Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


ATESTAT – ALGORITMI

algoritmi

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Tehnici de programare structurata: Recursivitatea, Backtracking
Algoritmi - Probleme laborator
Tipuri de limbaje de programare
ATESTAT – ALGORITMI
Algoritmi definire
Texte pagina webAnaliza si sinteza sistemelor numerice - proiect
PROIECT ASDN - Sinteza unui ceas electronic desteptator
Clusterizare - Algoritmul K-means
PROIECT ASDN - Dispozitiv de comanda pentru doua lifturi alaturate
Probleme cu algoritmi si cheme logice

ATESTAT     – ALGORITMI

Sa se scrie un program in limbajul Borland Pascal sau Borland C++ care sa descompuna un n (natural nenul) dat in suma de termeni distincti ai sirului lui Fibonacci.
Se citesc de la tastatura n numere intregi. Sa se scrie un program in limbajul Borland Pascal sau Borland C++ care sa partitioneze acest sir in doua subsiruri dupa un x dat astfel: primul subsir sa contina elementele mai mici decat x, iar al doilea – elementele mai mari decat x.

Se citesc de la tastatura n numere naturale. Sa se scrie un program in limbajul Borland Pascal sau Borland C++ care sa rearanjeze aceste numere astfel incat elementele sa fie in ordine crescatoare pana la jumatatea sirului, apoi sa fie in ordine descrescatoare.

Sa se aseze pe o tabla de sah cu nxn patratele n dame folosind un program in limbajul Borland Pascal sau Borland C++.

Se citeste de la tastatura un n natural nenul. Sa se scrie un program in limbajul Borland Pascal sau Borland C++ care sa genereze o matrice cu n linii si n coloane care sa fie completata pe linii cu primele numere prime.

Sa se scrie un program care, pentru n valori intregi citite de la tastatura, afiseaza valorile in ordine crescatoare.

Sa se scrie un program care determina si afiseaza toate numerele prime mai mici sau egale cu o valoare n naturala, citita de la tastatura.

Scrieti un program care afiseaza toate numerele prime de trei cifre ale caror inverse sunt tot prime.

Sa se verifice daca o valoare intreaga X, citita de la tastatura, se gaseste printre cele n elemente intregi ale unui vector. Elementele vectorului se vor citi de la tastatura in ordine crescatoare.

Se citesc de la tastatura un cuvant si o litera. Sa se afiseze toate cuvintele care se obtin prin inlocuirea unei litere din cuvant cu litera data. (Ex: pentru c=’TOC’ si l=’P’ se vor afisa ‘POC’,’TPC’,’TOP’).

Sa se determine cate elemente prime se afla deasupra diagonalei principale a unei matrice cu n x n elemente naturale.

Fie un vector cu n componente intregi. Sa se determine elementul maxim din vector si sa se afiseze vectorul dupa ce elementele din stanga celui maxim au fost sortate crescator, iar cele din dreapta maximului au fost sortate descrescator.

Sa se determine cate elemente prime se afla deasupra diagonalei secundare a unei matrice cu n x n elemente naturale.

Se citeste de la tastatura un sir cu n cuvinte. Sa se afiseze cuvintele palindrom cu lungime maxima.

Scrieti un program care sa afiseze cate cifre pare si cate cifre impare contine un numar natural (cu maxim 8 cifre), citit de la tastatura.

Sa se scrie un program care sa afiseze factorul prim care apare la puterea cea mai mare in descompunerea numarului natural x (citit) in factori primi.

Se citeste de la tastatura un numar natural n (100<=n<=999). Dintre numerele naturale mai mici sau egale cu n, sa se afiseze acelea care sunt divizibile cu suma cifrelor lor.

Sa se scrie un program care sa calculeze recursiv suma cifrelor unui numar natural cu cel mult 8 cifre.

Sa se scrie un program care sa verifice recursiv egalitatea a doua siruri de caractere citite.

Se citeste de la tastatura o cifra x si un numar natural n (care poate sa fie de ordinul sutelor). Calculati xn.

Sa se creeze un fisier text numit regine.txt care va cuprinde toate solutiile problemei celor 8 regine. O solutie este formata dintr-o matrice de 8*8 caractere, in fiecare linie gasindu-se 7 caractere „-” si un caracter „R” (pentru pozitia reginei). Intre 2 solutii va fi o linie vida.

Se citesc din fisierul NUMERE.TXT un numar natural n (de pe primul rand) si n numere naturale separate prin spatii (de pe al doilea rand). Sa se afiseze pe ecran cel mai mare divizor comun al celor n numere.

Se citeste de la tastatura un text cu cel mult 250 de caractere. Stiind ca separatorii de cuvinte pot fi:

‘ ‘‚ ’,’, ’;’, ’:’, ’!’, ’?’, ’.’ se cere sa se imparta fraza in cuvinte si sa se afiseze fiecare cuvant pe cate un rand. La sfarsit se va preciza numarul de cuvinte.

Sa se ordoneze crescator un sir de n numere intregi folosind metoda sortarii prin numarare.

Sa se creeze o lista liniara alocata dinamic cu numere intregi, sa se calculeze media aritmetica a elementelor sale si sa se afiseze elemente pare de pe pozitii impare.

Se citeste un text si o secventa. Sa se determine numarul de aparitii al secventei in text.

Sa se parcurga in latime un graf neorientat cu n noduri dat prin matricea de adiacenta.

Sa se ordoneze crescator un vector de n elemente numere reale folosind metoda insertiei.Sa se ordoneze crescator un vector de n elemente numere reale folosind metoda selectiei.

Sa se creeze o lista liniara cu informatii numere naturale. Eliminati din lista toate nodurile care contin informatii pare. Se va afisa continutul listei atat inainte de eliminare, cat si dupa eliminare.

Sa se determine toate permutarile de n (n<15) elemente astfel incat elementele de pe pozitiile impare sa ramana neschimbate (1 pe pozitia 1, 3 pe pozitia 3, etc).

Se considera un fisier text urmatoarea structura: nume, rom, mat, medie (pe fiecare linie a fisierului se afla datele despre un elev, despartite printr-un spatiu). Sa se tipareasca elevii in ordine descrescatoare dupa medie.

Se dau p+1 multimi de numere intregi intre 0 si 255. Sa se verifice daca primele p multimi reprezinta o partitie a multimii finale.

Se dau 2 liste alocate dinamic cu elemente numere intregi aflate in ordine crescatoare. Sa se interclaseze cele 2 liste.

Sa se determine numarul componentelor conexe dintr-un graf neorientat cu n varfuri si m muchii.

Sa se inverseze elementele unui sir printr-o procedura recursiva.

Se citeste din fisierul MAT.IN o matrice cu n linii si m coloane continand numai elemente de 0 si 1. Elementele fiecarei linii reprezinta cifrele binare ale unui numar natural. Sa se determine cel mai mare numar natural.

Se da un fisier text MAT.IN care contine pe cate o linie numele si prenumele unui elev. Sa se creeze un alt fisier MAT.OUT care contine pe fiecare linie prenumele si numele elevilor (in aceasta ordine) din fisierul MAT.IN sortati alfabetic dupa prenume.

Se citesc din fisierul BAC.IN pe mai multe randuri mai multe numere naturale de cel mult 3 cifre despartite prin spatiu.(pe o linie cel mult 100 numere) Scrieti in fisierul BAC.OUT pe fiecare linie numerele din fisierul initial dar sortate crescator.

Ex

BAC.IN

3 8 5

8 3 9

4 1

BAC.OUT

3 5 8

3 8 9

1 4

Se citeste din fieserul bac.in pe prima linie n urmat de n nr naturale despartite prin spatiu, pe a doua linie m urmat de m numere naturale despartite prin spatiu si pe a treia linie p urmat de p numere naturale despartite prin spatiu (m,n,p mai mici de 100, numere naturale de cel mult 5 cifre, numerele sunt distincte pe fiecare linie.) Afisati in bac.out pe prima linie reuniumea celor trei multimi, pe a doua linie intersectia si pe a treia linie diferenta dintre prima si a doua multime.

Ex

Bac.in

bac.out

3 6 7 2 4 9 0 1 5

4

3 6 7 2

Asezati n dame pe o tabla de sah de dimensiune n x n (n<=10) astfel incat sa nu se atace.

Ex n=4 se va afisa

2 4 1 3

3 1 4 2

Se citeste din fisierul bac. in un text pe mai multe linii. Scrieti in fisierul bac. out acelasi text dar in care se schimba literele mici cu litere mari si literele mari cu litere mici.

Ex

Bac.in

Tata Este la

PiatA?

Bac. out

TATA eSTE LA

pIATa?

Se citeste de la tastatura o matrice de dimensiune n x n. Spuneti daca exista in matrice doua linii sau doua coloane gemene (doua linii sunt gemene daca au aceleasi elemente, eventual in alta ordine)

Ex

N=3

1 2 1

4 5 6

2 1 1

Liniile 1 si 3 sunt gemene

Se citeste de la tastatura un numar de cel mult 9 cifre(natural). Se citeste un k (0<k<9). Afisati numarul obtinut prin rotirea spre stanga a k pozitii.

Ex:

N=2944532

K=3

Se va afisa

Se citeste de la tastatura pentru n elevi informatii referitoare la nume, prenume, media, varsta. Sortati descrescator elevii dupa medie, iar daca au aceeasi medie se sorteaza crescator dupa nume.

Realizati un program care calculeaza recursiv maximul a n numere citite de la tastatura.(n< 20, numerele sunt naturale de cel mult 5 cifre).

Se citeste de la tastatura o matrice n x m si calculati pentru fiecare coloana numarul de numere neprime.

ExN=3 m=4

se va afisa

0 2

Se citeste din fisierul bac.in pe prima linie n si apoi pe urmatoarele n linii cate n numere 0 si 1 reprezentand matricea de adiacenta pentru un graf neorientat.

Calculati pentru fiecare nod gradul si spuneti daca sunt noduri izolate in graf

Ex

Bac.in

N=4

Se va afisa

Gradele 2 1 2 1

Nu sunt varfuri izolate.

Se dau doua numere naturale a si b citite de la tastatura, a de cel mult 9 cifre , b<=10. Afisati numarul a in baza b.

Ex:

A=18

B=2

Se va afisa 10010

Se citeste de la tastatura un numar natural a si un numar natural b (a, b de cel mult 9 cifre). Scrieti cele doua numere in baza 2 pe 32 biti si spuneti cate pozitii dintre cele 32 contin cifre disticte.

Ex.

A=27

B=13

A este 000000000000000000000000000011011

B este 000000000000000000000000000001101

Se va afisa 3.

Se citeste de la tastatura numarul n. Generati in fisierul bac.out primele n numere prime, cate 10 pe fiecare linie.

Ex.

N=40

Bac.out

Generati toate numerele naturale de 5 cifre care au proprietatea ca suma cifrelor este divizor al produsului cifrelor.

Ex.

Un numar este 12345 in care are suma cifrelor 15 si produsul 120.

Pentru un numar natural n citit de la tastatura (de cel mult 8 cifre) afisati al p-lea numar prim strict mai mare decat numarul.

Ex. N=20

P=4

se va afisa 37

Sa se calculeze produsul primilor n termeni ai sirului lui Fibonacci definit astfel :f1=1, f2=1, fn=fn-1+fn-2 pentru n>=3;

Ex : n=6, produsul este 240.

Pentru un numar intreg n dat sa se calculeze expresia de mai jos :

s=12+42+72+…+(3*n-2)2

Ex : n=5, s=335.

Sa se calculeze produsul a doua numere naturale prin adunari repetate.


Sa se determine toate numerele intregi de 3 cifre abc cu proprietatea ca numarul este egal cu suma cuburilor cifrelor.

Ex : 371=33+53+13.

Sa se determine daca 2 numere sunt termeni consecutivi ai sirului lui Fibonacci.

Ex : 55 si 89 sunt termeni consecutivi ai sirului lui Fibonacci.

Sa se afiseze primele n numere care au suma cifrelor m

Ex :n=10, m=4 : 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 20, 21.

Se citesc perechi de numere pana la intalnirea valorii 0. Sa se afiseze doar acele perechi alcatuite din numere prime intre ele. Sa se precizeze cate sunt in total.

Ex: (3 27) (5 12) (8 13) (2 46) (13 17) (0 0)

Se va afisa 5 12, 8 13, 13 17

3 perechi

Sa se scrie un program care afiseaza pe ecran continutul unui fisier text cu nume citit de la tastatura.

Sa se creeze un fisier text care contine toate numerele cuprinse intre a si b formate din cifre identice. Valorile lui a si b se citesc de la tastatura.

Ex : a=10, b=150 fisierul de iesire va arata astfel : 11, 22, 33, …, 99, 111 .

Din fisierul “numere. in” se citesc mai multe numere intregi. Ele sunt scrise in fisier pe mai multe linii. Numerele de pe aceeasi linie sunt separate prin spatiu. Sa se scrie un program care construieste fisierul text “numere. out” continand numarul cel mai mare si numarul cel mai mic din fiecare linie a fisierului “numere. in”. Cele doua numere se vor scrie pe aceeasi linie separate prin spatiu.

Ex : “numere. in” :

10 9 13 57 3

32 53 9

6“numere. out” :

3 57

9 53

6 6

Se citesc numere pana la intalnirea valorii 0. Sa se realizeze un program care afiseaza pentru fiecare numar citit numarul de aparitii al unei cifre specificate de la tastatura.

Sa se realizeze un program care sa calculeze maximul dintre trei numere folosind o functie ce calculeaza maximul dintre doua numere si o alta care foloseste prima functie si care intoarce maximul dintre cele trei numere.

Se citeste din fisierul „matrice. txt” o matrice patratica de ordin n. Pe prima linie din fisier se gaseste numarul de linii, iar pe liniile urmatoare elementele matricei. Realizati un program care verifica daca matricea este simetrica.

Fisierul “sir. in” contine pe o singura linie, separate prin caracterul blanc un sir de numere. Sa se scrie in fisierul “sir. out” elementele prime din acest sir.

Se da un fisier text cu mai multe linii. Sa se copieze aceste linii in alt fisier text in ordinea descrescatoare a lungimilor liniilor.

Sa se realizeze un program care verifica daca un numar n natural este numar prim.

Sa se realizeze un program care verifica daca un numar n natural este termen in sirul lui Fibonacci.

Sa se realizeze un program care verifica daca     un numar n natural este numar perfect.

Se dau doua numere intregi a si b, ce reprezinta numaratorul, respectiv numitorul unei fractii. Sa se realizeze un program care afiseaza fractia adusa la forma ireductibila.

Sa se realizeze un program care sa testeze daca un vector cu n elemente poate reprezenta o multime ( in sens matematic)

Sa se realizeze un program care afiseaza numarul de aparitii al elementului maxim dintr-un sir dat cu n elemente numere reale.

Se dau doi vectori A si B cu n si respectiv m elemente ce reprezinta doua multimi. Sa se determine multimea ce reprezinta intersectia celor doua multimi date.

Sa se ordoneze un vector dat cu n elemente intregi prin metoda bulelor.

Sa se determine produsul a doua matrice date A(m,n) si B(n,p).

Sa se ordoneze crescator elementele de pe diagonala principala a unei matrice patratice folosind interschimbari de linii si coloane.

Sa se realizeze un program care calculeaza produsul elementelor de sub diagonala secundara a unei matrice patratice de ordin n..

Scrieti un program ce creeaza un fisier text cu date introduse de la tastatura.

Scrieti un program care afiseaza pe ecran continutul unui fisier text dat.

Scrieti un program care concateneaza doua fisiere text. Rezultatul concatenarii se va pune in primul fisier.

In fisierul NUMERE.TXT se afla mai multe numere naturale scrise cu spatiu intre ele. Sa se creeze fisierul PARE.TXT care sa contina, cate una pe linie doar acele valori din fisierul NUMERE.TXT care sunt numere pare.

Se citeste o linie din fisierul standard de intrare care cuprinde o multime de numere intregi. Sa se genereze toate submultimile acestei multimi, memorandu-le in cate o linie a fisierului text „subm.txt”. Se va afisa continutul fisierului pe ecran.

Se citeste din fisierul „graf.txt” matricea de adiacenta a unui graf neorientat. Sa se precizeze daca este conex sau nu.

Se citesc numere pana la intalnirea valorii 0. Sa se creeze un fisier „ descompun.txt ” care sa contina pe fiecare linie descompunerea in factori primi a fiecarui numar citit.

Se considera n numere naturale. Sa se determine c. m .m. d. c. al celor n numere. Datele de intrare se citesc din fisierul „input.txt” sub forma urmatoare: pe prima linie se va gasi n iar pe urmatoarele n linii numerele. Rezultatul se va afisa pe ecran.

Sa se creeze o lista liniara simplu inlantuita cu elemente numere intregi. Sa se afiseze elementele listei de la ultimul element catre primul.

Sa se realizeze un program care construieste doua liste liniare simplu inlantuite cu elemente numere intregi. Sa se concateneze cele doua liste si sa se afiseze noua lista.

Sa se realizeze un program care citeste din fisierul GRAF.TXT matricea de adiacenta a unui graf orientat (pe primul rand al fisierului se afla numarul de noduri, iar pe urmatoarele linii – matricea) si afiseaza acele noduri al caror grad interior este egal cu gradul exterior.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1868
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site