Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


MANAGEMENTUL EXPLOATATIEI AGRICOLE

Agricultura

+ Font mai mare | - Font mai micMANAGEMENTUL EXPLOATATIEI AGRICOLE

1. Nota introductiva
Modulul “Managementul exploatatiei agricole” este integrat in curriculum diferentiat din cultura de specialitate, clasa a ***- a, liceu tehnologic, pentru calificari din domeniul agricultura, nivel trei si se studiaza intr-un numar de *** de ore efectuate de catre profesorul de specialitate. Modulul “ Managementul exploatatiei agricole” reprezinta unitatea de competente tehnice generale “ Managementul exploatatiei agricole”.

Programa se citeste liniar datorita asocierii dintre rezultatele invatarii si continuturi.

Programa scolara reprezinta elementul de baza in realizarea proiectarii didactice, ceea ce presupune lecturarea cu atentie a ei. Pentru ca programa sa-si dovedeasca din plin utilitatea in proiectare, ea trebuie studiata in corelatie cu Standardul de Pregatire Profesionala in care sunt stipulate rezultatele invatarii, criteriile de realizare cu privire la abilitati, atitudini, cunostinte si probele de evaluare, necesare inregistrarii performantelor elevilor.

2. Locul modulului in cadrul planului de invatamant, lista cu rezultatele invatarii care apartin modulului.

In planul de invatamant Managementul exploatatiei agricole” este modulul nr******

Lista cu rezultatele invatarii:

Analizeaza sistemele agricole, resursele si factorii de productie agricoli

Investigheaza procesul de management

Evalueaza structura organizatorica si procesuala a unei exploatatii agricole

Aplica procesul decizional

Coreleaza managementul proceselor economice ale exploatatiei agricole

Analizeaza sursele de finantare a unitatii economice

3. Tabel de corelare intre rezultatele invatarii si continuturi:

Nr. crt.

Rezultatele invatarii

Continuturile formarii

1. Analizeaza sistemele agricole si factorii de productie agricola

Concept: sistemul agricol,

Caracteristicile sistemelor aggricole: sisteme antropice, au ca scop obtinerea de produse agricole, importanta factorului timp, numar mare de factori variabili

Criterii de clasificare a sistemelor agricole

- complexitate: sisteme agricole de productie (dupa natura activitatii, conditiile naturale de productie, natura tehnologiei aplicate), sisteme agricole exploatationale (marimea exploatatiei, forma de proprietate,structura productiva, tehnologia aplicata, destinatia productiei), sisteme agricole regionale si nationale, sisteme agricole internationale

- gradul de intensificare, specializare si raportulcu mediul inconjurator: sisteme agricole conventionale (extensive, intensive, industriale), sisteme agricole alternative (durabile, ecologice)

Conceptul de factor de productie

Caracterizarea factorilor de productie in functie de tipologia acestora

- natura factorilor: naturali, materiali, juidici, politici, umani,biologici

- raportul intre natura factorilor si volumul productiei obtinute: factori ficsi (pamantul, utilaje, constructii, plantatii), variabili (specifici, comuni)

- sfera de actiune: comuni , specifici

- posibilitatea de inlocuire: substituibili, nesubstituibili

- economia contemporana: factori clasici ( natura, munca, capitalul), neofactori (tehnologiile, informatiile, capacitatea mamageriala, abilitatea de intreprinzator

Investigheaza procesul de managementProcesul de management : concept, tipuri de management (managementul productiei, al afacerii, financiar, marketingului, al resurselor umane)

Functiile procesului de management: de previziune,

de organizare, de coordonare, de dispozitie, de control

Tipuri de resurse: naturale, materiale, financiare, umane

fond funciar: particularitati, categorii

de folosinta, pretul pamantului, renta funciara si arenda,

cadru juridic

Proces de planificare:

Rolul planificarii - in evolutia firmei, in activitatea de prognozare, in adaptarea firmei la schimbari

Etapele procesului de planificare:

a) cercetarea-analiza factorilor externi, piata potentiala a firmei, evaluarea resurselor interne

b) Formularea- misiunea firmei, obiective,

c) Actiunea- directia de urmat, proceduri, standarde, motivarea personalului

d) Evaluarea- compararea rezultatelor obtinute cu obiectivele propuse, sugestii de imbunatatire

Evalueaza structura organizatorica si procesuala a unei exploatatii agricole

Elementele structurii procesuale: functiunea (cercetare-dezvoltare, productie, comerciala, financiar-contabila, marketing, de personal), activitatea, atributia, sarcina

Structura organizatorica: criterii de succes a organizarii si trasaturile proprii unitatii economice, elemente specifice (postul, functia, compartimentul, nivelul ierarhic, ponderea ierarhica)

Instrumente specifice: organigrama, fisa postului, regulamentul de organizare si functionare

4.Aplica procesul decizional

Criterii de clasificare a deciziilor : importanta obiectivelor urmarite, frecventa elaborarii deciziilor, nivelul ierarhic la care se iau deciziile, gradul de cunoastere a probabilitatii rezultatelor, sfera de cuprindere a decidentului

Etapele procesului decizional: identificarea problemei, analiza, stabilirea obiectivului, stabilirea optiunilor, evaluarea optiunilor, alegerea variantei optime, implementarea, evaluarea rezultatelor

Informatii: Conditii: sa fie exacte, complete, continue, sa soseasca la timp, sa fie transmise pe canalul cel mai scurt, sa corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ, sa aiba o forma de prezentare adecvata fiecarei situatii

Clasificare dupa: provenienta lor, modul de exprimare, sensul circulatiei, gradul de prelucrare, sursa de obtinere

Procesul decizional: aplicarea acestuia intr-o exploatatie agricola, pentru o situatie data

5.Coreleaza managementul proceselor economice ale exploatatiei agricole

Procese economice:- aprovizionarea: organizarea compertimentului aprovizionare, etapele programului de aprovizionare;

- productia: etapele pregatirii productiei, etapele realizarii propriu-zise a productiei, a executarii de lucrari si prestari de servicii ;

- depozitarea: folosirea suprafetei totale a depozitului, pregatirea depozitelor, depozitarea pe o anumita perioada, eliberarea materialelor din depozit;

- desfacerea: organizarea compertimentului, programarea desfacerilor, livrarea produselor, evidenta contabila privind realizarea si desfacerea productiei si serviciilor;

- activitati auxiliare si de deservire: intretinere si reparare mijloace fixe, transport intern

Tehnici de optimizare a proceselor economice: minimizarea costurilor si maximizarea profitului

Eficienta economica: rentabilitatea economica si financiara, nivelul costurilor, eficienta utilizarii factorilor de productie, eficienta investitiilor.

6.Analizeaza sursele de finantare a unitatii economice

Surse de finantare: proprii si straine(credite, leasing, programe de finantare)

Conditii de finantare: perioada de creditare, dobanzi, perioada de gratie, termene de rambursare, garantii

Alegerea finantarii: in functie de conditiile de finantare

Accesarea finantarii: depunerea documentatiei necesare

Sugestii metodologice:

4.1. Explicarea corelatiilor intre rezultatele invatarii si continuturi

Competentele pentru abilitatile cheie, si competentele tehnice generale se formeaza prin pregatire practica, stagii de pregatire practica si instruire teoretica.

Continuturile corespunzatoare rezultatelor invatarii se coreleaza cu numarul de credite pentru unitatile de competente care corespund numarului de ore din planul de invatamant pentru cele trei tipuri de instruire. Pentru pregatirea practica la modulul ,,Managementul exploatatiei agricole” sunt alocate ***ore care reprezinta laboratorul tehnologic.

Orele de laborator tehnologic se efectueaza de catre profesorul de specialitate.

Prezentam in continuare modul de parcurgere, in ordine cronologica, a continutului, care de fapt reprezinta baza planificarii calendaristice.

Nr.crt.   

Tema

Nr. de ore alocat

Instruire teoretica

Laborator tehnologic

Concept: sistemul agricol,

Caracteristicile sistemelor aggricole

Criterii de clasificare a sistemelor agricole

- complexitate: sisteme agricole de productie, sisteme agricole exploatationale, sisteme agricole regionale si nationale, sisteme agricole internationale

- gradul de intensificare, specializare si raportulcu mediul inconjurator: sisteme agricole conventionale,sisteme agricole alternative

Conceptul de factor de productie

Caracterizarea factorilor de productie in functie de tipologia acestora

- natura factorilor:

- raportul intre natura factorilor si volumul productiei obtinute-

- posibilitatea de inlocuire: substituibili, nesubstituibili

- economia contemporana: factori clasici, neofactori

x

Procesul de management : concept, tipuri de management (managementul productiei, al afacerii, financiar, marketingului, al resurselor umane)

Functiile procesului de management: de previziune,

de organizare, de coordonare, de dispozitie, de control

Tipuri de resurse: naturale, materiale, financiare, umane

fond funciar: particularitati, categorii

de folosinta, pretul pamantului, renta funciara si arenda,

cadru juridic

Proces de planificare:

Rolul planificarii

Etapele procesului de planificare:

x

Elementele structurii procesuale: functiunea ,activitatea, atributia, sarcina

Structura organizatorica: criterii de succes a organizarii si trasaturile proprii unitatii economice, elemente specifice

Instrumente specifice: organigrama, fisa postului, regulamentul de organizare si functionare

x

Criterii de clasificare a deciziilor :

Etapele procesului decizional

Informatii: Conditii, clasificare

Procesul decizional: aplicarea acestuia intr-o exploatatie agricola, pentru o situatie data

x

Procese economice:- aprovizionarea:

-productia

-depozitarea

-desfacerea

- activitati auxiliare si de deservire

Tehnici de optimizare a proceselor economice: minimizarea costurilor si maximizarea profitului

Eficienta economica: rentabilitatea economica si financiara, nivelul costurilor, eficienta utilizarii factorilor de productie, eficienta investitiilorx

Surse de finantare: proprii si straine(credite, leasing, programe de finantare)

Conditii de finantare: perioada de creditare, dobanzi, perioada de gratie, termene de rambursare, garantii

Alegerea finantarii: in functie de conditiile de finantare

Accesarea finantarii: depunerea documentatiei necesare

x

Total

x

Numarul de ore alocat pe teme este orientativ, ramanand la latitudinea profesorului sa decida asupra repartizarii orelor, repartitie ce se va realiza in functie de conditiile si cerintele concrete din scoala.

4.2. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare / invatare

Curriculum-ul scolar pentru modulul ,, Managementul exploatatiei agricole” se studiaza in clasa a **** -a, liceu tehnologic, intr-un numar total de *** ore care reprezinta instruire teoretica si laborator tehnologic.

Pentru formarea rezultatelor invatarii definite in Standardul de Pregatire Profesionala, si in mod deosebit a abilitatilor, pregatirea teoretica si practica se organizeaza pe grupe de minimum 10 elevi si se executa in laboratoare, in ferma didactica, la agentii economici de profil, sub indrumarea profesorilorde specialitate.

La baza elaborarii curriculum-ului a stat Standardul de Pregatire Profesionala, respectiv unitatea de competente ,, Managementul exploatatiei agricole” cuantificata cu 1,5 credite.

Utilizarea unor metode cu activitatea didactica centrata pe elev cum sunt: studiul de caz, brainstormingul cu toate variantele sale (Philips 6.6, 3.5.6, turul galeriilor), jocul de rol, descoperirea, problematizarea, mozaicul, lucrul pe statiuni asigura eficientizarea procesului de invatare si permit contextualizarea si agregarea competentelor cheie cu cele tehnice generale. De asemenea ele dezvolta la elevi gandirea logica, cauzala, analitica, critica, imaginatia, creativitatea si ii deprind sa colaboreze si sa coopereze in cadrul echipei.

De aceea demersul didactic depus de profesorul de specialitate trebuie sa fie focalizat spre atingerea rezultatelor invatarii.Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasa a activitatii didactice si folosirea celor mai adecvate metode si mijloace de invatamant care sa raspunda stilurilor de invatare de nivel 3, care sa ofere posibilitatea de a opta pentru un procedeu sau altul, de a reflecta asupra lucrurilor nou invatate si care sa le dea sentimentul realizarii si succesului.

Pentru eficientizarea procesului de predare – invatare, profesorul trebuie sa-si proiecteze din timp activitatea didactica prin elaborarea de fise de lucru, fise de documentare, fise de observatie, probe de evaluare si autoevaluare, prin pregatirea materialelor si a spatiului de lucru.

  1. Sugestii cu privire la evaluare:

Masura in care se formeaza rezultatele invatarii din Standardul de Pregatire Profesionala este scoasa in evidenta de evaluare.

Se pot utiliza metodele clasice de evaluare, dar si cele alternative cum sunt: observarea sistematica a elevului, investigarea, proiectul, portofoliul elevului, pentru care profesorul trebuie sa elaboreze instrumentele de evaluare.

Autoevaluarea este o metoda utilizata tot mai frecvent, pentru a stimula elevii sa-si formeze si sa-si exprime opinii proprii.

Instrumentele de evaluare trebuie elaborate in corelare cu criteriile de realizare cu privire la abilitati, cunostinte, atitudini si cu probele de evaluare din Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea elevilor se face numai pentru dobandirea rezultatelor invatarii specificate in Standardul de Pregatire Profesionala. Demonstrarea unei alte abilitati in afara celor din rezultatele invatarii specificate este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii.

Instrumentele de evaluare trebuie sa fie adecvate scopului urmarit si sa permita elevilor sa demonstreze ca au atins Standardele de Pregatire Profesionala pentru unitatea de competente definita.

Multitudinea instrumentelor de evaluare solicita din partea elevilor sa formuleze raspunsuri sau sa aleaga raspunsuri corecte.

Probele de evaluare pot fi orale, scrise si practice in functie de cerintele unitatii de competente si de probele specificate in Standardul de Pregatire Profesionala.

Exemplu:

Proba orala

1.A Prezentati functiunile unei exploatatii agricole.

2.A Prezentati principalele activitati cuprinse in cadrul functiunilor exploatatiilor agricole.

3A. Descrieti elementele de baza ale structurii organizatorice.

Proba scrisa

1.B Completati:

Structura----- ----- --------reprezinta totalitatea-------- ----- ------ ----- ----- ---------- de munca, a ----- ----- ----- ----- ------, si conceptie, modul in care acestea sunt distribuite in timp si spatiu, precum si ----- ----- ----- ----- ----- ce se stabilesc intre ele in vederea realizarii ----- ----- ------- ale intreprinderii.

Completati spatiile punctate cu urmatoarele cuvinte sau expresii:

  • Verigilor de productie
  • Obiectivelor de baza
  • Relatiile
  • Persoanelor
  • Organizatorica
  • Compartimentelor

2.B Ca sistem principal al structurii generale a intreprinderii, structura organizatorica se divide in doua componente: structura organizatorica a conducerii intreprinderii si structura de productie si conceptie.

a) adevarat

b) fals

3.B Reprezentarea grafica a structurii organizatorice poarta denumirea de ----- ----- --------- ----- ------

Proba practica

1.C Intocmeste organigrama unei exploatatii agricole in urma realizarii vizitei de lucru la o exploatatia agricola.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2480
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site