Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTABILITATEA CAPITALURILOR PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea capitalurilor proprii, asimilate si provizioane

Conturile de capitaluri, asimilate si provizioane cuprind totalitatea fondurilor aflate la dispozitia bancii cu caracter permanent sau durabil, precum si provizioanele pentru riscuri si cheltuieli si provizioanele reglementate. Ele sunt evidentiate in Planul de conturi in clasa 5 - Capitaluri proprii asimilate si provizioane.Capitalul propriu - reprezinta totalitatea capitalurilor, proprietatea actionarilor sau asociatilor, care se inscrie in pasivul bilantului si se compune din:

- aporturile de capital (capital social);

- primele legate de capital si rezervele;

- fondurile;

- subventiile si fondurile publice alocate;

- diferentele din reevaluare;

- provizioanele reglementate;

- beneficiile nerepartizate reportate din anii precedenti si alte elmenete asimilate capitalurilor proprii.

1. Contabilitatea capitalului social

Capitalul social este egal cu valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale, respectiv cu valoarea aportului de capital, a primelor si rezervelor incorporate sau a altor operatiuni care duc la modificarea acestuia. Capitalul subscris si varsat se inregistreaza distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a bancii si a documentelor justificative privind varsamintele de capital. Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale subscrise si varsate. Orice modificare a nivelului capitalului social al unei banci este supusa aprobarii BNR.

Principalele operatiuni care se inregistreaza in contabilitate cu privire la marirea capitalului, sunt urmatoarele:

- subscrierea si emisiunea de noi actiuni;

- incorporarea primelor legate de capital, rezervelor statutare si altor rezerve;

- alte operatiuni potrivit legii.

Primele legate de capital reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale. Operatiunile ce se inregistreaza in contabilitate cu privire la micsorarea capitalului social sunt, in principal, urmatoarele:

- rascumpararea actiunilor proprii;

- acoperirea pierderilor din anii precedenti;

- alte operatiuni potrivit legii.

Contabilitatea capitalului social se conduce cu ajutorul contului 501 Capital social, cont de pasiv care se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi cu:

- capitalul social subscris de actionari sau asociati, prin debitul contului 508 - Actionari sau asociati;

- rezerve constituite din profitul net sau pe seama primelor de emisiune sau de aport si alte prime legate de capital, utilizate pentru majorarea capitalului social, prin debitul conturilor 512 - Rezerve legale, 513 - Rezerve statutare sau contractuale, 519 - Alte rezerve;

- valoarea terenurilor si cladirilor destinate exclusiv sediilor bancilor, achizitionate sau executate din profit, in cazul maririi capitalului social, prin debitul contului 528 - Alte fonduri;

- dividendele destinate majorarii capitalului social, prin debitul contului 354 - Dividende de plata.

Contul 501 Capital social, se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi cu:

- pierderile realizate in exercitiile financiare precedente si la inchiderea exercitiului financiar, care reduc capitalul social al bancii, prin creditul conturilor 581 - Rezultatul reportat si 591 - Profit sau pierdere;

- reducerea capitalului social prin anularea actiunilor proprii rascumparate, prin creditul contului 508 - Actionari sau asociati.

Soldul contului reprezinta capitalul social subscris varsat/nevarsat.

2. Contabilitatea primelor legate de capital si a rezervelor

Primele legate de capital reprezinta excedentul dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala a actiunilor sau partilor sociale. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve:

- rezerve legale;

- rezerve statutare;

- rezerva generala pentru riscul de credit;

- alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual, din profitul bancii, in cotele si limitele stabilite si din alte surse conform legii. Rezervele statutare se constituie anual din profitul net al bancii, conform prevederilor din statutul acesteia. Rezerva generala pentru riscul de credit se constituie din profitul bancii, in cotele si limitele stabilite de lege, in functie de soldul creditelor acordate, existent la sfarsitul anului. Ea se utilizeaza in situatia realizarii riscului de credit.

Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut, pot fi constituite facultativ pe seama profitului net, pentru: acoperirea pierderilor sau pentru alte scopuri, conform hotararii AGA sau asociatilor, cu respectarea prevederilor legale. In alte rezerve se includ si excedentul obtinut prin emisiunea actiunilor la un curs mai mare decat valoarea nominala, daca acest excedent nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune, sau nu este destinat amortizarilor.

Contabilitatea primelor legate de capital si a rezervelor se conduce cu ajutorul urmatoarelor conturi:

- contul 511 - Prime de capital (P);

- contul 512 - Rezerve legale (P);

- contul 513 - Rezerve statutare sau contractuale (P);

- contul 514 - Rezerve pentru riscuri bancare (P);

- contul 519 - Alte rezerve (P).

Conturile de rezerve se crediteaza cu rezervele constituite si se debiteaza cu rezervele utilizate, soldurile acestor conturi reprezentand rezervele existente.

3. Contabilitatea fondurilor

In conformitate cu Legea bancara nr. 58/1998, bancile repartizeaza 20% din profitul brut pentru constituirea unui fond de rezerva, pana cand fondul astfel constituit egaleaza capitalul social, apoi maximum 10% pana in momentul in care fondul a ajuns de doua ori mai mare decat capitalul social. Dupa atingerea acestui nivel, alocarea de sume pentru fondul de rezerva se face din profitul net.

Bancile repartizeaza din profitul brut sumele destinate constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, in limita a 2% din soldul creditelor acordate. Contabilitatea fondurilor proprii se tine pe categorii de fonduri: fondul de dezvoltare si alte fonduri, care trebuie sa asigure evidenta constituirii si utilizarii acestora, potrivit dispozitiilor legii. In cadrul altor fonduri se cuprind: fondul constituit din profitul net pentru cresterea resurselor proprii de finantare si alte fonduri.

Contabilitatea fondurilor se conduce cu ajutorul urmatoarelor conturi:

- contul 521 - Fondul de dezvoltare (P);

- contul 528 - Alte fonduri (P);

- contul 529 - Repartizari la fondul de dezvoltare (A).

Contul 521 - Fondul de dezvoltare - este un cont de pasiv care se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi cu:

- amortizarea inclusa in cheltuieli prin debitul contului 529 - Repartizari la fondul de dezvoltare;

- sumele rezultate din valorificarea materialelor obtinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din functiune, mai putin cheltuielile efectuate; sumele incasate din vanzarea de mijloace fixe, mai putin valoarea ramasa neamortizata; sumele incasate din vanzarea activelor, mai putin impozitul datorat aferent vanzarilor de active; costul proiectelor de evaluare, precum si valoarea ramasa neamortizata; profitul net realizat la inchiderea esercitiului financiar, repartizat pentru constituirea fondului de dezvoltare, toate prin debitul contului 592 - Repartizarea profitului;

- profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, destinat maririi fondului de dezvoltare prin debitul contului 581 - Rezultatul reportat.

Contul 521 - Fondul de dezvoltare se debiteaza cu:

- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din profit, din sumele incasate din vanzarea mijloacelor fixe si activelor, prin creditul contului 528 - Alte fonduri;

- valoarea mijloacelor fixe executate sau achizitionate din amortizare, prin creditul contului 529 - Repartizari la fondul de dezvoltare;

diminuarea fondului de dezvoltare constituit in contrapartida cheltuielilor inregistrate in avans pentru imobilizarile corporale achizitionate sau realizate pe cont propriu, puse in functiune, in situatia in care banca nu a avut surse acoperitoare pentru constituirea acestui fond, prin creditul contului 375 - Cheltuieli inregistrate in avans.

Soldul contului reprezinta fondul de dezvoltare neutilizat.

4. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie, de regula, la finele execitiului pentru acele elemente de patrimoniu a caror realizare sau plata este incerta, ori pentru cheltuieli care devin exigibile in perioadele urmatoare, cum sunt:

- acoperirea riscurilor de executare a angajamentelor prin semnatura (garantii, avaluri si alte angajamente);

- facilitati acordate personalului potrivit reglementarilor in vigoare;

- riscuri de tara;

- litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte;

- alte provizioane (cheltuieli cu reparatiile capitale esalonate potrivit programului, pe mai multe perioade etc.).

Contabilitatea provizianelor pentru riscuri si cheltuieli si tine pe feluri, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. La finele fiecarui exercitiu, provizioanele constituite anterior se analizeaza si se regularizeaza astfel:

- prin debitul contului de cheltuieli, in cazul majorarii provizionului;

- prin creditul contului de venituri, cand provizionul trebuie diminuat sau anulat, respectiv cand acesta devine total sau partial fara obiect;

- cand are loc realizarea riscului, sau cheltuiala devine exigibila, conturile de provizioane constituite anterior se inchid prin creditul conturilor de venituri si concomitent, cheltuielile si pierderile respective in raport cu natura lor, se inregistreaza in conturile corespunzatoare.

Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se conduce cu ajutorul urmatoarelor conturi:

- contul 551 - Provizioane pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura (P);

- contul 552 - Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P);

- contul 553 - Provizioane pentru riscuri de tara (P);

contul 559 - Alte provizioane (P).

Aceste conturi de provizioane se crediteaza cu provizioanele constituite si se debiteaza cu anularile sau diminuarile de provizioane. Soldul conturilor reprezinta provizioanele constituite.

5. Contabilitatea rezultatului exercitiului

Contabilitatea rezultatului exercitiului se conduce cu ajutorul conturilor:

- 591 - Profit sau pierdere (bifunctional);

- 592 - Repartizarea profitului (A).

Contul 591 - Profit sau pierdere, este un cont bifunctional. Se crediteaza prin debitul urmatoarelor conturi cu:

- soldul creditor al conturilor din clasa 7 (venituri), la sfarsitul perioadei;

- pierderile realizate la inchiderea exercitiului financiar, care reduc capitalul social, prin debitul contului 501 Capital social;

- pierderile realizate la inchiderea exercitiului financiar, care reduc rezervele, prin debitul conturilor 512 - Rezerve legale si 519 - Alte rezerve;

- pierderile realizate in exercitiile financiare precedente, care nu au fost repartizate, prin debitul contului 581 - Rezultatul reportat.

Contul 591 - Profit sau pierdere, se debiteaza prin creditul urmatoarelor conturi cu:

- soldul debitor al conturilor din clasa 6 (cheltuieli), la sfarsitul perioadei;

- profitul net realizat in exercitiile financiare precedente, nerepartizat, precum si pierderea reportata din exercitiul financiar anterior, acoperita din profitul realizat in perioada curenta, prin creditul contului 581 - Rezultatul reportat;

- profitul net realizat in exercitiul financiar precedent, destinat repartizarii, prin creditul contului 592 - Repartizarea profitului.

Soldul debitor al contului reprezinta pierderea nerepartizata. Soldul creditor al contului reprezinta profitul nerepartizat.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1395
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved