Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AgriculturaAsigurariComertConfectiiContabilitateContracteEconomie
TransporturiTurismZootehnie


SISTEME INFORMATICE DE GESTIUNE IN HOTELURI

Turism

+ Font mai mare | - Font mai micSisteme informatice de gestiune in hoteluri

I. LOCUL MODULULUI IN CADRUL PLANULUI DE INVATAMANTCategoria de curriculum: curriculum de specialitate (CS)

Numar de ore: 124 ore/an, din care: 31 de ore de laborator tehnologic si 31 de ore de instruire practica.

Toate orele sunt abordate de profesorul de specialitate.

II LISTA UNITATILOR DE COMPETENTE RELEVANTE PENTRU MODUL

C1 - Structureaza si prezinta informatii raportate la domeniul hotelier din surse variate

C2 - Utilizeaza sistemul informatic de gestiune a hotelurilor

C3 - Utilizeaza sistemul de gestiune a hotelurilor "FRONTX"

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENTELOR SI CONTINUTURILOR

UC 12: Sisteme informatice de gestiune in hoteluri

Competente individuale

Continut tematic

C1 -

Structureaza si prezinta informatii raportate la domeniul hotelier din surse variate

C2 -

Utilizeaza sistemul informatic de gestiune a hotelurilor

C3 -

Utilizeaza sistemul de gestiune a hotelurilor "FRONTX"

Informatii contabile din domeniul hotelier

Culegerea datelor din diferite surse: primare: documente clienti, documente contabile

Introduce datele in sistemul informatic: Sisteme informatice: FRONTX; SITEL;.

Prezinta situatiile finale realizate: modul rezervari; evidenta clientilor; rapoarte de contabilitate; modul de cofetarie si banchete; managementul tarifelor;

Sistemul informatic de gestiune a hotelurilor

Sisteme informatice de gestiune a hotelurilor: Sisteme informatice: FRONTX; SITEL; etc.

Instrumente de lucru proprii sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor: modul rezervari; baza de date clienti; gestiunea camerelor si serviciilor prestate; gestionarea tarifelor; gestiunea veniturilor si incasarilor;

Inregistrarea documentelor cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor: rezervarilor facute de clienti; camerele si dotarile acestora; serviciile prestate; preturile si tarifele; veniturile si incasarile

Situatii finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor: rezervarile luna/an; baza de date finala a clientilor; rapoarte de contabilitate; rapoarte operative financiare si statistice;

Compararea metodelor traditionale cu cele moderne: timp de rezolvare; resurse; conditii de aplicabilitate; avantaje si dezavantaje

Sistemul "frontx"de gestiune a hotelurilor

Modulele informatice ale sistemul de gestiune a restaurantelor "FRONTX: modul rezervari; modul de conferinte si banchete; modul rezervat agentiilor de turism; modul personal;

Instrumente de lucru proprii departamentelor hoteliere:

front office - sistem pentru evidenta clientilor; sistem/diagrama a grupurilor de cazare; sistem pentru evidenta incasarii platii de la clienti;

house-keeping - sisteme pentru evidenta spatiilor de cazare; sistem de evidenta a spatiilor comune si anexe; sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera;

tehnic - sistem de evidenta a activitatii economico-financiare zilnice; borderou de casa;

Inregistrarea datelor cu ajutorul sistemului informatic de gestiune "FRONTX"

front office - clientii intrati si iesiti din unitate; dotarii grupurilor de cazare; incasarii platii de la clienti

house-keeping- dotarilor, intrarilor si iesirilor din dotare; materialelor folosite pentru curatenie;

tehnic - activitatilor economico-financiare zilnice.

Realizarea situatiilor finale cu ajutorul sistemului informatic de gestiune "FRONTX"

front office - privind evidenta clientilor; sistem/diagrama privind a grupurilor de cazare; sistem pentru evidenta incasarii platii de la clienti de o perioada calendaristica;

house-keeping - privind evidenta spatiilor de cazare; sistem de evidenta a spatiilor comune si anexe pe o perioada determinata de timp; sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera pe luna/an calendaristic;

tehnic - sistem de evidenta a activitatii economico-financiare lunare; borderou de casa lunar/anual;

IV. SUGESTII METODOLOGICE

Continuturile modulului Sisteme informatice de gestiune in hoteluri vor fi abordate de catre profesorul economist in orele de laborator tehnologic si instruire practica.

Acesta are rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicand activ pe cel ce invata.

Se pot utiliza metode ca: observatia, munca independenta, experimentul, problematizarea,    exercitiul, invatarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Pentru atingerea competentelor, activitatea de predare - invatare in cadrul modulului Sisteme informatice de gestiune in hoteluri laboratorul tehnologic si instruirea practica se poate realiza cu profesorul de specialitate, atat in laboratorul de specialitate cat si la agentul economic.

Recomandam abordarea continuturilor corelate cu competentele in ordinea prevazuta in tabelul de la punctul II.

Sugestiile cu privire la procesul si metodele de predare/invatare pentru fiecare continut tematic, se regasesc in tabelul de mai jos:

Competente

Continut tematic

Metode de predare / invatare recomandate

C1 - Structureaza si prezinta informatii raportate la domeniul hotelier din surse variate

Informatii contabile din domeniul hotelier

Culegerea datelor din diferite surse: primare: documente clienti, documente contabile

Introduce datele in sistemul informatic: Sisteme informatice: FRONTX; SITEL;.

Prezinta situatiile finale realizate: modul rezervari; evidenta clientilor; rapoarte de contabilitate; modul de cofetarie si banchete; managementul tarifelor;

Explicatia, lucrul in echipa

Observarea dirijata, observarea independenta;

Exercitii practice;

Autoevaluarea,

Miniproiectul si proiectul

Rezolvarea de probleme

C2 - Utilizeaza sistemul informatic de gestiune a hotelurilor

Sistemul informatic de gestiune a hotelurilor

Sisteme informatice de gestiune a hotelurilor: Sisteme informatice: FRONTX; SITEL; etc.Instrumente de lucru proprii sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor: modul rezervari; baza de date clienti; gestiunea camerelor si serviciilor prestate; gestionarea tarifelor; gestiunea veniturilor si incasarilor;

Inregistrarea documentelor cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor: rezervarilor facute de clienti; camerele si dotarile acestora; serviciile prestate; preturile si tarifele; veniturile si incasarile

Situatii finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor: rezervarile luna/an; baza de date finala a clientilor; rapoarte de contabilitate; rapoarte operative financiare si statistice;

Compararea metodelor traditionale cu cele moderne: timp de rezolvare; resurse; conditii de aplicabilitate; avantaje si dezavantaje

Explicatia, lucrul in echipa

Observarea dirijata, observarea independenta;

Exercitii practice;

Rezolvarea de probleme

Studii de caz;

Rapoarte scrise

C3 - Utilizeaza sistemul de gestiune a hotelurilor "FRONTX"

Sistemul "frontx"de gestiune a hotelurilor

Modulele informatice ale sistemul de gestiune a restaurantelor "FRONTX: modul rezervari; modul de conferinte si banchete; modul rezervat agentiilor de turism; modul personal;

Instrumente de lucru proprii departamentelor hoteliere:

front office - sistem pentru evidenta clientilor; sistem/diagrama a grupurilor de cazare; sistem pentru evidenta incasarii platii de la clienti;

house-keeping - sisteme pentru evidenta spatiilor de cazare; sistem de evidenta a spatiilor comune si anexe; sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera;

tehnic - sistem de evidenta a activitatii economico-financiare zilnice; borderou de casa;

Inregistrarea datelor cu ajutorul sistemului informatic de gestiune "FRONTX"

front office - clientii intrati si iesiti din unitate; dotarii grupurilor de cazare; incasarii platii de la clienti

house-keeping- dotarilor, intrarilor si iesirilor din dotare; materialelor folosite pentru curatenie;

tehnic - activitatilor economico-financiare zilnice.

Realizarea situatiilor finale cu ajutorul sistemului informatic de gestiune "FRONTX"

front office - privind evidenta clientilor; sistem/diagrama privind a grupurilor de cazare; sistem pentru evidenta incasarii platii de la clienti de o perioada calendaristica;

house-keeping - privind evidenta spatiilor de cazare; sistem de evidenta a spatiilor comune si anexe pe o perioada determinata de timp; sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera pe luna/an calendaristic;

tehnic - sistem de evidenta a activitatii economico-financiare lunare; borderou de casa lunar/anual;

Explicatia, lucrul in echipa

Observarea dirijata, observarea independenta;

Exercitii practice;

Rezolvarea de probleme

Studii de caz;

Rapoarte scrise

Explicatia, lucrul in echipa

Observarea dirijata, observarea independenta;

Exercitii practice;

Rezolvarea de probleme

Studii de caz;

Rapoarte scrise

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de Pregatire Profesionala de catre profesor si prezentate elevului. Elevul poate fi integrat in evaluarea activitatii sale, consolidand astfel, capacitatea de a se autoevalua si marind gradul de transparenta a acordarii notelor.

Evaluarea finala a competentelor trebuie realizata in concordanta cu precizarile incluse in Standardul de Pregatire Profesionala.

Evaluarea pe parcursul anului se realizeaza prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), in functie de specificul competentei.

Promovarea modulului este demonstrata prin atingerea tuturor competentelor specificate in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

Pentru cele trei competente, laboratorul tehnologic si instruirea practica se pot organiza la agentii economici din domeniul de activitate specific, elevul urmand sa observe si sa participe la activitatea cotidiana a acestora.

Repartizarea numarului de ore pe continuturi tematice se realizeaza in functie de ritmul de invatare al elevilor si de complexitatea continutului.

Se vor promova metode activ - participative, centrate pe elev, care dezvolta gandirea, incurajeaza participarea elevilor, dezvolta creativitatea si realizeaza o comunicare multidirectionala

Activitatile la laboratorul tehnologic si instruirea practica vor fi variate, astfel incat, indiferent de stilul de invatare caracteristic, toti elevii sa dobandeasca competentele necesare.

Se recomanda de asemenea organizarea predarii - invatarii utilizand activitati diferentiate pe grupuri de elevi care faciliteaza procesul de invatare. Aceasta metoda se poate aplica pentru verificarea intre colegi (verificari si evaluari ale lucrarilor intre colegi), joc de rol (elevii se ajuta reciproc, iar profesorul ii indruma pentru o invatare eficienta).

Procesul de evaluare pe parcursul anului si evaluarea finala trebuie sa urmareasca gradul de dobandire a competentelor si nu nivelul de cunostinte acumulate.

Cunostintele stiintifice nu reprezinta decat cadrul in care se dezvolta competentele.

Pe parcursul anului elevul trebuie sa fie supus evaluarii prin probe de evaluare diferite, in momente diferite, iar rezultatul final al evaluarii (atingerea competentelor) va avea in vedere progresul realizat de acesta.

Profesorul isi elaboreaza pachete de evaluare pentru toate competentele incluse in modul. Pentru a veni in sprijinul profesorilor este prezentat un model (orientativ) de realizare a evaluarii pe competente.

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenta

UC 12: Sisteme informatice de gestiune in hoteluri

C1 - Structureaza si prezinta informatii raportate la domeniul hotelier din surse variate

Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a

Culege date din diferite surse

Surse de informatii

primare: documente clienti, documente contabile.

Orale/scrise/practice

b

Introduce datele in sistemul informatic

Sisteme informatice: FRONTX; SITEL; etc.

Orale/

practice

c

Prezinta situatiile finale realizate

Situatii finale (documente finale):modul rezervari;

evidenta clientilor;

rapoarte de contabilitate;

modul de cofetarie si banchete;

managementul tarifelor; etc.

Orale/

practice

C2 - Utilizeaza sistemul informatic de gestiune a hotelurilor

Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a

Identificarea sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor

Sisteme informatice: FRONTX; SITEL; etc.

Orale/

Practice/

Scrise

b

Utilizarea instrumentelor de lucru proprii sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor

Instrumente de lucru:

modul rezervari;

baza de date clienti;

gestiunea camerelor si serviciilor prestate;

gestionarea tarifelor;

gestiunea veniturilor si incasarilor;.

Orale/

Practice

c

Inregistrarea documentelor cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor

Inregistrarea:   

rezervarilor facute de clienti;

camerele si dotarile acestora;

serviciile prestate;

preturile si tarifele;

veniturile si incasarile

Orale/

practice

d

Realizarea situatiilor finale cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor

Situatii finale:

rezervarile luna/an;

baza de date finala a clientilor;

rapoarte de contabilitate;

rapoarte operative financiare si statistice;

Orale/

Practice

e

Compararea metodelor traditionale cu cele moderne

Criterii de comparare:

timp de rezolvare;

resurse;

conditii de aplicabilitate;

avantaje si dezavantaje

Orale/

Practice/

Scrise

Competenta 3: Utilizeaza sistemul de gestiune a hotelurilor "FRONTX"

Criterii de performanta

Precizari privind aplicabilitatea criteriilor de performanta

Probe de evaluare

a

Identificarea modulelor informatice, ale sistemul de    gestiune a restaurantelor "FRONTX

Module informatice:

modul rezervari;

modul de conferinte si banchete;

modul rezervat agentiilor de turism;modul personal;.

Orale

/practice

b

Utilizarea instrumentelor de lucru proprii departamentelor hoteliere

Instrumente de lucru:

front office - sistem pentru evidenta clientilor; sistem/diagrama a grupurilor de cazare; sistem pentru evidenta incasarii platii de la clienti;

House-keeping - sisteme pentru evidenta spatiilor de cazare; sistem de evidenta a spatiilor comune si anexe; sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera;

Tehnic - sistem de evidenta a activitatii economico-financiare zilnice; borderou de casa;

Orale/

practice

c

Inregistrarea datelor cu ajutorul sistemului informatic de gestiune "FRONTX"

Inregistrarea:

front office - clientii intrati si iesiti din unitate; dotarii grupurilor de cazare; incasarii platii de la clienti;.

House-keeping- dotarilor, intrarilor si iesirilor din dotare; materialelor folosite pentru curatenie;

Tehnic - activitatilor economico-financiare zilnice;

Orale/

practice

d

Realizarea situatiilor finale cu ajutorul sistemului informatic de gestiune "FRONTX"

Situatii finale:

front office - privind evidenta clientilor; sistem/diagrama privind a grupurilor de cazare; sistem pentru evidenta incasarii platii de la clienti de o perioada calendaristica;.

House-keeping - privind evidenta spatiilor de cazare; sistem de evidenta a spatiilor comune si anexe pe o perioada determinata de timp; sistem de evidenta a serviciilor prestate pe camera pe luna/an calendaristic;

Tehnic - sistem de evidenta a activitatii economico-financiare lunare; borderou de casa lunar/anual;.

Orale/

practice

Fisa de evaluare

Nume candidat:

Nume evaluator:

UC 12: Sisteme informatice de gestiune in hoteluri

C1 - Structureaza si prezinta informatii raportate la domeniul hotelier din surse variate

Cp (c) Prezinta situatiile finale realizate

Aplicatie

Prezinta situatia finala a turistului Y, pe ziua de .., cazat in cadrul hotelului X, cu ajutorul sistemului informatic FRONTX sau SITEL, avand la dispozitie urmatoarele date :

camera - 101

nume - Y

sold precedent de platit - 2.560.000lei

tarif de cazare pe zi - 322.000lei

mic dejun - 68.000lei

servicii suplimentare 120.000lei

suma achitata la ora 13:00 - 200.000lei

RASPUNS:

Sold la sfarsitul zilei = Sold precedent de platit + tarif cazare + servicii + servicii suplimentare --

- -sume achitate in cursul zilei

Sold la sfarsitul zilei = 2.560.000lei + 322.000lei + 68.000lei + 120.000lei - 200.000 lei

Sold la sfarsitul zilei = 2.870.000lei

Fisa de evaluare

Nume candidat:

Nume evaluator:

UC 12: Sisteme informatice de gestiune in hoteluri

C2 - Utilizeaza sistemul informatic de gestiune a hotelurilor

Cp (c) - Inregistrarea documentelor cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune a hotelurilor.

Aplicatie practica

Inregistreaza facturile platite si notele de plata cu ajutorul sistemelor informatice de gestiune FRONTX sau SITEL.

Fisa de evaluare

Nume candidat:

Nume evaluator:

UC 12: Sisteme informatice de gestiune in hoteluri.

C 3 - Utilizeaza sistemul de gestiune a hotelurilor "FRONTX"

Cp (c) - Inregistrarea datelor cu ajutorul sistemului informatic de gestiune "FRONTX"

Identifica datele ce se inregistreaza cu ajutorul sistemului informatic de gestiune FRONTX, din cele enumerate mai jos:

(a)       clientii intrati si iesiti din unitate;

(b)       dotarii grupurilor de cazare;

(c)        incasarii platii de la clienti;

(d)       dotarilor, intrarilor si iesirilor din dotare;

(e)        materialelor folosite pentru curatenie;

(f)        activitatilor economico-financiare zilnice.

RASPUNS: a, b, c.

Sugestii privind dovezile evaluarii:

fisa de evaluare, care trebuie sa fie elaborata conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate, utilizata pentru evaluarea prin probe practice constituie dovada a evaluarii

pentru probele scrise, dovezi ale evaluarii sunt considerate fisele de lucru, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de catre elev sau utilizat de catre profesor pentru evaluare poate constitui o dovada a evaluarii competentelor elevului.

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3795
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved