Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Contabilitatea depozitelor bancare

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micContabilitatea depozitelor bancare

Prin depozite    intelegem depuneri de lichiditati spre fructificare sau pentru anumite destinatii (colaterale) bine definite.Depunerile in depozite pot fi facute de clientii bancii, de catre alte banci sI depuneri facute de propria banca la alte banci.

1 Contabilitatea depozitelor clientelei

Depozitele constituite de clientela reprezinta o forma de atragere a disponibilitatilor banesti ale persoanelor fizice sI juridice. Cointeresarea clientelei la constituirea depozitelor o constituie dobanzile mai atragatoare fata de cele bonificate la disponibilitatile din conturile curente.

Sumele depuse de clientela constituie resurse de finantare sI creditare a institutiilor autorizate sa primeasca depozite.

In functie de prevederile contractuale sumele constituite in depozite pot sa fie accesibile clientului in orice moment sau in anumite conditii.

Potrivit duratelor sau scopului in care sunt constituite, depozitele se clasifica in urmatoarele:

- depozite in cont curent;

- depozite la vedere;

- depozite la termen;

- depozite colaterale;

- depozite pe certificatele de depozit;

- depozite pe carnete sI librete de economii.

Depozitele in conturi curente se pot constitui cu anumite destinatii cum ar fi: plata salariilor, pentru plata unor facturi etc. Acestea sunt contabilizate in conturile curente ale clientilor.

Pentru reflectarea celorlalte tipuri de depozite sI a dobanzilor aferente, in planul de conturi au fost rezervate doua conturi sintetice de gradul intai, adica

- 253 'Conturi de depozite'

- 254 'Certificate de depozit sI librete de economii'.

La randul lor aceste conturi se detaliaza in conturi sintetice de gradul al doilea sI al treilea, pe feluri de depozite sau destinatii ale acestora sI pentru reflectarea dobanzilor, toate acestea fiind conturi de pasiv, de datorii .

Depozitele la vedere sunt constituite pe o durata initiala de cel o zi lucratoare, ele putand fi retrase fara preaviz sau pot fi prelungite. Acestea sunt sume depuse in asteptarea unei operatii, pe termen scurt, reflectate in contul 2531 'Depozite la vedere'.

Depozitele la termen sunt reflectate cu ajutorul contului 2532 'Depozite la termen', reprezentand sume blocate pe o durata determinata cu ocazia incheierii contractului , mai mare de o zi.

Depozitele colaterale sunt constituite in vederea garantarii unor obligatii contractate de client cum ar fi:

- a) pentru deschiderea de acreditive sau credite documentare.

Acreditivul este o masura asiguratorie a unor plati fata de furnizor. La cererea clientului privind deschiderea de acreditiv, banca va solicita constituirea unui depozit colateral cu aceasta destinatie.

Creditul documentar se constituie din dorinta furnizorului extern in vederea scurtarii termenului de intrare in posesie a contravalorii bunurilor livrate. El se constituie pe baza convetiei intre patru parti: furnizor, banca furnizorului, cumparator, banca cumparatorului.

Prin conventie stabileste ca plata furnizorului sa se faca de banca sa, de regula din contul 121 'Conturi de corespondent la banci (nostro)', pe baza documentelor de livrare, urmand ca celelalte formalitati sa se efectueze ulterior, acesta reprezentand creditul documentar.

Pentru constituirea unui astfel de credit documentar banca cumparatorului va pretinde constituirea unui depozit colateral.

Deschiderea acreditivelor sI constituirea unor astfel de depozite colaterale se reflecta in conturile:

90312 'Deschideri de credite documentare' ,cont in afara bilatului.

'Depozite pentru deschiderea de acreditive',

Primul fiind cont de activ, iar cel de-al doilea de pasiv.

Depozite asemanatoare se pot constitui sI pentru alte scopuri adica

- b) depozite pentru emiterea de scrisori de garantie, reflectate in contul cu simbolul 25332 sI cu denumire adecvata

- c) contul 25333 'Depozite pentru cecuri certificate' reflecta depozitul constituit odata cu solicitarea clientului o certificare de catre banca a instrumentului de plata, ca o masura asiguratorie pentru plata a furnizorului;

-d) contul 25334 'Depozite pentru ordine de plata cu scadenta' reflecta depozitul constituit pentru garantarea onorarii unor ordine de plata avand scadenta in viitor;

- e) 25335 'Depozite pentru garantii gestionari' reflecta sumele retinute de agentii economici de la gestionari, drept garantii sI constituite in depozite la banci.

Potrivit legislatiei in vigoare agentii economici au obligatia de a constitui depozite bancare din garantiile banesti retinute de la salariati, iar dobanzile obtinute din aceste depozite se distribuie celor in cauza. Din aceste considerente este necesara reflectarea distincta a acestor depozite.

- f) mai pot sa existe sI alte depozite nenominalizate in mod expres care se reflecta in contul    'Alte depopzite colaterale'.

O alta forma de mobilizare a economiilor, in special de la persoanele fizice, o constituie depozitele pe baza de certificate sau pe librete de economii, a caror reflectare se face in conturile:

2541 'Certificate de depozit' respectiv

- 2542 'Carnete sI librete de economii'

Ambele conturi fiind de pasiv la fel ca sI celelalte conturi de depozite.

Conturile de depozite se crediteaza in general cu depozitele constituite in corespondenta cu contul 101 'Casa', in cazul depunerilor in numerar, in corespondenta cu conturile bancare

- 2511 'Conturi curente' in cazul constituirii depozitelor prin viramente din conturile clientilor ;

- 122 'Conturi de corespondent ale bancilor' (loro) constituirea din contul bancilor corespondente avand loc la propria banca

- 121 'Conturi de corespondent la banci' (nostro), viramente facute in propriul cont de corespondent in strainatate;

sau prin incasari fara numerar de la clientii altor banci, in contul depozitelor:

- 111 'Cont curent la BNR';

- 341 'Decontari intrabancare',

in functie    de conturile din care se constituie depozitele.

Inregistrarile privind constituirea depozitelor se prezinta grafic astfel:

101,111,121, 122, 2511,341

iar lichidarea depozitelor se inregistreaza prin formule contabile inverse, fata de cele de constituire.

In cazul depozitelor constituite pentru deschiderea de credite documentare pe langa inregistrarile in conturile bilantiere se fac inregistrari si in conturile in afara bilantului, ca de exemplu:

- deschiderea creditului:

90312 'Deschideri de credite

documentare'

999 'Contrapartida'

sI odata cu acestea se reflecta constituirea depozitului (2511=25331)

- utilizarea creditului (plati efectuate) sau anularea lui:

999 'Contrapartida

90312 'Deschideri de credite

documentare'

sI odata cu acestea se inregistreaza platile efecutate (2511=121) sI micsorarea sau anularea depozitului.

In mod asemanator    se pot face inregistrari in conturile in    afara bilantului pentru alte depozite, cum ar fi: pentru emiterea de scrisori de garantie pentru cecuri certificate, pentru ordine de plata sau scadenta sau pentru alte garantii utilizand conturile:

- 90311 'Garantii imobiliare';

- 9039 'Alte garantii in favoarea clientelei';

- 9131 'Cautiuni, avaluri sI alte garantii'etc .

Dobanzile aferente depozitelor pot fi acordate in diferite moduri, in functie de solutiile oferite de banci, care se stipuleaza in contracte, adica

- lunar;

- la termenul expirarii;

in avans.

Dobanzile platite lunar pot fi cu sau fara capitalizare. Cele cu capitalizare se adauga la suma depozitului, rezultand un depozit de valoare mai mare sI cu dobanzi adecvate. Dobanzile fara capitalizare se inregistreaza doar in contul de dobanzi sau intr-un cont curent la vedere, pe numele titularului.

Dobanzile in avans pot fi acordate sI ele in doua moduri adica prin deducere din suma subscrisa, sau prin adaos la suma subscrisa, ca de exemplu pentru un depozit de 1 milion de lei, cu o dobanda de 25%, in cazul deducerii dobanzii deponentul va varsa 750.000 lei, iar la lichidarea depozitului va incasa un milion lei.

In cazul in care dobanda acordata in avans se adauga la capital, deponentul va varsa 1 mil. insa va fi creditat, de banca, cu 1,25 mil.

Contabilizarea dobanzilor datorate titularilor de depozite se face in conturile:

- 2537 'Datorii atasate' (la depozite);

- 2547 ' Datorii atasate' ( la certificate de depozit sI librete de economii).

Datoriile atasate, reprezentand dobanzi de platit se inregistreaza lunar in cazul in care plata urmeaza se sa faca la aceste intervale sau la expirarea contractului ca sI cheltuieli curente.

In cazul platii anticipate a dobanzilor, datoriile atasate se inregistreaza la subscriere, insa ca sI cheltuieli inregistrate in avans.

Dobanzile datorate, atasate conturilor de depozite se inregistreaza in felul urmator:

6025 'Dobanzi la conturile de

depozite'

2537 'Datorii atasate'

iar cele datorate atasate conturilor de certificate sI librete de economii, in felul urmator:

6026 'Dobanzi la certificatele de

depozit carnetele sI libretele

de economii'

2547 'Datorii atasate'

Observam, deci, pe langa conturi distincte de datorii atasate sI conturi distincte de cheltuieli cu dobanzile, specializate pe feluri de depozite, asa cum vom intalni sI conturi de datorii atasate sI de cheltuieli pe feluri de imprumuturi. Depozitul clientului reprezinta in fapt, un imprumut acordat bancii.

In cazul in care dobanzile au fost acordate anticipat, cheltuielile in avans se esaloneaza, lunar, la cheltuielile curente cu dobanzile, astfel:

%

6025 'Dobanzi la conturile de

depozite'

6026 'Dobanzi la certificatele de

depozit carnetele sI libretele

de economii'

375 'Cheltuieli inregistrate in

avans'

Dobanzile datorate pot fi achitate, la scadenta in numerar sau prin virament, sau pot fi capitalizate adica adaugate la vechiul depozit sau constituirea unui nou depozit, ca de exemplu:

2547 'Datorii atasate'

%

101 'Casa'

253 'Conturi de depozite '

2511 'Conturi curente '

2542 'Carnete sI librete de

economii'

In mod similar se pot achita sI alte datorii atasate sau se pot constitui sI alte feluri de depozite.

2 Contabilitatea depozitelor la banci

Depozitele constituite la alte banci reprezinta creante indeplinind caracteristicile creditelor acordate bancilor debitoare.

Contabilitatea depozitelor constituite la alte banci, indigene sau straine, se tine cu ajutorul contului 131 "Depozite la banci ', detaliat in conturi sintetice de gradul al doilea in functie de durata si scopul constituirii, adica:

- 1311 'Depozite la vedere la banci";

- 1312 'Depozite la termen la banci';

- 1313 'Depozite colaterale la banci    ';

- 1317 'Creante atasate', si in conturi analitice pe debitori.

Depozitele la vedere se constituie pe o durata initiala de cel mult o zi lucratoare. Ele sunt solicitate de bancile care resimt acut nevoia de lichiditati, motiv pentru care se negociaza, de regula, dobanzi mari, reprezentand surse importante de venituri, iar pe de alta parte fiind constituite la vedere, devin disponibile unor alte plasamente avantajoase pe termen lung sau scurt.

Depozitele la termen se constituie pe o durata mai mare de o zi, prezentand anumite avantaje si dezavantaje fata de cele la vedere, iar depozitele colaterale se constituie drept garantii sau masuri asiguratorii solicitate de creditori, pentru efectuarea unor plati ulterioare, de regula nominalizate.

Primele trei conturi sintetice de gradul al doilea, care tin evidenta depozitelor constituite, se debiteaza, la constituire, in corespondenta cu conturile:

- 111 'Cont curent la BNR';

- 121 'Conturi de corespondent la alte banci (nostro)';

- 122 'Conturi de corespondent ale bancilor (loro)'

din care se face plata.

Diminuarea sau anularea depozitelor se inregistreaza invers. Depozitele nerestituite in termen se trec in categoria celor restante sau indoielnice, astfel:


% = 1311-1313 'Depozite la banci'

1811 'Creante restante'

1821 'Creante indoielnice'

Dobanzile cuvenite bancilor, pentru depozite, se inregistreaza ca venituri si in acelasi timp ca si creante atasate, daca nu au ajuns la scadenta, sau prin esalonare lunara din contul de venituri inregistrate in avans, daca incasarea a avut loc cu anticipatie, astfel:

%

1317 'Creante atasate'

- cu defalcare in conturi in functie de termenele de constituire a depozitelor

376 'Venituri inregistrate in avans'

7013 Dobanzi de la conturile

de depozite la banci'

Evident ca incasarea efectiva a dobanzilor se inregistreaza in debitul conturilor curente sau de corespondenti bancari sI in creditul contului de creante atasate sau de venituri in avans.

Dobanzile neincasate in termen se trec sI ele in categoria celor restante sau indoielnice, debitand conturile 1812 'Dobanzi restante' sau 1822 'Dobanzi indoielnice', in corespondenta cu contul 1317 'Creante atasate'.

3 Contabilitatea depozitelor bancilor

Depozitele constituite de alte banci la banca de referinta reprezinta in esenta imprumuturi.

Contabilitatea depozitelor bancare sub forma de imprumut se tine cu ajutorul contului 132 'Depozite ale bancilor', cont de pasiv, detaliat in conturi sintetice de gradul al doilea, pe durate sau scopuri ale depozitelor, precum si un cont pentru reflectarea datoriilor din dobanzile calculale la aceste imprumuturi, dupa cum urmeaza:

- 1321 'Depozite la vedere ale bancilor';

- 1322 'Depozite la termen ale bancilor';

- 1323 'Depozite colaterale ale bancilor';

- 1327 'Datorii atasate'.

La randul lor, conturile sintetice se detaliaza in conturi analitice pe societati bancare creditoare.

Conturile care tin evidenta depozitelor se crediteaza la constituirea depozitelor, in corespondenta cu contul curent sau cu conturile de corespondent, in functie de contul in care au fost virate lichiditatile, astfel:


% = 1321 - 1323 'Depozite ale

bancilor'

111 'Cont curent la BNR'

121 'Conturi de corespondent la banci (nostro)'

122 'Conturi de corespondent ale bancilor (loro)'


Diminuarea sau lichidarea depozitelor se inregistreaza invers. Dobanzile calculate la depozitele bancilor se inregistreaza ca si cheltuieli, in corespondenta cu contul de datorii atasate, daca nu au ajuns la scadenta sau in corespondenta cu contul de cheltuieli inregistrate in avans, in cazul esalonarii dobanzilor care au fost platite cu anticipatie, astfel:

6013 'Dobanzi la = %

depozitele bancilor'

- cu defalcarea in conturi pe

termene    de constituirea

depozitelor

1327 'Datorii atasate' sau

375 'Cheltuieli inregistrate in

avans'


Plata dobanzilor la scadenta se inregistreaza in debitul contului de datorii atasate, sau a celor platite cu anticipatie in debitul contului de cheltuieli inregistrate in avans, in corespondenta cu contul curent la BNR, sau cu conturile de corespondent din care se face plata:

%

1327 'Datorii atasate'

375 'Cheltuieli inregistrate in

avans'

101 'Cont curent la BNR'

(sau 121,122)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2278
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved