Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Drept si legislatie - clasa a x-a - competente specifice si continuturi

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micDREPT SI LEGISLATIE - Clasa a X-a - COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI


Programa scolara de Drept si legislatie a fost aprobata prin Ordin al ministrului educatiei nationale nr. 5128/21.12.1999

NOTA DE PREZENTARE

Drept si legislatie reprezinta o disciplina destinata introducerii elementelor de baza în studierea elementelor de drept si legislatie, pentru filiera tehnologica a învatamântului liceal, profilul servicii.

Conceptia curriculara a acestei discipline fundamenteaza un tip de proiectare interdisciplinara si integrata, pe cinci unitati tematice, semi-autonome.

Fiecarei unitati îi corespund competente specifice si continuturi tematice.

Alegerea tehnicilor de instruire revine profesorului, care are sarcina de a individualiza si de a adapta procesul didactic la particularitatile elevilor.

Continuturile acestei discipline sunt elaborate pe baza unor competente specifice de observare, de analiza si de interpretare ale elementelor de drept si legislatie. Ulterior, în clasele a XI-a si a XII-a, elevii vor adânci caracteristicile profilului - servicii – prin studierea, în cadrul curriculum-ului la decizia scolii, a legislatiei specifice ramurii de activitate pentru care au optat.

Alegerea disciplinelor optionale apartine elevilor, sub îndrumarea parintilor si a profesorilor, si se situeaza în perspectiva finalitatilor liceului tehnologic, profilul servicii.

Baza informationala a disciplinei Drept si legislatie este reprezentata diferit în cele cinci unitati de continuturi. În prima unitate tematica continuturile vizeaza notiunile elementare despre stat, rolul statului de drept, autoritatile statului si drepturile si îndatoririle fundamentale ale cetatenilor.

”Notiuni elementare despre drept” abordeaza rolul dreptului ca disciplina sociala, categoriile de norme juridice, izvoarele de drept, tipurile de raporturi de drept si rolul persoanelor fizice si juridice ca subiecte de drept.

“Elemente de drept civil“ vizeaza dreptul civil ca ramura de drept, raportul juridic civil, drepturile subiective, recunoasterea diferitelor categorii de bunuri, principalele contracte de drept civil precum si rolul contractului ca principal izvor de obligatii civile.

”Elementele de drept comercial” vizeaza, în principal, actele si faptele de comert, categoriile de comercianti, procedura juridica pentru constituirea, functionarea si dizolvarea societatilor comerciale, precum si rolul si tipurile contractelor comerciale.

A cincea unitate se refera la elementele de drept al muncii: raporturile juridice de munca, contractele de munca si raspunderea persoanelor încadrate în munca.COMPETENTE SPECIFICE SI CONTINUTURI

Competente specifice            Continuturi

1. Identificarea persoanelor fizice si juridice în raportul de drept.


NOTIUNI ELEMENTARE DESPRE STAT

Notiuni despre stat

Puterea de stat

Cetatenia

Drepturile si îndatoririle fundamentale ale cetatenilor

NOTIUNI ELEMENTARE DESPRE DREPT

Definitie, rol,

Norma de drept: definitie, structura, clasificare, aplicare

Izvoarele de drept

Raportul de drept: definitie, structura, clasificare

Persoanele fizice si persoanele juridice, subiectul de drept: capacitatea juridica, atribute


2. Identificarea si descrierea unor elemente de drept civil.

3. Valorificarea informatiilor de drept civil în rezolvarea unor probleme personale/profesionale.       

ELEMENTE DE DREPT CIVIL

Definitie, obiect

Raportul juridic civil

Clasificarea drepturilor subiective

Bunurile si clasificarea lor

Patrimoniul

Dreptul de proprietate: definitie, atribute,

forme

Actele si faptele juridice

Contractul-principalul izvor de obligatii civile

Principalele contracte de drept civil.

4. Cunoasterea prevederilor legale generale privind constituirea unei societati comerciale.

5. Descrierea atributiilor pe care le au partile în anumite tipuri de contracte comerciale.

6. Elaborarea unor contracte specifice dreptului comercial în functie de un context dat.

ELEMENTE DE DREPT COMERCIAL

Definitie, obiect;

Actele si faptele de comert;

Comerciantii, subiect de drept comercial;

Comerciantul - persoana fizica;

Registrul de Comert;

Fondul de comert;

Comerciantii, persoane juridice;

Societatile comerciale: forme, procedura juridica de constituire;

Contractul de societate, izvor de subiecte si obiecte comerciale;

Tipuri de contracte comerciale;

Contractul de vânzare-cumparare;

bazele dreptului, componente, forme, uzante,

derulare (pregatire, încheiere, livrare, plata);

cazuri de neîndeplinire a contractului;

corespondenta în legatura cu contractul de vânzare-cumparare;

Protectia consumatorului.

7. Descrierea atributiilor pe care le au partile într-un contract de munca.

8. Recunoasterea si descrierea formelor de raspundere a persoanelor încadrate în munca.

9. Elaborarea unor tipuri de contracte de munca în functie de un context dat.     ELEMENTE DE DREPT AL MUNCII

Definitie, obiect

Raporturile juridice de munca

Contractul individual de munca: elemente esentiale, trasaturi, capacitatea juridica a partilor; obiect si cauza; modul de verificare a aptitudinilor si pregatirii profesionale; durata; forma; drepturile si obligatiile generale ale partilor contractului, modificarea si încetarea contractului individual de munca

Raspunderea persoanelor încadrate în munca.

Forme:

Disciplinara: disciplina muncii, sanctiuni;

Materiala: conditii, modalitati principale de stabilire si recuperare a prejudiciului;

Contraventionala: contraventii;

Penala:

categorii de infractiuni contra patrimoniului;

categorii de infractiuni de serviciu sau în legatura cu serviciul;

categorii de infractiuni de fals;

pedeapsa penala.

VALORI SI ATITUDINI

Respectarea legislatiei specifice domeniului de activitate.

Sesizarea preferintelor consumatorilor si participarea la educarea gustului acestora.

Asigurarea protectiei consumatorului si a mediului prin oferirea de produse si servicii de calitate.

Constientizarea impactului calitatii produselor si serviciilor asupra calitatii vietii.

Responsabilitatea pentru solutiile economice propuse.

SUGESTII METODOLOGICE

Curriculum-ul disciplinei “Drept si legislatie” este alcatuit din unitati de continut semiautonome.

Profesorul care preda disciplina este obligat sa utilizeze elementele corespunzatoare fiecarei teme pentru ca elevul sa poata dobândi competentele specifice.

Temele se abordeaza în interdependenta si cu corespondenta în activitatea sociala si economica.

Ordinea de parcurgere a temelor într-un an scolar poate fi propusa de profesori.

În viziunea noii proiectari curriculare, profesorul are libertatea de a alege metodele si tehnicile didactice.

În scopul formarii competentelor specifice se iau în considerare urmatoarele abilitati ale elevului:

munca în echipa;

observarea, analiza, planificarea, comunicarea;

autoevaluarea;

capacitatea de a lua decizii;

spiritul de initiativa;

creativitatea;

dorinta de informare si perfectionare.

Fisele de lucru care vor fi folosite de profesor în procesul de predare-învatare vor insista pe prezentarea unor informatii interdisciplinare si pe antrenarea elevilor în rezolvarea unor probleme si exercitii practice. În activitatile desfasurate cu clasa organizata în microgrupuri de lucru se va insista pe îmbinarea judicioasa a învatarii teoretice cu aspectele practice, stimulând participarea elevilor la procesul de autoinstruire.

Pentru realizarea competentelor specifice vor fi folosite metode didactice moderne ca: problematizarea, învatarea prin descoperire, experimentul, exercitiul etc.

Problematizarea presupune crearea unor situatii-problema care sa determine elevii sa restructureze si sa completeze unele cunostinte anterioare în vederea solutionarii noilor situatii pe baza experientei si a efortului personal.

Problematizarea se regaseste în modul de întocmire a fiselor de lucru si a fiselor de evaluare propuse de catre profesor.

Problemele pot fi:

de identificare;

de construire;

de explicare;

de demonstrare.

În cadrul orelor în care vor fi prezentate cele cinci sectiuni se vor utiliza mijloacele vizuale, audio-vizuale care au avantajul de a stimula gradul de participare a elevului si de a intensifica activitatea mentala prin:

vizionarea unor materiale privind tipologia întreprinderilor (casete video, fotografii, pliante)

audierea unor înregistrari.

Mijloacele de învatamânt necesare prezentarii temelor curriculum-ului pentru anul al II-lea de studii al liceului tehnologic-domeniul serviciilor, ordonate dupa functia pedagogica îndeplinita cu precadere sunt:

1.         MIJLOACE INFORMATIV-DEMONSTRATIVE care reprezinta surse de informatie si servesc la exemplificarea sau ilustrarea notiunilor, la concretizarea ideilor.

2.         MATERIALE SAU REPREZENTARI FIGURATIVE:

Ilustratii

Documente si acte normative

Planse

Folii transparente

3.         REPREZENTARI SIMBOLICE:

Scheme

Diagrame

1.         MIJLOACE DE FORMARE SI EXERSARE A PRICEPERILOR SI DEPRINDERILOR:

Aparate de calcul (calculatoare de birou, P.C.)

5.         MIJLOACE DE EVALUARE A REZULTATELOR ÎNVATARII:

Teste

Chestionare

Fise de evaluare

Referate

Proiecte

Lucrari practice

Testarea asistata de calculator

Grile de evaluare / autoevaluare

Scale de evaluare

Portofolii

Pentru prezentarea si întelegerea corecta de catre elevi a notiunilor referitoare la elementele de drept si legislatie, vom utiliza urmatoarele mijloace de învatamânt:

F1 - folie transparenta privind drepturile si îndatoririle cetatenilor

F2 - folie transparenta privind categoriile de norme juridice

F3 - folie transparenta privind izvoarele de drept

F4 - folie transparenta privind tipurile de raporturi de drept

F5 - folie transparenta privind tipurile de drepturi subiective

F6 - folie transparenta privind categoriile de bunuri

F7 - folie transparenta privind categoriile de contracte de drept civil

F8 - folie transparenta privind categoriile de comercianti

F9 - folie transparenta privind categoriile de contracte comerciale

F10 - folie transparenta privind formele de raspundere ale persoanelor încadrate în munca

Evaluarea este confundata adesea cu verificarea cunostintelor elevilor si cu atribuirea notelor pentru aceste cunostinte. În realitate, evaluarea este un proces mult mai complex care presupune o pregatire stiintifica temeinica a profesorului si efortul de a diminua la minimum subiectivismul în aprecierile pe care acesta le face în mod obisnuit, prin exercitarea atributiilor profesionale.

Pentru profesor este o activitate etapizata, la capatul careia profesorul îsi da seama care este pregatirea elevului la un moment dat, la disciplina sa, în comparatie cu asteptarile lui si cu cerintele programelor analitice.

Pentru elev, evaluarea este mijlocul prin care el este perceput de profesor si cum îi apreciaza acesta pregatirea (nu întotdeauna evaluarea profesorului coincide cu autoevaluarea facuta de elev propriei sale pregatiri). Procesul de evaluare presupune in sens generic doua activitati distincte importante:

masurarea cantitativa sau calitativa a ceea ce constituie comportamentul observabil circumscris obiectivului de evaluare propus;

emiterea unei judecati de valoare pe baza informatiilor dobândite anterior.

În aceste conditii instrumentul de evaluare dobândeste o semnificatie deosebita, fiind cel care ofera evaluatorului si celui evaluat, masura gradului în care este realizat un obiectiv educational. Principalul instrument de evaluare îl constituie testul. Testele pot fi standardizate sau elaborate de profesor. Testele elaborate de profesor sunt teste de cunostinte sau teste de aptitudini.

Alaturi de teste, evaluarea poate fi realizata si prin utilizarea instrumentelor de evaluare complementara:

chestionarele;

grilele;

referatele;

inventarele de control;

activitatile experimentale;

portofoliile.

Evaluarea trebuie sa utilizeze instrumente care sa-i permita profesorului sa evalueze eficient nu numai cunostinte, ci si priceperi si deprinderi, abilitati de ordin practic ale elevului. Tocmai de aceea, vor fi folosite complementar forme de evaluare de baza si alternative (teste, chestionare, grile, scale, proiecte, portofolii, etc.) care sa ofere o informatie cât mai completa asupra competentelor elevilor.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 895
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved