Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


ASIGURARILE DE RASPUNDERE CIVILA

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micASIGURARILE DE RASPUNDERE CIVILA

1. Introducere in specificul asigurarilor de raspundere civilaAsigurarile de raspundere civila reprezinta o parte foarte importanta a tipurilor de asigurari practicate pe piata asigurarilor, avand un grad de dezvoltare deosebit in tarile cu experienta in domeniul asigurarilor.

Acest tip de asigurari au ca obiect acoperirea prejudiciului produs de asigurat unei terte persoane fizice si juridice, in conditiile in care persoana asigurata trebuie sa raspunda conform legii. Deci, persoanele pagubite vor fi despagubite de societatea de asigurare, dupa stabilirea exacta a vinovatiei.

Asigurarile de raspundere civila sunt prezente in toate domeniile, cunoscand grade de conplexitate diferite, de la simpla asigurare a autovehicolelor de raspundere civila obligatorie (tip R.C.A.) pana la raspunderi profesionale, raspunderea producatorilor etc. Conform politelor de asigurare de raspundere civila asiguratorul va despagubi persoana prejudiciata doar daca asiguratul este raspunzator legal pentru fapta sa si in plus cauza prejudiciului sa fie acoperita prin asigurare.

Inainte de 1989 in Romania pe langa asigurarea de raspunderea civila auto, au fost practicate destul de putine asemenea asigurari, piata (resursele financiare ale potentialilor asigurati si mentalitatea acestora ) nefiind pregatita pentru aceasta forma de asigurare.

Totusi acest fapt nu a impiedicat societatile de asigurare, dupa anul 1990 sa ofere o gama larga de asigurari de raspundere civila, iar la ora actuala se observa o crestere a solicitarilor pentru aceasta forma de asigurare. Aceasta crestere se datoreaza prezentei in Romania a investitorilor straini care, in cadrul colaborarii cu firmele romanesti conditioneaza acestora la semnarea contractelor existenta unui pachet complet de asigurari, inclusiv pentru raspundere civila (ex: raspundere civila legala, raspundere civila a producatorului, raspundere profesionala etc). In plus are loc o schimbare a mentalitatii populatiei care, devine din ce in ce mai interesata de protejarea patrimoniului propriu, care ar putea fi afectat prin plata daunelor produse tertelor persoane.

Trebuie facuta mentiunea ca mediul economic romanesc precum si insuficienta prevederilor legale din domeniu fac ca practicarea acestei forme de asigurare sa fie dificila datorita lipsei de fermitate a legislatiei, care face ca acele asigurari obligatorii sa aiba de fapt tot caracter facultativ, deoarece lipsesc sanctiunile pentru neincheierea asigurarilor prevazute de lege (ex. asigurarea de malpraxis a doctorilor si chiar asigurarea de raspundere civila tip R.C.A.).

In plus datorita starii necorespunzatoare (invechite, neintretinute) a unor active din patrimoniul diferitelor firme, asigurarea unor conditii de munca necorespunzatoare angajatilor, abundentei produselor de import de proasta calitate, lipsa dotarilor tehnice si a sistemelor de verificare, testare si control a calitatii pe fazele de executie

fac sa creasca riscul de producere a unor evenimente generatoare de pagube tertelor persoane.

Odata cu liberalizarea profesiilor in tara noastra au aparut diferite categorii de persoane (avocati, notari, arhitecti, experti contabili, evaluatori etc.) care sunt supuse unor categorii de riscuri speciale, pentru care s-au adaptat asigurari de raspundere profesionala tipizate.

Aspecte juridice ale asigurarii de raspundere civila

Din punct de vedere juridic asigurarea de raspundere civila legala acopera raspunderea civila reglementata prin Codul Civil si se refera la principiul raspunderii civile pentru faptele cauzatoare de prejudicii.

Asigurarea de raspundere civila legala are caracter general si de drept comun si se bazeaza pe obligatia persoanei vinovate de a repara prejudiciul produs, obligatie ce decurge din dispozitiile Codului Civil.

In cadrul asigurarii de raspundere civila obiectul asigurarii il reprezinta riscul la care este supus patrimoniul asiguratului din cauza producerii unor prejudicii tertelor persoane fizice si juridice din culpa proprie, din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat sa raspunda potrivit legii, chiar si cele cauzate de lucruri si animale aflate in paza asiguratului sau de ruina edificiului.

Interesul asigurarii il reprezinta evitarea diminuarii patrimoniului asiguratului, ca urmare a angajarii raspunderii sale civile fata de tertele persoane pagubite.

Raspunderea civila este reglementata in Codul Civil art.998 pana la art.1003, astfel:

Art.998. - Orice fapta a omului, care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara.

Art.999. - Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa.

Art.1000. - Suntem asemenea responsabili de prejudiciul cauzat prin fapta persoanelor pentru care suntem obligati a raspunde sau de lucrurile ce sunt sub paza noastra.

Art.1001. - Proprietarul unui animal, sau acela care se serveste de dinsul, in cursul serviciului, este responsabil de prejudiciul cauzat de animal, sau ca animalul se afla sub paza sa, sau ca a scapat.

Art.1002. - Proprietarul unui edificiu este responsabil pentru prejudiciul cauzat prin ruina edificiului, caind ruina este urmarea lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie.

Art.1003. Cand delictul sau cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane sunt tinute solidar pentru despagubire.

Pentru ca raspunderea civila sa poata fi incadrata juridic trebuie intrunite cumulativ urmatoarele elemente:

a)

a)       prejudiciul produs, susceptibil de reparare;

b) fapta prejudiciabila sau faptul generator de paguba   

c) raportul de cauzalitate intre fapta si prejudiciu;

d) culpa asiguratului;

Conform reglementarilor Codului Civil exista mai multe forme de raspundere civila: raspunderea pentru fapta proprie, raspunderea pentru fapta altei persoane, raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale, de edificii si de lucruri in general etc. Datorita specificului acestei lucrari ne vom concentra atentia asupra raspunderii pentru fapta proprie a persoanelor juridice, cu mentiunea ca celelalte raspunderi se desfasoara pe aceleasi fundamente.

2.1.Raspunderea pentru fapta proprie

Pentru angajarea raspunderii pentru fapta proprie trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) Existenta unui prejudiciu produs - presupune efectul negativ suferit de o persoana fizica sau juridica, ca urmare a faptei ilicite savarsita de o alta persoana fizica sau juridica.

Despagubirea ce se acorda are totdeauna forma patrimoniala, chiar daca aceasta consta in repararea bunului avariat/distrus, sau daca reprezinta un echivalent banesc al acestei pagube.

In cadrul asigurarii de raspundere civila, despagubirea acordata de catre societatile de asigurare are rolul de a acoperi doar prejudiciul material si doar prin echivalent.

Prejudiciile patrimoniale reprezinta pagubele care au un continut economic evaluabil in bani (ex: paguba suferita de proprietarul unui restaurant ale carui scaune au fost distruse din culpa de o terta persoana).

Prejudiciul cauzat poate sa aiba un caracter nepatrimonial daca se refera la vatamarea unei persoanei fizice, atingerea drepturilor personale privitoare la viata personala, sanatatea si integritatea corporala.

Asa cum s-a aratat anterior prejudiciul trebuie sa fie reparabil, fapt pentru care trebuie indelpinite urmatoarele conditii:

- prejudiciul sa aiba caracter    indemnizabil;

- prejudiciul sa aiba caracter cert, adica sa fie sigur;

- prejudiciul sa fie actual, adica prejudiciul sa fie produs la momentul solicitarii repararii sau inlocuirii;

- prejudiciul sa aiba caracter personal, sa fi fost suferit de persoana care solicita despagubirea;

- prejudiciul sa fie direct, autorul prejudiciului este obligat sa repare prejudiciul produs si sa restabileasca situatia pagubitului sau a bunurilor acestuia la situatia anterioara producerii prejudiciului.

In majoritatea situatiilor, persoana care trebuie sa acopere prejudiciul cauzat este cel ce a savarsit fapta ilicita, insa exista situatii in care altcineva decat autorul faptei plateste despagubiri. Apare astfel rolul asiguratorilor.

In aceste situatii pagubitul primeste despagubiri, pentru acoperirea prejudiciului ce i-a fost cauzat, de la societatea de asigurare, daca autorul prejudiciului era asigurat in cadrul unei asigurari de raspundere civila. Daca despagubirea oferita de asigurator nu acopera in intregime prejudiciul suferit, pentru diferenta pagubitul are dreptul sa obtina despagubiri suplimentare de la autorul prejudiciului.

In ceea ce priveste repararea prejudiciului, persoana prejudiciata poate conveni cu autorul prejudiciului, asupra nivelului despagubirilor. Inainte de a plati, societatea de asigurare isi va da acordul fata de suma convenita intre cele doua persoane. Insa societatea de asigurare trebuie sa respecte anumite conditii in situatia analizarii sumei ce reprezinta despagubirea:

- principiul repararii integrale a prejudiciului efectiv suferit de terta persoana

- autorul prejudiciului raspunde integral chiar si pentru culpa cea mai usoara;

- notiunea de vatamare corporala este foarte importanta si potrivit dreptului muncii este in stransa legatura cu suma despagubirilor ce trebuie acordate.

b) existenta unei fapte ilicite

Fapta ilicita este un element distinct al raspunderii civile legale si se cunosc multe cazuri in care desi exista fapta ilicita cauzatoare de prejudicii, raspunderea nu este angajata intrucat fapta a fost savarsita fara vinovatie (fapta a fost savarsita prin forta majora, sau de catre o persoana lipsita de discernamant).

Faptele ilicite pot fi:

- fapte comisive (savirsirea unei fapte culpabile);

- fapta omisiva (inactiunea, neindeplinirea unei activitati ori neluarea unei masuri, atunci cand aceasta activitate sau masura trebuia potrivit legii, sa fie intreprinsa de catre o anumita persoana)

Exista deasemenea anumite situatii cauzate de imprejurari prin care se inlatura caracterul ilicit al faptei cauzatoare de prejudicii: legitima aparare, starea de necesitate, indeplinirea unei activitati impuse sau permise de lege, ori a ordinului superiorului etc.

c) existenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu

Pentru a fi angajata raspunderea unei persoane nu este suficient sa existe o fapta ilicita si un prejudiciu suferit de o alta persoana, ci este necesar ca intre fapta si prejudiciu sa se stabileasca o legatura de cauzalitate, in sensul ca acea fapta a avut drept urmare acel prejudiciu, iar acesta nu s-ar fi produs in lipsa savarsirii faptei (fapta a provocat prejudiciul)

d) existenta vinovatiei (culpei) celui care a cauzat prejudiciul

Pentru ca raspunderea civile sa poata fi declansata este necesar ca fapta ilicita cauzatoare de prejudicii sa fie imputabila autorului ei, adica autorul sa fi actionat cu vinovatie.

Formele vinovatiei sunt mentionate in Codul Civil, in Art. 998 se precizeaza raspunderea pentru greseala, iar art. 999 se refera la faptul ca raspunderea este angajata nu numai pentru "fapta", dar si pentru "neglijenta si imprudenta". Vinovatia comporta doua forme: intentia si culpa. In materia asigurarii de raspundere civila societatile de asigurare sunt interesate doar de notiunea de culpa, care pote fi:

a) imprudenta se declanseaza atunci cand autorul faptei prevede rezultatul actiunii sale, dar presupune ca aceasta nu se va produce;

b) neglijenta, cand autorul nu prevede rezultatul actiunii sale, desi trebuia si putea sa il prevada.

In dreptul civil, cu referire la vinovatie trebuie avut in vedere faptul ca raspunderea civila legala opereaza, in principiu, pentru cea mai usoara culpa, si ca indiferent de gravitatea vinovatiei, obligatia de reparare a prejudiciului este integrala.

2.2.Raspunderea civila legala a persoanei juridice pentru fapta proprie

Activitatea persoanelor juridice se exprima prin organele sale, care sunt parti intrinseci ale acesteia. Acest principiu constituie fundamentul art.35 din Decretul 31/1954: "actele juridice facute de organele persoanei juridice, in limitele puterilor care le-au fost conferite sunt actele persoanei juridice insasi" (alin.2) si "faptele licite sau ilicite savarsite de organele sale obliga insasi persoana juridica, daca au fost indeplinite in exercitiul functiilor lor" (alin.3). Conform acestor prevederi raspunderea civila legala a persoanei jurice pentru fapta proprie va fi angajata ori de cate ori organele sale, prin exercitarea sarcinilor, vor comite o fapta ilicita cauzatoare de prejudicii tertelor persoane fizice si juridice.

2.3.Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri

Art.1000 alin.1 se refera la lucruri neinsufletite, atat mobile, cat si imobile, fara distinctie daca acestea prin natura lor sunt sau nu potential periculoase, daca au sau nu un dinamism propriu sau daca au produs prejudiciu fiind in miscare sau aflandu-se in stationare.

Sub aspectul acestei raspunderi trebuie facuta distinctia intre paza juridica si paza materiala. Paza juridica apartine persoanei fizice sau juridice care are in mod independent puterea, folosirea, controlul si supravegherea asupra lucrului. Aceasta paza decurge de regula dintr-un drept si este constituita intr-un raport juridic, prin care trebuie respectata obligatia de a preintampina producerea vreunui prejudiciu prin mijlocirea lucrului. Paza materiala este o paza subordonata celei juridice si nu confera nici un drept de folosinta proprie privind lucrul respectiv. Se presupune ca proprietarul lucrului este paznicul juridic al acestuia.

Prevederile din Codul Civil privind raspunderea pentru prejudicii cauzate de lucruri pot fi invocate, ca principiu, de catre victima prejudiciului si de succesorii in drepturi ai acesteia.

Raspunderea civila contractuala este speciala si decurge din legi specifice, coduri deontologice, statut profesional etc. Intinderea obligatiei este stabilita prin contractul incheiat de parti, iar fapta ilicita cauzatoare de prejudicii consta in neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate fata de partenerul contractual.

Fata de asigurarile de bunuri si persoane, asigurarea de raspundere civila prezinta anumite particularitati:

- la asigurarile de bunuri si persoane culpa asiguratului la producerea riscului asigurat conduce la decaderea asiguratului din dreptul de a fi despagubit, insa la asigurarea de raspundere civila culpa reprezinta o conditie pentru ca despagubirea sa fie acordata

- in cazul asigurarilor de bunuri si persoane beneficiarul despagubirilor este asiguratul, spre deosebire la asigurarile de raspundere civila beneficiarul nu este cunoscut decat in momentul producerii evenimentului ilicit cauzator de paguba

In cazul asigurarilor de raspundere civila asiguratorii cuprind in asigurare diferite categorii de persoane fizice si juridice. Raspunderea civila contractuala este reglementata prin legi speciale care prevad ca intinderea obligatiilor este stabilita prin contractul incheiat intre parti si se refera la obligatii de mijloace, de diligenta si de prudenta si nu la obligatii de rezultat. Din acest motiv exista anumite diferente intre raspunderea legala si raspunderea contractuala, astfel:

- raspunderea legala are un caracter general si de drept comun, iar obligatia de a repara dauna produsa deriva din Codul Civil, in timp ce la raspunderea contractuala caracterul este special, obligatia de a repara prejudiciul decurge dintr-un contract

- in cazul rapsunderii legale dauna apare fara a exista o legatura intre pagubit si autor, in timp ce la raspunderea contractuala existau in prealabil acorduri de vointa intre cele doua parti

- la raspunderea legala pagubitul trebuie sa dovedeasca culpa, iar la raspunderea contractuala pagubitul trebuie sa dovedeasca faptul ca nu a fost respectata o anumita obligatie contractuala

- in cadrul raspunderii legale autorul prejudiciului poate fi orice persoana (care are discernamant), pe cand la raspunderea contractula persoana raspunzatoare trebuie sa aiba implinita varsta de 18 ani.

Exemple care se incadreaza in raspundere legala: fapta proprietarului unei cladiri care nu a indeplinit obligatia legala de a curata zapada, gheata de pe cladire/ din fata acesteia si cauzeaza accidentarea tertelor persoane; fapta unui angajat al asiguratului care nu curata corespunzator sediul sau drumul de acces, si care cauzeaza vatamari corporale tertelor persoane etc. Exemple care se incadreaza in raspunderea contractuala: toate tipurile de raspundere profesionala.

3. Particularitati legate de asigurarea de raspundere civila

Asigurarea de raspundere civila necesita abordari diferite fata de asigurarile de bunuri in ceea ce priveste stabilirea sumelor asigurate, evaluarea riscurilor, stabilirea primelor de asigurare si determinarea despagubirii.

In cazul asigurarilor de raspundere civila nu se poate face o evaluare foarte exacta a despagubirilor ce vor trebui achitate unei terte persoane in cazul producerii unui eveniment cuprins in acoperire. De aceea in locul sumei asigurate se stabileste si se foloseste o limita superioara a raspunderii.

In functie de necesitatile sale, potentialul asigurat incearca sa evalueze prejudiciile care le-ar putea cauza tertelor persoane ca urmare a desfasurarii activitatii proprii.

Asiguratorul propune in cadrul politelor de asigurare atat o limita maxima a raspunderii pe intreaga perioada, cat si o limita per eveniment asigurat.

Daca se incheie polita de asigurare cu limita maxima a raspunderii pe intreaga perioada, atunci nu exista nici o conditie referitoare la numarul de evenimente si limita de raspundere per eveniment.

Deasemenea polita poate fi incheiata cu limita a raspunderii agregat si pe eveniment, ceea ce inseamna ca se mentioneaza limita raspunderii pe eveniment, precum si numarul de maxim de evenimente. Astfel, limita maxima a raspunderii (limita agregat) este egala cu produsul dintre limita maxima per eveniment si numarul maxim de evenimente.

In plus asiguratorii pot defalca limita maxima a raspunderii si pentru pagube la bunuri si pentru vatamari corporale (incapacitate temporara de munca, invaliditate permanenta, deces).

Calculul primelor de asigurare necesita abordari diferite fata de asigurarile de bunuri. Exista unele situatii cind primele de asigurare nu se calculeaza ca la asigurarea de bunuri, prin aplicarea cotei de prima asupra sumei asigurate, ci asupra unor indicatori (cifra de afaceri, volumul vanzarilor, fondul de salarii etc.) ce caracterizeaza afacerea in sine.

Societatile de asigurare ofera o gama variata de asigurari de raspundere civila dintre care enumeram:

- raspundere civila legala a producatorului

- raspundere civila legala a prestatorului de servicii

- raspundere civila legala a societatii fata de proprii angajati

- raspundere civila legala a societatilor de alimentatie publica

- raspundere civila legala a unitatilor de service auto

- raspundere civila legala a proprietarului de imobile fata de chiriasii sai

- raspundere civila legala a saloanelor de igiena si frumusete

- raspundere civila legala a unitatilor turistice si hoteliere

- raspundere civila legala a societatii specializate in servicii de paza si securitate

- raspundere civila legala a societatilor de transport calatori

- raspundere civila profesionala a: medicilor, farmacisilor, cadrelor didactice, avocatilor, contabililor, expertilor contabili, evaluatorilor, arhitecti, ingineri constructori, societatilor de turism etc.

Printre riscurile acoperite de raspunderea civila se pot enumera:

a) sumele pe care asiguratul - persoana fizica sau juridica - este obligat sa le plateasca tertelor persoane fizice si juridice pagubite, cu titlu de daune materiale ca urmare a cauzarii unor prejudicii, din culpa proprie, precum si din culpa altor persoane pentru care acesta este obligat sa raspunda in baza legii

b) sumele pe care Asiguratul este obligat in baza legii sa le platesca tertelor persoane pagubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii prejudiciilor cauzate de lucruri si animale aflate in paza juridica a asiguratului, precum si de ruina edificiului;

c) sumele pe care sotia (sotul) asiguratului sau persoanele fata de care Asiguratul are obligatia legala de intretinere si care locuiesc impreuna cu acesta sunt obligate sa le plateasca tertelor persoane pagubite, cu titlu de daune materiale, ca urmare a producerii, din culpa lor, de vatamari corporale si/sau pagube la bunuri;

d) cheltuielile ce trebuie efectuate de asigurat in procesul civil (cheltuieli de judecata necesare pentru buna desfasurare a justitiei si incuviintate de instanta) daca a fost obligat la desdaunare;

Ca excluderi mentionam urmatoarele situatii:

a) pretentiile formulate de asigurat referitoare la propriile sale vatamari corporale suferite sau la pagube produse la propriile bunuri;

b) pretentiile pentru pagubele cauzate cu intentie de catre asigurat sau de catre persoanele pentru care asiguratul raspunde in baza legii;

c) pretentiile privitoare la raspunderile ce decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unui raport contractual (orice raspundere contractuala), precum si orice pretentii ce decurg din exercitarea de catre asigurat sau prepusii, mandatarii ori reprezentantii acestuia a unei meserii, profesii sau activitati comerciale (acte sau fapte de comert);

d) orice pretentie financiara care nu este in legatura directa cu vatamarea corporala sau cu pagubele aduse bunurilor precum si orice pierdere financiara cauzata oricarei alte terte persoane, alta decat cea care a suferit in mod direct prejudiciul corporal sau material;

e) pretentiile referitoare la pagubele de care raspunde asiguratul in legatura cu autovehicolele autorizate sa circule pe drumurile publice sau pentru care este prevazuta prin lege obligativitatea incheierii asigurarii, proprietate a Asiguratului, imprumutat, inchiriat sau condus de acesta pentru care nu s-a incheiat asigurarea obligatorie

f) pretentiile formulate impotriva Asiguratului referitoare la repararea prejudiciului moral, daune morale

g) pretentiile referitoare la pagube provocate in caz de razboi (declarat sau nu), invazie sau actiunea unui dusman extern, razboi civil, revolutie, rebeliune, insurectie, dictatura militara,

h) pretentiile referitoare la pagube produse in urma unor explozii atomice, radiatii sau infestari radioactive

i) pretentiile de despagubire formulate in cazul in care asiguratul a contribuit la producerea faptului prejudiciabil, prin neglijenta grava sau repetata;

j) pretentiile de despagubire formulate printr-o cerere de despagubire frauduloasa sau care au la baza declaratii false.

Printre riscurile asigurate se observa ca fac parte si cele referitoare la sumele care reprezinta cheltuielile de judecata efectuate de asigurat in cadrul proceselor de stabilire fie a culpei fie a sumelor de despagubit.

Prin urmare societatea de asigurari are tot interesul sa evite solutionarea cazurilor in instanta, deoarece va trebui sa plateasca in plus fata de nivelul despagubirilor. Va incerca in acest fel sa solutioneze pe cale amiabila pretentiile pagubitului in legatura cu prejudiciul la care a fost supus din culpa asiguratului. Bineinteles ca inclusiv asiguratul insusi nu doreste sa ajunga intr-un proces, care datorita mediatizarii sale ar urma sa aduca prejudicierea reputatiei si a imaginii acestuia, in conditiile in care paguba produsa a fost doar un simplu accident.

4. Asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor turistice si hoteliere

Societatea de asigurari, in schimbul primelor de asigurare incasate de la asigurat accepta sa acopere raspunderea civila legala si cea contractuala in ceea ce priveste unitatile turistice si hoteliere.

Aceasta acoperire se refera numai la prejudiciile, pagubele provocate clientilor de catre asigurat (angajatii acestuia) in desfasurarea obiectului de activitate turistic si/sau hotelier. Astfel, sunt acoperite evenimentele cauzate de asigurat, intamplate in timpul perioadei de valabilitate a politei precum si consecintele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirarii acesteia, dar numai daca au fost cauzate in mod cert de acele evenimente petrecute in perioada de valabilitate a politei si daca persoana prejudiciata isi valorifica pretentiile de despagubire in termenul de prescriptie.

Unitatile turistice, hoteliere sunt acele societati comerciale organizate intr-una din structurile de primire turistice (ex.: hoteluri, moteluri, campinguri, sate de vacanta, cabane, pensiuni, ferme agroturistice) si care detin licente si brevete turistice pentru desfasurarea activitatilor specifice de cazare si alimentatie pentru turism, tratament, agrement. In situatia in care licentele si brevetele de turism sunt retrase, suspendate asigurarea isi inceteaza valabilitatea, dar evenimentele produse anterior vor fi despagubite.

In baza conditiilor de asigurare asiguratorul acopera prejudiciile provocate de asigurat (unitatea hoteliera sau de turism) clientilor sai ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de acesta in restaurante, baruri, cofetarii, cafenele, cluburi de noapte, discoteci, cazinouri, piscine, saune, terenuri de sport etc care sunt in proprietatea sau locatia asiguratului.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

a) sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlul daune pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor sai (persoane fizice sau juridice) care apeleaza la serviciile sale, datorate vatamarilor corporale si/sau pagubelor la bunurile apartinind acestora (avariere, distrugere, pierdere);

b) cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor si cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.

c) sumele cheltuite in vederea reconstituirii, refacerii sau inlocuirii documentelor, inscrisurilor lasate de clienti in grija asiguratului in vederea completarii, inregistrarii si luarii in evidenta a clientilor la receptia hotelului, motelului etc.(ex. buletine de identitate, pasapoarte, certificate de nastere, deconturi de cazare, etc), daca acestea s-au pierdut, distrus sau deteriorat din vina angajatilor asiguratului.

Societatea de asigurari nu acorda despagubiri pentru:

a) orice raspundere a asiguratorului care excede nivelul raspunderii contractate

b) despagubire pentru bunuri de valoare (documente, bani, bijuterii) lasate in alte locuri decat casetele de valori puse la dispozitie de asigurat.

c) prejudicii datorate neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale (calitatea serviciilor)

d) prejudicii cauzate de desfasurarea activitatilor de catre persoane care nu sint angajatii asiguratului si care se afla in incinta hotelurilor aflate in proprietatea sau custodia asiguratului;

e) prejudicii cauzate de furt comis de prepusii asiguratului (pentru aceste situatii angajatul care a savarsit asemenea fapte va raspunde penal)

In stabilirea primelor de platit de asigurat, societatile de asigurare iau in considerare categoria hotelului, numar de locuri, serviciile suplimentare oferite de acestea.

Exemplu de tarif de prime folosit de asiguratori privind asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor turistice si hoteliere:

CATEGORIA HOTELULUI

TARIF/PAT - Euro

Hoteluri - categorie inferioara (o stea)

a)      1-40 paturi

b)      41-80 paturi

c)      peste 80 paturi

Hoteluri si unitati turistice de clasa mijlocie (2/3 stele) cu locuri de cazare:

a)      1-40 paturi

b)      40-80 paturi

c)      peste 80 paturi

Hoteluri categorie lux (peste 4/5 stele)

a)      1-40 paturi

b)      41-80 paturi

c)      peste 80 paturi

Fig.4 - Exemplu tarif raspundere civila a unitatilor turistice si hoteliere

Daca hotelurile ofera si alte servicii aditionale turistilor sai, si daca doresc sa asigure si riscurile decurgand din aceste activitati, socitatile de asigurare le ofera aceasta posibilitate in schimbul platii unor prime suplimentare.

SERVICII SUPLIMENTARE

TARIF/LOC

(restaurant, bar etc.) - Euro

Restaurant, cofetarie, bar, discoteca

- pentru categorii inferioare:

- pentru categoria mijlocie

- pentru categoria lux:

Garaj, parcare, piscina, sauna, magazine, tratament balnear, facilitati pentru sport, distractii, etc.

majorare cu 10% pentru

fiecare facilitate in plus

Fig.5 - Exemplu tarif pentru servicii suplimentare

Limita maxima ale raspunderii pentru perioada asigurata este stabilita de asigurator in functie de experienta sa fata de asemenea riscuri. Cand potentialul asigurat considera ca aceasta limita este insuficienta, poate solicita incheierea asigurarii la un alt nivel. Daca cererea sa este justificata societatea de asigurare poate practica majorari de prima datorita gradului mai mare de expunere.

Avand in vedere complexitatea unei asemenea asigurari, societatea de asigurare va incheia polita cu fransiza per eveniment. In functie de nivelul fransizei se poate acorda o reducere de prima fata de cotatia initiala (spre exemplu daca fransiza este de 20% din fiecare dauna se poate acorda o reducere de 10% a primei de asigurare).

Asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor de alimentatie publica

Societatea de asigurari, in schimbul primelor de asigurare incasate de la asigurat accepta sa acopere raspunderea civila legala si cea contractuala in ceea ce priveste unitatile de alimentatie publica, a restaurantelor.

Aceasta acoperire se refera numai la prejudiciile, pagubele provocate clientilor de catre asigurat (angajatii acestuia) in desfasurarea obiectului de activitate al alimentatiei publice, restaurantelor. Astfel, sunt acoperite evenimentele cauzate de asigurat, intamplate in timpul perioadei de valabilitate a politei precum si consecintele directe ale acelor prejudicii, manifestate ulterior expirarii acesteia, dar numai daca au fost cauzate in mod cert de acele evenimente petrecute in perioada de valabilitate a politei si daca persoana prejudiciata isi valorifica pretentiile de despagubire in termenul de prescriptie.

Unitatile de alimentatie publica sunt acele societati comerciale organizate intr-una din structurile autorizate sa-si desfasoare activitatea in domeniul alimentatiei publice (ex. restaurante, catering, baruri, snack food-uri, cofetarii, patiserii, pizzerii, rotiserii, fast food etc). In situatia in care autorizatiile sunt retrase, suspendate asigurarea isi inceteaza valabilitatea, dar evenimentele produse anterior vor fi despagubite.

In baza conditiilor de asigurare asiguratorul acopera prejudiciile provocate de asigurat (unitatea de alimentatie publica) clientilor sai ca urmare a unor fapte savarsite din culpa sa (neglijenta, imprudenta, omisiune) in legatura cu activitatea hoteliera desfasurata de acesta in unitatile de alimentatie publica care sunt in proprietatea sau locatia asiguratului, daca este cazul de deplasare la sediile, locuintele clientilor.

Asiguratorul acorda despagubiri pentru:

a) sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlul daune pentru prejudicii provocate din culpa sa clientilor sai (persoane fizice sau juridice) care apeleaza la serviciile sale, datorate vatamarilor corporale si/sau pagubelor la bunurile apartinind acestora (avariere, distrugere, pierdere);

b) cheltuielile de judecata facute de reclamant pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirilor si cheltuielile de judecata facute de asigurat in procesul civil, daca a fost obligat la desdaunare.

Societatea de asigurari nu acorda despagubiri pentru:

a) orice raspundere a asiguratorului care excede nivelul raspunderii contractate

b) despagubire pentru bunuri de valoare (documente, bani, bijuterii) lasate in alte locuri decat casetele de valori puse la dispozitie de asigurat.

c) prejudicii datorate neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor contractuale (calitatea serviciilor) pierderi financiare datorate retragerii de la vinzare a produselor necorespunzatoare calitativ si/sau a celor care nu sunt solicitate sau sunt refuzate de clienti;

d) pretentii de despagubire rezultate din nemultumirile sau lipsa de apreciere a clientilor fata de retetele folosite la prepararea meniului si/sau specificul de bucatarie abordat de unitatea respectiva.

e) prejudicii cauzate de furt comis de prepusii asiguratului (pentru aceste situatii angajatul care a savarsit asemenea fapte va raspunde penal).

In stabilirea primelor de platit de asigurat, societatile de asigurare iau in considerare categoria unitatii de alimentatie publica si numar de locuri din localul respectiv.

Exemplu de tarif de prime folosit de asiguratori privind asigurarea de raspundere civila legala a unitatilor turistice si hoteliere:

CATEGORIA RESTAURANTULUI

TARIF/LOC - Euro

- categorie inferioara

- categorie medie

- categorie lux

Fig.6 - Exemplu tarif raspundere civila a restaurantelor

Limita maxima a raspunderii pentru perioada asigurata este stabilita de asigurator in functie de experienta sa fata de asemenea riscuri. Cand unitatea de alimentatie publica va considera ca aceasta limita este insuficienta, poate solicita incheierea asigurarii la un alt nivel. Daca cererea sa este justificata societatea de asigurare poate practica majorari de prima datorita gradului mai mare de expunere.

Avand in vedere complexitatea unei asemenea asigurari, societatea de asigurare va incheia polita cu fransiza per eveniment. In functie de nivelul fransizei se poate acorda o reducere de prima fata de cotatia initiala

6. Studii de caz

Problema rezolvata

La data de 24.09.2002 cetateanul T.M. a intrat in depasirea unui autoturism fara sa se asigure si s-a ciocnit cu un alt autoturism, condus de A.R. care depasea neregulamentar, si venea pe contrasens. In urma accidentului politia a stabilit un grad de vina de 50% pentru fiecare persoana.

Dauna inregistrata de T.M. a fost de 13.000.000 lei, iar de A.R. de 17.500.000 lei. Ambii conducatori auto aveau incheiata asigurarea de raspundere civila obligatorie a autoturismelor, iar in plus cetateanul A.R. avea incheiata si o asigurare facultativa.

Stabiliti cuantumul despagubirilor incasate de cele doua persoane, si modul de acordare a acestora.

Rezolvare:

Despagubirea incasata de cetateanul T.M. este egala cu procentul de vina in producerea accidentului a cetateanului A.R. inmultit cu dauna inregistrata de T.M. (despagubirea se va plati pe seama asigurarii de raspundere civila obligatorie a autoturismelor a cetateanului A.R.)

Dp (pt.T.M.) = G.v. (A.R.) x 13.000.000 lei = 50% x 13.000.000 lei = 6.500.000 lei

Despagubirea incasata de cetateanul A.R. este egala cu procentul de vina in producerea accidentului a cetateanului T.M. inmultit cu dauna inregistrata de A.R., la care se aduna procentul de vina in producerea accidentului a cetateanului A.R. inmultit cu dauna inregistrata de A.R (despagubirea se va plati pe seama asigurarii de raspundere civila obligatorie a autoturismelor a cetateanului T.M., iar restul pe seama asigurarii facultative a cetateanului A.R.)

Dp (pt.A.R.) = G.v. (T.M.) x 17.500.000 lei + G.v. (A.R.) x 17.500.000 lei = 50% x 17.500.000 lei + 50% x 17.500.000 lei = 17.500.000 lei

Probleme propuse

Problema 1

O persoana X are un autoturism a carui valoare din nou este de 14.000 E. Autoturismul are o vechime de 2 ani, la care corespunde un grad de uzura de 20%. Cota de prima este de 7.5%, polita fiind incheiata cu o fransiza de 5% per eveniment. Determinati prima de asigurare platita.

La 4 luni de la incheierea politei de asigurare, asiguratul s-a angajat intr-o depasire neregulamentara si a intrat in coliziune cu un autoturism apartinand cetateanului Y, care a intrat pe drumul principal fara sa se asigure, de pe un drum laturalnic. Politia acorda un grad de vina pentru cetateanul X de 40%, iar pentru cetateanul    de 60%.

Cetateanul X are o dauna de 700 E, iar cetateanul Y de 1.200 E. Calculati despagubirile acordate celor 2 persoane si modul de provenienta al acestora, in variantele:

a) cetateanul Y avea o asigurare facultativa pentru avarii si furt

b) cetateanul Y nu avea o asigurare facultativa pentru avarii si furt

Problema 2

Conform legislatiei in vigoare un cetatean incheie asigurarea de raspundere civila obligatorie pentru autoturismul proprietate personala. Limita maxima a raspunderii este de 400.000.000 lei.

La data de 24 mai 2002, datorita unei defectiuni la sistemul de franare, autoturismul intra in coliziune cu un alt autoturism de pe contrasens, iar ca urmare a impactului iese de pe carosabil si distruge gardul unei case particulare.

Autoturismul avea incheiate la aceeasi societate de asigurari atat asigurarea obligatorie cat si cea facultativa a autoturismelor pentru avarii si furt, cu o fransiza de 5% per eveniment.

Autoturismul asiguratului a inregistrat o avarie de 121.000.000 lei,    autoturismul care circula regulamentar 249.000.000 lei, iar pentru restaurarea gardului s-au cheltuit de firma de constructii 182.000.000 lei.

Determinati despagubirile incasate de asigurat, si persoanele pagubite, si modul de provenienta al acestora.

Problema 3

Un autoturism care nu a dat prioritate la trecerea de pietoni, a accidentat o persoana care traversa regulamentar strada. In urma accidentului persoana a fost internata in spital, iar medicul autorizat de asigurator a stabilit un grad de invaliditate permanenta de 15%.

Persoana accidentata avea incheiata o asigurare facultativa de accidente pentru suma asigurata pentru invaliditate de 120.000.000 lei. Spitalizarea si cheltuielile a costat 23.000.000 lei, deoarece firma la care era angajat asiguratul nu a platit contributiile obligatorii catre bugetul statului.

Determinati despagubirile acordate si modul de provenienta al acestora.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2041
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved