Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea capitalurilor

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea capitalurilor

NOTIUNI GENERALEPentru desfasurarea activitatii sale in bune conditii orice unitate economica are nevoie in primul rand de capitaluri, care reprezinta expresia baneasca a valorilor investite de proprietar la inceputul activitatii. La acestea se mai adauga bancile care acorda credite, furnizorii care acorda credite comerciale, statul care acorda subventii, etc. Pe parcursul desfasurarii activitatii, la aceste surse se mai adauga profitul, rezervele etc, obtinute la sfarsitul ciclului de exploatare.

DELIMITARI PRIVIND CAPITALURILE

Avand la baza criteriul modului de provenienta, se pot face urmatoarele delimitari privind capitalurile intreprinderii :

capitaluri proprii ;

provizioane pentru riscuri si cheltuieli ;

datorii pe termen lung si mediu.

C a p i t a l u r i l e p r o p r i i sunt formate din capitalul social, primele legate de capital, rezervele, fondurile proprii, diferentele din reevaluarea activelor, rezultatul reportat din exercitiile anterioare, rezultatul exercitiului, subventiile pentru investitii si provizioanele reglementate.

P r o v i z i o a n e l e p e n t r u r i s c u r i s i c h e l t u i e l i reprezinta fonduri constituite la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar pe seama cheltuielilor. Este vorba despre acele elemente a caror realizare sau plata sunt incerte si care se pot transforma in pierderi, precum si despre cheltuielile care devin exigibile in exercitiile financiare urmatoare.

D a t o r i i l e p e t e r m e n l u n g s i m e d i u sunt formate din imprumuturile din emisiunea de obligatiuni, creditele bancare pe termen lung si mediu, alte imprumuturi si datorii asimilate.

3. CONTABILITATEA CAPITALULUI

SOCIAL

In Romania, societatile comerciale se constituie pe baza contractului de societate si a statutului societatii sau prin act constitutiv care reuneste cele doua acte amintite anterior.

Capitalul social este format din actiuni, in cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni. In cazul societatilor cu raspundere limitata, capitalul social este format din parti sociale.

Actiunile, respectiv partile sociale, reprezinta deci, fractiuni din capitalul unei societati, avand o anumita marime care poarta denumirea de valoare nominala. Actiunile sunt hartii de valoare negociabile care se vand si se cumpara la bursa, iar cumparatorul acestora poarta denumirea de actionar.

Detinatorii actiunilor (actionarii) primesc anual o anumita valoare, numita dividend drept renumeratie pentru capitalul investit in cadrul societatii.

Valoarea dividendelor se stabileste la inchiderea exercitiului financiar, avand in vedere marimea profitului obtinut.

Prin cumpararea de actiuni, se efectueaza operatiunile de plasament care constau in investirea (plasarea) unei sume de bani in vederea obtinerii la sfarsitul exercitiului financiar a unui castig sub forma dividendelor. In acelasi timp, posesorii actiunilor pot efectua operatiuni de speculatii la bursa de valori, care constau in cumpararea de actiuni si vanzarea acestora cu un pret mai mare.

In cazul societatilor comerciale, la constituirea unitatii este obligatorie subscrierea integrala a capitalului social, urmand ca acesta sa fie varsat la data stabilita prin contractul de societate. In conformitate cu prevederile legale, aportul in natura la capitalul social nu trebuie sa depaseasca 60 % din capitalul subscris.

In ceea ce priveste societatile pe actiuni, acestea pot sa functioneze cu conditia subscrierii intregului capital social si varsarii de catre fiecare actionar a cel putin jumatate din valoarea actiunilor subscrise.

In ceea ce priveste valoarea capitalului social, legea face diferentieri in sensul ca, in cazul unei societati cu raspundere limitata suma minima este de 000.000 lei, iar in cazul unei societati pe actiuni este de 25.000.000 lei.

In scopul evidentierii analitice a capitalului social se foloseste Registrul actionarilor, ce cuprinde date privind numarul actionarilor, valoarea nominala a actiunilor etc.

Evaluarea capitalului

Capitalul social este format la societatile de capitaluri, din actiuni, iar la societatile cu raspundere limitata, din parti sociale.

In contabilitate, aceste fractiuni de capital se evalueaza la valoarea nominala care este o valoare de referinta. Aceasta se foloseste in vederea evaluarii marimii capitalului social pe baza relatiei :

Capital social =

Numar de

x

Valoarea

actiuni

nominala

Capital social =

Numar de

x

Valoarea

parti sociale

nominala

Actiunile, prin vanzare - cumparare la bursa, capata o noua valoare denumita valoare de piata sau cotatie. Comparativ cu valoarea nominala, valoarea de piata poate fi mai mare, sau mai mica, in functie de cerere si oferta. Pretul de piata al actiunilor este influentat de rezultatele financiare ale intreprinderii, calitatea produselor si a personalului, imaginea societatii, marimea dividendelor platite actionarilor, perspectivele unitatii pe termen mediu si lung etc.

Pe baza datelor cuprinse in bilantul contabil se poate calcula valoarea contabila matematica a actiunilor avand la baza activul net contabil. La randul sau, activul net contabil se determina ca diferenta intre activul real si valoarea datoriilor sau, ca diferenta intre capitalurile proprii si valoarea activelor fictive (cheltuielile inregistrate in avans, prime privind rambursarea obligatiunilor, diferentele de adversie a creantelor in devize). Avand in vedere precizarile anterioare, rezulta urmatoarele relatii :

ANC (activul net contabil) = Activ real - Datorii

sau

ANC = Capitaluri proprii - Active fictive

VCM

ANC

(valoarea contabila

matematica)

Nr. actiuni

Bilantul societatii comerciale S.C. Alfa SA cu un numar de 4.000 actiuni se prezinta astfel :

Bilant simplificat

ACTIV

PASIV

1. Active imobilizate

Cheltuieli de constituire

Mijloace fixe

Titluri de participare

Active circulante

1. Stocuri

Creante

3. Disponibilitati banesti

3. Conturi de regularizare

3.1. Cheltuieli in avans

1. Capitaluri proprii   

1.1. Capital social

1. Prime legate

de capital

1.3. Rezerve

1.4. Profit

Datorii.

1. Imprumuturi

pe termen lung

Datorii

pe termen scurt

56.000.000

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Avand la baza datele din bilantul simplificat se determina :

ANC = Activ real - Datorii

= Active imobilizate + Active circulante - Datorii

= 304.180.000 + 298.000.000 - 150.000.000 = 45180.000

ANC = Capitaluri - Active fictive = 466.180.000 - 14.000.000 =

= 45180.000

Capital social

Valoarea nominala

= 79.545 lei/actiune

a unei actiuni

Nr. actiuni

ANC

Valoarea contabila

= 113.045 lei/actiune

matematica

Nr. actiuni

a unei actiuni

Conturile de capitaluri

Evidenta operatiunilor economice si financiare privind constituirea si modificarea capitalului social se realizeaza cu ajutorul contului sintetic de gradul I, 101 "Capital social" , la care se adauga :

Decontari cu asociatii privind capitalul

Cheltuieli de constituire

Conturi de disponibilitati banesti etc.

Contul 101 "Capital social" , se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II :

Capital subscris nevarsat

Capital subscris varsat

Contul 1011 "Capital subscris nevarsat ", are functie contabila de cont de pasiv, in credit inregistrandu-se capitalul social subscris de catre asociati sau actionari dar nedepus inca, iar in debit aporturile aduse in cadrul unitatii. Soldul creditor reflecta capitalul subscris nevarsat.

Contul 1012 "Capital subscris varsat " , are functie contabila de cont de pasiv, in credit inregistrandu-se aporturile aduse in cadrul societatii in natura si/sau in numerar iar in debit micsorarea capitalului social. Soldul creditor reflecta capitalul subscris varsat.

Contul 456 " Decontari cu asociati privind capitalul" , evidentiaza creantele unitatii asupra asociatilor sau actionarilor care au subscris la constituirea capitalului societatii. Are functie contabila de activ, in debit inregistrandu-se cresterea creantelor unitatii asupra asociatilor sau actionarilor.

In credit se inregistreaza stingerea creantelor, in momentul in care are loc varsarea efectiva a capitalului subscris.

Soldul debitor reflecta aporturile subscrise si nevarsate inca.

In situatia in care asociatii sau actionarii solicita rambursarea valorilor cu care au participat in calitate de actionari, atunci contul 456 devine cont de pasiv, in credit inregistrandu-se cresterea datoriei unitatii fata de acestia in momentul retragerii acestora iar in debit rambursarea valorilor.

Contul 201 " Cheltuieli de constituire" , reflecta cheltuielile efectuate cu redactarea si legalizarea actelor de constituire a societatii, taxe notariale, taxe platite la Registrul Comertului, cheltuielile cu prospectarea pietei, publicitate etc. Aceste cheltuieli se amortizeaza intr-o perioada de pana la 5 ani.

Contul 201 are functie contabila de activ, in debit inregistrandu-se cheltuielile ocazionate de infiintarea societatii.

In credit se inregistreaza amortizarea cheltuielilor.

Soldul debitor reflecta cheltuielile neamortizate inca.

Se inregistreaza constituirea societatii comerciale Alfa S.A., cu un capital subscris de 240.000.000 lei reprezentat de 8.000 de actiuni. Valoarea nominala a unei actiuni este : 240.000.000 : 8.000 = 30.000 lei /actiune.

Cu aceasta ocazie se inregistreaza :

Subscrierea capitalului social de catre actionari :

456 = 1011 240.000.000

Decontari cu asociatii Capital subscris

privind capitalul nevarsat

Efectuarea unui aport in natura, sub forma unor mijloace fixe, in valoare de 190.000.000 lei iar diferenta se depune in numerar la casieria unitatii :

Decontari cu 190.000.000

Mijloace fixe asociatii

privind capitalul 50.000.000

Casa

Concomitent are loc trecerea de la o forma de capital la alta :

= 1012 240.000.000

Capital subscris Capital subscris

nevarsat varsat

Depunerea banilor din casierie la banca

= 531 50.000.000

Conturi curente la banci in lei Casa

D 456 C D 1011 C

240.000.000

240.000.000

RD 240.000.000

RC 240.000.000

RD 240.000.000

RC 240.000.000

TSD 240.000.000

TSC 240.000.000

TSD 240.000.000   

T

SC 240.000.000

SFD    0

SFD 0

+ _ _ +

D 212 C D 1012 C

190.000.000

240.000.000

RD 190.000.000

RC 0

RD 0

RC 240.000.000

TSD 190.000.000

TSC    0

TSD 0

TSC 240.000.000

SFD 190.000.000

SFC 240.000.000

D 5311 C

50.000.000

RD 50.000.000

RC 50.000.000

TSD 50.000.000

TSC 50.000.000

SFD    0

D 5121 C

50.000.000

RD 50.000.000

RC    0

TSD 50.000.000

TSC    0

SFD 50.000.000

Contabilitatea operatiilor privind cresterea

capitalului social

Pe parcursul desfasurarii activitatii, atunci cand necesitatile o impun, are loc cresterea capitalului social, in vederea atragerii unor resurse financiare suplimentare. In aceasta situatie, este necesar acordul Adunarii Generale a asociatiilor, cu respectarea prevederilor din statutul societatii.

Cresterea capitalului social se poate realiza prin :

emisiunea de noi actiuni ;

operatiuni interne ;

conversia obligatiunilor in actiuni.

1)Cresterea capitalului prin emisiunea de noi actiuni

Aceasta operatie se realizeaza prin atragerea unor aporturi noi, in bani si/sau in natura de la persoanele interesate care vor sa investeasca..

Societatea comerciala Alfa S.A. prezinta urmatoarea situatie a capitalurilor proprii :

Capital social 135.000.000

Rezerve 15.000.000

Capitaluri proprii 150.000.000

Numar de actiuni 3.000

Capital social

Valoarea nominala

= 45.000 lei/actiune

a unei actiuni

Nr. actiuni

Capit. proprii

Valoarea contabila

= 50.000 lei/actiune

matematica

Nr. actiuni

a unei actiuni

In continuare S.C. Alfa S.A. emite un numar de 600 de actiuni avand in vedere o valoare nominala de 45.000 lei/actiune realizandu-se astfel o crestere a capitalului cu 27.000.000 lei (600 x 45.000 = 27.000.000). Cunoscand ca la infiintare unitatea avea in portofoliu 3.000 de actiuni, la care se adauga cele 600 noi actiuni emise, raportul dintre ele este 5 : 1, in sensul ca o noua actiune este emisa pentru 5 actiuni vechi (3.000 : 600 = 5). In acest context , pot exista mai multe variante de subscriere astflel :

a)Actiunile noi emise sunt subscrise numai de catre vechii actionari

In aceasta situatie, fiecare actionar trebuie sa aiba 5 actiuni vechi pentru a avea dreptul sa cumpere o noua actiune noua la valoarea de emisiune care, in acest caz, este egala cu valoarea nominala 45.000.000 lei / actiune.

Dupa emiterea noilor actiuni situatia capitalurilor proprii se prezinta astfel:

Capital social 135.000.000

Cresterea capitalului social 27.000.000

Total capital social 16000.000

Rezerve 15.000.000

Total capitaluri proprii 177.000.000

Numar total de actiuni (3.000 + 600) 3.600

Valoarea nominala a unei actiuni 45.000 lei/actiune Noua valoare contabila 49.166 lei / actiune

Analizand valorile rezultate in urma calculelor, se observa ca, dupa emiterea celor 600 de actiuni, noi valoarea matematica contabila a actiunilor a scazut de la 50.000 lei / actiune la 49.166 lei / actiune.

Acest fapt nu afecteaza pe vechii actionari, deoarece pentru o investitie de 45.000 lei pentru o noua actiune fiecare actionar detine 6 actiuni (5 + 1) in valoare totala de 294.996 lei (49.166 x 6) fata de 5 actiuni pe care le detinea anterior in valoare de 250.000 lei (5 x 50.000).

In urma acestor operatii, se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile.

Subscrierea capitalului de catre vechii actionari.

456 = 1011 27.000.000

Decontari cu asociatii Capital subscris

privind capitalul nevarsat

Efectuarea unui aport in bani care se depune la casieria unitatii .

= 456 27.000.000

Casa in lei Decontari cu

asociatii privind capitalul

Concomitent are loc trecerea de la o forma de capital la alta .

= 1012 27.000.000

Capital subscris Capital subscris

nevarsat varsat

b)Actiunile noi sunt subscrise de orice persoana interesata, actionar nou sau vechi

In aceasta situatie, in vederea protejarii vechilor actionari, se procedeaza la emiterea de noi actiuni la o valoare de emisiune mai mare fata de valoarea nominala si anume, la valoarea matematica contabila.

Diferenta dintre valoarea contabila si valoarea nominala o reprezinta prima de emisiune.

( continuare )

Se emit 600 de actiuni noi avand in vedere o valoare nominala de 45.000 lei/actiune si o valoare contabila (pretul de emisiune) de 50.000 lei/actiune

= % 30.000.000

Decontari cu asociatii 1011 27.000.000

privind capitalul    Capital subscris

nevarsat

Prime de emisiune

)Depunerea aportului in numerar :

Casa in lei Decontari cu

asociatii

privind capitalul

Concomitent are loc trecerea de la o forma de capital la alta :

Capital subscris Capital subscris

nevarsat varsat

In aceasta situatie :

valoarea contabila (pretul de emisiune) se calculeaza astfel :

600 actiuni. x 50.000 lei/actiune = 30.000.000 lei ;

valoarea nominala a noilor actiuni se calculeaza astfel :

600 actiuni x 45.000 lei/actiune = 27.000.000 lei ;

prima de emisiune rezulta astfel :

30.000.000 lei - 27.000.000 lei = 3.000.000 lei

Deci noii actionari platesc 30.000.000 lei pentru cele 600 de actiuni noi (50.000 lei/actiune) iar vechii actionari sunt protejati intrucat ei au cumparat actiunile la o valoare mai mica.

c)Actiunile noi sunt subscrise la valoarea nominala oricarei persoane interesate

In aceasta situatie protectia vechilor actionari este asigurata prin folosirea drepturilor preferentiale de subscriptie (DS). Dreptul de subscriptie este un titlu de valoare a carui marime se calculeaza ca diferenta intre valoarea contabila veche si valoarea contabila noua a unei actiuni. In situatia luata ca exemplu un DS = 50.000 - 49.166 = 134 lei / actiune.

Solicitantul unei noi actiuni va plati 45.000 lei pentru o actiune.

2)Cresterea capitalului prin operatiuni interne

Aceasta modalitate de crestere a capitalului presupune incorporarea in masa acestuia a unor elemente de capitaluri proprii reprezentate de rezerve, profit, diferentele din reevaluare si primele legate de capital. In felul acesta, se intareste credibilitatea financiara a societatii in fata actionarilor, a partenerilor de afaceri etc.

In mod practic, acest lucru se realizeaza prin crearea de noi titluri care vor fi acordate gratuit vechilor actionari sau prin cresterea valorii nominale a vechilor actiuni.

In situatia in care se emit noi actiuni pentru protectia vechilor actionari se procedeaza la acordarea catre acestia a drepturilor de atribuire (DA) ca titluri negociabile.

S.C. Beta S.A. prezinta urmatoarea situatie a capitalului propriu :

Capital social    300.000.000 lei

Rezerve incorporate in capitalul social 30.000.000 lei

Rezerve neincorporate 30.000.000 lei

Total capital propriu 360.000.000 lei

Numar de actiuni    10.000

Valoarea nominala a unei actiuni

30.000 lei/actiune

Societatea hotaraste emiterea unui numerar de 1.000 actiuni noi pe baza rezervelor (30.000.000 : 30.000 lei/actiune) rezultand astfel un raport de emisiune de 10 : 1.

Valoarea contabila a actiunilor este de 36.000 lei/actiune

(360.000.000 : 10.000 actiuni).

Valoarea contabila a actiunilor dupa emiterea a inca 1.000 actiuni este de 3727 lei/actiune (360.000.000 : 11.000 actiuni).

In aceasta situatie un actionar trebuie sa aiba 10 drepturi de atribuire (10 actiuni vechi) pentru a primi in mod gratuit o actiune noua

(1 DA = 36.000 - 3727 = 3.273 lei).

In situatia in care acesta preda 27 de actiuni vechi va obtine in mod gratuit doua actiuni iar pentru a treia va trebui sa cumpere 3 drepturi de atribuire pentru a face in total 30 de actiuni.

Un actionar nou v-a obtine o actiune cu conditia sa plateasca 10 drepturi de atribuire.

In contabilitate trecerea rezervelor la capitalul social se inregistreaza prin operatia urmatoare :

Rezerve legale Capital subscris varsat

S.C. Gama S.A. incorporeaza in capitalul social urmatoarele :

prime legate de capital 6.300.000 lei

diferente din reevaluare 1.300.000 lei

profitul obtinut in exercitiul precedent 10.000.000 lei

% = 1012 17.600.000 104 Capital subscris 6.300.000

Prime de capital varsat

105 1.300.000

Diferente din reevaluare

10.000.000

Rezultatul reportat

3)Cresterea capitalului prin conversia obligatiunilor in actiuni

In aceasta situatie, se obtine o crestere a capitalului social prin reducerea datoriilor unitatii, fara a se apela la trezorerie.

Conditia de baza este ca obligatarii sa fie de acord sa devina actionari, iar actiunile emise sa aiba o valoare apropiata de valoarea obligatiunilor. Eventuala diferenta, intre valoarea nominala totala a obligatiunilor si cea a actiunilor, se plateste sau se incaseaza de la obligatar in functie de situatie.

S.C. Alfa S.A. transforma un numar de 3.000 obligatiuni, cu o valoare nominala de 11.000 lei/obligatiune, in 800 actiuni, cu valoare nominala de 1000 lei/actiune.

Valoare obligatiuni convertite 3.000 x 11.000 lei/obligat. = 33.000.000 lei

Valoare actiuni emise 800 x 1000 lei /actiune = 33.600.000 lei

Diferenta care se incaseaza 600.000 lei.

In aceasta situatie, scade datoria societatii fata de obligatarii, care devin actionari, creste capitalul unitatii, cresc disponibilitatile banesti.

Capital subscris 33.000.000

Imprumuturi din emisiunea varsat

de obligatiuni

Casa in lei

S.C. Beta SA transforma un numar de 000 obligatiuni, cu o valoare nominala de 7.000 lei/obligatiune, in 1.800 actiuni, cu o valoare nominala de 8.000 lei/actiune .

Valoare obligatiuni convertite 000 x 7.000 lei/obligat. = 14.000.000 lei

Valoare actiuni emise 1.800 x 8.000 lei/act. = 14.400.000 lei

Diferenta care se plateste = 400.000 lei

In aceasta situatie, unitatea plateste diferenta rezultata.

Imprumuturi din 1012 13.600.000

emisiunea de Capital subscris

obligatiuni varsat

Conturi curente in lei

Contabilitatea operatiilor privind micsorarea

capitalului social

Reducerea capitalului social poate avea loc atunci cand acesta este supradimensionat fata de activitatea desfasurata, precum si atunci cand se reduc investitiile, din anumite motive. Aceasta se realizeaza prin urmatoarele modalitati :

reducerea numarului de actiuni ;

rascumpararea actiunilor si anularea acestora ;

acoperirea pierderilor.

1)Reducerea numarului de actiuni presupune retragerea unor actionari, carora li se restituie contravaloarea actiunilor pe care le detin.

S.C. Alfa S.A. inregistreaza retragerea a 7 actionari care solicita rambursarea echivalentului a 370 de actiuni, avand in vedere o valoare nominala de 45.000 lei/actiune. Cu aceasta ocazie se inregistreaza :

a) Diminuarea capitalului social, concomitent cu cresterea datoriei fata de actionari (in aceasta situatie contul 456 Decontari cu asociatii privind capitalul devine de pasiv).

1012 = 456 16.550.000 Capital subscris Decontari cu asociatii

varsat privind capitalul

b) Plata sumelor catre actionari

456 = 5311 16.550.000

Decontari cu asociatii Casa in lei

privind capitalul

2)Rascumpararea actiunilor proprii si anularea acestora.

In aceasta situatie este necesara rascumpararea actiunilor proprii care pot fi sau nu nominative. Daca aceasta operatie se realizeaza la un pret de rascumparare mai mare decat valoarea nominala, diferenta se inregistreaza la rezerve. In situatia inversa diferenta este trecuta pe seama primelor de capital.

a) S.C. Alfa S.A. rascumpara 300 de actiuni proprii cu o valoare nominala de 45.000 lei/actiune, la un pret de rascumparare de 47.000 lei/actiune.

Actiuni proprii Conturi curente

la banci in lei

b) Dupa 3 zile unitatea procedeaza la anularea actiunilor proprii.

1012 Actiuni proprii 13.500.000

Capital social varsat

Alte rezerve

a) S.C. Beta S.A. rascumpara 500 de actiuni proprii cu o valoare nominala de 30.000 de lei/actiune la un pret de rascumparare de 28.000/actiune.

Actiuni proprii Conturi curente

la banci in lei

b) Dupa 3 zile procedeaza la anularea actiunilor proprii.

Capital subscris 502 14.000.000

varsat Actiuni proprii

1041 1.000.000

Prime de emisiune

3)Acoperirea pierderilor

Se recurge la aceasta modalitate de acoperire a pierderilor din capitalul social, atunci cand nu exista alta sursa de finantare a acestora.

In aceasta situatie, se procedeaza fie la diminuarea valorii anuale a unei actiuni, fie la anularea unui numar de actiuni, conform hotararii Adunarii Generale a actionarilor.

S.C. Gama S.A., conform hotararii AGA, micsoreaza capitalul social in valoare de 14.800.000 lei, in vederea acoperirii pierderilor din exercitiul financiar precedent.

Capital subscris varsat Rezultatul reportat

TESTUL NR. 1

Precizati care din afirmatiile urmatoare sunt adevarate, apoi corectati-le pe cele neadevarate.

a)      Fondurile proprii fac parte din categoria datoriilor pe termen lung si mediu.

b)      Rezervele fac parte din categoria capitalurilor proprii.

c)      Imprumuturile din emisiunea de obligatiuni fac parte din categoria datoriilor pe termen lung si mediu.

d)     Capitalul societatilor comerciale cu raspundere limitata este format din actiuni.

e)      Operatiunile de speculatii la bursa de valori constau in plasarea (investirea) unei sume de bani in vederea obtinerii la sfarsitul exercitiului financiar a unui castig sub forma dividendelor.

f)       Activul net contabil se determina ca diferenta intre activul real si datorii.

g)      Activele fictive sunt reprezentate de creante.

h)      Micsorarea capitalului social se realizeaza prin conversia obligatiunilor in actiuni.

i)        Cresterea capitalului social se realizeaza prin emisiunea de noi actiuni.

TESTUL NR. 2

Precizati modalitatile corecte de sporire a capitalului social :

a)      anularea actiunilor proprii ;

b)      transformarea obligatiunilor in actiuni ;

c)      emisiunea de noi actiuni ;

d)     rascumpararea actiunilor proprii .

TESTUL NR. 3

Precizati modalitatile corecte de micsorare a capitalului social :

a)      emisiunea de noi actiuni ;

b)      rascumpararea in vederea anularii a actiunilor proprii ;

c)      conversia obligatiunilor in actiuni ;

d)     acoperirea pierderilor din anii precedenti.

TESTUL NR. 4

Bilantul societatii comerciale Gama SA, avand un numar de 000 actiuni, se prezinta astfel:

ACTIV

PASIV

1)Active imobilizate

Mijloace fixe

Titluri de participare

1)Capitaluri proprii

Capital social

Rezerve

Profit

2)Active circulante

1 Stocuri

2Creante

3 Disponibilitati banesti

2)Datorii

1 Imprumuturi pe termen lung

2 Datorii pe termen scurt

3)Conturi de regularizare

3.1 Cheltuieli in avans

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Precizati care este valoarea corecta :

Varianta

Activul net contabil

Valoarea nominala a unei actiuni (lei/actiune)

Valoarea contabila a unei actiuni

(lei/actiune)

a

b

c

d

REZOLVAREA PROBLEMEI

ANC =

ANC =

Valoarea nominala a =

unei actiuni

Valoarea contabila matematica =

a unei actiuni

TESTUL NR. 5

Alegeti formula contabila corecta, in cazul subscrierii sumei de 120.000.000 lei , de catre actionari.

a) 456 = 1011 120.000.000 c) 1012 = 456 120.000.000

b) 212 = 456 120.000.000 d) 1011 = 1012 120.000.000

TESTUL NR. 6

Alegeti formula contabila corecta, in cazul trecerii rezervelor legale la capitalul social, in valoare de 6.000.000 lei.

a) 1061 = 456 6.000.000 c) 1061 = 1012 6.000.000

b) 1012 = 1061 6.000.000 d) 1061 = 105 6.000.000

TESTUL NR. 7

Alegeti formula contabila corecta, in cazul transformarii unui numar de 6.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 5.500 lei/obligatiune in 5.600 actiuni cu o valoare nominala de 6.000 lei/actiune.

a) % = 1012 33.600.000 c) 161 = % 33.600.000

b) % = 1012 33.600.000 d) 161 = % 33.600.000

TESTUL NR. 8

Alegeti formula contabila corecta, in cazul diminuarii capitalului social cu valoarea de 7.000.000 lei, ca urmare a retragerii unor actionari.

a) 456 = 1011 7.000.000 c) 1012 = 512 7.000.000

b) 502 = 1011 7.000.000 d) 1012 = 456 7.000.000

TESTUL NR. 9

Alegeti formula contabila corecta, in cazul rascumpararii a 150 de actiuni proprii cu o valoare nominala de 90.000 lei/actiune , la un pret de rascumparare de 94.000 lei/actiune.

a) 502 = 5121 13.500.000 c) 456 = 503 13.500.000

b) 503 = 456 1800.000 d) 502 = 5121 14.100.000

TESTUL NR. 10

Alegeti formula contabila corecta, in cazul micsorarii capitalului social in valoare de 7.400.000 lei, in vederea acoperirii pierderilor din exercitiul financiar precedent.

a) 1012 = 107 7.400.000 c) 1012 = 129 7.400.000

b) 1012 = 121 7.400.000 d) 107 = 1012 7.400.000

Se inregistreaza constituirea societatii comerciale Favorit S.A., cu un capital subscris de 300.000.000 lei, reprezentat de 6.000 de actiuni.

Valoarea nominala a unei actiuni este :

300.000.000 : 6.000 = 50.000 lei /actiune.

Cu aceasta ocazie se inregistreaza :

Subscrierea capitalului social de catre actionari .

Efectuarea unui aport in natura, sub forma unor mijloace de transport, in valoare de 240.000.000 lei , iar diferenta se depune in numerar la casieria unitatii .

Concomitent are loc trecerea de la o forma de capital la alta .

Depunerea banilor din casierie la banca .

INTOCMIREA BALANTEI DE VERIFICARE

In vederea intocmirii balantei de verificare sintetice, cu 4 serii de egalitati , este necesara parcurgerea urmatoarelor etape :

a) Rezolvarea problemelor si intocmirea formulei contabile, inclusiv efectuarea verificarii.

Decontari cu asociatii privind

capitalul A + D 300.000.000

1011 Capital subscris nevarsat P + C 300.000.000

Verificare : A +X = P + X

= 1011 300.000.000

456 Decontari cu asociatii privind

capitalul A - C 300.000.000

213 Mijloace de transport A + D 240.000.000

5311 Casa in lei A + D 60.000.000

Verificare : A +X - X = P

240.000.000 5311 60.000.000

1011 Capital subscris nevarsat P - D 300.000.000

1012 Capital subscris varsat P + C 300.000.000

Verificare : A = P + X - X

= 1012 300.000.000

5121 Conturi curente la banci in lei A + D 60.000.000

5311 Casa in lei A - C 60.000.000

Verificare : A +X -X = P

= 531 60.000.000

b)Deschiderea teurilor pentru conturile care au suferit modificari, in partea stanga, pentru conturile de activ si in partea dreapta, pentru conturile de pasiv.

ACTIV PASIV

_ _ +

D 456 C D 1011 C

S.i.d. 20.000.000

300.000.000

RD 300.000.000

TSD 320.000.000

SFD 20.000.000

RC 300.000.000

TSC 300.000.000

S.i.c. 50.000.000

1) 300.000.000

RD 300.000.000 RC 300.000.000

TSD300.000.000    TSC 350.000.000

SFC 50.000.000

D 213 C D 1012 C

S.i.d. 10.000.000

240.000.000

RD 240.000.000

RC 0

RD 0

S.i.c. 15.000.000

RC 300.000.000

TSD 250.000.000

SFD 250.000.000

TSC    0

TSD 0

TSC 315.000.000

SFC 315.000.000

_ _ +

D 321 C D 104 C

S.i.d. 5.000.000

RD 0

RC 0

RD 0

S.i.c. 4.000.000

RC 0

TSD 5.000.000

SFD 5.000.000

TSC    0

TSD 0

TSC 4.000.000

SFC 4.000.000

_ _ +

D 5311 C D 106 C

S.i.d 000.000

60.000.000

RD 60.000.000

60.000.000

RC    60.000.000

RD 0

TSD 0

S.i.c. 6.000.000

RC 0

TSC 6.000.000

TSD 6000.000

SFD 000.000

TSC 60.000.000

SFC 6.000.000

D 5121 C D 162 C

S.i.d. 48.000.000

60.000.000

RD 60.000.000

RC 0

RD 0

TSD 0

S.i.c. 10.000.000

RC 0

TSC 10.000.000

TSD 108.000.000

SFD 108.000.000

TSC    0

SFC 10.000.000

c)Inregistrarea rulajelor debitoare si creditoare in teuri.

d)Transcrierea rulajelor debitoare si creditoare in balanta si totalizarea acestora.

BALANTA DE VERIFICARE

Milioane lei

Simbol cont

Solduri initiale

Rulaje

Total sume

Solduri finale

D

C

D

C

D

C

D

C

Total

e) Alegerea soldurilor initiale debitoare si creditoare, minimum 5 in activ si 5 in pasiv, incepand cu acele conturi care au suferit modificari si inscrierea acestora in balanta.

f) Transcrierea soldurilor initiale, din balanta in teuri, urmata de calcularea coloanelor pentru total sume debitoare si creditoare, solduri finale, debitoare si creditoare.

g) Calculul totalului sumelor debitoare si creditoare si a soldurilor finale, debitoare si creditoare din balanta, inclusiv verificarea egalitatilor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 937
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved