Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

de lectie Clasa a-IX-a fizica - Miscarea rectilinie uniform variata

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micProiect de lectie (L)

Numele si prenumele profesorului:  Clasa a-IX-a .. Nr. de elevi..

Titlul lectiei Miscarea rectilinie uniform variata.

Scopul lectiei : Transmiterea si insusirea de noi cunostinte.Obiective operationale. La sfarsitul lectiei elevi vor fi capabili :

O1. Sa scrie ecuatia legii vitezei in miscarea rectilinie uniform variata indicand semnificatia fizica a marimilor ce intervin, sa reprezinte grafic in diferite situatii, sa simuleze miscari uniform variate pe calculator.

O2 Sa scrie ecuatia legii de miscare in miscarea rectilinie uniform variata, sa reprezinte grafic legea de miscare in diferite cazuri () si (); sa simuleze miscari uniform variate si sa interpreteze graficele , sa aplice legea vitezei si legea de miscare in rezolvarea de probleme.

Strategii didactice

-metode de predare invatare: explicatia, demonstratia, experimentul pe calculator.

-mijloace de invatamant: manual, culegere de probleme, soft educational (soft de simulare), calculator (retea de calculatoare).

-forme de organizare: frontala si individuala.

Desfasurarea lectiei

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Captarea atentiei

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Enuntul titlului lectiei si a obiective-lor operatio-nale.

Anunta titlul lectiei si obiectivele operationale.

Noteaza titlul lectiei si obiectivele

operationale.

Reactualiza-rea celor invatate.

Miscarea rectilinie uniforma, legea miscarii, reprezentari grafice.

Solicita elevilor sa defineasca miscarea rectilinie uniforma si sa dea exemple.

Solicita elevilor sa scrie legea de miscare in miscarea uniforma si sa specifice seminificatia fizica a marimilor ce intervin.

Solicita elevilor sa proiecteze relatia vectoriala pe axa Ox si sa specifice semnificatia fizica a marimilor ce intervin.

Elevii definesc miscarea recti-linie uniforma si dau exemple din cotidian.

Elevii scriu legea de miscare: (1) si specifi-ca: reprezinta vectorul de pozitie la momentul ;

reprezinta vectorul de pozitie la momentul initial ;

reprezinta vectorul viteza cu care se deplaseaza mobilul.

Elevii proiecteaza legea de miscare pe Ox:

(2) si specifi-ca: reprezinta coordona-ta punctului material la momentul ;

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Reactualiza-rea celor invatate.

Miscarea rectilinie uniforma, legea miscarii, reprezentari grafice.

Solicita elevilor sa reprezinte grafic legea de miscare si sa calculeze panta dreptei specificandu-i semnificatia fizica.

Solicita elevilor sa scrie si sa reprezinte grafic legile de miscare cand si sa particularizeze pentru .

reprezinta coordonata punctului material la momentul .

Elevii reprezinta grafic si calculeaza panta ; specifica semnificatia fizica: panta este viteza.

Elevii scriu legile de miscare

(3) si particularizeaza pentu : (4).

Reprezinta grafic legile (3) si (4).

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Reactualiza-rea celor invatate.

Miscarea rectilinie uniforma, legea miscarii, reprezentari grafice.

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O1

Legea vitezei. Reprezentare grafica.

(C1O1)

Solicita elevilor sa dea exemple din cotidian de miscari in care viteza sa nu ramana constanta.

Precizeaza ca miscarea in care vectorul acceleratie () este constant se numeste miscare uniform variata a punctului material.

Solicita elevilor sa scrie relatia matematica de definire a acceleratiei medii.

Specifica faptul ca

Elevii dau exemple de miscari variate in care

Noteaza observatia facuta: miscare uniform variata.

Elevii scriu relatia de definire a acceleratiei medii:

(5).

Noteaza observatia

(6).

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O1

Legea vitezei. Reprezentare grafica.

(C1O1)

Solicita elevilor ca din relatiile (5) si (6) sa afle care re-prezinta legea vitezei in misca-rea uniform variata.

Solicita elevilor sa proiecteze relatia (7) pe axa Ox specifi-cand faptul ca se obtine legea vitezei in miscarea rectilinie uniform variata.

Specifica semnificatia fizica a marimilor ce intervin:

reprezinta componenta vitezei initiale pe axa Ox;

reprezinta componenta vectorului acceleratie pe axa Ox.

Atrage atentia asupra faptului ca de obicei si solicita elevilor sa scrie si sa reprezin-te grafic legea vitezei in acest caz specificand ca pentru simplificarea scrierii se noteaza cu , cu si cu .

Elevii scriu:

Proiecteaza relatia (7) pe axa Ox: Noteaza ca ecuatia (8) reprezinta legea vitezei in miscarea rectilinie uniform variata.

Noteaza semnificatia fizica a marimilor ce intervin.

Elevii scriu legea vitezei sub forma:

Reprezinta grafic legea vitezei si specifica faptul ca tangenta unghiului format de dreapta cu axa timpului este numeric egala cu acceleratia mobilului:

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O1

Legea vitezei. Reprezentare grafica.

(C1O1)

Reprezinta pe tabla urmatoa-rea lege a vitezei si solicita elevilor sa analizeze graficul:

Atrage atentia asupra deplasa-rii mobilului in intervalul care este numeric egala cu diferenta dintre ariile triunghiurilor aflate deasupra axei timpului si dedesubtul ei (dreapta 2).

Solicita elevilor sa acceseze softul "Motion at Constant Acceleration" si sa verifice cu ajutorul acestuia legea vitezei in miscarea rectilinie uniform variata (si ).

Solicita elevilor sa dea valori diferite acceleratiei si vitezei

Elevii constata ca miscarea reprezentata de dreapta (2) este o miscare in care proiec-tia acceleratiei pe axa Ox este negativa (

Elevii specifica urmatoarele:

● pentru miscarea mobilului este uniform incetinita (

● pentru miscarea mobilului este uniform accelerata (

Noteaza observatia privind calculul deplasarii mobilului in intervalul .

Solicita elevilor sa rezolve itemul (I1O1)

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O1

Legea vitezei. Reprezentare grafica.

(C1O1)

initiale si sa analizeze in fiecare caz graficul indicand tipul miscarii.

Solicita sa traseze in fiecare caz graficulpe caiete.

Face urmatoarea observatie: daca , atunci graficul vitezei nu mai este o dreapta si el poate arata ca in figura:

Acceleratia mobilului la momentul se poate determi-na calculand tangenta unghiu-lui format de tangenta in punctul A la graficul vitezei si axa Ot.

Sub indrumarea profesorului fiecare elev (sau grupe de 2 elevi) analizeaza miscarea rectilinie uniform variata pre-zentata de soft si pentru setu-rile de valori si se traseaza graficul pe caiet.

a)

miscare rectilinie uniforma

b)

miscare rectilinie uniform accelerata (si )

Solicita elevilor sa rezolve itemul (I1O1)

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O1

Legea vitezei. Reprezentare grafica.

(C1O1)

Din graficul vitezei reprezen-tat in figura se observa ca pentru (), pentru () si pentru acceleratia este negativa.

c)

pentru miscare uniform incetinita; pentru miscare uniform accelerata

d)

Noteaza observatia din soft pe caiete.

Solicita elevilor sa rezolve itemul (I1O1)

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O2

Legea de miscare. Graficele legii de miscare si a distantei parcurse.

(C2O2)

Solicita elevilor sa scrie expresia legii de miscare in miscarea uniforma.

Specifica faptul ca legea este valabila si in miscarea uniform variata daca unde este viteza medie.

Solicita elevilor sa proiecteze relatia (11) pe axa Ox.

Specifica: in miscarea uniform variata, cand viteza este o functie liniara de timp, viteza medie este egala cu media aritmetica a vitezelor initiala si finala pe intervalul considerat

unde .

Atrage atentia asupra formei graficului legii de miscare specificand ca pentru , curba este o parabola.

Reprezinta grafic legea de

Elevii scriu relatia:

Elevii scriu legea de miscare:

Elevii scriu relatia (11) proiectata pe axa Ox:

Noteaza observatia si scriu relatia (12) sub forma:

Tin cont de expresia lui v si obtin relatia (14):

Daca atunci se obtine legea de miscare de forma:

(15).

Traseaza graficul legii de miscare in cele doua cazuri:

Solicita elevilor sa rezolve itemul (I2O2)

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O2

Legea de miscare. Graficele legii de miscare si a distantei parcurse.

(C2O2)

miscare in doua cazuri (si ) si (si ).

Specifica coordonatele punctului de maxim in cazul si :

.

Atrage atentia asupra faptului ca pentru acceleratie pozitiva, coordonata are un minim cand mobilul are viteza nula iar daca acceleratia este negativa, coordonata are un maxim in momentul opririi ().

Solicita elevilor sa acceseze softul "Motion at Constant Acceleration" si sa verifice cu ajutorul acestuia legea de miscare in miscarea rectilinie uniform variata in cazurile de la continutul C1 (a, b, c, d).

Noteaza observatia facuta de profesor in caiete.

Acceseaza softul indicat si studiaza miscarea rectilinie variata in cazurile:

Solicita elevilor sa rezolve itemul (I2O2)

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O2

Legea de miscare. Graficele legii de miscare si a distantei parcurse.

(C2O2)

Solicita elevilor sa specifice in fiecare caz tipul de miscare si sa reprezinte grafic pe caiete in fiecare caz.

a)

miscare rectilinie uniforma

b)

miscare rectilinie uniform accelerata

Solicita elevilor sa rezolve itemul (I2O2)

Evenimentul lectiei

Obiective

operatio-nale

Continuturi esentiale

Activitati de predare-invatare

Evalu-

are

Activitatea profesorului

Activitatea elevului

Prezentarea sarcinilor

Dirijarea invatarii.

Obtinerea performantei.

Asigurarea conexiunii inverse

O2

Legea de miscare. Graficele legii de miscare si a distantei parcurse.

(C2O2)

Specifica in fiecare caz tipul de miscare si reprezinta grafic

Solicita elevilor sa rezolve itemul (I2O2)

Asigurarea retentiei si transferului.

Dicteaza tema pentru acasa.

Solicita elevilor sa determine ecuatia lui Galilei prin eliminarea timpului dintre cele doua ecuatii ale vitezei

si a coordonatei .

Elevii isi noteaza tema pentru acasa.

(I1O1)  In figura urmatoare sunt prezentate legile vitezei pentru trei mobile. Calculati in fiecare caz acceleratia si specificati valoarea vitezei initiale. Simulati aceste miscari pe computer in cadrul softului "Motion at Constant Acceleration" si observati graficele in fiecare caz.

(I2O2) Din originea axei Ox pleaca un mobil cu viteza initiala si acceleratia . In acelasi moment, dintr-un punct de pe axa Ox, de abscisa , pleaca un al doilea mobil cu viteza initiala si acceleratia .

a)      Dupa cat timp si la ce distanta se intalnesc mobilele?

b)      Care sunt vitezele medii ale mobilelor in acest timp?


Imagini din softul "Physics by Pictures", versiunea MS DOS 6.2, firma Physicon ,Russia (www.physicon.ru)Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 10175
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved