Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Balanta conturilor - Metodologia de intocmire a balantei

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micBalanta conturilor

Este un procedeu specific metodei contabilitatii prin care se verifica exactitatea inregistrarii in contabilitate a tuturor operatiilor economico-financiare, deci este denumita balanta de verificare. Verificarea se bazeaza pe principiul dublei inregistrari care creeaza o egalitate permanenta intre toate elementele de debit si de credit ale tuturor conturilor utilizate de agentul economic. Prin urmare balanta contine simbolul conturilor, denumirea lor si un numar de egalitati in functie de tipul de balanta intocmit.Clasificarea balantei se face dupa 2 criterii:

a)       dupa numarul de egalitati continute de balanta:

balanta de verificare cu o serie de egalitati - cuprinde 2 coloane egale intre ele. Poate fi balanta de sume in care total sume debitoare = total sume creditoare sau balanta de solduri in care TSFD=TSFC. Compunand balanta de sume cu cea de solduri => balanta cu 2 serii de egalitati. Are 4 coloane egale 2 cate 2 intre ele.

cu 2 serii de egalitati

TSD=TSC

TSFD=TSFC

cu 3 serii - are 6 coloane egale 2 cate 2 intre ele.

TSID=TSIC

TRD=TRC

TSFD=TSFC

cu 4 serii - are 8 coloane 2 cate 2 egale intre ele.

TSPD=TSPC    (total sume de la 1 ian pana la sfarsitul lunii precedente pentru care se intocmeste balanta. De exemplu cea intocmita la 31 mart ia in calculul sumelor precedente soldurile initiale la 1 ian si rulajele conturilor pana la 28 feb)

TRCD=TRCC (rulajele lunii pentru care se intocmeste balanta)

TSCD=TSCC (sume precedente + rulaje curente)

TSFD=TSFC

obligatoriu a se intocmi lunar si la inchiderea exercitiului financiar. Sta la baza intocmirii bilantului contabil.

balanta sah - se prezinta sub forma tablei de sah inscriindu-se atat pe orizontala cat si pe verticala toate conturile utilizate. La intretaierea liniei cu coloana se trece suma care se inregistreaza in debitul unui cont si in creditul contului corespondent.

Capital

Social

Materiale

Marfuri

Furnizori

Disponibil

in banca

Capital

Social

Materiale

Marfuri

Furnizori

Disponibil

in banca

Presupunem ca ne aprovizionam cu materiale 100.000.

Se achita datoria furnizorului 100.000.

Se aduna toate liniile si toate coloanele. Totalul liniilor = total coloane. Nu permite erori de inregistrare,dar prezinta dezavantaje in cazul utilizarii multor conturi de agentul economic.

Se poate realiza doar cu ajutorul calculatorului.

b)      dupa sfera de cuprindere a conturilor din balanta:

balanta sintetica - cuprinde numai conturile sintetice utilizate de intreprindere si verifica exactitatea inregistrarilor din contabilitatea sintetica.

a conturilor analitice - cuprinde toate conturile analitice ale aceluiasi cont sintetic,

ea verifica exactitatea inregistrarilor din contabilitatea analitica si se bazeaza pe corelatiile dintre conturile analitice si cel sintetic.

Cu ajutorul b de verificare se pot descoperi urmatoarele erori:

inregistrarea unei sume in debitul unui cont si a altei sume in creditul contului corespondent;

inregistrarea unei sume in debitul unui cont si omiterea inregistrarii ei in creditul contului corespondent;

determinarea eronata a rulajelor conturilor, total sumelor sau soldurilor finale.

Exista si erori care nu pot fi descoperite cu ajutorul balantei:

omiterea la inregistrare a unui document;

inregistrarea altei sume decat cea din document atat in debit cat si in creditul corespondent;

inregistrarea unei operatii in conturi nepotrivite cu natura ei.

Metodologia de intocmire a balantei

In vederea intocmirii balantei de verificare se parcurg urmatoarele etape:

Deschiderea conturilor si inregistrarea situatiei initiale.

Inregistrarea cronologica si sistematica a tuturor operatiilor din cursul exercitiului.

Inchiderea conturilor si determinarea pentru fiecare cont a rulajelor, total sume,solduri finale.

Preluarea elementelor din conturi si trecerea lor in balanta fara inregistrare contabila.

Totalizarea coloanelor balantei.

Daca prin totalizare,cel putin 2 coloane nu sunt egale => exista erori de inregistrare in contabilitate. Pentru descoperirea lor se parcurg in sens invers etapele de intocmire a balantei.

Presupunem ca in luna nov a exercitiului n au luc urmatoarele operatiuni economico-financiare:

actionarii subscriu la CS 5.000.000

un actionar depune in banca suma de 3.000.000 cu care imprumuta societatea pentru efectuarea cheltuielilor de infiintare

se achita taxe pentru constituirea societatii 2.500.000

se primeste aportul in bani la CS 5.000.000

Se cere inregistrarea operatiilor si intocmirea balantei cu serie de egalitati (balanta soldurilor)

In luna dec au loc urmatoarele operatiuni economico-financiare:

se achizitioneaza mijloace fixe 1.000.000

se primeste un CTS 10.000.000

se achita datoria catre furnizori

se restituie imprumutul de la actionari

se incaseaza un avans de la un client 2.000.000

se achita prin virament avansul salarii 1.500.000

Se cere inregistrarea operatiilor pe luna dec si intocmirea balantei cu 4 serii de egalitati.

1.subscrierea la capitalul social

+A ↑ creantele fata de actionari → ct. "Actionari Asociati" A, +A → D

+P ↑ capitalul social → ct. "CSSN" P, +P → C

Actionari Asociati = CSSN    5.000.000

2.primirea imprumutului actionarilor in banca

+A ↑ disponibilul in banca → ct. "Disponibil in lei" A, +A → D

+P ↑ datoriile fata de actionari → ct. "Actionari cont la banca" P, +P → C

Disponibil in lei = ACB 3.000.000

3.achitarea cheltuielilor de constituire

+A ↑ cheltuielile de constituire → ct. "Cheltuieli de constituire" A, +A → D

-A ↓ disponibilul → ct. "Disponibilul in banca" A, -A → C

Cheltuieli de constituire = Disponibil in banca    2.500.000

4.primirea aportului de capital

-A ↓ creantele fata de actionari → ct. "Actionari Asociati" A, -A → C

+A ↑ disponibilul → ct. "Disponibil in lei" A, +A → D

Disponibil in lei = Actionari Asociati 5.000.000

5.inregistrarea capitalului varsat

-P ↓ CSSN → "CSSN" P, -P → D

+P ↑ CSSV → "CSSV P, +P → C

CSSN = CSSV 5.000.000

In luna decembrie au loc urmatoarele operatii:

1.achizitionarea de mijloace fixe

+A ↑ valorii mijloacelor fixe → "Mijloace fixe" A, +A → D

+P ↑ datoria fata de furnizori → "Furnizori" P, +P → C

Mijloace fixe = Furnizori 1.000.000

2.primirea unui CTS

+A ↑ disponibilul in banca → "Disponibil lei" A, +A → D

+P ↑ datoriile → "CTS" P, +P → C

Disponibil lei = CTS 10.000.000

3.achitarea datoriei fata de furnizori

-P ↓ datoriile fata de furnizori → "Furnizori" P, -P → D

-A ↓ disponibilul in banca → "Disponibil lei" A, -A → C

Furnizori = Disponibil lei 1.000.000

4.restituirea imprumutului fata de actionari

-P ↓ datoriile fata de actionari → "Actionari conturi la banci" P, -P → D

-A ↓ disponibilul → "Disponibil lei" A, -A → C

ACB = Disponibil lei 3.000.000

5.incasarea unui avans de la clienti

+A ↑ disponibilul → "Disponibil lei" A, +A → D

+P ↑ datoriile comerciale → "Clienti creditori" P, +P → C

Disponibil lei = Clienti creditori 2.000.000

6.achitarea unui avans din salariile angajatilor

+A ↑ creantele fata de personal → "Avans salarii" A, +A → D

-A ↓ disponibilul → "Disponibil lei" A, -A → C

Avans salarii = Disponibil lei 1.500.000

Actionari asociati

RD 5.000.000

RC 5.000.000

TSD 5.000.000

TSC 5.000.000

Disponibil lei

RD 8.000.000

RC 2.500.000

TSD 8.000.000

TSC 2.500.000

SfD 5.500.000

CSSN

RD 5.000.000

RC 5.000.000

TSD 5.000.000

TSC 5.000.000

Cheltuieli constituire

RD 2.500.000

RC -

TSD 2.500.000

TSC -

SfD 2.500.000

CSSN

RD 5.000.000

RC 5.000.000

TSD 5.000.000

TSC 5.000.000

CSSV

RD -

RC 5.000.000

TSD -

TSC 5.000.000

SfC 5.000.000ACB

RD -

RC 3.000.000

TSD -

TSC 3.000.000

SfC 3.000.000

Balanta de verificare la 30 nov

Simbol cont

Denumire

cont

Total sume

Sold final

D

C

D

C

CSSN

CSSV

Chelt.Const.

ACB

Act.Asociati

Disponibil lei

Total

CSSV

Si 5.000.000

RD -

RC -

TSD -

TSC 5.000.000

SfC 5.000.000

ACB

RD 3.000.000

RC -

TSD 3.000.000

TSC 3.000.000

Cheltuieli constituire

RD -

RC -

TSD 2.500.000

TSC -

SfD 2.500.000

Disponibil lei

RD 12.000.000

RC 5.500.000

TSD17.500.000

TSC 5.500.000

SfD 12.000.000

Mijloace fixe

RD 1.000.000

RC -

TSD 1.000.000

TSC -

SfD 1.000.000

Furnizori imobilizari

RD 1.000.000

RC 1.000.000

TSD 1.000.000

TSC 1.000.000

CTSRD -

RC 10.000.000

TSD -

TSC10.000.000

SfC 10.000.000

Clienti creditori

RD -

RC 2.000.000

TSD -

TSC 2.000.000

SfC 2.000.000

Avans salarii

RD 1.500.000

RC -

TSD 1.500.000

TSC -

SfD 1.500.000

Balanta de verificare la 31 dec

(sume exprimate in mii lei)

Simbol

cont

Denumire

cont

Sume

precedente

Rulaje curente

Sume curente

Sold total

D

C

D

C

D

C

D

C

CSSN

CSSV

Chelt.

Const.

Mijl. Fixe

Clienti

Credit.

Avans

Salarii

Act.

Asociati

Furiniz.

Imob

Disponibil

Lei

CTS

Total

Presupunem ca in ianuarie 2001 au loc urmatoarele operatii:

se factureaza clientilor un serviciu pret-vanzare 8.000.000

se inregistreaza salarii datorate personalului 5.000.000

se retine din salarii impozit 800.000 si avansul achitat

se inregistreaza dobanda la disponibilul din banca 200.000

se inregistreaza dobanda la CTS 500.000

se primeste si inregistreaza factura pentru chiria spatiilor comerciale in sume de 600.000 din care pentru ianuarie 300.000

se incorporeaza veniturile in profit si se repartizeaza cheltuielile asupra rezultatului

Se cere deschiderea conturilor, inregistrarea situatiei la 1 ianuarie, inregistrarea cronologica si sistematica la 1 ianuarie, inchiderea conturilor si balanta de egalitate cu 3 serii de egalitati.

Tema de seminar: rezolvarea problemei

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1726
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved