Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ORGANIZAREA EXPLOATARII AGREGATELOR SI INSTALATIILOR FOLOSITE IN ZONA MONTANA

Agricultura

+ Font mai mare | - Font mai micORGANIZAREA EXPLOATARII AGREGATELOR SI INSTALATIILOR FOLOSITE IN ZONA MONTANA

1. Nota introductivaModulul „Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana” este integrat in cultura de specialitate si pregatire practica, clasa a XI- a, liceu tehnologic, ruta directa, nivelul 3 de calificare.

Modulul „Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana ” se studiaza intr-un numar de 90 de ore efectuate de catre profesorul inginer de specialitate si maistrul instructor .

2. Locul modulului in cadrul planului de invatamant, lista cu rezultatele invatarii care apartin modulului

Modulul „Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana” reprezinta o unitate de competenta tehnica specializate.

In programa scolara a fiecarei unitati de competente ii corespund rezultatele invatarii formulate in Standardul de Pregatire Profesionala. Atingerea rezultatelor invatarii (cheie, tehnice generale, tehnice specializate) se realizeaza cu ajutorul continuturilor asociate.

Profesorul poate opta pentru folosirea activitatilor de invatare recomandate prin programa in vederea realizarii continuturilor sau isi alege alte activitati adecvate conditiilor concrete din clasa.

Intrucat programa scolara reprezinta elementul central in realizarea proiectarii didactice, trebuie lecturat cu atentie sporita modul de parcurgere, in ordine cronologica, a continutului prezentat la aliniatul 1 al capitolului 4- Sugestii metodologice.

Programa se utilizeaza in stransa corelatie cu Standardul de Pregatire Profesionala, in care sunt precizate criteriile de realizare, exprimate in cunostinte, abilitati, atitudini, pentru dobandirea competentelor individuale si probele de evaluare ale performantelor elevului.

Unitati de competenta tehnice generale:

  • Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana

Rezultatele invatarii :

1. Aplica cunostinte referitoare la sursele de energie ale agregatelor si instalatiilor agricole

2. Supravegheaza activitatea exploatarii agregatelor pentru fertilizarea terenului.

3. Organizeaza activitatea de exploatare a agregatelor pentru pregatirea terenului

4. Supravegheaza activitatea de exploatare a agregatelor pentru infiintarea culturilor

5. Organizeaza activitatea de exploatare a agregatelor pentru ingrijirea culturilor

6. Organizeaza activitatea de exploatare a agregatelor pentru recoltarea culturilor

7. Supravegheaza activitatea de exploatare a masinilor si instalatiilor folosite in zootehnie

3. Tabelul de corelare intre rezultatele invatarii si continuturile de formare

Nr.

crt.

Rezultatele invatarii

Continuturile formarii

1.

Aplica cunostintele referitoare la sursele de energie ale agregatelor si instalatiilor agricole

Sursele de energie pentru agregatele si instalatiile agricole: motoare termice, motoare electrice

Tipuri constructive de tractoare. Clasificarea tractoarelor :de putere mica, medie, mare.

•Motoare electrice;tipuri constructive.

•Elemente de constructie ale tractorului:motor termic, transmisie, sisteme, instalatii, echipamente.

•Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii surselor de energie ale agregatelor si instalatiilor agricole

2 Supravegheaza activitatea exploatarii agregatelor pentru fertilizarea culturilor

•Locuri de munca pe o sola organizate prin observare, consultare, masurare si exersare in vederea parcelarii, jalonarii, alegerii metodelor de deplasare si intoarcere, marcarii locurilor periculoase, utilizand resursele specifice.

•Necesarul de agregate de fertilizare cu ingrasaminte organice si chimice stabilit in functie de analiza cost-beneficii,obiective pentru obtinerea unui rezultat dezirabil.

Moduri si metode de evaluare a calitatii uniformitatii imprastierii materialului si maruntirii materialului.

Mijloace si cai de realizare pentru respectarea normei reglate la hectar, respectarii distantei dintre doua treceri.

Lucrarile de fertilizare a solului realizate in ordinea din plan in timp optim

• Norme de igiena si securitatea muncii specifice

Organizeaza activitatea exploatarii agregatelor pentru pregatirea terenului

•Analiza punctelor tari si slabe in organizarea locurilor de munca pe o sola: parcelarea, jalonarea, alegerea metodelor de deplasare si intoarcere, marcarea locurilor periculoase.

•Controlul si asigurarea calitatii lucrarilor de pregatire a terenului prin masurarea indicatorilor de adancime de lucru, uniformitatea fundului brazdei, grad de distrugere a resturilor vegetale, grad de maruntire si afanare a solului,

•Stabilirea necesarului de masini si instalatii agricole pentru pregatirea terenului: pluguri, grape, tavalugi, freze pentru pajisti, cultivatoare pentru cultivatie totala, combinatoare.

•Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru pregatirea terenului.

4.

4 Supravegheaza activitatea de exploatare a agregatelor pentru infiintarea culturilor

Metode de organizare a locurilor de munca pe o sola: parcelarea, jalonarea, alegerea metodelor de deplasare si intoarcere, marcarea locurilor periculoase.

•Necesarul de tractoare, semanatori si masini de plantat stabilit pentru infiintarea culturilor.

•Controlul calitatii lucrarilor de semanat si plantat: mentinerea corecta a distantei intre doua treceri, adancimea de ingropare a semintelor, rasadului sau a tuberculilor, realizarea normei de semanat si plantat reglata, realizarea distantei intre culturi pe rand, reglarea aparatelor de distributie, proba masinii de semanat.

•Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru infiintarea culturilor

5.Organizeaza activitatea de exploatare a agregatelor pentru ingrijirea culturilor

•Metode de organizare a locurilor de munca pe o sola: parcelarea, jalonarea, alegerea metodelor de deplasare si intoarcere, marcarea locurilor periculoase.

Necesarul de aparate de stropit, tractoare, agregate pentru prasit, echipamente pentru aplicarea erbicidelor, pentru stropit si prafuit, rebilonat

Controlul calitatii lucrarilor de ingrijirea culturilor: a adancimii de lucru, a gradului de afanare a solului, a gradului de distrugere a buruienilor, a zonei de protectie, a normei de pesticide si uniformitatea tratamentului.

•Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru ingrijirea culturilor.

. Organizeaza activitatea de exploatare a agregatelor pentru recoltarea culturilor

•Organizarea locurilor de munca pe o sola prin alegerea metodelor de deplasare si intoarcere, prin care sa se evite factorii de risc in procesul de munca, identificarea si marcarea locurilor periculoase, amenajarea posturilor PSI, pentru evitarea accidentelor.

•Necesarul de masini de recoltat cereale, porumb, cartofi, leguminoase pentru boabe stabilit pentru recoltarea culturilor.

•Controlul calitatii lucrarilor de recoltarea culturilor: umiditatea lanului, reglajele masinilor si echipamentelor, numarului de boabe in spice, numarului de boabe sparte.

• Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru recoltarea culturilor.

7 .Supravegheaza activitatea de exploatare a masinilor si instalatiilor folosite in zootehnie

•Verificari tehnice la masini si instalatii zootehnice: tocatori, mori, transportoare, remorci tehnologice amestecatoare, masini de muls, masini de tuns, instalatii pentru evacuarea dejectiilor.

•Parametrii de microclimat din adaposturi: temperatura, umiditatea, ventilatia.

•Norme de igiena si securitatea muncii specifice recoltarii produselor animaliere.

Curriculumul se elaboreaza pe baza rezultatelor invatarii mentionate in Standardul de Pregatire Profesionala.

Continuturile formarii reprezinta suportul stiintific al cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor care sprijina elevul in dobandirea rezultatelor asteptate. Cunostintele, abilitatile si atitudinile sunt concepte, teme, metode si instrumente centrale care trebuie sa fie dobandite de catre elevi.

Continuturile formarii vor cuprinde teme si subteme care pot fi defalcate pe lucrari de laborator tehnologic, pe instruire practica care se vor parcurge in scoala si la agentul economic.

. Sugestii metodologice

4.1.Explicarea corelatiilor intre competente si continuturi

Competentele pentru abilitatile cheie, si competentele tehnice generale se formeaza prin instruire practica, laborator tehnologic si instruire teoretica.

Continuturile corespunzatoare competentelor se coreleaza cu numarul de credite pentru unitatile de competenta care corespund numarului de ore din planul de invatamant pentru cele doua tipuri de instruire. Pentru pregatirea practica la modulul ,,Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana” sunt alocate 90 ore care reprezinta 60 de ore pregatire practica si 30 de ore laborator tehnologic.

Orele de laborator tehnologic se efectueaza de catre profesorul de specialitate.

Prezentam in continuare modul de parcurgere, in ordine cronologica, a continutului, care de fapt reprezinta baza planificarii calendaristice.

Nr.

Crt.

Tema

Pregatire teoretica

Laborator

tehnologic

Pregatire

practica

A

Surse de energie ale agregatelor si instalatiilor agricole

1.

Sursele de energie pentru agregatele si instalatiile agricole: motoare termice, motoare electrice

2

Tipuri constructive de tractoare.Clasificarea tractoarelor: de putere mica, medie, mare.

Motoare electrice.Tipuri constructive

1

3

Elemente de constructie ale tractorului : motor termic, transmisie, sisteme, instalatii, echipamente.

2

4

Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii surselor de energie ale agregatelor si instalatiilor agricole

1

B.

Masini si instalatii agricole pentru fertilizarea solului5.

Metode de organizare a locurilor de munca

1

6.

Necesarul de masini si instalatii agricole pentru fertilizarea solului

1

2

7.

Calitatea lucrarii de fertilizarea solului

1

1

8.

Tehnici de intretinere tehnica, reparare si stocare a agregatelor pentru fertilizarea solului

1

3

9.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru fertilizarea solului

1

2

C.

Masini si instalatii agricole pentru pregatirea terenului

.10

Necesarul de masini si instalatii agricole pentru pregatirea terenului

1

3

11.

Calitatea lucrarii de pregatirea terenului

1

3

12.

Tehnici de intretinere tehnica, reparare si stocare a agregatelor pentru pregatirea terenului

1

3

13.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru pregatirea terenului

1

2

D.

Masini si instalatii agricole pentru infiintarea culturilor

14.

Necesarul de masini si instalatii agricole pentru infiintarea culturilor

1

3

15.

Calitatea lucrarii de semanat si plantat

1

3

16.

Tehnici de intretinere tehnica, reparare si stocare a agregatelor pentru semanat si plantat

1

3

17.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru infiintarea culturilor

1

2

E.

Masini si instalatii agricole pentru ingrijirea culturilor

18.

Necesarul de masini si instalatii agricole pentru ingrijirea culturilor

1

3

19.

Calitatea lucrarilor de ingrijirea culturilor

1

3

20.

Tehnici de intretinere tehnica, reparare si stocare a agregatelor pentru ingrijirea culturilor

1

3

21.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru ingrijirea culturilor

1

2

F.

Masini si instalatii agricole pentru recoltarea culturilor

22.

Necesarul de masini si instalatii agricole pentru

recoltarea culturilor

1

3

23.

Calitatea lucrarilor de recoltarea culturilor1

3

24.

Tehnici de intretinere tehnica, reparare si stocare a agregatelor pentru recoltat culturi

1

3

25.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice exploatarii agregatelor pentru recoltarea culturilor

1

2

G.

Masini si instalatii folosite in zootehnie

26.

Tehnici de intretinere tehnica si reparare a masinilor si instalatiilor zootehnice

2

3

27.

Parametrii de microclimat din adaposturi

2

3

28.

Norme de igiena si securitatea muncii specifice recoltarii produselor animaliere

1

2

Total

30

60

Numarul de ore alocat pe teme este orientativ, ramane la latitudinea profesorului sa decida asupra repartizarii orelor in functie de conditiile si cerintele concrete din unitatea scolara.

4.2. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare / invatare

Curriculum-ul scolar pentru modulul ,,Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana” se studiaza in clasa a XI-a intr-un numar total de 90 ore, din care 30 laborator tehnologic si 60 ore pegatire practica.

Proiectarea curriculum-ului scolar s-a facut dupa un model nou centrat pe competente cheie si competente tehnice generale.

La baza elaborarii curriculum-ului a stat Standardul de Pregatire Profesionala, respectiv unitatea de competenta ,,Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana” cuantificata cu 1,5 credite.

Unitatea de competenta are in structura sa nivelul, valoarea creditului,rezultatele invatarii, criteriile de realizare cu privire la cunostinte, abilitati,atitudini precum si contextul de realizare si cerintele cu privire la evaluare.

Pentru aplicarea curriculum-ului, procesul de predare – invatare trebuie sa fie focalizat pe formarea competentelor cheie si a competentelor tehnice generale cerute de nivelul trei.

Utilizarea unor metode cu activitatea didactica centrata pe elev cum sunt: studiul de caz, brainstormingul, jocul de rol, descoperirea, problematizarea, mozaicul, lucrul pe statiuni asigura eficientizarea procesului de invatare.

Procesul de predare – invatare este centrat pe formarea competentelor cheie si a competentelor tehnice generale.

Pentru dobandirea competentelor individuale cheie si tehnice generale se impune implicarea responsabila atat a profesorilor cat si a elevilor, prin folosirea unor strategii didactice adecvate in desfasurarea orelor care sa capteze atentia elevilor si sa-i stimuleze in procesul de invatare.

De aceea demersul didactic depus de profesorul de specialitate trebuie sa fie focalizat spre atingerea acestor competente individuale cerute de calificarea ,, tehnician agromontan”.

Acest deziderat se poate realiza numai printr-o proiectare riguroasa a activitatii didactice si folosirea celor mai adecvate metode si mijloace de invatamant.

Pentru eficientizarea procesului de predare – invatare, profesorul trebuie sa-si proiecteze din timp activitatea didactica prin elaborarea de fise de lucru, fise de documentare, fise de observatie, probe de evaluare si autoevaluare, prin pregatirea materialelor, aparaturii, echipamentelor necesare precum si a spatiului de lucru.

Numai astfel, prin asigurarea resurselor materiale, elevii pot sa dobandeasca cunostintele si abilitatile cerute de competentele cheie si competentele tehnice generale definite.

Exemplificam printr-o lectie in care se vizeaza formarea competentei de a supraveghea utilizarea masinilor si instalatiilor folosite in zootehnie.

Pentru aceasta sugeram urmatorul scenariu didactic:

Se organizeaza clasa pe echipe ( 2-3 elevi);

Se organizeaza module de lucru (statiuni) in ferma didactica;

In fiecare statiune de lucru se gasesc fise de documentare ( verificarile tehnice ce trebuie executate la masinile si instalatiile zootehnice din dotare), fise de lucru (despre SDV - urile utilizate pentru executarea verificarilor).

Numarul statiunilor corespunde cu numarul de masini si instalatii zootehnice din dotare.

Se organizeaza si o statiune de rezerva pentru elevii foarte buni, cu un tip de utilaj zootehnic mai rar intalnit.

Echipele de elevi se rotesc astfel incat la finalul orei (orelor) fiecare echipa sa fi parcurs toate statiunile (nu este obligatoriu statiunea de rezerva).

In fiecare statiune elevii se documenteaza din fisa de documentare, observa si descopera verificarile, le diferentiaza de cele ale altor masini si instalatii, rezolva sarcinile din fisele de lucru, solicita ajutor daca este cazul, fac comparatii si bifeaza statiunea parcursa intr-o fisa speciala.

In final echipele sunt solicitate sa prezinte solutiile la fisele de lucru din fiecare statiune. Se discuta, se fac observatii si impreuna cu profesorul se decide asupra solutiei corecte. La finalul activitatii elevii vor fi capabili sa supravegheze utilizarea masinilor si instalatiilor folosite in zootehnie.

Metoda dominanta in acest scenariu este lucrul pe statiuni, insotita de observare, descoperire, problematizare si conversatia euristica.

Intr-o astfel de lectie, profesorul supravegheaza, indruma, dirijeaza si intervine in corectarea solutiilor date de elevi, activitatea didactica fiind centrata pe elev.

4.3. Sugestii cu privire la utilizarea instrumentelor de evaluare

Masura in care se formeaza competentele cheie si competentele tehnice generale din Standardul de Pregatire Profesionala este scoasa in evidenta de evaluare.

Se pot utiliza metodele clasice de evaluare, dar si cele alternative cum sunt: observarea sistematica a elevului, investigarea, proiectul, portofoliul elevului, pentru care profesorul trebuie sa elaboreze instrumentele de evaluare.

Autoevaluarea este o metoda utilizata pentru a stimula elevii sa-si formeze si sa-si exprime opinii proprii.

Evaluarea formativa este esentiala pentru procesul de predare – invatare eficient. Elevii si profesorii trebuie sa stie ce progrese se fac pentru atingerea competentelor.

Evaluarea sumativa asigura dovezi pentru elevi, angajatori si institutii educationale despre realizarile unui elev in ceea ce priveste cunostintele, intelegerea si abilitatile dupa criterii definite.

Instrumentele de evaluare trebuie elaborate in corelare cu criteriile de performanta si cu probele de evaluare din Standardul de Pregatire Profesionala, sa fie adecvate scopului urmarit si sa permita elevilor sa demonstreze ca au atins Standardele de Pregatire Profesionala pentru unitatea de competenta definita. Multitudinea de instrumente de evaluare solicita din partea elevilor sa formuleze sau sa aleaga raspunsuri corecte.

Evaluarea elevilor se face numai cu dobandirea competentelor precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Demonstrarea unei alte abilitati in afara celor din competentele specificate este lipsita de semnificatie in cadrul evaluarii.

Evaluarea implica si probe practice, de aceea instrumentul de evaluare cel mai recomandat este fisa de observatie. In aceasta fisa se bifeaza cate o casuta de fiecare data cand s-a demonstrat buna realizare a unei sarcini. In momentul in care s-au bifat toate casutele, evaluarea s-a incheiat cu succes.

Probele de evaluare pot fi orale, scrise si practice in functie de cerintele unitatii de competenta.

Exemplu:

Unitatea de competenta: Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in

zona montana

Rezultatul invatarii: Supravegheaza utilizarea masinilor si instalatiilor folosite in zootehnie

Criterii de realizare:

a)      Verificarea tehnica a masinilor si instalatiilor zootehnice

Proba practica

1A. Efectuati verificarea tehnica a masinilor si instalatiilor zootehnice.

Nr.

Crt.

Verificarea tehnica a masinilor si instalatiilor zootehnice

Evaluator

Data

1.

Efectuati verificarea tehnica a tocatorii

2.

Efectuati verificarea tehnica a morii

3.

Efectuati verificarea tehnica a transportorului

4.

Efectuati verificarea tehnica a remorcii tehnologice amestecatoare

5.

Efectuati verificarea tehnica a instalatiei de muls

6.

Efectuati verificarea tehnica a masinii de tuns

7.

Efectuati verificarea tehnica a instalatiei pentru evacuarea dejectiilor

Fisa de observare

Numele candidatului:

Numele evaluatorului:

Titlul unitatii: Organizarea exploatarii agregatelor si instalatiilor folosite in zona montana

Rezultatul invatarii : Supravegheaza utilizarea masinilor si instalatiilor folosite in zootehnie

Criteriul de realizare: Verificarea tehnica a masinilor si instalatiilor zootehnice

Nr.crt.

Efectuarea verificarii tehnice a tocatoriiEvaluator

Data

1.

Verificarea strangerii si asigurarii suruburilor si piulitelor

2.

Verificarea reglarii distantei dintre cutite si contracutite

3.

Verificarea reglarii intinderii curelelor trapezoidale

4.

Controlarea montarii aparatorilor transmisiilor cu lant si cu curele trapezoidale

5.

Verificarea curatarii gresoarelor si ungerea masinii

6.

Verificarea functionarii in gol a masinii si echilibrarea dinamica.

7.

Respectarea normelor de igiena si securitate a muncii specifice lucrarii

8.

Verificarea calitatii lucrarilor executate

9.

Abilitati probate in realizarea operatiilor

NOTA: Acest model de fisa de observatie se adapteaza pentru oricare lucrare practica

b)     Verificarea parametrilor de microclimat din adapost

Proba scrisa

1B. Masurati valorile temperaturii si umiditatii din adapost si interpretati rezultatele:

Nr.

Crt.

Parametrii de microclimat

Valori

standard

Valori

masurate

Interpretare

rezultate

Evaluator

Data

1.

Temperatura

2.

Umiditatea

Proba scrisa

2B. Descrieti tipurile de ventilatie ce se utilizeaza in adaposturile de animale:

Nr.

Crt.

Tipuri de ventilatie

Descriere

Evaluator

Data

1.

Ventilatia naturala

2.

Ventilatie artificiala

c)      Respectarea normelor de protectia muncii specifice recoltarii produselor animaliere.

Proba practica

1C Identificati 5 norme de protectia muncii specifice masinilor si instalatiilor pentru recoltarea produselor animaliere .

Nr.

Crt.

Norme specifice la recoltarea produselor animaliere

Evaluator

Data

1.

2.

3.

4.

5.

6. Bibliografie

Manuale scolare

Carti de specialitate

Prospecte de prezentare

Colectii de fotografii, pliante, reviste de specialitate

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1987
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site