Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


REFERAT LA CONTABITATEA BANCARA - CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA ECOLOGICA BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENTREFERAT LA CONTABITATEA BANCARA

CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

CHELTUIELILE BANCARE

Cheltuielile- sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand a avut loc o reducere a beneficiilor economice viitoare, aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, iar aceasta reducere poate fi evaluata credibil.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, care se grupeaza astfel:

Cheltuieli de exploatare bancara (cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si interbancare; cheltuieli cu operatiunile cu clientela; cheltuieli pentru operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare; cheltuieli cu operatiunile de leasing; cheltuieli privind datoriile subordonate; cheltuieli privind operatiunile de schimb; cheltuieli privind operatiunile in afara bilantului si operatiunile de acoperire; cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare; alte cheltuieli de exploatare bancara);

Cheltuieli cu personalul (cheltuieli cu salariile personalului; cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli privind personalul);

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (cheltuieli cu impozite - altele decat impozitul pe profit, taxe si varsaminte asimilate);

Cheltuieli cu materialele, lucrarile si serviciile executate de terti (cheltuieli cu materialele; cheltuieli privind alte stocuri; cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate);

Cheltuieli diverse de exploatare (venituri retrocedate privind activitatile si activele controlate in comun in scopul desfasurarii de activitati nebancare; cota-parte privind activitatile si activele controlate in comun in scopul desfasurarii de activitati nebancare; cota-parte din cheltuielile sediului social; pierderi din investitii imobiliare; pierderi din cedarea si casarea imobilizarilor si alte cheltuieli diverse de exploatare);

Cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile necorporale si corporale (amortizarea imobilizarilor necorporale si corporale);

Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile (cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni interbancare; cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni cu clientela; cheltuieli cu provizioane privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse; cheltuieli cu provizioane pentru valori imobilizate; cheltuieli cu provizioane pentru riscuri si cheltuieli; pierderi din creante nerecuperabile);

Cheltuieli extraordinare (cheltuieli    privind calamitatile si alte evenimente similare);

Cheltuieli din corectarea erorilor fundamentale, modificari ale politicilor contabile si ajustarea la inflatie;

Cheltuieli cu impozitul pe profit (cheltuieli cu impozitul pe profit curent, cheltuieli cu impozitul pe profit amanat).

Conturile de cheltuieli respective se pot dezvolta in analitic in functie de necesitatile impuse de anumite reglementari sau potrivit nevoilor proprii.

Cheltuieli de exploatare bancara

Cheltuielile de exploatare bancara sunt generate de activitatea de baza a societatii bancare si formeaza cea mai numeroasa grupa de cheltuieli. In majoritatea lor, acestea sunt cheltuieli ce privesc exercitiul financiar curent.

Dobanzile platite de banca pentru remunerarea resurselor obtinute sub forma de imprumuturi sau depozite reprezinta cele mai importante cheltuieli de exploatare. Alte cheltuieli sunt constituite din comisioane platite de banca si din pierderi inregistrate la variatiile de curs sau la cesiunea titlurilor si devizelor.

O categorie distincta de cheltuieli de exploatare o formeaza cheltuielile legate de operatiunile de leasing si locatie simpla. Sunt cuprinse aici cheltuielile cu amortizarile bunurilor date in inchiriere, provizioanele create pentru acestea si eventualele pierderi inregistrate.

Mai apar inregistrate la cheltuieli de exploatare si cheltuielile privind datoriile subordonate si fondurile publice alocate, cheltuielile privind operatiuni din afara bilantului si cheltuielile cu gestionarea mijloacelor de plata.

Cheltuielile de exploatare bancara sunt inregistrate contabil in grupa 60 "Cheltuieli de exploatare bancara".

Conturile din grupa cheltuielilor de exploatare bancara sunt conturi de activ. Ele se debiteaza, in cele mai multe cazuri, la aparitia cheltuielii in contrapartida cu un cont de creante atasate, daca este vorba de inregistrarea unei dobanzi de platit, cu un cont de trezorerie, in cazul in care banca plateste comisioane, cu un cont de titluri, la deprecierea acestora sau cu contul 3722 "Contravaloarea pozitiei de schimb", la aparitia unor pierderi din operatiuni cu devize. In cazul unor dobanzi platite in avans, contul creditat va fi 375 "Cheltuieli inregistrate in avans". Creditarea conturilor de cheltuieli de exploatare se face la descarcarea acestora, la sfarsitul exercitiului, prin debitul contului 591 "Profit si pierdere"    sau al contului 341 "Decontari intrabancare", daca este cazul unei subunitati ce nu este organizata ca centru de profit.

Exemple de contabilizare a cheltuielilor de exploatare:

dobanzi pentru imprumuturile de refinantare primite de la BNR:

6011 "Dobanzi la BNR"

1172 "Datorii atasate"

dobanzi pentru imprumuturi de la banci corespondente:

6012 "Dobanzi la conturile de corespondent"

1272 "Datorii atasate"

evidentierea dobanzilor de platit pentru depozitele constituite de alte institutii de credit:

"Dobanzi la depozitele institutiilor de credit"

13271 "Datorii atasate"

dobanda datorata aferenta imprumuturilor primite de la alte institutii de credit si     neajunsa la scadenta:

6014 "Dobanzi la imprumuturile de la institutiile de credit"

1427 "Datorii atasate"

comisioane platite pentru operatiuni interbancare:

6019 "Comisioane"

111 "Cont curent la BNR"

dobanzi creditoare la contul curent al unei persoane fizice:

6024 "Dobanzi la conturile curente"

25172 "Datorii atasate"

dobanzi la un depozit la termen deschis de un agent economic:

60252 "Dobanzi la depozitele la termen"

2537 "Datorii atasate"

reevaluarea unui titlu de tranzactie in urma scaderii cursului:

6032 "Cheltuieli cu titluri detinute in scopul tranzactionarii "

3021 "Titluri detinute in scopul tranzactionarii"

reevaluarea titlurilor de tranzactie date cu imprumut, in urma scaderii cursului:

6032 "Cheltuieli cu titluri detinute in scopul tranzactionarii "

3025 "Titluri date cu imprumut"

dobanzi datorate aferente leasingului financiar:

"Dobanzi aferente datoriilor din operatiuni de leasing financiar"

"Datorii atasate"

inregistrarea dobanzilor datorate si neajunse la scadenta aferente datoriilor subordonate la termen:

6051 "Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen"

537 "Datorii atasate"

Cheltuieli cu personalul

Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuielile bancii fata de personal sub forma salariilor brute si a altor drepturi prevazute in contractul colectiv de munca sau in conformitate cu normele legale si contributiile bancii la asigurarile sociale si la constituirea fondului de somaj.

Cheltuielile cu personalul sunt reflectate contabil in grupa 61 "Cheltuieli cu personalul". Se debiteaza cu valoarea salariilor brute cuvenite personalului si si cu valoarea contributiilor unitatii la asigurarile sociale, asigurarile sociale de sanatate si la fondul de somaj si se crediteaza o singura data la sfarsitul lunii la descarcarea lor in contul de profit si pierdere.inregistrarea salariului brut cuvenit personalului:

611 "Cheltuieli cu remuneratiile personalului"

3511 "Personal - salarii datorate"

contributia unitatii la asigurarile sociale:

6121 "Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale"

35211 "Contributia unitatii la asigurarile sociale"

contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate:

6123 "Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate"

35214 "Contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate"

contributia unitatii la fondul de somaj:

6122 "Cheltuieli privind contributia unitatii la fondul de somaj"

35221 "Contributia angajatorului la fondul de somaj"

Cheltuieli cu impozitele si taxele platite de banca

In aceasta categorie sunt cuprinse o serie de cheltuieli facute de banca la virarea unor sume in contul statului, reprezentand: impozit platit pentru depasirea fondului de salarii admisibil, taxe de inmatriculare, taxe de timbru, impozit pe cladiri si terenuri, impozit asupra mijloacelor de transport, TVA privind bunuri si servicii folosite in scop personal, etc.

La contabilizarea operatiunilor se folosesc conturile din grupa 62 "Impozite si taxe".

Contul 621 "Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate" este un cont de activ ce se debiteaza cu obligatiile si viramentele privind impozitele si taxele si se crediteaza la descarcarea lui, la sfarsitul exercitiului.

Exemple de contabilizare

impozit pe cladiri si terenuri datorat de banca:

627 "Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

3536 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

achitarea impozitului pe cladiri si terenuri:

3536 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate"

101 "Casa"

111 "Cont curent la BNR"

Cheltuieli cu materiale, lucrari si servicii executate de terti

Aceasta grupa de cheltuieli cumuleaza cheltuielile create de consumurile de materii si materiale, si de lucrarile si serviciile prestate de terti in domeniul lucrarilor de intretinere si reparatii, furnizarilor de utilitati, serviciilor postale si asigurarii transportului. Tot aici mai sunt cuprinse si cheltuielile cu protocolul, reclama si publicitatea.

Pentru a inregistra contabil toate aceste cheltuieli, se folosesc conturile din grupa 63 "Cheltuieli cu materialele, lucrarile si serviciile executate de terti".

Aceste conturi de activ se debiteaza la constatarea cheltuieli in corespondenta cu un cont de stocuri din grupa 36 "Conturi de stocuri", cu un cont de datorii 377 "Cheltuieli de plati"t sau 356 "Creditori diversi", in special pentru serviciile prestate de terti sau cu un cont de trezorerie, daca se inregistreaza si plata. Creditarea conturilor se face in mod asemanator celorlalte conturi de cheltuieli prezentate, la sfarsitul exercitiului.

Exemple de contabilizare a cheltuielilor cu materiale, lucrari si servicii executate de terti:

cheltuieli cu combustibilii: a cheltuielilor cu materiale, lucrari si servicii executate de terti

6312 "Cheltuieli privind combustibilii"

362 "Materiale"

cheltuieli cu apa si energia:

6342 "Cheltuieli privind energia si apa"

356 "Creditori diversi"

cheltuieli cu telefoanele:

6343 "Cheltuieli postale si de telecomunicatii"

356 "Creditori diversi"

cheltuieli cu reclama si publicitatea:

635 "Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate"

356 "Creditori diversi"

101 "Casa"

Cheltuieli diverse de exploatare

Cheltuielile diverse de exploatare cuprind veniturile retrocedate si cheltuielile refacturate legate de operatiunile de exploatare nebancara efectuate in comun sau pierderile din cesiunea imobilizarilor. Pentru contabilizarea acestor operatiuni se utilizeaza grupa de conturi 64 "Cheltuieli diverse de exploatare". Conturile de cheltuieli diverse de exploatare sunt conturi de activ. Acestea se debiteaza in general prin creditul contului 377 "Cheltuieli de platit" sau al unui cont de imobilizari (grupa 44 si 45), in cazul pierderilor din cesiune.

Cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile necorporale si corporale

Acestea sunt cheltuieli cu amortizarile legale aferente imobilizarilor corporale si necorporale privind activitatea de exploatare si din afara acestei activitati.

Contabilizarea operatiunilor se face pe baza conturilor din grupa 65 "Cheltuieli cu amortizarile privind imobilizarile necorporale si corporale"

Conturile 651 si 652 sunt conturi de activ, ce se debiteaza in corespondenta cu un cont de amortizare din grupa 46 "Amorizari privind imobilizarile" sau in corespondenta cu contul 377 "Cheltuieli de platit", in cazul operatiunilor efectuate in comun.

Exemple de contabilizare a cheltuielilor cu amortizarile:

amortizarea imobilizarilor necorporale:

651 "Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor necorporale"

461 "Amortizarea imobilizarilor necorporale"

amortizarea unui mijloc de transport:

652 "Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor corporale"

4623 "Amortizarea instalatiilor tehnice si mijloacelor de transport"

Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile

Cheltuielile cu provizioanele se fac in scopul crearii anumitor rezerve, utilizabile in viitor pentru finantarea pierderii sau a deprecierii unui element de activ (creanta, titlu, imobilizari) sau pentru acoperirea unei cheltuieli cu probabilitate mare de aparitie dupa inchiderea exercitiului.

Provizioanele constituite de banca se pot incadra in trei categorii:

provizioane pentru deprecierea sau pierderea unor creante sau imobilizari;

provizioane pentru riscuri si cheltuieli;

provizioane reglementate.

Evidentierea contabila a cheltuielilor cu provizioane si a pierderilor din creante nerecuperabile se face cu ajutorul conturilor din grupa 66 "Cheltuieli cu provizioane si pierderi din creante nerecuperabile".

Conturile de cheltuieli cu provizioanele se debiteaza in corespondenta cu creditul unui cont de provizioane, specific activului pentru care se provizioneaza. Creditarea conturilor din grupa 66 se face in corespondenta cu conturile 591 "Profit si pierdere" sau 341 "Decontari interbancare".

Cheltuieli extraordinare

Cheltuielile extraordinare se refera la cheltuielile privind calamitatile si alte elemente similare. Evidentierea in contabilitate se face cu ajutorul contului 671 "Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare".

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Evidentierea cheltuielilor cu impozitul pe profit se face cu ajutorul contului 691 "Cheltuieli cu impozitul pe profit" care dupa functia contabila este tot un cont de activ. Se debiteaza cu ocazia constituirii impozitului pe profit datorat de banca in corespondenta cu contul 3531 "Impozit pe profit" si se crediteaza la inchiderea exercitiului, pentru stabilirea rezultatului, in corespondenta cu debitul contului 591 "Profit si pierdere" sau 341 "Decontari interbancare".

Concluzie:

Ca in orice institutie si in domeniul bancar se urmareste maximizarea profitului

aceasta realizandu-se prin urmarirea si separarea costurilor bancare.Se are in vedere realizarea unui echilibru intre eforturile bancii pentru prestarea fiecarei categorii de servicii si veniturile aferente,iar pe de alta parte necesitatea obtinerii unor repere orientare a activitatii bancare catre activitatile cele mai rentabile.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1893
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved