Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitate de gestiune - Metoda globala

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUniversitatea de vest ,,Vasile Goldis"Arad

Facultatea de Stiinte Economice

Filiala BistritaContabilitate de gestiune -

Metoda globala

Metoda globala

Metoda globala numita si metoda diviziunii simple sau a calculului direct consta in colectarea tuturor costurilor de productie dintr-o perioada de gestiune ocazionate de obtinerea productiei,in mod global la nivel de atelier,sectie,intreprindere,pe articole de calculatie.

Costul unitar rezulta din formula:

SCd + SCi

cu = ----- ----- ----------

Qf

Unde:

Cd - costuri directe;

Ci - costuri indirecte

Qf - cantitatea de produse fabricata

Metoda se aplica in unitatile unde se fabrica un singur produs,lucrare sau serviciu cum sunt cele producatoare de energie,oxigen,unitati extractive sau in productia sortodimensionala si cea cuplata unde din aceeasi materie prima ,cu aceeasi tehnologie si forta de munca se fabrica mai multe feluri ,tipuri sau sorto-dimensiuni de produse.

Cele doua variante ale metodei globale sunt:

a) Calculatia globala pe feluri de costuri care se poate efectua in doua variante:

1)-defalcarea costurilor totale de productie pe feluri de costuri si raportarea fiecarui

fel de cost la cantitatea de produse finite obtinute in perioada respectiva.

2)-defalcarea costurilor totale de productie pe feluri de costuri si pe cantitatile de

produse fabricate si vandute.Varianta asigura conoasterea modului in care

volumul vanzarilor influenteaza costurile directe.

b) Calculatia globala pe locuri de costuri care se poate aplica doar in intreprinderile unde se obtine un singur produs in cadrul unui proces tehnologic desfasurat pe mai multe etape succesive de prelucrare.Varianta se caracterizeaza prin faptul ca urmareste determinarea costului unitar separat pe fiecare etapa sau nivel al procesului tehnologic considerat loc sau sector de cheltuieli,cat si pe produsul finit.

Caracteristica principala a metodei consta in faptul ca toate costurile de productie se identifica nemijlocit pe produsul sau grupa de produse care le-a ocazionat,avand caracterul de costuri directe.

Conceptul si clasificarea metodelor de calculatie a costurilor

Calculul costurilor se sprijina pe strategia si pe structura intreprinderii.Activitatile firmei exista datorita strategiei,iar cunoasterea costurilor permite managerului sa se intrebe asupra utilitatii activitatilor.Structura determine modelul de calcul al costului prin parcursul intern al fluxului de informatii.

Afi performant in mediul economic actual presupune utilizarea unui sistem de calcul si de gestiune a costurilor.Managerul asteapta de la contabilitatea de gestiune o asistare permanenta ,inainte ,in timpul si dupa relizarea actiunii,pentru a putea definii obiectivele,a intelege daca obiectivele sunt pertinente si pentru a masura performanta.

O sarcina ce revine contabilitatii de gestiune consta in determinarea exacta si la timp a tuturor costurilor efectuate cu productia fabricata si calcularea costului aferent intregii productii finite si pe unitate de produs.In vederea realizarii acestei sarcinii se pot utiliza mai multe metode de organizare a contabilitatii costurilor si a calculatii acestora.Fiecare metoda isi are particularitatile sale.

Miza calcularii unui cost complet este mare:aprecierea performantei la nivel de centre de responsabilitate ,punerea in evidenta a efectului de lant in cazul unei decupari in procese si activitati,evaluarea in contabliltatea financiara,luarea deciziilor referitoare la produse,clienti si activitati.

Metoda de calculatie a costurilor

- cuprinde totalitatea procedeelor de colectare , dupa anumite principii,a costurilor incorporabile pe locuri de costuri,pe produse,pe grupe de produse,pe lucrari,intr-o anumita perioada de gestiune(luna,trimestru,an)si a procedeelor ce conduc la cuantificarea corelatiei dintre aceste costuri si productia care le-a ocazionat ,in vederea determinarii intregii productii si pe unitate de produs.

Metoda de calculatie a costurilor nu se poate reduce doar la calcule matematice ,ci ea trebuie sa fie un mijloc eficient in controlul operativ al tuturor consumurilor,determinate de obtinerea si desfacerea produselor,vizand realizarea unui sistem informational al costurilor care sa asigure operativitate,relevanta,simplitate si exactitate.

In literatura de specialitate metodele privind programarea ,planificarea si calculatia costurilor au fost clasificate dupa perioada de aparitie in:

-metode clasice(metoda globala,pe faza,pe comenzi si metoda coeficientilor de echivalenta);

-metode evoluate sau metode moderne(metoda costului normal,metoda normativa ,standard,metoda costurilor indirecte,PERT,THM,GP).

In functie de sfera de cuprindere a costurilor in costul unitar,metodele de calculatie se divid in

metode absorbante(full-costing)

metode partiala

Obiectivele efectuarii unei clasificari a costurilor sunt:

-evaluarea stocurilor si masurarea profiturilor;

-luarea deciziilor(fixare pret fabricare sau achizitie)

-controlul activitatii si masurarea performantelor.

Metoda globala

Metoda globala numita si metoda diviziunii simple sau a calculului direct consta in colectarea tuturor costurilor de productie dintr-o perioada de gestiune ocazionate de obtinerea productiei dintr-o perioada de gestiune ocazionate de obtinerea productiei,in mod global la nivel de atelier,sectie,intreprindere,pe articole de calculatie:

Costul unitar al produsului rezulta din raportarea totalului costurilor incorporabile la cantitatea de produse fabricata ,exprimata in unitati naturale.

Aceasta metoda se aplica in unitatile care fabrica un singur produs,lucrare sau serviciu cum sunt cele producatoare de energie,de oxigen,unitatile extractive(carbune,titei),transporturi sau in productia sortidimensionala si cea culpata unde din aceeasi materie prima cu aceeasi tehnologie ,utilaje si forta de munca se fabrica mai multe feluri,tipuri sau sorto-dimensiuni de produse.

Principala caracteristica a metodei consta in faptul ca toate costurile de productie se identifica nemijlocit pe produsul sau grupa de produse care le-a ocazionat,avand caracterul de costuri directe.

Cu toate ca totalul costurilor aferente produsului au caracterul de costuri directe,totusi costurile indirecte de productie si cele generale de administratie se asimileaza costurilor indirectein vederea cunoasterii costului pe articole de calculatie,inregistrindu-se in conditiile de colectare cunoscute.La sfarsitul lunii aceste costuri se trec in totalitate asupra contului de calculatie al produsului respectiv.

Costurile directe privind consumul de materie prima si materiale consumabile ,salariile directe,protectia sociala aferenta lor si alte costuri directe se inregistreaza in cursul lunii in debitul

-contului 921,,Cheltuielile activitatii de baza"

-contului 922,,Cheltuielile activitatilor auxiliare"

iar costurile indirecte ,ale productiei de baza in:

-contul 923,,Cheltuieli indirecte de productie"

si cele generate de administratie in:

-contul ,,Cheltuieli generale de administratie"desfasurate pe feluri de cheltuiala,dupa natura.

In urma calcularii costului efectiv,acesta se inregistreaza in contabilitate.

Datele necesare efectuarii calculatiei sunt preluate din contabilitatea financiara in care s-au inregistrat in clasa 6,,cheltuieli",dupa natura lor,in contabilitatea de gestiune pe locurile care le-au ocazionat,grupate pe articole de calculatie,in costuri directe si indirecte.

Delimitarea si colectarea costurilor directe si indirecte pe purtatori de

costuri si inregistrarea lor in contabilitate

921,,Cheltuielile activitatii de baza"

-materii prime 600

-materiale consumabile 601

-diferenta de pret la materiale 301

-salarii 641

-asigurari sociale si protectie sociala 645,etc

922,,Cheltuielile activitatii auxiliare"

-materiale consumabile 601

-salarii 641

-cheltuieli cu protectie sociala 645,etc

-cheltuieli cu energia si apa 605

-cheltuieli cu transpoortul de bunuri si persoane 624

-cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor 681

-alte cheltuieli si servicii executate de terti 628,etc.

923,,Cheltuieli indirecte de productie"

-materiale consumabile 601

-cheltuieli cu protectie sociala 645,etc

-uzura obiectelor de inventar 602

-cheltuieli cu energia si reparatiile 611

-cheltuieli cu transpoortul de bunuri si persoane 624

-cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor 681

-alte cheltuieli si servicii executate de terti 628,etc.

924,,Cheltuieli generale de administratie

-materiale consumabile 601

-uzura obiectelor de inventar 602

-salarii 641

-cheltuieli cu protectie sociala 645,etc

-cheltuieli cu energia si apa 605

-cheltuieli cu transpoortul de bunuri si persoane 624

-cheltuieli postale si taxe telecomunicatii 626

-cheltuieli cu alte impozite si taxe 635

-cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor 681

-alte cheltuieli si servicii executate de terti 628,etc.

In literatura de specialitate se cunosc doua variante ale metodei globale :

-calculatia globala pe feluri de costuri

-calculatia globala pe locuri sau sectoare de costuri.

Calculatia globala pe feluri de costuri

Se poate efectua in doua variante:

1.defalcarea costurilor totale de productie pe feluri de costuri si raportarea fiecarui cost la cantitatea de produse finite obtinute in perioada respectiva..Costul unitar rezulta din relatia:

cu = Cmp/Qf + Cs/Qf + Cps/Qf + Cip/Qf + Cgad/Qf

in care : Cmp,Cs,Cps-reprezinta costurile directe cu materiile prime,salariile,protectia

sociala etc.

Cip,Cgad - costurile indirecte de productie si generale de administratie;

Qf -cantitatea totala de produse fabricata.

Prin aceasta varianta se pot cunoaste abaterile costurilor efective pe feluri de costuri fata de cele prestabilite.

2.Defalcarea costurilor totale de productie pe feluri de costuri si pe cantitatile de produse fabricate si vandute.Astfel,costurile directe de productie se raporteaza la cantitatea fabricata,iar cele indirecte la cantitatea vanduta in perioada respectiva.

Relatia privind calcului costului unitar este:

cu = Cmp/Qf + Cs/Qf + Cps/Qf + Cip/Qv + Cgad/Qv

unde: Qv este cantitatea totala de produse vanduta.

Varianta asigura cunoasterea modului in care volumul vanzarilor influenteaza costurile directe.

Calculatia globala pe locuri de costuri

Se poate aplica doar in intreprinderile unde se obtine un singur produs in cadrul unui proces tehnologic desfasurat pe mai multe etape succesive de prelucrare.In cadrul fiecarei etape sau loc de cost,produsul atinge un anumit grad de prelucrare trecand la etapa urmatoare,iar in ultima etapa rezulta produsul finit.

Aceasta varianta urmareste determinarea costului unitar separat pe fiecare etapa sau nivel al procesului tehnologic considerat loc sau sector de cheltuieli,cat si pe produsul final.

Formula de calcul al costului unitar pe produs rezulta:

cu = C1/Q1 + C2/Q2 + C3/Q3 + Cn/Qn + Cgad+Cd/Qf

in care:

Ci,C2,C3,Cn-reprezinta costul total al locului 1,2,3,..n;

Cgad - costurile generale ale administratiei;

Cd - cheltuieli si costuri de desfacere;

Q1,Q2,Q3,Qn, - cantitatea totala prelucrata in fiecare loc de cost;

Qf - cantitatea totala de produse finite fabricate.

Exemplu:

1.Se calculeaza costul si profitul in cazul editarii la Aramis a unei carti intr-un tiraj de 10000 exemplare cu 100 de pagini.Vom calcula costul unitar in varianta simpla.

a.Costuri fixe 910

amortizare 150

materiale consumabile 560

chirie,energie,apa 200

b.Costuri variabile 4600

materie prima 2900

salarii 1000

chelt.transport si materiale 700

Costul unitar :

Cf Cv 910 4600 5510

Cu = ---- +- -------- =- ------ + -------- = -------- = 0,55

Qf Qf 10000 10000 10000

Vom proiecta in tabelul urmator efectul cresterii tirajului asupra costului si a profitului :

Tiraj

Cost

Constant

Cost variabil

Cost total

Cost total unitar

Profit

10000

910

46000

55100

0.55

0.449

15000

910

68300

77400

0.51

0.484

18000

910

72000

81100

0.45

0.549

20000

910

92000

101100

0.55

0.494

Se observa ca cel mai mare profit unitar se obtine la un tiraj de 18.000 de exemplare unde costul este cel mai mic.

2.O intreprindere producatoare de incaltaminte produce doua tipuri de pantofi de dama .Vom analiza contributia fiecarui produs asupra performantei intreprinderii.

a).Costuri fixe 550

amortizare utilaje 200

cheltuieli generale de functionare 100

energie si apa 250

b).Costuri variabile produs A 4550

cheltuieli materii prime 3000

cheltuieli manopera 600

materiale consumabile 100

cheltuieli transport 850

-------- ----- ------ ----- ----- --------

Cost constant 550

Cost variabil A 4550

Costuri totale A 5100

c).Costuri variabile produs B 3550

cheltuieli materii prime 2000

cheltuieli manopera 700

materiale consumabile 100

cheltuieli transport 750

-------- ----- ------ ----- ----- -------

Cost constant 550

Cost variabil B 3550

Costuri totale B 4100

In varianta simpla costul unitar rezulta din formula:

Cf Cv Ct

Cu = ---- +- -------- = -------

Qf Qf Qf

Cu A = 5100/100 buc = 51 lei/buc

Cu B = 4100/100 buc = 41 lei/buc

Profit = pret vanzare - cost

A = 150-51 = 99

B = 150-41 = 109

Se observa ca ponderea cea mai mare in costul total o au costurile variabile (materii prime si manopera).

Profitul unitar este mai mare la produsul B.Este rentabil sa se produca pantofi tip B,daca pe baza studiului pietei se constata ca si cererea pietii este mare pentru acest tip de produs.

Bibliografie:

Marica Letitia - Contabilitate de gestiune II

Tuta Felicia - Management financiar in industria cartiiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2782
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved