Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Codul fiscal in Romania

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micCodul fiscal in Romania

Codul fiscal stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele locale privind :Impozitul pe profit ;

Impozitul pe venit ;

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti ;

Impozitul pe reprezentante ;

Taxa pe valoare adaugata ;

Accizele ;

Impozitele si taxele locala.

Este pentru prima data cand Parlamentul Romaniei reuneste intr-un singur act legislativ cea mai mare parte a veniturilor fiscale ale statului. Intreprinderile au fost obligate aproape cincisprezece ani sa navigheze mii de acte legislative datorate deselor modificari, aparitii de noi impozite, la care s-au adaugat instructiuni, norme, fiind supuse riscurilor fiscale majore. Este un salt calitativ al fiscalitatii, in ceea ce priveste usurinta cu care orice persoana juridica sau fizica aflata sub incidenta unuia sau a mai multor impozite, isi indeplineste obligatiile fata de stat, asigurandu-se in acest fel eficienta impunerii si diminuarea riscurilor fiscale ale platitorilor. Impozitele si taxele reglementate de codul fiscal indeplinesc functia financiara a statului si se bazeaza pe urmatoarele principii :

Neutralitatea reglementarilor fiscale fata de investitori si capitaluri indiferent de forma de proprietate. Impozitele si taxele asigura conditii egale investitorilor romani si straini.

Certitudinea impunerii Normele guridice trebuie sa fie clare, sa nu creeze interpretari albitrare, fiecare platitor sa poata urmari si intelege clar bazele de calcul, sumele ce-i revin a le achita si termenele obligatorii. Platitorii pot determina astfel, influentele deciziilor de management financiar privind obligatiilr fiscale ce le revin.

Echitatea fiscala. Persoanele fizice sunt impozitate diferit functie de marimea veniturilor obtinute.

Eficienta impunerii Asigurarea stabilitatii pe termen lung a prezentelor reglementari nu trebuie sa conduca la efecte retroactive defavorabile pentru platitori a unor decizii de investitii majore.

Cei mai importanti termeni economici cu care opereaza codul fiscal au fost definiti, explicati pentru ca masa contribuabililor sa ia la cunostinta obligatiile ce-I revin, sa cunoasca exact toate elementele impozitului pentru a diminua riscurile ce decurg din nerespectarea actelor legislative. Vom prezenta o parte din termenii definiti de actele legislative cu care vom opera pe parcursul lucrarii noastre, pentru a evita orice confuzie de interpretare.

Activitate

-orice activitate desfasurata de catre o persoana in scopul obtinerii de venit

Activitate dependendenta

-orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare

Activitate dependenta la functia de baza

-orice activitate dependenta care este declarata astfel de persoana fizica, in conformitate cu prevederile legii.

Activitate independenta

-orice activitate desfasurata cu regularitate de catre o persoana fizica, alta decat o activitate dependenta.

Autoritate fiscala competenta

-organul fiscal din cadrul MFP si serviciile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, care au responsabilitati fiscale.

Contributii sociale obligatorii

-orice contributii care trebuie platite, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru protectia somerilor, asigurari de sanatate sau asigurari sociale.Credit fiscal

-o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat in strainatate, conform conventiilor de evitare a dubleiimpuneri sau asa cum se stabileste in prezentul cod.

Franciza

- sistem de comercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau juridice independente din punct de vedere financiar prin care o persoana denumita francizor acorda unei alte persoane denumita beneficiar dreptul ; de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un serviciu

Know-how

-orice informatie cu privire la o expierenta industriala, comerciala sau stiintifica care este necesara pentru fabricarea unui produs sau pentru aplicarea unui proces existent si a carei dezvaluire catre alte persoane nu este permisa fara autorizatia persoanei care a furnizat aceasta informatie ; in masura in care provine din expierenta know-how-ul reprezinta ceea ce un producator nu poate sti din simpla examinare a produsului si din simpla cunoastere a progresului tehnicii.

Mijloc fix

-orice imobilizare corporala care este detinuta pentru a fi utilizata in productia sau livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii pentru a fi inchiriata tertilor sau in scopuri administrative, daca are o durata normala de utilizare mai mare de un an si ovaloare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului.

Nerezident

-orice persoana juridica straina si orice persoana fizica nerezidenta

Persoana fizica nerezidenta

-orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta.

Persoana fizica rezidenta

-orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii :

a)are domiciliu in Romania

b)centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat in Romania

c)este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat ;

d)este cetatean roman care lucreaza in strainatate,ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.

Prin exceptiile de la prevederile literei a)-d),nu este persoana fizica rezidenta un cetatean strain cu statut diplomatic sau consular in Romania un cetatean strain care este functionar ori angajat al unui organism international si interguvernamental inregistrat in Romania, un cetatean strain care este functionar sau angajat al unui stat strain in Romania si nici membrii familiilor acestora ;

Rezident

-orice persoana juridica romana si orice persoana fizica rezidenta ;

Persoana juridica romana

-orice persoana juridica care o fost infiintata in conformitate cu legistatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Persoana juridica straina

-orice persoana juridica starina care nu este persoana juridica romana.

Persoana

-orice persoana fizica sau juridica.

Persoane afiliate

o persoana este afiliata cu alta persoana, daca relatia dintre ele este

definita de cel putin unul dintre urmatoarele cazuri :

a) o persoana fizica este afiliata cu alta persoana fizica, daca acestea sunt rude pana la gradul al-3-lea inclusiv ;

b) -o persoana este afiliata cu o persoana juridica daca persoana detine, in mod direct sau indirect,inclusiv detinerile persoanelor afiliate,minimum 33% din valoarea sau numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv persoana juridica ;

c) o persoana juridica este afiliata cu alta persoana juridica, daca orice alta persoana dtine direct sau indirect, inclusiv detinerile persoanelor afiliate, minimum 33% din valoarea su numarul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la fiecare persoana juridica ori daca controleaza in mod efectiv fiecare persoana juridica ;in intelesul acestei definitii, o asociere fara personalitate juridica se considera persoana juridica.Proprietate imobiliara

- oricare din urmatoarele :

a)      - orice teren ;

b)      - orice cladire sau alta constructie ridicata ori incorporata intr-un teren ;

c)- orice recolta, material lemnos,depozit mineral sau alta resursa naturala atasata terenului ;

d)- orice proprietate accesorie proprietatii prevazute la lit. a)-c), inclusiv orice septel si orice echipament utilizat in agricultura sau silvicultura ;

e) - orice drept de proprietate descris la lit. a)-d), inclusiv    dreptul de folosinta sau dreptul de a obtine venit dintr-o astefel de proprietate ;

Redeventa

- orice suma ce trebuie platita in bani sau in , natura pentru folosirea ori dreptul de folosinta al oricareia dintre urmatoarele ;

a)   drept de autor asupra unei lucrari literare, artistice sau stiintifice inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de televiziune, precum si efectuarea de inregistrari audio, video ;

b)  orice brevet, inventie, inovatie, licenta, marca de comert sau de fabrica, franciza, proiect, desen, model, plan, schita, formula secreta sau procedeu de fabricatie ori software.Nu se considera redeventa, in sensul prezentei legi remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitiile de software destinate exclusiv operarii respectivului software fara alte modificari decat cele determinate de instalarea , implementarea, stocarea sau utilizarea acestuia .De asemenea, nu va fi considerata redeventa, in sensul prezentel legi, remuneratia in bani sau in natura platita pentru achizitia in intregime a drepturilor de autor asupra unui program pentru calculator ;

c)   orice transmisiurni , inclusiv catre public, directe sau indirecte, prin cablu sau satelit, fibre optice    sau tehnologii similare ;

d)  orice echipament industrial , comercial sau stiintifiorice bun mobil, mijloc de transport ori container ;

e)   orice know-how ;

f)    numele sau imaginea oricarei persoane fizice sau alte drepturi similare referitoare la o persoana fizica ;

In plus, redeventa cuprinde orice suma ce trebuie platita in bani sau in natura pentru dreptul de a inregistra sau transmite sub orice forma spectacole, emisiuni, evenimente sportive sau alte activitati similare.

Sediu permanent

- este un loc prin care se desfasoara integral sau partial activitatea unui nerezident fie direct, fie printr-un agent independent ;

- un loc de conducere, sucursala, birou, fabrica, magazin, atelier precum si o mina , un put de titei sau gaze, o cariera sau alte locuri de eextractie a resurselor naturale ;

- un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj sau activitati de supervizare legate de acestea , numai daca santierul , proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni.

Nu este sediu permanent :

- folosirea unei instalatii numai in scopul depozitarii sau al expunerii produselor ce apartin nerezidentului ;

- un stoc de produse ce    apartin unui nerezident numai in scop de depozitare sau cu scopul de a fi procesate de catre o alta persoana , vanzarea de produse sau bunuri ce apartin unui nerezident, care au fost expuse in cadrul unor expozitii sau targuri ocazional, ori bunurile sunt vandute intr-o mai mica de o luna dupa incheierea targului sau expozitiei.

- un loc    fix de activitate numai in scopul achizitiei de produse sau bunuri ori culegerii de informatii pentru un nerezident ;

- un loc fix de activitate cu caracter pregatitor sau auxiliar de catre un nerezident.

- un nerezident care controleaza sau este controlat de un rezident.Legea nr.571 privindCodul fiscal , pag.2-5, Monitor Oficial , nr. 927/23 decembrie 2003

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1733
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved