Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Structura si importanta veniturilor si cheltuielilor societatilor de asigurari

Asigurari+ Font mai mare | - Font mai micStructura si importanta veniturilor si cheltuielilor societatilor de asigurari

Producerea riscurilor asigurate obliga societatile de asigurari la efectuarea de cheltuieli cu achitarea despagubirilor si a sumelor asigurate. In acest scop, este necesar ca orice asigurator sa concentreze la dispozitia sa un volum important de venituri. Pentru ca pe parcursul desfasurarii activitatii de asigurare sa se poata realiza echilibrul intre venituri si cheltuieli, se impun incasarea ritmica a veniturilor si efectuarea cheltuielilor in concordanta cu prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli. Totodata, este necesara o urmarire permanenta a modului de realizare a incasarilor din fiecare sursa in parte, pentru a se evita aparitia unor goluri temporare de venituri.Veniturile realizate de o societate de asigurari apar, in principal, sub forma primelor de asigurare. Cu toate acestea, deoarece pe langa primele de asigurare mai pot fi realizate si alte venituri, este necesara gruparea acestora dupa provenienta. Astfel, la o societate de asigurari care practica atat asigurari obligatorii, cat si asigurarile facultative, veniturile se prezinta dupa cum urmeaza:

Venituri realizate sub forma primelor de asigurare, concretizate in:

primele aferente asigurarilor obligatorii(daca este cazul, separat pe ramuri de asigurare: bunuri, persoane si raspundere civila, respectiv pe categorii de asigurati - persoane fizice sau persoane juridice);

primele provenite de la asigurarile facultative, dupa cum urmeaza:

primele incasate din asigurarile fcaultative de bunuri, cum sunt:

prime incasate din asigurarile animale;

prime incasate din asigurarile de culturi agricole si rodul viitor;

prime incasate din asigurarile gospodariilor populatiei;

prime incasate din asigurarile de cladiri, alte constructii si ale continutului acestora (mijloace fixe si mijloace circulante materiale);

prime incasate la asigurarile pentru cazurile de avarii ale autovehiculelor, cu valabilitate in Romania;

prime incasate la asigurarile pentru cazurile de avarii ale autovehiculelor, cu valabilitate in afara Romaniei;

prime incasate din asigurarile constructiilor-montajului si a raspunderii constructorului;

prime incasate la asigurarile navelor (fluviale, maritime si aeriene);

prime incasate la asigurarile de transport (separat pentru transportul intern si cel extern).

prime incasate din asigurarile facultative de persoane:

prime incasate la asigurarile de viata;

prime incasate la asigurarile de accidente.

prime incasate din asigurarile facultative de raspundere civila:

prime incasate din asigurarile de raspundere civila auto, cu valabilitate in Romania;

prime incasate din asigurarile de raspundere civila auto, cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei;

prime incasate din asigurarile de raspundere civila legala;

venituri din asigurari si reasigurari in valuta.

Daca societatea de asigurari practica si reasigurari, atunci veniturile legate de acestea se evidentiaza distinct si apar sub urmatoarele forme: prime provenite de la reasigurari primitel; dezdaunari in valuta; refractii asupra primelor cedate in reasigurare; recuperari si regrese din despagubiri in valuta; alte venituri din reasigurari.

Veniturile financiare pot fi realizate in conditiile economiei de piata prin investirea unei parti din capital, din rezervele de capital si din rezervele tehnice in bunuri imobiliare si mobiliare, in titluri de valoare etc., cu incadrarea in limitele coeficientului de lichidiatate stabilit prin statutul de functionare.

Veniturile financiare apar in principal sub urmatoarele forme:

venituri din participatii de capital (dividende);

venituri din creante imobilizate;

venituri din titluri de plasament;

venituri din dobanzi;

venituri din diferente de curs valutar;

venituri din dobanzi aferente imprumuturilor acordate in cadrul asigurarilor de viata;

alte venituri financiare.

Veniturile exceptionale pot fi intalnite sub mai multe forme, dintre care mentionam:

venituri exceptionale din operatii de gestiune;

venituri din recuperari si regrese;

venituri din operatii de capital;

venituri exceptionale din provizioane;

venituri exceptionale din provizioane pentru deprecieri;

venituri exceptionale din provizioane pentru riscuri si cheltuieli.

Societatile de asigurari cu participare straina, cat si cele care efectueaza operatiuni de asigurare si de reasigurare in valuta pot realiza venituri din categoria celor mentionate (din prime de asigurare si de reasigurare, cat si din alte surse) in lei si in valuta.

Cheltuielile unei societati de asigurari pot fi grupate in functie de destinatia lor, astfel: cheltuieli pentru plata despagubirilor si a sumelor asigurate; cheltuieli privind constituirea rezervelor tehnice; cheltuieli privind constituirea si administrarea fondului de asigurare; cheltuieli financiare; cheltuieli exceptionale.

Cheltuieli pentru plata despagubirilor pot fi intalnite sub urmatoarele forme:

despagubiri privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto;

privind asigurarile facultaive de bunuri (pe feluri de bunuri si pe categorii de asigurati);

despagubiri privind asigurarile facultative de raspundere civila.

Cheltuielile cu plata sumelor asigurate se refera la asigurarile de persoane si se concretizeaza in:

plati de sume asigurate privind asigurarile facultative de accidente;

plati de sume asigurate (pentru decese, invaliditate, amortizari si pentru asigurarile de viata expirat), sume asigurate reduse si sume de rascumparare la asigurarile facultative de viata.

Cheltuielile in lei si valuta privind reasigurarile se refera la: plati de prime la reasigurarile cedate; despagubirile platite la reasigurarile primite; alte cheltuieli privind reasigurarile.

Cheltuielile privind constituirea rezervelor tehnice se concretizeaza in:

rezerve de prime pentru asigurarile de viata;

rezerve de prime si de daune pentru alte asigurari decat cele de viata.

Cheltuielile privind constituirea si administrarea fondului de asigurare curpind:

cheltuielile cu plata salariilor;

cheltuielile privind indexarea salariilor;

cheltuielile pentru plata contributiei la fondul din care se acorda ajutorul de somaj;

cheltuielile cu plata contributiilor privind asigurarile sociale;

premii acordate salariatilor;

cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fixe;

cheltuielile cu prelucrarea automata a datelor;

cheltuielile de protocol, reclama si publicitate;

cheltuielile pentru imprimate specifice;

chriile platite;

cheltuielile administrativ-gospodaresti;

taxele de mandat;

alte cheltuieli.

Cheltuielile administrativ-gospodaresti curpind: cheltuielile de birou (furnituri de birou; reviste; cheltuieli PTTR in tara si in legatura cu relatiile externe etc.); cheltuielile de deplasare, detasare si transferare; cheltuielile cu intretinerea si reparatiile la cladiri si la alte mijloace fixe; cheltuieli de gospodarie (materiale si piese pentru intretinerea si curatenie cladirilor si a altor mijloace fixe; materiale si piese de schimb pentru functionarea mijloacelor de transport usor; chltuielile pentru incalzit, iluminta, apa, canal etc.).

Cheltuielile financiare se concreizeaza, mai ales, in:

pierderi de creante legate de participatii;

cheltuieli privind titlurile de plasament cedate;

cheltuieli din diferente de curs valutar;

cheltuieli cu dobanzile platite;

cheltuieli privind provizioane pentru deprecieri;

cheltuieli privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor;

alte cheltuieli financiare.

Cheltuielile exceptionale pot fi intalnite, in principal, sub urmatoarele forme:

cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune;

cheltuieli cu amenzi si penalitati;

cheltuieli cu sponsorizarea;

cheltuieli pentru acoperirea pierderilor din debitori diversi;

cheltuieli privind operatiunile de capital;

cheltuieli privind activele cedate;

cheltuieli amortizarile si provizioanele;

cheltuieli privind provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

alte cheltuieli exceptionale.

In totalul cheltuielilor efectuate de o societate de asigurari ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu plata despagubirilor si a sumelor asigurate.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2478
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved