Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Tipologia itemilor - itemii subiectivi; avantaje si dezavantaje inare si in utilizare.

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micTipologia itemilor - itemii subiectivi; avantaje si dezavantaje in proiectare si in utilizare.

Itemii de tip subiectiv sunt prezentati in maniere diverse in literatura pedagogica, diferentele putand fi identificate chiar si la nivelul denumirii lor (itemi cu raspuns elaborat de catre elev, itemi nonobiectivi, itemi cu raspuns deschis). In literatura pedagogica romaneasca si in documentele SNEE este prezentata o clasificare comprehensiva a itemilor obiectivi, care combina criteriul dimensiunii raspunsului asteptat cu cel al tipului de raspuns solicitat (sau gradul de detaliere al cerintelor) pe care o prezentam mai jos (Neacsu si Stoica, coord., 1996; Mandrut, 2001; Cucos, 2008):  • Itemi de tip rezolvare de probleme;
  • Itemi de tip eseu, cu patru variante rezultand din combinarea criteriului de clasificare dimensiune (restrans si extins) si cu cel de nivel de structurare a sarcinii (eseu structurat si eseu liber).

Itemii subiectivi permit evaluarea unor comportamente, capacitati complexe din etajele taxonomice superioare, valorificand si dimensiunea creativa a elaborarii raspunsurilor, capacitatea elevului de formula explicatii, de a argumenta, de a descrie modalitati de lucru in situatii particulare. Desi elaborarea schemelor de notare este evident mai dificila decat in cazul itemilor obiectivi si semisubiectivi si antreneaza toate resursele de obiectivitate ale evaluatorului, itemii subiectivi nu pot fi evitati mai ales in evaluarile sumative de tipul examenelor nationale, date fiind avantejele lor in evaluarea competentelor complexe.

Itemii de tip rezolvare de probleme presupun prezentarea unor situatii-problema, nefamiliare, inedite pentru elev, care nu dispun de o solutie predeterminata, precum si antrenarea acestuia pentru identificarea unor solutii prin parcurgerea unor etape: identificarea problemei, culegerea si selectarea datelor de baza (relevante), formularea si validarea unor ipoteze, identificarea metodei de rezolvare, propunerea unei solutii, evaluarea solutiei, formularea concluziei asupra rezolvarii realizate (Mandrut, 2001). Aceste etape de solutionare a situatiilor-problema nu pot fi strict parcurse in toate ipostazele de prezentare a acestei categorii de itemi, constituind doar o etapizare orientativa a procesului rezolutiv.

Situatiile problema pot fi simple, "inchise", atunci cand elevului ii sunt puse la dispozitie toate datele necesare rezolvarii, scopul este precizat clar, iar succesiunea cerintelor sugereaza si etapele de rezolvare; si situatii problema "deschise", atunci cand elevul dispune dor de datele cele mai importante, procesul de rezolvare este doar sugerat iar demersul propriu-zis trebuie ales de catre cel examinat.

Exemplul 1 - Bacalaureat 2008, Chimie anorganica (Nivelul I/II, proba E/F), Varianta 1, Subiectul I, punctul C.2.

B. 2. Calculati masa (grame) de apa care pot fi incalzita de la 10º C la 50º C cu ajutorul caldurii degajate la arderea unui mol de etena (C2H4) cunoscand Capa = 4,18 kJ/kgK.

Exemplul 2 - Bacalaureat 2008, Economie, Varianta 1, Subiectul I, punctul B

A. Cititi cu atentie enunturile urmatoare:

7. Firma care produce bunurile A si B isi utilizeaza deplin resursele limitate, la nivel maixim de eficienta, numai atunci cand producerea unei cantitati suplimentare din bunul A, respectiv din bunul B, se realizeaza prin nerespectarea conditiilor tehnice de predictie.

A. Transcrieti Tabelul de mai jos:

Pret

(u.m/buc.)

Cantitatea ceruta

(buc.)

Situatia A

Cantitatea oferita

(buc.)

Cantitatea ceruta

(buc.)

Situatia B

a) Completati tabelul, utilizand valori fictive, astfel incat acestea sa respecte corelatia pret-cantitate caruta si sa evidentieze evolutia cererii in "Situatia B", in conditia scaderii veniturilor consumatorilor cu 10% fata de cele din "Situatia A".  6 puncte

b) Reprezentati grafic, in acelasi sistem de axe, curbele (liniile) cererii si ofertei, astfel incat sa ilustrati modificarea pretului de echilibru in "Situatia B" fata de "Situatia A". 

4 puncte

Avantaje ale itemilor de tip rezolvare de probleme (Mandrut, 2001; Moise, 2003; Cucos, 2008)

Modalitatea de elaborare a acestor itemi stimuleaza gandirea creativa a elevilor si incurajeaza transferul de proceduri si metode de rezolvare a problemelor in interiorul aceluiasi domeniu sau intre domenii diferite.

Favorizeaza activitatile de rezolvare in echipa (daca sunt proiectati in acest sens) si dezvoltarea abilitatilor autoevaluative.

Incurajeaza elevul sa analizeze comparativ mai multe metode, cai de rezolvare a unei probleme si sa ia decizii cu privire la cea mai adecvata dintre ele.

Permite utlizarea unor materiale diverse, unele dintre ele favorizand contactul cu elemente ale vietii cotidiene.

Dezavantaje ale itemilor de rip rezolvare de probleme

Proiectarea acestor itemi este cronofaga.

Elaborarea schemei de corectare si de notare este dificila, lasand uneori loc interpretarilor subiective ale evaluatorului.

Timpul de administrare si de corectare este mai indelungat decat in cazul itemilor obiectivi si semiobiectivi.

Exigente de proiectare (Mandrut, 2001):

Pentru a asigura caracterul formativ al evaluarii prin probe care includ itemi de tip rezolvare de probleme, sarcinile de lucru trebuie sa fie diversificate pentru a evita rutina.

Sarcinile de rezolvat trebuie conectate la obiectivul de evaluare vizat.

Schema de corectare si de notare trebuie elaborata cu deosebita atentie, pentru a minimiza efectele subiectivitatii evaluatorului.

Itemii de tip eseu presupun elaborarea de catre elev a unor raspunsuri complexe, acesta avand suficienta libertate in jalonarea liniilor de explicare, argumentare etc., avand avantajul de a a surprinde comportamente plasabile la nivele taxonomice inalte (Radu, 2001; Mandrut, 2001; Cucos, 2008).

Desi se vehiculeaza patru categorii de itemi de tip eseu, clasificate dupa doua criterii distincte - cu raspuns restrans si cu raspuns extins, dupa dimensiunea asteptata a raspunsului; eseu structurat si eseu liber, dupa natura cerintelor specificate in cadrul itemului, ele sunt coextensive in sensul ca eseul cu raspuns restrans se apropie de eseul structurat, iar cel cu raspuns extins se apropie de eseul liber.

Itemii tip eseu cu raspuns restrans (eseu scurt, minieseu) implica respectarea de catre elev a unor cerinte in elaborarea raspunsului, care pot viza forma si/sau continutul acestuia. Exigentele de forma se pot referi la numarul de pagini, linii sau pragrafe, in timp ce reperele privind continutul pot face trimitere la anumite elemente de continut care trebuie sa se regaseasca in raspuns.

Exemplul 1 - Bacalaureat 2008, Sociologie, Varianta 94, Subiectul 3

3. Evidentiati o corelatie existenta intre termenii grup de similaritate si rol social, redactand un text coerent de o jumatate de pagina ( 1 rand), in care sa ii utilizati in sensul specific sociologiei.

Comentariu: Acest item este exemplu de item de tip eseu liber si, in acelasi timp, de eseu restrans.

Exemplul 2 - Bacalaureat 2008, Limba si literatura romana, Subiectul III

Scrie un eseu de 2-3 pagini in care sa prezinti tema si viziunea despre lume, reflectate intr-un text poetic studiat, din opera lui Nichita Stanescu. In elaborarea eseului, vei avea in vedere urmatoarele repere:

evidentierea trasaturilor care fac posibila incadrarea textului poetic intr-o tipologie, intr-un anume context cultural/literar, intr-o perioada sau intr-o orientare tematica;

prezentarea temei, reflectata in textul poetic ales, prin referire la doua imagini/idei poetice;

sublinierea a patru elemente ale textului poetic, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relatii de opozitie si simetrie, elemente de recurenta, simbol central, figuri semantice - tropii,elemente de prozodie etc.);

exprimarea unei opinii argumentate, despre modul in care tema si viziunea despre lume sunt reflectate in textul poetic ales.

Nota! Ordinea integrarii reperelor in cuprinsul lucrarii este la alegere.

Pentru continutul eseului vei primi 16 puncte (cate 4 puncte pentru fiecare cerinta/reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor in scris - 3 puncte; utilizarea limbii literare - 3 puncte; abilitati de analiza si argumentare - 3 puncte; ortografie - 2 puncte; punctuatia - 2 puncte; asezarea in pagina, lizibilitatea - 1 punct).

In vederea obtinerii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 2 pagini.

Comentariu: Acest exemplu se pastreaza in limitele eseului cu raspuns restrans, fiind in acelasi timp si un exemplu de eseu structurat. Criteriile de notare sunt prezentate impreuna cu subiectul, pentru a evidentia dificultatea elaborarii schemei de corectare si notare si caracterul partial subiectiv al acesteia.

Itemii eseu cu raspuns extins solicita elevului sa elaboreze un raspuns amplu, valoricand toate achizitiile anterioare, dar si introducand elemente de originalitate.

Exemplul 1 - Bacalaureat 2008, Sociologie, Varianta 94, Subiectul 5

5. Argumentati succint afirmatia potrivit careia sentimentul de a locui intr-o lume unitara este in mare parte rezultatul raspandirii internationale a mediilor de comunicare.

Exemplul 2 - Bacalaureat 2008, Filosofie, Varianta 11, Subiectul 4

4.Prezentati succint, din perspectiva eticii aplicate, eutanasia pasiva.

Itemii de tip eseu structurat includ in enuntul lor cerinte, repere explicite care sa orienteze elevul intr-o anumita maniera in organizarea, argumentarea ideilor expuse. Acet tip de itemi trebuie intodeauna completat cu o schema de corectare si de notare care sa indice punctajele aferente elementelor de reper, care sa fie aduse la cunostinta elevului intr-o forma sau altul.

Itemii de tip eseu liber prezinta in maniera explicita un enunt, fara a include precizari explicite cu privire la maniera de organizare a raspunsului si fara a aduce precizari cu privire la evaluarea analitica a acestuia.

Avantaje ale itemilor de tip eseu structurat si cu raspuns restrans

Sunt usor de proiectat decat alte categorii de itemi.

Fiind insotiti de scheme de corectare si de notare clare, sunt relativ usor de corectat.

Ghideaza elevul, in maniera explicita, in elaborarea raspunsului,ajuntandu-l sa-si organizeze ideile.

Notarea este mai riguroasa decat in cazul itemilor de tip eseu liber si cu raspuns extins, de unde decurge si o fidelitate mai ridicata.

Dezavantaje ale itemilor de tip eseu structurat si cu raspuns restrans

Restrictionarea raspunsului prin introducerea cerintelor, nu permite evaluarea la nivelul taxonomic cel mai inalt.

Proiectarea itemilor, a schemelor de corectare si de notare este dificilasi consumatoare de timp.

In ciuda preciziei cu care se pot formula cerintele, subiectivitatea evaluatorului poate interveni in aprecierea raspunsului.

Avantaje ale itemilor de tip eseu liber si cu raspuns extins

Sunt itemii care permit masurarea capacitatilor asociate nivelului taxonomic cel mai inalt, permitand si evidentierea calitatilor de tip creativitate, coerenta argumentativa etc.

Daca sunt utilizati de catre profesor in evaluarea curenta, pot constitui reale ocazii de dezvoltare a capacitatii de exprimare si organizare a ideilor la elevi.

Sunt relativ usor de proiectat.

Dezavantaje ale itemilor de tip eseu liber si cu raspuns extins

Ridica mari probleme in corectare si evalure, in sensul ca acestea trebuie strict orientate de scheme de corectare si de notare suficient de detaliate si de precise.

Datorita timpului mai indelungat de administrare, nu permit evaluarea unui set larg de capacitati ale elevului.

Fidelitatea este, in general, redusa.

Exigente de proiectare a itemilor de tip eseu

Se recomanda ca itemii de tip eseu sa fie utilizati numai in situatiile in care capacitatile vizate nu pot fi masurate prin intermediul itemilor obiectivi si semiobiectivi, datorita nivelului ridicat de subiectivitate in aprecierea raspunsurilor.

In cazul eseului structurat, cerintele trebuie formulate clar si precis, astfel incat sa constituie un sprijin veritabil pentru elev in formularea raspunsului (inclusiv cerinte clare privind dimensiunea raspunsului si/sau limita de timp impusa pentru redactarea acestuia).

In cazul tutoror tipurilor de eseu, schema de corectare si de notare necesita atentie ridicata, pentru evitarea aprecierii raspunsurilor in cheia impresiei globale. In toate situatiile in care este posibil, elementele acesteia trebuie aduse la cunostinta elevului, odata cu prezentarea itemului.

Bibliografie:

  1. Cucos, C. (2008) Teoria si metodologia evaluarii, Editura Polirom, Iasi
  2. Mandrut, M. (2001) Tipologia itemilor, in: Stoica (coord.), Evaluarea curenta si examenele, Editura ProGnosis, Bucuresti, pp.65-85
  3. Moise, C. (2003) Teoria si practica evaluarii, in Psihologie. Curs pentru Invatamant la Distanta, Editura Universitatii "Al. I. Cuza", Iasi, pp. 234-324
  4. Neacsu, I., Stoica, A. (coord.) (1996) Ghid general de evaluare si examinare, Editura Aramis, Bucuresti


Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 12283
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved