Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate (baze) - Intrebari pentru examen

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micFacultatea de Management Financiar Contabil Bucuresti Anul universitar 2007-2008

Specializarea Contabilitate si informatica de gestiuneContabilitate (baze)

Intrebari pentru examen

ADEVARAT SAU FALS

1.Cheltuielile in avans reprezinta valori care asigura alocarea asupra fiecarui exercitiu financiar atat a cheltuielilor proprii cat si a celor care nu-i sunt proprii.

R: F

2.Sursele de finantare proprii exprima fondurile sau capitalurile furnizate de terti, pentru care unitatea patrimoniala trebuie sa restituie un echivalent valoric sau sa acorde o prestatie.

R: F

Efectele de platit reprezinta obligatiile datorate de societatile din cadrul grupului in relatiile de decontare ale societatii-mama cu filialele sale .

R: F

4.In cadrul intreprinderii X are loc urmatoarea operatie:

Se primeste un credit bancar pe termen lung in valoare de 10.000 u.m. Operatia produce modificari patrimoniale de tipul: A + x = P + x

R: A

5.Formulele contabile de stornare in rosu sunt acele formule contabile ce se intocmesc pentru inregistrarea operatiilor economice care au loc in mod obisnuit, curent, in cadrul intreprinderii.

R: F

6.Cu ajutorul bilantului se realizeaza dubla inregistrare a operatiilor

R: F

7.Potrivit metodei costului istoric retratat, in functie de indicele inflatiei, valoarea conturilor anuale actualizata la inflatie se obtine ca un raport intre valoarea la cost istoric a unui element patrimonial si indicele de inflatie.

R: F

8.Principiul costului istoric consta in evaluarea elementelor patrimoniale la costul de origine sau de intrare stabilit pe baza documentelor justificative

R: A

9.Costul istoric nu reflecta valoarea reala a elementelor patrimoniale la data intrarii lor in gestiunea intreprinderii.

R: F

Principiul prudentei impune estimarea cu precautie a elementelor patrimoniale, astfel incat sa se previna subevaluarea activelor si a veniturilor, respectiv, supraevaluarea pasivelor si a cheltuielilor.

R: A

11.Valoarea atribuita bunurilor intrate in patrimoniu prin aport in natura, obtinute cu titlu gratuit sau prin donatie se numeste valoare de utilitate.

R: A

12.Valoarea atribuita bunurilor cumparate se numeste cost de inlocuire.

R: F

Creantele si datoriile se evalueaza la valoarea nominala, egala cu suma de lichiditati sau echivalente de lichiditati ce se vor incasa, respectiv plati, in schimbul lor

R: A

Cheltuielile si veniturile nu se evalueaza prin asocierea acestora cu elementele de activ si pasiv cu care intra in corespondenta

R: F

Valoarea de inventar pentru lichiditatile in valuta, creante sau datorii exprimate in valuta, se stabileste in functie de cursul de schimb existent la sfarsitul exercitiului financiar

R: A

16.Valoarea de inventar a disponibilitatilor banesti este egala cu valoarea contabila de iesire.

R: F

Pentru elementele patrimoniale de activ, diferentele constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea contabila se inregistreaza in contabilitate

R: F

Pentru elementele de pasiv, diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila, nu se inregistreaza in contabilitate

R: A

Reevaluarea consta in modificarea si substituirea valorilor de intrare (contabile, la cost istoric) ale elementelor patrimoniale cu valoarea lor actuala (curenta)

R: A

Rezervele din reevaluare isi propaga efectele fie asupra capitalului social, fie asupra disponibilitatilor unitatii, conform dispozitiilor legale

R: A

Forma unilaterala a contului se caracterizeaza prin aceea ca intr-o parte a contului exista o singura serie de coloane pentru numarul curent, data si explicatia operatiei economice sau financiare care se inregistreaza, numai daca sunt cresteri , iar coloanele de sume debitoare, sume creditoare si de sold sunt alaturate

R: F

Forma sah a contului se caracterizeaza prin aceea ca atat pentru debit, cat si pentru credit se deschide cate o fisa distincta, in care debitul apare in corespondenta cu conturile debitoare, iar creditul, in corespondenta cu conturile creditoare

R: F

Forma contului cu duble valori se caracterizeaza prin aceea ca, indiferent de modelul sub care se prezinta contul respectiv (bilateral, unilateral, sah etc.), acesta are coloane pentru inscrierea sumelor atat in moneda nationala, cat si in moneda straina

R: A

24. Debitul si creditul contului reprezinta denumirile celor doua parti opuse ale acestuia ce permit separarea celor doua tipuri de modificari (cresteri si micsorari), pe care le determina operatiile economice si financiare ce se inregistreaza cu ajutorul conturilor.

R: A

25. A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea dreapta a contului

R: F

Inchiderea contului presupune trecerea soldului lor final in partea opusa aceleia din care a provenit, adica in partea cu totalul sumelor mai mare, astfel incat, adunat la acest total, cele doua parti ale contului sa se afle in echilibru

R: F

Explicatia tranzactiilor inregistrate in cont are drept scop cunoasterea anumitor date in legatura cu operatia respectiva, in vederea identificarii ei cu usurinta, a intelegerii sensului si continutului acesteia

R: A

Explicatia descriptiva consta in indicarea debitului sau creditului contului utilizat la inregistrarea operatiei respective, precum si a denumirii celuilalt cont corespondent ce participa la inregistrarea operatiei, potrivit cerintelor dublei inregistrari

R: F

Explicatia contabila a contului consta in explicarea pe scurt a operatiei economice sau financiare cu indicarea documentului justificativ care a stat la baza operatiei si a datei in care a avut loc

R: F

Conturile de activ prezinta intotdeauna sold final debitor sau sunt soldate, iar conturile de pasiv prezinta intotdeauna sold final creditor sau sunt soldate.

R: A

Dupa sfera de cuprindere, se disting trei clase de conturi: clasa conturilor sintetice; clasa conturilor analitice; clasa conturilor cu duble valori

R: F

Din punct de vedere al finalitatii informatiilor pe care le furnizeaza, conturile se impart in numai doua clase:

- clasa conturilor de gestiune externa

- clasa conturilor de gestiune interna

R: A

Internationalizarea contabilitatii romanesti este sustinuta de armonizarea sistemului contabil romanesc cu elementele referentialului contabil international al Consiliului Comisiei Internationale a Standardelor Contabile, IASB.

R; A

In prezent, realizarile IASB constau, in principal, in elaborarea unui Cadru general pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare, denumit si Cadru conceptual, aprobat de catre IASB in aprilie 1999 si publicat in iulie 1999, si a unui numar de 49 de norme contabile internationale

R: F

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor fara valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera

R: F

36.Determinarea economica a bunurilor este conferita de continutul si valoarea lor.

R: F

Din punct de vedere contabil, patrimoniul trebuie considerat ca fiind o entitate ce cuprinde elementele materiale si nemateriale ce pot fi exprimate valoric si care nu isi pierd individualitatea atunci cand alcatuiesc o unitate indivizibila

R: F

Contabilitatea ofera informatii care stau la baza fundamentarii deciziilor referitoare la investitia, finantarea, utilizarea si recuperarea valorilor patrimoniale

R: A

39. Ecuatia de echilibru a patrimoniului, este de forma:

Bunuri economice = Drepturi - Obligatii

R: F

40. Ecuatia echilibrului intern al patrimoniului este de forma:

CHELTUIELI REZULTAT = VENITURI

R: A

Principiul pragului de semnificatie presupune ca orice element care are o valoare semnificativa trebuie prezentat separat in cadrul situatiilor financiare.

R: A

ALEGERE

1. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii ?

a. observatia, rationamentul, comparatia

b. analiza, sinteza, inventarierea

c. bilantul, contul, balanta de verificare

d. clasificarea, documentatia, analiza

e. documentatia, evaluarea, calculatia

2. Legatura reciproca dintre debitul unui cont si creditul altui cont poarta denumirea de:

a. inregistrare cronologica

b. corespondenta conturilor

c. inregistrare sistematica

d. dubla intregistrare

e. dubla reprezentare

3. Emisiunea actiunilor si lansarea acestora pentru subscriere se fac pe baza:

a. prospectului de emisiune

b. caietului de sarcini

c. registrului jurnal

d. balantei de verificare

e. bilantului contabil

4. Formulele contabile de stornare se utilizeaza pentru:

a. anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit

b. stabilirea corespondentei conturilor

c. inregistrarea operatiilor economice

d. a se tine seama de modificarile de sens contrar care au loc in mod obisnuit

e. a se efectua inregistrarea sistematica a operatiilor

5.Modalitatea prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in

debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica, poarta denumirea de:

a. articol contabil

b. inregistrare cronologica

c. corespondenta conturilor

d. formula contabila

e. inregistrare sistematica

6. Intreprinderea "X" prezinta urmatoarea situatie patrimoniala:

mijloace fixe 28.000;

cheltuieli de constituire     10.000;

titluri de participare     14.000;

furnizori 3.000;

clienti 9.000;

terenuri 6.000;

creante imobilizate 5.000;

materii prime 4.000;

capital social 30.000;

programe informatice 18.000;

obiecte de inventar 5.000;

concesiuni si brevete detinute    4.000;

credite bancare 50.000;

rezultatul reportat (profit)     20.000.

Marimea activelor imobilizate este de :

a. 94.000

b. 72.000

c. 85.000

d. 90.000

e. 103.000

7. Determinati marimea activelor circulante, cunoscand valoarea urmatoarelor elemente:

mijloace fixe 12.000;

casa in lei 6.000;

materii prime 20.000;

terenuri 10.000;

materiale consumabile     18.000;

conturi la banci in lei     4.000;

furnizori 9.000;

clienti 16.000,

impozit pe salarii datorat    3.000;

debitori diversi 5.000;

furnizori debitori 7.000;

cheltuieli de constituire     2.000;

capital social 25.000;

impozit pe profit platit in plus     15.000;

efecte de plata 4.000;

efecte de primit 3.000;

obiecte de inventar 2.000;

produse finite 1.000.

a. 87.000

b. 91.000

c. 94.000

d. 79.000

e. 97.000

8. Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta?

a.contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica

b.contul este un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar

c.contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se realizeaza dubla reprezentare a patrimoniului

d.contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului

e.contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor patrimoniale

9.Conform principiului prevalentei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in

situatiile financiare trebuie:

a.sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor

b.sa reflecte numai realitatea economica

c.sa reflecte numai realitatea juridica a evenimentelor si tranzactiilor

d.sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii a evenimentelor si tranzactiilor

e.sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica

10. Care este marimea datoriilor S.C. "COMDIVERS" S.A., cunoscand urmatoarele elemente:

credite bancare pe termen lung     180.000; furnizori 48.000;

clienti 26.000;

furnizori de imobilizari    65.000;

imprumuturi din emisiunea de obligatiuni     140.000;

efecte de primit 5.000;

clienti creditori 30.000;

capital social 25.000;

efecte de plata 15.000;

impozit pe profit datorat    3.000;

rezultatul reportat (profit)    40.000;

debitori diversi 6.000;

TVA de recuperat 16.000;

creditori diversi 12.000;

dividende de plata 15.000;

furnizori debitori 30.000.

a. 490.000

b. 508.000

c. 478.000

d. 518.000

e. 378.000

11. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o consecinta ce decurge din aplicarea in practica a principiului specializarii exercitiilor (intalnit in contabilitatea romaneasca sub denumirea de "principiul independentei exercitiilor"). Care este acesta?

a. practicarea unei contabilitati de angajamente

b. utilizarea in practica contabila a cheltuielilor inregistrate in avans

c. utilizarea in practica contabila a veniturilor de primit

d. utilizarea in practica contabila a cheltuielilor de repartizat pe mai multe exercitii

12. Patrimoniul, ca obiect de studiu al contabilitatii, reprezinta:

a.totalitatea drepturilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice

b.totalitatea obligatiilor cu valoare economica, apartinind unei persoane fizice

c.totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane juridice

d.totalitatea bunurilor cu valoare economica pe care le gestioneaza un agent economic

e.totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care acestea se refera

13. Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. cheltuielile de constituire

b. creantele imobilizate

c. cheltuielile de dezvoltare

d. concesiunile, brevetele, licentele, marcile si valorile similare

e. alte imobilizari necorporale

14. In structura activelor circulante nu se includ:

a. stocuri

b. creante

c. investitii financiare pe termen scurt

d. investitii financiare pe termen lung

e. casa si conturi la banci

15. Acreditivele reprezinta:

a.disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in casieria inreprinderii

b.disponibilitati banesti in lei si in devize aflate in conturile bancare ale inreprinderii

c.lichiditati pastrate la banca intr-un cont distinct, la dispozitia unui furnizor, din care urmeaza a se efectua plati catre acesta, pe masura livrarii bunurilor, prestarii serviciilor, executarii lucrarilor

d.sume virate la banci, puse la dispozitia tertilor, pentru efectuarea unor plati in numele intreprinderii

e.sume de bani achitate in cursul exercitiului curent, dar care se refera la servicii ce vor fi primite in cursul exercitiului urmator

16. Una din categoriile de mai jos nu intra in structura pasivului, conform normelor contabile

romanesti. Care este aceasta?

a. capital si rezerve

b. cheltuieli in avans

c. provizioane pentru riscuri si cheltuieli

d. datorii

e. venituri in avans

17. In structura imobilizarilor corporale nu se includ:

a. terenuri si constructii

b. instalatii tehnice si masini

c. creante imobilizate

d. alte instalatii, utilaje si mobilier

e. avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

18. Fondul comercial este recunoscut ca activ :

a.atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoarea de piata a activelor nete dobandite

b.atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mare decat valoarea de piata a activelor nete dobandite, mai putin datoriile preluate

c.atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este mai mic decat valoarea de piata a activelor nete dobandite

d.atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este acelasi cu valoarea de piata a activelor nete dobandite

e.in faza de negociere a contractului de achizitie a unei alte intreprinderi

19. In categoria stocurilor nu se includ:

a. materiile prime si materialele consumabile

b. productia in curs de executie

c. acreditivele

d. produsele finite si marfurile

e. avansurile pentru cumparari de stocuri

20. Datoriile comerciale sunt delimitate sub forma:

a. furnizorilor si efectelor de platit

b. furnizorilor si efectelor de primit

c. furnizorilor si efectelor comerciale

d. furnizorilor si creantierilor

e. furnizorilor si debitorilor diversi

Urmatoarea operatie are loc in cadrul unei intreprinderi: Se diminueaza capitalul social cu suma de 5.000 lei, prin retragerea unui actionar.

Operatia produce modificari patrimoniale de tipul:

a. A + x = P + x

b. A - x = P - x

c. A = P + x - x

d. A + x - x = P

22. Cadrul conceptual al IASB prevede ca, pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor,

informatiile contabile trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici calitative. Una dintre

caracteristicile de mai jos nu este prevazuta de cadrul conceptual al IASB. Care este aceasta?

a. inteligibilitatea

b. comparabilitatea

c. exhaustivitatea

d. credibilitatea

e. relevanta (pertinenta)

23. IASB defineste elementele pe baza carora sunt intocmite situatiile financiare, grupandu-le

in clase corespunzatoare, conform caracteristicilor lor economice. Aceste clase sunt denumite:

a. structurile situatiilor financiare

b. caracteristicile calitative ale situatiilor financiare

c. rubricile situatiilor financiare

d. elementele situatiilor financiare

e. informatiile situatiilor financiare

24. Care dintre procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii?

a. observatia, rationamentul, comparatia

b. analiza, sinteza, inventarierea

c. documentatia, evaluarea, calculatia

d. bilantul, contul, balanta de verificare

e. clasificarea, documentatia, analiza

25. Pentru a fi utile in raport cu cerintele utilizatorilor, cadrul conceptual al IASB stabileste

caracteristicile calitative pe care trebuie sa le indeplineasca informatiile contabile. Care dintre

acestea sunt corecte?

a. inteligibilitatea, relevanta, oportunitatea, exhaustivitatea

b. credibilitatea, raportul cost-beneficiu, comparabilitatea, relevanta

c. inteligibilitatea, relevanta, credibilitatea, comparabilitatea

d. pertinenta, raportul cost-beneficiu, oportunitatea, comparabilitatea

e. relevanta, credibilitatea, inteligibilitatea, oportunitatea

26. Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.000 u.m.;

amenajari de terenuri 4.000 u.m.; imobilizari necorporale 1.000 u.m.; impozit pe salarii 1.600

u.m.; imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 4.000 u.m.; furnizori-debitori 1.000 u.m;

produse finite 2.000 u.m.

Care este valoarea activelelor circulante si valoarea datoriilor?

a. 3.000 u.m. si 5.600 u.m.

b. 2.000 u.m. si 6.600 u.m.

c. 4.000 u.m. si 4.400 u.m

d. 4.400 u.m. si 4.000 u.m.

e. 5.600 u.m. si 3.000 u.m.

27. In scopul realizarii obiectivului sau, metoda contabilitatii foloseste o serie de procedee.

Care dintre urmatoarele grupe de procedee sunt utilizate si de alte discipline economice?

a. documentatia, evaluarea, calculatia, inventarierea

b. documentatia, observatia, rationamentul, balanta de verificare

c. bilantul, contul, analiza, evaluarea

d. contul, analiza, sinteza, calculatia

e. bilantul, observatia, sinteza, evaluarea

28. Una dintre urmatoarele reguli referitoare la functionarea conturilor nu este corecta.

Care este aceasta?

a. conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita

b. conturile de pasiv se crediteaza cu micsorarile de pasiv

c. conturile de activ se debiteaza cu maririle de activ

d. conturile de pasiv se debiteaza cu micsorarile de pasiv

e. conturile de activ prezinta sold final debitor sau sunt soldate

29. Rulajul contului reprezinta:

a.existentul valoric la un moment dat al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului respectiv

b.miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont

c.continutul economic al elementului a carui evidenta se tine cu ajutorul contului

d.existentul valoric, la inceputul perioadei de gestiune, al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului respectiv

30. Care este formula contabila corecta a urmatoarei tranzactii:

Se constituie o intreprindere care subscrie si emite un numar de 2.000 actiuni, la o valoare

nominala de 10 lei/actiune

a. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris nevarsat 20.000

b. Capital subscris nevarsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 20.000

c. Capital subscris varsat = Decontari cu asociatii privind capitalul 2.000

d. Decontari cu asociatii privind capitalul = Capital subscris varsat 20.000

31. In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila:

Materii prime = Furnizori 10.000 lei. Aceasta reprezinta:

a.plata, prin banca, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime

aprovizionate

b.aprovizionarea cu materii prime de la furnizori cu suma de 10.000 lei

c.plata in numerar, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime

aprovizionate

d.aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori pentru suma de 10.000 lei

32.In contabilitate cheltuielile reprezinta:

a.cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri

sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect

diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul proprietarilor capitalului

b.diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de intrari

sau cresteri ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect

diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul

proprietarilor capitalului

c.diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri

sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect

cresterea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul

proprietarilor capitalului.

d.diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri

sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect

diminuarea capitalurilor proprii, inclusiv sub forma de distribuiri in beneficiul

proprietarilor capitalului.

e.diminuari de avantaje economice in cursul perioadei contabile, sub forma de iesiri

sau diminuari ale valorilor activelor sau cresteri de datorii, care au ca efect

diminuarea capitalurilor proprii, sub alte forme decat distribuirile in beneficiul

proprietarilor capitalului.

33. In contabilitate, veniturile reprezinta:

a.cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari

sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in

cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

b.cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de iesiri sau

diminuari ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri

ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

c.cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari

sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in

scaderi ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor.

d.cresteri de avantaje economice in cursul perioadei contabile sub forma de intrari

sau cresteri ale activelor sau diminuari ale datoriilor, care se concretizeaza in

cresteri ale capitalului propriu, rezultate din contributii ale actionarilor.

34. Unul din componentele de mai nu este avut in vedere de evaluare, ca procedeu al metodei

contabilitatii. Care este acesta?

a. obiectul evaluarii

b. aria evaluarii

c. etalonul monetar

d. pretul

35. Evaluarea presupune respectarea unor serii de principii, de reguli, care influenteaza

intreaga metodologie a evaluarii. Unul dintre principiile de mai jos nu reprezinta un principiu

al evaluarii. Care este acesta?

a. Principiul stabilitatii unitatii monetare

b. Principiul alegerii formei de evaluare corespunzatoare scopului urmarit

c. Principiul stabilitatii unitatii monetare

d. Principiul pragului de semnificatie

e. Principiul costului istoric

36. Valoarea de utilitate a unui bun se stabileste in functie de mai multi factori. Unul dintre

factorii de mai jos nu sta la baza stabilirii valorii de utilitate. Care este acesta?

a. calitatea bunului

b. utilitatea bunului

c. pretul pietei

d. gradul de uzura al bunului

37. Costul de achizitie al bunurilor procurate prin intermediul contractelor de vanzare- cumparare

este format din mai multe elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element component al costului de achizitie. Care este acesta?

a.pretul de cumparare

b.cheltuielile de transport-aprovizionare

c.taxele nerecuperabile

d.alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrarea in gestiune a bunului respectiv

e.reducerile comerciale primite (rabaturi, remize si risturne)

38. Costul de productie al bunurilor produse in intreprindere este format din mai multe elemente. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element component al costului de productie.. Care este acesta?

a.costul de achizitie al materiilor prime consumate

b.cheltuielile de transport-aprovizionare

c.alte cheltuieli directe de productie

d.o cota parte din cheltuielile indirecte de productie, determinate rational ca fiind legate de fabricatia bunului respectiv

e.dobanzile la creditele bancare contractate pentru productia cu ciclu lung de fabricatie, aferente perioadei pentru care se calculeaza costul de productie

39. Daca bunurile similare de natura stocurilor sau titlurilor de valoare au valori de intrare

diferite si nu exista posibilitatea identificarii valorii lor de intrare, evaluarea la iesirea din

patrimoniu se poate face utilizand mai multe metode. Una dintre acestea nu se utilizeaza

pentru evaluarea la iesire a stocurilor. Care este aceasta?

a. metoda costului mediu ponderat (CPM);

b. metoda identificarii specifice

c. metoda primului lot intrat - primului lot iesit (FIFO);

d. metoda ultimului lot intrat - primului lot iesit (LIFO);

40. Pentru stabilirea valorii de inventar ale elementelor patrimoniale nu se utilizeaza:

a. costurile de achizitie sau de productie

b. preturile de piata

c. baremurile

d. indicii generali de preturi

e. indicii specifici de preturi

41. Unul dintre enunturile de mai jos corespunde definitiei contului. Care este acesta?

a.contul este procedeul comun si altor discipline economice, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune

b.contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea de ansamblu a elementelor patrimoniale, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune

c.contul este procedeul specific metodei contabilitatii, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune

d.contul este procedeul utilizat de orice disciplina, cu ajutorul caruia se reflecta existenta si miscarea fiecarui element patrimonial in parte, ca urmare a modificarilor produse de tranzactiile ce au loc in intreprindere intr-o perioada de gestiune

42. Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa

reprezinte:

a. un mijloc economic

b. un proces economic

c. o sursa sau o grupa de surse de finantare

d. o functie contabila

e. un rezultat financiar

43. Unul din enunturile de mai jos nu corespunde regulilor de functionare a conturilor de

activ. Care este acesta?

a.Conturile de activ se crediteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de activ

b.Conturile de activ prezinta intotdeauna sold final debitor sau sunt soldate

c.Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita

d.Conturile de activ se debiteaza cu micsorarile, diminuarile elementelor patrimoniale de activ

e.Conturile de activ se debiteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ

44. Unul din enunturile de mai jos nu este important in clasificarea conturilor. Care este

acesta?

a.clasificarea conturilor ofera posibilitatea studierii sistematice si generalizate a conturilor, asigurand legaturile reciproce dintre ele

b.clasificarea conturilor permite cunoasterea structurii acestora

c.clasificarea conturilor permite asimilarea cu usurinta a continutului economic si a functiei contabile a conturilor

d.clasificarea conturilor ajuta la intelegerea structurii planului de conturi

e.clasificarea conturilor constituie un mijloc eficient de cunoastere a obiectului de studiu al contabilitatii

45. Dupa continutul economic, nu distingem:

a. conturi de rezultate

b. conturi de mijloace economice

c. conturi de surse de finantare

d. conturi de activ

e. conturi de procese economice

46. Planul de conturi general reprezinta:

a.matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire descriptiva, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

b.matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

c.matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si un simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si subclasa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

d.matricea intregului sistem de conturi, in cadrul careia fiecare cont este delimitat printr-o denumire fara simbol cifric, fiind incadrat intr-o clasa si grupa, in raport cu un anumit criteriu de clasificare

47. Unul dintre elementele de mai jos nu defineste un cont sintetic in cadrul planului de

conturi. Care este acesta?

a. familia din care face parte

b. functia contabila

c. continutul economic

d. corespondenta cu alte conturi

48. Dubla inregistrare consta in:

a.inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii economice sau financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont

b.inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont

c.inregistrarea concomitenta si cu aceeasi suma a unei operatii economice sau financiare in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont

d.inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a doua operatii economice sau financiare in mai mult de doua conturi

49. Analiza contabila consta in:

a.cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor aflate in concordanta si a partii acestora - debit sau credit - in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma

b.cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora - debit sau credit - in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma

c.cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente si a partii acestora - debit sau credit - in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent dar cu sume diferite

d.cercetarea, pe baza de documente, a fiecarei tranzactii in parte, prin descompunerea ei in elementele componente, in scopul stabilirii conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia respectiva, concomitent si cu aceeasi suma

50. Unul din enunturile de mai jos nu reprezinta o etapa a analizei contabile. Care este acesta?

a.determinarea modificarilor pe care le produce respectiva tranzactie in structura elementelor patrimoniale, precum si determinarea sensurilor acestor modificari

b.aplicarea regulilor de functionare a conturilor, in vederea stabilirii partii conturilor corespondente - debit sau credit - in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata, adica stabilirea formulei contabile

c.stabilirea, pe baza elementelor patrimoniale modificate, a conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata

d.stabilirea rulajelor, a sumelor si a soldurilor finale ale conturilor corespondente

e.stabilirea naturii si, respectiv, a continutului tranzactiei supuse analizei

51. Formula contabila reprezinta:

a.calculul elementelor constitutive ale unui cont

b.modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a doua bilanturi

c.modalitatea de prezentare a unei operatii economice sau financiare prin incadrarea acesteia in debitul unui cont si in creditul altui cont, sub forma de egalitate valorica

d.modalitatea de asigurare a unei egalitati intre elementele constitutive a unui bilant

52. Unul din elementele de mai jos nu reprezinta un element constitutive al formulei

contabile. Care este acesta?

a. semnul "=" dintre conturile care participa la inregistrare

b. denumirea contului corespondent debitor

c. documentul justificativ care atesta infaptuirea operatiei

d. suma care face obiectul inregistrarii

e. denumirea contului corespondent creditor

53. Articolul contabil se obtine prin adaugarea la elementele formulei contabile a altor

elemente. Unul dintre acestea nu reprezinta un element constitutive al articolului contabil.

Care este acesta?

a. semnatura si numele persoanei care a intocmit articolul contabil;

b. documentul justificativ care atesta infaptuirea tranzactiei;

c. data cind are loc tranzactia

d. explicatia descriptiva a tranzactiei

54. Inregistrarea cronologica consta in:

a.Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au avut loc, sub forma de formule contabile

b.Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care acestea au avut loc, sub forma de articole contabile

c.Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, indiferent de ordinea in care acestea au avut loc, sub forma de formule contabile

d.Inregistrarea tranzactiilor consemnate in documente, in ordinea in care acestea au avut loc, sub forma de articole contabile

55. Contabilitatea nu poate fi privita ca:

a. o disciplina informationala

b. un ansamblu de cunostinte teoretice cu valoare universala

c. o arta

d. un limbaj normalizat

e. o tehnica de inregistrare, prelucrare, clasificare, interpretare si comunicare a informatiilor

56. Contabilitatea generala (financiara) indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de

mai jos nu apartin contabilitatii financiare. Care este aceasta?

a.functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale

b.functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor nationale

c.functia de instrument de verificare si proba, generata de ratiuni juridice si fiscale

d.functia de inregistrare a tranzactiilor intreprinderii, in scopul determinarii periodice a situatiei patrimoniale si financiare si a rezultatului intreprinderii.

57. Contabilitatea de gestiune indeplineste mai multe functii. Una dintre functiile de mai jos

nu apartin contabilitatii de gestiune. Care este aceasta?

a.functia de determinare a rezultatelor analitice pe produse sau activitati

b.functia de producere a informatiilor destinate masurarii performantelor intreprinderii (rentabilitate, productivitate etc.) la nivelul produselor si al sectoarelor de activitate

c.functia de determinare a costurilor pe produs, activitati si unitati organizationale (divizii, ramuri, departamente etc.)

d.functia de furnizare a informatiilor necesare sintezelor macroeconomice, pentru calcularea conturilor nationale

e.functia de furnizare a informatiilor necesare bugetelor si conturilor previzionale

58. Determinarea economica a bunurilor este conferita de:

a. forma si continutul lor

b. continutul si valoarea lor

c. forma si valoarea lor

d. utilitatea si valoarea lor

59.Obiectul de studiu al contabilitatii comporta anumite trasaturi. Una dintre acestea nu caracterizeaza obiectul de studiu al contabilitatii. Care este aceasta?

a. Contabilitatea studiaza modul in care se asigura gestiunea patrimoniului

b. Contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie cantitativ-valorica

c. Contabilitatea studiaza patrimoniul in expresie valorica

d. Contabilitatea studiaza echilibrul intern al patrimoniului

e. Contabilitatea studiaza echilibrul global al patrimoniului

60. Patrimonial cuprinde mai multe structuri de activ. Una dintre structurile de mai jos nu

reprezinta o structura de activ. Care este aceasta?

a. Cheltuieli in avans

b. Active circulante

c. Active circulante

d. Venituri in avans

61. Imobilizarile necorporale nu cuprind:

a. Cheltuielile de constituire

b. Cheltuielile de dezvoltare

c. Fondul comercial

d. Cheltuielile de cercetare

e. Avansurile si imobilizarile necorporale in curs de executie

62. Dispuneti de urmatoarele date din patrimoniu: cheltuieli de constituire 2.420 u.m.; terenuri

4.300 u.m.; cheltuieli de dezvoltare 1.615 u.m.; impozit pe salarii 1.800 u.m.; credite bancare

pe termen lung 4.110 u.m.; furnizori-debitori 1.350 u.m.; produse finite 2.730 u.m.. Care este

valoarea activelor circulante si valoarea datoriilor?

a. 2.730 u.m. si 5.910 u.m.

b. 4.110 u.m. si 5.910 u.m

c. 1.350 u.m. si 4.110 u.m.

d. 4.080 u.m. si 5.910 u.m.

e. 4.080 u.m. si 4.110 u.m.

63. Care dintre bazele de evaluare de mai jos sunt utilizate in situatiile financiare, in combinatii variate, conform Cadrului conceptual al IASB?

a. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila

b. Costul istoric, costul curent, valoarea actualizata

c. Costul istoric, costul curent

d. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata

e. Costul istoric, costul curent, valoarea realizabila, valoarea actualizata, valoarea amortizabila

64. Care dintre structurile de mai jos sunt vizate direct de evaluarea pozitiei financiare, potrivit Cadrului conceptual al IASB?

a. activele, capitalurile proprii, veniturile si rezultatele

b. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile

c. activele, capitalurile proprii, cheltuielile si rezultatele

d. activele, datoriile si capitalurile proprii

e. activele, datoriile, cheltuielile si veniturile

65. In raport cu modul de intocmire si cu rolul lor in cadrul sistemului informational, documentele contabile nu pot fi:

a. documente justificative

b. registre contabile

c. documente centralizatoare

d. documente contabile de sinteza

66. Registrele contabile nu cuprind:

a. Registrul Cartea-Mare

b. Registrul Jurnal

c. Registrul de evidenta fiscala

d. Registrul Inventar

67. Evaluarea are in vedere mai multe componente. Una din componentele de mai jos nu are

legatura cu evaluarea. Care este aceasta?

a. obiectul evaluarii

b. etalonul monetar

c. subiectul evaluarii

d. pretul

68. Plusvaloarea rezultata in urma reevaluarii elementelor patrimoniale de activ se reflecta ca :

a. rezerve

b. rezultat reportat

c. rezultat al exercitiului

d. rezerve din reevaluare

e. prime de capital

69. Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii in contabilitate. Care este acesta?

a. Principiul stabilitatii unitatii monetare

b. Principiul permanentei metodelor

c. Principiul costului istoric

d. Principiul prudentei

70. Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x = P+x

Care este aceasta?

a. Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori

b. Contractarea unui credit bancar pe termen lung

c. Majorarea capitalului social pe seama rezervelor

d. Subscrierea capitalului social

71. Una din operatiile de mai jos nu produce o modificare patrimoniala de tipul: A-x = P-x

Care este aceasta?

a. Se achita prin cont datoria fata de furnizori cu suma de 3.000 lei

b. Se achita prin banca datoria fata de un creditor cu suma de 2.000 lei

c. Se acorda in numerar un avans unui salariat in valoare de 1.000 lei

d. Se achita in numerar datoria fata de stat privind impozitul pe salarii cu suma de 2.000 lei

72. Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A+x-x = P

Care este aceasta?

a.se diminueaza capitalul social cu suma de 3.000 lei, prin retragerea unui actionar

b.se alimenteaza casa firmei cu suma de 2.000 lei cu disponibilitati din contul de la banca

c.se diminueaza capitalul social cu suma de 1.000 lei, cu pierderea inregistrata in exercitiul finanmciar anterior

d.se efectueaza o plata in numerar catre un furnizor in valoare de 500 lei

73. Una din operatiile de mai jos produce o modificare patrimoniala de tipul: A= P+x-x.

Care este aceasta?

a. se inregistreaza datoria fata de banca cu valoarea dobanzii lunare in valoare de 4.000 lei

b. se plateste in numerar datoria fata de un furnizor de imobilizari in valoare de 1.000 lei

c. se incaseaza creanta de la un client, prin cont, cu suma de 2.000 lei

d. se majoreaza capitalul social cu primele de capital in valoare de 1.000 lei

74. Ecuatia generala a contabilitatii europene se prezinta prin relatia:

a. Activ = Capital propriu + Pasiv

b. Patrimoniul net = Bunuri economice - Obligatii

c. Bunuri economice = Drepturi + Obligatii

d. Activ = Pasiv

75. Ecuatia generala a contabilitatii anglo-saxone se prezinta prin relatia:

a. Activ = Capital propriu + Pasiv

b. Patrimoniul net = Bunuri economice - Obligatii

c. Bunuri economice = Drepturi + Obligatii

d. Activ = Pasiv

76. Total activ = Total pasiv este:

a. o simpla coincidenta

b. o relatie anormala pentru situatia financiara a firmei

c. egalitatea bilantiera

77. Structura activului patrimonial este reprezentata de:

a. active imobilizate, active circulante si active rectificative

b. active imobilizate, active circulante si datorii

c. active imobilizate, active circulante si cheltuieli in avans

d. active imobilizate, active circulante si capitaluri proprii

78. Structura pasivului patrimonial cuprinde:

a. capitalul propriu, datoriile si pasivele de regularizare

b. capital si rezerve, provizioane pentru riscuri si cheltuieli, datorii si venituri in avans

c. capitalul propriu, datoriile, provizioane pentru depreciere si pasive de regularizare

d. capitalul propriu, datoriile, provizioanele pentru riscuri si cheltuieli, provizioane pentru

depreciere si pasive de regularizare.

DA/NU

1.In cadrul analizei contabile, aplicarea regulilor de functionare a conturilor are drept scop stabilirea conturilor corespondente in care urmeaza sa se inregistreze tranzactia analizata.

R: DA

Dubla inregistrare consta in inregistrarea concomitenta dar cu sume diferite a unei operatii in doua conturi, si anume, in debitul unui cont si in creditul altui cont

R: NU

Actiunile proprii sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni cotate si necotate achizitionate de intreprindere in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt

R: NU

4. A debita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului.

R: DA

5. A credita un cont inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului

R: NU

6.Rulajul contului reprezinta miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont

R: DA

7.Conturile monofunctionale sunt acelea care, la sfarsitul perioadei de gestiune, prezinta un singur fel de sold, fie numai debitor, fie numai creditor

R: DA

8.Conturile bifunctionale sunt acele conturi care pot prezenta, la un moment dat, fie sold debitor, fie sold creditor

R: DA

9.Formularele tipizate sunt suporturi tehnice de informatii in care continutul, forma si formatul nu sunt prestabilite si imprimate

R: NU

Evaluarea reprezinta cuantificarea si masurarea, in expresie baneasca, a marimii mijloacelor materiale, a creantelor, plasamentelor, angajamentelor, cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor obtinute

R: DA

Pentru anumite elemente patrimoniale, cum ar fi, de exemplu, stocurile, la inregistrarea in conturi a acestora se utilizeaza, alaturi de etalonul valoric, si etalonul natural.

R: DA

Totalul sumelor cuprinde existentul initial si rulajul elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului

R: DA

Soldul contului se stabileste ca diferenta intre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare, preluand semnul totalului mai mic

R: NU

14. Conturile de activ incep sa functioneze prin a se debita si se debiteaza cu existentele de activ, iar conturile de pasiv incep sa functioneze prin a se credita si se crediteaza cu existentele de pasiv

R: DA

Conturile de activ se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de activ, iar conturile de pasiv se mai crediteaza cu majorarile, cresterile elementelor patrimoniale de pasiv.

R: NU

Dupa continutul economic al contului, distingem numai conturi de mijloace economice si conturi de surse de finantare

R: NU

Caracteristica directivelor contabile europene consta in aceea ca elaborarea lor se face dupa schema unui proces legislativ si nu se bazeaza pe un cadru conceptual care sa asigure coerenta normelor

R: NU

IASB are ca obiectiv elaborarea si publicarea, in interesul publicului, de standarde contabile internationale ce au trebuit si vor trebui sa fie respectate cu ocazia prezentarii situatiilor financiare, precum si sa asigure acceptarea si aplicarea acestor norme la nivel national.

R: NU

Lichiditatea reprezinta capacitatea fiecarui mijloc economic de a parcurge calea normala a ciclului de exploatare pana la transformarea lui in bani

R: DA

COMPLETARE

Radiografiind produsele reformei contabilitatii romanesti, se constata cele doua atribute ale sale: __ europenizarea___ si internationalizarea

2.Prima lucrare din literatura contabila care prezinta descrierea partidei duble in contabilitate apartine italianului _ _ Luca Paciolo____

3.Terenurile au o durata de utilizare __nelimitata___, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care nu se amortizeaza

4.Activele __ imobilizate___ reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta indelungata (mai mare de un an) in activitatea intreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare

5.Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc imobilizarile necorporale ca fiind active identificabile ___ nemonetare____,fara suport corporal, care sunt detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii, pentru locatie la terti sau in scopuri administrative

6.Valoarea amortizabila a activelor necorporale trebuie alocata __ sistematic____ pe durata de viata utila

7.Cheltuielile de constituire cuprind cheltuielile cu infiintarea, dezvoltarea si fuziunea intreprinderii (taxe de inregistrare si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate) numai cand reglementarile permit _imobilizarea _ ___ acestora

8.Concesiunile, brevetele, licentele, marcile, drepturile si valorile similare si alte imobilizari necorporale cuprind toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de __ exploatare_ ___ a unui bun, activitate sau serviciu (in cazul concesiunilor), a unui brevet, a unui know-how, a unei licente, a unei marci si altor drepturi similare de proprietate industriala si intelectuala

9.Cauza existentei fondului comercial o constituie existenta unor elemente _necorporale __ generate de intreprindere care nu sunt recunoscute distinct in contabilitate (reputatia, clientela, vadul comercial, firma etc.).

10.Caracteristica imobilizarilor corporale este aceea ca acestea participa in procesul muncii cu intreaga lor valoare de utilitate, dar se consuma si isi transmit, in mod treptat, valoarea asupra _costurilor__ noilor produse

11.Valoarea ___amortizabila ___ este alocata sistematic pe durata de viata utila a unui activ corporal, prin alegerea unei metode de amortizare in masura sa reflecte ritmul in care beneficiile economice sunt consumate de catre intreprindere

12. Terenurile au durata de utilizare _nelimitata __

Instalatiile tehnice si masinile sunt mijloace fixe reprezentate de echipamente tehnologice, aparate si instalatii de masurare, control si _ reglare__, mijloace de transport, animale si plantatii

Costul de achizitie sau de productie al mijloacelor fixe se include _ treptat__ in cheltuielile activitatii prin procesul amortizarii

15. Imobilizarile financiare se mai numesc si __investitii___ financiare pe termen lung

16.Activul curent reprezinta numerar ori echivalente de numerar a caror utilizare nu este _restrictionata _.

Materiile prime sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la generarea produselor, regasindu-se in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor __initiala __, fie transformata

18.Ambalajele sunt bunurile utilizate in scopul protectiei pe timpul transportului sau _depozitarii _ diverselor active

19.__Semifabricatele _ sunt bunurile al caror proces tehnologic a fost terminat intro faza de fabricatie si care urmeaza a trece in continuare in procesul tehnologic al altor faze de fabricatie sau se livreaza tertilor

20._ Marfurile__ sunt acele bunuri care au fost cumparate de intreprindere in vederea revanzarii.

_ Creantele__ reprezinta valori economice avansate temporar de titularul de patrimoniu altor persoane fizice sau juridice, pentru care acesta urmeaza sa primeasca un echivalent valoric.

Toate persoanele fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata si care urmeaza sa dea un echivalent corespunzator se numesc generic __ _debitori___

23. Creantele __ comerciale_ ____ sunt compuse din creante fata de clienti si efecte de primit

24. Sumele de incasat de la entitatile afiliate sunt generate de relatiile dintre societatea-mama si ___filialele _____ sale

Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare reprezinta creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu intreprinderile _asociate _

Creantele privind capitalul subscris si nevarsat sunt reprezentate de creantele generate de relatiile intreprinderii cu __ actionarii_____ sai, referitoare la subscrierile de capital social, efectuate si nedepuse inca.

Rezervele din reevaluare reprezinta __ _plusurile___ create prin __reevaluarea_ ____imobilizarilor corporale si a celor _financiare _

Reducerea capitalului se efectueaza prin rambursarea catre actionari sau asociati a unei _parti _ ___ din acesta, atuci cand societatea il considera prea __ mare___. In raport cu activitatea sa, sau atunci cand reduce __investitiile ______dintr-un sector sau ramura de activitate.

Actiunile proprii sunt actiunile proprii rascumparate __ temporar_ ____ de intreprindere in vederea ___distribuirii_ ____ lor personalului propriu sau tertilor, regularizarii cursului _bursier_ __ sau reducerii capitalului social.

30.Activele _imobilizate _ reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta __indelungata _ ____ in activitate intreprinderii si care nu se _consuma_ ____ de la prima utilizare.

Fondul comercial este recunoscut ca activ _necorporal ____ atunci cand rezulta din _achizitia__ ___ unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este _superior____valorii de piata a activelor nete dobandite.

Imobilizarile financiare, denumite si investitii financiare pe termen lung, cuprind valorile financiare __investite ____ de intreprindere pe termen lung, sub forma de _titluri _ si creante financiare, in scopul obtinerii de venituri financiare sub forma ___ dividendelor_ ____ si a dobanzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin realizarea de beneficii din comercializarea acestor investitii.

MATCHING

a. Principiul permanentei metodelor

b. Principiul prudentei

c. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de pasiv

d. Principiul continuitatii activitatii

e. Principiul pragului de semnificatie

f. Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

g. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere

h. Principiul independentei exercitiului

1.Presupune ca intreprinderea isi continua in mod normal functionarea intr-un vitor previzibil, fara intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia

2.Presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea elementelor patrimoniale si a rezultatelor, ceea ce conduce la asigurarea comparabilitatii in timp a informatiilor financiare

3.Presupune ca informatiile prezentate in situatiile financiare sa reflecte realitatea economica a evenimentelor sau a tranzactiilor, si nu numai forma lor juridica

4.Presupune ca orice element care are o valoarea semnificativa pentru intreprindere sa fie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare

5.Presupune utilizarea de catre intreprinderi a unei contabilitati de angajamente, in sensul ca intreprinderile vor lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzatoare exercitiului pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor sau a efectuarii platii cheltuielilor.

6.Bilantul de deschidere al unui exercitiu trebuie sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia erorilor impuse de aplicarea normei IAS

7.Face precizari in legatura cu modalitatea in care trebuie stabilita valoarea totala corespunzatoarea unei pozitii in bilant, si anume, prin determinarea separata a valorii aferente

fiecarui element individual de activ sau de pasiv;

8.Impune ca valoarea oricarui element sa fie determinata tinand cont de urmatoarele aspecte:

- luarea in considerare, in cadrul situatiilor financiare, numai a profiturilor recunoscute pana la data inchiderii exercitiului financiar;

- se tine seama de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care iau nastere;

- luarea in considerare a tuturor ajustarilor de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca exercitiul financiar se incheie cu profit sau pierdere.

a. Cladiri

b. Abonamente contractate pentru urmatoarele trei luni

c. Echipamente de productie

d. Subventii pentru achizitia unui utilaj

e. Creante de primit de la clienti

f. Profit obtinut din activitatea societatii

g. Datorii catre salariati

h. Licente pentru programe informatice

sau

9. Imobilizari necorporale

10. Creante

11. Capital propriu

12. Venituri in avans

13. Imobilizari corporale

14. Cheltuieli in avans

15. Datorii

16. Stocuri

a. Creditori diversi

b. Debitori diversi

c. Cheltuieli de inregistrare si inmatriculare

d. Avans de trezorerie

e. Materiale de natura obiectelor de inventar

f. Rezerva legala

g. Creante imobilizate

h. Terenuri

sau

17. Imobilizari necorporale

18. Stocuri

19. Creante

20. Casa si conturi la banci

21. Imobilizari corporale

22. Datorii

23. Imobilizari financiare

24. Capital propriu

a. Avansuri de numerar acordate angajatilor pentru cheltuieli diverse

b. Bilete la ordin de incasat

c. Cambii de platit

d. Pierdere probabila datorata unui litigiu

e. Chirii incasate in avans pentru primele 6 luni ale anului

f. Abonamente achitate care for fi utilizate in anul 2008

g. Rezerve din reevaluare

h. Utilaje

sau

25. Active circulante - Creante

26. Provizioane petru riscuri si cheltuieli

27. Venituri in avans

28. Cheltuieli in avans

29. Datorii

30. Capital propriu

31. Active circulante - Disponibilitati

32. Active imobilizate - Imobilizari corporale

a. Cheltuieli de constituire

b. Ambalaje

c. Creante legate de participatii

d. Creante in cadrul grupului

e. Acreditive

f. Terenuri si constructii

g. Abonamentul RATB

h. Actiuni proprii

sau

33. Active imobilizate - Imobilizari corporale

34. Active circulante - Creante

35. Active imobilizate - Imobilizari financiare

36. Active circulante - Investitii financiare pe termen scurt

37. Active circulante - Casa si conturi la banci

38. Cheltuieli in avans

39. Active imobilizate - Imobilizari necorporale

40. Active circulante - Stocuri

a. Capital subscris nevarsat

b. Litigii

c. Imprumuturile si datoriile asimilate

d. Cheltuieli de dezvoltare

e. Abonament RATB

f. Instalatii tehnice si masini

g. Subventii pentru invetitii

h. Titluri de participare si interese de participare

sau

41. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

42. Active imobilizate - imobilizari necorporale

43. Active imobilizate - imobilizari corporale

44. Venituri in avans

45. Active imobilizate - imobilizari financiare

46. Capital propriu

47. Chetluieli in avans

48. Datorii

a. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

b. Chirii platite anticipat

c. Amenzi si penalitati

d. Rezultatul reportat

e. Casa in lei

f. Chirii incasate anticipat

g. actiuni cotate

h. Creante privind capitalul subscris si nevarsat

sau

49. Venituri in avans

50. Cheltuieli in avans

51. Active circulante - Casa si conturi la banci

52. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

53. Active circulante - creante

54. Datorii

55. Active circulante - investitii financiare pe termen scurt

56. Capital si rezerve

a. Subventii pentru investitii

b. Credite primite de la banca si alte institutii

c. Despagubiri

d. Rezerve pentru actiuni proprii

e. Obligatiuni emise si rascumparate

f. Creante din interese de participare

g. Stocuri aflate la terti

h. Imprumuturi acordate pe termen lung

sau

57. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

58. Capital social

59. Datorii

60. Active circulante - Titluri de plasament

61. Active circulante - Stocuri

62. Venituri in avans

63. Active imobilizate - imobilizari financiare

64. Active circulante - Valori in curs de decontare

a. Ale creante imobilizate

e. Fondul comercial

b. Creante din interese de participare

f. Produse finite

c. Avansuri de trezorerie

g. Actiuni proprii

d. Alte instalatii, utilaj si mobilier

h. Prime de emisiune

sau

65. Active circulante - creante

66. Active circulante - stocuri

67. Active imobilizate - imobilizari necorporale

68. Active circulante - Investitii financiare pe termen scurt

69. Active circulante - Casa si conturi la banci

70. Capital propriu

71. Active imobilizate - Imobilizari corporale

72. Active imobilizate - imobilizari financiare

a. 5311 = 5121

b. 5121 = 5191

c. 301 = 401

d.    106 = 1012

e. 5191 = 5121

f. 5311 = 411

g. 441 = 5121

h. 5121 = 5311

73. Majorarea capitalului social prin incorporarea din rezerve

74. Se restituie o parte din creditul bancar pe termen scurt prin banca

75. Contracteaza si incaseaza de la banca un credit bacar pe termen scurt

76. Ridica disponibilitati din casierie si le depune la banca

77. Ridica disponibilitati din contul bancar si le depune in casierie

78. Achita din contul bancar impozitul pe profit

79. Se incaseaza in numerar creante de la clienti

80. Achizitioneaza materii prime conform facturii furnizorului

SINTEZE si Intrebari noi

Teste de autoevaluare

Prima lucrare din literature contabila care prezinta pentru prima data descrierea partidei duble in contabilitate se intituleaza:

a)      Partida dubla in contabilitate;

b)      Tratat de contabilitate in partida dubla;

c)      Contabilitatea in partida dubla;

d)      Contabilitatea si partida dubla;

e)      Partida dubla in slujba contabilitatii;

In conceptia lui Luca Paciolo, partida dubla este definita prin prisma ecuatiei de schimb dintre:

a)      Bani si capital;

b)      Avere si bani;

c)      Bani si bunuri;

d)      Avere si capital;

La inceput, contabilitatea era bazata pe empirism si a fost cunoscuta sub denumirea de:

a)      Contabilitate in partida dubla;

b)      Contabilitate arhaica;

c)      Contabilitate rudimentara;

d)      Contabilitate in partida simpla;

Atunci cand consideram contabilitatea o arta, nu trebuie sa luam in considerare:

a)      Arta ca forma a activitatii umane care oglindeste realitatea in imagini expresive;

b)      Arta privita ca priceperea, maiestria contabilului de a masura, inregistra, clasifica, interpreta si comunica datele exprimate valoric;

c)      Arta privita cu priceperea contabilului in a emite judecati profesionale;

d)      Arta privita ca utilizare rationala de metode in vederea obtinerii unui rezultat;

Dupa unii autori (Bernard Esnault si Christian Haurau) in contabilitate s-au conturat mai multe paradigme. Una din abordarile de mai jos nu reprezinta o paradigma a contabilitatii. Care este aceasta?

a)      Abordarea predictiva;

b)      Abordarea comportamentala;

c)      Abordarea deductiva;

d)      Abordarea cocgnitiva;

e)      Abordarea inductiva;

Directivele europene se elaboreaza in baza:

a)      Unei intelegeri prealabile cu tarile membre si tarile terte;

b)      Unui cadru conceptual;

c)      Unui proces legislativ;

d)      Unui acord de principiu;

Care din procedeele de mai jos sunt procedee specifice metodei contabilitatii?

a)      Observatia, rationamentul, comparatia;

b)      Analiza, sinteza, inventarierea;

c)      Bilantul, contul, balanta de verificare;

d)      Clasificarea, documentatia, analiza;

e)      Documentatia, evaluarea, calculatia;

Imaginea fidela a devenit un concept european in anul:

a)    

b)    

c)    

d)    

e)    

Unul din principiile de mai jos nu este inspirat din standardele internationale de contabilitate. Care este acesta?

a)     Principiul prevalentei economicului asupra juridicului;

b)     Principiul necompensarii;

c)     Principiul pragului de semnificatie;

Principiul pragului de semnificatie presupune:

a)      Aplicarea acelorlasi principii si norme de calcul si evaluare in cadrul aceluiasi exercitiu financiar sau de la un exercitiu financiar la altul

b)      Ca orice element care are o valoare semnificativa prin intreprindere sa fie prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare;

c)     Utilizarea de catre intreprindere a unei contabilitati de angajamente;

d)     Interzicerea efectuarii de compensari intre elementele de activ si cele de pasiv;

Unul din registrele de mai jos nu trebuie folosit in mod obligatoriu in contabilitate. Care este acesta?

a)         Registrul Cartea-Mare

b)         Registrul Jurnal

c)         Registrul centralizator

d)         Registrul inventar

Gestiunea documentelor nu presupune:

a)         Utilizarea si evidenta documentelor contabile;

b)         Arhivarea documentelor contabile;

c)         Contarea documentelor contabile;

d)         Reconstituirea documentelor contabile;

e)         Organizarea circulatiei documentelor;

Verificarea de fond a documentelor contabile nu vizeaza:

a)          Realitatea datelor;

b)          Legalitatea operatiei;

c)          Completarea tuturor elementelor cerute de document;

d)          Economicitatea operatiei;

e)          Necesitatea operatiei;

Verificarea documentelor contabile din punct de vedere al formei nu vizeaza:

a)         Completarea tuturor elementelor cerute de document;

b)          Efectuarea corecta a calculelor din cadrul documentelor

c)         Folosirea modelului de document corespunzator naturii operatiei consemnate;

d)         Existenta semnaturilor persoanelor responsabile de intocmirea documentelor si efectuarea calculelor;

Elementele patrimoniale inscrise in Registrul inventar nu au la baza:

a)         Documente care sa justifice continutul fiecarui post din bilant;

b)         Listele de inventariere;

c)         Declaratiile membrilor comisiilor de inventariere;

Una din componentele de mai jos nu este luata in seama la evaluare. Care este aceasta?

a)      Subiectul evaluarii;

b)      Obiectul evaluarii;

c)      Etalonul monetar;

d)      Pretul;

Unul din principiile de mai jos nu sta la baza evaluarii. Care este acesta?

a)      Principiul stabilitatii unitatii monetare;

b)     Principiul stabilirii obiectului evaluarii;

c)      Principiul prudentei;

d)     Principiul costului istoric;

e)      Principiul evaluarii la un pret care sa reflecte valoarea reala a elementelor evaluate;

Una dintre trasaturile de mai jos nu poate fi atribuita contului. Care este aceasta?

a)         Contul reprezinta un model de evidenta si calcul in expresie valorica

b)         Contul este un model de sistematizare a existentelor si modificarilor de sens contrar;

c)         Contul este procedeul specific metodei contabilitatii cu ajutorul caruia se realizeaza dubla repartizare a patrimoniului;

d)         Contul este un model de inregistrare cronologica a evolutiei patrimoniului;

e)         Contul reprezinta un model de individualizare si grupare a situatiei si miscarii elementelor patrimoniale;

Una din urmatoarele reguli referitoare la functionarea conturilor nu este corecta:

a)         conturile de activ incep a functiona prin a se debita;

b)    conturile de pasiv se crediteaza cu micsorarile de pasiv;

c)    conturile de activ se debiteaza cu maririle de activ;

d)    conturile de pasiv se debiteaza cu micsorarile de pasiv;

e)    conturile de activ prezinta sold final debitor sau sunt soldate;

Rulajul contului reprezinta:

a)          Existentul valoric la un moment dat al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului respectiv;

b)          Miscarea sau totalul sumelor inregistrate intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont;

c)          Continutul economic al elementului a carui evidenta se tine cu ajutorul contului;

d)          Existentul valoric, la inceputul perioadei de gestiune, al elementului patrimonial urmarit cu ajutorul contului respective;

In urma analizei contabile se stabileste urmatoarea formula contabila:

Materii prime = furnizori 10.000 lei. Aceasta reprezinta:

a)          Plata, prin banca, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime aprovizionate;

b)          Aprovizionarea cu materii prime de la furnizori cu suma de 10.000 lei;

c)          Plata in numerar, catre furnizori, a sumei de 10.000 lei pentru materiile prime aprovizionate;

d)          Aprovizionarea cu materiale consumabile de la furnizori pentru suma de 10.000lei;

Orice cont deschis in contabilitatea curenta are un anumit continut economic care poate sa reprezinte:

a)         Un mijloc economic;

b)         Un proces economic;

c)         O sursa sau o grupa de surse de finantare;

d)         O functie contabila;

e)         Un rezultat financiar;Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2890
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved