Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

Gestiunea unei firme

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai micGestiunea unei firmeRealizati un program pentru evidenta activitatii de desfacere a unei firme in limbajul de programare Access.

Programul se adreseaza tuturor persoanelor care vor, sau si-au deschis o firma de constructii si au novoie de o contabiltate a materialelor. Utilizarea programului este foarte usoara de catre toti operatorii PC.

Dotarile minime ale calculatorului cerute de program sunt:

Procesor Intel sau Amd de 300 Mhz ;

16 Mbram ;

Placa video de 8 Mb ;

Sistem de operare : Windows 95, 98, 98se, Me, Xp ;

Clienti

Cod client

Denumire

Adresa

Localitate

Judet

Telefon

Banca

Cont

Produse

Cod produs

Denumire

Firma producatoare Unitate masura

Data fabricatiei

Firma producatoare

Stoc minim

Stoc maxim

Stoc

Livrari

Nr contract

Cod client

Cod produs

Cantitate

Pret unitar

Data livrarii

Achitat

Data achitarii

Tabela clienti contine toti clientii firmei, existenti la momentul dat in baza de date cat si informatii detaliate despre acestia:

Cod client - codul clientului

Denumire - numele clientului

Adresa - adresa clientului.

Localitate - localitatea

Judet - judetul

Telefon - numarul de telefon unde poate fi contactat clientul.

Banca - banca unde are deschis contul.

Cont - numarul contului.

Tabela produse contine toate produsele existente la momentul dat in stocurile firmei:

Cod produs - codul produsului

Denumire - numele produsului

Unitate de masura - unitatea de masura(kg, buc ,L,etc.)

Data fabricatiei - data fabricatiei produsului

Firma producatoare - firma producatoare

Stoc minim - stocul minim de produse al firmei

Stoc maxim - stocul maxim de produse al firmei

Stoc - stocul actual (la un moment dat)

Tabela livrari contine toate contractele de vanzare - cumparare incheiate de firma:

Numar contract - codul unic al contractului.

Cod client - codul clientului (camp prezent si in tabela clienti).

Cod produs - codul produsului (camp prezent si in tabela produse).

Cantitate - cantitatea vanduta dintr-un produs pe contract.

Pret unitar - pretul unitar al produsului.

Data livrarii - data livrarii produselor.

Achitat - optiune (daca a fost achitata valoarea cotractului)

Data achitarii - data achitarii produselor

Panoul de comutare al programului a fost creat cu ajutorul generatorului de meniuri. La selectarea submeniurilor se activeaza forme (ferestre) sau proceduri. Formele au fost create cu ajotorul generatorului de forme.

Management

Produse

Se deschide un formular care ne permite sa vizualizam inregistrarile din tabela produse si, la alegere putem modifica, sterge sau adauga inregistrari cu ajutorul butoanelor din partea de jos a ferestrei. Avem la dispozitie un care va scoate la imprimanta tabelul produse .Tot aici se pot localiza anumite inregistrari dorite.

Clienti

Se deschide un formular care ne permite sa vizualizam inregistrarile din aceasta tabela si, la alegere putem modifica, sterge sau adauga inregistrari cu ajutorul butoanelor din partea de jos a ferestrei. Tot cu ajutorul acestor butoane se scoate la imprimanta toti clientii firmei.

Livrari

La alegerea submeniului Livrari din meniu va apare formularul Management Livrari care prezinta aceleasi optiuni de actualizare descrise si la celelalte doua tabele (adaugare, modificare, stergere inregistrari si poate scoate raportul cu toate livrarile facute de firma pana in acel moment.)

Contracte

Acest submeniu listeaza toate contractele firmei formular. Aceasta afisare cuprinde si denumirea clientului, preluata din tabela Clienti.

Contracte

Stocuri

La alegerea acestei optiunii se vor afisa pe un formular produsele cu un stoc peste stocul maxim necesar, precum si cele aflate sub stocul minim.

In meniul Despre veti gasi, asa cum va asteptati, date despre realizatorul acestui proiect. Acest formular apare la alegerea meniului:

Despre:Cod sursa:

Clienti

Private Sub Comanda16_Click()

On Error GoTo Err_Comanda16_Click

DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Comanda16_Click:

Exit Sub

Err_Comanda16_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda16_Click

End Sub

Private Sub Comanda17_Click()

On Error GoTo Err_Comanda17_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70

Exit_Comanda17_Click:

Exit Sub

Err_Comanda17_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda17_Click

End Sub

Private Sub Comanda18_Click()

On Error GoTo Err_Comanda18_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Exit_Comanda18_Click:

Exit Sub

Err_Comanda18_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda18_Click

End Sub

Private Sub Comanda19_Click()

On Error GoTo Err_Comanda19_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.PrintOut acSelection

Exit_Comanda19_Click:

Exit Sub

Err_Comanda19_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda19_Click

End Sub

Livrari:

Option Compare Database

Private Sub Comanda16_Click()

On Error GoTo Err_Comanda16_Click

DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Comanda16_Click:

Exit Sub

Err_Comanda16_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda16_Click

End Sub

Private Sub Comanda17_Click()

On Error GoTo Err_Comanda17_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70

Exit_Comanda17_Click:

Exit Sub

Err_Comanda17_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda17_Click

End Sub

Private Sub Comanda18_Click()

On Error GoTo Err_Comanda18_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Exit_Comanda18_Click:

Exit Sub

Err_Comanda18_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda18_Click

End Sub

Private Sub Comanda19_Click()

On Error GoTo Err_Comanda19_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.PrintOut acSelection

Exit_Comanda19_Click:

Exit Sub

Err_Comanda19_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda19_Click

End Sub

Private Sub Comanda20_Click()

On Error GoTo Err_Comanda20_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Exit_Comanda20_Click:

Exit Sub

Err_Comanda20_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda20_Click

End Sub

Produse:

Option Compare Database

Private Sub Comanda16_Click()

On Error GoTo Err_Comanda16_Click

DoCmd.GoToRecord , , acNewRec

Exit_Comanda16_Click:

Exit Sub

Err_Comanda16_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda16_Click

End Sub

Private Sub Comanda17_Click()

On Error GoTo Err_Comanda17_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70

Exit_Comanda17_Click:

Exit Sub

Err_Comanda17_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda17_Click

End Sub

Private Sub Comanda18_Click()

On Error GoTo Err_Comanda18_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 6, , acMenuVer70

Exit_Comanda18_Click:

Exit Sub

Err_Comanda18_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda18_Click

End Sub

Private Sub Comanda19_Click()

On Error GoTo Err_Comanda19_Click

DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acEditMenu, 8, , acMenuVer70

DoCmd.PrintOut acSelection

Exit_Comanda19_Click:

Exit Sub

Err_Comanda19_Click:

MsgBox Err.Description

Resume Exit_Comanda19_Click

End Sub

Panou de comutare:

Option Compare Database

Private Sub Comanda22_DblClick(Cancel As Integer)

End Sub

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

' Minimize the database window and initialize the form.

' Move to the switchboard page that is marked as the default.

Me.Filter = '[ItemNumber] = 0 AND [Argument] = 'Implicit' '

Me.FilterOn = True

End SubPrivate Sub Form_Current()

' Update the caption and fill in the list of options.

Me.Caption = Nz(Me![ItemText], '')

FillOptions

End Sub

Private Sub FillOptions()

' Fill in the options for this switchboard page.

' The number of buttons on the form.

Const conNumButtons = 8

Dim con As Object

Dim rs As Object

Dim stSql As String

Dim intOption As Integer

' Set the focus to the first button on the form,

' and then hide all of the buttons on the form

' but the first. You can't hide the field with the focus.

Me![Option1].SetFocus

For intOption = 2 To conNumButtons

Me('Option' & intOption).Visible = False

Me('OptionLabel' & intOption).Visible = False

Next intOption

' Open the table of Switchboard Items, and find

' the first item for this Switchboard Page.

Set con = Application.CurrentProject.Connection

stSql = 'SELECT * FROM [Switchboard Items]'

stSql = stSql & ' WHERE [ItemNumber] > 0 AND [SwitchboardID]=' & Me![SwitchboardID]

stSql = stSql & ' ORDER BY [ItemNumber];'

Set rs = CreateObject('ADODB.Recordset')

rs.Open stSql, con, 1 ' 1 = adOpenKeyset

' If there are no options for this Switchboard Page,

' display a message. Otherwise, fill the page with the items.

If (rs.EOF) Then

Me![OptionLabel1].Caption = 'Aceasta pagina a panoului de comutare nu contine elemente'

Else

While (Not (rs.EOF))

Me('Option' & rs![ItemNumber]).Visible = True

Me('OptionLabel' & rs![ItemNumber]).Visible = True

Me('OptionLabel' & rs![ItemNumber]).Caption = rs![ItemText]

rs.MoveNext

Wend

End If

' Close the recordset and the database.

rs.Close

Set rs = Nothing

Set con = Nothing

End Sub

Private Function HandleButtonClick(intBtn As Integer)

' This function is called when a button is clicked.

' intBtn indicates which button was clicked.

' Constants for the commands that can be executed.

Const conCmdGotoSwitchboard = 1

Const conCmdOpenFormAdd = 2

Const conCmdOpenFormBrowse = 3

Const conCmdOpenReport = 4

Const conCmdCustomizeSwitchboard = 5

Const conCmdExitApplication = 6

Const conCmdRunMacro = 7

Const conCmdRunCode = 8

Const conCmdOpenPage = 9

' An error that is special cased.

Const conErrDoCmdCancelled = 2501

Dim con As Object

Dim rs As Object

Dim stSql As String

On Error GoTo HandleButtonClick_Err

' Find the item in the Switchboard Items table

' that corresponds to the button that was clicked.

Set con = Application.CurrentProject.Connection

Set rs = CreateObject('ADODB.Recordset')

stSql = 'SELECT * FROM [Switchboard Items] '

stSql = stSql & 'WHERE [SwitchboardID]=' & Me![SwitchboardID] & ' AND [ItemNumber]=' & intBtn

rs.Open stSql, con, 1 ' 1 = adOpenKeyset

' If no item matches, report the error and exit the function.

If (rs.EOF) Then

MsgBox 'Eroare la citirea tabelului Elemente al panoului de comutare.'

rs.Close

Set rs = Nothing

Set con = Nothing

Exit Function

End If

Select Case rs![Command]

' Go to another switchboard.

Case conCmdGotoSwitchboard

Me.Filter = '[ItemNumber] = 0 AND [SwitchboardID]=' & rs![Argument]

' Open a form in Add mode.

Case conCmdOpenFormAdd

DoCmd.OpenForm rs![Argument], , , , acAdd

' Open a form.

Case conCmdOpenFormBrowse

DoCmd.OpenForm rs![Argument]

' Open a report.

Case conCmdOpenReport

DoCmd.OpenReport rs![Argument], acPreview

' Customize the Switchboard.

Case conCmdCustomizeSwitchboard

' Handle the case where the Switchboard Manager

' is not installed (e.g. Minimal Install).

On Error Resume Next

Application.Run 'ACWZMAIN.sbm_Entry'

If (Err <> 0) Then MsgBox 'Comanda indisponibila.'

On Error GoTo 0

' Update the form.

Me.Filter = '[ItemNumber] = 0 AND [Argument] = 'Implicit' '

Me.Caption = Nz(Me![ItemText], '')

FillOptions

' Exit the application.

Case conCmdExitApplication

CloseCurrentDatabase

' Run a macro.

Case conCmdRunMacro

DoCmd.RunMacro rs![Argument]

' Run code.

Case conCmdRunCode

Application.Run rs![Argument]

' Open a Data Access Page

Case conCmdOpenPage

DoCmd.OpenDataAccessPage rs![Argument]

' Any other command is unrecognized.

Case Else

MsgBox 'Optiune necunoscuta.'

End Select

' Close the recordset and the database.

rs.Close

HandleButtonClick_Exit:

On Error Resume Next

Set rs = Nothing

Set con = Nothing

Exit Function

HandleButtonClick_Err:

' If the action was cancelled by the user for

' some reason, don't display an error message.

' Instead, resume on the next line.

If (Err = conErrDoCmdCancelled) Then

Resume Next

Else

MsgBox 'Eroare la executarea comenzii.', vbCritical

Resume HandleButtonClick_Exit

End If

End Function.

Bibliografie:

" Informatica, tehnologii asistate de calculator varianta Access', autori Mariana ,Ionut si Ioana- Irina Pantiru editura L&S Infomat

" Pogramare in Accesss " autor Tudor Sorin editura Teora

psoriazis, ihtioza, vitiligo (trebuie insotit si de aplicatii cu Aloe Vera Gelly, consum intern Aloe Vera Gel, Nature-Min, Forever Kids, antioxidanti - A-Beta-CarE, Forever Lycium Plus, regim alimentar adecvat, expunere la soare a zonei lezate);

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3264
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved