Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

REGULAMENT PRIVIND STUDIILE DOCTORALE

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micRegulament privind studiile doctorale

Cap. i. PreambulDoctoratul este forma cea mai inalta de organizare a invatamantului superior, care se bazeaza pe creatie si cercetare stiintifica, fundamentala si aplicativa.

Perfectionarea prin doctorat constituie o cale prin care absolventii studiilor universitare, care doresc sa se dedice cercetarii si invatamantului, isi pot desavarsi pregatirea dobandind abilitati necesare cercetatorului stiintific.

Doctoratul este de doua tipuri: doctorat stiintific si doctorat profesional. In USAMV Cluj-Napoca se desfasoara studii doctorale numai pentru doctorat stiintific. Acesta se bazeaza pe creatie si cercetare stiintifica proprie, avansata si contribuie la formarea unor abilitati si competente cognitive. Doctoratul are doua componente: un program de studii universitare avansate si un program de cercetare stiintifica.

Domeniile de stiinta in care se organizeaza doctoratul la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca sunt: Stiinte agricole, silvice, zootehnice si Stiinte medicale veterinare iar domeniile Ministerului Educatiei si Cercetarii in care este organizat, in prezent doctoratul la USAMV Cluj-Napoca sunt: Agricultura, Horticultura, Zootehnie, Biotehnologii si Medicina Veterinara. Senatul USAMV Cluj-Napoca poate hotari infiintarea de specializari doctorale si in alte domenii de stiinta pentru care indeplineste prevederile legale. Studiile doctorale se organizeaza in doua forme, cu frecventa si fara frecventa. La ambele forme se organizeaza admitere, in conditiile legii, atat pentru locuri bugetate cat si pe locuri cu taxa.

CAP. II. Generalitati si terminologie

Generalitati. Prezentul regulament se refera la toate aspectele de organizare si desfasurare a activitatii de doctorat in cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca.

Terminologie. In cele ce urmeaza se va folosi urmatoarea terminologie:

Minister titular: Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC)

Universitate sau USAMV: Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca

Senat: Senatul USAMV Cluj-Napoca

Anuntare pe cale publica sau publicare: Procedura oficiala prin care o informatie este adusa la cunostinta celor interesati. Aceasta procedura va putea utiliza pagina web a Universitatii destinata intregii comunitati academice sau alte forme adecvate scopului respectiv

Departamentul Masterat si Doctorat: Departamentul de Masterat si Doctorat al USAMV Cluj-Napoca

Scoala Doctorala: Scoala Doctorala a USAMV Cluj-Napoca din cadrul Departamentului Masterat si Doctorat

Doctorand: Persoana care a reusit la un concurs de admitere la doctorat, este inmatriculata la doctorat, urmeaza programul doctoratului sau se afla in termen, in faza de pregatire sau sustinere a tezei de doctorat.

Conducator de doctorat: Persoana angajata sau afiliata Universitatii care a dobandit dreptul de a conduce activitatea de doctorat

Studiile Universitare de Doctorat (SUD) cuprind: Program de studii universitare avansate (PSUA) si program de cercetare stiintifica (PCS)

Organizare generala: Stagiul de perfectionare prin doctorat reprezinta o forma specifica de scolarizare orientata spre fiecare individ in parte si coordonata, de regula, de un conducator de doctorat

Participarea la studiile de perfectionare prin doctorat se face in urma unei inscrieri, a indeplinirii unor obligatii scolare si stiintifice specifice, iar finalizarea sa se face prin realizarea unei lucrari numite teza, evaluarea acesteia de catre o comisie si sustinerea publica, finala.

Cap.III. Institutia organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD)

Doctoratul se organizeaza in institutiile de invatamant superior aprobate de MEC, pe baza evaluarii periodice a capacitatii lor institutionale de a oferi un mediu integrat de invatare si cercetare avansata, de nivel national sau international.

Institutia de invatamant superior care a primit aprobarea de a organiza doctorat, intr-unul sau mai multe domenii, se numeste, in continuare, Institutie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD). Ea are obligatia de a publica un raport anual privind ciclul de studii universitare de doctorat, insotit de sinteze ale tezelor de doctorat sustinute in anul respectiv.

Fiecare IOSUD isi elaboreaza un regulament propriu de organizare si desfasurare a doctoratului, cu respectarea prevederilor legale.

Organizarea Scolii Doctorale. Scoala Doctorala a USAMV Cluj-Napoca se infiinteaza in cadrul Departamentului Masterat-Doctorat si este constituita din totalitatea conducatorilor de doctorat din Universitate. Conducatorii de doctorat pensionati sunt membri de onoare ai Scolii Doctorale

Conducerea Scolii Doctorale. Scoala Doctorala este condusa si reprezentata de un director numit de Rectorul USAMV dintre membrii Senatului Universitatii, membru de drept in Biroul Senatului si de un Consiliu al Scolii Doctorale, format din cate un reprezentant ales din fiecare domeniu de specializare la care Universitatea organizeaza SUD.

Competente: Consiliul Scolii Doctorale a USAMV are urmatoarele competente:

asigura mentinerea si adaptarea permanenta a nivelului doctoratului din Universitate la cele mai inalte standarde stiintifice si academice;

analizeaza si propune Senatului masuri menite a imbunatati organizarea si desfasurarea doctoratului la USAMV;

avizeaza propunerile de noi conducatori de doctorat;

propune Comisiei de Admitere pe Universitate distributia pe facultati a locurilor primite de la MEC pentru studiile doctorale;

aproba distribuirea numarului de locuri pe conducatori de doctorat, efectuata de catre decanatele facultatilor;

stabileste calendarul activitatilor anuale comune ale studiilor doctorale;

transmite Rectorului lista avizata de propuneri de conducatori de doctorat pentru semnare si expediere oficiala spre autoritatea nationala in domeniul titlurilor stiintifice;

organizeaza comisii ad-hoc pentru analiza si judecarea activitatii si faptelor conducatorilor de doctorat si transmite concluziile Rectorului pentru continuarea procedurilor potrivit normelor Universitatii;

stabileste numarul burselor de doctorat repartizate de ministerul tutelar pentru forma cu frecventa, pe conducatorii de doctorat, in functie de numarul de domenii, de numarul de conducatori de doctorat/domeniu si de performantele stiintifice ale acestora;

intocmeste, periodic, planuri de tendinta menite sa propuna perfectionarile care se impun in planurile de invatamant pentru ciclurile universitare inferioare doctoratului.

Cap. IV. Conducatorul de doctorat

Conditii: Conducatorii de doctorat pot fi profesori universitari, profesori universitari consultanti sau cercetatori stiintifici principali gr.I, angajati ai USAMV sau afiliati acesteia, care au titlul stiintific de doctor obtinut in domeniul respectiv.

Pierderea calitatii de conducator de doctorat: Prin incetarea contractului de munca la USAMV sau in institutiile care formeaza consortii doctorale cu USAMV, cu exceptia pensionarii, se pierde automat calitatea de conducator de doctorat iar doctoranzii se redistribuie altor conducatori de doctorat din aceeasi institutie.

Pensionare, consultanta: Dupa pensionare, conducatorul de doctorat, cu exceptia celui care a obtinut calitatea de profesor universitar consultant, isi continua prestatia prin finalizarea activitatii doctoranzilor inmatriculati. Profesorii consultanti isi continua activitatea conform legii. Dupa pensionare, conducatorul de doctorat poate primi spre indrumare noi doctoranzi, la cerere, cu aprobarea senatului universitar al IOSUD, fundamentata pe performanta stiintifica din ultimii 5 ani de activitate a solicitnatului.

Numar de doctoranzi indrumati: Numarul doctoranzilor in activitate la un conducator stiintific este de maximum 15. Fac exceptie de la aceasta regula conducatorii de doctorat care primesc alti doctoranzi prin redistribuire sau au solicitari din partea unor candidati din strainatate.

Doctoranzi inscrisi anterior: La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se aplica prevederile Capitolului 4, paragraf 4, incepand cu admiterea 2005-2006. Doctoranzii aflati in activitate pe baza prevederilor anterioare isi desfasoara programul conform acestora. Numarul doctoranzilor inmatriculati la un conducator stiintific, potrivit vechilor norme, se considera in lichidare si nu afecteaza cifra reglementata prin prezentul Regulament.

CAP:V. Asigurarea calitatii in cadrul studiilor universitare de doctorat

Proceduri de asigurare a calitatii: Studiile universitare de doctorat fac obiectul procedurilor de asigurare interna si externa a calitatii stabilite pe baza practicilor europene.

Responsabili de calitatea doctoratului: Principalii responsabili de calitatea doctoratului sunt Universitatea ca IOSUD si, implicit, conducatorul de doctorat si doctorandul.

Evaluarea externa: In cazul nerespectarii standardelor de calitate sau de etica profesionala, MEC, pe baza unui raport extern de evaluare, intocmit de CNATDCU poate lua urmatoarele masuri:

retragerea dreptului IOSUD de a organiza concurs de admitere pentru selectarea de noi doctoranzi pe o perioada de pana la 3 ani;

retragerea calitatii de conducator de doctorat;

retragerea titlului de doctor.

Cap. VI. Organizarea ciclului de studii universitare de doctorat

1.Forma de invatamant: Studiile universitare de doctorat se pot organiza in forma de invatamant cu frecventa si fara frecventa.

2.Doctoratul cu frecventa - finantare: Doctoratul cu frecventa se poate organiza in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. MEC aloca anual pentru doctoratul cu frecventa un numar de locuri finantate de la buget.

3.Doctoratul fara frecventa - finantare: Doctoratul fara frecventa se organizeaza numai in regim cu taxa. Numarul de locuri pentru doctoratul in regim cu taxa si cuantumul taxei se stabilesc de catre Senatul Universitatii, pe baza legislatiei in vigoare si cu respectarea cerintelor de asigurare a calitatii.

4.Obligativitatea PSUA si PCS: Cele doua componente ale ciclului de studii universitare de doctorat - programul de studii universitare avansate si programul de cercetare stiintifica sunt obligatorii pentru ambele forme de invatamant.

5.Schimbarea formei de invatamant. Pe parcursul ciclului de studii universitare de doctorat, forma de invatamant poate fi schimbata, numai dupa incheierea ciclului de studii universitare avansate sau pe parcursul programului de cercetare, cu modificarea corespunzatoare a contractului de studii doctorale.

6.Limba in care se organizeaza doctoratul: Doctoratul se desfasoara in limba romana sau intr-o limba de circulatie internationala, la cererea doctorandului, conform contractului de studii doctorale incheiat intre USAMV Cluj-Napoca, conducator de doctorat si doctorand.

7.Durata ciclului de studii universitare: Durata ciclului de studii universitare de doctorat este, de regula, de 3 ani. In situatii speciale, durata poate fi prelungita cu maximum 2 ani, in conditiile prevazute de lege.

8.Intreruperea doctoratului: Doctoratul se poate intrerupe, pe baza unei motivatii temeinice, cu aprobarea conducerii Universitatii, conform prevederilor contractului de studii universitare de doctorat. Perioadele de intrerupere cumulate nu pot depasi 2 ani.

9.Prelungirea doctoratului: Durata desfasurarii doctoratului se prelungeste in caz de intrerupere, corespunzator cu perioadele cumulate ale intreruperilor aprobate de conducerea Universitatii.

10.Contractul de studii doctorale: Doctoratul se desfasoara pe baza unui contract de studii doctorale incheiat intre doctorand, conducatorul de doctorat si Universitate. In acest contract sunt prevazute drepturile si obligatiile fiecarei parti implicate in ciclul de studii universitare de doctorat, astfel incat sa fie realizate cerintele de asigurare a calitatii.

11.Model de contract de studii doctorale: Modelul de contract se elaboreaza in concordanta cu prevederile regulamentului de organizare si desfasurare a doctoratului si cu respectarea legislatiei in vigoare si constituie anexa al prezentul regulament.

12.Programul de pregatire universitara avansata: Programul de pregatire universitara avansata se desfasoara pe baza planului de invatamant aprobat de Senatul Universitatii si are o durata de 2 semestre. Aceste planuri sunt intocmite la nivelul unei facultati sau grupuri de facultati, iar calendarul activitatilor didactice (cursuri, activitati aplicative, examene, colocvii) este acelasi cu al celorlalte forme de invatamant.

13.Planul de invatamant al programului de pregatire universitara avansata: Planul de invatamant cuprinde atat discipline de cunoastere avansata in cadrul domeniului de studii de doctorat si discipline de metodologia cercetarii, cat si module de pregatire complementara necesare pentru deschiderea orizontului profesional si cultural (ex. a doua limba straina, etc.) si pentru o insertie rapida a absolventului de studii universitare de doctorat pe piata muncii.

14.Planul de invatamant al PSUA: Programul de pregatire universitara avansata va cuprinde un numar de discipline cu un total de 8-12 ore de curs si de activitati aplicative pe saptamana, precum si un program de studiu individual adecvat. Programul de pregatire universitara avansata se desfasoara pe baza unui Program de pregatire individuala, intocmit de conducatorul de doctorat si aprobat de conducerea Scolii Doctorale.

15.Continutul planului de invatamant al PSUA: Planul de invatamant al PSUA va contine, pe langa cursuri formative de interes general (Principii metodologice ale cercetarii stiintifice; Managementul cunostintelor; Metodologia elaborarii tezei de doctorat etc.) si cel putin trei discipline integratoare ale domeniului in care doctorandul isi desfasoara activitatea, stabilite de conducatorul de doctorat.

16.Evaluarea cunostintelor in programul de pregatire universitara avansata: In cadrul programului de pregatire universitara avansata, pentru a evidentia rezultatele formarii, concomitent cu sistemul de evaluare se utilizeaza sistemul de credite transferabile. Universitatea, prin conducerea Scolii Doctorale, va stabili propriile reguli de evaluare a doctoranzilor si criteriile specifice de promovare a probelor din cadrul programului de pregatire universitara avansata.

17.Prezenta la cursuri pentru doctoranzii de la forma fara frecventa: Pentru doctoranzii de la forma fara frecventa, prezenta la cursurile doctorale din cadrul PSUA este facultativa.

18.Calificative in PSUA: Cursurile doctorale, indiferent de forma cu sau fara frecventa, se finalizeaza cu un examen al carui rezultat se exprima intr-unul din urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" si "nesatisfacator". In cazul ultimelor doua calificative doctorandul este obligat sa repete examenul.

19.Durata programului de cercetare stiintifica: Programul de cercetare stiintifica are o durata de 4 semestre si este organizata in domeniul de cercetare in care s-a consacrat conducatorul de doctorat.

20.Metode de cercetare: Cercetarea stiintifica se bazeaza pe metode cantitative si calitative agreate de comunitatea stiintifica dintr-un domeniul dat.

21.Proiectul de cercetare stiintifica: Pentru promovarea doctorandului in programul de cercetare stiintifica, acesta sustine public un proiect de cercetare stiintifica.

22.Tema proiectului de cercetare stiintifica: Tema proiectului de cercetare stiintifica se stabileste de catre conducatorul de doctorat impreuna cu doctorandul si se coreleaza cu programul de pregatire universitara avansata, domeniul de expertiza al conducatorului de doctorat si cu programele si politica institutionala ale USAMV Cluj-Napoca.

23.Comisia de examinare a proiectului: Comisia de examinare a proiectului de cercetare stiintifica este formata din conducatorul de doctorat, in calitate de presedinte, si din cel putin alti doi specialisti cu titlul de doctor si functie didactica de cel putin conferentiar universitar sau cercetator stiintific gradul II din Universitate, din domeniul de specialitate al temei propuse sau din consortiul de cercetare stabilit potrivit prevederilor legale. Comisia este propusa de conducatorul de doctorat si aprobata de conducerea Scolii Doctorale si va putea participa la toate evaluarile activitatilor doctorandului in programul de cercetare stiintifica.

24.Rezultatele evaluarii proiectului: Rezultatele evaluarii se exprima printr-unul dintre urmatoarele calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator". Calificativele "foarte bine" si "bine" permit promovarea directa a doctorandului in programul de cercetare. In cazul obtinerii calificativului "satisfacator" sau "nesatisfacator", doctorandul prezinta un nou proiect.

25.Exmatricularea din ciclul de studii universitare de doctorat: Daca si la a doua sustinere a probei de promovare in programul de cercertare se obtine calificativul "satisfacator" sau "nesatisfacator", doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat. El primeste un certificat de absolvire a programului de pregatire universitara avansata din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

26.Indrumarea doctorandului: Programul de cercetare stiintifica se realizeaza sub indrumarea conducatorului de doctorat, in cadrul unei echipe de cercetare stiintifica.

27.Indrumarea doctorandului in cotutela: In cazul doctorandului interdisciplinar, indrumarea poate fi realizata de doi conducatori de doctorat din domeniile care concura la realizarea programului original de cercetare propus de doctorand si aprobat de Universitate. Cei doi conducatori de doctorat pot sa apartina aceleiasi institutii de invatamant superior sau partenerilor de consortiu sau pot sa-si desfasoare activitatea in doua IOSUD diferite. In acest caz, intre institutii se incheie un acord de cotutela.

28.Normarea indrumarii doctoratului: Activitatea de indrumare a doctoranzilor este inclusa in norma didactica sau de cercetare a conducatorului de doctorat, potrivit reglementarilor legale in vigoare. In cazul indrumarii programului de cercetare al unui doctorand de catre doi conducatori de doctorat, normarea se face proportional cu activitatea de indrumare a fiecarui conducator de doctorat.

29.Acceptarea proiectului: Programul de cercetare stiintifica incepe dupa acceptarea de catre conducerea Universitatii a proiectului de cercetare stiintifica care devine, in acelasi timp, tema pentru realizarea tezei de doctorat.

30.Desfasurarea PCS: Programul de cercetare stiintifica se poate desfasura in cadrul Universitatii, in cadrul institutelor Academiei Romane sau al altor institute de cercetare din tara si strainatate, partenere intr-un consortiu cu USAMV Cluj-Napoca.

31.Modificarea titlurilor examenelor si referatelor: Modificarea titlurilor referatelor de doctorat din PCS si schimbarea cursurilor doctorale din PSUA se poate face, la cererea doctorandului, cu avizul conducatorului de doctorat si al Consiliului facultatii in cadrul careia acesta activeaza. Ea se aproba de Consiliul Scolii Doctorale a USAMV Cluj-Napoca. Schimbarea unui titlu se poate face o singura data si trebuie sa fie conforma cu domeniul in care a fost inmatriculat doctorandul.

32.Referatele de cercetare stiintifica din PCS: Referatele se sustin in fata colectivelor de specialisti aferente specializarii respective si a unor comisii de evaluare propuse de conducatorul de doctorat, avizate de Decanul facultatii. In acceptiunea prezentului regulament, se considera colective de specialisti acele colective care sunt formate din cel putin cinci membri cu titlul de doctor. Ele pot sa coincida sau nu cu colectivele de catedra. Comisiile propriu-zise de evaluare ale referatelor sunt formate din conducatorul stiintific si cel putin alti doi specialisti cu titlul de doctor si functia de cel putin conferentiar sau cercetator stiintific gradul II, de preferinta aceleasi persoane care au facut parte din comisia de examinare a proiectului de cercetare.

33.Raportarea rezultatelor PCS: Rezultatele intermediare ale programului de cercetare sunt prezentate de doctorand spre dezbatere in cadrul Universitatii, sub forma unor rapoarte stiintifice. Aceste rapoarte stiintifice stau la baza programului de publicatii stiintifice asumat de doctorand. Astfel, in perioada de pregatire a tezei de doctorat, doctorandul are obligatia de a prezenta 3 rapoarte (referate) stiintifice in fata comisiei de examinare a proiectului de cercetare stiintifica si de a publica 2-3 articole in reviste recunoscute de Centrul National pentru Politica Stiintei si Scientometrie (CENAPOSS).

34.Sustinerea referatelor stiintifice din PCS: Sustinerea referatelor este publica, constituindu-se in evenimente stiintifice ale colectivelor de catedra sau de cercetare si se anunta de catre conducatorul de doctorat, prin afisare la catedra sau facultate, cu cel putin trei zile inainte de data planificata pentru prezentare. Comisia de evaluare acorda calificativele: "foarte bine", "bine", satisfacator" sau "nesatisfacator", consecintele acordarii calificativelor "satisfacator" si "nesatisfacator" concretizandu-se in obligativitatea refacerii referatului respectiv si a sustinerii lui intr-o noua sedinta de catedra sau colectiv de cercetare.

35.Finalizarea PCS: Programul de cercetare stiintifica se finalizeaza prin prezentarea publica a tezei de doctorat.

36.Acoperirea cheltuielilor: Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor, prezentarea proiectelor de cercetare stiintifica, sustinerea publica a tezei de doctorat si eliberarea diplomei de doctor se suporta din bugetul Universitatii pentru doctoranzii cu frecventa, bugetati. Pentru doctoranzii cu taxa (cu si fara frecventa), cheltuielile de sustinere publica a tezei se suporta de doctorand sub forma unei taxe suplimentare egala cu ½ din taxa ultimului an de frecventare a SUD.

37.Doctorat in cotutela: Studiile universitare de doctorat se pot organiza si in cotutela internationala.

38.Acord de doctorat in cotutela: In situatia prevazuta la aliniatul 37, doctorandul isi desfasoara activitatea sub indrumarea concomitenta a unui conducator de doctorat din Romania si a unui conducator de doctorat dintr-o alta tara, pe baza unui acord scris intre institutiile organizatoare implicate.

39.Inmatricularea la doctorat in cotutela: IOSUD care inmatriculeaza initial doctorandul are rolul principal, iar IOSUD care participa in cotutela la organizarea si desfasurarea doctoratului are rolul de cotutela.

40.Prevederile acordului de doctorat in cotutela: Acordul prevazut la aliniatul 38 cuprinde cerintele organizarii si desfasurarii doctoratului in fiecare dintre cele doua IOSUD in concordanta cu rolul pe care fiecare il asuma in cadrul cotutelei si cu legislatia specifica din fiecare tara.

41.Recunoasterea reciproca a diplomei de doctor: Acordul prevazut la alin 38 prevede recunoasterea reciproca a titlului stiintific de doctor de catre autoritatile de resort ale celei doua tari, pe baza competentelor acestora si in conformitate cu prevederile legii din fiecare tara.

42.Schimbarea conducatorului de doctorat: Doctorandul poate solicita conducerii Universitatii schimbarea conducatorului de doctorat in cazul in care acesta este indisponibil mai mult de un an sau nu respecta clauzele din contractul de studii.

43.Aprobarea schimbarii conducatorului de doctorat: Conducerea Universitatii aproba schimbarea dupa obtinerea acordului scris al unui nou conducator de doctorat, in cadrul aceluiasi domeniu de studiu.

44.Schimbarea temei de doctorat: Doctorandul poate solicita schimbarea temei de doctorat o singura data in timpul programului de cercetare stiintifica, pe baza sustinerii cu succes a unui nou proiect de cercetare.

45.Aprobarea schimbarii temei de doctorat: Schimbarea temei tezei de doctorat se aproba de conducerea scolii doctorale, in cadrul aceluiasi domeniu in care a fost inmatriculat doctorandul si nu implica modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

46.Aprobarea schimbarii temei la doctoratul in cotutela: In cazul doctoratului in cotutela, schimbarea temei tezei de doctorat se face cu acordul ambelor IOSUD.

47.Regimul de taxe: Unele etape administrative ale activitatii de doctorat sunt afectate de taxe stabilite de conducerea USAMV.

47.1. Doctorandul care, dupa incheierea duratei maxime a doctoratului, stabilita de prezentul regulament in cap.6, art.7 (fara a se socoti perioadele de intrerupere), nu si-a sustinut teza de doctorat, poate sa-si continue doctoratul timp de inca doi ani platind o taxa anuala. Taxa anuala este stabilita de catre Senatul USAMV si se plateste in avans pentru transe de cate 6 luni la casieria USAMV. Dupa plata fiecarei transe, doctorandul prezinta chitanta primita la Scoala Doctorala, unde se inregistreaza in dosarul doctorandului numarul chitantei si suma achitata. Se aproba sustinerea publica a tezei de doctorat numai daca doctorandul a efectuat aceste plati pentru toate transele de 6 luni de care a beneficiat dupa expirarea duratei maxime a doctoratului, inclusiv pentru transa in care cade data depunerii tezei. Cheltuielile ocazionate de sustinerea tezei se acopera conform art. 36 al acestui capitol.

47.2. Din sumele incasate conform articolului precedent se retin 30% pentru Universitate, iar restul de 70% constituie fonduri extrabugetare ale acelei catedre sau unitati de cercetare din USAMV Cluj-Napoca din care face parte conducatorul de doctorat sau la care acesta este profesor asociat. Destinatia acestor fonduri extrabugetare este stabilita, in concordanta cu reglementarile in vigoare, de catre conducatorul de doctorat care le-a obtinut.

CAP.VII: Doctorandul

Calitatea de doctorand: Persoana admisǎ la doctorat are pe intreaga perioadǎ de desfǎsurare a acestuia - de la inmatricularea in ciclul de studii de doctorat panǎ la sustinerea publicǎ a tezei de doctorat - calitatea de doctorand, calitate asimilatǎ celei de asistent cercetare pe perioada programului de pregǎtire universitarǎ avansatǎ si de cercetǎtor stiintific pe perioada programului de cercetare stiintificǎ.

Bursa de doctorat: Doctorandul inscris la forma de invǎtǎmant cu frecventǎ poate obtine bursǎ de doctorat, care se acordǎ prin concurs organizat de cǎtre Universitate.

Acordarea bursei de doctorat: Conform prevederilor contractului de studii, bursa de doctorat se acordǎ fie pe intreaga perioadǎ a studiilor universitare de doctorat, fie pe una dintre componentele doctoratului: programul de pregǎtire universitarǎ avansatǎ sau programul de cercetare stiintificǎ. Bursa se suspendǎ automat pentru perioadele de intrerupere a studiilor de doctorat aprobate de conducerea Universitǎtii, la cererea doctorandului.

Bursa de doctorat: Bursa de doctorat reprezintǎ, in intelesul prezentei hotǎrari, o indemnizatie egalǎ cu salariul brut de asistent de cercetare pentru perioada programului de pregǎtire universitarǎ avansatǎ si de cercetǎtor stiintific pentru perioada programului de cercetare stiintificǎ.

Bursa de doctorat: Bursa de doctorat se acordǎ din veniturile venituri

Universitǎtii, provenite din sume alocate de la bugetul de stat, din venituri proprii, donatii, sponsorizǎri si alte surse, in conditiile legii.

Pierderea statutului de doctorand: Doctorandul exmatriculat pentru neindeplinirea obligatiilor prevǎzute in ciclul de studii universitare de doctorat, pierde statutul de doctorand, iar dacǎ a fost bursier, el pierde in mod automat si drepturile de bursǎ de studii. Doctoranzilor exmatriculati de la studiile de doctorat si reinmatriculati pe locuri cu taxǎ li se pot recunoaste, la propunerea conducǎtorului de doctorat si cu aprobarea conducerii Scolii Doctorale, promovarea unor probe din programul de pregǎtire universitarǎ avansatǎ.

Drepturile doctorandului cu frecventǎ: Pe toatǎ durata activitǎtii, doctorandul de la forma de invǎtǎmant cu frecventǎ, care obtine bursǎ, beneficiazǎ de recunoasterea vechimii in muncǎ, de alte drepturi si obligatii ce revin salariatului, precum si de dreptul de a desfǎsura activitǎti didactice prin cumul sau prin plata cu ora, potrivit contractului de studii de doctorat.

Contributiile pentru doctoranzii cu frecventǎ: Contributiile datorate, potrivit legii, la asigurǎrile pentru somaj, la asigurǎrile sociale de sǎnǎtate si pentru accidente de muncǎ si boli profesionale pentru doctoranzii cu frecventǎ, care obtin bursǎ, se plǎtesc lunar de cǎtre Universitate. Baza de calcul a contributiilor datorate o constituie cuantumul bursei.

Vechimea in muncǎ a doctoranzilor cu frecventǎ: Dupǎ sustinerea tezei de doctorat, conducerea scolii doctorale elibereazǎ o adeverintǎ care atestǎ cǎ perioada in care doctorandul a urmat studiile universitare de doctorat, in forma de invǎtǎmant cu frecventǎ constituie vechime in muncǎ.

Drepturile doctorandului fǎrǎ frecventǎ: Doctoranzii care urmeazǎ studiile in forma de invǎtǎmant fǎrǎ frecventǎ si sunt salariati in administratia publicǎ, in regii autonome cu specific deosebit sau in alte unitǎti bugetare, au dreptul la concedii de studii fǎrǎ platǎ, potrivit legislatiei in vigoare.

Drepturile doctorandului - acordarea titlului de doctor:   Doctoranzii care indeplinesc toate obligatiile de studiu si cercetare prevǎzute in contract si sustin cu succes teza de doctorat in conditiile cap. IX alin. 27, primesc titlul de doctor in domeniul de studiu abordat.

CAP. VIII Admiterea la studii universitare de doctorat

Admiterea la studii universitare de doctorat: Admiterea candidatilor la doctorat, indiferent de forma de invǎtǎmant pentru care acestia opteaza, se face prin concurs organizat anual de Scoala Doctoralǎ a Universitǎtii, de regulǎ inainte de inceputul anului universitar.

Organizarea concursului: Organizarea si desfǎsuarea concursului de admitere la doctorat se realizeazǎ in conformitate cu prevederile prezentului regulament.

Continutul concursului: Concursul de admitere contine o serie de probe specifice domeniului de studiu respectiv si un examen de competentǎ lingvisticǎ pentru o limbǎ de circulatie internationalǎ.

Inscrierea la concursul de admitere: Inscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat intr-un domeniu specific se poate face indiferent de domeniul in care a fost dobanditǎ diploma de licentǎ sau masterat. Cunostintele specifice domeniului de studiu se verificǎ pe baza unei bibliografii cuprinzand lucrǎri de specialitate, anuntate din timp de cǎtre IOSUD - USAMV din Cluj-Napoca.

Conditii de inscriere: Absolventii unei institutii de invatamant superiror se pot inscrie la concursul de admitere la doctorat in baza diplomei de Examen de Licenta/Diploma cu media generala de absolvire de minim 7,50 pentru invatamantul doctoral cu frecventa, bugetat. Inscrierea la concursul de admitere pentru doctoratul cu taxa (cu frecventa sau fara frecventa), nu este conditionata de medie.

Actele necesare pentru inscrierea la concurs sunt:

fisa de inscriere;

curriculum vitae;

lista lucrarilor stiintifice publicate;

dovada competentei lingvistice intr-o limba de circulatie internationala;

copie legalizata dupa certificatul de nastere;

copie legalizata dupa certificatul de casatorie (daca prin casatorie s-a schimbat numele de familie);

copie legalizata dupa diploma de bacalaureat;

copie legalizata dupa diploma de licenta si copie xerox dupa foaia matricola de la studiile de lunga durata;

copie legalizata dupa diploma de studii aprofundate sau de masterat si copie xerox dupa foaia matricola corespunzatoare, in cazul candidatilor care au absolvit astfel de studii.

Examenul de competentǎ lingvisticǎ: Examenul de competentǎ lingvisticǎ se sustine la catedrele de limbi strǎine ale Universitǎtii, care elibereazǎ un certificat de competentǎ lingvisticǎ.

Certificatul de competentǎ lingvisticǎ: Dacǎ un candidat a obtinut, in ultimii doi ani calendaristici, un certificat de competentǎ lingvisticǎ cu recunoastere internationalǎ (TOEFL sau Cambridge), examenul de competentǎ lingvisticǎ nu mai este necesar.

Candidatii de la specializarea limbi moderne: Pentru candidatii care au absolvit o specializare in domeniul limbilor de circulatie internationala sau o specializare dubla avand o componenta in domeniul limbilor de circulatie internationala, nu este necesara prezentarea certificatului de competenta lingvistica.

Participarea la concursul de admitere. Au dreptul sǎ participe la concursul de admitere la doctorat numai absolventii studiilor universitare de masterat.

10.1. Absolventii invǎtǎmantului universitar cu diplome de licentǎ sau echivalente, eliberate panǎ in anul absolvirii primei promotii de licentǎ organizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, au dreptul sǎ participe la concursul de admitere la doctorat fǎrǎ sǎ fi absolvit ciclul studiilor universitare de masterat.

10.2. Candidatii care au fost exmatriculati de la studii universitare de doctorat au dreptul sǎ se inscrie la un nou concurs de admitere pe locuri cu taxǎ, indiferent de forma de invǎtǎmant.

Comisiile de admitere. Comisiile de admitere la studii doctorale sunt formate din 3-5 membri si se constituie din conducǎtori de doctorat din acelasi domeniu sau din domenii apropiate, propuse, pe domenii de specialitate, de conducerea Scolii Doctorale si aprobate de conducerea Universitǎtii.

Validarea rezultatelor admiterii. Validarea rezultatelor admiterii si inmatricularea candidatilor reusiti la concurs se fac prin decizii ale conducerii Scolii Doctorale, aprobate de cǎtre Rectorul Universitǎtii.

Completarea contractului de studii. In termen de 30 de zile de la inmatriculare, conducǎtorul de doctorat si doctorandul vor completa un contract de studii, dupǎ modelul anexat prezentului regulament.

CAP.IX: Elaborarea si sustinerea tezei de doctorat

Continutul tezei de doctorat: In cazul doctoratului stiintific, teza de doctorat trebuie sa demonstreze cunoasterea stiintifica avansata a temei abordate, sa contina elemente originale in dezvoltarea sau solutionarea temei precum si modalitati de validare stiintifica a acestora.

Cerinte pentru teza de doctorat: Teza de doctorat se elaboreaza conform cerintelor stabilite de conducatorul de doctorat in conditiile prezentului regulament. Se recomanda ca:

Teza de doctorat trebuie sa fie compusa din parti/capitole standard: cuprins, introducere, stadiul actual al cunoasterii, contributii originale (material si metode, rezultate si discutii, concluzii), bibliografie, anexe (daca este cazul);

Titlul tezei trebuie sa fie concret si sa reflecte continutul cercetarii;

Stadiul cunoasterii trebuie sa reprezinte aproximativ 33%, iar cercetarea proprie 66% din volumul tezei, fara stabilirea unui numar obligatoriu de pagini, nici pentru teza, nici pentru partile ei componente;

Redactarea lucrarii trebuie sa fie realizata conform normelor internationale pentu lucrari stiintifice din domeniul respectiv.

Conditii de depunere a tezei: Pentru sustinerea publica teza se depune la Rectoratul USAMV in patru exemplare, cu acordul scris al conducatorului de doctorat si cu avizul directorului Scolii Doctorale.

Conditii de depunere a tezei in cotutela: In cazul doctoratului in cotutela, teza de doctorat se depune la IOSUD care a facut inmatricularea initiala doctorandului, impreuna cu referintele favorabile ale celor doi conducatori de doctorat si cu sinteza analizei preliminare prevazute la aliniatul 7 al prezentului capitol.

Documentele anexe depunerii: La depunerea tezei, doctorandul va prezenta urmatoarele acte:

Cerere de depunere a tezei - 2 exemplare;

Propunere comisie - 2 exemplare;

Fisa personala - 2 exemplare;

Curriculum vitae - 2 exemplare;

Lista lucrari - 2 exemplare;

Extras din procesul verbal al sedintei de catedra/colectivului de cercetare in care a fost prezentata teza - 2 exemplare;

Referatul conducatorului - 2 exemplare;

Titlul tezei tradus in limba engleza semnat de conducatorul stiintific si de doctorand - 1 exemplar.

Redactarea tezei: Teza de doctorat se elaboreaza in limba romana, dar ea poate fi redactata si intr-o limba de circulatie internationala, conform prevederilor contractului de studii de doctorat.

Analiza tezei: Teza de doctorat finalizata este supusa unei analize preliminare in cadrul catedrei de specialitate sau colectivului de cercetare, inainte de a fi propusa evaluarii de catre membrii comisiei de doctorat. Conducerea catedrei sau colectivului de cercetare va trimite Scolii Doctorale a USAMV o sinteza privind rezultatul analizei preliminare a tezei.

Evaluarea tezei: Conducerea Scolii Doctorale trimite teza de doctorat spre evaluare membrilor unei comisii de specialisti, denumita in continuare comisie de doctorat. Ea este propusa de conducatorul de doctorat si aprobata de conducerea Scolii Doctorale.

Alcatuirea comisiei de doctorat: Comisia de doctorat este alcatuita din presedinte, conducatorul de doctorat si trei referenti oficiali, dintre care cel putin doi isi desfasoara activitatea in afara USAMV Cluj-Napoca.

Presedintele comisiei de doctorat: Presedintele comisiei este un reprezentant al conducerii Universitatii, de regula Decanul facultatii la care activeaza conducatorul de doctorat.

Referentii oficiali: Referentii oficiali sunt specialisti in domeniul in care a fost elaborata teza de doctorat, au titlul de doctor si au functia didactica de cel putin conferentiar universitar sau cercetator stiintific principal gradul I.

Referentii oficiali din strainatate: Din comisie pot face parte si specialisti din alte tari, care indeplinesc conditiile prevazute la alin. 11.

Alcatuirea comisiei de doctorat in cotutela: In cazul doctoratului in cotutela, comisia pentru sustinerea publica a tezei de doctorat cuprinde reprezentanti ai ambelor IOSUD. Comisia de doctorat poate fi completata cu 1-2 referenti provenind din alte institutii de invatamant superior, la propunerea conducatorilor de doctorat. Presedintele comisiei este un reprezentant al conducerii IOSUD, conform alin. 10, care organizeaza sustinerea publica a tezei de doctorat.

Depunerea referatelor de analiza: Referentii oficiali au obligatia sa depuna referatele de analiza la conducerea Scolii Doctorale in termen de cel mult 30 de zile de la primirea tezei de doctorat. In cazul in care unul sau mai multi referenti oficiali apreciaza in mod justificat ca teza de doctorat este nesatisfacatoare, aceasta va trebui refacuta. Teza de doctorat refacuta se depune la conducerea Scolii Doctorale, cu acordul scris al conducatorului de doctorat si al referentilor implicati.

Schimbarea referentilor oficiali: In cazul in care unul dintre referentii oficiali din comisia de doctorat devine indisponibil, el poate fi schimbat la propunerea conducatorului de doctorat si cu acordul conducerii Scolii Doctorale si aprobarea Rectorului Universitatii.

Organizarea sustinerii publice: Organizarea sustinerii publice a tezei de doctorat poate fi demarata, la propunerea directorului Scolii Doctorale, numai daca toate referatele membrilor comisiei de doctorat sunt favorabile.

Desfasurarea prezentarii publice a tezei de doctorat: Sedinta de sustinere publica a tezei de doctorat se defasoara astfel:

prezentarea succinta a activitatii stiintifice a doctorandului;

prezentarea membrilor comisiei de doctorat;

prezentarea tezei de catre doctorand;

prezentarea referatelor de catre conducatorul stiintific si de catre referentii oficiali;

prezentarea, de catre presedintele comisiei, a intrebarilor si observatiilor formulate in scris de specialistii care au consultat teza sau rezumatul tezei;

intrebari formulate de membrii comisiei sau de specialistii prezenti la sustinerea publica;

raspunsuri ale doctorandului la intrebarile si sugestiile formulate;

aprecieri formulate de catre specialistii prezenti la sustinerea publica;

comisia se retrage pentru deliberare asupra calificativului acordat tezei.

Informarea comunitatii stiintifice: Conducerea Scolii Doctorale a USAMV Cluj-Napoca informeaza comunitatea stiintifica de specialitate asupra continutului tezei de doctorat aprobate in vederea sustinerii publice, asigurand accesul la continutul lucrarii in biblioteca institutiei si folosind anuntul scris si afisarea electronica pe site-ul institutiei.

Rezumatul tezei de doctorat: Doctorandul va elabora un rezumat al tezei de doctorat, in limba romana si in limba engleza, pe care il transmite unor specialisti in domeniu, din tara si din strainatate, pentru obtinerea unor puncte de vedere necesare evaluarii, pe ansamblu, a rezultatelor doctorandului. In situatia in care teza este scrisa intr-o limba de circulatie internationala, rezumatul tezei de doctorat se scrie obligatoriu si in limba romana.

Evaluarea rezumatului tezei de doctorat: Opiniile exprimate in scris de catre specialisti, pe baza rezumatelor tezei de doctorat, se transmit presedintelui comisiei de doctorat. Aceste opinii au rol consultativ.

Sustinerea tezei de doctorat: Teza de doctorat se sustine in sedinta publica in fata comisiei de doctorat in care sunt prezenti cel putin patru din cei cinci membri. Prezenta presedintelui comisiei si a conducatorului de doctorat este obligatorie.

Sustinerea tezei de doctorat: Data si locul sustinerii tezei de doctorat se afiseaza la sediul USAMV Cluj-Napoca cu cel putin 15 zile inainte de data stabilita de presedintele comisiei de doctorat.

Sustinerea tezei intr-o limba de circulatie internationala: In cazul tezei de doctorat redactate intr-o limba de circulatie internationala, sustinerea publica se poate face in limba respectiva. Daca exista o solicitare din partea comisiei sau a celor prezenti la sustinerea publica a tezei intr-o limba straina, se va asigura traducerea (simultana) in limba romana.

Sustinerea tezei - dezbatere stiintifica: Sustinerea publica a tezei de doctorat se constituie intr-o dezbatere stiintifica si profesionala la care participa doctorandul, membrii comisiei si specialistii aflati in sala. Dezbaterea se axeaza pe elemente de originalitate si excelenta ale tezei de doctorat, precum si pe recunoasterea valorica a rezultatelor obtinute.

Evaluarea tezei de doctorat: Pe baza sustinerii publice a tezei de doctorat, a referatelor oficiale si a dezbaterilor, comisia evalueaza si delibereaza asupra calificativului pe care urmeaza sa il atribuie spre validare Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare. Calificativul se acorda prin vot majoritar simplu si el poate fi: foarte bine, bine si satisfacator.

In cazul absentei justificate a unuia dintre referentii oficiali, acesta va transmite ISOUD la care se sustine teza referatul de apreciere al tezei impreuna cu un plic sigilat continand calificativul pentru care voteaza.

Comunicarea hotararii comisiei: Dupa deliberarea din cadrul comisiei, presedintele comunica in sedinta publica hotararea acesteia. Atribuirea titlului de "Doctor" se face numai in cazul in care calificativul acordat tezei de catre comisie este "foarte bine" sau "bine".

Resustinerea tezei de doctorat: In cazul atribuirii calificativului "satisfacator", comisia va preciza elementele de continut care urmeaza a fi refacute sau completate in teza de doctorat si va solicita o noua sustinere publica a tezei.

CAP:X: Conferirea titlului de Doctor si eliberarea diplomei

Dosarul doctorandului: Hotararea comisiei de doctorat de a acorda titlul de doctor se inainteaza conducerii Scolii Doctorale pentru a completa dosarul doctorandului.

Validarea hotararii comisiei de doctorat: Rectoratul Universitatii transmite dosarul de doctorat si un exemplar al tezei de doctorat la Ministerul Educatiei si Cercetarii in vederea validarii hotararii comisieiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2116
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved