Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

PROIECT LAAP 'Limbaje de programare si automate programabile'

calculatoare

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
SISTEMUL INFORMATIONAL
Planificarea unitatii centrale ( UC )
Delphi - vazut de aproape
Aplicatii de e-guvernare
Ce este thumbs.db, cum poate fi deschis si cum poate fi sters
Administrarea tabelelor Oracle9I
Introducere in VoIP
Perceptia umana si procesarea de imagini
Definitia si rolul sistemelor informatice integrate
TRANSMISIA DE DATEPROIECT LAAP

'Limbaje de programare si automate programabile'

Specializarea: Automatica si informatica

Proiect LAAP

Program 1) Declararea si utilizarea segmentelor individuale.Utilizarea modulului de adresare indexat.

Muta sirul sir1 la adresa simbolica sir1b si il afiseaza

Muta sirul sir2 la adresa simbolica sir2b si il afiseaza

dosseg

.model small

.stack

assume cs:cod1

stiva1 segment public

db 200h dup(0)

stiva1 ends

stiva2 segment public

db 200h dup(0)

stiva2 ends

dat1 segment public

sir1 db 'Universitatea Valahia',' '

lgsir1 db $-sir1

sir1b db $-sir1 dup(0)

dat1 ends

dat2 segment public

sir2 db 'Targoviste'

lgsir2 db $-sir2

sir2b db $-sir2 dup(0)

dat2 ends

cod1 segment public

assume ds:dat1,ss:stiva1

muta1 proc

assume ds:dat1

mov si,0

mov cl,lgsir1 ; 21

@1: mov dh,sir1[si]

mov sir1b[si],dh

inc si

dec cl

jnz @1

ret

muta1 endp

muta2 proc

assume ds:dat2

mov si,0

mov cl,lgsir2

@2: mov dh,sir2[si]

mov sir2b[si],dh

inc si

dec cl

jnz @2

ret

muta2 endp

disp1 proc

assume ds:dat1

mov cl,lgsir1

mov si,0

mov ah,02h

@3: mov dl,sir1b[si]

int 21h

inc si

dec cl

jnz @3

ret

disp1 endp

disp2 proc

assume ds:dat2

mov cl,lgsir2

mov si,0

mov ah,02h

@4: mov dl,sir2b[si]

int 21h

inc si

dec cl

jnz @4

ret

disp2 endp

start: assume ds:dat1

mov ax,dat1

mov ds,ax

mov ax,stiva1

mov ss,ax

call muta1

call disp1

assume ds:dat2

mov ax,dat2

mov ds,ax

mov ax,stiva2

mov ss,ax

call muta2

call disp2

mov ah,4ch

int 21h

cod1 ends

cod2 segment

mov ah,4ch

int 21h

cod2 ends

assume cs:cod2

end start

Program 2) Declararea si utilizarea segmentelor individuale. Utilizarea modului de adresare bazat-indexat.

Muta sirul sir1 la adresa simbolica sir1b si il afiseaza

Muta sirul sir2 la adresa simbolica sir2b si il afiseaza

dosseg

.model small

.stack

assume cs:cod1

stiva1 segment public

db 200h dup(0)

stiva1 ends

stiva2 segment public

db 200h dup(0)

stiva2 ends

dat1 segment public

sir1 db 'Universitatea Valahia',' '

lgsir1 dw $-sir1sir1b dw $-sir1 dup(0)

ind1 dw 0

dat1 ends

dat2 segment public

sir2 db 'Targoviste'

lgsir2 dw $-sir2

sir2b dw $-sir2 dup(0)

ind2 dw 0

dat2 ends

cod1 segment public

assume ds:dat1,ss:stiva1

muta1 proc

assume ds:dat1

mov bx,offset sir1

mov cx,lgsir1

mov si,0

@1: mov dx bx+si]

mov sir1b[bx+si],dx

inc si

cmp si,cx

jne @1

ret

muta1 endp

muta2 proc

assume ds:dat2

mov bx,offset sir2

mov cx,lgsir2

mov si,0

@2: mov dx bx+si]

mov sir2b[bx+si],dx

inc si

cmp si,cx

jne @2

ret

muta2 endp

disp1 proc

assume ds:dat1

mov cx,lgsir1

mov si,0

mov ah,02h

@3: mov dx bx+si]

int 21h

inc si

cmp si,cx

jne @3

ret

disp1 endp

disp2 proc

assume ds:dat2

mov cx,lgsir2

mov si,0

mov ah,02h

@4: mov dx bx+si]

int 21h

inc si

cmp si,cx

jne @4

ret

disp2 endp

start: assume ds:dat1

mov ax,dat1

mov ds,ax

mov ax,stiva1

mov ss,ax

call muta1

call disp1

assume ds:dat2

mov ax,dat2

mov ds,ax

mov ax,stiva2

mov ss,ax

call muta2

call disp2

mov ah,4ch

int 21h

cod1 ends

cod2 segment

mov ah,4ch

int 21h

cod2 ends

assume cs:cod2

end start

Program 3)

Afisarea pozitiilor spatiilor dintr-un sir de caractere

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

sir db 'Univ Valahia Tgv DB RO'

lg_sir dw $-sir

n10 dw 10

.code

conv proc

mov dx,0

div n10

cmp ax,0

jz gata

push dx

call conv

pop dx

gata: mov al,dl

add al,'0'

mov ah,14

int 10h

ret

conv endp

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov si,-1

@1: inc si

cmp si,lg_sir

je @2

mov cl,sir[si]

cmp cl,' '

jne @1

mov ax,si

call conv

cmp si,lg_sir

je @2

jne @1

@2: mov ah,4ch

int 21h

end start

Program 4)

Program afisare numere zecimale

dosseg

.model small

.stack 100h ;dimensiunea stivei = 100h

.data

n10 dw 10

.code

conv proc

mov dx,0 ;conversie 32 biti

div n10 ;determina cat si rest

cmp ax,0 ;cat = 0 ?

jz gata

push dx ;salvare rest in stiva

call conv

pop dx ;refacere rest

gata: mov al,dl ;(dl)=rest impartire

add al,'0'

mov ah,14

int 10h

ret

conv endp

start: mov ax,@data ;

mov ds,ax ;incarca adresa segmentului de date

mov ax,26531 ;introduce numarul de afisat
call conv

mov ah,4ch ;incarca functia sistem de returnare a promperului DOS

int 21h

end start

Problema 5)

Rezolvarea 2x-1; pentru valorile 1,2,3,4,5

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

valx db 1,2,3,4,5

lg_valx dw $-valx

rez db ?

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov si,0

@1: mov al

mul valx[si]

sub al,1

mov rez[si],al

inc si

cmp si,lg_valx

jne @1

mov si,0

mov ah,02h

@2: mov dl,rez[si]

add dl,30h

int 21h

inc si

cmp si,lg_valx

jne @2

mov ah,4ch

int 21h

end start

Program 6)

Procedura pentru ecuatia 2x -1 ; pentru valorile 1,2,3,4,5

dosseg

.model small

.data

val db 1,2,3,4,5

lg_val dw $-val

rez db ?

.code

afisare proc

mov ah, 2

mov si, 0

@3: mov dl, rez[si]

add dl, 30h

int 21h

mov dl, ' '

int 21h

inc si

cmp si, lg_val

jne @3

ret

afisare endp

calcul proc

mov si, 0

@2:

mov al, 2

mul val[si]

sub al, 1

mov rez[si], al

inc si

cmp si, lg_val

jne @2

ret

calcul endp

Problema 7)

Factorial

dosseg

.model small

.data

val db 3

rez db ?

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov cl,0

mov al,1

@1: inc cl

mul cl

cmp cl,val

jne @1

mov rez,al

mov ah,02h

mov dl,rez

add dl,30h

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

end start

Problema 8)

Afisarea primului character din sirul ‘ABC’

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

val db 1

sir db 'ABC'

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov bl,offset sir

mov ah,02h

mov dx,[bx]

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

end start

Problema 9)

Afisarea celui de al 3- lea character din sirul ‘ABC’

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

val db 1

sir db 'ABC'

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov bl,offset sir

mov ah,02h

mov dx,[bx+2]

int 21h

mov ah,4ch

int 21h

end start

Problema 10)

Permutarea circulara al unori valori de octetla dreapta a sirului de caractere ‘ABC’

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

sir db 'ABC'

lg_sir dw $-sir

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov dl,sir+2

mov al,sir+1

mov sir+2,al

mov al,sir

mov sir+1,al

mov sir,dl

mov si,0

mov ah,02h

@1: mov dl,sir[si]

int 21h

inc si

cmp si,lg_sir

jne @1

mov ah,4ch

int 21h

end start

Problema 11)

Afisarea unui sirului de caractere “Universitatea Valahia”dosseg

.model small

.data

sir db 'Universitatea Valahia'

lg_sir dw $-sir

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov si,0

mov ah,02h

@1: mov dl,sir[si]

int 21h

inc si

cmp si,lg_sir

jne @1

mov ah,4ch

int 21h

end start

Problema 12)

Rezolvarea problemei anterioara cu proceduri

dosseg

.model small

.data

sir db 'Universitatea Valahia'

lg_sir dw $-sir

.code

afsir proc

mov si,0

mov ah,02h

@1: mov dl,sir[si]

int 21h

inc si

cmp si,lg_sir

jne @1

ret

afsir endp

start: mov ax,@data

mov ds,ax

call afsir

mov ah,4ch

int 21h

end start

Problema 13)

Permutarea circulara al unori valori de octet la stanga a sirului de caractere ‘ABC’

dosseg

.model small

.data

sir db 'abc'

.code

start: mov ax, @data

mov ds, ax

mov dl, sir

mov al, sir+1

mov sir, al

mov al, sir+2

mov sir+1, al

mov sir+2, dl

mov si, 0

mov ah, 02h

@1: mov dl, sir[si]

int 21h

inc si

cmp si, 3

jne @1

mov ah, 4ch

int 21h

end start

Problema 14)

Lungimea sirului

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

val db 1

sir db 'ABCDEF'

lg_sir dw $-sir

.code

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov cx,0

mov bl,offset sir

mov ah,02h

@1: mov dx bx]

int 21h

inc cx

cmp cx,lg_sir

jne @1

mov ah,4ch

int 21h

end start

Problema 15)

dosseg

.model small

.stack

.data

numar dw 070B4h

.code

afis_AL proc

push ax

push cx

mov cx, ax

mov ah, 2 ; afisare prima cifra din AL

mov dl, cl

shr dl, 4

cmp dl, 9

jng @al_j1

add dl, 7

@al_j1: add dl, 30h

mov ah, 2

int 21h ; afisare a doua cifra din AL

mov dl, cl

shl dl, 4

shr dl, 4

cmp dl, 9

jng @al_j2

add dl, 7

@al_j2: add dl, 30h

mov ah, 2

int 21h

pop cx

pop ax

ret

afis_AL endp

Problema 16)

Spatiul liber in octeti

dosseg

.model small

.stack 100h

.data

lg_sir dw $-sir

n10 dw 10

.code

conv proc

mov dx,0

div n10

cmp ax,0

jz gata

push dx

call conv

pop dx

gata: mov al,dl

add al,'0'

mov ah,14

int 10h

ret

conv endp

start: mov ax,@data

mov ds,ax

mov ah,36h

mov dl,0

int 21h

call conv

mov ah,4ch

int 21h

end startloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 960
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site