Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


CONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE

Contracte+ Font mai mare | - Font mai micCONTRACTUL SOCIETATII COMERCIALE'.'

Subsemnatii (nume, prenume, domiciliu, cetatenie, buletin de identitate sau, in cazul persoanelor juridice, denumirea, sediul si nationalitatea, comanditar, dupa caz, comanditat) am convenit asupra incheierii prezentului contract de constituire a unei societati in comandita simpla.

CAPITOLUL I

FORMA, DENUMIREA, SEDIUL SI OBIECTUL SOCIETATII

Art. 1. - Forma societatii este in comandita simpla, iar denumirea acesteia '.. societate in comandita simpla'.

Art. 2. - Sediul societatii va fi in localitatea . strada . nr. . Sediul va putea fi schimbat numai cu acordul tuturor asociatilor.

Art. 3. - Societatea are ca obiect de activitate ..

Obiectul societatii va putea fi schimbat ori extins numai cu acordul tuturor asociatilor.

CAPITOLUL II

CAPITALUL SOCIAL. APORTUL ASOCIATILOR

Art. 4. - Capitalul social este in valoare de lei. El va putea fi modificat numai in conditiile legii, cu acordul tuturor asociatilor.

Art. 5. - Aportul asociatilor consta in urmatoarele:

Domnul/doamna .. asociat comanditar a depus suma de . lei.

Domnul/doamna asociat (comanditar, comanditat) a adus bunul . in valoare de lei.

Valoarea bunurilor aduse ca aport a fost stabilita pe baza actelor de proprietate ori justificative anexate si prin buna intelegere intre parti.

Art. 6. - Aporturile sociale individuale vor putea fi cesionate ori transmise cu orice titlu numai cu acordul tuturor asociatilor si in cazuri temeinic justificate.

CAPITOLUL III

SUCURSALE, FILIALE

Art. 7. - Cu acordul tuturor asociatilor se vor putea infiiinta sucursale si filiale in tara si strainatate, cu sau fara participarea de capital strain, in conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IV

ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 8. - Conducerea si administrarea societatii va fi facuta de asociatii comanditati (sau numai de unul dintre acestia) care au semnatura sociala in orice fel de acte si pot face toate operatiunile necesare pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii, in limitele prevazute de lege si prezentul contract.

Art. 9. - Societatea va putea da mandat special sau general unor alte persoane, caz in care acesti mandatari trebuie sa poarte semnatura tuturor asociatilor.

Art. 10. - Asociatii comanditati care administreaza societatea, vor tine regulat registrele prevazute de lege, iar la sfarsitul fiecarui an vor intocmi bilantul, contul de profit si pierderi si inventarul in prezenta tuturor asociatilor ori a reprezentantilor lor.

Registrele societatii vor putea fi puse la dispozitia asociatilor in conditiile prevazute de lege.

Art. 11. - Raspunderea asociatilor comanditati este nelimitata si solidara.

Comanditatii sunt comercianti si vor avea drepturile si obligatiile prevazute de lege.

Art. 12. - Comanditarii nu sunt comercianti in sensul legii, iar raspunderea lor este limitata la concurenta aportului lor social.

Art. 13. - Asociatii comanditati nu vor intreprinde nici un alt comert similar sau de alta natura nici direct, nici prin persoane interpuse si nici nu vor putea sa finanteze in alte afaceri.

Art. 14. - Asociatii care au comis una din faptele prevazute de art. 165 din Legea nr. 31/1990, pot fi exclusi din societate, prin hotarare judecatoreasca, la cererea societatii sau a oricarui asociat, in conditiile si cu efectele prevazute de art. 166-168 din aceeasi lege.

CAPITOLUL V

PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI A

ASOCIATILOR

Art. 15. - Beneficiile sau pierderile eventuale realizate in activitatea societatii vor fi impartite dupa cum urmeaza:

Dreptul la beneficii si pierderi al fiecarui asociat comanditar sau comanditat se va calcula din procentele mentionate in functie de aportul social pe care fiecare l-a adus.

Art. 16. - In contul eventualelor beneficii ce se vor imparti la sfarsitul anului, fiecare asociat comanditat va putea ridica lunar pentru intretinerea sa personala suma de .. lei.

Art. 17. - Beneficiile se vor imparti la sfarsitul fiecarui an, pe baza bilantului anual, daca sunt reale si numai daca ridicarea de catre asociati a partii lor de beneficii nu aduce stanjenire mersului societatii.

La calcularea beneficiilor si repartizarea lor se respecta dispozitiile legii.

Art. 18. - Inainte de repartizarea si distribuirea beneficiilor se va face constituirea de rezerve, reintregirea capitalului social ori cresterea lui daca exista hotarare in acest sens luata cu acordul tuturor asociatilor.

CAPITOLUL VI

DURATA, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

Art. 19. - Durata societatii este de . ani cu incepere de la . pana la .

Asociatii nu pot conveni incetarea contractului de societate inainte de expirarea termenului mentionat. La expirarea primului termen de functionare, durata societatii se prelungeste cu noi termene de functionare, daca nici un asociat nu cere contrariul.

Prelungirea duratei societatii se inscrie in registrul comertului, cu indeplinirea formelor de publicitate cerute de lege.

Art. 20. - Societatea va putea fi continuata in persoana mostenitorilor, chiar si in cazul unicului asociat comanditar.

Art. 21. - Societatea se dizolva pentru cauzele si cu particularitatile prevazute de art. 169 - 173 din Legea nr. 31/1990

Dizolvarea societatii se inscrie in Registrul comertului si se publica in Monitorul Oficial in conditiile legii.

Art. 22. - Dizolvarea societatii da dreptul fiecarui asociat sa ceara lichidarea acesteia daca administratorii nu intreprind masuri in acest sens.

Art. 23. - Lichidarea societatii se va face in conformitate cu prevederile art. 176 - 186 din Legea nr. 31/1990.

Operatiunile de lichidare si neintelegerile dintre asociati vor fi executate si transate de lichidatorii numiti prin acordul asociatilor ori de instanta competenta cand acestia nu se inteleg.

Art. 24. - Lichidatorii vor face evaluarea marfurilor, a bunurilor mobile si imobile ce apartin societatii prin inventar, de comun acord cu asociatii si pe baza documentelor referitoare la achizitionarea lor.

Art. 25. - Pentru impartirea patrimoniului social, lichidatorii vor intocmi bilantul de lichidare si vor propune repartizarea activului intre asociati. Ei vor avea in vedere ca satisfacerea comanditarilor sa se faca mai ales cu sume de bani, iar la satisfacerea comanditatilor sa tina seama de eventuale drepturi de preferinta ale acestora asupra unor bunuri corporale sau incorporale pe care le-au adus ca aport la societate.

Asociatii nemultumiti de activitatea ori solutia lichidatorilor vor putea face opozitie la instanta de judecata in termen de 15 zile de la notificarea bilantului.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

Art. 26. - Contractul de societate poate fi modificat de asociati cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 si a conditiilor de fond si publicitate prevazute pentru valabilitatea lui.

Art. 27. - Administratorii societatii vor lua masurile necesare in vederea autorizarii, inregistrarii si indeplinirii actelor de publicitate conform legii.

Contractul s-a incheiat in .. exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte, precum si cate unul pentru autentificare, inregistrare, inmatriculare, sucursale, (filiale) si sediul local.

Semnatura asociatilorPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1818
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved