Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateC
C sharpCalculatoareCorel drawDot netExcelFox pro
FrontpageHardwareHtmlInternetJavaLinux
MatlabMs dosPascalPhpPower pointRetele calculatoare
SqlTutorialsWebdesignWindowsWordXml

Sistemul informatic al spitalului

calculatoare+ Font mai mare | - Font mai micSistemul informatic al spitalului

In etapa actuala de informatizare in domeniul sanitar din tara noastra se impune in primul rand realizarea unor sisteme informatice de spital (SIS). In acest context s-au realizat in spitale numeroase aplicatii de informatica (diagnostic asistat de calculator, cercetare medicala, biostatistica, evidenta bolnavi in regim CAS, rulaj paturi, evidenta personalului, evidenta consumului de medicamente, salarizare, evidenta financiar-contabila, evidenta mijloacelor fixe si a consumabilelor), la care se adauga: informatizarea activitatilor in farmacii, in toate cabinetele medicale, la nivelul medicilor de familie, informatizarea la nivelul laboratoarelor de explorari si analize de toate categoriile, etc. Se vadeste insa, din ce in ce mai mult, necesitatea ca aceste aplicatii sa fie integrate in ansambluri unitare, componente ale sistemului informatic al ramurii ocrotirii sanatatiiSpitalul este unitatea sanitara care asigura asistenta medicala completa (preventiva, curativa, de recuperare) in zona teritoriala stabilita. Periodic sau la cererea forului conducator se fac diverse raportari. In afara acestor raportari, la nivelul spitalului se fac studii privind morbiditatea, mortalitatea si alte situatii in legatura cu starea de sanatate. Culegerea datelor este greoaie, prelucrarea lor necesita o activitate de rutina si durata.

Sistemul informatic al spitalului are un caracter complex, ingloband conducere generala, activitati medicale, activitati administrative, activitati de cercetare, de documentare, de instruire.

Obiectivele unui sistem informatic de spital trebuie sa fie in principal:

cresterea calitatii ingrijirii medicale si reducerea riscurilor pentru pacient;

o mai buna fundamentare a deciziei medicale privind diagnosticul si tratamentul;

imbunatatirea si modernizarea tehnicilor explorationiste ca fundament al diagnosticarii si alegerii tratamentului adecvat;

cresterea productivitatii activitatilor medicale;

reducerea costurilor;

optimizarea utilizarii resurselor;

cresterea eficacitatii instruirii medicale;

imbunatatirea altor aspecte ale conducerii si desfasurarii activitatilor din spital.

Sistemul informatic al spitalului trebuie sa aiba drept principii de baza in elaborarea sa orientarea spre rezolvarea problemelor reale ale spitalului, obtinerea de maximum de informatii din minimum de date si compatibilitatea cu ansamblul sistemului informatic al ramurii ocrotirii sanatatii si cu alte componente ale sistemului informatic national. Pentru asigurarea compatibilitatii se vor realiza standardele necesare de interfata intre aplicatii, in primul rand, codificari si structuri de fisiere.

Pentru a realiza un sistem informatic intr-o sectie de spital este necesar sa fie indeplinite urmatoarele conditii :

existenta unui oficiu de calcul cu personalul necesar exploatarii aplicatiilor sau cel putin existenta in sectie a personalului de specialitate dedicat acestui scop;

existenta programelor aferente aplicatiilor elaborate de informaticienii spitalului sau personal din alte institutii, insotite de documentatia prevazuta de reglementarile in vigoare.

existenta codificarilor specifice (altele decat cele ale OMS - DCS etc., deja acceptate prin reglementari in vigoare). Stabilirea acestor coduri in domeniile medicale este exclusiv de competenta medicului (din specialitatea respectiva) care va primi unele indrumari tehnice privind forma codului, de la specialistii in informatica;

efectuarea instruirii personalului de conducere, specialitate si executie din sectie, care va completa fisele respective va utiliza rezultatele de la calculator;

culegerea, introducerea si validarea datelor care vor forma fisierele permanente ale sectiei (personal, aparatura, medicamente, analize, interventii chirurgicale, anestezie etc.) ca si fisierele cu istoricul bolnavilor, necesare cercetarii medicale.

In acest sens ar trebui sa se asigure compatibilitatea cu sistemele informatice ale celorlalte unitati spitalicesti din tara, in special in privinta codificarilor. Structurile de date si programele proiectate trebuie sa fie usor adaptabile la toate spitalele.

Sistemul informatic trebuie sa indeplineasca unele conditii generale, cum ar fi:

solutii suple si adaptabile in timp scurt de la o clinica la alta, posibilitatea de a raspunde prompt la aparitia unor noi codificari, a unor noi cerinte (rapoarte )etc.;

dialogul medic - calculator sa fie agreabil, medicul sa fie cointeresat in efortul pe care trebuie sa-l depuna fata de calculator;

securitatea si confidentialitatea datelor pacientului si sectiei;

siguranta in functionare, existenta unor solutii de rezerva in cazul unor incidente;

alta cerinte uzuale : acuratete, utilizabilitate, adecvare etc..

La ora actuala, au fost elaborate sau sunt in curs de elaborare in tara, diverse aplicatii izolate privind principalele domenii ale activitatii din spital, intre care amintim:

diagnostic medical ;

interpretare EEG, EKG, termografii, scintigrafii ;

evidenta si urmarirea bolnavilor internati ;

gestiunea informatiilor necesare in cercetarea stiintifica medicala ;

evidenta internarilor - externarilor, rulajul paturilor ;

evidenta personalului sanitar ;

evidenta mijloacelor fixe ;

evidenta medicamentelor ;

gestiunea stocurilor de materiale ;

aplicatii de personal si retribuire ;

aplicatii financiar - contabile ;

gestiunea alimentelor, gestiunea pieselor de schimb pentru aparatura medicala, etc.

In afara de produsele - program realizate la cerere, unitatile spitalicesti si medicale sunt dotate cu diverse aparaturi medicale care au deja inglobate computere si soft-uri medicale specializate in domeniul respectiv (tomografe RMN, computer-tomografe, eco-cardiografe, densitometre, scintigrafe, etc.).

Dotarile actuale existente in unitatile spitalicesti sunt fie insuficiente, fie inadecvate obiectivelor urmarite prin actiunea propusa de generalizare a sistemului informatic in ramura ocrotirii sanatatii.

Avand in vedere slaba dotare actuala in privinta produselor program si aplicatiilor informatice in spital, precum si faptul ca obtinerea unor rezultate in acest sens deschide perspective importante pentru dotarea unui numar mare de unitati in tara, cu efecte notabile asupra imbunatatirii starii de sanatate a populatiei si cresterea productivitatii muncii medicale, este necesar sa se gaseasca modalitati adecvate pentru dotarea cu tehnica de calcul a unui numar de unitati spitalicesti reprezentative, urmarind ca prin efortul conjugat al actualilor si viitorilor proiectanti de sisteme informatice de spital, aceste unitati sa devina statii pilot pentru elaborarea si testarea unor produse program- generalizabile, cu un grad cat mai inalt de reutilizabilitate.

Aplicatiile informaticii intr-o sectie de spital sunt, dupa destinatie, de trei categorii: de conducere, medicale si administrative. Aplicatiile de tip "gestiune date" au toate cele trei destinatii, fiind insa de regula deficitare in privinta celor de tip medical. Aplicatiile de tip "modelare matematica "sunt orientate aproape exclusiv catre obiective medicale si cateodata catre cele de conducere. Aceste doua clasificari servesc partial la structurarea unui sistem informatic de spital pe subsisteme, criteriul cel mai adecvat fiind in acest caz activitatile si locul de desfasurare, tinand cont eventual de unele similitudini dintre proceduri pentru a nu multiplica prea mult numarul acestora.

Pentru un sistem informatic de spital, avand in vedere cele mentionate mai sus, se poate folosi urmatoarea structura - cadru pe subsisteme si componente principale :

Subsistemul de gestiune al bazei de date ;

Subsistemul informatic pentru conducere ;

Subsistemul pacienti ;

Subsistemul investigatii medicale ;

Subsistemul medicamente si materiale medicale si biologice ;

Subsistemul personal - retribuire ;

Subsistemul administrativ - financiar - contabil ;

Subsistemul cercetare - documentare - instruire.

Subsistemul de gestiune a bazei de date contine produse program necesare exploatarii unitare a fondului comun de date ( bolnavi, internari, interventii chirurgicale, personal, mijloace fixe, dictionare, nomenclatoare, indicatori globali, etc.).

Subsistemul informatic pentru conducere este destinat pentru:

Evidenta, preliminarea, urmarirea si raportarea principalilor indicatori privind activitatea din spital;

Raportari si legaturi cu sistemele informatice teritoriale;

Cercetari operationale privind calculul eficientei si optimizarii indicatorilor economici, sociali, biologici, etc.

Fundamentarea programelor si planurilor de activitate, prognoze.

Subsistemul pacienti presupune :

crearea, actualizarea si consultarea inregistrarilor foilor de observatii, urmarirea dinamica a starii de sanatate a pacientilor;

programarea bolnavilor pentru internarea in spital, la consultatii, investigatii, analize de laborator, tratamente, interventii chirurgicale ;

evidenta fostilor bolnavi, dispensarizare, rechemari la controale periodice, regasire la reinternari ;

statistici medicale asupra pacientilor luati in evidenta;

monitorizarea bolnavilor in terapia intensiva ;

calculul indicatorilor privind bolnavii internati, interfata cu sistemul informatic al ramurii ocrotirii sanatatii (CAS); elaborarea automata a rapoartelor de rutina ale spitalului;

evidenta internarilor, externarilor, a miscarii bolnavilor in spital, gestiunea capacitatii de spitalizare, rulajul paturilor.

Subsistemul investigatii medicale urmareste:

Evidenta investigatiilor, analizelor de laborator; efectueaza calcule indicatori si costuri;

Prelucrarea si interpretarea masurilor, investigatiilor, analizelor, etc., controlul incompatibilitatilor;

Realizarea unor statistici privind investigatiile, in vederea reducerii acestora la cele neinvazive, strict necesare;

Subsistemul medicamente si materiale urmareste:

Evidenta cererilor si consumurilor de medicamente pe clinici, medici, bolnavi;

Evidenta si urmarirea sangelui, plasmei;

Evidenta altor materiale consumate;

Determinarea incompatibilitatilor, riscurilor, dozelor si echivalentelor de medicamente;

Calculul indicilor de compatibilitate de transplant;

Gestiunea stocurilor de medicamente si materiale;

Subsistemul personal - retribuire contine:

Evidenta datelor de personal;

Evidenta concediilor, planificare garzi, etc.

Calculul retributiei, sporurilor, retinerilor, asigurarilor, etc.

Evidenta lucrarilor stiintifice, perfectionarilor, specializarilor si examenelor.

Subsistemul administrativ financiar este cel care urmareste:

Evidenta mijloacelor fixe si a aparaturii medicale;

Gestiunea materialelor, alimentelor, pieselor de schimb;

Calcule financiar - contabile referitoare la costul spitalizarii, evidenta facturilor, etc.

Subsistemul cercetare - documentare - instruire contine:

Sisteme expert si alte produse informatice pentru sustinerea deciziei medicale;

Modelari si simulari ale unor fenomene biologice;

Posibilitati de documentare stiintifica si evidenta lucrarilor de cercetare;

Date privind instruirea si perfectionarea personalului si programe privind evidenta si testarea cursantilor, studentilor etc.

Realizarea unui sistem informatic de spital nu presupune in mod necesar implementarea tuturor functiunilor de mai sus si nici macar a tuturor subsistemelor enumerate. In acelasi mod, in diferite realizari concrete pot sa apara functiuni nementionate mai sus sau, eventual, chiar o alta impartire pe subsisteme. Variantele depind inainte de toate de posibilitatile de dotare cu tehnica de calcul si de stadiul de implementare a diferitelor componente. Sunt insa tipice urmatoarele niveluri de realizare:

Nivelul A, realizabil in conditiile in care spitalul nu dispune de un calculator propriu dar are acces la un calculator dispunand de unitati de banda magnetica si de discuri de masa. In acest caz sistemul informatic va contine in primul rand aplicatii cum ar fi:

evidenta bolnavilor fosti internati, evidenta revenirilor la control statistic medical;

evidenta personalului, perfectionarea si reciclarea personalului, evidenta activitatii depuse, calculul retributiei;

evidenta mijloacelor fixe, in primul rand a aparaturii medicale;

Nivelul B: spitalul dispune de un minicalculator cu cel putin o unitate de banda si un disc de masa si de un numar de terminale. In acest caz se pot avea in vedere, pe langa cele de mai sus:

subsistemul baza de date;

subsistemul de conducere;

evidenta pacientilor care se gasesc internati;

evidenta investigatiilor;

evidenta cererilor si consumului de medicamente;

gestiunea materialelor, a pieselor de schimb, alimentelor, etc;

calcule financiar-contabile;

subsistemul de cercetare, documentare, instruire;

Nivelul C: reprezinta o largire a nivelului B, presupunand ca pe langa dotarea cu un minicalculator central, exista si unul sau mai multe mini- sau microcalculatoare amplasate in clinici, la farmacie, laborator, etc, pentru realizarea unor prelucrari locale. Aceasta dotare este necesara pentru a integra in sistemul informatic, aplicatii cum ar fi:

monitorizare in terapia intensiva;

analiza EEG-ului, EKG-ului, cateterisme, etc;

urmarirea tratamentului medicamentos, echivalente, incompatibilitati, doze.

De asemenea, la acest nivel pot fi realizate si aplicatii cum ar fi:

diagnostic asistat de calculator;

evidenta medicamentelor, materialelor, etc;

calcule financiar-contabile;

Observam ca este improprie utilizarea termenului de "sistem informatic" in cazul in care nu exista implementate decat aplicatiile de "tip stiintific" (ex: diagnostic automat, analiza EEG, EKG, etc, simulari si modelari de fenomene biologice); acest tip de aplicatii pot face insa parte dintr-un sistem informatic, cu conditia sa fie integrate cu aplicatiile de gestiune a datelor constituite in jurul bazei de date.

Realizarea concreta a fiecarui subsistem trebuie precedata obligatoriu de analiza, in unitatea spitaliceasca vizata, a fluxului informational, dar si a problemelor concrete existente, solutiile fiind adaptate la configuratia disponibila, pe baza evaluarii eficientei fiecarei aplicatii in parte.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6286
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved