Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


SALARIZAREA

Contabilitate+ Font mai mare | - Font mai micSALARIZAREA

Salariul = reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca .

Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani .

La stabilirea si acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex , orientare sexula ,caracteristici bgenetice , varsta , apartenenta nationala , rasa , culoare , etine , religie , optiune politica , origine sociala , handicap , situatie sau responsabilitate familiala , apartenenta ori activitate sindicala .

Salariul cuprinde salariul de baza , indemhnizatiile , sporurile precum si alte adaosuri.

Salariile se platesc inaintea oricaror altor obligatii banesti ale angajatiilor.

Salariile se stabilesc prin negocieri individuale si/sau colective intre angajator si salariati sau reprezentantii acestora .

Sarariul este confidential , angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

In scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor , confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau , dupa ,caz , reprezentantilor salariatiilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata , corespunzator progtamului normal de munca , se stabileste prin hotarare a Guvernului ,dupa consulatarea sindicatelor si a patronatelor .In cazul in care programul normal de munca este ,potrivit legii, mai mic de 8 ore zilinic , salariul minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediul de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Angajatorul nu poate negocia si stabili salarii de baza prin contractul individual de munca sub salariul de baza minim brut orar pe tara .

Angajatorul este obligat sa garanteze in plata un salariu brut lunar cel putin egal cu salariul minim brut pe tara .Aceste dispozitii se aplica si in cazul in care salariatul este prezent la lucru,in cadrul programului,dar nu poate sa isi desfasoare activitatea din motive neimputabile acestuia , cu exceptia grevei.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este adus la cunostinta salariatiilor prin grija angajatorului.

Plata salariului se face in bani cel putin o data pe luna ,la data stabilita in contractul individual de munca .

Plata se poate efectua prin virment intr-un cont bancar,in cazul in care aceasta modalitate este prevazuta in contractul individual de munca .

Intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate detremina oblifarea angajatorului la plata de daune - interese pantru repararea prejudiciului produs salariatului.

Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta .In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite , in ordine sotului supravietuitor , copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia. Daca nu exista nici una dintre aceste catagorii de persoane , drepturile salariale sunt platite altor mostenitori , in conditiile dreptului comun.

Plata salariului se dovedeste prin semnarea statelor de plata , precum si prin orice alte documente justificative care demonstreaza efectuarea paltii catre salariatul indreptatit.

Statele de plata , precum si cekelalte documante justificative se pastreaza si se arhiveaza de catre angajator in aceleasi conditii si termene ca in cazul actalor contabile , conform legii.

Nici o retinere din salariu nu poate fi operata , in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta , lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hoatrare judecatoreasca definitiva si irevocabila .

In cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respactata urmatoarea ordine :

obligatiile de intretinere , conform Codului familiei ;

contributiile si impozitele datorate catre stat;

daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite ;

acoperirea altor datorii;

retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Angajatorul are obligatia de a contribui la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale care rezulta din contractele individuale de munca , in conditiile legii.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale asigura plata creantelor care privesc salarizarea .

La constituirea si la utilizarea fondului de garantare pentru plata creantelor salariale se vor respecta urmatoarela principii:

patrimoniul institutiilor de administrare a fondurilor trebuie sa fie independent de capitalul de exploatare al unitatilor si trebuie sa fie constituit astfel incat asupra acestuia sa nu poata fi pus sechestru in cursul procedurii in caz de solvabilitate ;

angajatorii trebuie sa contribuie la finantare in masura in care aceasta nu poate fi acoperita integral de autoritatile publice;

obligatia de plata a institutiilor de administarare a fondurilor va exista independent de indeplinirea obligatiei de contributie la finantare .


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 733
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved