Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CONDUCTIA TERMICA 2D- STATIONAR - Metoda volumelor finite

Instalatii

+ Font mai mare | - Font mai mic
CONDUCTIA TERMICA 2D- STATIONAR - Metoda volumelor finite

Se considera o placa metalica rectangulara ( 0.05 [m] x 0.04 [m] ) avand . Toate frontierele placii sunt mentinute la temperatura de 0 [ºC], iar termenul sursa distribuie uniform este
Sa se determine distributia stationara de temperatura utilizand aceeasi retea de dicretizare ca la lucrarea precedenta.

∆x = ∆y = 0.01 [m]

Solutie

Ecuatia diferentiala ce guverneaza transferul termic este:

Se utilizeaza o retea de discretizare cu 30 de noduri uniform distribuite ca in figura :

Pentru un nod interior ecuatia discretizata este :

Ecuatiile discretizate pentru nodurile interioare ( 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 ) ale domeniului de calcul sunt :

Solutia nalitica a problemei este :

Solutia sistemului este :

x = 0

y [mm]

T [K]

QuickField

T [K

Analitica

T [K]

Numerica MVF

Eroarea [%]485 noduri

546 noduri

Graficul in MATCHAD 7 este :

Graficul in QUICKFIELD 5.0 ( 343 noduri ) este :

program lucrarea 7

c=================================================================

c------------REZOLVAREA ECUATIEI DE CONDUCTIE TERMICA 2D STATIONARA--

c (metoda volumelor finite)

c------------ECUATIA REZOLVATA:(divk(gradT))+S=0-------- ----- ------ ---------

c------------VARIABILELE DE INTRARE-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------

c NNX : numarul de noduri pe directia x

c NNY : numarul de noduri pe directia y

c L : lungimea domeniului de calcul

c H : inaltimea domeniului de calcul

c TB : conditia Dirichlet

c------------CONDITIILE LA LIMITA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------

c Dirichlet pe toata frontierele(W,E,S,N)

c T(0,y)=0,T(w,y)=0,T(x,0)=0,T(x,h)=0

c------------VARIABILELE DE INTRARE-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------

c TEMP : temperatura T(x,y)

c------------AUTOR :Irimia Marius

c=================================================================

parameter(nnx=21, nny=26, nit=25000)

double precision TEMP(nnx,nny),AX(nnx,nny),AY(nnx,nny)

double precision A(nnx,nny),B(nnx,nny),C(nnx,nny)

double precision wk(nnx,nny)

double precision A1(nny),B1(nny),C1(nny),wk1(nny),temp1(nny)

double precision DX,DY,TB,L,H,la,gz,q

data TB/100.0/,L/0.4/,H/0.5/,la/1000.0/,gz/0.01/

data q/500000.0/

c------------CALCULUL PASULUI SPATIULUI(DX)-------- ----- ------ ------------

DX=L/(nnx-1)

DY=L/(nny-1)

write(*,*)'DX=',dx

write(*,*)'DY=',dy

c------------INITIALIZAREA TEMPERATURII-------- ----- ------ ----- ----- --------

do i=1,nnx

do j=1,nny

TEMP(i,j)=0.0

enddo

enddo

c-----------INITIALIZAREA CONDITIILOR LA LIMITA DE TIP DIRICHLET----- ----- ----

c----- ----- -------------LA FRONTIERA NORD-------- ----- ------ ----- ----- -------------

do i=1,nnx

TEMP(i,nny)=TB

enddo

c----- ----- ------------BUCLA DE ITERATIE-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -----

do k=1,nit

c------------FORMAREA VECTORILOR DIAGONALELOR-------- ----- ------ ---

do i=1,nnx-1

if(i.eq.1)then

c------------DIAGONALA INFERIOARA-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -------

do j=1,nny-1

if(j.eq.1)then

A(i,j)=0.0

A1(j)=A(i,j)

else

A(i,j)=-la*(DX/2.0*gz)/DY

A1(j)=A(i,j)

endif

enddo

c------------DIAGONALA SUPERIOARA-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------

do j=1,nny-2

if(j.eq.1)then

C(i,j)=-la*(DX/2.0*gz)/DY

C1(j)=C(i,j)

else

C(i,j)=-la*(DX/2.0*gz)/DY

C1(j)=C(i,j)

endif

enddo

C(i,nny-1)=0.0

C1(nny-1)=C(i,nny-1)

c------------DIAGONALA PRINCIPALA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----

do j=1,nny-1

if(j.eq.1)then

B(i,j)=la*(DY/2.0*gz)/DX+la*(DX/2.0*gz)/DY

B1(j)=B(i,j)

else

B(i,j)=la*(DY*gz)/DX+la*(DX/2.0*gz)/DY+la*(DX/2.0*gz)/DY

B1(j)=B(i,j)

endif

enddo

c------------FORMAREA INITIALA A TERMENULUI LIBER WK----- ----- --------- ----- -----

do j=1,nny-2

if(j.eq.1)then

wk(i,j)=(la*(DY/2.0*gz)/DX)*TEMP(i+1,j)+DY/2.0*gz*q

wk1(j)=wk(i,j)

else

wk(i,j)=(la*(DY*gz)/DX)*TEMP(i+1,j)+DY*gz*q

wk1(j)=wk(i,j)

endif

enddo

wk(i,nny-1)=(la*(DY*gz)/DX)*TEMP(i+1,nny-1)+DY*gz*q+

* (la*(DX/2.0*gz)/DY)*TEMP(i,nny)

wk1(nny-1)=wk(i,nny-1)
c-----------REZOLVAREA SISTEMULUI-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- -------

CALL TRIDAG(a1,b1,c1,wk1,temp1,nny-1)

c-FORMAREA SOLUTIEI PE TOATA LINIA VERTICALA(LINIA APLICARII TDMA)-

do j=1,nny-1

TEMP(i,j)=temp1(j)

enddo

else

c------------DIAGONALA INFERIOARA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----

do j=1,nny-1

if(j.eq.1)then

A(i,j)=0.0

A1(j)=A(i,j)

else

A(i,j)=-la*(DX*gz)/DY

A1(j)=A(i,j)

endif

enddo

c------------DIAGONALA SUPERIOARA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----

do j=1,nny-2

if(j.eq.1)then

C(i,j)=-la*(DX*gz)/DY

C1(j)=C(i,j)

else

C(i,j)=-la*(DX*gz)/DY

C1(j)=C(i,j)

endif

enddo

C(i,nny-1)=0.0

C1(nny-1)=C(i,nny-1)

c------------DIAGONALA PRINCIPALA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----

do j=1,nny-1

if(j.eq.1)then

B(i,j)=la*(DY/2.0*gz)/DX+la*(DY/2.0*gz)/DX+la*(DX*gz)/DY

B1(j)=B(i,j)

else

B(i,j)=la*(DY*gz)/DX+la*(DY*gz)/DX+la*(DX*gz)/DY+la*(DX*gz)/DY

B1(j)=B(i,j)

endif

enddo

c------------FORMAREA INITIALA A TERMENULUI LIBER WK----- ----- --------- ----- -----

do j=1,nny-2

if(j.eq.1)then

wk(i,j)=(la*(DY/2.0*gz)/DX)*TEMP(i-1,j)+

(la*(DY/2.0*gz)/DX)*TEMP(i+1,j)

wk1(j)=wk(i,j)

else

wk(i,j)=(la*(DY*gz)/DX)*TEMP(i-1,j)+(la*(DY*gz)/DX)*TEMP(i+1,j)

wk1(j)=wk(i,j)

endif

enddo

wk(i,nny-1)=(la*(DY*gz)/DX)*TEMP(i-1,nny-1)+

* (la*(DY*gz)/DX)*TEMP(i+1,nny-1)+(la*(DX*gz)/DY)*TEMP(i,nny)

wk1(nny-1)=wk(i,nny-1)

c-----------REZOLVAREA SISTEMULUI-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------

CALL TRIDAG(a1,b1,c1,wk1,temp1,nny-1)

c----- ----- ----FORMAREA SOLUTIEI PE TOATA LINIA VERTICALA----- ----- ------------

do j=1,nny-1

TEMP(i,j)=temp1(j)

enddo

endif

enddo

c===========================PENTRU i=nnx==========================

c------------DIAGONALA INFERIOARA-------- ----- ------ ----- ----- -----

do j=1,nny-1

if(j.eq.1)then

A(nnx,j)=0.0

A1(j)=A(nnx,j)

else

A(nnx,j)=-la*(DX/2.0*gz)/DY

A1(j)=A(nnx,j)

endif

enddo

c------------DIAGONALA SUPERIOARA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- ----

do j=1,nny-2

if(j.eq.1)then

C(nnx,j)=-la*(DX/2.0*gz)/DY

C1(j)=C(nnx,j)

else

C(nnx,j)=-la*(DX/2.0*gz)/DY

C1(j)=C(nnx,j)

endif

enddo

C(nnx,nny-1)=0.0

C1(nny-1)=C(nnx,nny-1)

c------------DIAGONALA PRINCIPALA-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -----

do j=1,nny-1

if(j.eq.1)then

B(nnx,j)=la*(DY/2.0*gz)/DX+la*(DX/2.0*gz)/DY

B1(j)=B(nnx,j)

else

B(nnx,j)=la*(DY*gz)/DX+la*(DX/2.0*gz)/DY+la*(DX/2.0*gz)/DY

B1(j)=B(nnx,j)

endif

enddo

c------------FORMAREA INITIALA A TERMENULUI LIBER WK----- ----- --------- ----- -----

do j=1,nny-2

if(j.eq.1)then

wk(nnx,j)=(la*(DY/2.0*gz)/DX)*TEMP(nnx-1,j)+DY/2.0*gz*q

wk1(j)=wk(nnx,j)

else

wk(nnx,j)=(la*(DY*gz)/DX)*TEMP(nnx-1,j)

wk1(j)=wk(nnx,j)

endif

enddo

wk(nnx,nny-1)=(la*(DY*gz)/DX)*TEMP(nnx-1,nny-1)+DY*gz*q+

(la*(DY/2.0*gz)/DY)*TEMP(nnx,nny)

wk1(nny-1)=wk(nnx,nny-1)

c-----------REZOLVAREA SISTEMULUI-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ------

CALL TRIDAG(a1,b1,c1,wk1,temp1,nny-1)

c----- ----- ----FORMAREA SOLUTIEI PE TOATA LINIA VERTICALA----- ----- ------------

do j=1,nny-1

TEMP(i,j)=temp1(j)

enddo

enddo

c----FORMAREA VECTORULUI PENTRU PUNCTELE DE CALCUL PE X SI PE Y------

AX(1,1)=0.0

AY(1,1)=0.0

do i=1,nnx

do j=2,nny

AY(i,j)=AY(i,j-1)+DY

enddo

enddo

do j=1,nny

do i=2,nnx

AX(i,j)=AX(i-1,j)+DX

enddo

enddo

c-----------SCRIEREA SOLUTIEI-------- ----- ------ -------- ----- ------ ----

open(20,file='apl5.prn')

do i=1,nnx

write(20,101)(TEMP(i,j),j=1,nny)

enddo

close(20)

101 format(26(1x,f6.2))

stop

end

subroutine tridag(a,b,c,r,u,n)

parameter (NMAX=200000)

integer j

double precision a(n),b(n),c(n),r(n),u(n)

double precision bet, gam(NMAX)

c----------a=diagonala inferioara-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------

c----------b=diagonala principala-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------

c----------c=diagonala superioara-------- ----- ------ -------- ----- ------ -----

c----------r=termenul din partea dreapta-------- ----- ------ ----- ----- --------- ----- -------

c----------u=termenul necunoscut-------- ----- ------ -------- ----- ------ ------

c----------n=dimensiunea sistemului-------- ----- ------ -------- ----- ------ ---

c----------NMAX=numarul maxim al ecuatiei-------- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----

if (b(1).eq.0) pause 'tridag:rewrite equations !'

bet=b(1)

u(1)=r(1)/bet

do j=2,n

gam(j)=c(j-1)/bet

bet=b(j)-a(j)*gam(j)

if(bet.eq.0) pause 'tridag failed'

u(j)=(r(j)-a(j)*u(j-1))/bet

enddo

do j=n-1,1,-1

u(j)=u(j)-gam(j+1)*u(j+1)

enddo

return

endloading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 900
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site