Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AccessAdobe photoshopAlgoritmiAutocadBaze de dateCC sharp
CalculatoareCorel drawDot netExcelFox proFrontpageHardware
HtmlInternetJavaLinuxMatlabMs dosPascal
PhpPower pointRetele calculatoareSqlTutorialsWebdesignWindows
WordXml


TRATAREA EXCEPTIILOR

sql

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Vederi partionate
Setare backup schedule (Wizard pentru Maintenance Plan)
TRATAREA EXCEPTIILOR
Backup manual
Avantaje SQL, ODBC, Delphi
Instalare server MySQL
Standardul SQL
Structura unei instructiuni SQL
Permisiuni necesare pt backup si restore
Scrierea cursorilor expliciti


TRATAREA EXCEPTIILOR

Obiective :
Dupa terminarea acestei prezentari veti fi in stare sa realizati urmatoarele :

- definirea exceptiilor PL/SQL

- recunoasterea exceptiilor netratate

- afisarea si folosirea diferitelor tipuri de tratari ale exceptiilor in PL/SQL

- detectarea erorilor neanticipate

- descrierea efectelor propagarii exceptiilor in blocuri imbricate

- modificarea in functie de necesitati a mesajelor de exceptie ale PL/SQL

Scopul prezentarii :

In aceasta prezentare veti invata ce sunt exceptiile PL/SQL si cum se poate lucra cu ele folosind tratari predefinite, non-predefinite, si definite de utilizator .

Tratarea exceptiilor in PL/SQL

Ce este o exceptie ?

- Un identificator in PL/SQL care apare in timpul unei executii.

Cum apare ?

- La aparitia unei erori.

- Este apelata explicit.

Cum se trateaza ?

Este capturata intr-o rutina de tratare a exceptiei.

- Este propagata spre mediul apelant.

O exceptie este un identificator in PL/SQL , care apare in timpul executiei unui bloc care isi incheie partea principala de instructiuni. Un bloc se termina intodeauna cand PL/SQL genereaza o exceptie, dar pot fi specificate rutine utilizator de tratare a acestora in care se pot executa actiuni finale.

Exista doua metode pentru generarea unei exceptii :

- O eroare ORACLE apare si exceptia asociata este generata automat. De exemplu, daca eroarea ORA-01403 apare cand nici o linie nu este returnata dintr-o tabela ca urmare a unei instructiuni SELECT, atunci PL/SQL genereaza exceptia NO_DATA_FOUND.

- Utilizatorul genereaza explicit o exceptie introducand instructiunea RAISE in interiorul blocului. Exceptia generata poate fi fie definita de utilizator, fie predefinita.

Capturarea exceptiei Propagarea exceptiei


Este generata Este generata

exceptia exceptia

Exceptia este Exceptia nu este

capturata capturata

Exceptia se propaga in mediul apelant

Capturarea unei exceptii

Daca exceptia este generata in partea executabila a blocului, programul sare in rutina de tratare corespunzatoare din sectiunea de bloc alocata exceptiilor. Daca PL/SQL trateaza cu succes exceptia atunci aceasta nu se propaga in blocul superior. Blocul PL/SQL se termina cu succes.

Propagarea unei exceptii

Se poate trata o exceptie prin propagarea ei spre mediul apelant. Daca exceptia este generata in portiunea executabila a blocului si nu exista nici o rutina de tratare corespondenta atunci blocul PL/SQL se termina cu eroare.

Tipuri de exceptii


Predefinite ale ORACLE Generate implicit

Non-predefinite ale ORACLE

Definite de utilizator  Generate explicit

Exceptiile se pot programa pentru a evita intreruperile din program. Exista trei tipuri :

Exceptie

Descriere

Modul  tratarii

Eroare predefinita ORACLE

Una din cele aproximativ 20 de erori care apar cel mai des in PL/SQL

Nu se declara. Se lasa sa fie generata implicit de ORACLE

Eroare non-predefinita ORACLE

Oricare alta eroare standard ORACLE

Se declara in sectiunea  declarativa. Se lasa sa fie generata implicit de ORACLE

Eroare definita de utilizator

O conditie pe care utilizatorul o considera anormala

Se declara in sectiunea decla-rativa. Se genereaza explicit.

Capturarea exceptiilor

Sintaxa

EXCEPTION

WHEN exception1 [ OR exception2 . . .] THEN

statement1;

statement2;

. . .

[ WHEN exception3 [ OR exception4 . . .] THEN

statement1;

statement2;

. . . ]

[ WHEN OTHERS THEN

statement1;

statement2;

. . . ]

Se poate captura orice eroare prin includerea unei rutine corespunzatoare in cadrul sectiunii de tratare a exceptiilor dintr-un bloc PL/SQL . Fiecare tratare consta intr-o clauza WHERE , care specifica exceptia, urmata de o secventa de instructiuni care vor fi executate cand exceptia este generata.

In cadrul sintaxei,

exception este numele standard a unei exceptii predefinite sau numele unei exceptii definite de utilizator si declarata in cadrul sectiunii declarative

statement  reprezinta una sau mai multe instructiuni ale PL/SQL sau SQL

OTHERS este o tratare de exceptii optionala si trateaza clauze care captureaza exceptiile nespecificate

Tratarea exceptiilor WHEN OTHERS

Sectiunea de tratare a exceptiilor captureza numai acele exceptii care au fost specificate ; orice alte exceptii nu sunt capturate decat daca se foloseste tratarea cu OTHERS. Aceasta captureaza orice expresie care nu a fost inca tratata. Din acest motiv OTHERS este ultima tratare definita.

Tratarea OTHERS captureaza toate expresiile care nu au fost tratate. Cateva instrumente ORACLE au propriile exceptii predefinite care pot fi generate de utilizator pentru provocarea anumitor evenimente in aplicatii. Aceste exceptii sunt de asemenea capturate de OTHERS.

Text Box: Observatii asupra tratarii exceptiilor :

- WHEN OTHERS este ultima clauza.
- Sectiunea de tratare a exceptiilor incepe cu EXCEPTION.
- Sunt permise mai multe rutine de tratare.
- Doar o singura rutina este procesata inainte de parasirea blocului


Observatii asupra tratarii exceptiilor :

- se incepe sectiunea de tratare a exceptiilor dintr-un bloc cu EXCEPTION.

- se pot defini mai multe rutine pentru un bloc, fiecare cu actiunile ei specifice.

- cand este generata o exceptie, PL/SQL proceseaza doar o rutina inainte de a parasi blocul.

- clauza OTHERS trebuie plasata dupa toate clauzele de tratare a exceptiilor.

Text Box: Captarea erorilor predefinite ale serverului de ORACLE

- trebuie sa se indice numele standard in rutina de tratare a exceptiilor.
- cateva exemple de exceptii predefinite :
 - NO_DATA_FOUND
 - TOO_MANY_ROWS
 - INVALID_CURSOR
 - ZERO_DIVIDE
 - DUP_VAL_ON_INDEX


Captarea erorilor predefinite ale serverului de ORACLE

O eroare predefinita poate fi capturata prin asignarea numelui ei cu o rutina de

tratare corespunzatoare.

Pentru o lista completa a erorilor predefinite vezi PL/SQL User’s Guide and Reference, Release 8, “Error Handling”.

NOTA : PL/SQL declara exceptiile predefinite in pachetul STANDARD.Este un lucru extrem de util sa tratam intotdeauna exceptiile NO_DATA_FOUND si TOO_MANY_ROWS care sunt cele mai intalnite.

Exceptii predefinite :

Numele exceptiei

No. Exceptiei

Descriere

ACCESS_INTO_NULL

ORA-06530

Se incearca asignarea unei valori unui obiect neinitializat

COLLECTION_IS_NULL

ORA-06531

Se incearca aplicarea unei metode de tip collection alta decat EXISTS unei tabele imbricate sau varray

CURSOR_ALREADY_OPEN

ORA-06511

Se incearca deschiderea unui cursor deja deschis

DUP_VAL_ON_INDEX

ORA-00001

Se incearca introducerea unei valori duplicat

INVALID_CURSOR

ORA-01001

Operatiune ilegala asupra unui cursor

INVALID_NUMBER

ORA-01722

Esec in conversia unui string in numar

LOGIN_DENIED

ORA-01017

Nume utilizator neexistent sau parola incorecta la login

NO_DATA_FOUND

ORA-01403

SELECT nu intoarce nici o data

NOT_LOGGED_ON

ORA-01012

PL/SQL apeleaza o baza de date fara a fi conectat la server

PROGRAM_ERROR

ORA-06501

PL/SQL are o problema interna

ROWTYPE_MISMATCH

ORA-06504

Variabila cursor gazda si cursorul PL/SQL intorc tipuri diferite

STORAGE_ERROR

ORA-06500

PL/SQL nu mai are memorie sau aceasta este corupta

SUBSCRIPT_BEYOND_COUNT

ORA-06533

Apelarea unei tabele sau varray folosind un numar de index mai mare decat numarul elementelor obiectului.

SUBSCRIPT_OUTSIDE_LIMIT

ORA-06532

Apelarea unei tabele sau varray folosind un numar de index care este incorect (ex : -1)

TIMEOUT_ON_RESOURCE

ORA-00051

Apare time-out in timp ce ORACLE asteapta o resursa

TOO_MANY_ROWS

ORA-01422

SELECT intoarce mai mult de o coloana

VALUE_ERROR

ORA-06502

Eroare de tip aritmetic, trunchiere, conversie, sau de constrangere de marime

ZERO_DIVIDE

ORA-01476

Incercare de impartire la 0

Exceptii Predefinite

Sintaxa :

BEGIN

SELECT . . .;

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

statement1;

statement2;

WHEN TOO_MANY_ROWS THEN

statement1;

WHEN OTHERS THEN

statement1;

statement2;

statement3;

END;

Captarea Erorilor Non-Predefinite ale Serverului OracleSectiunea declarativa Sectiunea de tratare

a exceptiei

Se denumeste Se programeaza Se trateaza exceptia

exceptia PRAGMA_EXCEPTION_INIT

Captarea erorilor Non-Predefinite ale Serverului Oracle

Se poate captura o eroare non-predefinita fie prin a o declara sau prin folosirea handlerului OTHERS. Exceptia declarata este generata implicit. In PL/SQL, constrangerea (PRAGMA) EXCEPTION_INIT comanda compilatorului sa asocieze numele unei exceptii cu un numar de exceptie ORACLE. Acest lucru permite ca sa putem referi orice exceptie interna cu numele ei si sa o putem trata intr un handler specific.

Nota : PRAGMA (denumita si pseudoinstructiune) este cuvantul care semnifica faptul ca expresia este o directiva compilator, care nu este procesata cand se executa un bloc PL/SQL. Mai mult, ea spune compilatorului PL/SQL sa interpreteze toate aparitiile din cadrul blocului a exceptiei numite ca fiind numarul de eroare asociat de serverul ORACLE.

Text Box: Erori Non-Predefinite
Captarea erorii -2292 a serverului Oracle - incalcarea unei constrangeri
Captarea unei exceptii Non-predefinite a serverului Oracle

1. Se declara numele exceptiei in sectiunea declarativa.

Sintaxa :

exception EXCEPTION;

unde exception este numele exceptiei.

2. Asocierea exceptiei declarate cu numarul standard de eroare a serverului de Oracle folosind instructiunea PRAGMA EXCEPTION_INIT.

Sintaxa :

PRAGMA EXCEPTION_INIT(exception, error_number);

unde exception este exceptia declarata anterior

error_number este numarul standard de eroare a serverului Oracle.

3. Se asociaza exceptia declarata cu rutina de tratare corespunzatoare.

Captarea exceptiilor definite de utilizator


Sectiunea declarativa Sectiunea executabila Sectiunea de tratare

Se numeste exceptia Se apeleaza explicit exceptia Se trateaza exceptia

Exceptiile definite de utilizator


Exemplu :

Text Box: [DECLARE]
 e_amount_remaining EXCEPTION; 1
. . .
BEGIN
. . .
 RAISE e_amount_remaining; 2
. . .
EXCEPTION
 WHEN e_amount_remaining THEN
 :g_message := ‘There is still an amount in stock.’; 3
. . .
END;


Captarea exceptiilor definite de utilizator :

Se capteaza o exceptie definita de utilizator declarand exceptia si apeland-o explicit.

1. Se declara numele pentru exceptia utilizator in cadrul sectiunii declarative.

Sintaxa :

exception EXCEPTION;

unde exception este numele exceptiei.

2. Folosind instructiunea RAISE se apeleaza explicit exceptia in sectiunea executabila.

Sintaxa :

RAISE exception;

unde exception este exceptia definita anterior.

3. Se creaza o referinta la exceptia declarata in cadrul sectiunii executabile.

In exemplul de mai sus : Acest client are o ‘regula’ de afaceri care spune ca un produs nu poate fi sters din baza de date daca mai exista inventar din acest produs in stoc. Cum nu exista nici o constrangere care sa reglementeze acest lucru, se trateaza evenimentul explicit in cadrul aplicatiei. Inainte de executarea unui DELETE in tabela PRODUCT, blocul interogheaza tabela INVENTORY sa verifice daca exista stoc pentru produsul respectiv. Daca da, se apeleaza exceptia.

Text Box: Functii pentru captarea exceptiilor 

 - SQLCODE returneaza valoarea numerica a codului de eroare
 - SQLERRM returneaza mesajul asociat cu numarul erorii


Functii de captare a erorilor

Cand apare o exceptie , se poate identifica codul de eroare asociat sau mesajul de eroare folosind doua functii. In functie apoi de valoarea codului sau de mesaj se pot decide masurile aferente care vor trebui luate.

SQLCODE intoarce numarul de eroare Oracle pentru exceptiile interne. Se poate transmite numarul erorii functiei SQLERRM, care returneaza apoi mesajul asociat cu numarul erorii.

Functia

Descriere

SQLCODE

Returneaza valoarea numerica pentru codul erorii ( se poate asigna unei variabile d etip NUMBER ).

SQLERRM

Returneaza data de tip sir de caractere continand mesajul asociat cu numarul erorii.

Exemple de valori ale SQLCODE :

Valori SQLCODE

Descriere

Nu s-a intalnit nici o exceptie

Exceptie definita de utilizator

Exceptia NO_DATA_FOUND

numar negativ

Alt numar de eroare al serverului Oracle

Text Box: Functii pentru captarea exceptiilor

 Exemple :


Functii de captare a exceptiilor :

Cand o exceptie este captata in sectiunea WHEN OTHERS, se poate folosi un set de functii generice pentru identificarea acestor erori.

In exemplu se prezinta asignarea valorilor SQLCODE si SQLERRRM unor variabile care ai apoi sunt folosite in instructiuni SQL.

Mediile apelante

SQL*PLUS

Afiseaza mesajul si numarul de eroare pe ecran

Procedure Builder

Afiseaza mesajul si numarul de eroare pe ecran

Developer/2000 Forms

Acceseaza mesajul si numarul de eroare prin pachetul de functii ERROR_CODE si ERROR_TEXT

Precompilarea aplicatiilor

Acceseaza numarul exceptie direct prin structura de date SQLCA

Un bloc final(imbricat) PL/SQL

Capturarea exceptiei in rutina de tratare a exceptiei in blocul final

(imbricat)

In loc de capturarea unei exceptii in cadrul blocului PL/SQL, se permite transmiterea exceptie mediului apelant pentru a o trata. Fiecare mediu apelant are propriul mod de afisare si accesare a erorilor.Transmiterea exceptiilor

Text Box: DECLARE
 . . .
 e_no rows exception;
 e_integrity exception;
 PRAGMA EXCEPTION INIT (e_integrity , -20992 );
BEGIN
 FOR c_record IN emp_cursor LOOP
END LOOP;
EXCEPTION
 WHEN NO_DATA_FOUND THEN . . .
 WHEN TOO_MANY_ROWS THEN . . .
END;


Text Box: BEGIN
	SELECT .  .  .
	UPDATE .  .  .
	IF SQL %NOTFOUND THEN
		RAISE e_no_rows;
	END IF;
EXCEPTION
	WHEN e_integrity THEN .  .  .
	WHEN e_no_rows THEN .  .  .
END;


Sub-blocurile pot trata o exceptie

sau o pot transmite blocului

final(imbricat)

Cand un sub-bloc trateaza o exceptie, el se termina normal, si controlul se preia automat de blocul final(imbricat) dupa expresia END a subbocului.

In orice caz, daca in PL/SQL apare o exceptie si blocul curent nu are o solutie pentru aceasta, exceptia parcurge succesiv blocuri finale(imbricate) pana gaseste o tratare a ei. Daca nici unul dintre blocuri nu trateaza exceptia, apare ca rezultat o exceptie netrata in mediul curent.

Cand exceptia parcurge un bloc final(imbricat), actiunile ramase de executat in acest bloc sunt ocolite(sarite).

Un avantaj al acestui comportament este ca se pot include expresii care necesita propriile tratari a erorilor din blocurile in care se gasesc, permitand tratarea mai general a exceptiei in blocul final(imbricat).

RAISE_APPLICATION_ERROR

Sintaxa :

raise_application_error ( error_number,

message [ , ] ) ;

- o procedura care permite sa emiti mesaje de eroare definite de utilizator din

subprogramele stocate.

- se apeleaza numai din executia(executabilul) subprogramului stocat.

Procedura RAISE_APPLICATION_ERROR se foloseste interactiv pentru comunicarea unei exceptii predefinite prin returnarea unui cod de eroare nestandar si a unui mesaj de eroare. Cu RAISE_APPLICATION_ERROR se pot prezenta erorile dintr-o anume aplicatie si se poate evita returnarea unei exceptii netratate.

In cadrul sintaxei:

- error number este un specificator de numar pentru exceptia cuprinsa intre

–20000 si –20999

- message este un mesaj specificat de utilizator pentru exceptie. Este un sir de caractere de 2048 biti lumgime.

- TRUE | FALSE este un parametru Boolean optional. Daca este TRUE, atunci eroarea se afla in lista(stiva) erorilor precedente. Daca este FALSE, eroarea va inlocui toate erorile anterioare.

Exemplu :

. . .

EXCEPTION

WHEN NO_DATA_FOUND THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR_( -20201 ,

‘ Manager-ul nu este un angajat valid . ’ ) ;

END ;

RAISE_APPLICATION_ERROR se utilizeaza in doua locuri diferite :

- sectiunea de executie

- sectiunea exceptiei

RAISE_APPLICATION_ERROR intoarce conditiile de eroare in conformitate cu erorile Server-ului Oracle.

Exemplu :

. . .

DELETE FROM emp

WHERE mgr = v_mgr ;

IF SQL%NOTFOUND THEN

RAISE_APPLICATION_ERROR ( -20202 , ‘ Acesta nu este un manager 

valid ’ ) ;

END IF ;

. . .

Sumar :

Tipuri de exceptii :

- erori predefinite de Server-ul Oracle

- erori nepredefinite de Server-ul Oracle

- erori definite de utilizator

Capturarea exceptiilor

Tratarea exceptiilor :

- capturarea exceptiilor in interiorul unui bloc PL/SQL

- propagarea exceptiei

Exercitii :

In aceste exercitii trebuie sa tratati exceptii pentru situatii specifice.

Scrieti un bloc PL/SQL care sa selecteze numele angajatului cu o valoare data a salariului :

a. Daca salariul introdus returneaza mai mult de un rand, tratati exceptia cu o exceptie tratata asemanatoare si introduceti in tabloul MESSAGES, mesajul “ Mai mult de un angajat cu salariul < salariu > ”.

b. Daca salariul introdus nu returneaza nici un rand, tratati exceptia cu o exceptie tratata asemanatoare si introduceti in tabloul MESSAGES, mesajul “ Nu este nici un angajat cu salariul < salariu > ”.

c. Daca salariul introdus returneaza numai un rand, introduceti in tabloul MESSAGES numele angajatului si valoarea salariului.

d. Tratati orice alta exceptie cu o exceptie tratata asemanatoare si introduceti in tabloul MESSAGES, mesajul “ S-au mai produs alte erori ”.

e. Testati blocul pentru mai multe cazuri ( situatii ).

RESULTS

SMITH – 800

More than one employee with a salary of 3000

No employee with a salary of 6000

 


Creati un bloc PL/SQL care sa actualizeze locatia pentru un departament existent. Salvati blocul PL/SQL intr-un fisier.

a)      Folositi o variabila citita de la tastatura pentru numarul departamentului.

b)      Introduceti de la tastatura locatia departamentului.

c)      Tratati cazul in care departamentul introdus nu exista in tabela.

d)      Testati blocul PL/SQL.

e)      Afisati numarul departamentului, numele departamentului si locatia pentru departamentul actualizat sau mesajul de eroare.

Please enter the departament number : 50

Please enter the departament location : HOUSTON

PL/SQL procedure successfully completed.

G_MESSAGE

Departament 50 is an invalid department

 


Scrieti un bloc PL/SQL care tipareste numele angajatilor care au cu 100$ mai mult sau mai putin la salar fata de valoarea salariului introdus :

a. Daca nu este nici un angajat al carui salar sa se incadreze in acesta valoare, tipariti un mesaj utilizatorului indicandu-i acest lucru. Folositi o exceptie pentru acest caz.

b. Daca sunt unul sau mai multi angajati ale caror salarii se incadreaza in acesta valoare, mesajul va trebui sa indice cati angajati au un salar ce se incadreaza in valoarea respectiva.

c. Tratati orice alta exceptie cu o exceptie asemanatoare, mesajul va trebui sa indice daca au mai aparut si alte erori.

Please enter the salary : 800

PL/SQL procedure successfully completed.

G_MESSAGE

There is 1 employee (s) with a salary between 700 and 900

Please enter the salary : 3000

PL/SQL procedure successfully completed.

G_MESSAGE

There are 3 employee (s) with a salary between 2900 and 3100

Please enter the salary : 6000

PL/SQL procedure successfully completed.

G_MESSAGE

There are no employee salary between 5900 and 6100

 


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1282
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site