mare recunoastere pe piata din Romania.
Orice produs sau serviciu prestat de firma noastra are la baza rezultatele analizei profilului beneficiarilor sai, a cerintelor si asteptarilor acestora. Acordam o atentie deosebita instruirii personalului nostru, pentru garantarea unei maxime satisfactii in utilizarea produselor Luxor Computers S.R.L.
Desi suntem o firma tanara, in scurt timp am reusit sa ne impunem pe piata datorita profesionalismului cu care tratam clientii si a calitatii produselor noastre.
Principala preocupare a companiei Luxor Computers S.R.L este de a sprijini clientii in gasirea celor mai optime solutii in achizitionarea produselor si serviciilor noastre.

Orice produs sau serviciu prestat de firma noastra are la baza rezultatele analizei profilului beneficiarilor sai, a cerintelor si asteptarilor acestora. In cadrul companiei LUXOR S.R.L desfasuram activitati specifice de instruire si formare profesionala.

Desi suntem o firma tanara, in scurt timp am reusit sa ne impunem pe piata datorita profesionalismului cu care tratam clientii si a calitatii produselor noastre.

LUXOR S.R.L este onorata sa raspunda oricarei solicitari din partea dumneavoastra referitoare la oferta noastra de produse si servicii, care in mod cert va va aduca reale satisfactii.

In speranta interesului dumneavoastra pentru oferta noastra, va invitam sa ne contactati.

Firma S.C. LUXOR S.R.L. are cu sediul in Timisoara, strada Paris nr 2, dispunem si de Service situat pe strada Independentei nr.1-3 Judetul timis, Cod Fiscal RO18343453.. Pe langa lucrarile de instalatii electrice, societatea LUXOR si-a dezvoltat si o noua ramura si anume cea de IT.

Principala piata unde isi desfasoara activitatea este judetul Timis. In momentul de fata se doreste scaparea unui segment de piata in afara judetului.

Asociatii sunt :

Ardelean Viorel, cetatean roman, nascut la data 25.08.1964, in Timisoara

Carausu Mircea, cetatean roman, nascut la data de 25.07.1980, in Timisoara.

Denumirea Societatii este « S.C. LUXOR SRL » . Pe toate actele si inscrisurile societatii se va mentiona denumirea, forma juridica, respectiv SRL, sediul, capitalul social, numarul de inmatriculare la Registrul comertului si Codul Unic de Inregistrare.

Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia romana in vigoare, filiale, sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, magazine, depozite, sectii de productie, ateliere de prestari servicii.

Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand cu data inmatricularii la Registrul Comertului.

Obiectul de activitate al societatii il constituie comertul cu amanuntul :

v     Operatiuni de import-export a tuturor produselor ce fac obiectul de

activitate al societatii

v     Comercializarea produselor precum si efectuarea serviciilor se face in tara

si in strainatate prin medii, puncte de desfacere si de lucru, agentii, unitati proprii si/sau inchiriate, colaborari, intermedieri in sistem de distrubutie la sediile sau adrese indicate de beneficiar, in piete, targuri,oboare, ca si ambulant sau stradal in locuri publice cu forme si mijloace admise de actele normative inclusiv prin contract de consignatie.

Capitalul social este in suma de 500 ron impartit in 50 parti sociale egale, a cate 10 ron fiecare, aport exclusiv in numerar depus la banca, iar aportul asociatilor la constituirea lui este : Ardelean Viorel detine 45 parti sociale in valoare de 450 ron, iar Carausu Mircea detine 5 parti sociale in valoare de 50 ron.

Capitalul social poate fi majorat pe baza Hotararii Adunarii Generale prin crearea de noi parti sociale, reprezentand noi aporturi in numerar sau in natura a asociatilor, prin majorarea valorii nominale a partilor sociale existente in schimbul unor noi aporturi, sau prin incorporarea rezervelor cu exceptia rezervelor legale a beneficiilor etc., conform Legii 31/1990 republica.

Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotararii adunarii Generale a Asociatiilor dupa trecerea a doua luni de la data in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial, cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republica.

Se va tine, prin grija administratorului un registru al asociatilor, in care se vor inscrie numele si prenumele sau denumirea asociatiilor, domiciliul sau sediul asociatiilor, numarul de parti sociale ce le detin, partea fiecarui asociat din capitalul social, trasferul partilor sociale precum si orice modificare referitoare la acestea.

Fiecare parte sociala confera asociatilor in principal dreptul la vot in Adunarea Generala a asociatiilor, dreptul la alegere si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prezentului Act Constitutiv si a Hotararii Adunarii Generale.

Detinerea partilor sociale implica drept adeziunea la Actul Constitutiv cu toate modificarile ce-i sunt aduse. Drepturile si obligatiile legate de partea sociala urmeaza partile sociale in cazul trecereii lor in propietatea altor persoane.

Proportional cu numarul de parti sociale detinute, asociatii au dreptul de a participa la profitul repartizat de Adunarea Generala a Asociatilor si la o cota parte din activul social net dupa lichidare, conform participarii la capitalul social.

Fiecare asociat are dreptul de a verifica oricand modul de administrare si gestionare a societatii precum si registrul asociatilor. Asociatii vor respecta toate angajamentele asumate prin Actul Constitutiv precum si hotararile Adunarii Generale.

Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor. Un creditor al unui asociat poate formula pretentii numai asupra partii din profitul societatii ce i se va repartiza de catre Adunarea Generala a asociatilor sau a cotei parte cuvenite acesteia la lichidarea societatii.

Partile sociale pot fi transmise intre asociati. Transmiterea partilor sociale catre terti se poate face numai cu aprobarea Adunarii Generale luata cu majoritate de Ύ din Capitalul social, dupa exprimarea dreptului de preemtiune a celorlalti asociati. Trasmiterea partilor sociale trebuie inscrisa in Registrul Comertului si in registrul de asociati ai societatii.

Adunarea generala a asociatiilor este organul de conducere al societatii care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si sociale.

Adunarile Generale sunt ordinare si extraordinare ; cele ordinare intrunindu-se cel putin odata pe an, in maximum trei luni de la incheierea exercitiului economico-financiar, iar cele extraordinare ori de cate ori este nevoie.

Administratorii societatii sunt numiti si revocati de Adunarea Generala. Administratorii societatii, numiti prin prezentul act constitutic sunt Lazar Alexandru si Staicu Silviu, asociati ai soacietatii.

Durata mandatului administratorilor este pe o perioada de patru ani cu posibilitati de prelungire.

Administratorii reprezinta societatea in raporturile cu tertii, angajeaza societatea in toate raporturile patrimoniale cu puteri depline si nelimitate si care vor lucra independent unul fata de celalalt.

Prin gruja administratorilor societatea va intocmi anual bilantul si contul de profit si pierdere in lei si se va tine evidenta activitatii economico- financiare in lei, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Profitul societatii se calculeaza ca diferenta dintre suna totala a veniturilor incasate si suma cheltuielilor efectuate pentru realizarea acestor venituri. Din profitul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerve, pana aceasta va stinge minumum a 5- a parte din capitalul social.

ORGANIZAREA FIRMEI AXA TELECOM

Societatea LUXOR este structurata in doua parti : PARTEA TEHNICA SI   PARTEA ECONOMICA.

Pentru partea tehnica raspunzatoare este directorul tehnic care administreaza si raspunde de lucrarile efectuate de societate. In cadrul acestui departament se urmareste calitatea produselor, dar si a lucrarilor efectuate.

Pentru partea economica raspunzatoare este directorul economic care supravegheaza buna desfasurare a societatii. Partea economica este structurata in :

v     Departamentul de Marketing

v     Departamentul Financiar- contabil

v     Departamentul de Vanzari

In cadrul Departamentului de Marketing se urmareste promovarea societatii,

cunoasterea firmelor concurente, statistici privind cota de piata dar si cerintele clientilor.

Departamentul Financiar-contabil este responsabil de partea de contabilitate a firmei, incasari, plati. Acest departament raspunde de recrutarea personalului in cadrul societatii, dar si de scolarizarea acestora in numite cazuri.

Departamentul de Vanzari are in vedere acapararea de noi lucrari, colaborarea cu clientii existenti in vederea unei colaborari viitoare, vanzarea de componente IT, intocmirea de oferte.

PREZENTAREA FUNCTIUNILOR FIRMEI 

Indeplinirea obiectivelor stabilite pentru o anumita perioada in cadrul intreprinderii depinde de manifestarea in stransa interdependenta a tuturor functiunilor sale, binenteles cu intensitati diferite in raport de etapa de dezvoltare a acesteia si de natura si nivelul obiectivelor stabilite.

FUNCTIUNILE FIRMEI SUNT :

v     Cercetare- dezvoltare ;

v     Comerciala ;

v     Productie ;

v     Financiar- contabila ;

v     Personal.

v     Functiunea de cercetare – dezvoltare

Functiunea de cercetare- dezvoltare este reprezentata de ansamblul activitatilor care se desfasoara in cardul intreprinderii in vederea realizarii obiectivelor din domeniul producerii de noi idei si trasformararii ideilor in noutati utile dezvoltarii in viitor a acesteia.

Pentru functia de cercetare-dezvoltare este direct raspunzatoare departamentul de marketing, iar in cadrul caruia se urmareste stabilirea de noi metode de promovare si acapararea unui segment cat mai mare.

Importanta acestei functiuni rezida in necesitatea adaptarii permanente a firmelor la noile cuceriri ale stiintei si tehnicii contemporane, in adevarul de necontestat ca stiinta, reprezinta un vector al dezvoltarii societatii. O intreprindere in cadrul careia functiunea de cercetare-dezvoltare nu se manifesta, chiar in ipoteza in care celelalte functiuni actioneaza ideal, este sortita stagnarii.

Prin aceasta functiune s-a ajuns ca societatea LUXOR sa ia anumite decizii de schimbare fara a fi prevazute si pregatite.

Desigur ca si tendinta artificiala de a face din introducerea noului, un scop in sine devine daunatoare, deoarece ar genera un consum nejustificat de resurse si timp.

Functiunea de cercetare –dezvoltare are un caracter complex prin faptul ca se manifesta in toate domeniile. De aceea limitarea domeniului la activitatea de productie, folosirea pentru activitatile componente doar a cadrelor tehnice componente fara a lua in consideratie intreaga sfera de cuprindere ( in care se includ si probleme economice ale organizarii managementului) are repercusiuni negative asupra eficientei activitatii de ansamblu a unitatii.

Intre principalele activitati pot fi enumerate :

Cercetarea stiintifica, ingineria si introducerea progresului tehnic,

reprezentate de ansamblul atributiilor firmei pentru realizarea obiectivelor din domeniul cercetarii aplicative constand in descoperirea de idei sau implementarea in practica a noilor cunostiinte ;

Investitii si constructii, ca ansamblul atributiilor firmei referitoare la

trasformarea resurselor materiale, finaciare si de munca in capital fix, prin realizarea de noi capacitati de productie, modernizarea, dezvoltarea, reconstructia si reinoirea fondurilor fixe existente

Organizarea productiei si a muncii ca ansamblul atributiilor creativ-inovative

din domeniul introducerii unor noi metode, tehnici si instrumente de organizare si management a activitatii productive.

Un obicet important al intreprinderii, dar specific in primul rand acestei functii

este economisirea resurselor de munca, materiale, finaciare si de energie.

v     Functiunea de productie

Functiunea de productie reprezinta ansamblul activitatilor de baza, auxiliare si

deservire prin care se realizeaza obiectivele din domeniul fabricarii produselor, executarii lucrarilor si prestarii de servicii din cadrul intreprinderii

Pentru functiunea de productie este responsabil departamentul tehnic al firmei, care urmareste buna executie a produselor in cadrul firmei(asamblare, instalare) precum si executarea lucrarilor conform anumitor norme aflate in vigoare.

Transformarea obiectivelor muncii, servicii, lucrari, constituie ratiunea functionarii intreprinderii ; de aceea exista tendinta identificarii acestei functiuni cu obiectivul global al acesteia, sau de a reduce sfera de cuprindere la obiectivul de baza al inteprinderii. In realitate suprapunerea este doar aparenta intrucat activitatile specifice acestei functiuni vizeaza realizarea unor obiective derivate mai numeroase, iar ele singure nu sunt suficiente pentru indeplinirea obiectivelor fundamentale ale unitatii. De aceea se impune o cunoastere si o analiza a tuturor functiunilor in stransa interdependenta.

Avand in vedere importanta obiectivelor din punctual de vedere al ponderii si naturii proceselor de munca, functiunea de productie cuprinde, in principal, urmatoarele activitati:

Fabricarea sau exploatarea, constand in trasnformarea obiectivelor muncii in

produse, servicii sau lucrari care fac obiectul de baza al activitatii intreprinderii;

Controlul tehnic de calitate al materiilor prime, semifabricatelor si

subansamblelor pe intregul flux de fabricatie, precum si al produselor finite, potrivit metodelor frecventei si mijloacelor prevazute in documentatia tehnica

Intretinerea si repararea utilajelor in vederea acestora in stare de functionare,

preintampinarii si veitarii pe cat posibil a efectelor uzurii fizice si morale a acestora;

Productia auxiliara prin care se asigura conditiile pentru buna desfasurare a

fabricatiei de baza din cadrul firmei.

Desfasurarea activitatilor cuprinse in functiunea de productie reprezinta o conditie necesara realizarii obiectivelor fundamentale, dar nu si suficienta, astfel ca in mod eronat unii conducatori isi concentreaza intreaga atentie asupra productiei, a obligatiilor cotidiene, in detrimentul celor de perspectiva.

v     Functiunea comerciala

Functiunea comerciala cuprinde activitatile menite sa concure la realizarea obiectivelor din dimeniul stabilirii legaturilor unitatii economice cu mediul ambiant in vederea procurarii mijloacelor necesare si desfacerii produselor, serviciilor si lucrarilor care fac obiectul de baza al unitatii.

Pentru functiunea comerciala este responsabil departamentul tehnic al firmei, care in urma informatiilor primite din partea departamentului de vanzari, isi planifica necesarul de materiale precum si planificarea productiei conform termenelor de livrare respectiv de executie.

Aceasta functiune cuprinde trei activitati principale :

Aprovizionarea tehnico-materiala, menita sa asigure in mod complet,

complex si la timp, mijloacele de productie necesare desfasurarii neintrerupte si in bune conditii a procesului de productie ;

Desfacerea, vizand livrarea produselor, serviciilor si lucrarilor, precum si

incasarea contravalorii acestora, trecerea produselor din sfera de productie in sfera circulatiei ;

Marketingul, avand drept scop crearea si descoperirea necesitatilor

consumatorilor in vederea orientarii productiei proprii spre satisfacerea acestor necesitati.

In conditiile unei piete in continua schimbare creste rolul functiunii comerciale, in

sensul cunasterii, sistematizarii si interpretarii informatiilor din mediu in vederea organizarii activitatii viitoare.

v     Functiunea finaciar – contabila

Functiunea finaciar – contabila reprezinta ansamblul activitatilor prin care se

realizaeaza obiectivele privind obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare unitatii, precum si inregistrarea si evidenta in expresie valorica a fenomenelor economice din cadrul unitatii.

In general rolul functiunii finaciar - contabile este static, pasiv, daca avem in vedere, mai ales, evidenta rezultatelor, ceea ce poate constitui uneori obstacol in introducerea noului si chiar in manifestarea celorlalte functiuni. De aceea, pentru ca rolul ei sa devina active este necesar sa se adopte masuri inainte de modificarea conditiilor de desfasurare a proceselor prin care cunosterea operative a rezultatelor economice ale unor activitati.

Intre activitatile acestei functiuni mentionam:

Activitatea finaciara, care se refera la obtinerea si folosirea ratioanala a

mijloacelor financiare necesare firmei ;

Activitatea contabila, care vizaeaza inregistrarea si evidenta in expresie

valorica a fenomenelor din cadrul firmei.

v     Functiunea de personal

Functiunea de personal cuprinde ansamblul activitatilor desfasurate in cadrul firmei

pentru realizarea obiectivelor din domeniul asigurarii si dezvoltarii potentialului uman necesar.

De aceasta functia este responsabilitatea departamentului finaciar - contabil care este raspunzator de pregatirea, dar si de angajarea personalului in cardul societatii.

Principalele activitati cuprinse in functiunea de personal se refera la planificarea, recrutarea, selectia, perfectionarea, motivarea, salarizarea si protectia personalului. In manifestarea acestei functiuni, conducerea asigura in orice moment un echilibru, avnd in vedere diversitatea reactiilor indivizilor care compun colectivitatea din unitatea economica.

Ca urmare a diversitatii conditiilor specifice de desfasurare a activitatii in unitatile economice, gradul de manifestare al functiunilor poate fi diferit dar, functiunile participa in ansamblul lor, la sigurarea echilibrului in desfasurarea proceselor, indifferent de intensitatea manifestarii lor.

A identifica obiectivul global al unei intreprinderi cu functiunea de productie sau in cadrul unui institute de cercetari cu functiunea de cercetare – dezvoltare constituie o eronare, intrucat acest obiectiv global se realizaeaza si constituie rezultatul manifestarii cu intensitati diferite a tuturor functiunilor.

PREZENTAREA TEMEI LUCRARII DE PRACTICA 

SC LUXOR SRL, reprezinta o firma cu capital privat constituita ca societate comerciala cu raspundere limitata.

Functiunea cea mai dezvoltata in cadrul firmei este cea comerciala. Practic intreaga activitate a firmei consta in gasirea de noi lucrari in domeniul electric (realizarea de lucrari electrice),si partea de IT (realizarea de retele structurate si vanzarea de calculatoare).

In prima faza departamentul de vanzari, care este tot timpul foarte atent la cerintele pietei, reuseste sa gaseasca noi lucrari. Datele despre lucrare sunt trimise directorului tehnic, care in urma analizarii cererii de oferta realizaeaza necesarul de materiale pentru lucrare.

Odata facuta aprovizionarea, se incepe lucrarea efectiva. In cadrul lucrarii se urmareste planul de executie, dar si calitatea lucrarilor effectuate. La finalul lucrarilor, in urma receptiei se semneaza procesul verbal de predare – primire.

Anumite lucrari sunt castigate prin licitare. La aceste licitatii departamentul financiar – contabil impreuna cu departamentul tehnic, realizeaza oferta tehnico – economica, dar si finaciara. In urma depunerii plicurilor, unitatea contractanta analizeaza ofertele si desemneaza un castigator.

In ajutorul departamentului de vanzari vine si departamentul de marketing care, in urma analizelor pietei dar si a concurentilor aflati pe piata, comunica datele despre cererea pietei, saturarea pietei etc.

Principalii clienti ai societatii LUXOR SRL pentru partea electrica sunt persoanele juridice, institutiile de stat, scoli, gradinite etc., dar si persoanele fizice.

Partea electrica a societatii este formata din persoane specializate si cu inalta specializare in domeniul electric. Refacerea unei instalatii electrice reprezinta un procedeu diversificat dar si complex care are in vedere atat circuite de prize si iluminat (monofazice), dar si circuitele unei frabrici (trifazice) sau chiar in functiune a unei celule de trasnformare a curentului electric de putere mare 6.000 wolti.Ca si materiale folosite in executarea lucrarilor pentru partea electrica sunt : cablu electric, pat de cablu, tablouri electrice, sigurante, pini de sertizare etc.

Furnizorii societatii pe partea de electric sunt : S.C. PROMATIM S.R.L., S.C. VITACOM S.R.L., S.C. LOGIMAETICS S.R.L.

Mijloacele fixe pe care firma le detine pentru realizarea lucrarilor pentru partea electrica :

Nr. Crt.

Mijloace fixe

An fabricatie

Valoare

DACIA papuc

CLADIRI

UTILAJE

ECHIPAMENTE

CALCULATOR + MOBILIER

Societatea LUXOR a realizat numeroase lucrari importante dar si

complexe, cum ar fi :

Judecatoria Lugoj – Instalatie electrica ;

Tribunalul Timis – Instalatie electrica ;

Masina de Haldat (ABZETZER) de la Husnicioara – refacut instalatie electrica.

Principalele firme concurente conform studiului realizat, aflate pe piata sunt :

S.C. ICIM ARAD S.RL. ;

S.C. LOGIMATICS S.R.L. ;

S.C. RENEL S.A.

Principalii clienti ai societatii LUXOR S.R.L. pentru partea de IT sunt :

persoanele juridice, institutiile de stat, scoli, gradinite etc., dar si persoanele fizice.

Partea de IT a societatii este formata din persoane specializate si cu o inalta specializare in domeniul IT. Realizarea unei retele structurate de calculatoare reprezinta un procedeu diversificat dar si complex care are in vedere atat circuite de prize de retea, realizarea traseului de cabluri, buna functionare a retelei.

Ca si materiale folosite in executarea lucrarilor pentru partea electrica sunt: cablu 8 fire, pat cablu, rac- uri, panch panel, etc.

FURNIZORII societatii pe partea de electric sunt:

 • S.C. ULTRA PRO S.R.L. ;
 • S.C. ETA2U S.R.L. ;
 • S.C. PROCA S.R.L.

Mijloacele fixe pe care firma le detine pentru realizarea lucrarilor pentru partea

electrica:

Nr. Crt.

Mijloace fixe

An fabricatie

Valoare

DACIA papuc

CLADIRI

ECHIPAMENTE

CALCULATOR + MOBILIER

Societatea LUXOR a realizat numeroase lucrari importante dar si complexe, cum ar fi:

Primaria Recas – retea structurata + calculatoare;

CJPT – retea structurata;

Scoala Gen. Nr. 24 Timisoara – retea structurata + calculatoare.

Principalele firme concurente conform studiului realizat, aflate pe piata sunt:

S.C. ETA2U S.R.L. ;

S.C. CITGRUP S.R.L. ;

S.C. RENEL S.A.

PRINCIPALELE ELEMENTE DE BILANT ALE A.C. AXA TELECOM S.R.L.

NR. CRT

ELEMENTE DE BILANT

Active circulante

Active totale

Cifra de afaceri

Stocuri

Capital propriu

Profit net

Profit brut

Obligatii curente

Capital permanentActive fixe

Cifra de afaceri (in cost)

PUNCTE FORTE :

Societatea realizaeaza profit pe toata perioada analizata, deci sunt conditii de

supravietuire ;

Stocurile desi au o pondere insemnata in activele circulante inregistreaza o

puternica descrestere;

Viteza de rotatie a stocurilor se situeaza la nivelul de 23 de zile in limita valorii

orientative, sub 30 de zile si comparabil cu domeniul in care actionaeaza societatea;

Gradul de indatorare al societatii este in scadere ;

Creste gradul de autofinatare ;

Societatea nu are restante la plata obligatiilor fiscale.

PUNCTE SLABE :

Rata de imobilizare a activelor desi este in crestere totusi se incadreaza in nivelul

domeniului de activitate ;

Gradul de utilizare al capitalului financiar este in scadere dar comparabil cu cel al

domeniului de activitate ;

Gradul de utilizare al capacitatii de productie este destul de scazut ;

Rotatia activelor circulante este mai mica ;

Creantele se recupereaza intr-o perioada mare ;

Lichiditatea este sub raportul 1 :1 (raport considerat oblogatoriu) ;

Indicii de randament prezinta un trend oscilant cu tendinta descrescatoare si se

situeaza sub nivele orientative.

RETELE STRUCTURATE

RETELE DE TELECOMUNICATII

Integral 1 PABX System

  Sistemele Integral 1 se numara printre cele mai vandute sisteme ISDN de capacitate mica din Europa. Companii de prestigiu si-au eficientizat activitatea utilizand aceste sisteme.

FACILITATI

 • personalizarea telefoanelor (nume utilizator)
 • Conferinte interne/externe
 • Grupe definite de utilizator si de cautare (hunting)
 • Protectia telefoanelor cu cod PIN
 • Carte de telefon (nume si numar de telefon)
 • Mesaje text intre utilizatori
 • Lista apeluri primite
 • Restrictionari, redirectionari, monitorizari;
 • Coada de asteptare;
 • Servicii automate de functionare in regim de noapte
 • Apeluri de urgenta (hotline)
 • echipare standard cu modem ISDN
 • facilitate de autodiagnosticare
 • transmitere automata a raportului de functionare.

Arhitectura standard ISDN

Chiar si vocea este prelucrata digital; de aceea Integral 1 va ofera o claritatede'cristal' in comunicare. Cu ISDN si Integral 1, Internetul devine un instrument eficient de comunicare si informare, ce va putea fi accesat la o viteza de doua ori mai mare decat cea oferita de modem-urile conventionale.

Terminale ISDN - Bosch Integral 1

Cel mai futurist design in telefonie ofera un plus de personalitate afacerii dumneavoastra. Interfata grafica cu utilizatorul de tip 'meniu' ridica gradul de comfort in utilizarea telefoanelor. Integral 1 permite accesul direct fara interventia operatoarei (DIA).

Sistemul poate fi echipat cu terminale mobile digitale care sa ofere o mai mare mobilitate personalului si afacerii dumneavoastra.

In cazulin care sistemul este conectat la mai multi operatori de telecomunicatii (Romtelecom, GSM, NMT), orice apel spre exterior va fi rutat automat prin operatorul cu tariful cel mai mic din acel moment.

Configuratia standard a sistemului
1 X unitate centrala cu un cabinet;
1 X modem intern analogic si modem intern ISDN
3 X trunchiuri analogice
4 X extensii analogice
4 X extensii digitale

Integral 3E PABX System

Centrala Bosch, de capacitate medie, echipare standard foarte buna, numeroase facilitati cum ar fi: conferinta, control strict al traficului, programare, service si intretinere de la distanta.

FACILITATI

 • personalizarea telefoanelor (nume utilizator)
 • Conferinte interne/externe
 • Grupe definite de utilizator si de cautare (hunting)
 • Protectia telefoanelor cu cod PIN
 • Carte de telefon (nume si numar de telefon)
 • Mesaje text intre utilizatori
 • Mesaje vocale (intampinare, asteptare, trezire)
 • Lista de apeluri primite
 • Restrictionari, redirectionari, monitorizari
 • Coada de asteptare
 • Servicii automate de functionare in regim de noapte
 • Echipare standard cu modem analogic si modem ISDN
 • Facilitate de autodiagnosticare
 • Transmitere automata a raportului de functionare

Sistem ISDN

Sistemele de telecomunicatii I3 E de la Bosch se numara printre cele mai vandute sisteme ISDN de capacitate medie din Europa. Companii de prestigiu si-au eficientizat activitatea utilizand aceste sisteme.

I3E este solutia optima pentru conectarea in retea, fiind alternativa 'ieftina' la retelele inchiriate.

Facilitati Hoteliere Integrate

Posibilitatea de activare-blocare a posturilor telefonice la sosirea si la plecarea clientilor (check-in/out).

Blocarea - activarea la cerere a convorbirilor intre camere. De asemenea exista posibilitatea programarii unui mesaj de trezire cu confirmarea receptionarii acestuia.

In cazul in care sistemul este conectat la mai multi operatori de telecomunicatii (Romtelecom, GSM, NMT), orice apel catre exterior va fi rutat automat prin operatorul cu tariful cel mai mic din acel moment.

Aplicatii software de telefonie (CTI)

Video conferinta, integrarea bazelor de date existente, monitorizarea traficului si utilizarea telefonului, toate pot fi integrate cu PC-ul.

Configuratia standard a sistemului
1 X unitate centrala cu:
- 2 cabinete;
- 2 interfete seriale V.24;
- 1000 locatii memorie telefonica;
- 1 modem intern analogic;
- 1 modem intern ISDN;
2 X trunchiuri analogice;
4 X trunchirui digitale (canale B-ISDN);
32 X extensii analogice;
8 X extensii digitale;

INTEGRAL 33,55 PABX System

 Imbinand sistemele de comunicatie existente cu cele de viitor bazate pe tehnologia IT, centralele I33 si I55 Communications Server reprezinta solutii de viitor in domeniul telecomunicatilor.

Sistem ISDN

Integral 33/55 este un sistem de telecomunicatii de tip ISDN (Integrated Sevices Digital Network), carepoate fi folosit atat in mediul de comunicatii digitale, cat si in gel analogic. PABX-ul de tip Integral 33/55 poate fi folosit ca:

- Office PABX (Small Business System);
- intercom (key system);
- echipament serial;
- PABX pentru hoteluri;
- echipament pentru operatii de brokeraj;
- subordonate PABX, etc;

Sistemul are incluse:suport pentru instalare pe perete, aparate telefonice de diverse tipuri, alte echipamente si modulce auxiliare.

Unitatea centrala este constituita din module si astfel poate fi usor extinsa pana la 30 de linii directe si 116 extensii.

Sistemul poate fi upgradat prin utilizarea unitatilor auxiliare cum ar fi:
- adaptor GSM;
- Com4Tel software si adaptor;
- alte facilitati.

Terminalele telefonice
Aparatele digitale de tipul T3 Comfort/Classic/Compact sunt propuse pentru posturi-cheie, manageriale si de secretariat.Datele apelantului pot fi citite de pe dispozitivele digitale chiar daca persoana cautata este absenta ( listarea datelor apelantului)

In plus, sunt disponibile optiuni tip conferinta, programarea apelurilor, linii directe dedicate, schimbarea directa a liniei, operatiuni hands-free, apelare 'on-hook' si alte servicii ce tin de confortul utilizatorului.

Cotatia sistemului PABX Integral 33
1 X I33 modul baza + modul extensie
16 X trunchiuri analogice
8 X linii interne digitale
108 X linii interne analogice
1 X conector V.24
1 X MODEM incorporat pt. management la distanta
1 X agenda telefonica electronica incorporata
1 X DISA + mesaj de intampinare
1 X monitorizare si taxare convorbiri telefonice

INTEGRAL5 PABX System

 Imbinand sistemele de comunicatie existente cu cele de viitor bazate pe tehnologia IT, centrala I5 Communications Server reprezinta solutia de viitor in domeniul telecomunicatilor.

Sistem ISDN
Integral 5 este un sistem de telecomunicatii de tip ISDN (Integrated Sevices Digital Network), carepoate fi folosit atat in mediul de comunicatii digitale, cat si in gel analogic.
PABX-ul de tip Integral 5 poate fi folosit ca:
- Office PABX (Small Business System);
- intercom (key system);
- echipament serial;
- PABX pentru hoteluri;
- echipament pentru operatii de brokeraj;
- subordonate PABX, etc;

Sistemul are incluse:suport pentru instalare pe perete, aparate telefonice de diverse tipuri, alte echipamente si modulce auxiliare.

Unitatea centrala este constituita din module si astfel poate fi usor extinsa pana la 30 de linii directe si 116 extensii.

Sistemul poate fi upgradat prin utilizarea unitatilor auxiliare cum ar fi:
- adaptor GSM;
- Com4Tel software si adaptor;
- alte facilitati.

Terminalele telefonice

Aparatele digitale de tipul T3 Comfort/Classic/Compact sunt propuse pentru posturi-cheie, manageriale si de secretariat.Datele apelantului pot fi citite de pe dispozitivele digitale chiar daca persoana cautata este absenta ( listarea datelor apelantului)

In plus, sunt disponibile optiuni tip conferinta, programarea apelurilor, linii directe dedicate, schimbarea directa a liniei, operatiuni hands-free, apelare 'on-hook' si alte servicii ce tin de confortul utilizatorului.

Cotatia sistemului PABX Integral 33
1 X I5 modul baza + modul extensie
2 X trunchiuri analogice
2 X linii interne digitale
6 X linii interne analogice
1 X conector V.24
1 X MODEM incorporat pt. management la distanta
1 X agenda telefonica electronica incorporataRAMCOM AV 20 PABX System

 Solutie pentru echipamente competitive, de structura modulara, care garanteaza un nivel tehnologic ridicat si o excelenta siguranta operationala.

FACILITATI

 • Caller ID
 • LCR Auto Route Selection
 • Account Codes
 • Conversation Time Control
 • Toll restriction
 • Conference
 • DISA
 • Hybrid Input
 • Emergency Call
 • System Alarm
 • Door Phone
 • Sensor fire alarm
 • Fax Monitor
 • Speed dial distribution
 • Power-failure SLT

Tipul centralei

Centrala telefonica RAMCOM AV20, in afara de serviciul de baza de conversatie, va pune la dispozitie 64 de functii si facilitati de sistem, comune tuturor abonatilor. Pe langa aceste facilitati are in plus 52 de functii specifice pentru telefoanele digitale

Terminalele telefonice
Consola operator pune la dispozitie operatorului tot confortul de care are nevoie:
- display LCD cu unghi ajustabil
- volum si frecventa a sunetului reglabil
- 25 taste DSS
- dual color tristatus LED
- Speaker

Cele mai importante si reprezentative functii ale terminalului telefonic Ramcom AV 20 sunt:
- Auto Redial
- Door phone call
- Background music
- Baby listening
- Single digit dialing
- Conference
- Station transfer

Configuratia maxima a sistemului
4 trunchiuri analogice
16 extensii hibride
1 trunchi extern pentru fax

TADIRAN Coral Ipx500 PABX System

 Centrala de ultima generatie,Coral Ipx500 este solutia pentru a beneficia de solutii avansate si servicii de retea cu flexibilitate sporita.

FACILITATI

 • personalizarea telefoanelor (nume utilizator)
 • Conferinte interne/externe
 • Grupe definite de utilizator si de cautare (hunting)
 • Mesaje vocale (de intampinare, de asteptare)
 • Restrictionari, redirectionari, monitorizari
 • Coada de asteptare
 • Servicii automate de functionare in regim de noapte
 • Transmitere automata a raportului de functionare
 • Facilitate de autodiagnosticare

Sistem ISDN

Coral Ipx500 este un sistem de telecomunicatii de tip ISDN ( I ntegrated S ervices D igital N etwork), care poate fi folosit atat in mediul de comunicatii digital, cat si in cel analogic.

Terminalele telefonice

Terminalele FlexSet sunt terminale digitale cu facilitati de apelare rapida, de apelare vocala, hands free, interfon. Design-ul deosebit al terminalelor ofera un plus de personalitate afacerii dumneavoastra. Interfata grafica cu utilizatorul de tip “meniu” ridica gradul de comfort in utilizarea telefoanelor.

Terminalele FlexSet280S si FlexSet280D sunt propuse pentru posturi-cheie, manageriale si de secretariat. Datele apelantului pot fi citite de pe dispozitivele digitale chiar daca persoana cautata este absenta (listarea datelor apelantului).

In plus, sunt disponibile optiuni tip conferinta, programare a apelurilor, linii directe dedicate, comutarea automata a liniei.

Configuratia maxima a sistemului
1 X Ipx500 M - modul baza
1 X Ipx500 X - modul extensie
2 X Ipx500 Kit pentru montare pe perete
2 X PS 500 AC12 X trunchiuri analogice
8 X linii interne digitale
104 X linii interne analogice.

FISA POSTULUI – DIRECTOR COMERCIAL

aferenta contractului de munca nr. din data de

Denumire post: Director Comercial (cod ref. DC)

Locul desfasurarii muncii: la sediul central al companiei

Departament: Comercial

Subordonare: Directorului general

Supervizare: Supervizeaza activitatea angajatilor departamentului Comercial (4 product-manageri, 1 director logistica, 3 asistenti comerciali)

Relatii functionale: cu angajatii departamentelor Financiar-Contabil, Marketing, Juridic

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea corecta a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare.

Activitati principale:

Urmarirea zilnica a activitatii personalului aflat in subordine pentru asigurarea aplicarii corecte a procedurilor operationale de achizitii si aprovizionare/livrare;

Organizarea departamentului Comercial pe criterii de “cost efficiency”, in vederea optimizarii activitatii de aprovizionare/livrare a marfii catre reteaua de magazine;

Stabilirea strategiei specifice fiecarui magazin pentru implemetarea/urmarirea stocului optim si a tuturor procedurilor comerciale prevazute.

Sarcini si indatoriri specifice:

Asigurarea buclei de feed-back in urmarirea aplicarii procedurilor comerciale si a stocurilor optime;

Stabilirea unor relatii bune cu furnizorii, pentru rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale;

Prospectarea pietei de profil si a conditiilor de achizitii/livrare in vederea optimizarii continue a stocurilor, avand ca scop final obtinerea unei rotatii bune ale acestora si realizarea de profituri (protectia marginii).

Responsabilitati ale postului:

Raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu furnizorii;

Isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi furnizori, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestia;

Raspunde pentru calitatea activitatii personalului aflat in subordine si pentru fluxul operational la nivelul departamentului pe care-l conduce.

Autoritatea postului:

Coordoneaza intreaga activitate comerciala a retelei de magazine pe centre de profit;

Transmite catre Directorul de vanzari & marketing raportarile (saptamanale, lunare) privind vanzarile, planul de actiune pentru cresterea vanzarilor, furnizorii noi etc. (Toate tipurile de raportari vor fi descrise in anexe separate.);

Concepe impreuna cu Ddirectorul general strategiile comerciale prioritare in vederea atingerii target-urilor stabilite.

Specificatiile postului:

Studii obligatorii: universitare economice;

Buna cunoastere a mediului concurential de afaceri;

Experienta in domeniul comercial de minim 4 ani;

Foarte bune cunostinte de limba engleza;

Spirit de observatie, dinamism, gandire comerciala, eficienta;

Excelente abilitati de utilizare a computerului (Word, Excel);

Experienta intr-o functie de conducere si de coordonare constituie un avantaj;

Reale si excelente abilitati de comunicare si negociere.

Deplasari

Frecventa: frecvent

Conditii asigurate: diurna, cazare, transport

Relatiile cu alte departamente:

descrise in Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara

Conditii de munca:

munca este complexa, preponderent de birou;

program normal de lucru, uneori prelungit.

Salarizare: Salariul brut lunar este de lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

Facilitati: masina de serviciu, telefon mobil, laptop.

Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).

S.C. ……………………… Am luat la cunostinta,

Director General 

……………………………. ………………………………

Data:..

CONCLUZII

Problemele acestei schimbari sunt foarte actuale tinand cont de realitatile economice in care ne aflam. Insusi prin schimbarea sistemului intr-unul capitalist agentii economici sunt supusi unor continue presiuni la care trebuie sa se adapteze prin schimbari manageriale.

Chiar daca organizatia nu trece in prezent prin schimbari majore, cum ar fi restructurarea ele sunt inevitabile pe viitor in opinia angajatilor iar nesiguranta genereaza tensiuni si sperante.Ceea ce cred angajatii sau mai degraba cea ce spera de la o posibila shimbare, este cresterea eficientei economice a organizatiei care sa grabeasca si sa amelioreze schimbarea.

Un manager care exclude interesele angajatilor din procesul de schimbare are sanse sa degenereze intr-un conflict.

Organizatiile mari, de regula, se schimba semnificativ doar atunci cand sunt intrunite anumite preconditii: in primul rand, trebui sa existe enorme presiuni externe, in al doilea rand, in interiorul lor trebuie sa se afle oameni puternic nemultumiti de ordinea existenta.

Leadershipul este esential

Managerul (directorul general) al unei firme trebuie sa fie un as al ,,schimbarii” asigurandu-se ca procesul de reproiectare incepe de sus in jos (top-down)si ca toti angajatii sunt constienti ca managementul doreste sa se implice activ in realizarea acestuia.

Liderul este un cadru superior de conducere, cu destula autoritate ca in cazul Doamnei Moica, pentru a face organizatia ,,sa se intoarca cu susul in jos” si care poate convinge oamenii sa accepte rupturile radicale pe care le produce schimbarea.

Liderul trebuie sa faca pe fiecare sa inteleaga ca schimbarea implica un efort serios, care trebuie dus la bun sfarsit. Organizatia va prelua din convingerea si entuziasmul liderului, energia spirituala necesara pentru a se lansa in aceasta calaatorie in necunoscut.

Liderul este acela care da startul in eforturile organizatiei pentru realizarea schimbarii.

A fi lider nu depinde numai de locul unei persoane in ierarhia functiilor, ci este in egala masura, si o problema de caracter.Ambitia, perseverenta, neastamparul, determinarea, curiozitatea intelectuala sunt trasaturi definitorii ale liderului.

Liderul nu se defineste ca cineva care face pe alti oameni sa realizeze ce vrea el, ci ca cineva care ii face pe altii sa vrea ce vrea el. Un lider nu impune cu forta schimbari pe care altii nu le doresc,ci creeaza o viziune, o misiune si convinge oamenii ce vor sa devina parte din ea, astfel incat sa accepte de buna voie,chiar cu entuziasm, greutatea traducerii in viata a acestei viziuni.

Se pot spune multe despre schimbare, schimbarea organizationala este relativ o arta noua si este loc pentru mai multe abordari.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1344
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site