Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


MASURI SPECIFICE DE S.S.M. SI P.S.I.

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micMASURI SPECIFICE DE S.S.M. SI P.S.I.

Generalitati
Personalului executant care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de constructii-montaj, inainte de inceperea instructajului de protectia muncii specific meseriei si lucrarilor ce le va executa, i se vor prezenta in mod obligatoriu si articolele necesare din:

Norme republicane de protectia muncii elaborate si aprobate in comun pe data de 20.04.1975 de Ministerul Muncii (ord.34) si Ministerul Sanatatii (ord.60), precum si completarile si modificarile aprobate la 02.11.1977 in comun de M.M. (ord. nr. 110) si M.S. (ord.nr.39).

Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj aprobate de M.C.Ind. cu ord.nr.1233/13 din 29 decembrie 1980.

Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii-montaj sunt obligatorii pentru intreg personalul muncitor din santiere, precum si pentru cel din alte unitati care vine in santier in interes de serviciu sau interes personal.

Se vor respecta si toate prevederile din normativul P.S.I. precum si cele din prescriptiile tehnice pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, a caror nerespectare ar putea duce la accidente de munca si imbolnaviri profesionale.

Norme comune

Inainte de inceperea lucrului se vor verifica urmatoarele:

Intregul personal muncitor sa aiba facut instructajul de protectie a muncii, astfel: cel introductiv general si la locul de munca de cel putin 8 ore fiecare precum si cel periodic, care se va repeta la intervalul de cel mult o luna de zile.

Personalul muncitor care urmeaza sa execute lucrarile de constructii-montaj, sa nu fie bolnav, obosit sau sub influenta bauturilor alcoolice si sa fie dotat cu echipamentul de lucru si de protecti corespunzator lucrarilor ce le are de executat (casca, centura de siguranta, manusi, ochelari de protectie, etc.), conform prevederilor in vigoare din 'Normativul republican pentru acordarea echipamentelor de protectie si a echipamentului de lucru'.

Se interzice transportul prin purtat direct a greutatilor mai mari de 50kg. Se vor respecta prevederile din 'Normele republicane de protectie a muncii', privind limitarea sarcinilor de ridicat si transportat, in functie de varsta si sexul personalului muncitor.

Este obligatorie imprejmuirea zonei de lucru in raza de actiune a utilejelor de ridicat, respectiv a lucrarilor ce prezinta pericol.

Pasarelele, scarile si platformele de lucru de langa utilajele de constructii si lucrarile ce prezinta pericol trebuie de asemenea sa fie imprejmuite si tinute in stare de curatenie.

Pentru lucrari executate la inaltimi sub 5m se vor folosi schele simple iar pentru inaltimi peste 5m se vor utiliza schelele conform indicatiilor din proiectele tehnologice.

Schelele vor fi prevazute cu balustrade si scandura de bord si vor fi executate astfel incat sa corespunda sarcinilor pe care le vor avea de suportat. Se interzice utilizarea de schele improvizate si circulatia personalului muncitor sub schelele pe care se lucreaza. Balustradele (parapetele) vor fi executate conform STAS 6131-79.

Personalul muncitor din santiere va putea fi utilizat numai la lucrarile si in zona de lucru pentru care li s-a facut instructajul de protectie a muncii corespunzator.

In toate locurile periculoase, atat la locurile de lucru cat si acolo unde este circulatie mare, se va atrage atentia asupra pericolului de accidente, prin indicatoare vizibile atat ziua cat si noaptea.

Gropile si puturile de foraj de pe teritoriul santierului se vor imprejmui.

Masinile si utilajele de constructii vor fi astfel instalete incat sa se asigure stabilitatea si imposibilitatea unor deplasari necomandate.

Se interzice lasarea pe santier a masinilor si utilejelor de constructii, precum si a mijloacelor de transport in pozitii in care stabilitatea nu este asigurata sau in care e posibila deplasarea lor necomandata.

Pentru a se evita posibilitatea de surpare a terenului din cauza greutatii masinilor si utilajelor de constructii, a mijloacelor de transport, precum si a materialelor grele depozitate pe marginea gropilor se vor lua urmatoarele masuri:

a) circulatia mijloacelor de transport, amplasarea masinilor si utilajelor de constructii si depozitarea materialelor nu este permisa intr-o zona egala cu de doua ori adancimea gropii de fundatie;

b) pamantul rezultat din sapaturile de fundatie se va evacua (daca nu este necesar la umpluturi) sau se va indeparta de marginea gropilor la o distanta de cel putin odata, o data si jumatate adancimea sapaturii;

c) in functie de natura terenului; de timpul cat se prevede ca sapaturile sa ramana deschse si de adancimea lor, vor fi luate masuri corespunzatoare de consolidare.

Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incarcaturi se va putea face cu luarea urmatoarelor masuri:

a) legarea si fixarea incarcaturilor se va face numai de personal muncitor instruit si autorizat in acest scop si care va trebui sa cunoasca, sa aplice si sa urmareasca respectarea regulilor in vigoare;

b) in timpul operatiunilor de manipulare, transport si montaj a incarcaturilor se interzice: stationarea personalului muncitor strain de aceste operatiuni aproape de incarcatura ce se manipuleaza; introducerea cu mana a reazemelor si a pieselor de cablaj la formarea stivelor.icarea incarcaturilor la o distanta mai mare dacat raza de actiune a mijlocului de ridicat.

Daca in timpul transportului se defecteaza utilajul sau una din prinderi cedeaza, elementul va fi coborat; daca acest lucru nu este posibil, pana la inlaturarea defectiunii locul de sub incarcatura va fi imprejmuit si se vor organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii personalului muncitor in zona respectiva. De asemenea, se vor pune indicatoare de avertizare.

Primirea incarcaturilor pe constructie se va face de personalul muncitor, numai dupa oprirea completa a mijloacelor de ridicat.Personalul muncitor va sta pe schele speciale sau pe planseu.

Se interzice aplecarea personalului muncitor in afara constructiei pentru a desprinde elementele din carligul mijlocului de ridicat. Apropierea incarcaturii se va face cu carlige de tragere sau franghii ajutatoare. Personalul muncitor va fi asigurat cu echipament de protectie pentru lucru la inaltime si locuri periculoase.

Ridicarea incarcaturilor se va face pe verticala. Nu se admite pozitia oblica a dispozitivelor de prindere si nici tararea incarcaturilor cu mijlocul de ridicat.

Se interzice executarea lucrarilor la inaltime in perioade de timp nefavorabil-vant puternic peste 11m/s, ninsori, polei, in locurile de lucru cu vizibilitate redusa, etc.

Toate utilejele si masinile de constructie actionate cu motoare electrice, vor fi obligatoriu legate de pamant, conform prescriptiilor tehnice privind executarea acestei operatiuni. Mecanicii de utilaje si masini de constructii raspund pentru verificarea permanenta a legaturii acestora la pamant.

Se interzice executarea oricarei reparatii sau lucrari de intretinere la utilajele si masinile actionate cu motoare electrice, inainte de a fi oprite si deconectate de la retea.

Nu este permis a se executa in exterior lucrari de sudura la temperaturi interzise de prescriptiile tehnice pentru asemenea lucrari.

Se vor respecta prevederile caietului de sarcini atatsat in volumul II D.D.E.

Executarea unor lucrari, ca montari de prefabricate, turnari de betoane etc., pe timp de noapte se poate face numai dupa ce au fost luate toate masurile de siguranta pentru lucru pe timp de noapte (iluminat corespunzator; dotarea personalului cu echipament de protectie reflectorizant; semnalizari acustice; personalul muncitor va avea aviz medical ca este apt pentru lucrul de noapte si la lumina artificiala).

Masurile enumerate nu sunt limitative si pot fi completate in functie de conditiile locale.

In toate locurile de lucru, personalul muncitor va fi dotat cu echipament de protectie specific (casca de protectie, centuri de siguranta, ochelari de protectie) si pe care e obligat sa-l poarte in tot timpul lucrului si pana la parasirea teritoriului santierului.

La executarea lucrarile la inaltime sau in alte zone periculoase personalul muncitor va fi prevazut, cu centuri de siguranta legate de puncte fixe ale cladirii, precum si cu truse, genti, ladite sau cutii pentru pastrarea sculelor, uneltelor si unor piese marunte.

Personalul muncitor nu va putea intra in lucru fara a avea viza medicala, facuta tinand seama de conditiile in care va lucra, si fara a i se face instructajul obligator si cel specific de protectia muncii, conform cap.XX, art.606-620 din 'Normele republicane de

Utilajele, mecanismele si aparatele electrice sau fixe utilizate la executarea diferitelor lucrari trebuie- obligatoriu- legate la instalatia de punere la pamant, a carei rezistenta va fi de cel mult 4 ohmi.

Materialele, sculele si utilajele devenite disponibile, atat la sol cat si la inaltime, vor fi stranse si depozitate in locuri special amenajate.

Se interzice aruncarea lor de la inaltime.

Proiectele de executie, caietele de sarcini, precum si masurile de protectie a muncii se vor prelua inainte de incaperea lucrarilor cu intreg personalul muncitor (sef de lot, sef de punct de lucru, maistri, sef de echipa si ceilalti oameni ai muncii din formatiile de lucru) si numai dupa insusirea lor se poate trece la inceperea lucrarilor.

Se interzice lucrul in tablourile de comanda electrica si la partile componente ale instalatiei electrice fara intreruperea circuitelor de alimentare.

La executarea lucrarilor de constructii-montaj se vor folosi de regula dispozitivele si elementele de protectia muncii tipizate, cuprinse in Catalogul elaborat de Institutul de Proiectare pentru Constructii Industriale, proiect nr.7271/1980 cu completarile ce se vor face in viitor.

3.Norme specifice de protectia muncii si PSI

Norme de protectia muncii pentru prepararea, transportul si turnarea betoanelor (conform ordinului nr. 136 / 17.04.1995 privind aprobarea ’’Normelor de securitate a muncii pentru prepararea , transportul , turnarea betoanelor si executarea lucrarilor de beton armat si precomprimat’’ al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale

Prezentele norme se aplica in toate unitatile economice in care exista activitate de preparare , transport si turnare a betonului indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social si de modul de organizare a acestora.

Personalul muncitor antrenat in activitatea de torcretare va fi instruit asupra elementelor tehnologice cat si asupra masurulor de securitate a muncii specifice operatiei de torcretare.

La lucrarile de preparare si utilizare a adaosurilor chimice folosite pe santiere , vor fi admisi numai muncitori verificati din punct de vedere medical si care au varsta minima de 18 ani impliniti.

Prepararea betonului

La locurile de preparare a betoanelor se vor afisa instructiuni specifice privind modul de lucru a instalatiilor de preparare , atragadu-se atentia asupra punctelor in care exista pericol de accidentare si unde vor fi afisate indicatoare de avertizare.

Se interzice accesul personalului muncitor strain de formatia de lucru , in zona de lucru a instalatiei de preparare a betoanelor.

La prepararea betoanelor si mortarelor , atat amenajarea cat si exploatarea betonierelor si malaxoarelor se vor executa cu respectarea masurilor de protectie aferente “ Normativului de exploatare si intretinere a utilajelor masinilor si instalatiilor”.

Incaperile in care se manipuleaza ciment , filler, var etc. vor fi prevazute cu ventilatie naturala sau mecanica.

La lucrul cu concasoare se vor respecta masurile de protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor , masinilor si instalatiilor.

Elevatoarele , mecanismele de ridicat , ciururile pentru sortata , buncarele , jgheaburile si alte instalatii pentru alimentarea cu agregate si prelucrarea acestora in vederea prepararii betonului si mortarului vor fi marcate cu tablite de avertizare pentru interzicerea trecerii lucratorilor pe sub ele .

Spalatoarele de agregate cu snec , vor fi acoperite cu capace sau plase de sarma dese si rezistente.

Transportul si turnarea betonului

Transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport si cu respectarea masurilor de protectie a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor , masinilor si instalatiilor.

In timpul incarcarii mecanizate a betonului este interzisa stationarea intre dispozitivul de incarcare si mijlocul de transport.

La transportul betonului cu podul rulant lucratorii vor fi evacuati din zona de deplasare a acestuia , iar traseul respective va fi marcat cu tablite de avertizare.In cazul transportului betonului pe schele si esafodaje, acesta se va face pe o podina de cel putin 1,2m latime, cu balustrade si borduri de margine. Golurile din podina prin care se toarna betonul trebuie acoperite atunci cand se efectueaza operatii de turnare. In cazul in care este necesar ca unele goluri sa ramana descoperite acestea vor fi ingradite sau acoperite cu gratare cu ochiuri de cel mult 7x7 cm.

La transportul pe verticala si orizontala, se interzice stationarea personalului muncitor sub si in raza utilajului de ridicat. Se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a betonului din mijlocul de transport. La descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care eventual s-a lipit de bena va fi evacuat numai cu lopeti cu coada lunga.

Se interzice accesul personalului muncitor in zona de turnare, unde este pericol de cadere a betonului. Daca din punct de vedere tehnologic, acest lucru nu este posibil, se vor amenaja viziere de protectie.

Circulatia pe cofraje ( dupa montarea armaturii ) pentru transportul betonului se va face pe podine asezate pe capre, cu o latime de cel putin 1,2 m.

Turnarea betonului in canale de aductiune si evacuare

Operatiunile de turnare a betonului pentru executarea lucrarilor la canalele de aductiune si evacuare, se executa numai dupa terminarea completa a lucrarilor de sapaturi si sprijiniri.

Zona de lucru va fi imprejmuita si marcata cu placute avertizoare. Inainte de intrarea muncitorilor in santuri se verifica desfacerea corespunzatoare a pavajului (daca este cazul), astfel incat sa nu existe riscul caderilor de pietre.

Se verifica zilnic starea utilajelor ca care se transporta betonul ( ex. vagoneti decoville) in perimetrul lucrarii. Se va delimita spatiul de manevra a vehiculului ce transporta beton , astfel incat sa nu existe pericol de alunecare a acestuia in transee.

Muncitorii care lucreaza in santuri trebuie sa poarte in permanenta casti de protectie .

Cand se face cobararea betonului este interzis sa se mai lucreze la armaturile , cofrajele etc. , care se afla sub zona platformei de descarcare. Tuburile telescopice sau jgheaburile trebuie sa fie bine ancorate la partea superioara a sapaturii. In cazul turnarii betoanelor cu ajutorul benzii transportoare se vor respecta prescriptiile pentru aceste instalatii.

Compactarea betonului dupa turnare

Instalatiile electrice necesare punerii in functiune a vibratoarelor , se vor realiza respectandu-se regulile de tehnica a securitatii pentru instalatii electrice.

In timpul deplasarii vibratorului , precum si intreruperilor lucrului , oricat de scurt, se va deconecta obligatoriu vibratorul de la retea. Conductorii electrici , care alimenteaza cu energie vibratorul , vor fi flexibili si izolati in tub de cauciuc.

Carcasa vibratorului va fi legata la pamant , iar in timpul lucrului muncitorii vor purta cizme si manusi electroizolante . Atunci cand in timpul lucrului se constata defectarea vibratorului , acesta va fi imediat deconectat si predat electricianului pentru verificare. Se interzice utilizarea vibratoarelor defecte.

Masuri de prevenire si stingere a incendiilor

La confectionarea cofrajelor

Executiea cofrajelor se face in unitati specializate, bine ventilate pentru a se evita imbolnavirile profesionale datorita prafului de lemn si gazelor produse de lucrarile de sudura.

Utilajele si instalatiile din dotarea unitatilor de prefabricare a cofrajelor trebuie sa fie dotate cu toate dispozitivele de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor. La toate locurile de munca se afiseaza tablite avertizoare si de interdictie specifice operatiilor ce se executa.

Sculele si uneltele de mana trebuie confectionate numai din materiale corespunzatoare.

La confectionarea armaturilor

Pentru confectionarea armaturilor, utilajele trebuie amplasate in concordanta cu fluxul tehnologic de fabricatie, respectandu-se spatiile de circulatie.

Organele de lucru active ale masinilor se protejeaza cu dispozitive de siguranta, iar locurile periculoase se imprejmuiesc cu balustrade si panouri de protectie pe care sunt amplasate semne indicatoare si avertizoare corespunzatoare.

Toate masinile actionate electric se leaga la pamant, iar muncitorii se echipeaza cu manusi si incaltaminte electroizolanta.

Praful metalic si rugina rezultate din procesul de preluare se indeparteaza numai cu perii si maturi. Sudorii trebuie sa fie echipati obligatoriu cu ochelari si masca de protectie.

La lucrarile de betonare

Exploatarea si intretinerea utilajelor din cadrul unitatilor de preparare a betonului trebuie sa fie in conformitate cu normele specifice de protectie a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

Accesul muncitorilor sub utilajele in functiune este interzis. De asemenea, nu se permite accesul muncitorilor in buncare si silozuri de agregate, care se incalzesc pe timp friguros cu ajutorul aburului, decat dupa racirea completa a acestora.

La inceputul fiecarui schimb se verifica starea tehnica a utilajelor cu care se transporta betonul. Cand betonul se transporta prin conducte, acestea se incearca la presiunea de 3bari imediat dupa montare. Conductele trebuie sa se termine la capatul de evacuare a betonului cu un distrugator de energie.

Cablurile de alimentare cu energie electrica a utilajelor de compactat si finisat trebuie sa fie izolate in manta de cauciuc si amplasate pe stalpi sau capre. Este obligatoriu sa se alimenteze vibratoarele la tensiunea maxima de 24 V.

Instalatiile de incalzire a betonului turnat pe timp friguros se verifica din punctul de vedere al etanseitatii, al sigurantei de exploatare, al pozitiei surselor de caldura in raport cu materialele sau elementele inflamante.

In procesul de executie al lucrarilor se vor respecta urmatoarele norme:

Legea 90 / 1996.

Normele de protectia muncii in activitatea de constructii-montaj aprobate de M.C.Ind.cu Ordinul 1233 /D/1980.

Regulamentul privind protectia si igiena muncii aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/15.03.1993

Normele republicane de protectia muncii, aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu Ordinele 34/1975 si 60/1975 si completate cu Ordinele 110/1997 si 39/1977.

Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate cu Decretul Consiliului de Stat nr.290/1977.Norme provizorii privind proiectarea si realizarea elementelor de constructii NP 22 - 1977.

Obligatii generale ale proiectantului, executantului, beneficiarului

Proiectantul raspunde de elaborarea documentatiilor tehnice de executie ale lucrarilor de constructii. Acestea trebuie sa fie astfel intocmite, incat sa permita executarea si utilizarea lucrarilor respective in conditii in care, la o exploatare normala a instalatiilor tehnologice, sa se previna accidentele de munca, precum si imbolnavirile profesionale. In acest scop proiectantul este obligat:

sa aplice, la elaborarea proiectelor, normele de securitate a muncii, precum si prevederile tuturor actelor normative privind proiectarea lucrarilor de constructii care se refera la masuri de securitate a muncii;

sa prevada in documentatiile tehnice utilizarea pentru executia lucrarilor numai a echipamentelor tehnice certificate din punctual de vedere al securitatii muncii;

sa garanteze prin proiect eficienta masurilor de securitate a muncii corespunzatoare normelor de securitate a muncii;

sa stabileasca dispozitivele, aparatele si instalatiile de securitate a muncii, necesare in perioada de executie a lucrarilor de constructii;

sa asigure completarea documentatiei cu masurile impuse cu ocazia controalelor de protectia muncii efectuate de catre organele abilitate;

sa prevada in documentatia proiectelor prin care se promoveaza tehnologii noi de executie instructiuni preliminare de securitate a muncii si propuneri de echipament individual de protectie pentru personalul care executa lucrarile respective;

sa ia masuri ca documentatiile tehnico-economice sa evidentieze factorii de risc pe faze de executie si sa prevada trimiteri la normele si actele normative de securitate a muncii corespunzatoare factorilor respectivi;

sa acorde asistenta tehnica executantului si beneficiarului in vederea rezolvarii problemelor de securitate a muncii, aparute in realizarea lucrarilor de constructii;

cu ocazia receptiei lucrarilor in constructii, ca membru in comisia de receptie, in calitate de specialist, sa controleze realizarea masurilor de protectia muncii prevazute in documentatia tehnica.

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de constructii in conditii care sa asigure evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. In acest scop este obligat:

sa analizeze documentatia tehnica de executie din puncutl de vedere al securitatii muncii si sa faca obiectiuni, solicitand proiectantului modificarile necesare conform prevederilor legale;

sa aplice prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii, precum si prescriptiile din documentatiile tehnice privind executarea lucrarilor de baza, de serviciu si auxiliare necesare realizarii constructiilor;

sa execute toate lucrarile prevazute in documentatia tehnica in scopul realizarii unei exploatari ulterioare a lucrarilor de constructii montaj in conditii de securitate a muncii si sa sesizeze beneficiarul si proiectantul cand constata ca masurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzatoare, sa faca propuneri de solutionare si sa solicite acestora aprobarile necesare;

sa ceara beneficiarului ca proiectantul sa acorde asistenta tehnica in vederea rezolvarii problemelor de securitate a muncii in cazurile deosebite, aparute in executarea lucrarilor de constructii;

sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia efectuarii probelor, precum si cele constatate la receptia lucrarilor de constructii.

Beneficiarul raspunde de preluarea si exploatarea lucrarilor de constructii-montaj in conditii care sa asigure securitatea muncii. In acest scop are obligatia:

sa analizeze proiectul din punctual de vedere al masurilor de securitate a muncii si, in cazul cand constata deficiente, lipsuri sau neconcordante fata de prevederile legislatiei in vigoare, sa ceara proiectantului remedierea deficientelor constatate, completarea documentatiei tehnice sau punerea in concordanta a prevederilor din proiect cu cele din legislatie;

sa colaboreze cu proiectantul lucrarii la definitivarea instructiunilor de securitate a muncii;

sa colaboreze cu proiectantul si executantul, dupa caz, in scopul rezolvarii anumitor probleme de securitate a muncii;

sa controleze, cu ocazia receptiei lucrarilor de constructii-montaj realizarea de catre executant a tuturor masurilor de securitate a muncii prevazute in documentatia tehnica, refuzand receptia lucrarilor de constructii care nu corespund din punctual de vedere al securitatii muncii;

sa nu semneze receptia definitiva a lucrarilor de constructii atunci cand determinarile privind microclimatul, zgomotul si vibratiile, iluminatul, efectuate in timpul probelor tehnologice, nu corespund documentatiei tehnice.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3030
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site