Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Proiect didactic - Instalatii de incalzire

Instalatii

+ Font mai mare | - Font mai mic
Proiect didactic

Instalatii de incalzire
3. Borderou

a) Piese scrise

1. Foaie de capat pag. 1

2. Borderou

3. Tema de proiectat pag. 2

4. Memoriu tehnic pag. 4 – 19

6. Instructiuni de exploatare si de urmarire a comportarii in timp a

instalatiilor termice pag. 10 –12

7. Breviar de calcul pag. 13 – 16

8. Caiet de sarcini pag. 17 – 25

9. Lista cu cantitati de echipamente, inclusiv dotarile    pag. 27

b) Piese desenate

1) Instalatie incalzire centrala - Plan parter pag. 31

2) Instalatie incalzire - Plan etaj

3) Schema coloanelor

3. Tema de proiectat

Sa se proiecteze instalatia de incalzire centrala pentru un ansamblu de locuinte.

La ansamblu de locuinte, pentru care urmeaza sa se dimensioneze instalatia de incalzire, se cunosc urmatoarele date de proiectare:

Planul cladirii din ansamblu

Structura elementelor de constructie care delimiteaza spatiile de incalzire.

Zona termica si eoliana in care este amplasata constructia.

Fluidul termic furnizat de centrala termica este apa calda cu parametri 85/65 C si reglajul calitativ in sistemul de incalzire.

Date generale despre parametrii de functionare a centralei, pierderile prin izolatia termica si zona de amplasament a cladirii.

RPE= 1,23 [m2K/W].

RPT= 1,34 [m2K/W].

RPI= 0,88 [m2K/W].

RPPS = 1,75 [m2K/W].

RUI= 0,57 [m2K/W].

RFE= 0,119 [m2K/W].

Temperatura de ducere: td= 85 C.

Temperatura de intoarcere: ti= 65 C.

hnivel= 2,9 m

Zona eoliana: IV

Zona termica III

Usi si ferestre din lemn, cuplate cu geam termoizolant.

4. MEMORIU TEHNIC

Date generale

Proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala se face cu scopul ca acestea sa corespunda calitativ nivelurilor minime de performanta, referitoare la cerintele definite de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii:

rezistenta si stabilitate,

siguranta in exploatare,

igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului,

izolarea termica, hidrofuga si economia de energie, etc.

Necesitatea si oportunitatea investitiei: asigurarea unui microclimat corespunzator desfasurarii activitatii.

Obiectul proiectului

Prezenta documentatie trateaza, in faza de proiect tehnic, instalatiile aferente centralei termice noi proiectate, cu o capacitate de 10.27 KW Centrala termica este destinata prepararii apei calde pentru incalzire.

Baza de proiectare

Proiectul s-a intocmit ca la comanda beneficiarului pe baza releveelor cladirii,respectand norme si normative in vigoare la data proiectarii si documentatia tehnica a utilajelor ce se vor monta.

4.4. Descrierea instalatiei

Pentru realizarea conditiilor minime necesare de temperatura este necesara realizarea unor instalatii de incalzire, agent termic este apa calda 85/65° C. Apa este incalzita cu prin ardera gazului in centrala.

Incalzirea in incaperi este realizata folosind corpuri statice de incalzire.

Amplasarea centralei termice se va face in interiorul cladirii intr-un spatiu special amenajat, astfel incat sa respecte conditiile necesare de functionare ale centralei termice cu functionare cu gaz..

Volumul incaperii este de 32.66 mc.

Centrala termica este automatizata si permite functionarea cu supraveghere periodica, functie de temperatura exterioara, interioara si de necesarul termic al cladirii, prin tabloul comanda.

Alimentarea si completarea cu apa a circuitului de incalzire se face printr-un racord echipat cu filtru de impuritati.

Distributia agentului termic la corpurile de incalzire se face prin tevi de cupru acoperite cu strat de protectie anticorosiva. Presiunea maxima din instalatia de incalzire nu va depasi 1,5 bar.

Traseul conductelor si amplasarea corpurilor de incalzire se va face in functie de situatia din teren. Conductele se vor monta aparent pe pereti, acestora li se vor sigura o panta corespunzatoare.

Trecerile prin pereti si plansee se vor executa in tevi de protectie, cu etansarile corespunzatoare. Pe portiunile de conducte ce traverseaza peretii sau planseele nu se vor face imbinari. Imbinarile conductelor se vor realiza cu respectarea cerintelor impuse de normativ.Dezaerisirea instalatiei se realizeaza local cu ventile de aerisire pe radiator

Pentru golirea instalatiei se folosesc robinetele de golire, montate in punctele cele mai joase ale instalatiei atat pe conducta de tur cat si pe cea de retur.

Se va acorda o atentie deosebita asigurarii unei incalziri uniforme si progresive ale conductelor pentru a se evita aparitia eventualelor socuri hidraulice sau termice, asigurandu-se o drenare si aerisire corespunzatoare.

Toate manevrele la organele de inchidere se vor efectua cu atentie: deschiderea acestora se face lent si progresiv. In tot timpul cat se efectueaza umplerea, robinetele de golire sunt in pozitia inchis, iar robinetele de aerisire in pozitia deschis, pana ce prin acestea va curge jet compact de apa, moment in care se vor inchide.

Exploatarea conductelor, impune ca acestea sa se controleze periodic, adica: starea izolatiei termice, etanseitatea lor si a armaturilor aferente, starea suporturilor.

Supunerea instalatiei la probe

Proba la rece consta din umplerea cu apa a intregii instalatii de incalzire (dupa spalarea cu apa rece a instalatiei si verificarea instalatiei la presiune, functie de presiunea maxima de regim incit presiunea de proba va fi cu 50% mai mare decat presiunea de regim dar nu mai mica de 5 bar;

Proba la rece a intregii instalatii (retele de conducte si corpuri de incalzire) este obligatorie si in cazul efectuarii anterioare a unor probe partiale (pe parti de instalatie). Introducerea apei in instalatie se face pe una din conductele racordului, iar evacuarea apei prin cealalta, pe stuturi anume prevazute. Spalarea consta in umplerea si mentinerea sub jet continuu la presiunea retelei pana cand apa evacuata nu mai contine impuritati vizibile (namol, nisip, etc.).

Operatia se va repeta dupa inversarea sensului de circulatie a apei. Golirea se va face cu viteza mare de scurgere a apei, prin deschiderea completa a ambelor organe de inchidere de pe racordul de instalatiei.

Proba la rece se va efectua inaintea vopsirii si izolarii termice a elementelor instalatiei, asigurandu-se ca pe toata durata probei, instalatia sa fie usor accesibila.

Proba se va executa in perioada de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C. Pe durata probei, supapele de siguranta ale instalatiei vor fi aduse in situatia de a suporta presiunea de proba, urmand ca dupa incheierea probei sa fie reglate pentru presiunea de regim.

Presiunea la proba se va determina in functie de presiunea maxima de regim si de modul de executie al instalatiei astfel: pentru instalatiile montate aparent in constructii cu finisajele uzuale, presiunea de regim va fi cu 50% mai mare decat presiunea maxima de regim.

Verificarea instalatiilor la rece se va face prin controlul etanseitatii imbinarilor. Rezultatul probei la rece se va considera corespunzator daca pe toata durata probei manometrul nu indica variatii de presiune deci in instalatie nu se constata fisuri, crapaturi, pierderi de apa la imbinari.

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. La centralele termice, proba la cald, cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de functionare al cazanelor, care va trebui sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a fiecarui cazan.

Proba la cald se executa la toate instalatiile de incalzire indiferent de agentul termic utilizat, pe intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot functiona separat.

Proba la cald se efectueaza inaintea finisarii (vopsirii, izolarii), mascarii sau inchiderii elementelor instalatiilor in canale nevizitabile sau in santuri, in pereti sau plansee, cu exceptia elementelor inglobate in elementele de constructii, dar numai dupa inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece.

Nu se vor supune probelor la cald decat instalatiile care s-au comportat corespunzator la proba de presiune la rece.

Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile vor fi alimentate cu agent termic de la sursa definitiva.

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei.

In timpul probelor se vor verifica imbinarile corpurilor incalzitoare si armaturile, spre a constata eventuale pierderi.

Se va controla daca dilatarile se produc in sensul care rezulta din proiect si daca au fost preluate in bune conditii (fara a aparea neetanseitati). Se va verifica. de asemenea, daca se face o buna aerisire a instalatiei.

Dupa terminarea acestui examen si racirea instalatiei la temperatura mediului inconjurator, se va proceda la o noua incalzire urmata de un control identic cu cel descris mai sus. Daca si la aceasta a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati sau incalzirii neuniforme si functioneaza in conditii normale, proba se considera corespunzatoare.

Proba de eficacitate se efectueaza pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect.

Durata probei de eficacitate este de 12 ore, cu masuratori din ora in ora.

Rezultatele probei de eficacitate vor fi considerate satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund celor prevazute in proiect, cu abateri de 0,5°C - +1°C in cladiri civile sau de -1+2°C in incaperi de productie.

Rezultatele probei se vor consemna intr-un proces verbal.

Probele instalatiilor de incalzire centrala se fac in prezenta reprezentantilor executantului, beneficiarului si a proiectantului.

Masuri de protectia muncii si de siguranta in exploatare

La proiectare, executie si in exploatare se vor respecta prevederile normativelor si stasurilor.

S-au prevazut:

- Probe de presiune, dilatare-contractare si functionare,

- Spalarea instalatiei,

- Armaturi de inchidere - reglaj, goliri si aerisiri,

In toate etapele cuprinse in operatiile de exploatare a instalatiilor de incalzire centrala (inclusiv revizii, reparatii, inlocuiri, dezafectari) vor fi respectate cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii si anume:

siguranta in exploatare,

igiena si sanatatea oamenilor,

protectia impotriva zgomotului,

siguranta la foc.

Verificarile, probele si incercarile echipamentelor componente ale instalatiilor de incalzire centrala vor fi efectuate respectandu-se instructiunile de protectie a muncii in vigoare pentru fiecare categorie de echipamente.

Centrala termica va fi dotata cu o trusa de prim ajutor. Centrala termica va fi prevazuta cu 2 stingatoare cu spuma chimica.

Respectarea reglementarilor de prevenire si stingerea a incendiilor, precum si echiparea cu mijloace si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii in toate etapele de exploatare a instalatiilor de incalzire centrala, inclusiv in timpul operatiilor de revizii, reparatii, inlocuiri sau dezafectari.

Probele la care se supun instalatiile sunt:

    • Proba la rece
    • Proba la cald
    • Proba de eficacitate
    • Proba de functionare a utilajelor si aparatajelor.

Proba de functionare consta in verificari facute asupra utilajelor si aparatajelor componente ale instalatiilor, in timpul functionarii acestora.

Verificarile se efectueaza asupra cazanelor, schimbatoarelor de caldura, vaselor de expansiune, sistemelor de reglare automata.

Proba de functionare poate fii simultana cu proba de eficacitate sau proba de cald.

5. BREVIAR DE CALCUL

5.1. Necesarul de caldura

Necesarul de caldura pentru asigurarea temperaturii interioare de confort a fost calculat in concordanta cu prevederile SR 1907/1, SR 1907/2 pentru parametrii climatici exteriori:

zona termica III, temperatura exterioara de calcul de -18°C

zona eoliana II, in interiorul localitatii, in care viteza vantului de calcul este de v=5m/s.

temperatura interioara de calcul: in functie de destinatia incaperilor, conform STAS 1907/2.

Coeficientii de tranfer termic prin izolatie sunt: RPE= 1,23 [m2K/W] (perete exterior), RPT= 1,34 [m2K/W] (planseu), RPI= 0,88 [m2K/W] (perete interior), RPPS = 1,75 [m2K/W] (podea), RUI= 0,57 [m2K/W] (usa interioara si exterioara), RFE= 0,119 [m2K/W] (fereastra).

Coeficientul de izolatiei termice la usi si ferestre din lemn, cuplate cu geam termoizolant a fost ales din tabelul 5 SR 1907/1 si este 0.0111. Ferestrele au latimea cuprinsa intre 30 cm si 60 cm, in functie de acesta calculandu-se lungimea rosturilor.

In calculul necesarului de caldura s-a tinut cont de orientarea peretilor, adaugand sau scazand dupa caz conform tabelului 2 din acelasi stas.

5.2. Dimensionarea radiatoarelor

La dimensionarea radiatoarelor s-a timut cont de necesarul de caldura pentru camera in discutie, de coeficientul de corectie cu altitudinea, coeficient de corectie relativ la vopsea

8.2. MATERIALELOR UTILIZATE IN INSTALATIILE DE INCALZIRE

Materialele folosite la executarea instalatiilor de incalzire vor avea caracteristicile si tolerantele prevazute in standarde sau norme interne ale unitatilor producatoare, insotite de certificate de calitate al furnizorului;

Agregatele, aparatele, armaturile vor fi astfel alese incat sa permita efectuarea probelor la presiunile indicate;

Armaturile folosite in instalatiile de incalzire se vor alege in raport cu functiunea lor si parametrii agentului termic, folosindu-se cu prioritate armaturile imbinate prin insurubare, cu organ de inchidere de tip sfera;

Umplerea instalatiei de incalzire se va face din reteaua de apa existenta.

Circulatia agentului termic pentru incalzire se realizeaza cu pompe.

8.6. TEHNOLOGII DE MONTAJ

Etansarea imbinarilor cu filet se va executa cu fuior de canepa imbibat cu pasta de miniu de plumb sau pasta de grafit amestecat cu ulei.

Etansarea imbinarilor prin flanse pentru temperaturi pana la 1000C se va face cu garnituri confectionate din carton STAS 1733 unse cu pasta de miniu de plumb sau grafit imbibat cu ulei de in fiert.

Schimbarile de directie sau de diametru ale conductelor se vor realiza prin intermediul fitingurilor filetate si coturilor sau curbelor sudate;Indoirea la rece a tevilor se va face numai cu masinile-unelte specializate sau dispozitive hidraulice;

Indoirea tevilor la cald umplute cu nisip uscat si incalzite corespunzator se va utiliza in cazul tevilor fara sudura sau sudate longitudinal;

Tevile indoite nu vor prezenta deformari.

8.7. MONTAREA

Conductele se monteaza conform planurilor, cu pante indicate pentru dezaerisire si golire (instalatii termice) si cu pantele indicate pentru scurgere (canalizare). Se va folosi teava din cupru cu imbinari prin lipire cu cositor pana la diametrul 28x1 mm.

Trecerile conductelor prin peretii de zidarie sau prin planseele de beton se realizeaza cu tevi de protectie (cu etansare speciala la iesirile spre exterior).

Modul de montare al armaturilor va asigura functionarea libera a partilor mobile si accesul facil pentru intretinere si verificari periodice.

8.9. MONTAREA CORPURILOR DE INCALZIRE

Corpurile de incalzire se amplaseaza conform planului, dupa executarea operatiunilor de probare la presiune, curatire la interior (de depuneri) si verificare la exterior. Amplasarea, mascarea (daca este cazul) si racordarea corpurilor de incalzire se va face tinand cont de instructiunile date de producator si de normativul 113-2002.

Punerea in opera a altor tipuri de radiatoare, decat cele indicate in proiect se va face cu respectarea echivalentei termice si acordul proiectantului.

Corpurile de incalzire din elemente demontabile se vor supune la proba de presiune inainte de montare.

Consolele si sustinatoarele vor fi fixate astfel incat corpul de incalzire sa fie paralel cu fetele finite ale elementelor de constructie.

Montarea si racordarea echipamentelor specifice pentru centrale termice se vor efectua dupa instructiunile producatorilor si in conformitate cu pozitiile indicate in planuri.

Proba la rece consta din umplerea cu apa a intregii instalatii de incalzire (dupa spalarea cu apa rece a instalatiei si verificarea instalatiei la presiune, functie de presiunea maxima de regim incit presiunea de proba va fi cu 50% mai mare decat presiunea de regim dar nu mai mica de 5 bar;

Proba la rece a intregii instalatii (retele de conducte si corpuri de incalzire) este obligatorie si in cazul efectuarii anterioare a unor probe partiale (pe parti de instalatie). Introducerea apei in instalatie se face pe una din conductele racordului, iar evacuarea apei prin cealalta, pe stuturi anume prevazute. Spalarea consta in umplerea si mentinerea sub jet continuu la presiunea retelei pana cand apa evacuata nu mai contine impuritati vizibile (namol, nisip, etc.).

Operatia se va repeta dupa inversarea sensului de circulatie a apei. Golirea se va face cu viteza mare de scurgere a apei, prin deschiderea completa a ambelor organe de inchidere de pe racordul de instalatiei.

Proba la rece se va efectua inaintea vopsirii si izolarii termice a elementelor instalatiei, asigurandu-se ca pe toata durata probei, instalatia sa fie usor accesibila.

Proba se va executa in perioada de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C. Pe durata probei, supapele de siguranta ale instalatiei vor fi aduse in situatia de a suporta presiunea de proba, urmand ca dupa incheierea probei sa fie reglate pentru presiunea de regim.

Presiunea la proba se va determina in functie de presiunea maxima de regim si de modul de executie al instalatiei astfel: pentru instalatiile montate aparent in constructii cu finisajele uzuale, presiunea de regim va fi cu 50% mai mare decat presiunea maxima de regim.

Verificarea instalatiilor la rece se va face prin controlul etanseitatii imbinarilor. Rezultatul probei la rece se va considera corespunzator daca pe toata durata probei manometrul nu indica variatii de presiune deci in instalatie nu se constata fisuri, crapaturi, pierderi de apa la imbinari.

Proba la cald are drept scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic. La centralele termice, proba la cald, cuprinde, in mod obligatoriu, verificarea randamentului de functionare al cazanelor, care va trebui sa corespunda datelor indicate in cartea tehnica a fiecarui cazan.

Proba la cald se executa la toate instalatiile de incalzire indiferent de agentul termic utilizat, pe intreaga instalatie sau pe parti de instalatie care pot functiona separat.

Proba la cald se efectueaza inaintea finisarii (vopsirii, izolarii), mascarii sau inchiderii elementelor instalatiilor in canale nevizitabile sau in santuri, in pereti sau plansee, cu exceptia elementelor inglobate in elementele de constructii, dar numai dupa inchiderea completa a cladirii si dupa efectuarea probei la rece.

Nu se vor supune probelor la cald decat instalatiile care s-au comportat corespunzator la proba de presiune la rece.

Pentru efectuarea probei la cald, instalatiile vor fi alimentate cu agent termic de la sursa definitiva.

Odata cu proba la cald se va efectua si reglajul instalatiei.

In timpul probelor se vor verifica imbinarile corpurilor incalzitoare si armaturile, spre a constata eventuale pierderi.

Se va controla daca dilatarile se produc in sensul care rezulta din proiect si daca au fost preluate in bune conditii (fara a aparea neetanseitati). Se va verifica. de asemenea, daca se face o buna aerisire a instalatiei.

Dupa terminarea acestui examen si racirea instalatiei la temperatura mediului inconjurator, se va proceda la o noua incalzire urmata de un control identic cu cel descris mai sus. Daca si la aceasta a doua incalzire instalatia nu prezinta neetanseitati sau incalzirii neuniforme si functioneaza in conditii normale, proba se considera corespunzatoare.

Proba de eficacitate se efectueaza pentru a verifica daca instalatia realizeaza in incaperi gradul de incalzire prevazut in proiect.

Durata probei de eficacitate este de 12 ore, cu masuratori din ora in ora.

Rezultatele probei de eficacitate vor fi considerate satisfacatoare daca temperaturile aerului interior corespund celor prevazute in proiect, cu abateri de 0,5°C - +1°C in cladiri civile sau de -1+2°C in incaperi de productie.

Rezultatele probei se vor consemna intr-un proces verbal.

Probele instalatiilor de incalzire centrala se fac in prezenta reprezentantilor executantului, beneficiarului si a proiectantului.

LISTA CU CANTITATI DE ECHIPAMENTE, INCLUSIV DOTARILE

Nr. Crt.

Material

U.M.

Numar elemente

Cazan cu functionare pe lemne ORLAN 25kW

Buc.

Supapa de siguranta 1” -1,5 bar

Buc.

Pompa circulatie;

Q=1.074 mc/h ; H=1,35 mCA

Buc.

Pompa de circulatie :

Q=0,322 mc/h ; H=0,5 mCA

Buc

Holender 1 1/4”x28 mm

Buc.

Termostat de contact 950

Buc.

Vas expansiune inchis 40 l

BucRobinet de trecere R 1/2'

Buc.

Robinet de trecere R 2'

Buc.

Filtru Y 1/2'

Buc.

Filtru Y 2'

Buc.

Termomanometru 0-120°C, 0-6 bar

Buc.

Instalatia electrica sala cazanelor

Buc.

Cos de fum D200 mm complet echipat cu L= 7 m

Buc.

Robinet termostat cu 2 cai

Buc.

Supapa de sens 1”

Buc.

Supapa de sens 2”

Buc.

Supapa de sens 1/2”

Buc.

Filtru cu polifosfati 1/2'

Buc.

Filtru cu cartus lavabil 1/2'

Buc.

Stingator cu spuma chimica

Buc.

Filtre D 1/2” pentru alimentarea cu apa rece (impuritati mecanice, dedurizare)

Buc.

Vas de hidrofor 200l

Buc.

Presostat de minima presiune 0,8 bar

Buc.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1841
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site