Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Particularitati ale contabilitatii marfurilor la o intreprindere comerciala cu amanuntul

Contabilitate

+ Font mai mare | - Font mai micParticularitati ale contabilitatii marfurilor la o intreprindere comerciala cu amanuntul

Aplicatia practica o voi prezenta cu ajutorul conducerii firmei S.C. Marcovera S.R.L. cu un capital social de 1.383,19 Lei avand sediul in Baia Mare, strada „I.L.Caragiale” nr. 7/69, aceasta  comercializeaza produse alimentare si nealimentare. Este o societate comerciala care are doua obiecte de activitate : comertul cu amanuntul si taximetria.„Marcovera” a fost infiintata la 13.02.2002 primind prin inregistrarea in Registrul Comertului la Camera de Comert si Industrie urmatoarele :

Atribut fiscal : R

Numar de ordine in registrul comertului : J24/69/12.02.2002

Codul Unic de Inregistrare : 14443091

Cod CAEN : 5540 (comercializarea marfurilor) si 6022 (Transporturi cu taximetria).

Este o societate autorizata in baza declaratiei pe proprie raspundere, in conditiile art. 6 alin (4) din O.U.G. 76/2001, republicata.

Comercializarea marfurilor la pret cu amanuntul a societatii se desfasoara la sediul secundar al firmei si anume : Coruia nr. 13, Maramures.

CAZUL INVENTARULUI PERMANENT

S.C. Marcovera S.R.L. dispune la inceputul lunii Martie de marfuri in valoare de 2.360 Lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA neexigibila aferenta de 376,81 Lei; cu o diferenta favorabila ( adaos comercial ) de 600,00 lei.

In cursul perioadei de gestiune au loc urmatoarele operatii privind marfurile, asa cum rezulta din jurnalul pentru cumparari:

Se achizitioneaza marfuri de la Critalia S.A.: pret de cumparare 1.000,00 lei, TVA deductibila 190,00 lei.

2. Receptia marfurilor, conform notei de intrare receptie si de predarea in gestiune spre vanzare, adaosul comercial practicat de unitate fiind de 30%.

3. Vanzare de marfuri in numerar in valoare de 1.200 Lei, conform facturii fiscale si monetarului.

Scoaterea din activ a marfurilor vandute, la sfarsitul perioadei de gestiune, conform jurnalului de vanzari.

  1. Plata in numerar a facturii in valoare de 1.190 Lei conform chitantei fiscale.
  2. La sfarsitul exercitiului se inchid conturile de cheltuieli si de venituri, conform

situatiei de inchidere a conturilor de venituri, conform situatiei de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli.

Regularizarea taxei pe valoare adaugata.

Observatie: Conturile 607 ,, Cheltuieli privind marfurile ” si 707 ,, Venituri din vanzarea marfurilor “ se inchid pe seama contului de rezultate 121 ,, Profit si pierdere “.

           Exemplu nostru se refera la comertul cu amanuntul si intrucat evidenta acestor gestiuni se tine global valoric, la nivel de unitate, este necesara folosirea pretului de vanzare cu amanuntul, inclusiv TVA ca pret de inregistrare. In aceasta situatie pentru considerentele mai inainte prezentate, se folosesc conturile 4428 ,, TVA neexigibila“ si 378 ,, Diferente de pret la marfuri “.

            In conditiile practicarii metodei ,, inventarului intermitent “, marfurile se inregistreaza direct pe cheltuieli in momentul aprovizionarii, evident evaluandu-se la pretul efectiv de cumparare, astfel ca nu mai este necesara folosirea pentru scopul aratat mai inainte a conturilor 4428 ,, TVA neexigibila “ si 378 ,, Diferente de pret la marfuri “ .

                                   REGISTRU JURNAL                   

Nr.

art.

Explicatia

CONTURI CORESPONDENTE

SUME

Debit

Credit

Debit

Credit

Achizitionare marfa

371 Marfuri       A,+,D

4426 T.V.A. deductibila A,+,D

401 Furnizor      P,+,C

Incarcarea gestiunii de marfuri

Cu A.C. si T.V.A

371 Marfuri    A,+,D

378 Diferente de pret la marfuri   P,+,C

4428 TVA neexigibila    P,-,C

Vanzare marfa

5311 Casa in lei      A,+,D

707 Venituri din vanzarea marfurilor    P,+,C

4427 T.V.A. colectata    P,+,C

Descarcare gestiune

378 Diferente de pret la marfuri P,-,D

4428 T.V.A. neexigibila   P,-,D

607 Cheltuieli cu marfurile     A,+,D

371  Marfuri A,-,C

Plus la inventar

371 Marfuri    A,+,D

378 Diferente de pret la marfuri P,+,C

4428 T.V.A. neexigibila   P,+,C

607 Cheltuieli cu marfurile     A,-,D

Plata numerar a furnizorului

401 Furnizori   P,-,D

5311 Casa in lei   A,-,C

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

121 Profit si pierdere

607  Cheltuieli privind marfurile

707 Venituri din vanzarea marfurilor

Regularizare T.V.A.

4423 T.V.A. de plata  P,+,C

4426 T.V.A. deductibila  A,-,C

4427 T.V.A. colectata P,-,D

TOTAL

Registrul Cartea Mare

D +              371 Marfuri                  - C

D –  378 Diferente de pret la marfuri + C

Si              2.360,00

Si                600,00

RD                276,40

RC              300,25

RD            1.548,00

RC        1.200,00

TSD              276,40

TSC            900,25

TSD          3.908,00

TSC      1.200,00

Sf                623,85

Sf              2.708,00

D +      4428 T.V.A. neexigibila      - C

D -                  401 Furnizori                +C

Si             376,81

RD           1.190,00

RC           1.190,00

RD               191,60

RC           247,16

TSD         1.190,00

TSC         1.190,00

TSD             191,60

TSC         623,97

Sf             432,37

D +    4426  T.V.A.  deductibila      - C

D -          4423 T.V.A. de plata           + C

RD               190,00

RC           190,00

RD                          -

RC                 1,60

TSD             190,00

TSC         190,00

TSD                        -

TSC                1,60

Sf                    1,60

D +         5311 Casa in lei               - C

D –         4427 T.V.A. colectata          + C

RD            1.200,00

RC        1.190,00

RD                191,60

RC              191,60

TSD          1.200,00

TSC      1.190,00

TSD              191,60

TSC            191,60

SFD               10,00

Registrul Cartea Mare

- continuare -

D+ 607 Cheltuieli privind marfurile -C 

D–  707Venituri din vanzarea marfurilor +C

RD               732,00

RC           732,00

RD               1.008,40

RC             1.008,40

TSD             732,00TSC         732,00

TSD             1.008,40

TSC           1.008,40

D-         121 Profit si pierdere         + C

D-          1012 Capital social varsat         +C

Si             1.383,19

RD               731,41

RC        1.008,40

RD                               -   

RC                       -

TSD             731,41

TSC      1.008,40

TSD                             -

TSC         1.383,19

Sf             276,99

Sf 1.383, 19

Nr. crt.

SIMBOL SI DENUMIRE CONT

Solduri initiale

Rulaje

Total sume sf. perioada

Solduri finale

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

Debit

Credit

1012 Capital subscris varsat

121 Profit si pierdere

371 Marfuri

378 Diferente de pret la marfuri

401 Furnizori

4423 T.V.A. de plata

4426 T.V.A. deductibila

4427 T.V.A.  colectata

4428 T.V.A. neexigibila

5311 Casa in lei

607 Cheltuieli cu marfurile

707 Venituri din vanzarea marfurilor

TOTAL SUME

BALANTA DE VERIFICARE

Furnizor   CRITALIA SRL

Seria ……… Nr.

Nr.ord.registru com./an: J24/690/2005

Cod Unic de inregistrare:17508047

Atribut fiscal: R

Capital social: 200,00 RON

CHITANTA NR. ________________

Sediul STR. ELIBERARII, NR.15, BAIA MARE

Tel./Fax: 0741-230400

Data……………………………………. Anul………………

Am primit de la ……………………………………………………………………………

Adresa ……………………………………………………………………………………….

Suma de……………………… Adica

Reprezentand ………………………………………………………………………………..

Casier

Conform H.G. Nr. 831/1997 si O.M.F.P. Nr. 979/2002, 1849/2003

Sistem Unitare de Inscriere si Numerotare asigurat de Ministerul Finantelor Publice si C.N. “Imprimeria Nationala” S.A.

Tiparit sub supravegherea C.N. “Imprimeria Nationala” S.A. la S.C. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S.R.L. Baia Mare, tel . ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Cod 14-4-1

Furnizor:  CRITALIA SRL

(denumire,forma juridica)

Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/anul: J/24/690/2005

Cod fiscal: RO 17508047

Sediul (localitate, str.,nr.): STR ELIBERARII, NR 15, BAIA MARE

Judetul: MARAMURES

Contul: ……………………………..

Banca: ……………………………

Cota T.V.A.: 19%

FACTURA

FISCALA

Nr. facturii: 755

Data (ziua, luna) 17 03 2007

    Nr. aviz de insotire a marfii ………………

    Seria MMACB nr. ……

Cumparator: Marcovera S.R.L.

(denumire, forma juridica)

Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/anul: J24/69/2002

Nr. de inregistrare fiscala: 14443091

Sediul (localitate, str.,nr.): Coruia nr. 13

Judetul: Maramures

Contul: ……………………………..

Banca: ……………………………

Nr. crt.

Denumirea produselor si serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar (fara T.V.A.)

-lei-

Valoarea

-lei-

Valoarea T.V.A.

Bere Becks la butoi

buc

Semnatura

si stampila furnizorului 

Date privind expeditia:

Numele delegatului Pop Alexandru

Buletinul/cartea de indentitate

Seria MM nr 158745 eliberat(a)15.06.2003

Mijlocul de transport ………

Nr.: …………………………..

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

Ora 12:30 Semnaturile………

Total

din care:

accize

x

Semnatura de primire

Total de plata

(col.5+col.6)

Furnizor: MARCOVERA SRL

(denumire,forma juridica)

Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/anul: J24/69/2002

Cod fiscal: 14443091

Sediul (localitate, str.,nr.): CORUIA 13, SACALASENI

Judetul: MARAMURES

Contul: ……………………………..

Banca: ……………………………

Cota T.V.A.: 19%

FACTURA

FISCALA

Nr. facturii: 552

Data (ziua, luna) 18.03.2007

    Nr. aviz de insotire a marfii ………………

    Seria MMACB nr. ……

Cumparator: BDM SA

(denumire, forma juridica)

Nr. de inmatriculare in Registrul comertului/anul: J24/556/2001

Nr. de inregistrare fiscala: 1658425

Sediul (localitate, str.,nr.): MOTORULUI 53, BAIA MARE

Judetul: MARAMURES

Contul: ……………………………..

Banca: ……………………………

Nr. crt.

Denumirea produselor si serviciilor

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar (fara T.V.A.)

-lei-

Valoarea

-lei-

Valoarea T.V.A.

Bere Timisoreana la butoibuc

Semnatura

si stampila furnizorului 

Date privind expeditia:

Numele delegatului: Bolohan Viorica

Buletinul/cartea de indentitate

Seria MM nr 356258 eliberat(a) 27.05.2005

Mijlocul de transport ………

Nr.: …………………………..

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

Ora14:15 Semnaturile………

Total

din care:

accize

x

Semnatura de primire

Total de plata

(col.5+col.6)

JURNAL PENTRU VANZARI

Nr. crt.

Tip si numar document

Zi

Document de baza

Furnizor / prestator

Codul de inreg. fisc.

Total doc. Inclusiv T.V.A.

Scutite drept ded.

Scut. Fara drept ded.

Oper. taxabile  T.V.A. 19%

Baza de impoz.

Valoarea T.V.A.

TOTAL

JURNAL PENTRU CUMPARARI

Nr. crt.

Tip si numar document

Zi

Document de baza

Furnizor / prestator

Codul de inreg. fisc.

Total doc. Inclusiv T.V.A.

Cumparari scut. T.V.A.

Cump. cu cota de  T.V.A. 19%

Baza de impoz.

Valoarea T.V.A.TOTAL

        S.C. __________ ______ ____ _ Nota de receptie nr.____________________ din _______________

DOCUMENT LIVRARE

NR.

DATA

FURNIZORUL

COD FISCAL

ACHITAT CU:

    DELEGAT __________ ______ ____ __ MIJLOC DE TRANSPORT _____ _______ ______ _________

           

           

Nr.

Crt.

Denumirea

U/M

Cantitatea

Pret fara T.V.A.

Valoare fara T.V.A.

Valoare cu

adaos

T.V.A. deduc-tibil

Pret de vanzare

Valoare la pret de vanzare

Adaos comercial

Lei

COMISIA DE RECEPTIE,

PATRON ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

GESTIONAR,

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 902
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site