Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...Gradinita

FINALITATI, CONTINUTURI SI COORDONATE ALE PRACTICII PEDAGOGICE

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic
FINALITATI, CONTINUTURI SI COORDONATE

ALE PRACTICII PEDAGOGICE[1]
Cuvinte cheie: programa-cadru, obiectiv fundamental, obiective generale si obiective specifice, grila de observatie, fisa de asistenta, fisa de evaluare.

1.Finalitatile activitatii de Practica pedagogica

Finalitati, continuturi si sugestii metodologice in practica pedagogica desemneaza in fapt explicitarea unei posibile programe pentru activitatea de practica pedagogica. Programa de Practica pedagogica prezentata aici este o programa-cadru: activitatile majore din Programa cadru sunt obligatorii 80%, urmand ca prin Programa analitica acestea sa fie abordate intr-o maniera personalizata de fiecare organizator de practica pedagogica, sa fie aprofundate si / sau dezvoltate pe segmentul de 20 %.

Oricare ar fi tipurile de activitati organizate, efectuarea activitatii de practica pedagogica trebuie sa aiba in vedere atingerea Obiectivelor generale ale acesteia.

Conceptele cu care opereaza categoria de „finalitati” in practica pedagogica sunt derivate dupa principiul cunoscut (de la general la particular) si se ierarhizeaza pe urmatoarele niveluri:

obiectiv fundamental (finalitate generala);

obiective generale (viitoare competente generale);

obiective specifice (viitoare competente specifice).

Dupa parcurgerea activitatii de practica pedagogica, studentii vor fi capabili de a dovedi comportamentele solicitate prin obiectivele generale si specifice, comportamente ce se subordoneaza obiectivului fundamental: invatarea si exersarea profesiunii didactice. Aceste comportamente stau la baza dobandirii viitoarelor competente generale si specifice, insusiri ce intra in structura competentei psihopedagogice. Ele se afla in acord atat cu Standardele profesionale pentru profesia didactica, cat si cu competentele-cheie solicitate prin actualele Programe pentru acordarea gradelor didactice.

Obiective generale (OG) stau la baza formarii viitoarelor competente generale, motiv pentru care au un grad ridicat de generalitate si de complexitate si sunt urmarite pe durata celor doua semestre de practica pedagogica, orientand studentii-practicanti in dezvoltarea si autoperfectionarea in viitor a aptitudinii pedagogice.

Obiectivele specifice (OS), ca etape in demersul catre atingerea obiectivelor generale, se subordoneaza acestora din urma. Acest fapt este evidentiat si prin numerotare. Spre exemplu, OS 2.3. este al treilea OS care expliciteaza OG 2.

Totodata, obiectivele specifice coreleaza cu propunerea unor tipuri de activitati si cu cerintele portofoliului pentru fiecare colocviu de evaluare.

Obiective generale si specifice ale activitatii de practica pedagogica

Cunoasterea documentelor curriculare si scolare pe care se fundamenteaza organizarea si conducerea procesului didactic

Caracterizeaza modul de organizare si de functionare a unitatii de invatamant, pe principalele tipuri de activitati: activitate de conducere, activitate metodica si de perfectionare, activitatea de consiliere si de orientare.

Cunoaste principalele competente, responsabilitati, indatoriri si drepturi pe care le reuneste profesia de cadru didactic.

Utilizeaza principalele documente scolare: Planul de invatamant, Programa scolara, Planificarea anuala, Proiectul unitatii de invatare, Proiectul de lectie;

Stapaneste conceptele stiintifice fundamentale din disciplina de specialitate;

Realizeaza conexiuni cu alte domenii ale cunoasterii;

Studiaza materiale auxiliare, compara manuale alternative si ia decizii in privinta utilizarii lor.

Efectuarea / exersarea unor activitati specifice procesului de invatamant, urmarind valorificarea cunostintelor de Psihologia educatiei, Pedagogie,  Didactica specialitatii.

2.1. Desfasurarea activitatii de practica observativa

Capacitatea de a identifica principalele componente ale procesului de invatamant;

Capacitatea de a preciza etapele activitatilor didactice si actiunile ce au loc, in succesiunea lor, la toate lectiile sau la alte forme de activitate asistate;

Dovedirea capacitatii de observatie a fiecarui eveniment al lectiei, in timpul activitatii de practica observativa;

Propune Fise de evaluare formativa/finala, in functie de lectia la care urmeaza sa asiste;

Corecteaza lucrarile elevilor, notele acordate urmand a fi confruntate cu cele date de profesorul clasei.

Concepe solutii si alternative posibile, originale si eficiente, la diferitele probleme pedagogice identificate;

Apreciaza gradul de adecvare a metodelor si a mijloacelor de invatamant utilizate, in raport cu situatia educationala data;

Formuleaza concluzii cu caracter de evaluare.

2.2. Dezvoltarea abilitatilor practice in proiectarea didactica

Elaboreaza, pe baza fiselor de asistenta, cel putin doua proiecte didactice la doua tipuri de lectie;

Proiecteaza o secventa didactica, o lectie, o unitate de invatare;

Elaboreaza Proiectul unei unitati de invatare in doua variante, in functie de numarul de ore alocat (Ex.:1 ora la liceele teoretice, 2-3 ore la liceele de profil, in functie de Planul de invatamant adoptat de scoala);

Stabileste, din timp util, datele necesare proiectarii lectiei de proba, urmarind parcurgerea urmatoarelor etape: profesorul indrumator, disciplina, clasa, subiectul lectiei, sistemul de lectii – analiza curriculum-lui scolar, identificarea obiectivelor cadru/competentelor generale si a obiectivelor de referinta/competentelor specifice, diagnoza nivelului de pregatire a elevilor, formularea obiectivelor operationale, anticiparea activitatii instructiv-educative.

Realizeaza/Desfasoara o secventa didactica, o lectie de proba;

(Auto)evalueaza o secventa didactica, 1-2 lectii de proba.

Proiecteaza activitati didactice cuprinse in Curriculum la decizia scolii (CDS).

2.3. Organizarea activitatilor de predare-invatare in lectia finala:

Construieste demersuri didactice bazate pe adoptarea strategiilor didactice adecvate (metode si procedee, mijloace de invatamant, forme de organizare a activitatii elevilor, tratare diferentiata, modalitati specifice de evaluare si de notare) continuturilor si finalitatilor.

Capacitatea de a face accesibile cunostintele transmise, adaptandu-si metoda fiecarui elev, grup, clasa ;

Stabileste legaturi interdisciplinare si pune accentul pe conexiunile intre cunostinte ;

Foloseste strategii educationale centrate pe elev ;

Organizeaza clasa eficient, imbinand activitatea individuala cu cea de grup ;

Urmareste activitatea elevilor si organizeaza studiul diferentiat;

Foloseste resurse didactice cat mai variate, adaptate obiectivelor propuse;

Creeaza si foloseste in clasa materiale didactice adecvate; (realizeaza un material didactic personal, absolut necesar in predarea unei lectii/sistem de lectii la disciplina de specialitate).

Propune exemple relevante care stimuleaza gandirea si imaginatia elevilor;

Imbina intuitia cu rigoarea;

Stimuleaza elevii sa dezvolte proiecte de microstudiu, referate etc;

Valorifica in predare situatii practice relevante din activitatea de practica observativa.

Realizeaza activitatea didactica avand in vedere actiuni de evaluare continua, in scopul perfectionarii lectiei pe parcursul derularii ei (elemente de conexiune inversa).

Utilizarea actiunilor evaluative la lectiile de proba si la lectia finala;

Selecteaza metodelor si instrumentelor de evaluare potrivite si le integreaza eficient in procesul didactic;

Urmareste progresul elevilor in invatare;

Realizeaza o evaluare sistematica;

Valorifica tipuri diferite de rezultate ale evaluarii;

Dezvolta la elevi capacitatea de autoevaluare.

Formarea/dezvoltarea capacitatii de cunoastere a elevilor (individual si in grupul scolar), in vederea tratarii diferentiate a acestora

Ofera sanse egale tuturor elevilor si adapteaza demersurile didactice la particularitatile de varsta ale colectivului de elevi;

Stimuleaza interesele si motivatia elevilor pentru studiul si aplicatiile practice ale disciplinei de specialitate;

Creeaza elevilor oportunitati de a lua decizii si de a manifesta autonomie;

Identifica acele cai de comunicare cu elevii, prin care acestia sunt incurajati sa comunice si chiar sa argumenteze propriile puncte de vedere;

Demonstreaza abilitati de comunicare, de empatie si de cooperare, de mentinere a relatiilor socio-afective pozitive necesare realizarii activitatii didactice;(optional) Completeaza Fisa de caracterizare psihopedagogica a unui elev.

Capacitatea de autoevaluare si de integrare a feed-back-ului in proiectia personala a dezvoltarii profesionale prin analiza si autoanaliza unor activitati instructiv-educative (strategii, evaluare, proiectare didactica);

4.1. Sa (auto)aprecieze / Sa (auto)evalueze, pe baza unor criterii riguroase, lectia desfasurata.

4.2. Sa propuna variante metodologice posibile, prin care lectia sustinuta poate avea o eficienta sporita.

Implicarea in realizarea unor activitati complementare lectiilor desfasurate in scoala si in afara scolii:

Colaboreaza cu colegii de grupa si cu profesorii-mentori care pot fi si profesori-diriginti;

Participa la o activitate stiintifica din cadrul comisiei metodice;

Propune continuturi pentru predarea interdisciplinara si cross-curriculara;

Utilizeaza noile tehnologii ale instruirii asistate de calculator (IAC ) in elaborarea materialelor curriculare;

Identifica posibilitati de cooperare cu alte medii educationale;

Participa la o activitate de antrenare a comunitatii locale in sprijinirea unor activitati scolare si extrascolare .

2.Sugestii privind continutul activitatilor de practica pedagogica

OBIECTIVE

SPECIFICE

TIPURI DE ACTIVITATI

Intalnire cu directorul unitatii de invatamant, cu profesorii-mentori  si profesori-diriginti.

Participarea la unele activitati metodice ale catedrei de specialitate si/sau intalniri cu sefii catedrelor de specialitate.

Construirea unui profil de competente al cadrului didactic

Activitati de practica observativa, pe baza unei Grile de observatie, cu consemnarea observatiilor: aspecte reusite ce merita sa fie retinute, aspecte ce pot fi imbunatatite;

Asistenta la lectii sau la alte forme de organizare a procesului de invatamant si consemnarea datelor in Fisa de asistenta.

Discutii de analiza in urma orelor asistate

Activitati de proiectare curriculara: Planificare anuala, Proiectul unei unitati de invatare din trunchiul comun-obligatoriu, Proiectul unei unitati de invatare din Curriculum la Decizia Scolii (CDS), Proiecte de lectie.

Conceperea unui material didactic personal, absolut necesar in predarea unei lectii/sistem de lectii la disciplina de specialitate.

Proiectul unei unitati de invatare din CDS

Activitati extrascolare: excursii, emisiuni radio-tv, schimb de experienta cu alte unitati de invatamant de profil s.a. Participarea la o sedinta a Comisiei metodice.

Activitati de proiectare didactica (unitate de invatare si lectie);

Asumarea rolului de manager al procesului educational

Proiectarea a diferite tipuri de probe de evaluare: comune, pentru toti elevii, si cu caracter diferentiat;

Discutii de analiza a lectiei de proba

Fisa de evaluare a lectiei de proba

Activitatea de consiliere si de orientare

Analiza rubricilor Fisei de caracterizare psihopedagogica

Participarea la unele activitati extracurriculare planificate, derulate cu elevii.

Sugestii pentru realizarea

documentelor curriculare specifice

(grila de observatie, fise de asistenta, fisa de evaluare a lectiei)

GRILA DE OBSERVATIE A LECTIEI

Unitatea de invatamant: _____ _______ ______ ________

Numele si prenumele profesorului-mentor: _______

Data : _______

Clasa : ______  Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) : _______

Disciplina : __________ ______ ____ ______

Tema lectiei : __________ ______ ____ ____

Tipul lectiei : __________ ______ ____ __

Coloane: 1. Indicatori 2. Recunoasterea actiunii indicatorilor 3. Aspecte semnificative privind organizarea si desfasurarea lectiei, in functie de etapele lectiei si, acolo unde considerati,  in functie de indicatori

1.Aspect informativ

- continut stiintific

- adaptarea la nivelul clasei

- incadrarea noilor cunostinte in sistemul cunostintelor anterioare

-realizarea cerintelor programei scolare (O.C.-O.R.; C.G.-C.S.)2.Aspect formativ

-utilizarea metodelor activ-particip. (sugerate de programa scolara)

-realizarea conexiunii inverse

-dezvoltarea capacitatilor intelectuale

-valorif.valentelor educative ale temei

-dezvoltarea capacitatii de transfer (realizarea de corelatii intra/inter/transdisciplinare)

3. Metodologia didactica

-aplic. metodelor si a procedeelor did.

-utilizarea mijloacelor de invatamant

-incadrarea in timp

4. Evaluarea activitatii elevilor

-initiala

-formativa

-finala

5. Relatia profesor-elev; elev-elev

-atmosfera de lucru in clasa

-organizarea activit. pe grupe sau independent/individual

3.2.FISA DE ASISTENTA

Unitatea de invatamant: _____ _______ ______ ________

Numele si prenumele profesorului-mentor:  ______

Data : _________

Clasa : ________ Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) : ___

Disciplina : __________ ______ ____ _____

Subiectul lectiei :

Unitatea de invatare :_____ _______ ______ ____________

Tipul lectiei :

Obiective operationale :

Metode si procedee :

Mijloace de invatamant:

Desfasurarea lectiei

Intrebari si observatii

FISA DE EVALUARE A LECTIEI

Data : _______

Clasa : _______ Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) : _________

Numele si prenumele studentului practicant : __________

Facultatea: _____ _______ ______ ______________

Disciplina : _________________

Tema lectiei : ________

Tipul lectiei : ________

INDICATORI

PUNCTAJ

OBS.

max.

realizat

PROIECTAREA LECTIEI

-Documentare metodico-stiintifica

-Formularea obiectivelor operationale

-Unitatea obiective-continut-strategii de evaluare

-Stabilirea criteriilor de evaluare

-Pregatirea conditiilor necesare desfasurarii lectiei (mijloace de invatamant, organizarea clasei de elevi)DESFASURAREA LECTIEI

- Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei;

-Prezentarea continutului propus: caracter st., logica si accesibilitatea prezentarii, argumentarea, esentializarea exemplificarea afirmatiilor, elemente de interdisciplinaritate;

-Realizarea obiectivelor operationale;

-Valorificarea experientei elevilor;

-Realizarea comunicarii didactice, nivelul de dificultate al solicitarilor, succesiunea intrebarilor, tipologia intrebarilor;

-Aspecte formativ-educative (dezvoltarea capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a continutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc);

-Asigurarea caracterului practic-aplicativ

-Densitatea sarcinilor si ritmul de lucru;

-Diferentiere, individualizare;

-Grad de stimulare a independentei si a creativitatii

-Mijloace implicate in activ. de invatare

-Dozarea rationala a timpului  (ritm, densitate si accesibilitate a cunostintelor, in functie de scop si de nivelul elevilor)

PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT

-Tinuta, autoritatea in fata clasei;

-Limbajul folosit (corectitudine, expresivitate, claritate, accesibilitate etc), corectarea raspunsurilor gresite;

-Elemente de creativitate didactica (ex.: micro-decizii luate in situatii de feed-back)

-Tendinte de conturare a unui stil didactic

-Atmosfera si climatul afectiv-motivational in lectie; relatia profesor-elev, elev-elev.

CAPACITATEA DE EVALUARE SI DE AUTOEVALUARE

-Formele de evaluare folosite

-Constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii

-Propunerea unor masuri corective pentru lectia viitoare

-Spirit autocritic

-Capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite

TOTAL

COMISIA NOTA SEMNATURA

1. Profesor- mentor

………. ………

2. Profesor

Didactica specialitatii

….…….. …..…..Autor: lect.univ.drd. Nadia Florealoading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1089
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site