Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASIGURARI DE BUNURI

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micASIGURARI DE BUNURI

Elemente generale ale contractului de asigurare. Interesul asigurabil;

. Obiectul asigurarii;

. Riscuri asigurate;

. Excluderi;

. Suma asigurata;

. Prima de asigurare;

. Fransiza;

. Perioada de asigurare;

. Obligatiile asiguratorului;

In asigurarea de bunuri, asiguratorul se obliga ca la producerea riscului asigurat sa plateasca asiguratului sau beneficiarului desemnat o despagubire. Asiguratul trebuie sa aiba un interes patrimonial cu privire la bunul asigurat. Asigurari facultative de bunuri pot incheia persoanele fizice si cele juridice cu domiciliul, sediul sau resedinta in Romania.

Astazi pot fi asigurate facultativ urmatoarele (obiectele asigurarii) :

a)      bunurile apartinand persoanelor fizice si juridice

b)      bunuri primite in folosinta sau aflate la acestia spre pastrare, reparare, prelucrare, curatare, vopsire, vanzare ori spre a fi expuse in cadrul muzeelor sau expozitiilor.

c)      bunurile sau activitatile care fac obiectul unor contracte de concesionare, incheiere sau alocatie de gestiune.

Bunurile si riscurile ce pot fi asigurate, precum si situatiile in care se acorda despagubiri sunt prevazute in conditiile speciale stabilite pentru fiecare fel de asigurare. Nu se pot sigura bunurile care, din cauza degradarii, nu mai pot fi folosite potrivit destinatiei. unurile se asigura pentru sumele declarate de asigurat si care nu trebuie sa depaseasca valoarea lor la data asigurarii.

Prin valoarea bunurilor la data asigurarii se intelege

a)      la mijloacele fixe si obiectele de inventar - valoarea de nou a acestora, din care s-a scazut uzura in raport cu vechimea, intrebuintarea si starea de intretinere a bunurilor respective

b)      la materii prime, materiale, produse finite, marfuri si altele asemanatoare - pretul de cost al acestora

c)      la obiectele de muzeu sau expozitie, precum si la lucrurile de arta pe sticla, din sticla ori pe placi de marmura - sumele corespunzatoare valorii lor de circulatie

Asigurarea se incheie pe o perioada de un an, iar la cerere si pe perioade mai scurte dar cel putin trei luni , in baza declaratiei de asigurare semnate de asigurat. Asigurarea se considera incheiata prin plata primelor de asigurare si emiterea de catre asigurator a contractului de asigurare si este valabila numai pentru bunurile si riscurile specificate in contract, la adresele indicate in acestea. Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa. Primele de asigurare se stabilesc de catre asigurator si se achita anticipat si integral la cererea asiguratului, plata se poate face si in rate ce se achita la termenele stabilite in contract. Raspunderea asiguratorului incepe, de regula dupa 24 de ore de la expirarea zilei in care sau platit acestuia primele de asigurare in numerar si s-a intocmit contractul de asigurare. Raspunderea acestuia inceteaza la ora 24 a ultimei zile din perioada pentru care s-a incheiat asigurarea. Asiguratul este obligat sa intretina bunurile asigurare in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate.

Suma asigurata reprezinta un element al asigurarii. Ea reprezinta parte din valoarea expusa la risc pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii riscului asigurat. Suma asigurata reprezinta limita maxima a raspunderii asiguratorului si constituie unul dintre elementele care stau la baza calculului primei de asigurare. In cazul asigurarii de bunuri, suma asigurata poate fi egala sau mai mica decat valoarea bunurilor respective. Suma asigurata nu poate sa depaseasca valoarea de asigurare (adica valoarea reala a bunului in momentul incheierii contractului de asigurare), deoarece asigurarea este astfel conceputa incat sa nu permita, sub nici o forma, acordarea unei despagubiri mai mari decit pierderile efectiv suportate de asigurati. La asigurarile obligatorii de bunuri, suma asigurata se stabileste pe baza normelor de asigurare, iar la cele facultative, in functie de propunerea asiguratorului, fara insa ca ea sa poata depasi valoarea bunului in momentul incheierii sau, pentru unele bunuri, sumele stabilite de asigurator. Pentru stabilirea sumei asigurate, in cazul asigurarilor de bunuri, se procedeaza la evaluarea de asigurare. Evaluarea de asigurare reprezinta operatiunea prin care se stabileste valoarea bunurilor in vederea cuprinderii lor in asigurare. Pentru ca un anumit bun sa fie cuprins in asigurare, este necesar sa se cunoasca cat mai precis valoarea acestuia, deoarece indemnizatia de despagubire platita de asigurator in caz de producere a evenimentului asigurat se stabileste in functie de valoarea bunurilor asigurate. Valoarea cu care sunt cuprinse bunurile in asigurare trebuie sa fie stabilita in deplina concordanta cu valoarea reala a acestora, deoarece orice subevaluare sau supraevaluare poate avea consecinte negative fie pentru asigurator, fie pentru asigurat. Supraevaluarea bunurilor poate conduce la slabirea preocuparii asiguratului pentru prevenirea pagubelor. Pe de alta parte, subevaluarea bunurilor nu permite in caz de paguba, acordarea unei despagubiri cu care asiguratul sa poata compensa in intregime pierderea suferita. Pentru prevenirea subevaluarii, majoritatea societatilor de asigurari utilizeaza metoda penalizarii. Orice indemnizatie de despagubire platita de asigurat este stabilita pe baza raportului :

SUMA ASIGURATA x VALOAREA PAGUBEI / VALOAREA ACTUALA

In vederea calcularii primei nete se porneste de la indicele de despagubire care arata cat reprezinta, in medie, despagubirile achitate de asigurator la fiecare 100 de unitati monetare suma asigurata, pentru o anumita categorie de bunuri. Pentru calcularea indicelui de despagubire anual se poate folosi formula:

sau

unde: I - indicele de despagubire anual;

S - suma totala a despagubirilor platite de asigurator;

N - numarul bunurilor asigurate;

V - valoarea medie a sumei asigurate;

n - numarul bunurilor despagubite;

v - valoarea medie a despagubirilor acordate pentru bunurile asigurate.

Un element caracteristic asigurarilor de bunuri este "fransiza". Aceasta reprezinta partea din valoarea fiecarei daune care este suportata de catre persoana asigurata. In general, fransiza are urmatoarele functii:

incurajeaza masurile de control al riscului;

reduce cheltuielile efectuate de asigurator in legatura cu despagubirea;

reduce nivelul primei de asigurare pe care asiguratul trebuie sa o plateasca;

Fransiza poate fi deductibila sau atinsa. In cazul fransizei atinse, asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate - daca aceasta este mai mare decit fransiza. Fransiza deductibila se scade in toate cazurile din valoarea daunei, indiferent de volumul acesteia din urma. Cu alte cuvinte, in cazul fransizei deductibile, despagubirea se acorda numai pentru partea de daune care depaseste fransiza.

Cerinta de baza pentru valabiliatea oricarui contract de asigurare este existenta interesului asigurabil. Daca pentru un contract de asigurare nu exista interes asigurabil, acesta nu va fi valid din punct de vedere juridic. O persoana are un interes asigurabil daca producerea unui eveniment asigurabil poate cauza o pierdere financiara sau un prejudiciu persoanei respective.

Conditiile esentiale pentru existenta unui interes asigurabil in cazul unui bun, sunt

trebuie sa existe posibilitatea producerii unei daune ce poate fi evaluata in bani pe care asiguratul o poate suferi in caz de pierdere sau de degradare a bunului asigurat

bunul mentionat trebuie sa constituie obiectul asigurarii;

asiguratul trebuie sa fie intr-o relatie directa, recunoscuta legal, cu obiectul asigurarii. Adica sa aiba de suferit in urma distrugerii obiectului asigurat.

Un alt eveniment important al asigurarii este riscul asigurat - ce reprezinta un eveniment viitor posibil, dar incert care poate determina pierderi sau daune materiale bunurilor unei persoane. Riscul asigurat intr-un contract de asigurare reprezinta fenomenul (evenimentul) sau un grup de fenomene care, o data produse, il obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului (sau beneficiarului asigurarii) despagubirea.

Notiunea de risc asigurat are mai multe sensuri:

probabilitatea de producere a evenimentului impotriva caruia se incheie asigurarea;

probabilitatea de distrugere - partiala sau totala - a bunurilor ca urmare a producerii unor fenomene imprevizibile furtuna, uragan, cutremur, etc.;

marimea raspunderii asumate de asigurator la incheierea unui contract de asigurare.

Nu orice risc este asigurabil. Pentru ca un risc sa fie asigurabil trebuie sa fie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii

consecintele producerii riscului asigurat trebuie sa poata fi evaluate in bani, deoarece astfel, nu se pot stabili sumele de asigurare;

trebuie sa existe un interes asigurabil;

trebuie sa existe un numar suficient de mare de persoane expuse aceluiasi tip de risc o societate de asigurari nu isi poate permite asumarea unor riscuri care pot afecta numai un numar restrans de persoane;

producerea sa fie posibila, deoarece, daca un anumit bun nu este amenintat de acel risc, nu exista motiv ca riscul sa fie asigurat;

sa nu fie impotriva ordinii publice;

trebuie sa aiba un caracter intamplator;

coeficientul de simultaneitate a producerii sale pentru toti asiguratii sa fie cat mai mica.

Obligatiile asiguratorului. In baza contractului de asigurare, asiguratul trebuie sa indeplineasca o serie de obligatii specificate in conditiile de asigurare, a caror neindeplinire poate conduce la rezilierea contractului sau la refuzul asiguratorului de a plati despagubirile.

Una dintre obligatiile asiguratului este aceea de a intretine si de a folosi bunurile asigurate in bune conditii si in conformitate cu dispozitiile legale, in scopul prevenirii producerii evenimentelor asigurate. Daca prin nerespectarea de catre asigurat a acestor obligatii s-ar putea produce pagube, asiguratorul are dreptul sa denunte asigurarea, fara restituirea primei achitate. Asiguratul este obligat sa ia, pe cheltuiala sa, toate masurile si sa se conformeze tuturor recomandarilor facute de asigurator pentru prevenirea producerii pagubelor, in conformitate cu prevederile legale si/sau recomandarile producatorului. De asemenea, asiguratului ii revine obligatia de a-i comunica asiguratorului, in scris, orice modificare fata de situatia existenta la incheierea asigurarii, modificare ce poate agrava riscul asigurat.

De exemplu, o agravare a riscului poate avea loc atunci cand:

mijloacele de siguranta care existau la momentul cand s-a facut oferta, sau au fost ulterior stipulate in polita, sunt inlaturate sau reduse ca numar, capacitate sau dimensiune;

urmare a pierderii unei chei de la intrarea cladirii in care se afla bunurile asigurate sau de la un seif sau tezaur, incuietoarea nu este inlocuita cu una de aceeasi calitate;

in cladirea asigurata sau in care se afla bunurile asigurate, ori intr-o cladire invecinata, se desfasoara lucrari de constructie, se monteaza schele, instalatii sau alte obiecte;

incaperile direct invecinate cu cele in care se afla bunurile asigurate, sau situate deasupra sau dedesubtul acestora, devin permanent sau temporar neocupate;

activitatea este temporar sau permanent intrerupta;

cladirea - care de altfel este ocupata permanent - este nelocuita si nesupravegheata mai mult de 30 zile.

Asiguratul are si obligatia de a permite reprezentantului asiguratorului sa efectueze inspectia de risc ori de cate ori considera ca este necesar si sa puna la dispozitia acestuia toate informatiile necesare pentru evaluarea riscului.

In cazul producerii unui risc asigurat, asiguratul este obligat:

Sa ia, pe seama asiguratorului si in limita sumei asigurate, masuri pentru limitarea pagubelor, prin protejarea, salvarea, transportarea, depozitarea si pastrarea resturilor valorificabile in conditii corespunzatoare specificului fiecaruia. Sa presupunem ca acoperisul cladirii asiguratului este partial deteriorat de un risc asigurat. Prin cumpararea sau inchirierea unei prelate si fixarea acesteia peste acoperisul deteriorat, asiguratul impiedica ploaia sa cauzeze alte pagube cladirii asigurate sau bunurilor asigurate care se afla in cladirea respectiva - pagube care ar fi mult mai costisitoare decat cheltuielile facute cu prelata. Evident, asiguratorul va prefera sa plateasca costul mai redus al prelatei, decat costurile mai mari ale pagubei ce s-ar putea inregistra in cazul in care acoperisul nu ar fi acoperit;

Sa instiinteze imediat, in caz de incendiu, explozie, furt, dupa caz, organele de politie, unitatile de pompieri sau alte organe de cercetare, cerand intocmirea de acte cu privire la cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat si la pagubele provocate. Unele pagube pot fi rezultatul savarsirii unei infractiuni (spre exemplu, furtul). Daca a fost comisa o infractiune, politia are posibilitatea de a-l aresta pe infractor, iar bunurile furate ar putea fi recuperate. De asemenea, aceasta clauza de notificare poate ajuta la prevenirea revendicarilor frauduloase. Un asigurat care intocmeste o cerere de despagubire frauduloasa poate fi solicitat sa completeze si o declaratie la politie. Multe persoane care au intentia de a intocmi cereri de despagubire frauduloase ezita sa completeze aceasta declaratie;

Sa instiinteze imediat asiguratorul, personal sau printr-o persoana imputernicita, despre producerea pagubei. In instiintare trebuie precizate: seria, numarul si data emiterii politei de asigurare; felul bunurilor avariate sau distruse; locul, data, ora, cauzele si imprejurarile producerii evenimentului asigurat; locul unde se afla resturile avariate sau distruse; marimea probabila a pagubei. Intarzierea poate fi daunatoare asiguratorului, daca aceasta impiedica o investigare si o solutionare prompta. Perioada de timp in care asiguratul este obligat sa anunte societatea de asigurari despre producerea daunei variaza de la o societate la alta si poate fi exprimata sub forma unei perioade efective de timp (ore, zile), sau se poate prevedea ca notificarea sa fie facuta "imediat". Aceasta inseamna ca instiintarea trebuie facuta cat mai repede posibil, in functie de circumstante. Daca anuntul nu a fost facut suficient de prompt, sau daca ar fi fost practic posibila o instiintare mai rapida, este problema instantei de judecata de a decide. De asemenea, este importanta masura in care capacitatea asiguratorului de a-si apara interesele (daca acestea exista) a fost afectata de intarziere;

Sa contribuie alaturi de asigurator la determinarea naturii si a cuantumului pagubei. El trebuie sa furnizeze toate informatiile si probele documentare solicitate de asigurator si sa permita acestuia sa faca toate investigatiile necesare;

Sa conserve dreptul de regres al asiguratorului impotriva celor vinovati de producerea daunei.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1917
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved