Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea activelor imobilizate

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea activelor imobilizate

Activele reprezinta bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitatii patrimoniale, care nu se consuma la prima utilizare.Activele din dotarea unei unitati sunt structurate in functie de durata imobilizarii si viteza lor de rotatie in:

active imobilizate;active mobilizate (circulante);

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe urmatoarele categorii: imobilizari necorporale, imobilizari corporale si imobilizari financiare.

Contabilitatea imobilizarilor necorporale

Imobilizarile necorporale cuprind: cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare si dezvoltare,concesiunile,brevetele, licentele,marcile de fabrica si alte drepturi si valori similare, fondul comercial si alte imobilizari necorporale.

Evidenta cheltuielilor de constituire se realizeaza cu ajutorul contului de activ 201 "Cheltuieli de constituire" care se debiteaza cu cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unitatii (512,531,404,462)

Exemplu: O societate comerciala efectueaza cheltuieli ocazionate de infiintare, achitate in numerar, in valoare de 1.500 RON. Incepand cu prima luna de activitate a societatii se inregistreaza amortizarea cheltuielilor de constituire cunoscand ca durata de amortizare este de 20 de luni. Dupa amortizarea integrala a cheltuielilor de constituire se procedeaza la scoaterea lor din evidenta.

In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Se inregistreaza cheltuielile de constituire

Se inregistrareza amortizarea(operatia se repeta de 19 ori).

Scoaterea din evidenta a cheltuielilor

Daca cheltuielile sunt mici si pot fi suportate de cheltuielile primei luni in care societatea si-a inceput activitatea

Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare se asigura prin contul de activ 203"Cheltuieli de dezvoltare", care se debiteaza cu lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti (233,721,404) si se crediteaza cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare (6583), cu cheltuielile de dezvoltare amortizate integral (2803) si cu cheltuielile de dezvoltare aferente brevetelor sau licentelor (205). Soldul debitor al contului reflecta valoarea cheltuielilor de dezvoltare existente.

In contabilitate pot avea loc urmatoarele operatii:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Inregistrarea cheltuielilor cu proiectele de cercetare(dezvoltate in intreprindere)

Lucrari de dezvoltare finalizate si trecute in utilizare

Imobilizari necorporale realizate prin mijlocirea unor terti

Imobilizari necorporale pentru dezvoltare aduse de asociati ca aport

Cand o parte din cheltuielile de cercetare sunt trecute la concesiuni, brevete

Evidenta concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor inregistrate si altor drepturi si valori similare se asigura prin contul de activ 205"Concesiuni, brevete,licente, marci comerciale si alte drepturi si valori asimilate"

Exemplu: O regie autonoma, concesioneaza unei societati comerciale cu capital privat un utilaj industrial in valoare de 50.000 RON, amortizat in proportie de 50% (25.000 RON). Durata contractului de concesiune este de 4 ani, amortizarea anuala de 5.000 RON, Iar redeventa anuala de 6.000 RON.

In contabilitate se inregistreaza operatiunile:

La concedent:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Iesirea utilajului prin concesionare

Inregistrarea amortizarii lunare (5.000/12=416.66 RON)

Facturarea redeventei anuale de incasat:

Incasarea redeventei

Restituirea obiectului concesiunii

La concesionar

Intrarea mijlocului fix in gestiune

Evidentierea totala aredeventei totale de achitat concedentului

Primirea facturiii de la concedent pt. redeventa anuala

Plata redeventei anuale

Evidentierea redeventei anuale achitate

Ultimele trei articole contabile se repeta si in urmatorii 3 ani, dupa care contul 8036 se soldeaza

Restituirea obiectului concesiunii

Contabilitatea imobilizarilor corporale

In cadrul imobilizarilor corporale se cuprind terenurile si mijloacele fixe.

Contabilitatea terenurilor se asigura cu contul de activ 211"Terenuri si amenajari de terenuri". In debitul sau se inregistreaza valoarea terenurilor si amenajarilor de terenuri intrate in gestiunea unitatii, iar in credit iesirile din unitate. Soldul debitor reflecta valoarea terenurilor si amenajarilor aflate in posesia unitatii. In contabilitate au loc urmatoarele operatii privind terenurile si amenajarile de terenuri:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Achizitionarea de la furnizor

Ca aport in natura

Cu titlu gratuit,plusuri la inventariere

4a.

Vanzarea de terenuri

4b.

Concomitent scaderea din gestiune

Retragerea din aportul la capital

Amenajarea cu mijloace proprii prin 231

Amenajarea cu mijloace proprii prin 722

Amenajare prin unitati specializate

9a.

Amortizarea treptata a amenajarilor de terenuri

9b.

Concomitent cu ultima rata

Mijloacele fixe sunt bunuri economice concretizte in, constructii, utilaje, instalatii, mijloace de transport, animale de munca, plantatii si alte bunuri economice, destinate a fi utilizate in producerea de bunuri, servicii sau lucrari, precum si asigurarea conditiilor realizarii activitatii de baza si a altor activitati. Evidenta mijloacelor fixe se asigura cu ajutorul conturilor de activ:

212"Constructii", care inregistreaza in debit valoarea constructiilor intrate in unitate, iar in credit valoarea constructiilor care ies din unitate. Soldul reflecta valoarea constructiilor existente;

213"Instalatii tehnice, mijloace de transport, anumale si plantatii", asigura evidenta mijloacelor de natura celor mentionate;

214"Mobilier, aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale" asigura evidenta mijloacelor de natura celor mentionate;

Utilizarea in procesul de exploatare curenta (productie comert, prestari servicii, administratie etc.) a mijloacelor fixe si amenajarilor de terenuri, conduce inevitabil la o pierdere a valorii de intrebuintare, concretizata in scaderea performantelor tehnico-economice. Utilizarea efectiva si factorii din mediul ambiant determina uzura fizica a imobilizarilor, in plus activele imobilizate sunt supuse unei uzuri morale cauzata de influienta progresului tehnic. Deprecierea imobilizarilor, in functie de caracterul acesteia poate fi reversibila, caz in care in contabilitate se constituie provizioane sau ireversibila, care imbraca forma amortizarii.

Amortizarea activelor presupune includerea in cheltuielile de exploatare ale fiecarui exercitiu, a sumei totale a deprecierilor ireversibile suferite de acestea, asfel incat pe durata normala de utilizare, valoarea lor de intrare sa se recupereze integral.

Exemplu: Intr-o perioada de gestiune o societate comerciala efectueaza urmatoarele operatii privind imobilizarile corporale:

Se primeste ca aport la capital un utilaj in valoare de 6.000 RON;

Se achizitioneaza un mijloc de transport la un cost de achizitie de 10.000 RON, TVA 19%;

Se executa cu resurse proprii o instalatie la un cost de productie de 10.000 RON;

La inventarierea imobilizarilor corporale se constata plus un aparat de masura, evaluat la 1.050 RON si lipsa un aparat de reglare cu o valoare contabila de 860 RON si o amortizare de 620RON, valoarea de imputare este de 150 RON;

Se inregistreaza scoaterea din functiune a unui utilaj complet amortizat avand valoarea contabila dew 4.500 RON;

Se primeste ca donatie un autoturism evaluat la 9.000 RON;

Se vinde un mijloc de transport, inregistrat la valoarea contabila de 8.000 RON si amortizat in proportie de 50%, la un pret de 5.200 RON, TVA 19%;

In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

1a.

Se inregistreaza aportul de capital

1b.

Con Concomitent cresterea capitalului

Achizitia mijlocului de transport

Receptia utilajului

Inregistrarea plusului la inventar

5a.

Imputarea minusului

5b.

Inregistrarea valorii ramasa neamortizata si scoaterea mijlocului fix din contabilitate

Scoaterea din contabilitate a utilajului complet amortizat

Inregistrarea donatiei

8a.

Scoaterea mijlocului de transport la vanzare

8b.

Scoaterea din contabilitate a mijlocului fix si inregistrarea amortizarii de 50%

Contabilitatea imobilizarilor financiare

Imobilizarile financiare imbraca de obicei forma investitiilor financiare in actiuni si obligatiuni, dar se pot regasi si sub forma depozitelor bancare sau a creantelor financiare exigibile intr-o perioada mai mare de un an. Aceste imobilizari nu sunt supuse amortizarii deoarece nu sufera deprecieri ireversibile. In categoria acestora intra:

titlurile de participare;

interesele de participare;

alte titluri imobilizate;

creante imobilizate;

Evidenta imobilizarilor financiare se asigura cu ajutorul urmatoarelor conturi:

261"Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului", cont de activ care inregistreaza in debit valoarea titlurilor achizitionate sau aduse ca aport in natura la capital de catre actionari, iar in creditvaloarea titlirilor cedate. Soldul final debitor reflecta participatiile detinute;

262"Titluri de participare detinute la societati din afara grupului", cu functiune similara contului 261:

263" Imobilizari financiare sub forma de interese de participare";

265"Alte titluri imobilizate";

267"Creante imobilizate", cont de activ care se debiteza cu valoarea imprumuturilor acordate si a dobanzilor de incasat pentru acestea si se crediteaza cu valoarea creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente incasate. Soldul final debitor reflecta creantele imobilizate de recuperat;

269"Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare", cont de pasiv care se crediteaza cu sumele datorate pt. achizitionarea de imobilizari financiare (261,262,263,265,267) si se debiteaza cu sumele platite pt. imobilizari financiare (512,531).

Exemplu: Se acorda unei societati la data de 1.04. N la care se detin titluri de participare, un imprumut de 25.000 RON pe o perioada de 2 ani. Dobanda anuala prevazuta in contractul de imprumut este de 24% si se incaseaza la sfarsitul fiecarui an de creditare.

In contabilitate au loc urmatoarele operatiuni:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Acordarea imprumutului

Inregistrarea dobanzii la sf. anului N

D=VimpxRdxnr.luni/100x12

Inregistrarea dobanzii de incasat din anul N+1 (01.01-31.03N+1)

Incasarea dobanzii aferente primului an de creditare

Se evidentiaza dobanda aferenta perioadei 1.04-31.12 N+1

Se restituie catre societate creditul acordat + dobanda aferenta ultimului an de creditare N+2

Anumite imobilizari din dotarea unei unitatii pot inregistra deprecieri cu caracter temporar, reversibile. Acestea se stabilesc cu ocazia inventarierii si determina, potrivit principiului prudentei in evaluare, constituirea de provizioane la sfarsitul exercitiului. Asemenea provizioane se constituie, de regula, pentru imobilizarile neamortzabile (terenuri si imobilizari financiare), dar nu este exclusa constituirea de provizioane si pt. imobilizari amortizabile, atunci cand acestea suporta deprecieri, care sunt apreciate ca reversibile.

Evidenta operatiilor privind constituirile si reluarile de provizioane pt. deprecierea imobilizarilor se asigura cu ajutorul urmatoarelor conturi:

290"Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale";

291"Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale";

293"Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor in curs";

296"Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare",

sunt conturi de pasiv care inregistreaza in credit sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea provizioanelor privind deprecierea imobilizarilor (6813,6863), iar in debit valoarea provizioanelor diminuate sau anulate (7813, 7863).

Exemplu: O societate comerciala , constituie la sfarsitul exercitiului N, cu ocazia inventarierii, provizioane pentru depreciera urmatoarelor tipuri de imobilizari: pt. imobilizari necorporale -540 RON; pentru imobilizari corporale (terenuri) -880 RON; pentru imobilizari in curs-230 RON; pentru imobilizari financiare -150 RON;

In cursul exercitiului N+1 societatea vinde o suprafata de de teren la un pret de vanzare de 30.000 RON, TVA 19%, care a constituit obiectul provizionului pt. deprecierea imobilizarilor corporale. Valoarea contabila a terenului este de 25.000 RON. La sfarsitul exercitiului N+1 se constata urmatoarele cu privire la provizioanele constituite la sfarsitul exercitiului anterior N: deprecierea imobilizarilor necorporale este de 500 RON, iar diferenta de 40 RON din provizion se inregistreaza la venituri; deprecierea imobilizarilor financiare este de 600 RON, iar pentru diferenta de 270 RON neacoperita de provizionul constituit la sfarsitul exercitiului anterior s-a constituit un provizion suplimentar.

In contabilitate au loc urmatoarele inregistrari:

Nr.

Crt.

EXPLICATII

CONT

SUME

D

C

D

C

Constituirea provizioanelor pt. deprecieri necorporale si corporale

Constituirea provizionului pt. deprecieri imobilizarilor financiare

3a.

Vanzarea    terenului

3b.

Scaderea din gestiune a terenului vandut

3c.

Anularea provizionului

Inregistrarea diferentei neutilizata a provizionului

Anularea provizionului pt. imobilizari in curs

Constituirea unui provizion suplimentar pentru deprecieri financiarePolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1056
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved