Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


Functii matematice in EXCEL

excel

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
BINOMDIST Calculeaza probabilitatea individuala de repartitie binomiala
EXCEL
LUCRUL IN EXCEL CU MAI MULTE REGISTRE DESCHISE SIMULTAN
LISTE
STDEVA Estimeaza abaterea standard pe baza unui esantion
Proiect in Excel
Modificarea configuratiei paginii
Efectuarea calculelor folosind formule si functii
Trusa de instrumente Chart
Cum sprijina MS Excel contabilitatea manageriala - Exemple


Functii matematice in EXCEL

ABS

Returneaza valoarea absoluta (modulul) dintr-un numar.

Sintaxa: ABS(numar)
Exemple: ABS(2)=2; ABS(-2)=2

CEILING

Returneaza numarul rotunjit prin adaus la cel mai apropiat multiplu specificat.

Sintaxa: CEILING(numar,multiplu)

Observatii

 • Daca unul din argumente nu este numeric, CEILING returneaza #VALUE!
 • Daca numarul si multiplul au semne diferite, CEILING returneaza #NUM!

Exemple

Formula

Descriere (Rezultat)

=CEILING(2.5, 1)

Rotunjeste 2.5 la cel mai apropiat multiplu de 1 (3)

=CEILING(-2.5, -2)

Rotunjeste -2.5 la cel mai apropiat multiplu de -2 (-4)

=CEILING(-2.5, 2)

Returneaza eroare pentru ca –2.5 si 2 au semne diferite (#NUM!)

=CEILING(1.5, 0.1)

Rotunjeste 1.5 la cel mai apropiat multiplu de 0.1 (1.5)

=CEILING(0.234, 0.01)

Rotunjeste 0.234 la cel mai apropiat multiplu de 0.01 (0.24)

COMBIN

Returneaza numarul de combinatii posibile pentru un numar dat de elemente

Sintaxa: COMBIN(numar_elemente, numar_elemente_din_fiecare_combinatie)

Observatii

 • Valorile numerice sunt trunchiate la valori intregi
 • Daca orice argument nu este un intreg, COMBIN returneaza #VALUE!
 • Daca numar elemente < 0, numar_elemente_din_fiecare_combinatie < 0, sau numar elemente < numar_elemente_din_fiecare_combinatie, COMBIN returneaza valoarea de eroare #NUM!

O combinare este orice set de elemente, in care ordinea nu conteaza. Combinarile sunt distincte de permutari, pentru care ordinea elementelor conteaza. Numarul de combinari este dat de formula:

unde n este numar elemente , iar k este numar_elemente_din_fiecare_combinatie

Exemplu:COMBIN(8,2) reprezinta numarul de echipe de 2 jucatori, formate din 8 candidati (28)

COUNTIF

Determina numarul de celule care indeplinesc criteriul dat.

Sintaxa: COUNTIF(domeniu,criteriu)

Exemple:

A

B

Formula

Rezultat

mere

=COUNTIF(A1:A4,'mere')

Numarul de celule cu mere din coloana A (2)

portocale

=COUNTIF(B1:B4,'>33')

Numarul de celule cu o valoare mai mare de 33 din coloana B (3)

piersici

mere

EVEN

Returneaza numarul rotunjit la cel mai apropiat intreg par.

Sintaxa: EVEN(numar)

Exemple

Formula

Descriere (Rezultat)

=EVEN(1.5)

Rotunjeste 1.5 la cel mai apropiat intreg par (2)

=EVEN(3)

Rotunjeste 3 la cel mai apropiat intreg par (4)

=EVEN(2)

Rotunjeste 2 la cel mai apropiat intreg par (2)

=EVEN(-1)

Rotunjeste -1 la cel mai apropiat intreg par (-2)

EXP

Returneaza e ridicat la puterea specifiacta. e 2.71828182845904, reprezinta baza logaritmului natural.

Sintaxa: EXP(numar)

FACT

Returneaza factorialul dintr-un numar. Factorialul unui numar este egal cu 1*2*3** numar.

Sintaxa: FACT(numar)

Exemple:  FACT(5) FACT(1.9)=1; FACT(0)=1; FACT(-1) -> (#NUM!)

FACTDOUBLE

Returneaza factorialul dublu al unui numar.

Sintaxa: FACTDOUBLE(number)

Observatii:

 • Daca numarul este par: n!!=n(n-2)(n-4)(4)(2)
 • Daca numarul este impar: n!!=n(n-2)(n-4)(3)(1)

Exemple: FACTDOUBLE(6)=48; FACTDOUBLE(7)=105

FLOOR

Rotunjeste prin lipsa primul argument al functiei, spre cel mai apropiat multiplu al celui de al doilea argument.

Sintaxa: FLOOR(numar1, numar2)

Observatii:

 • Daca numar1 si numar2 au semne diferite, FLOOR returneaza #NUM!
 • Daca numar2 este un numar intreg, numar1 ramane neschimbat.

Exemple: FLOOR(2.5, 1)=2; FLOOR(-2.5, -2)=-2; FLOOR(-2.5, 2)= (#NUM!)

GCD

Returneaza cel mai mare divizor comun a doua sau mai multe numere naturale (maxim 29).

Sintaxa: GCD(numar1,numar2, )

Exemple: GCD(5, 2)=1; GCD(24, 36)=12; GCD(7, 1)=1

INT

Rotunjeste un numar prin lipsa, la cel mai apropiat numar intreg.

Sintaxa: INT(numar)

Exemple:  INT(8.9)=8; INT(-8.9)=-9; 19.5- INT(19.5)=0.5

LCM

Returneaza cel mai mic multiplu comun a doua sau mai multe numere naturale (cel mult 29). LCM se foloseste la adunarea fractiilor cu numitori diferiti.

Sintaxa: LCM(numar1,numar2, )

Exemple:  LCM(5, 2)=10; LCM(24, 36)=72

LN

Returneaza logaritmul natural dintr-un numar.

Baza logaritmului natural este constanta e (2.71828182845904).

Sintaxa: LN(numar)

Observatii: Functia LN este inversa functiei EXP .

Exemple:  LN(86)= 4.454347; LN(2.7182818)=1; LN(EXP(3))=3

LOG

Returneaza logaritmul dintr-un numar in baza specificata. Daca baza este omisa se considera 10.

Sintaxa: LOG(numar,baza)

Exemple:  LOG(10)=1; LOG(8, 2)=3; LOG(86, 2.7182818)=4.454347

LOG10

Returneaza logaritmul in baza 10 dintr-un numar.

Sintaxa: LOG10(numar)

Exemple: LOG10(86)= 1.934498451; LOG10(10)=1; LOG10(1E5)=5; LOG10(10^5)=5

MOD

Returneaza restul impartirii a doua numere. Rezultatul are acelasi semn cu cel de al doilea numar.

Sintaxa: MOD(numar1, numar2)

Observatii:

Daca numar2 este 0, MOD returneaza valoarea de eroare #DIV/0!

Functia MOD poate fi scrisa in functie de INT astfel:

MOD(n1,n2) = n1 – n2*INT(n1/n2)

Exemple:MOD(3, 2)=1; MOD(-3, 2)=1; MOD(3, -2)=-1; MOD(-3, -2)=-1

MROUND

Rotunjeste numarul la multiplul dorit.

Sintaxa: MROUND(numar,multiplu)

Observatii: MROUND rotunjeste prin adaus daca restul impartirii numarului la multiplu este mai mare sau egal decat jumatate din valoarea multiplului.

Exemple:  MROUND(10, 3)=9; MROUND(-10, -3)=-9; MROUND(1.3, 0.2)=1.4; MROUND(5, -2)= (#NUM!)

ODD

Returneaza numarul rotunjit la cel mai apropiat intreg impar.

Sintaxa: ODD(numar)

Exemple:  ODD(1.5)=3; ODD(3)=3; ODD(2)=3; ODD(-1)=-1; ODD(-2)=-3

PI

Returneaza valoarea numarului constant PI cu 15 zecimale exacte: 3.14159265358979.Sintaxa: PI( )

Exemple: PI()=3.14159265358979; PI()/2=1.570796327; PI()*(A2^2)= 28.27433388

POWER

Returneaza rezultatul ridicarii la putere a unui numar.

Sintaxa: POWER(numar,putere)

Observatii: In locul functiei poate fi folosit operatorul '^', ca in expresia 5^2(5 la puterea a 2-a).

Exemple: POWER(5,2)=25; POWER(98.6,3.2)= 2401077; POWER(4,5/4)= 5.656854

PRODUCT

Returneaza produsul numerelor(maxim 30) date ca argumente in functie.

Sintaxa: PRODUCT(numar1,numar2,)

Exemple:

A

B

C

=PRODUCT(A1:A3)

=PRODUCT(A1:A3, 2)

QUOTIENT

Returneaza catul impartirii a doua numere.

Sintaxa: QUOTIENT(numerator,denominator)

Exemple: QUOTIENT(5, 2)=2; QUOTIENT(4.5, 3.1)=1; QUOTIENT(-10, 3)=-3

RAND

Returneaza un numar aleator din intervalul

Sintaxa: RAND( )

Observatii:

 • Pentru a genera un numar aleator intre a si b, folositi formula: RAND()*(b-a)+a
 • Daca doriti sa folositi functia RAND pentru a genera un numar aleator, dar nu doriti ca numarul obtinut sa se schimbe de fiecare deschidere a paginii de calcul, puteti insera =RAND() in bara de formule si apoi sa apasati F9, schimband astfel formula intr-un numar constant.

Exemple: RAND() –un numar aleator intre 0 si 1; RAND()*100- un numar aleator intre 0 si 100

RANDBETWEEN

Returneaza un numar aleator cuprinse intre numar1 si numar2.

Sintaxa: RANDBETWEEN(numar1, numar2)

Exemple: RANDBETWEEN(1,100) un numar aleator intre 1 si 100;

RANDBETWEEN(-1,1) un numar aleator intre -1 si 1.

ROMAN

Converteste un numar arab intr-un numar roman, rezultatul fiind de tip text.

Sintaxa: ROMAN(numar,forma)

Forma este un numar ce specifica tipul de numar roman dorit.

Forma

Tip

0 sau omis

Clasic.

Mai concis.

Mai concis.

Mai concis.

Simplificat.

TRUE

Clasic.

FALSE

Simplificat.

Observatii:

 • Daca numarul este negativ sau mai mare decat 3999 se returneaza #VALUE!

Exemple ROMAN(499,0) =CDXCIX; ROMAN(499,1)= LDVLIV; ROMAN(499,2)= XDIX; ROMAN(499,3)= VDIV; ROMAN(499,4)= ID; ROMAN(2013,0) =MMXIII

ROUND

Rotunjeste un numar la numarul specificat de zecimale.

Sintaxa: ROUND(numar,num_zecimale)

Observatii:

 • Daca num_zecimale > 0, numarul va fi rorunjit in dreapta punctului zecimal
 • Daca num_zecimale = 0, numarul va fi rotunjit la cel mai apropiat intreg
 • Daca num_zecimale < 0, numarul va fi rorunjit in stanga punctului zecimal

Exemple: ROUND(2.15, 1)=2.2; ROUND(2.149, 1)=2.1; ROUND(-1.475, 2)=-1.48; ROUND(21.5, -1)=20;

ROUNDDOWN

Rotunjeste prin lipsa un numar real la numarul de zecimale specificat.

Sintaxa: ROUNDDOWN(numar,num_zecimale)

Exemple: ROUNDDOWN(2.15, 1)=2.1 ROUNDDOWN(-1.475, 2)=-1.47 ROUNDDOWN(3.2, 0)=3 ROUNDDOWN(31415.92654, -2)=31400

ROUNDUP

Rotunjeste prin adaos un numar real la numarul de zecimale specificat.

Sintaxa: ROUNDUP(numar,num_zecimale)

Exemple: ROUNDUP(3.2,0)=4 ROUNDUP(76.9,0)=77

ROUNDUP(3.14159, 3)=3.142 ROUNDUP(-3.14159, 1)=-3.2 ROUNDUP(31415.92654, -2)=31500

SQRT

Returneaza radicalul dintr-un numar pozitiv.

Sintaxa:SQRT(number)

Exemple:  SQRT(16)=4

SUBTOTAL

Returneaza subtotalul elementelor dintr-o lista. O lista cu subtotaluri se creaza folosind optiunea Subtotals din meniul Data si se poate modifica editand functia SUBTOTAL.

Sintaxa: SUBTOTAL(numar functie,ref1,ref2,)

numar_functie este un numar intre 1 si 11 care specifica functia folosita pentru calculul subtotalului din lista, dupa cum urmeaza:

numar_functie

Functie

AVERAGE

COUNT

COUNTA

MAX

MIN

PRODUCT

STDEV

STDEVP

SUM

VAR

VARP

ref1, ref2,  sunt cele maxim 29 de referinte pentru care calculam subtotalul.

Observatii

 • Daca exista alte subtotaluri in referintele ref1, ref2,… (or nested subtotals), ele sunt ignorate pentru a nu fi calculate de doua ori.

Exemple:

A

B

C

SUBTOTAL(9,A1:A4)

SUBTOTAL(1,A1:A4)SUM

Aduna toate numerele din celulele specificate (maxim 30).

Sintaxa: SUM(numar1,numar2, )

Observatii:

 • Numerele, valorile logice, si valorile text ce reprezinta numere si sunt scrise direct in lista de argumente, sunt luate in calcul (vezi B1 si B2). In acest caz, TRUE si FALSE=0
 • Daca cele de mai sus nu sunt scrise direct in lista de argumente, ci sunt scrise prin referintele lor, nu sunt luate in calcul decat valorile numerice.

Exemple:

A

B

C

=SUM(3, 2)

=SUM('5', 15, TRUE)

=SUM(A1:A5)

=SUM(A1:A5, 15)

TRUE

=SUM(A4,A5, 2)

SUMIF

Aduna valorile care indeplinesc criteriul.

Sintaxa: SUMIF(rang,criteriu,sum_rang)

Rang   este rangul celulelor pe care le evaluam.

Criteriu   este conditia sub forma de numar, expresie sau text care defineste care celule vor fi adaugate. De exemplu, criteriu poate fi 32, '32', '>32', 'mere'.

Sum_rang   sunt celulele pe care le adunam.

Observatii:

Celulele din sum_rang sunt adunate numai daca celulele corespunzatoare in rang indeplinesc criteriul.

Daca sum_rang este omis, celulele din rang vor fi insumate.

Exemple:

A

B

C

D

=SUMIF(A2:A5,'>160000',B2:B5)

SUMPRODUCT

Inmulteste componentele de pe pozitii identice din doua sau mai multe siruri de caractere (max.30) si returneaza suma acestor produse.

Sintaxa: SUMPRODUCT(sir1,sir2,sir3, )

Observatii:

 • Sirurile trebuie sa aiba aceeasi dimensiune, altfel se returneaza #VALUE!

Exemple

A

B

C

D

E

F

=SUMPRODUCT(A1:B3, C1:D3)

SUMSQ

Returneaza suma patratelor argumentelor sale (maxim 30).

Sintaxa: SUMSQ(numar1,numar2, )

Exemple: SUMSQ(3, 4)=25

TRUNC

Trunchiaza un numar real la un intreg, extragandu-i partea fractionara.

Sintaxa: TRUNC(numar,num_zecimale)

Observatii: TRUNC si INT sunt similare pentru ca ambele returneaza un numar intreg. TRUNC extrage partea fractionara a numarului, iar INT retunjeste numarul la cel mai mic intreg fata de numarul dat. INT si TRUNC sunt diferite numai cand utilizam numere negative:

TRUNC(-4.3)= -4, dar INT(-4.3)= -5

Exemple: TRUNC(8.9)=8 TRUNC(-8.9)=-8 TRUNC(PI())=3


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1660
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site