Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CONTURILOR DE CAPITAL

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea conturilor de capital

Capitalul social este egal cu suma valorilor nominale a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului in natura si/sau in numerar a primelor, rezervelor si profitului repartizate pentru majorarea capitalului sau altor operatiuni si elemente care duc la modificarea acestuia.Capitalul social este inscris in statutul, contractul de societate al societatii inregistrat la Registrul Comertului si Administratia Financiara, iar modificarea lui se poate face numai in conditiile legii.

Capitalul subscris varsat si cel nevarsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a societatilor si a documentelor justificative privind varsamintele de capital.

Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati cuprinzand felul, numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate.

Principalele operatiuni ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la majorarea capitalurilor sunt: subscrierea si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte operatiuni potrivit legii.

Operatiunile cu privire la micsorarea capitalului, in principal, sunt urmatoarele: reducerea numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora, in urma retragerii unor actionari sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operatiuni potrivit legii.

Contul 101 "Capital' tine evidenta capitalului social subscris si varsat in natura si/sau in numerar de actionarii sau asociatii societatii, maririi sau reducerii capitalului social, precum si sursa proprie de finantare a regiilor autonome si patrimoniul public al statului.

Este un cont de pasiv. In creditul sau se inregistreaza capitalul subscris si varsat in natura sau bani, precum si cel nevarsat de catre actionari si asociati, majorarile de capital prin emisiunea, subscriptia si aportarea de noi actiuni si parti sociale, capitalul preluat prin fuziune de la alte societati, incorporarea in capitalul social a celorlalte structuri de capital propriu: prime, rezerve etc. in vederea majorarii lui. In debitul sau se inregistreaza reducerea capitalului social hotarat de adunarea generala, prin retragerea de capital de catre asociati sau actionari, acoperirea pierderilor din anii precedenti, capitalul lichidat prin fuziune, lichidare, rascumpararea si anularea actiunilor proprii etc.

Soldul contului reprezinta capitalul subscris varsat/nevarsat (cu precizarea ca in cazul inregistrarii dreptului de creanta ale actionarilor/ asociatilor retrasi din unitate si neachitate, contul apare cu sold creditor).

Contului 101 "Capital' i se asociaza in corespondenta, in special contul 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul', care tine evidenta decontarilor cu actionarii si asociatii privind capitalul.

Contul 456 este un cont de activ. Se debiteaza cu subscrierea, majorarea capitalului social, cu primele legate de capital, cu sumele achitate asociatilor, cu diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in valuta etc. Se crediteaza cu aportul la capitalul social, cu imprumuturile din emisiunile de obligatiuni convertite in actiuni cu capitalul social retras de actionari sau asociati, cu diferentele nefavorabile de curs valutar etc. Soldul debitor al contului reprezinta aportul la capitalul subscris si nevarsat.

Exemple privind corespondentele contului 101 "Capital':

Evidentierea subscrierii capitalului social cf actului de constituire a societatii comerciale

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

(Capital subscris nevarsat)

Evidentierea varsarii capitalului social subscris (partial):

Terenuri

Constructii

Materii prime

Obiecte de inventar

Marfuri

Conturi la banci

Numerar la casierie

Alte valori

(Terenuri)

(Constructii)

(Materii prime)

(Materiale de natura obiectelor de inventar)

(Marfuri)

(Conturi la banci in lei)

(Casa in lei)

(Alte valori)

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

Capital subscris nevarsat transferat la capitalul subscris varsat

(Capital subscris nevarsat)

(Capital subscris varsat)

Subscrierea si retragerea in si din societate a unui asociat inainte de a varsa capitalul subscris, (aceasta retragere se face numai cu hotararea adunarii generale)

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

(Capital subscris nevarsat)

(Capital subscris nevarsat)

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

Alte cazuri de crestere si de reducere a capitalului social

a.

Cresterea capitalului social pe seama profitului realizat la incheierea exercitiului financiar (31 decembrie)

(Repartizarea profitului)

(Capital subscris varsat)

b.

Cresterea capitalului social pe seama exercitiilor precedente (profit nerepartizat) ce se regaseste in soldul creditor al contul 117

(Rezultatul reportat)

(Capital subscris varsat)

c.

Cresterea capitalului social prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale

(Rezerve)

(Capital subscris varsat)

d.

Incorporarea primelor la capital, in capitalul social, la majorarea acestuia

(Prime legate de capital)

(Capital subscris varsat)

e.

Retragerea din societate a unui asociat care varsase un capitalul subscris, concomitent cu diminuarea capitalului social, hotarata de adunarea generala, precum si valorile din capitalul social rezidual, partajate asociatilor si actionarilor

(Capital subscris varsat)

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

(Conturi la banci in lei)

f.

Reducerea capitalului social cu pierderea realizata din: exercitiile precedente

(Capital subscris varsat)

(Rezultatul reportat)

g.

Cresterea capitalului social din conversia obligatiunilor in actiuni

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

(Capital subscris varsat)

Contul 104 "Prime legate de capital'

Se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II, prin care reflecta si structura primelor legate de capital: contul 1041. "Prime de emisiune', contul 1042. "Prime de fuziune', contul 1043. "Prime de aport', contul 1044. "Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni'.

Primele de emisiune, reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune a noilor actiuni si a partilor sociale (mai mare) si valoarea lor nominala mai mica.

Primele de fuziune reprezinta diferenta dintre valoarea matematica contabila sau intrinseca a actiunilor, stabilita ca urmare a fuziunii societatilor comerciale si valoarea nominala a actiunilor respective. Concret, primele de fuziune reprezinta diferenta dintre valoarea bunurilor primite prin fuziune si suma cu care a crescut capitalul social al societatii absorbante

Primele de aport, apar cand aportul in natura la capitalul social este mai mare decat valoarea capitalului social subscris

Primele de conversie a obligatiunilor in actiuni apar cand valoarea nominala a obligatiunilor este mai mare decat cea a actiunilor

Contul 104 "Prime legate de capital' tine evidenta primelor create de capital. Este un cont de pasiv. In creditul sau se inregistreaza valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii si aportului la capital, precum si a celor rezultate la conversia obligatiunilor in actiuni. In debitul sau se inregistreaza valoarea primelor de capital trecute la alte structuri de capital propriu: capital social, rezerve sau folosite la acoperirea pierderilor. Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la capital sau rezerve.

Exemple privind corespondentele contului 104 "Prime legate de capital':

Stabilirea si inregistrarea primelor de emisiune, cu ocazia emisiunii de noi actiuni

valoarea de emisiune > valoarea nominala

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

(Capital subscris nevarsat)

(Prime de fuziune)

St Stabilirea si inregistrarea primelor de fuziune (cu diferenta intre valoarea contabila si cea nominala a societatii absorbante, acordata actionarilor societatii absorbite)

Inregistrarea cresterii capitalului social la societatea A absorbanta, in urma absorbtiei societatii B

(Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul)

(Capital subscris nevarsat)

(Prime de emisiune)

Inregistrarea primelor de aport cand aportul in natura la capitalul social este mai mare decat valoarea capitalului social subscris

(Terenuri)

(Capital subscris varsat)

(Prime de conversie)

Inregistrarea primelor de conversie, daca valoarea nominala a obligatiunilor este mai mare decat cea a actiunilor

(Imprumut din emisiuni de obligatiuni)

(Capital subscris varsat)

(Prime de conversie)

Incorporarea primelor de emisiune la rezerve

(Prime de emisiune)

(Alte rezerve)

Incorporarea primelor de fuziune si de aport de conversie la capitalul social (cu aprobarea adunarii generale)

(Prime de fuziune)

(Prime de aport)

(Prime de conversie)

(Capital subscris varsat)

Contabilitatea rezervelor

Rezervele sunt structuri de capital propriu destinate sa finanteze pe termen nelimitat activele intreprinderii avand in acest sens un obiectiv similar celui indeplinit de capitalul social. Ele se constituie in primul rand la societatile de capital, datorita caracterului rigid, inflexibil si formalizat legal a capitalului social. Natura si structura rezervelor este eterogena fiind influentata de destinatia, modalitatea de constituire si utilizare, de calcul etc. care la randul lor, determina inregistrarea in contabilitatea curenta si reflectarea in situatiile financiare.

In prezent se deosebesc pentru societatile comerciale din Romania rezerve din reevaluare, din profit, din conversie, fiecarei categorii fiindu-i repartizat un cont sintetic: 105 "Rezerve din reevaluare', 106 "Rezerve', 107 "Rezerve de conversie'. Primele doua sunt structurate in continuare pe conturi divizionare si sunt, dupa functiune, conturi de pasiv, in timp ce ultimul nu este impartit pe subconturi si este un cont bifunctional.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare'

Rezervele din reevaluare reprezinta diferenta dintre valoarea actuala si valoarea de inregistrare contabila a elementelor supuse reevaluarii, cu deosebire a imobilizarilor corporale, conform dispozitiilor legale.

Contul 105 "Rezerve din reevaluare' tine evidenta rezervelor din reevaluarea imobilizarilor corporale si a altor reevaluari efectuate potrivit legi. Este un cont de pasiv. In creditul sau se inregistreaza constituirea si cresterea rezervelor rezultate din reevaluarea elementelor patrimoniale nemonetare, in primul rand a imobilizarilor corporale, iar in debitul sau se inregistreaza diminuarea sau lichidarea rezervelor, precum si a diferentelor in minus stabilite cu ocazia reevaluarilor.

Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente.

Exemple privind corespondentele contului 105 "Rezerve din reevaluare':

Reevaluarea in plus a terenurilor, utilaje si mijloace de transport la valoarea contabila neta sau bruta

(Terenuri)

(Echipamente tehnologice)

(Mijloace de transport)

(Rezerve din reevaluare)

Reevaluarea in minus a imobilizarilor corporale fata de valoarea contabila neta

(Rezerve din reevaluare)

(Terenuri)

(Constructii)

Transferul rezervelor din reevaluare rezerve si la rezultate reportate

(Rezerve din reevaluare)

(Alte rezerve)

(Rezultatul reportat)

Contul 106 "Rezerve'

Rezervele se constituie pe seama profitului si din alte surse si se utilizeaza pentru acoperirea eventualelor pierderi, pentru majorarea capitalului social si in alte scopuri. Se prezinta sub forma de:

Rezerve legale (Contul 1061) - se constituie anual din profitul brut in procent de 5% pana la 20%, la societatile comerciale cu capital autohton si 25% la societatile cu participare de capital strain.

Rezerve pentru actiuni proprii (Contul 1062) - se constituie, potrivit legii, din profit la valoarea actiunilor proprii pe toata durata detinerii acestora. Contul 1062 evidentiaza rezervele care se constituie in masura in care "actiunile proprii' (emise), nu au fost distribuite sau au fost rascumparate, prin alocarea unei parti din profitul obtinut, egal cu valoarea lor.

Rezerve statutare - se constituie anual din profitul net, conform prevederilor din statut prin hotararea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor.

Rezervele reprezentand surplusul realizat din surplusul din reevaluare (contul 1065) - se constituie pe masura amortizarii activelor reevaluate sau in momentul vanzarii sau casarii acestora.

Alte rezerve neprevazute de lege (Contul 1068) - se constituie din profitul net sau din alte surse in mod facultativ pentru acoperirea pierderilor contabile sau pentru alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, cu respectarea prevederilor legale

Contul 106 "Rezerve' este un cont de pasiv.

In creditul sau se inregistreaza rezervele constituite din repartizarea profitului exercitiului curent, a profitului reportat din anii precedenti, din preluari ale altor structuri de capital propriu, diferenta dintre valoarea titlurilor primite din participarea de capital la capitalul altei persoane juridice si valoarea bunurilor in natura aportate etc.

In debitul sau se inregistreaza rezervele folosite la majorarea capitalului social, acoperirea pierderilor exercitiilor precedente, diferenta negativa la titluri de participare retrase sau cedate si valoarea bunurilor in natura raportate.

Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

Exemple privind corespondentele contului 106:

Constituirea rezervelor din:

a) profitul net realizat in exercitiul curent

(Repartizarea profitului)

(Rezerve)

b) profitul net realizat in exercitiile precedente, virat la rezerve

(Rezultatul reportat)

(Rezerve)

c) primele de emisiune transferate la rezerve

(Prime de emisiune)

(Rezerve)

(Repartizarea profitului)

(Rezerve)

d) cu diferenta intre valoarea titlurilor de participatii dobandite, mai mare si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe mai mica, pentru aportul de capital in natura la capitalul altei societati

(Actiuni detinute la entitatile afiliate)

(Interese de participare)

(Rezerve)

e) cu diferenta intre valoarea titlurilor de participare retrase sau vandute si valoarea neamortizata a mijloacelor fixe, respectiv a terenurilor aportate in natura la capitalul altei societati

(Rezerve)

(Actiuni detinute la entitatile afiliate)

(Interese de participare)

f) cu diferenta de curs valutar in devize aport la capital

(Conturi la banci in valuta)

(Rezerve)

Micsorarea (diminuarea) rezervelor ca urmare a:

a) cresterii capitalului social

(Rezerve)

(Capital subscris varsat)

b) acoperirea pierderilor realizate in exercitiul precedent

(Rezerve)

(Profit si pierdere)

c) acoperirea pierderii raportata din exercitiile
precedente

(Rezerve)

(Rezultatul reportat)

Contul 107 "Rezerve din conversie'

Rezervele din conversie sunt diferente valorice rezultate la finele exercitiului sau perioadei din conversia elementelor monetare (creante si datorii) in valuta, legate de o investitie neta intr-o entitate externa in conformitate cu prevederile IAS nr 21.

Este folosit pentru inregistrarea diferentelor de curs valutar rezultate din conversia elementelor monetare, respectiv a creantelor si datoriilor cu termen de exigibilitate nedefinit legate de o investitie neta intr-o entitate externa in conformitate cu prevederile IAS 21.

Este un cont bifunctional care inregistreaza diferentele de curs favorabile si/sau nefavorabile la data bilantului pentru asemenea creante si datorii in corespondenta cu aceste conturi de creante si datorii, precum si diferentele de curs favorabile sau nefavorabile calculate cu ocazia cedarii acestor entitati externe sub forma de venituri si/sau cheltuieli financiare.

In creditul contului se inregistreaza constituirea si majorarea diferentelor favorabile determinate la finele exercitiului rezultate din conversia in lei a creantelor si datoriilor in valuta intr-o entitate externa, precum si diferentele nefavorabile din asemenea operatiuni inregistrate initial in debitul sau si recunoscute, respectiv trecute pe cheltuieli la cedarea acestor entitati externe.

In debitul contului se inregistreaza constituirea si majorarea diferentelor de conversie nefavorabile la finele exercitiului, rezultata din conversia in lei a creantelor si datoriilor in valuta intr-o entitate externa, precum si diferentele de conversie favorabile inregistrate initial in creditul contului si recunoscute, respectiv trecute la venituri la cedarea acestor entitati externe.

Soldul este debitor sau creditor, reprezentand rezervele din conversie favorabile sau nefavorabile aferente unor elemente monetare (creante sau datorii) in valuta intr-o entitate externa.

La contul 107 "Rezerve din conversie', se asociaza in special conturile:

Contul 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar'

Contul 765 "Venituri din diferente de curs valutar'

Exemple privind corespondentele contului 107 "Rezerve din conversie':

Diferente din conversie favorabile, calculate la finele exercitiului, pentru creante in valuta, la o entitate externa

(Creante imobilizate)

(Rezerve din conversie)

Diferente din conversie favorabile, calculate la finele anului, pentru datorii in valuta la o entitate externa

(Rezerve din conversie)

(Alte imprumuturi si datorii asimilate)

Trecerea la venituri a diferentei din conversie, favorabile dupa cedarea investitiei nete

(Rezerve din conversie)

(Venituri din diferente de curs valutar)

Trecerea la cheltuieli a diferentei din conversie nefavorabile dupa cedarea investitiei nete

(Cheltuieli din diferente de curs valutar)

(Rezerve din conversie)

Diferente de curs favorabile pentru creante pe termen lung intr-o entitate externa la data bilantului

(Sume datorate de filiale)

(Rezerve din conversie)

Anularea diferentelor de curs constituite cu ocazia cedarii entitatii externe la care se refera

(Rezerve din conversie)

(Venituri din diferente de curs valutar)

Diferente de curs nefavorabile pentru datorii pe termen lung fata de o entitate externa la data bilantului

(Rezerve din conversie)

(Datorii catre societati din cadrul grupului)

Anularea diferentelor de curs constituite pentru datorii fata de o entitate externa cu ocazia cedarii acesteia

(Cheltuieli din diferente de curs valutar)

(Rezerve din conversie)

Contul 109 "Actiuni proprii'

Tine evidenta actiunilor proprii rascumparate. Este cont de activ. Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii, rascumparate existente, corespondentele contului 109:

Rascumpararea actiunilor proprii cu plata :

in numerar

(Actiuni proprii)

(Casa in lei)

prin contul curent

(Actiuni proprii)

(Conturi la banci in lei)

cu plata prin contul curent, partial si pentru diferenta cu plata ulterioara

(Actiuni proprii)

(Conturi la banci in lei)

(Varsaminte de efectuat pentru investitii pe termen scurt)

Distribuirea (revanzarea) catre angajatii proprii sau catre terti a actiunilor proprii rascumparate.

(Casa in lei)

(Actiuni proprii)

a) cu numerar, la un pret inferior celui platit la rascumparare

(Casa in lei)

(Pierderi din investitiile financiare pe termen scurt cedate)

(Actiuni proprii)

b) cu incasarea ulterioara (aceeasi revanzare)

(Debitori diversi)

(Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt)

(Actiuni proprii)

Incasarea (integrala) ulterioara prin contul curent sau prin casa

(Conturi la banci in lei)

(Casa in lei)

(Debitori diversi)

Rascumpararea actiunilor proprii si anularea lor prin reducerea capitalului social la valoarea nominala, iar diferenta (mai mare a actiunilor proprii) prin diminuarea primelor legate de capital, a rezervelor si eventual a altor cheltuieli exceptionale

(Capital subscris)

(Prime de emisiune)

(Alte rezerve)

(Cheltuieli privind investitiile financiare cedate)

(Actiuni proprii)

Reducerea capitalului social la valoarea nominala a activelor, in conditiile in care valoarea de recuperare este mai mica decat valoarea nominala

(Capital subscris)

(Actiuni proprii)

(Venituri din investitii financiare cedate)

Contul 117 "Rezultatul reportat'

Rezultatele reportate sunt in principiu rezultate calculate in perioada (exercitiul) curent, aferente acestei perioade dar transferate din motive diverse spre solutionare si utilizare in perioada (sau perioadele) urmatoare, precum si rezultate calculate in exercitiul curent pentru perioade si exercitii precedente si care de asemenea, se reporteaza (transfera) in anii urmatori. Totodata in aceasta categorie se incadreaza toate rezultatele - profit sau pierdere - preluate de un exercitiu financiar de la celelalte exercitii precedente.

Contul 117 "Rezultatul reportat' este un cont bifunctional.

In creditul sau se inregistreaza rezultatele favorabile nete sau brute in momentul si cu ocazia constatarii si reportarii acestora la finele exercitiului precum si solutionarea, acoperirea rezultatelor nefavorabile, a pierderilor reportate in perioada urmatoare.

In debitul sau se inregistreaza rezultatele nefavorabile, pierderile in momentul si cu ocazia constatarii si reportarii acestora la finele exercitiului, precum si repartizarea sau solutionarea rezultatelor favorabile, a profiturilor reportate, in perioada urmatoare.

Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita, iar soldul creditor, profitul nerepartizat.

Exemple privind corespondentele contului 117 "Rezultatul reportat':

Evidentierea pierderilor realizate in exercitiile curente reportate pentru exercitiile viitoare (Contul121 a prezentat sold debitor)

(Rezultatul reportat)

(Profit si pierdere)

Evidentierea profitului net realizat in exercitiile precedente reportat si destinat cresterii capitalului

(Rezultatul reportat)

(Capital subscris varsat)

Evidentierea dividendelor datorate actionarilor din profitul net realizat in exercitiile precedente

(Rezultatul reportat)

(Dividende de plata)

Se evidentiaza acoperirea pierderilor realizate in exercitiile precedente pe seama rezervelor

(Rezerve)

(Rezultatul reportat)

Se evidentiaza profitul net realizat in exercitiul curent ramas nerepartizat si reportat

(Profit si pierdere)

(Rezultatul reportat)

Se evidentiaza acoperirea pierderilor reportate din exercitiul anterior din profitul realizat in perioada curenta

(Profit si pierdere)

(Rezultatul reportat)

Evidentierea pierderii realizata si reportata exercitiile precedente care reduce capitalul social

(Capital subscris varsat)

(Rezultatul reportat)

Contul 121 "Profit si pierdere'

Contul 121 tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului. Soldul creditor reprezinta profitul realizat (cheltuieli<venituri), iar soldul debitor pierderea realizata (cheltuieli > venituri).

Corespondente:

Evidentierea inchiderii conturilor de venit la sfarsitul lunii

(Venituri din vanzarea produselor)

(Venituri financiare din provizioane)

(Profit si pierdere)

Evidentierea pierderilor din exercitiile curente care au fost repartizate (reportate) in exercitiul urmator

(Rezultatul reportat)

(Profit si pierdere)

Evidentierea inchiderii conturilor de cheltuieli la sfarsitul lunii

(Profit si pierdere)

(Cheltuieli cu materiile prime)

(Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de mai sus)

Pierderea din anii precedenti acoperita din profit in perioada curenta

(Profit si pierdere)

(Rezultatul reportat)

Evidentierea profitului net realizat in exercitiul precedent si repartizat, (inchiderea contului 129)

(Profit si pierdere)

(Repartizarea profitului)

Diminuarea profitului brut cu impozitul pe profit calculat

(Profit si pierdere)

(Cheltuieli cu impozitul pe profit)

Contul 129 "Repartizarea profitului'

Contul 129 tine evidenta repartizarii profitului realizat in exercitiul curent. Este un cont de activ. Soldul contului reprezinta profitul repartizat aferent anului in curs.

Corespondente:

Constituirea rezervelor din profitul realizat in exercitiul curent

(Repartizarea profitului)

(Rezerve)

Sumele repartizate pentru participarea salariatilor la profit, dividende, varsaminte la bugetul statului din profitul net al regiilor autonome, surse proprii de finantare

(Repartizarea profitului)

(Rezultatul reportat)

Evidentierea profitului net realizat in exercitiul precedent si repartizat

(Profit si pierdere)

(Repartizarea profitului)

Acoperirea pierderilor din anii precedenti din profitul realizat pe anul in curs

(Repartizarea profitului)

(Rezultatul reportat)

GRUPA 13. "SUBVENTII PENTRU INVESTITII'

Reprezinta sumele alocate de la bugetul de stat sau din alte surse, in vederea procurarii sau executarii de echipamente si alte bunuri de natura imobilizarilor sau alte cheltuieli de natura investitiilor. Se asimileaza subventiilor si valoarea bunurilor de natura imobilizarilor primite gratuit sau constatate ca plus la inventariere. Pe masura amortizarii bunurilor respective, subventia se reduce, trecandu-se la venituri din subventii pentru investitii.

Contul 131 "Subventii pentru investitii'

Contul 131 "Subventii pentru investitii' tine evidenta subventiilor guvernamentale si ale altor resurse primite pentru finantarea investitiilor, precum si a imobilizarilor primite gratuit.

Este cont de pasiv. Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii existente.

Exemple privind corespondentele contului 131:

Evidentierea valorii subventiei de primit

(Subventii)

(Subventii pentru investitii)

Ulterior, la primirea subventiei in contul curent

(Conturi la banci in lei)

(Subventii)

Evidentierea subventiei pentru, investitii primita direct

in contul 5121

(Conturi la banci in lei)

(Subventii pentru investitii)

Primirea unor brevete si a altor imobilizari necorporale

cu titlu gratuit (donatii)

(Concesiuni, brevete)

(Subventii pentru investitii)

Primirea unor terenuri si a unor mijloace fixe cu titlu gratuit sau ca subventie

(Terenuri)

(Constructii)

(Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii)

(Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorii umane si materiale si alte active corporale)

(Subventii pentru investitii)

Amortizarea imobilizarilor intrate prin subventii

(Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor)

(Amortizarea constructiilor)

Evidentierea amortizarii subventiei cu cota parte, reprezentand investitiile realizate din subventia respectiva, prin virarea ei la venituri

(Subventii pentru investitii)

(Venituri din subventii pentru investitii)

Subventii pentru investitii neconsumate de restituit

(Subventii pentru investitii)

(Creditori diversi)

Subventii pentru investitii restituite direct

(Subventii pentru investitii)

(Conturi la banci in lei)

Contul 132 "Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii"

Este un cont de pasiv care tine evidenta valorilor monetare acordate entitatilor solicitante de catre organisme neguvernamentale romane sau internationale, cu titlu nerambursabil, cu conditia achizitionarii sau construirii de active imobilizate. Se crediteaza cu sumele primite sau de primit. Se debiteaza cu subventiile pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate, sau la casarea ori cedarea activelor precum si cu subventia pentru investitii restituita sau de restituit.

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea imprumuturilor nerambursabile de forma subventiilor pentru investitii nevirate in contul de profit sau pierdere.

Exemple privind corespondentele contului 132:

Primirea imprumuturilor nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii

(Conturi la banci in lei)

(Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii)

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii trecute la venituri

(Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii)

(Venituri din subventii pentru investitii)

Contul 133 "Donatii pentru investitii"

Este un cont de pasiv care tine evidenta activelor imobilizate primite de entitate cu titlu gratuit, de la diferite institutii si organisme neguvernamentale. Se crediteaza cu valoarea justa a activelor imobilizate primite cu titlu gratuit. Se debiteaza cu donatiile pentru investitii trecute la venituri corespunzator amortizarii calculate, sau la casarea ori cedearea activelor.

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea donatiilor pentru investitii nevirate in contul de profit sau pierdere.

Exemple privind corespondentele contului 133:

Primirea sub forma de donatie a uniu autoturism

(Mijloace de transport)

(Donatii pentru investitii)

Amortizarea lunara a autoturismului

(Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor)

( Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor)

Includerea lunara la venituri a unei parti din donatie

(Donatii pentru investitii)

(Venituri din subventii pentru investitii)

Contul 134 "Plusuri de inventar de natura imobilizarilor"

Este un cont de pasiv care tine evidenta plusurilopr cantitative constatate la inventarierea faptica a activelor imobilizate, fata de inregistrarile in contabilitate.

Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor constatate plus la inventar.

Se debiteaza cu plusurile de inventar a activelor imobilizate trecuta la venituri corespunzator amortizarii calculate.

Soldul creditor al contului reprezinta valoarea plusurilor de inventar a activelor imobilizate, nevirate in contul de profit sau pierdere.

Exemple privind corespondentele contului 133:

Se constata la inventariere un plus la mobilierul comercial

(Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale)

(Plusuri de inventar de natura imobilizarilor)

Amortizarea lunara a mobilierului

(Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor)

( Amortizarea altor imobilizari corporale)

Includerea lunara la venituri a unei parti din valoarea plusului de inventar

(Plusuri de inventar de natura imobilizarilor)

(Venituri din subventii pentru investitii)

GRUPA 15. "PROVIZIOANE PENTRU RISCURI Sl CHELTUIELI"

Se constituie de regula in cursul si la finele exercitiului, pentru acele elemente si operatiuni de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli ce devin accesibile in perioada sau perioadele urmatoare, cum sunt: litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte; cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor; alte provizioane.

Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective si suma poate fi estimata.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si cheltuielile estimate: nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor; pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului, se vor lua in considerare toate informatiile disponibile.

Valoarea recunoscuta ca provizion, trebuie sa constituie cea mai buna estimare la data bilantului, a costurilor necesare stingerii obligatiei curente.

Daca se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de catre o terta parte, rambursarea trebuie recunoscuta numai in momentul in care este sigur ca va fi primita. Rambursarea trebuie considerata ca un activ separat.

Provizioanele vor fi revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta si daca pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul se anuleaza. Nu vor fi recunoscute provizioanele pentru pierderile viitoare din exploatare. Castigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor, nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui provizion.

Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.

Contul 151 "Provizioane pentru riscuri sl cheltuieli'

Contul 151 "Provizioane pentru riscuri si cheltuieli' este un cont de pasiv: se crediteaza la constituirea si majorarea provizioanelor pentru litigii, garantii acordate clientilor si alte riscuri si cheltuieli, si se debiteaza la micsorarea si respectiv anularea lor. Soldul creditor reflecta existente privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.

Exemple privind corespondentele contului 151:

Constituirea provizioanelor pentru:

litigii

garantii acordate clientilor

alte riscuri si cheltuieli

(Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli)

(Provizioane pentru litigii)

(Provizioane pentru garantii acordate clientilor)

(Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli)

Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru:

litigii

garantii acordate clientilor

alte riscuri si cheltuieli

(Provizioane pentru litigii)

(Provizioane pentru garantii acordate clientilor)

(Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli)

(Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli)

GRUPA 16. "IMPRUMUTURI Sl DATORII ASIMILATE'

Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate acestora se tine pe urmatoarele categorii: emisiuni de obligatiuni si prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung si mediu, datorii legate de participatii si alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobanzile aferente acestora. Imprumuturile din emisiuni de obligatiuni reprezinta contravaloarea obligatiunilor emise prin subscriptie publica, potrivit legii.

Contul 161 "Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni'

Contul 161 reprezinta contravaloarea datoriilor corespunzatoare obligatiunilor emise prin subscriptia publica, potrivit legii. Este un cont de pasiv care inregistreaza in creditul sau suma imprumuturilor din obligatiuni de rambursate, inclusiv a primelor calculate la acestea si a diferentelor de curs corespunzatoare, iar in debit valoarea obligatiunilor convertite in actiuni, a acelor rascumparate si anulate, a platilor pentru rambursarea imprumutului si diferentele de curs corespunzatoare. Soldul poate fi creditor, corespunzator valorii imprumuturilor nerambursate.

Exemple privind corespondentele contului 161:

Evidentierea imprumuturilor obtinute la valoarea de incasare a obligatiunilor emise

(Debitori diversi)

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

Primele de rambursare aferente din obligatiuni emise (diferenta dintre valoarea nominala sau de rambursare si cea de emisie)

(Prime privind rambursarea obligatiunilor)

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

Evidentierea imprumutului din emisiuni de obligatiuni rambursate (achitate)

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

(Conturi la banci in lei)

Valoarea obligatiunilor emise si rascumparate

(Obligatiuni emise si rascumparate)

(Conturi la banci in lei)

Evidentierea valorii obligatiunilor emise, rascumparate si anulate

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

(Obligatiuni emise si rascumparate)

Evidentierea diferentelor favorabile si nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii imprumutului din emisiuni de obligatiuni exprimate in devize sau la finele exercitiului

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

(Venituri din diferente de curs valutar)

(Cheltuieli din diferente de curs valutar)

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

Contul 162 "Credite bancare pe termen lung'

Creditele bancare pe termen lung sunt primite de la banca si alte institutii financiare, in scopul finantarii investitiilor sau altor nevoi, sunt purtatoare de dobanda, garantate de intreprindere, banci sau de catre stat, sunt rambursabile si pot fi interne sau externe.

Contul este de pasiv, se crediteaza cu suma creditelor obtinute si se debiteaza la rambursarea acestora. Soldul creditor reprezinta imprumuturi din emisiuni de obligatiuni nerambursate.

Exemple privind corespondentele contului 162:

Obtinerea (angajarea) creditelor:

a) prin virarea lor in contul 5121 (5124)

(Conturi la banci in lei)

(Credite bancare pe termen lung)

b) pentru achitarea unor furnizori (401, 404)

(Furnizori)

(Credite bancare pe termen lung)

Diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate la inchiderea exercitiului sau la rambursare

(Rezultatul reportat)

(Credite bancare pe termen lung)

Suma creditelor pe termen lung rambursate (sau devize - 5124)

(Credite bancare pe termen lung)

(Conturi la banci in lei)

Diferenta favorabila de curs valutar in urma lichidarii imprumuturilor in devize sau la inchiderea exercitiului

(Credite bancare pe termen lung)

(Venituri din diferente de curs valutar)

Datorii din imprumuturi pe termen lung nerambursate a scadenta si care sunt convertite in actiuni sau parti sociale

(Credite bancare pe termen lung)

(Alte venituri din exploatare)

Contul 166 "Datorii ce privesc imobilizarile financiare'

O unitate (X) poate detine "titluri de participare sau interese de participare' la o alta unitate (Y). Daca unitatea Y primeste o suma sau alte valori de la unitatea X (care detine titluri de participare), atunci apare forma "datoriilor legate de participatii', intre cele doua unitati asociate din cadrul grupului sau intre care exista interese de participare.

Contul functioneaza dupa regulile conturilor de pasiv. Tine evidenta datoriilor societatii fata de persoanele juridice ce detin participatii in capitalul acesteia. Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.

Exemple privind corespondentele contului 166:

Sumele incasate de la SC ce detin titluri participare ale unitatii

(Conturi la banci in lei)

(Datorii ce privesc imobilizarile financiare)

Diferentele nefavorabile de curs valutar la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor in devize

(Cheltuieli din diferente de curs valutar)

(Datorii ce privesc imobilizarile financiare)

Sumele restituite SC care detin titluri de participare ale unitatii

(Datorii ce privesc imobilizarile financiare)

(Conturi la banci in lei)

Diferente favorabile de curs valutar, ca urmare a scaderii cursului la inchiderea exercitiului

(Datorii ce privesc imobilizarile financiare)

(Venituri din diferente de curs valutar)

Diferente favorabile de curs valutar in urma lichidarii imprumutului in devize

(Datorii ce privesc imobilizarile financiare)

(Venituri din diferente de curs valutar)

Contul 167 "Alte imprumuturi sl datorii asimilate'

In aceasta categorie de imprumuturi si datorii intra: concesiunile, brevetele, licentele know-how, marci de fabrica, depozitele, garantiile primite, alte datorii asimilate, precum si cele din leasing financiar.

Este un cont de pasiv si functioneaza dupa regulile corespunzatoare, se crediteaza la primirea imprumuturilor sau angajarea datoriilor pentru: sumele, bunurile, serviciile primite si se debiteaza la rambursarea imprumuturilor. Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate nerestituite.

Exemple privind corespondentele contului 167:

Sume incasate reprezentand datorii pentru imprumut obtinut

(Conturi la banci in lei)

(Alte imprumuturi si datorii asimilate)

Valoarea concesiunilor obtinute

(Concesiuni, brevete, marci comerciale si alte drepturi si valori similare)

(Alte imprumuturi si datorii asimilate)

Diferenta nefavorabila de curs valutar rezultata la inchiderea exercitiului

(Cheltuieli din diferente de curs valutar)

(Alte imprumuturi si datorii asimilate)

Rambursarea imprumuturilor sau a ratelor de leasing financiar (redevente), direct sau pe baza de factura

(Alte imprumuturi si datorii asimilate)

(Conturi la banci in lei)

(Alte imprumuturi si datorii asimilate)

(Furnizori de imobilizari)

Valoarea bunurilor concesionate - restituite

(Alte imprumuturi si datorii asimilate)

(Concesiuni, brevete, marci comerciale si alte drepturi si valori similare)

Contul 168 "Dobanzi aferente imprumuturilor sl datoriilor asimilate'

Este cont de pasiv. Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.

Exemple privind corespondentele contului 168:

Valoarea dobanzilor datorate

(Cheltuieli privind dobanzile)

(Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate)

Dobanzi inregistrate in avans, conform contractelor, inclusiv a celor de leasing financiar

(Cheltuieli inregistrate in avans)

(Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate)

Suma dobanzilor platite prin contul 5121

(Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate)

(Conturi la banci in lei)

Dobanzi facturate de exemplu in cadrul contractelor de leasing financiar

(Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate)

(Furnizori de imobilizari)

Diferenta favorabila de curs valutar rezultata in urma lichidarii imprumuturilor in devize sau la inchiderea exercitiului

(Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate)

(Venituri din diferente de curs valutar)

Diferenta nefavorabila de curs valutar

(Cheltuieli din diferente de curs valutar)

((Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate)

Contul 169 "Prime privind rambursarea obligatiunilor'

Reprezinta diferenta intre valoarea nominala (mai mare) si valoarea de emisiune mai mica sau valoarea de rambursare (mai mare) si valoarea nominala (mai mica) a obligatiunilor. Este un cont de activ. Soldul contului reprezinta valoarea primelor de rambursare a obligatiunilor neamortizate.

Exemple privind corespondentele contului 169:

Evidentierea obligatiunilor primelor privind rambursarea

(Prime privind rambursarea obligatiunilor)

(Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni)

Valoarea primelor de rambursare amortizate

(Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor)

(Prime privind rambursarea obligatiunilor)

DICTIONAR EXPLICATIV

REZERVELE DIN REEVALUARE = plusurile de valori economice create prin reevaluarea activelor, de regula, a imobilizarilor corporale.

REZERVELE = profituri capitalizate in mod durabil de catre intreprindere.

REZULTATUL REPORTAT = profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita din exercitiile precedente. Profitul reportat urmeaza a se repartiza pe destinatii in exercitiile urmatoare, iar pierderea reportata urmeaza a se acoperi din profitul exercitiilor urmatoare, din rezerve, sau din capitalul social.

SUBVENTIILE PENTRU INVESTITII = sume primite cu titlu gratuit (nerambursabile si nepurtatoare de dobanzi) in scopul finantarii unor investitii, care trebuie sa se concretizeze in achizitionarea sau construirea de active cu ciclu lung de fabricatie.

PROVIZIOANELE = rezerve constituite in scop de autoprotectie in vederea atenuarii sau acoperirii unor riscuri, cheltuieli sau deprecieri posibile.

TESTE DE AUTOEVALUARE

1. Efectueaza inregistrarile contabile pentru urmatoarele operatiuni:

a) Se constituie o societate comerciala in nume colectiv cu un capital social subscris de 2.000 lei, varsat integral inainte de inmatriculare astfel:

. numerar depus la banca: 500 lei;

. un utilaj evaluat la 1.400 lei;

. materii prime in valoare de 100 lei;

b) Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 5 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu, care se vor achita ulterior in numerar;

c) Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile precedente.

2. 0 societate comerciala cu raspundere limitata hotaraste majorarea capitalului printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2.000 lei, care este remunerat cu 18 parti sociale cu valoarea de 100 lei fiecare. Prima de aport se incorporeaza ulterior la rezerve.

3. 0 intreprindere constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evidenta contabila de la sfarsitul exercitiului financiar:

capital social: 1.000 lei;

venituri obtinute: 2.000 lei;

cheltuieli efectuate: 1.200 lei.

Ulterior, se utilizeaza o parte din rezervele legale pentru acoperirea unei pierderi reportate in suma de 10 lei.

4. 0 societate comerciala primeste in contul bancar o subventie de 3.000 lei pentru procurarea unui utilaj. Dupa achizitionarea utilajului in valoare de 5.000 lei plus TVA se achita factura prin banca. Durata normala de utilizare a utilajului este de 5 ani.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

  1. Pantea I.P., Bodea Gh., Contabilitatea financiara romaneasca conforma cu Directivele Europene, Ed. Intelcredo, Deva, 2006
  2. Ristea M., Metode si politici contabile de intreprindere, vol. I si II, Ed. Tribuna Economica, Bucuresti, 2000-2001
  3. Staicu C., Contabilitate financiara, Ed. CECCAR, 2002
  4. Trif V., Bazele contabilitatii, Ed. Risoprint, Cluj, 2001
  5. Trif V., Contabilitate financiara, Ed. Risoprint, Cluj, 2006


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1094
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved