Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

LUCRARE PRACTICA PENTRU EXAMENUL DE ATESTARE PROFESIONALA INFORMATICA - Repartizarea elevilor pe clase

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Tema PDS 3
Retele de calculatoare. Internet
Drumuri in grafuri (I) (Networks – Shortest Route)
POSAdmin
Testarea structurala
Proceduri. Programe.
Principii si strategii de e-guvernare
Alte servicii INTERNET
Variabile aleatoare. Distributii - Biostatistica
SUBIECTELE PROBEI PRACTICE PENTRU EXAMENUL DE ATESTAT PROFESIONAL LA INFORMATICA


LICEUL TEORETIC NEGRESTI-OAS
LUCRARE PRACTICA PENTRU EXAMENUL DE ATESTARE PROFESIONALA

ATESTAT

Repartizarea elevilor pe clase

CUPRINS

1.Introducere

2. Prezentare program

3. Meniu

4.Introducere date

5. Elevii repartizati

6. Elevii respinsi

7. Help

8. Iesire

9 .Listing-ul programului sursa

1. INTRODUCERE

Lucrarea „Repartizarea elevilor la licee” , contine un program care usureaza munca Inspectoratelor scolare in vederea repartizarii elevilor la licee in functie de mediile anuale, notele de la capacitate si de optiunile elevului.

Lucrarea este bine conceputa si poate fi folosita cu usurinta de orice utilizator

Programul realizeaza repartizarea elevilor de clasa a VIII -a la licee dupa media generala, notele de la capacitate si cele 3 optiuni de licee .Datele sunt introduse de catre operator,de la tastatura. Sunt introduse scolile generale si liceele. In tabela elevi se introduc elevii cu notele ,scoala de provenienta notele la capacitate si media celor 4 ani, si 3 optiuni de licee. Se pot scoate liste cu elevii repartizati si nerepartizati .Se pot afisa elevii pe licee, elevii respinsi pe scoli generale.

2. DESPRE PROGRAM

Programul a fost scris in limbajul de programare Visual FoxPro. Visual FoxPro este un sistem de gestiune a bazelor de date scris de firma de software bine cunoscuta Microsoft.Visual FoxPro ofera un mod de lucru primitor si prin generatoarele de program pe care le include usureaza mult munca programatorilor specializati in baze de date. Astfel nu se mai pierde timpul stand si calculand coordonatele fiecarei linii din interfata program-utilizator, ci aceasta este pur si simplu desenata de programator, fiecare obiect din interfata fiind o variabila pe care programatorul o foloseste pentru a analiza comanda utilizatorului.

Interfata programului este creata dintr-un meniu orizontal cu 5 optiuni, iar fiecare are un meniu vertical.

Programul foloseste cinci baze de date:

elevi.dbf - sunt introdusi elevii cu nume, note scoala de provenienta, notele si optiunile cu licee

generala.dbf - se introduc scolile generale

scoli.dbf - se introduc liceele

reorient.dbf - se introduc elevii care nu au luat o medie de trecere sau cei care nu au mai avut loc

repartiz.dbf - elevii repartizati

Lansarea programului se face ruland din meniul program domenu1.mpr dinVisualFoxPro .

3. MENIUL

Meniul principal corespunde modulului de program menu1.mpr si constituie fereastra parinte a programului. Prin actionarea meniului din partea de sus a ferestrei se vor accesa pe rand :

àIntroducere date-se introduc liceele , scolile si elevii cu optiuni si apoi se face repartizarea

àElevii repartizati- se obtin liste cu elevii repartizati, repartizati pe licee si locurile neocupate

àElevii respinsi –lista elevilor respinsi si respinsi pe scoli generale

àHelp-o scurta descriere a lucrarii

àIesire

4. INTRODUCERE DATE

Prin alegerea acesteia apare un meniu vertical cu 4 optiuni:

Adaugare licee-se introduc liceele cu numarul de locuri

Adaugare generale-se introduc scolile generale.

Adaugare elevi-se introduc elevii cu notele si optiunile cu licee.

Repartizare- dand click pe aceasta optiune se face repartizarea elevilor pe licee in functie de note si optiuni.5. ELEVII REPARTIZATI

Prin selectarea acestei optiuni din meniul principal va fi lansat un meniu vertical cu optiunile:

Lista repartizare –se afiseaza o lista completa cu elevii care au un loc la liceu.

Repartizare pe licee- se poate selecta un liceu si se vad elevii care au fost repartizati la acel liceu.

Locuri neocupate- o lista cu locurile ramase libere.

6. ELEVII RESPINSI

Prin selectarea acestei optiuni din meniul principal va fi lansat un meniu vertical cu optiunile:

Lista respinsi- lista cu elevii respinsi.

Lista respinsi pe generala-se selecteaza scoala generala si se afiseaza elevii care nu au fost repartizati la licee.

HELP

Selectand aceasta optiune se afiseaza o scurta descriere a lucrarii.

IESIRE

Parasirea programului se face prin alegerea optiunii Iesire din meniul principal cu cele doua posibilitati :iesirea din program si din VFP.

LISTINGUL PROGRAMULUI

*

* 03/02/06 MENU1.MPR 22:54:11

*

** ** ** ** ** ** ** ** *

*

* Author's Name

*

* Copyright (C) 2006 Company Name

* Address

* City, Zip

*

* Description:

* This PROGRAM was automatically generated BY GENMENU.

*

** ** ** ** ** ** ** ** *

** ** ** ** ** ** ** ** *

*

* Menu Definition

*

** ** ** ** ** ** ** ** *

SET SYSMENU TO

SET SYSMENU AUTOMATIC

DEFINE PAD _1qv1d37xj OF _MSYSMENU PROMPT 'ITRODUCERE DATE' COLOR SCHEME 3 ;

KEY ALT+I, ''

DEFINE PAD _1qv1d37ya OF _MSYSMENU PROMPT 'ELEVII REPARTIZATI' COLOR SCHEME 3 ;

KEY ALT+E, ''

DEFINE PAD _1qv1d37yb OF _MSYSMENU PROMPT 'ELEVII RESPINSI' COLOR SCHEME 3 ;

KEY ALT+E, ''

DEFINE PAD _1qv1d37yc OF _MSYSMENU PROMPT 'HELP' COLOR SCHEME 3 ;

KEY ALT+H, ''

DEFINE PAD _1qv1d37yd OF _MSYSMENU PROMPT 'IESIRE' COLOR SCHEME 3 ;

KEY ALT+I, ''

ON PAD _1qv1d37xj OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP itroducere

ON PAD _1qv1d37ya OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP eleviirepa

ON PAD _1qv1d37yb OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP newitem

ON PAD _1qv1d37yc OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP help

ON PAD _1qv1d37yd OF _MSYSMENU ACTIVATE POPUP iesire

DEFINE POPUP itroducere MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4

DEFINE BAR 1 OF itroducere PROMPT 'ADAUGARE LICEE'

DEFINE BAR 2 OF itroducere PROMPT 'ADAUGARE GENERALE'

DEFINE BAR 3 OF itroducere PROMPT 'ADAUGARE ELEVI'

DEFINE BAR 4 OF itroducere PROMPT 'REPARTIZARE'

ON SELECTION BAR 1 OF itroducere DO LICEU.PRG

ON SELECTION BAR 2 OF itroducere DO GENERALA.PRG

ON SELECTION BAR 3 OF itroducere DO ELEVI.PRG

ON SELECTION BAR 4 OF itroducere DO REPART.PRG

DEFINE POPUP eleviirepa MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4

DEFINE BAR 1 OF eleviirepa PROMPT 'LISTA REPARTIZARE'

DEFINE BAR 2 OF eleviirepa PROMPT 'REPARTIZARE PE LICEU'

DEFINE BAR 3 OF eleviirepa PROMPT 'LOCURI NEOCUPATE'

ON SELECTION BAR 1 OF eleviirepa DO REPARTL.PRG

ON SELECTION BAR 2 OF eleviirepa DO REPARTLI.PRG

ON SELECTION BAR 3 OF eleviirepa DO LNEOCUP.PRG

DEFINE POPUP newitem MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4

DEFINE BAR 1 OF newitem PROMPT 'LISTA RESPINSI'

DEFINE BAR 2 OF newitem PROMPT 'LISTA RESPINSI GENERALA'

ON SELECTION BAR 1 OF newitem DO LRESP.PRG

ON SELECTION BAR 2 OF newitem DO LRESPG.PRG

DEFINE POPUP help MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4

DEFINE BAR 1 OF help PROMPT 'HELP'

ON SELECTION BAR 1 OF help DO HELP.PRG

DEFINE POPUP iesire MARGIN RELATIVE SHADOW COLOR SCHEME 4

DEFINE BAR 1 OF iesire PROMPT 'IESIRE'

DEFINE BAR 2 OF iesire PROMPT 'TERMINARE'

ON SELECTION BAR 1 OF iesire DO IESIRE.PRG

ON SELECTION BAR 2 OF iesire DO TERMIN.PRG

* DEFINIRE FERESTRE

DEFINE WIND PR_IN from 0,0 TO 70,150 ;

IN screen;

TITLE 'REPARTIZAREA ELEVILOR DIN CLASA VIII IN LICEE';

FONT 'ROMAN' , 13 STYLE 'B';

SYSTEM CLOSE ;

grow MINIMIZE ZOOM;

FILL FILE 'adm.bmp'

DEFINE WIND LUCRU FROM 0,5 TO 24,85 IN WIND pr_in ;

FONT 'ROMAN' STYLE 'B' close;

FILL FILE 'FUNDAL.bmp';

title ' ADMITERE LICEU '

define wind e_rr from 5,5 to 15,85 in wind pr_in color b/bg

ACTI WIND pr_in

MOVE WINDOW pr_in CENTER

close all

use reorient

delete all

pack

use repartiz

delete all

pack

use scoli

replace all nr_ocupat with 0

close all

sele 4

use reorient

sele 1use f1

sele 2

use scoli order nume_liceu

sele 3

use repartiz

sele 1

go top

do while not eof()

if media_4<5 or (nota_mat+nota_rom+nota_opt)/3<5

d1=nume_elev

d2=scoala_gen

d3=media_gen

sele 4

append blank

replace nume_elev with d1

replace scoala_gen with d2

replace med_gen with d3

else

sele 1

y=optiune1

sele 2

find &y

if nr_ocupat<numar_loc

aa=nr_ocupat+1

replace nr_ocupat with aa

dd=nume_liceu

sele 1

d1=nume_elev

d2=scoala_gen

d3=media_gen

sele 3

append blank

replace nume_elev with d1

replace scoala_gen with d2

replace liceu_ales with dd

replace media_gen with d3

else

sele 1

y=optiune2

sele 2

find &y

if nr_ocupat<numar_loc

aa=nr_ocupat+1

replace nr_ocupat with aa

dd=nume_liceu

sele 1

d1=nume_elev

d2=scoala_gen

d3=media_gen

sele 3

append blank

replace nume_elev with d1

replace scoala_gen with d2

replace liceu_ales with dd

replace media_gen with d3

else

sele 1

y=optiune3

sele 2

find &y

if nr_ocupat<numar_loc

aa=nr_ocupat+1

replace nr_ocupat with aa

dd=nume_liceu

sele 1

d1=nume_elev

d2=scoala_gen

d3=media_gen

sele 3

append blank

replace nume_elev with d1

replace scoala_gen with d2

replace liceu_ales with dd

replace media_gen with d3

else

sele 1

d1=nume_elev

d2=scoala_gen

d3=media_gen

sele 4

append blank

replace nume_elev with d1

replace scoala_gen with d2

replace med_gen with d3

endif

endif

endif

endif

sele 1

skip

enddo

wait wind [sa facut repartizarea elevilor pe licee]

close data

CLEAR

I=6

II=8

rasp='D'

DO WHILE rasp='D'

define window rap from 4,4 to 30,74 double title 'INTRODUCERE DATE - ELEVI';

FILL FILE 'fundal.bmp'

activate window rap

move wind rap center

SELE 1

USE ELEVI ORDER NUME_ELEV

SCATTER MEMVAR BLANK

@5,5 SAY'NUME ELEV'

@5,30 GET m.NUME_ELEV VALID m.NUME_ELEV<>' ' ERROR'NU ATI INTRODUS NUMELE ELEVULUI' FUNCTION'!'

READ

SEEK upper(m.NUME_ELEV)

IF FOUND()

DO sunet

WAIT 'DUBLURA' WINDOW

ELSE

@6,5 SAY'SCOALA GENERALA '

SELE 2

use generala

DEFINE POPUP y prompt FIELD n_scoala FROM 7,25

ON SELECTION POPUP y DO P0

ACTIVATE POPUP y

SELE 1

@7,5 SAY'MEDIA CELOR 4 ANI '

@7,30 GET M.MEDIA_4 PICTURE '@Z 999'READ

@8,5 SAY'OPTIUNE1 LICEU '

SELE 3

use SCOLI

DEFINE POPUP Z prompt FIELD NUME_LICEU FROM 9,25

ON SELECTION POPUP Z DO P1

ACTIVATE POPUP Z

@9,5 SAY'OPTIUNE2 LICEU '

DEFINE POPUP Z1 prompt FIELD NUME_LICEU FROM 10,25

ON SELECTION POPUP Z1 DO P2

ACTIVATE POPUP Z1

@10,5 SAY'OPTIUNE3 LICEU '

DEFINE POPUP Z2 prompt FIELD NUME_LICEU FROM 11,25

ON SELECTION POPUP Z2 DO P3

ACTIVATE POPUP Z2

SELE 1

@11,5 SAY'MEDIA MATEMATICA '

@11,30 GET M.NOTA_MAT PICTURE '@Z 9999'

READ

@12,5 SAY'MEDIA ROMANA '

@12,30 GET M.NOTA_ROM PICTURE '@Z 9999'

READ

@13,5 SAY'NOTA OPTIONAL '

@13,30 GET M.NOTA_OPT PICTURE '@Z 9999'

READ

M.MEDIA_GEN=(M.MEDIA_4+(M.NOTA_MAT+M.NOTA_ROM+M.NOTA_OPT)/3)/2

APPEND BLANK

GATHER MEMVAR

ENDIF

@ 15,10 SAY 'MAI INTRODUCETI DATE ? [D/N]'

@ 15,38 GET rasp picture '!'

READ

CLEAR

DEACTIVATE WINDOW rap

ENDDO

sort to F1 on media_gen /D

CLOSE DATA

procedure p0

@I,32 say[Ati ales ]+prompt()

M.SCOALA_GEN=PROMPT()

I=I+1

return

procedure p1

@8,32 say[Ati ales ]+prompt()

M.OPTIUNE1=PROMPT()

return

procedure p2

@9,32 say[Ati ales ]+prompt()

M.OPTIUNE2=PROMPT()

return

procedure p3

@10,32 say[Ati ales ]+prompt()

M.OPTIUNE3=PROMPT()

return

close databases

define window cevad from 4,4 to 26,74 double title 'ELEVII REPARTIZATI' FOOTER '[Esc]=Iesire' shadow color scheme 1;

FILL FILE 'fundal.bmp'

activate window cevad

move wind cevad center

define window cevad1 from 6,6 to 24,72 none color scheme 1;

FILL FILE 'fundal.bmp'

activate window cevad1

move wind cevad1 center

SELE 1

USE scoli

brow FOR NR_OCUPAT<NUMAR_LOC noedit

deactivate windows cevad,cevad1

close DATA

close databases

define window cevad from 4,4 to 26,74 double title 'ELEVII REPARTIZATI' FOOTER '[Esc]=Iesire' shadow color scheme 1;

FILL FILE 'fundal.bmp'

activate window cevad

move wind cevad center

define window cevad1 from 6,6 to 24,72 none color scheme 1;

FILL FILE 'fundal.bmp'

activate window cevad1

move wind cevad1 center

sele 1

use GENERALA

@8,5 SAY 'ALEGETI SCOALA GENERALA '

SELE 1

DEFINE POPUP Z prompt FIELD N_SCOALA FROM 9,25

ON SELECTION POPUP Z DO P1

ACTIVATE POPUP Z

WW=N_SCOALA

USE REORIENT

brow for WW=SCOALA_GEN noedit

deactivate windows cevad,cevad1

close DATA

procedure p1

@8,32 say[Ati ales ]+prompt()

SCOALA_GEN=PROMPT()

Return

CLEAR

rasp='D'

DO WHILE rasp='D'

define window rap from 4,4 to 20,74 double title 'INTRODUCERE DATE - SCOLI GENERALE';

FILL FILE 'fundal.bmp'

activate window rap

move wind rap center

USE generala ORDER n_scoala

SCATTER MEMVAR BLANK

@5,5 SAY'NUME GENERALA'

@5,30 GET m.n_SCOALA VALID m.n_SCOALA<>' ' ERROR'NU ATI INTRODUS NUMELE SCOLII GENERALA' FUNCTION'!'

READ

SEEK upper(m.N_SCOALA)

IF FOUND()

DO sunet

WAIT 'DUBLURA' WINDOW

ELSE

APPEND BLANK

GATHER MEMVAR

ENDIF

@ 10,10 SAY 'MAI INTRODUCETI DATE ? [D/N]'

@ 10,38 GET rasp picture '!'

READ

CLEAR

DEACTIVATE WINDOW rap

ENDDO

CLOSE DATA


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1617
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site