Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


Analiza activitatii de productie si comercializare

baze de date+ Font mai mare | - Font mai mic 1. Analiza activitatii de productie si comercializare

Baza de dateNr.

crt.

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

Evolutie

Cifra de afaceri(mii lei)

Numarul mediu de

salariati

Productia exercitiului

Valoarea medie a mijloacelor fixe

Valoarea medie a mijloacelor fixe

active

Cheltuieli provenite de la terti

(consumuri intermediare)

Timp mediu lucrat de un salariat

(ore)

Fond total de timp de munca

(ore-om)

Productivitatea medie orara

(mii lei/ora-om)

Valoarea adaugata

Cerinte:

 1. Calculul indicilor si analiza dinamicii indicatorilor valorici ai productiei in corelatie.
 2. Analiza factoriala a cifrei de afaceri , pe baza modelelor multiplicative cu trei, respectiv cu cinci factori.
 3. Analiza factoriala a valorii adaugate.

Exemple de probleme-grila

Cifra de afaceri este un indicator :

a)      de dimensionare a activitatii de investitii

b)      de rezultate

c)      de structura

d)      de eficienta

e)      de dimensionare a costurilor

Indicele numarului mediu de salariati = 103 %

Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe = 104 %

Indicele valorii medii anuale a mijloacelor fixe active = 107 %

Indicele productiei fabricate = 109 %

Aceasta situatie semnifica:

a) cresterea eficientei mijloacelor fixe si reducerea gradului de inzestrare tehnica a muncii si a productivitatii muncii

b) cresterea gradului de inzestrare tehnica a muncii si a ponderii mijloacelor fixe active si sporirea productivitatii muncii si a eficientei mijoacelor fixe.

c) cresterea productivitatii muncii si a gradului de inzestrare tehnica a muncii si reducerea eficientei mijoacelor fixe

d) sporirea productivitatii muncii si a eficientei mijoacelor fixe si scaderea gradului de inzestrare a muncii

e) sporirea productivitatii muncii si reducerea ponderii mijloacelor fixe active

3. In analiza cifrei de afaceri, fondul total de timp de munca reprezinta:

a) un factor direct de actiune, de gradul I, alaturi de cifra de afaceri medie orara

b) un factor indirect de actiune, de gradul I, alaturi de cifra de afaceri medie orara

c) un factor direct de actiune, de gradul II, alaturi de cifra de afaceri medie orara

d) un factor indirect de actiune, de gradul II, alaturi de cifra de afaceri medie orara

e) nu exista nici o relatie intre cifra de afaceri medie orara si fondul total de timp de munca.

4. Indicele productiei exercitiului = 104 %

Indicele productiei marfa = 109 %

Indicele cifrei de afaceri = 118 %

a)      au crescut stocurile de productie neterminata si a scazut stocul de produse finite

b)      a scazut stocul de productie neterminata si a crescut cel de produse finite.

c)      au crescut stocurile de productie neterminata si cele de produse finite

d)      au crescut vanzarile si stocurile de productie neterminata si produse finite

e)      s-au redus stocurile de productie in curs de executie si stocurile de produse finite

5. Raportul intre indicele cifrei de afaceri si indicele productiei exercitiului este de 0,67. Aceasta se explica prin:

a) cresterea gradului de satisfacere a clientului

b) reducerea ponderii productiei stocate in productia exercitiului

c) reducerea volumului cheltuielilor

d) cresterea gradului de valorificare a productiei fabricate

e) cresterea ponderii productiei stocate in productia exercitiului

Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de "+73.070 mii lei". Aceasta situatie semnifica :

a)      scaderea valorii adaugate pe produs

b) cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mica fata de media valorii adaugate pe intreprindere

c) cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mare decat media valorii adaugate pe inteprindere

d) cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare decat media valorii adaugate la 1 leu productie pe intreprindere

e) scaderea ponderii produsului cu valoare adaugata la 1 leu productie sub media efectiva pe intreprindere .

Pe baza indicatorilor: mii lei

Nr.

crt

INDICATORI

N - 1

N

1.

Productia exercitiului (mii lei)

10.500.000

12.000.000

2.

Fondul total de timp de munca (ore)

420.000

400.000

3.

Valoarea medie adaugata la 1 leu productie (lei)

0,38

0,40

Influenta productivitatii medii orare asupra valorii adaugate este de:

a)      - 800 mil lei c) +760 mil. lei e) + 800 mil. lei

b)      + 700 mil lei d) -760 mil. lei

8. Indicele numarului de personal = 85 %

Indicele productivitatii anuale a muncii

(calculata pe baza productiei exercitiului) = 116 %

Indicele cifrei de afaceri = 110 %

Aceasta semnifica :

a) au crescut productivitatea muncii si gradul de valorificare a productiei exercitiului si a scazut numarul de personal

b) au scazut numarul de personal si gradul de valorificare a productiei exercitiului si a crescut productivitatea muncii

c) au crescut productivitatea muncii si gradul de valorificare a productiei exercitiului si a scazut productia exercitiului

d) au scazut gradul de valorificare a productiei exercitiului si productivitatea muncii

e) au scazut productia exercitiului, productivitatea muncii si gradul de valorificare a productiei exercitiului.

Pe baza indicatorilor:    mil lei

Nr.crt

INDICATORI

N - 1

N

1.

Numar mediu de salariati

400

350

2.

Productia exercitiului

22.900

22.400

3.

Cifra de afaceri

22.255

21.160

Influenta gradului de valorificare a productiei exercitiului asupra cifrei de afaceri este de:

c)      + 600 mil lei

d)      - 609 mil lei

e)      + 550 mil lei

f)       - 600 mil lei

g)      + 620 mil lei.

Influenta modificarii structurii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este de "+10.000 mii lei". Aceasta situatie semnifica :

a)      scaderea valorii adaugate pe produs

b)      cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mica fata de media valorii adaugate pe intreprindere

c)      cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mare decat media valorii adaugate la 1 leu productie pe intreprindere

d)      cresterea ponderii produselor cu valoare adaugata unitara mai mare decat media valorii adaugate pe inteprindere

e)      scaderea ponderii produsului cu valoare adaugata la 1 leu productie sub media efectiva pe intreprindere .

Valoarea adaugata este un indicator de :   

a)          dimensionare a activitatii de investitii

b)          structura

c)          rezultate

d)          eficienta

e)          efort.

 1. Analiza cheltuielilor intreprinderii

Baza de date

Nr.

crt.

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

Evolutie

Venituri totale(mii lei)

Cheltuieli totale

Cifra de afaceri

Cifra de afaceri recalculata

x

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri ,

din care :

- variabile

- fixe

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri recalculate (Ic = 131,7%)

x

Cheltuieli la 1000 lei cifra de afaceri (lei), din care :

- variabile

- fixe

Cheltuieli cu materialele

Cheltuieli cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri (lei)

Cheltuieli cu amortizarea

Valoarea medie a mijloacelor fixe

Cota medie de amortizare

Cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri (lei)

Cheltuieli cu salariile

Numarul mediu de

salariati

Fond total de timp de munca

(ore-om)

Salariul mediu anual

Productivitatea medie anuala

Salariul mediu orar

Cheltuieli cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri (lei)

Cheltuielile cu dobanzile

Suma creditelor atrase

Active circulante

Eficienta utilizarii activelor circulante

x

Cota de finantare externa a exploatarii(%)

Costul anual al finantarii

Cheltuieli cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri (lei)

Cerinte:

 1. Calculul indicilor si analiza dinamicii indicatorilor de cheltuieli, in corelatie.
 2. Analiza factoriala a cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri.
 3. Analiza factoriala a cheltuielilor variabile, respectiv fixe la 1000 lei cifra de afaceri.
 4. Analiza factoriala a cheltuielilor cu materialele la 1000 lei cifra de afaceri si a amortizarii la 1000 lei cifra de afaceri.
 5. Analiza factoriala a cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri. Corelatia dintre dinamica salariului mediu anual si productivitatea muncii.
 6. Analiza factoriala a cheltuielilor cu dobanzile la 1000 lei cifra de afaceri.

Exemple de probleme-grila

Influenta modificarii preturilor de vanzare asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri este de "-10 lei ". Aceasta reprezinta o :

a)      situatie negativa, datorita scaderii preturilor de vanzare

b)      situatie pozitiva, datorita cresterii preturilor de vanzare

c)      situatie negativa, datorita cresterii preturilor de vanzare

d)      situatie pozitiva, datorita scaderii preturilor de vanzare

situatie pozitiva, datorita cresterii costurilor de productie

2. O firma inregistreaza urmatoarea evolutie a indicatorilor:

Indicele fondului de salarii = 96%

Indicele salariului mediu anual = 104%

Indicele productivitatii medii anuale a muncii = 105%

Situatia semnifica:

a.       diminuarea numarului mediu de salariati si mentinerea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare la nivelul din perioada de referinta ;

b.      cresterea numarului mediu de salariati si a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare;

c.       scaderea numarului mediu de salariati si cresterea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare;

d.      diminuarea numarului mediu de salariati si a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare;

e.       cresterea numarului mediu de salariati si scaderea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare.

3. Pe baza urmatoarelor date :

Nr.

Crt.

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

Cheltuieli cu amortizarea (mil lei)

Valoarea medie a mijloacelor fixe

Cifra de afaceri

Cuantificati influenta valorii medii a mijloacelor fixe asupra variatiei cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri fata de perioada precedenta :

a.       +1,69 lei ;

b.      - 1,69 lei ;

c.       +76,96 lei ;

d.      -76,96 lei ;

e.       - 6,36 lei.

4. Influenta salariului mediu anual asupra cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri se cuantifica astfel :

a)

b)

c)

d)

e)

Indicele costului material=121%

Indicele productiei vandute=98%

Indicele cifrei de afaceri=104%

a)      se reduce eficienta cheltuielilor cu materialele, nivelul cheltuielilor cu materialele si pretul de vanzare al produselor ;

b)      creste eficienta cheltuielilor cu materialele, nivelul cheltuielilor cu materialele si pretul de vanzare al produselor ;

c)      se reduce eficienta cheltuielilor cu materialele, creste nivelul cheltuielilor cu materialele si pretul de vanzare al produselor ;

d)      se reduce eficienta cheltuielilor cu materialele, creste nivelul cheltuielilor cu materialele si scade pretul de vanzare al produselor ;

e)      creste eficienta cheltuielilor cu materialele, scade nivelul cheltuielilor cu materialele si pretul de vanzare al produselor 

Nr.

Crt.

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

Cifra de afaceri(mil lei)

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in :

preturi ale perioadei precedente

costuri ale perioadei precedente

Cuantificati influenta modificarii structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri :

a)      + 75,9 lei;

b)      +1,02 lei ;

c)      - 21,25 mil lei ;

d)      + 1,25 lei ;

e)     

Indicele cheltuielilor de exploatare=125%

Indicele cheltuielilor salariale=122%

Indicele numarului de salariati=96%

Indicele veniturilor din exploatare=119%

a)      scade salariul mediu anual, ponderea cheltuielilor salariale in cheltuielile de exploatare si eficienta cheltuielilor de exploatare;

b)      creste salariul mediu anual, ponderea cheltuielilor salariale in cheltuielile de exploatare si scade eficienta cheltuielilor de exploatare;

c)      scade salariul mediu anual, se reduce ponderea cheltuielilor salariale in cheltuielile de exploatare si creste eficienta cheltuielilor de exploatare;

d)      creste salariul mediu anual, se reduce ponderea cheltuielilor salariale in cheltuielile de exploatare si eficienta cheltuielilor de exploatare;

e)      scade salariul mediu anual, creste ponderea cheltuielilor salariale in cheltuielile de exploatare si se reduce eficienta cheltuielilor de exploatare;

8. Indicele salariului mediu anual este mai mare decat indicele productivitatii anuale a muncii, fapt ce reflecta :

a)      consecinte nefavorabile ale utilizarii timpului de munca ;

b)      cresterea cheltuielilor de exploatare pe seama salariilor ;

c)      cresterea cheltuielilor cu salariile la 1000 lei cifra de afaceri ;

d)      sporirea eficientei utilizarii resurselor umane ;

e)      ineficienta utilizarii factorilor de productie.

9. Factorii care influenteaza modificarea cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri totale sunt,in ordine:

a)      structura productiei vandute, costul variabil;

b)      volumul productiei vandute, pretul si costul variabil;

c)      structura productiei vandute, pretul si costul variabil;

d)      structura productiei, cheltuielile variabile la 1000 lei venituri pe activitati;

e)      cheltuieli variabile la 1000 lei venituri pe activitati,structura productiei si pretul.

3. Analiza potentialului uman si material

Baza de date

Nr.

crt.

Indicatori

Perioada precedenta

Perioada curenta

Indici (%)

Cifra de afaceri (mil lei)

Numar mediu salariati

Numar de zile

Durata unei zile de lucru(ore)

Productivitatea anuala(mil lei/sal)

Productivitatea zilnica (mil lei/zi-om)

Productivitate orara (mil lei/ora-om)

Valoarea medie a mijloacelor fixe (mil lei)

Valoarea medie a mijloacelor fixe active

Cifra de afaceri la 1000 lei mijloace fixe (lei)

Cerinte:

Calculul indicilor si analiza dinamicii indicatorilor, in corelatie.

Analiza factoriala a productivitatii anuale a muncii.

Analiza factoriala a cifrei de afaceri la 1000 lei mijloace fixe.

Exemple de probleme-grila

 1. Pe baza urmatoarelor date :

Nr.

Crt.

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

Cifra de afaceri(mil lei)

Numar mediu salariati

Numar de zile

Durata unei zile de lucru(ore)

Cuantificati influenta duratei unei zile de lucru asupra variatiei productivitatii medii anuale fata de perioada precedenta :

a.       +1355,6 mil lei /sal

b.      -1355,6 mil lei/sal

c.       +349,9 mil lei/sal

d.      -349,9 mil lei/sal

 1. O firma inregistreaza urmatoarea evolutie a indicatorilor:

Indicele cifrei de afaceri = 106%

Indicele numarului mediu de salariati = 101%

Indicele productivitatii medii zilnice a muncii = 108%

Indicele cifrei de afaceri la1000 lei mijloace fixe = 98%

Situatia semnifica:

a.       diminuarea valorii medii a mijloacelor fixe si cresterea numarului de zile efectiv lucrate;

b.      diminuarea valorii medii a mijloacelor fixe si a numarului de zile efectiv lucrate;

c.       cresterea valorii medii a mijloacelor fixe si a numarului de zile efectiv lucrate;

d.      cresterea valorii medii a mijloacelor fixe si diminuarea numarului de zile efectiv lucrate.

 1. In situatia reflectata de nivelul indicilor :

Indice valoare adaugata = 137%

Indice mijloace fixe = 103%

Indice mijloace fixe indirect productive = 105%

Se poate spune ca :

a.       s-a redus ponderea mijloacelor fixe in afara exploatarii in total mijloace fixe si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe ;

b.      a crescut ponderea mijloacelor fixe in afara exploatarii in total mijloace fixe si s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe ;

c.       s-a redus ponderea mijloacelor fixe active in total mijloace fixe si a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe ;

d.      s-a redus ponderea mijloacelor fixe active in total mijloace fixe si a crescut valoarea mijloacelor fixe la 1000 lei valoare adaugata.

Indicatorul "Cifra de afaceri*1000/Mijloace fixe" exprima:

a)      dimensiunea investitiilor efectuate de firma

b)      rezultatul legat de utilizarea factorilor de productie

c)      structura mijloacelor fixe

d)      rentabilitatea utilizarii mijloacelor fixe

e)      eficienta utilizarii mijloacelor fixe

4. Analiza rentabilitatii intreprinderii

Baza de date

Nr. Crt.

Indicatori

Perioada precedenta

Perioada curenta

Indici(%)

Venituri totale, din care:

Venituri din exploatare, din care:

Cifra de afaceri

Cheltuieli totale, din care:

Cheltuieli de exploatare, din care:

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

Rezultatul brut al exercitiului, din care:

Rezultatul din exploatare, din care:

Profitul aferent cifrei de afaceri

Profitul net

Cifra de afaceri recalculata

x

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri recalculate

x

Active de exploatare

Active totale

Capitaluri proprii

Rata rentabilitatii veniturilor(%)

Rata rentabilitatii resurselor consumate(%)

Rata rentabilitatii comerciale(%)

Rata rentabilitatii economice a activului(%)

Rata rentabilitatii financiare(%)

Cerinte:

 1. Calculul indicilor si analiza dinamicii indicatorilor, in corelatie.
 2. Analiza factoriala a :

profitului brut

rezultatului exploatarii

profitului aferent cifrei de afaceri

 1. Analiza ratelor de rentabilitate
 2. Analiza riscului de exploatare (pragului de rentabilitate) la nivel de produs, pe baza urmatoarelor informatii:

cheltuielile fixe = 16 mil lei

pretul de vanzare = 5000 lei

costul variabil = 3000 lei

profitul sperat = 25 mil lei

capacitatea de productie = 40000 bucati

Exemple de grile

Pe baza urmatoarelor date :

Nr.

Crt.

Indicatori

Perioada

precedenta

Perioada

curenta

Cifra de afaceri(mil lei)

Cheltuieli aferente cifrei de afaceri

Volumul efectiv al productiei vandute exprimat in :

preturi ale perioadei precedente

costuri ale perioadei precedente

Cuantificati influenta structurii productiei vandute asupra variatiei profitului aferent cifrei de afaceri :

a.      

b.      - 990 lei ;

c.       - 21,25 mil lei ;

d.      + 21,25 lei ;

e.      

O firma inregistreaza urmatoarea evolutie a indicatorilor:

Indicele veniturilor totale = 130%

Indicele activului total = 109%

Indicele ratei rentabilitatii veniturilor = 98%

Situatia semnifica:

a.       accelerarea vitezei de rotatie a activului total si cresterea ratei de rentabilitate economica a activului;

b.      accelerarea vitezei de rotatie a activului total si scaderea ratei de rentabilitate economica a activului;

c.       incetinirea vitezei de rotatie a activului total si cresterea profitului brut ;

d.      incetinirea vitezei de rotatie a activului total si cresterea ratei de rentabilitate a costurilor ;

e.       cresterea profitului brut si scaderea ratei de rentabilitate economica a activului.

Indicele parghiei financiare = 101%

Indicele ratei rentabilitatii nete a veniturilor = 105%

Indicele ratei rentabilitatii financiare = 102%

a)      A crescut rata rentabilitatii veniturior, parghia financiara si s-a redus numarul de rotatii ale activului ;

b)      Au crescut rata rentabilitatii veniturilor, parghia financiara si numarul de rotatii ale activului ;

c)      A crescut parghia financiara si s-au redus numarul de rotatii ale activului si rata rentabilitatii veniturilor ;

d)      S-au redus parghia financiara, rata rentabilitatii veniturilor si numarul de rotatii ale activului.

Se dau urmatoarele informatii :

Cheltuieli fixe = 240 mil. lei

Pret = 16 000 lei/bucata

Cheltuieli variabile = 12 000/bucata

Capacitatea de productie = 250 000 bucati

Nivelul productiei critice si gradul de utilizare a capacitatii de productie in pragul de rentabilitate sunt de:

a)      15 000 bucati, 25% ;

b)      50 000 bucati, 38% ;

c)      40 000 bucati, 15% ;

d)      60 000 bucati, 24%.

 1. Analiza financiara pe baza de bilant (a pozitiei financiare a firmei)

Baza de date

Bilant patrimonial

Nr.crt.

Indicatori

Perioada precedenta

Perioada curenta

structura per. preced.

structura per. curenta

Indici (%)

Activ imobilizat

Activ circulant, din care:

stocuri

creante

disponibilitati

Activ total

Capitaluri proprii

Datorii totale, din care:

credite pe termen lung

credite pe termen scurt

obligatii curente

Pasiv total

Cerinte:

 1. Analiza ratelor de structura    ale activului si pasivului
 2. Analiza patrimoniului net si a finantarii acestuia
 3. Analiza echilibrului financiar:

pe baza corelatiei FR-NFR-TN

pe baza ratelor de echilibru financiar

 1. Analiza corelatiei creante-obligatii; analiza factoriala a vitezei de rotatie a activelor circulante
 2. Analiza lichiditatii si solvabilitatii

Exemple de probleme-grila

1. Fondul de rulment poate fi definit ca :

a. parte a capitalului propriu care finanteaza activele imobilizate ;

b. parte a capitalului permanent care depaseste valoarea activelor imobilizate si este destinat finantarii exploatarii ;

c. excedentul activelor circulante peste valoarea datoriilor pe termen lung ;

d. parte a capitalului propriu ce finanteaza exploatarea ;

e. parte a capitalului permanent ce finanteaza activele imobilizate.

2. O firma inregistreaza urmatoarea evolutie a indicatorilor:

Indicele activelor circulante = 104%

Indicele datoriilor pe termen scurt = 109%

Indicele cifrei de afaceri = 120%

Situatia semnifica:

a.         cresterea ratei lichiditatii restanse si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante;

b.         scaderea ratei lichiditatii generale si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante;

c.         cresterea ratei lichiditatii restanse si accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante;

d.         scaderea ratei lichiditatii generale si accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante;

e.         cresterea ratei lichiditatii generale si incetinirea vitezei de rotatie a activelor circulante.

3.Rata  Fond de rulment/Stocuri  reprezinta :

a.       o rata de structura a pasivului ;

b.      o rata de echilibru financiar ;

c.       o rata de indatorare ;

d.      o rata de lichiditate.

4.Daca :

Indicele AT = 101%

Indicele DT = 112%

Atunci :

a.       scade rata de indatorare globala a firmei ;

b.      creste solvabilitatea globala a firmei ;

c.       se reduce patrimoniul net al firmei ;

d.      a. si b.

5. Daca  cifra de afaceri/creante  este de 4,2, atunci durata de imobilizare a creantelor este de :

a.       365 zile ;

b.      234,1 zile ;

c.       121.5 zile ;

d.      85,7 zile.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1435
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved