Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

Poezii si cantece

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA - DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN

Gradinita

+ Font mai mare | - Font mai micPROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUTIONALA

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN
A.     ANALIZA INFORMATIILOR DE TIP CANTITATIV SI CALITATIV

Gradinita cu program normal nr. 5 Cugir isi desfasoara activitatea in localul situat pe strada Doinei, nr.10 din anul 1978. Inca de la infiintare a fost unitate de sine statatoare si nu se afla in litigiu cu nici o alta institutie.

Activitatea instructiv-educativa se desfasoara respectand Legea invatamantului 84/95 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 128/97 privind Statutul personalului didactic, Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, Regulamentul invatamantului prescolar, Regulamentul de ordine interioara al unitatii, Documente pentru care ministrul a emis ordine, Notificarile si Notele emise de Secretarul de Stat, Deciziile si Dispozitiile emise de directiile generale ale M.E.C si de inspectorii scolari generali ai Inspectoratului scolar.

In prezent unitatea functioneaza cu 6 grupe de copii, 4 grupe in schimbul I si doua grupe in schimbul II, la cererea parintilor.

Gradinita dispune de 4 sali spatioase si luminoase, vestiare, holuri, spalatorie, terasa, birou cu centru tematic, biblioteca, incalzire, centrala proprie.

Suntem racordati la reteaua de apa-canal a orasului, dispunem de iluminat corespunzator si avem autorizatie sanitara de functionare.

Dotarea si intretinerea a fost sustinuta financiar in principal de Consiliul local si comitetul de parinti. Avem mobilier adecvat varstei, mijloace de invatamant specifice, echipamente audio-vizuale,ce ofera cadrul necesar instruirii si educarii copiilor la un inalt nivel.

Personalul didactic incadrat in unitate este titular, preocupat de perfectionarea procesului de invatamant, de perfectionarea activitatii profesionale si metodice.

Gradinita are in momentul de fata 105 copii inscrisi la cele 6 grupe, numarul lor fiind diminuat in ultimii ani ca urmare a situatiei socio-economice din oras. Acesti copii reprezinta materialul cu care educatoarele unitatii noastre lucreaza si care ne reprezinta in orice situatie.

B.     DESCRIEREA GRUPURILOR DE INTERES SI EVOLUTIA ACESTORA

Data in folosinta in 1.09.1978, unitatea a fost pana in 1982 sub tutela Consiliului local, apoi sub patronajul Uzinei Mecanice CUGIR pana in anul 1990, fiind preluata de I.S.J ALBA. Este finantata de la bugetul de stat, precum si din fondurile Primariei.

Gradinita cu program normal Nr.5 Cugir are in efectivul ei in principal prescolari din cartierul Micro 7, dar si din celelalte cartiere ale orasului. Acest lucru este posibil datorita reputatiei pe care institutia a dobandit-o de-a lungul celor 25 de ani de existenta. Familiile din care provin copiii gradinitei sunt formate din lucratori ai S.C. CUGIR S.A, angajati ai unor firme private: Star Transmission Group, S.C. Nova Modul S.A., S.C. Mobitalia Prod. S.R.L., S.C.Finotec S.A., B.C.R., Scoala, Biserica sau lucratori in strainatate: Italia si Spania.

Situatia destul de buna a permis gradinitei noastre posibilitatea crearii unui mediu optim instruirii si educarii copiilor. Aceasta s-a reflectat in responsabilitatea cadrelor didactice si a personalului TESA in abordarea relatiei gradinita-familie, functie de interesele copiilor.

Dupa finalizarea pregatirii in gradinita, copiii frecventeaza cu prioritate scolile din apropiere: Scoala cu clasele I-VIII Nr.3 si Nr.4.

C.         ANALIZA PEST

Procesul de reforma din tara noastra, in desfasurare, si in invatamantul preuniversitar, a determinat colectivul gradinitei sa-si realizeze o oferta educationala si curriculara adaptata cerintelor comunitatii si parintilor.

Politica educationala este centrata pe dezvoltarea unor capacitati si competente comune si specifice care sa conduca la adaptarea si integrarea cu succes a copiilor in clasa I, tinandu-se cont de particularitatile individuale si de varsta ale acestora.

Financiar, ne subordonam M.E.C. si I.S.J.Alba, Primariei, iar fondurile alocate sunt insuficiente atat pentru reparatii curente, capitale, cat si pentru dotari.

Sub aspect tehnologic dispunem de resurse pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ in conditii optime, cu toate ca se impune reinnoirea bazei didactico-materiale in functie de cerintele programei.

Jucariile, aparatura audio, seturile de materiale didactice, mijloacele de invatamant existente in gradinita permit si faciliteaza inocularea unor cunostinte pe domenii de activitate, formarea de priceperi si deprinderi pentru cele doua nivele de varsta.

D.         ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

1.Dispunem de local propriu cu facilitate si utilitate (teren de joaca)

2.Dotarea sub toate aspectele este medie si peste medie, mobilierul fiind corespunzator varstei copiilor, materialul didactic aranjat pe mape, pe teme

3.Conditiile igienico-sanitare conform Ministerului Sanatatii

4.Avem Autorizatie Sanitara de Functionare

5.Prestatie didactica foarte buna, personal calificat, instruit si receptiv la nou

6.Optionale raportate la oportunitatile gradinitei si la cerintele parintilor

7. 100 % cadre calificate, cu atestat de educator obtinut in urma participarii la cursurile de perfectionare in 2002

8.Resurse financiare de la bugetul Primariei.

PUNCTE SLABE

1.Insuficienta dotare cu aparatura performanta si la nivelul cerintelor

2. Fonduri insuficiente pentru reparatii curente si capitale (sarpanta, tencuieli exterioare, raschetarea si reconditionarea parchetului)

3.Motivatia materiala (salariala) slaba a personalului angajat

4.Nu dispunem de cadre didactice specializate si angajate de I.S.J., pentru realizarea optionalelor.

OPORTUNITATI

1.Colaborarea cu Scoala cu clasele I-VIII Nr.3 Cugir

2.Colaborarea cu Clubul Copiilor si elevilor

3.Colaborarea cu I.S.J. Alba, C.C.D. in organizarea cursurilor de formare continua si initierea in folosirea alternativelor pedagogice

4.Apropierea de institutii publice: Primarie, Politie, Spital, Biserica

5.Oferta sociala : exista educatoare dispuse sa participe la spectacole, parteneriate, sa faca educatie cu parintii in cadrul programului educational « Educam asa »

AMENINTARI

1.Plecarea multor parinti la munca in strainatate din cauza disponibilizarilor de la S.C. U.M.CUGIR S.A.(copiii sunt dusi la bunici la tara)

2.Scaderea natalitatii poate duce la reducerea numarului de grupe

3.Alocarea de fonduri insuficiente pentru dotari cu mijloace de invatamant va duce la realizarea partiala a politicilor educationale

4.Reactivarea si dotarea localului Gradinitei Nr.6 din vecinatatea noastra la standarde europene de catre Star Transmission Group

5.Rutina

6.Mentalitatea parintilor, care este oscilanta (opteaza si pentru program prelungit)

CONCLUZIIIn perioada 2005-2008 Gradinita cu Program Normal Nr.5 Cugir se va dezvolta in plan institutional cu accente benefice pe puncte tari, folosindu-ne de prestigiul dobandit, resursele umane si de posibilitatile existente pentru a contracara si elimina punctele slabe, motivand moral activitatea personalului angajat si intarind colaborarea cu parintii si sponsorii ce ar putea imbunatatii baza didactico-materiala a gradinitei.

Printr-o prestatie didactica valoroasa vom incerca sa eliminam impedimentul existent prin scaderea numarului de copii si sa ne realizam planul de scolarizare prin atragerea populatiei prescolare din toate zonele orasului.

MISIUNEA GRADINITEI

Unitate prescolara de prestigiu, Gradinita cu program normal Nr.5 Cugir isi propune sa ofere sanse de integrare, cu succes, in clasa I tuturor copiilor care o frecventeaza prin desfasurarea unui proces educational la standarde ridicate si tinand cont de particularitatile de varsta si individuale ale copiilor de 3-7 ani.

TINTE STRATEGICE. OBIECTIVE SI ACTIVITATI. CURRICULUM

TINTA I

Dezvoltarea unor competente functionale esentiale pentru integrarea cu succes a copiilor de 6-7 ani in clasa I.

OBIECTIV NR. I

Formarea capacitatii de a comunica in grup, educatoare-prescolar.

ACTIVITATI

Aplicarea de probe pentru identificarea tulburarilor instrumentale de limbaj si a defectelor de vorbire

Elaborarea proiectarii didactice cu extinderi pe domenii

- Organizarea si desfasurarea de activitati frontale din categoria ,,Educarea limbajului,, (memorizari, povestiri, lecturi dupa imagini, convorbiri, jocuri didactice)

- Organizarea si desfasurarea activitatilor complementare care sa faciliteze dialogul

Angajarea unor discutii spontane pe diferite teme sau avand ca pretext o situatie data

- Concursuri si serbari tematice care sa valorizeze cunostintele acumulate

OBIECTIV II

Dezvoltarea unor competente cognitive ce permit relationarea informatiilor din domenii inrudite ale cunoasterii pe cele doua nivele de varsta: 3-5 ani, 5-7ani.

ACTIVITATI

- Elaborarea proiectarii didactice cu extinderi pentru cunoasterea mediului; activitati matematice la toate grupele de varsta

- Organizarea si desfasurarea de activitati in domeniul cunoasterii(observari, lectura dupa imagini, convorbiri, povestiri, jocuri didactice)

- Organizarea si desfasurarea de activitati matematice (exercitii cu material individual, jocuri logice, jocuri didactice) functie de varsta si nivelul de pregatire al copiilor

- Concursuri pe diferite teme ,,Cine raspunde mai repede”, ,,Cine stie castiga”

- Activitati practice, jocuri si observari spontane in natura

- Excursii, vizite, plimbari

Derularea unor activitati pe cercuri ,,Micii ecologisti”, ,,Micii matematicieni”, ,,Clubul curiosilor”

TINTA II

Formarea incipienta personalitatii copilului prin accentuarea caracterului formativ al procesului instructiv-educativ

OBIECTIV NR. I

Asigurarea unui climat de dezvoltare a priceperilor, deprinderilor si aptitudinilor copiilor

ACTIVITATI

- Discutii cu prescolarii pe teme de genul: ,,Ce iti place la gradinita?”, ,,Ce vrei sa fii?”

- Activitati de identificare a intereselor copiilor prin punerea la dispozitie in cadrul jocurilor a unor materiale diversificate

- Stimularea verbala a copiilor dotati si formularea clara de criterii de evaluare

- Evidentierea publica a creativitatii copiilor in toate domeniile activitatii prescolare

OBIECTIV NR. II

Valorificarea valentelor educative de jocuri in formarea si dezvoltarea aptitudinala

ACTIVITATI

Organizarea si desfasurarea jocurilor si activitatilor alese de copii in corelare cu activitatile frontale

Activitati artistico-plastice si practice pe nivele de varsta

Activitati psiho-motrice in functie de interesul manifestat de copii pentru: dans, muzica, limbi straine, teatru de papusi

Activitati de initiere in utilizarea calculatorului

Activitati pe cercuri „Micii Gospodari”, „Micii Gradinari” sau jocuri de creatie pe teme sociale

Discutii cu tenta educativa sugerate de prezentarea unor diafilme sau diapozitive

RESURSE UMANE

TINTA I

Profesionalizarea educatoarelor prin actiuni proprii, initiate de I.S.J. si C.C.D.

OBIECTIV NR.1

Identificarea nevoilor de perfectionare

ACTIVITATI

Asistente la ore

Verificarea proiectelor didactice intocmite de educatoare

OBIECTIV NR.2

Dobandirea de competente in utilizarea strategiilor si tehnicilor didactice moderne posibil de introdus in activitatea cu prescolarii

ACTIVITATIStudiu individual

Dezbateri in cadrul comisiei metodice

Interasistente

Aplicarea de chestionare

TINTA II

Dobandirea de competente minimale in domeniul protectiei muncii si P.S.I.

OBIECTIV NR.1

Cunoasterea de catre personalul angajat a normelor de protectie a muncii si P.S.I.

ACTIVITATI

Procurarea de materiale

Instruiri periodice ale personalului didactic si auxiliar

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A RESURSELOR

FINANCIARE

TINTA I

Crearea unui mediu educogen optim de dezvoltare a copilului intre 3-7 ani

OBIECTIV NR. I

Mentinerea in stare de functionare optima a localului si a terenului de joaca

ACTIVITATI

Procurarea de materiale igienico-sanitare prin intermediul scolii

Efectuarea unor lucrari de igienizare cu fonduri alocate de Primaria Cugir

Reparatii curente: instalatii sanitare, instalatia electrica

Reparatii capitale in limita fondurilor alocate: tencuieli exterioare, sarpanta, reconditionarea parchetului

OBIECTIV NR.II

Imbogatirea bazei didactico-materiale a gradinitei din fonduri extrabugetare

ACTIVITATI

Identificarea posibililor sponsori printr-un dialog permanent cu parintii

Initierea de serbari si concursuri care sa genereze fonduri

Colectarea fondurilor

Analizarea ofertelor pentru cumpararea de: jucarii, materiale didactice, fise de lucru, carti de colorat

Procurarea materialelor tinand cont de cea mai avantajoasa oferta

Popularizarea sponsorilor si a parintilor, scris si verbal

DEZVOLTAREA RELATIILOR COMUNITARE

TINTA I

Reconsiderarea colaborarii gradinita-familie

OBIECTIV NR.I

Implicarea si responsabilizarea parintilor in educarea copiilor si luarea unor decizii de comun acord cu gradinita.

ACTIVITATI

Sedinte cu parintii

Consultatii cu parintii

Activitati demonstrative pe categorii de activitati

Actiuni concrete de procurare de materiale didactice

Mese rotunde, simpozioane pe teme educative

Serbari tematice

Derularea programului „EDUCAM ASA”

TINTA II

Imbunatatirea relatiilor de colaborare cu scolile din imprejurimi, gradinitele din oras, Politie, Pompieri, Biserica ortodoxa, Spital, Posta, Ocolul silvic, Clubul copiilor si elevilor

OBIECTIV NR.I

Identificarea nevoilor existente si derularea de activitati care sa duca la functionalizarea acestor relatii

ACTIVITATI

ChestionareDiscutii cu parintii si educatoarele fiecarei grupe

Probe de evaluare si teste de cunoastere

Ore de asistenta psiho-pedagogica cu psihologul de la Scoala cu clasele I – VIII, nr. 3, Cugir

Prezentare de filme in unitate pe teme rutiere

Ore facultative de religie

TINTA III

Colaborarea cu autoritatile locale Primaria

OBIECTIV NR.I

Determinarea factorilor responsabili in disponibilizarea fondurilor necesare intretinerii si dotarii gradinitei

ACTIVITATI

Dialog cu autoritatile

Adrese scrise

Invitarea reprezentantilor autoritatii locale in unitate

Presing cu parintii si consilierii pentru a-i determina sa identifice si sa rezolve nevoile gradinitei

DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI INSTITUTIEI

TINTA I

Reconsiderarea managerului la nivelul gradinitei

OBIECTIV NR.I

Schimbarea stilului managerial al directorului, din cel directiv, cu unul instructiv-participativ si expresiv-comunicativ

ACTIVITATI

Delegarea de sarcini tuturor membrilor colectivitatii

Dialog permanent pentru identificarea nevoilor angajatilor, pe sectoare de activitate

Delegarea de sarcini catre membrii Consiliului cadrelor didactice

Motivatii morale si materiale (prin acordarea salariilor si gradatiilor de merit)

OBIECTIV NR.II

Responsabilizarea cadrelor didactice si a angajatilor sub aspectul eficientizarii activitatii proprii in functie de cerintele gradinitei, interesele copiilor si parintilor.

ACTIVITATI

Prezentarea sarcinilor, atributiilor si responsabilitatilor inscrise in fisa postului

Prezentarea criteriilor de evaluare pe sectoare de activitate inscrise in fisa de evaluare

Dezbateri realizate in cadrul comisiei metodice pe probleme de optimizare a procesului instructiv-educativ

Asistente efectuate de catre director la clasa

Control inopinat sau anuntat, pe sectoare de activitate

Dialog permanent cu angajatii

Valorificarea experientei pozitive prin popularizarea in cadrul colectivului si in afara lui

BIBLIOGRAFIE

  1. Florea, Voiculescu „TIMPUL CA RESURSA A EDUCATIEI”, Alba-Iulia, 2002
  2. Arcadie, Hinescu „MANAGEMENT GENERAL SI MANAGEMENT SCOLAR”, Alba-Iulia, 2002
  3. Constantinescu, Dan, Anghel&Ungureanu Ana-Maria „MANAGEMENT”, vol. II, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1998
  4. Petrescu, Ion „MANAGEMENT”, ed. a II-a, Ed. Tipocart Brasovia, Brasov, 1993
  5. Rusu, Costache&Voicu Monica „ABC-UL MANAGERULUI”, Ed. Gh.Asachi, Iasi,1993
  6. Iosifescu, Serban „CONSILIUL NATIONAL PENTRU MANAGEMENTUL SI FINANTAREA INVATAMANTULUI”, in Buletinul Informativ al Proiectului de reforma a invatamantului preuniversitar, Nr. 9 –ianuarie 2000

Intocmit,

Director, educatoare


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1953
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site