Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


Managementul pensiunii - Autorizarea pentru a desfasura activitati economice

Turism+ Font mai mare | - Font mai micManagementul pensiunii - Autorizarea pentru a desfasura activitati economice

Pentru a putea introduce o locuinta sau un alt imobil in circuitul turistic, ca pensiune turistica rurala, persoana fizica se poate autoriza dupa cum urmeaza:ca persoana fizica autorizata;

ca asociatie familiala;

ca societate comerciala.

1. Inregistrarea ca persoana fizica autorizata sau ca asociatie familiara

Cadru legal; Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent

Asociatia familiala se poate infiinta la initiativa

unei persoane fizice si se constituie din membrii de familie ai acesteia;

Sunt considerati membrii unei familii: sotul, sotia
si copiii acestora care au implinit varsta de 16 ani,
la data autorizarii asociatiei familiale, precum si
rudele acestora pana la gradul al patrulea inclusiv;

Asociatia familiala este reprezentata in relatiile cu
tertii de persoana din initiativa careia s-a infiintat
sau de persoana imputernicita de aceasta, in baza
unei procuri autentificate;

Persoana fizica care desfasoara activitati economice
in mod independent, precum si persoanele fizice
care sunt membri ai asociatiilor familiale au, in
sensul prezentei legi, calitatea de angajat propriu.

Calitatea de angajat propriu se refera la dreptul de
a fi asigurat in sistemul public de pensii si alte
drepturi de asigurari sociale, al asigurarilor sociale
de sanatate si al asigurarilor pentru somaj, in
conditiile prevazute de legile care reglementeaza
aceste domenii;

Persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale autorizate in conditiile prezentei legi nu pot angaja

persoane cu contract individual de munca pentru desfasurarea activitatilor pentru care s-a obtinut autorizatia.

Persoana fizica care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatia familiala trebuie sa detina autorizatia si certificatul de inregistrare eliberate in conformitate Legii nr. 300/2004.

Autorizarea. Procedura de autorizare.

Pot desfasura activitati economice in mod independent sau in cadrul asociatiilor familiale persoanele fizice care indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a)      au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor
fizice ce solicita autorizarea pentru desfasurarea de
activitati economice in mod independent si a persoanelor fizice care au initiativa constituirii asociatiei
familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor
asociatiei familiale;

b)     starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii
pentru care se solicita autorizatia;

c)      au calificarea - pregatire profesionala sau, dupa
caz, experienta profesionala - necesara pentru a

desfasura activitatea economica pentru care se solicita autorizatia;

d)    nu au fost condamnate penal prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru savarsirea de fapte
sanctionate de legile financiare, vamale si cele care
privesc disciplina financiar-fiscala de natura celor care
se inscriu in cazierul fiscal;

e)     indeplinesc conditiile de functionare prevazute de
legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii
impotriva incendiilor si. cerintele reglementarilor
specifice protectiei consumatorului pentru activitatea
desfasurata, precum si normele de calitate a produselor
si serviciilor puse pe piata.

In vederea emiterii autorizatiei pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent sau in cadrul unei asociatii familiale, trebuie sa se asigure la primaria competenta o documentatie care va cuprinde:

a) cerere-tip (in cazul asociatiei familiale trebuie sa
contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei);

b) rezervarea denumirii la oficiul registrului
comertului;

c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante,

respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, in original;

d)  copii de pe actele de identitate;

e)   in cazul desfasurarii activitatii in contextul dreptului de stabilire - actele din care sa rezulte domiciliul
sau resedinta;

f)     certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin
care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea
activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de
medicul de familie sau de o unitate sanitara;

g)  declaratia-tip pe propria raspundere ca indeplineste
conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica
in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului,
protectiei muncii si apararii impotriva incendiilor, precum
si reglementarile specifice protectiei consumatorului
pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a
produselor si serviciilor puse pe piata;

h) copii de pe documentele, care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizarea (acte care dovedesc calificarea ca administrator de pensiune).

2. Constituirea unei societati comerciale care sa administreze pensiunea turistica rurala

Cadru legal:

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comertului,
republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Etapele parcurse pentru infiintarea unei societati comerciale:

intocmirea unui act constitutiv al societatii,
autentificat de notar;

inmatricularea societatii la Registrul Comertului,
in a carui raza teritoriala se afla sediul societatii.

Documentatia necesara:

cerere de inmatriculare;

actul constitutiv al societatii;

dovada efectuarii varsamintelor in conditiile
actului constitutiv;

a actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;

actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in
contul societatii si aprobate de asociati;

declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a
administratorilor si a cenzorilor ca indeplinesc
conditiile prevazute de prezenta lege.

o Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de catre autoritatile publice in functie de obiectul de activitate al unei societati, vor fi solicitate de catre oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente vor trebui sa emita avizele sau actele de autorizare in termen de 15 zile. Nu este necesar a se depune avizele sau autorizarile tehnice si nici cele a caror eliberare este legal conditionata de inmatricularea societatii.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1593
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved