Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

PRESCRIPTIA TEHNICA PT A1-2002 - "CERINTE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA APARATELOR CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOSI"

diverse+ Font mai mare | - Font mai mic

PRESCRIPTIA TEHNICA PT A1-2002 - "CERINTE TEHNICE PRIVIND UTILIZAREA APARATELOR CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOSI

- rezumat -

I. PT A1-2002 - PREZENTARE GENERALA

CARE ESTE

DENUMIREA PT A1-2002 ? "Cerinte tehnice privind utilizarea aparatelor consumatoare de

combustibili gazosi" cu putere termica maxima de 300 kw.

CAND A INTRAT IN

VIGOAREA PT A1-2002? 11.09.2002, odata cu publicarea in Monitorul Oficial al

Romaniei , nr.674/11.09.2002.

3. CARE ESTE

SCOPUL PT A1-2002? Asigurarea protectiei utilizatorilor finali prin stabilirea cerintelor

tehnice minime obligatorii pe care trebuie sa le satisfaca aparate-

le consumatoare de combustibili gazosi, pentru a putea fi

autorizata exploatarea lor la utilizatorii finali din Romania.

4. CE TIPURI DE ACTIVITATI

REGLEMENTEAZA? PT A1-2002 reglementeaza in primul rand urmatoarele acti-

vitati care se executa asupra aparatelor consumatoare de

combustibili gazosi;

montarea / instalarea;

PIF-ul

Service-ul si repararea;

Verificarea tehnica periodica si autorizarea functionarii.

CUI SE ADRESEAZA

PT A1-2002? a) Producatorilor de aparate consumatoare de combustibili gazosi in ceea ce priveste cerintele referitoare la:

proiectare

construire

functionare

echipare cu facilitati optionale

siguranta in functionare

certificare

b) Prestatorilor de specialitate = Agenti economici (exclus persoana fizica autorizata de Primarii) care efectueaza activitati asupra aparatelor consumatoare de combustibili gazosi legate de:

montare / instalare; si/sau,

P.I.F.; si/sau,

Service si reparare; si/sau,

Verificare tehnica periodica si autorizarea functionarii si/sau

Garantie si siguranta in functionare

c) Utilizatorilor finali care detin sau vor detine aparate consumatoare de combustibili gazosi si care trebuie sa respecte cerintele PT A1-2002 in ceea ce priveste:

montarea / instalarea

P.I.F.-ul

Service-ul si repararea

Verificarea tehnica periodica si autorizarea functionarii

Garantia si siguranta in functionare

Exploatarea

CARE SUNT SITUATIILE

IN CARE SE APLICA

PT A1-2002? a) Situatia aparatelor care au fost achizitionate dupa

11.09.2002 si care se presupune ca respecta prevederile

H.G.761/2001;

b)      Situatia aparatelor aflate deja in exploatare la utilizatorii finali din Romania, dar care nu au fost evaluate si certificate in conformitate cu prevederile H.G.761/2001 si care nu pot fi scoase din uz de la utilizatorii finali;

c)      Situatia reintroducerii pe piata a unui aparat care a mai fost utilizat (schimbarea utilizatorului final);

Nota : H.G. 761/2001 stabileste conditiile de introducere pe piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

CARE SUNT CATEGORIILE

DE APARATE SI ECHIPAMENTE

CARORA LI SE APLICA

PT A1-2002? a) Aparate consumatoare de combustibili gazosi, nominalizate in H.G. nr.761/2001 privind conditiile de introducere pe

(DOMENIUL DE APLICARE) piata a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi.

Aceste aparate sunt:

a.1) Aparate folosite pentru gatit, incalzit, producerea apei calde, refrigerare, iluminare sau spalare, si avand,cand este cazul, o temperatura normala a apei de cel mult 105 ºC, ca de exemplu:

- aparate de gatit de uz casnic;

- aparate de gatit de uz professional;

- incalzitoare instantanee pentru producerea ACM

- incalzitoare de apa cu acumulare pentru produce-

rea ACM;

- cazane pentru incalzire centrala, cu arzatoare

atmosferice, avand puterea P< 70 kw (in aceasta

categorie intra microcentralele si o parte din

grupurile termice);

- cazane pentru incalzire centrala, cu puterea

70 kw ≤ P ≤ 300 kw;

- primusuri;

- barbecue;

- convectoare independente;

- seminee si sobe;

- convectoare cu puterea P< 300 kw;

- uscatoare de uz casnic, cu puterea P< 6 kw;

- uscatoare cu puterea P< 20 kw;

- aparate cu gaz pentru efecte decorative;

a.2) Arzatoare cu aer insuflat si corpurile de incalzire

(cazane, generatoare de aer cald etc.) care urmeaza sa fie

echipate cu astfel de arzatoare, denumite in continuare

aparate.

a.3) Dispozitive de siguranta, de control si de reglaj.

Subansamble - altele decat arzatoarele cu aer insuflat -

si corpurile de incalzire care urmeaza sa fie echipate cu

astfel de arzatoare, care sunt comercializate separat pentru uzul producatorilor si sunt destinate sa fie incorporate intr-un aparat, denumite in continuare echipamente, ca de exemplu:

a.       arzatoare cu aer autoaspirat;

b.      regulatoare de presiune pentru P< 200 mbar;

c.       dispozitive de supraveghere a flacarii;

d.      dispozitive de control multifunctional;

e.       robineti de inchidere automati pentru aparate si arzatoare;

f.        termostate mecanice;

g.       sisteme si dispozitive automate de reglare pentru arzatoare cu/fara ventilator;

h.       supape pentru aparate;

i.         regulatoare de presiune pentru arzatoare;

j.        sisteme si dispozitive de control pentru arzatoare.

b)        Aparate consumatoare de combustibili gazosi, altele decat cele nominalizate in H.G.nr.761/2001, ca de exemplu:

d)      cuptoare de panificatie;

e)      cuptoare de incalzire si de tratament termic;

f)        cabine de vopsire;

g)      cabine pentru uscarea lemnului sau a produselor agricole si alte asemenea, in cazul in care acestea sunt echipate cu instalatii de ardere cu functionare pe combustibili gazosi.

LA CARE CATEGORII DE

APARATE NU SE APLICA

PT A1-2002? PT A1-2002 NU se aplica aparatelor definite la punctul 7,

aparate care sunt special destinate folosirii in procesele industria-

le care se desfasoara in incinte industriale. Pentru aceste aparate

se aplica Prescriptia Tehnica CR2-99.

CE CAPITOLE

CONTINE PT A1-2002? - Cap.1 - Generalitati

Scopul PT A1-2002

Domeniul de aplicare

1.3.1 - Legi si hotarari care stau la baza elaborarii prezentei prescriptii

1.3.2. - Standarde si normative care stau la baza elaborarii prezentei prescriptii.

De citit cu atentie 1.4. Definitii

pt.intelegerea Cap.6 1.5. Abrevieri

- Cap.2 - Cerinte esentiale

- Cap.3 - Documentatia tehnica de identificare a aparaturii

Generalitati

Cerinte referitoare la continutul documentatiei elaborate de producator.

- Cap.4 - Evaluarea conformitatii

Generalitati

Evaluarea conformitatii aparatelor consumatoare de combustibili gazosi, altele decat cele nominalizate in H.G. 761/2001 , cerinte minime privind autorizarea functionarii acestora in Romania.

- Cap.5 - Conditii de introducere pe piata a aparatelor si distribuirea acestora la utilizatorii finali

Foarte important !  - Cap.6 - Conditii pentru autorizarea functionarii aparatelor.

- Cap 7 - Conditii pentru acceptarea utilizarii aparatelor vechi.

- Cap.8 - Conditii privind scoaterea din uz si casarea aparatelor

- Cap.9 - Dispozitii finale

ANEXE

. Anexa A - Standarde si normative

. Anexa B - Raport de verificari, incercari si probe in vederea

autorizarii functionarii aparatului (Avizare ISCIR)

. Anexa C - Raport de verificari, incercari si probe in vederea

autorizarii functionarii aparatului (Avizare agent economic)

. Anexa D - Livret aparat

. Anexa E - Evidenta aparatelor consumatoare de combustibili

gazosi aflate in su praveghere tehnica a agentului economic

. Anexa F - Aviz tehnic in vederea importului

. Anexa G - Dovada de acceptare in vederea importului

. Anexa H - Autorizatie

. Anexa I - Cerinte tehnice specifice arzatoarelor cu autoaspiratie,

consumatoare de combustibili gazosi.

CARE ESTE OBIECTUL

ELABORARII PT A1-2002? Reglementarea activitatilor de specialitate asociate montarii/

instalarii, PIF-ului, service-ului si repararii, verificarilor tehnice periodice si autorizarea functionarii MICROCEN-

TRALELOR.

III CONDITII PENTRU AUTORIZAREA

AGENTILOR ECONOMICI / PRESTATORILOR DE SPECIALITATE

I. PRECIZARI GENERALE

1. Activitatile de montare/instalare, punere in functiune si service se vor efectua numai de agentii economici autorizati de ISCIR.

2. Verificarile tehnice periodice se efectueaza de catre agentii economici autorizati de ISCIR.

3. Prestatorii de specialitate care urmeaza sa desfasoare activitati de punere in functiune, service, reparatii, revizii, precum si verificari tehnice periodice, trebuie sa urmeze si sa promoveze cursuri de specialitate.

NOTA: prestator de specialitate = agent economic

II. CONDITII MINIME OBLIGATORII PENTRU AUTORIZARE IN

MONTARE/INSTALARE, P.I.F., SERVICE SI GARANTIE, VERIFICARI

TEHNICE PERIODICE A APARATELOR CONSUMATOARE DE

COMBUSTIBILI GAZOSI

Conditiile sunt urmatoarele:

1. Se pot autoriza ISCIR numai agentii economici inregistrati la Registrul Comertului.

2. Agentul economic trebuie sa aiba in statut ca obiect de activitate (specificat prin cod CAEN - cod format din patru cifre care semnifica un anumit tip de activitate) una sau mai multe activitati din urmatoarele:

- montare/instalare -si/sau,

- punere in functiune -si/sau,

- service si reparare -si/sau,

verificari tehnice periodice a aparatelor consumatoare

de combustibili gazosi

Autorizatia se poate solicita pentru una sau mai multe din activitatile mentionate.

3. Agentul economic este specializat in activitatea respectiva si prezinta dovezile de capabilitate tehnica in acest sens.

4. Agentul economic isi desfasoara activitatile pentru care solicita autorizatia ISCIR in regim de asigurare a calitatii si garantare a sigurantei in functionare.

5. Agentul economic cunoaste si respecta in derularea activitatilor desfasurate prevederile prescriptiilor tehnice - colectia ISCIR aplicabile.

6. Agentul economic detine prescriptiile tehnice aplicabile in domeniul pentru care solicita autorizarea.

7. Agentul economic cunoaste cerintele esentiale cuprinse in H.G.nr.761/2001 si detine standardele specifice aplicabile domeniului pentru care solicita autorizarea din partea ISCIR.

8. Agentul economic detine documentatiile tehnice specifice in limba romana (documentatiile tehnice de identificare a aparatelor si manualele de service redactate sau traduse in limba romana) pentru toate tipurile de aparate la care executa lucrarile pentru care solicita autorizarea.

9. Agentul economic dispune de :

- mijloace tehnico-materiale proprii si adecvate;

- personal propriu calificat si specializat in domeniu, pentru EXECUTIE;

- PERSONAL TEHNIC PROPRIU CU PREGATIRE TEHNICA SUPERIOARA, INVESTIT CU RESPONSABILITATILE DE SUPRAVEGHERE TEHNICA SI DE AVIZARE A CONFORMITATII LUCRARILOR EFECTUATE, CARE POATE FI PROPUS PENTRU NOMINALIZARE IN AUTORIZATIA SOLICITATA.

Agentul economic detine PROCEDURI PROPRII referitoare la lucrarile pe care le executa in REGIM DE ASIGURARE A CALITATII si a sigurantei in functionare.

Agentul economic detine, dupa caz, Atestate de specialitate nominale de la producator. Aceasta conditie nu este obligatorie pentru obtinerea autorizatiei de montare/instalare, ci numai pentru cele de PIF, service/reparare, supraveghere tehnica si autorizare a functionarii.

Agentul economic inainteaza la ISCIR un dosar de solicitare a autorizatiei.

IV. GHID DE INTOCMIRE A

DOSARULUI DE AUTORIZARE

DOSARELE (BIBLIORAFTURILE) SE DEPUN SI SE OBTINE NR.DE INREGISTRARE LA ISCIR CENTRAL SAU ISCIR TERITORIAL.

CONTINUTUL DOSARULUI

1. OPISUL DOCUMENTELOR DIN DOSAR

Se vor preciza capitolele, anexele, paginatia etc.

CERERE EXPLICITA

pentru domeniul in care se solicita autorizatia.

Autorizatie pentru montare / instalare, si/sau

Autorizatie pentru P.I.F., si/sau

Autorizatie pentru service si reparare, si/sau

Autorizatie pentru verificari tehnice periodice. si autorizarea functionarii.

Instructiuni de redactare a cererii

a)      Cererea se redacteaza pe o foaie oficiala, cu antetul firmei, semnata si stampilata.

b)      In Cerere se vor preciza tipurile de activitati pentru care se solicita autorizatia (2.1, si/sau 2.2., si/sau 2.3.,si/sau 2.4.)

c)       In Cerere se vor preciza tipurile de aparate la care se vor executa lucrarile pentru care se solicita autorizatia, adica :

c.1) In cazul autorizatiei pentru montare/instalare:

precizarea categoriilor de aparate (microcentrale, cazane, arzatoare etc.)

precizarea parametrilor maximali de functionare ai fiecarei categorii de aparate (puterea maxima)

c.2) In cazul autorizatiei pentru PIF, service/reparare, verificare tehnica periodica si autorizarea functionarii:

precizarea nominala a marcii aparatelor (Ex: microcentrale Hermann, arzatoare Cib-Unigas, cazane Viessmann etc.)

precizarea parametrilor maximali de functionare pentru fiecare marca nominalizata (putere maxima)

d)      Limite de competenta.

Exemple - la montaj nu se executa suduri decat in domeniul pentru care nu este necesara autorizarea ISCIR (Ex: suduri la recipiente sub presiune);

- la instalare, PIF, Service - nu se vor executa lucrari de depanare a elementelor individuale electronice, de comanda secventionala a arzatorului, de protectie, de reglare.Acestea se vor inlocui integral cu echipamente identice, originale, furnizate de producatorul aparatelor.

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

(Memoriu de prezentare al firmei)

Acesta va contine:

a)      Denumirea corecta si completa a firmei, adresa, telefon, fax, e-mail, internet.

b)      Anul infiintarii.

c)       Profilul agentului economic; activitatea principala si sectorul de piata caruia i se adreseaza.

d)      Scurt istoric al functionarii.

e)      Numar de angajati.

f)        Organigrama de functionare.

g)      Sistemul de asigurare a calitatii implementat (instructiuni de lucru, proceduri, regulamente)

h)      Dotari tehnico-materiale, prezentate pe scurt :

cladiri administrative, birouri, ateliere, laboratoare;

utilaje, dispozitive, scule;

aparate de masura, control;

autovehicule.

i)        Nivelul cantitativ anual al productiei / serviciilor prestate.

j)        Potentialul financiar.

k)      Referinte - lucrari executate.

l)        Programe si strategii de dezvoltare propuse.

m)    Certificari detinute de firma de la alte foruri.

n)      Alte date: date referitoare la subfurnizori, colaboratori, clienti.

o)      Prezentarea modului de desfasurare a activitatilor pentru care se solicita autorizarea ISCIR.

ACEST MEMORIU ARE ROLUL DE A DA INFORMATII DESPRE POTENTIALUL AGENTULUI ECONOMIC.

DOVEZI REFERITOARE LA LEGALITATEA

FUNCTIONALA A FIRMEI

Copie dupa "Statutul agentului economic". In statut trebuie sa se regaseasca codurile CAEN pentru tipul de activitati pentru care se solicita autorizatia.

Exemplu: 5154 - comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, ipsoserie, incalzire.

2822 - productie de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala - intre-

tinere, reparare.

2923 - fabricarea echipamentelor de ventilare si conditionare a aerului (cu

exceptia celor pentru uz casnic) - intretinere si reparare.

Copie dupa Certificatul de Inregistrare la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a municipiului Bucuresti, sau locale;

Copie dupa Inregistrarea fiscala;

Coordonatele de identificare ale firmei - cele anterioare, plus:

- adresa sediilor operative / reprezentante / filiale

- directori

- alte persoane din conducere

- responsabil ISCIR (daca este cazul)

DOVEZI DE CAPABILITATE

TEHNICA DE SPECIALITATE

La acest capitol trebuie sa se raspunda la intrebarile:

a)      Cu cine se executa lucrarile? (Personal propriu / Personal de specialitate angajat prin colabo-

rare)

b) Cu ce se executa lucrarile? (Scule, utilaje, aparate, dispozitive, mijloace materiale,

aparatura si instrumente de control si verificare)

c) Cum se executa lucrarile? (Proceduri de executare a fiecarei activitati profesionale,

repetabile, inregistrabile - cu asigurarea conformitatii calitative

si cu prevederile P.T. - colectia ISCIR)

5.1. Dovezi de existenta a personalului propriu de specialitate

a)      Avand in vedere natura lucrarilor care se realizeaza (montare / instalare, PIF, reglaje, service / reparatii, verificari tehnice periodice ), lucrari care implica interventii la circuitele sub tensiune electrica, conducte sub presiune continand apa calda pana la

105 ºC, conducte si dispozitive continand gaze combustibile, tubulaturi gaze arse;

ORICE EXECUTIE NECESITA O ECHIPA DE MINIMUM 2 PERSOANE.

b)      Avand in vedere nivelul de responsabilitate sub care se desfasoara aceste lucrari si necesitatea identificarii personalului care sa raspunda de calitatea si garantia lucrarilor, agentii economici trebuie sa aiba:

- personal de executie

- personal de supraveghere tehnica si avizare a conformitatii lucrarilor executate (PERSONAL TEHNIC CU STUDII SUPERIOARE DE LUNGA DURATA, CALIFICAT SI SPECIALIZAT CORESPUNZATOR PRIN CURSURI ORGANIZATE DE ISCIR).

Agentii economici trebuie sa intocmeasca o lista cu personalul propriu si sa precizeze tipul de activitate pe care o desfasoara fiecare (executie, supraveghere tehnica si/sau avizare a conformitatii lucrarilor).

c) Pentru personalul de executie propriu sunt necesare urmatoarele acte:

copii legalizate dupa cartea de munca;

copii dupa actele de calificare ;

copii dupa documentele de instruire in domeniu (atestate date de producatori);

curriculum vitae;

copii dupa diplome;

contracte de munca valide pe cel putin doi ani de la data solicitarii autorizarii.

d) Pentru colaboratori sunt necesare urmatoarele acte:

Se anexeaza la lista cu "Personalul de executie", lista cu "Colaboratorii", precizand activitatea acestora in cadrul firmei.

Se mai anexeaza :

copii dupa actele de calificare;

copii dupa contractele cu firma, valide pe urmatorii doi ani;

curriculum vitae.

e) PERSONALUL PROPRIU PROPUS PENTRU AUTORIZARE,RESPONSABIL TEHNIC CU SUPRAVEGHEREA TEHNICA SI AVIZAREA CONFORMITATII

e.1) Personalul trebuie:

sa fie angajat permanent al firmei;

sa aiba o functie tehnica in organigrama firmei (exclus patron sau administrator);

sa aiba studii tehnice superioare;

sa aiba cunostinte in domeniul A.Q.;

sa aiba specializare si experienta in domeniul lucrarilor pentru care se solicita autorizatia.

e.2) Pentru fiecare dintre cei propusi pentru nominalizare in autorizatie se anexeaza:

- decizia de nominalizare (numire) pentru responsabilitatea respective;

- curriculum vitae;

- copie dupa ultima diploma de studii (trebuie sa aiba studii tehnice la nivel de

inginer - ptr.activitatea de service - si minimum subinginer pentru activitatea de

montare/instalare;

- dovezi de specializare si experienta in domeniul pentru care se solicita

autorizarea - Atestate emise de producatorii aparatelor, in cazul solicitarii

autorizatiei de service;

- copie dupa cartea de munca (integrala) legalizata notarial;

- alte referinte (optional), Ex: Diplome prin care se dovedeste ca a efectuat studii

de AQ(asigurarea calitatii), management.

5.2. Dovezi de existenta a mijloacelor de executie, a dotarilor tehnico-materiale,

a facilitatilor si a A.M.C. adecvate pentru executarea lucrarilor pentru care

se solicita autorizarea ISCIR

Mijloace de executie (utilaje, scule, echipamente, unelte)

Se face o lista cu mijloacele si se precizeaza tipul de activitate / lucrare / operatiune la care sunt folosite.

Se vor anexa:

documente doveditoare de proprietate / inchiriere;

fise tehnice de identificare;

buletine de verificare metrologica si/sau de verificare a starii tehnice dupa revizii.

Dotari si facilitati auxiliare

standuri de incercari;

autoutilitare;

calculatoare - pentru baza de date;

depozite pentru materiale, produse, piese de schimb;

centru de instruire ;

laboratoare.

Aparatura de masura si control (ABSOLUT OBLIGATORIE)

a)        Nu vor fi autorizate ISCIR firmele care nu au A.M.C. specifice fiecarui tip de operatiune executata.

b)        A.M.C. trebuie sa fie permanent in stare de buna functionare, sa fie pastrate corespunzator, sa asigure precizia masuratorilor. Trebuie prezentate Buletine de verificare metrologica la zi.

.CERINTELE(a) SI (b) TREBUIE DEMONSTRATE PRIN DOCUMENTE SI PROCEDURI SPECIFICE DE MARCARE, PASTRARE SI VERIFICARE PERIODICA A A.M.C.

Agentul economic trebuie sa aiba A.M.C. pentru:

- control etanseitate - manometre;

MONTARE- - control dimensional - micrometru, subler, ruleta;

INSTALARE - control vizual - lupa;

SERVICE - control / masuratori parametrii circuite electrice / electronice - multime-

tre marimi electrice;

- masuratori presiune - manometre, micromanometre;

- masuratori temperaturi - termometre;

- probe de presiune - manometre, prese hidraulice;

- reglarea si PIF a sistemelor de ardere - micromanometre gaz, gaz anali-

zor;

- analiza gaze ardere - gaz analizor;

Pentru fiecare aparat se vor atasa obligatoriu :

- DOCUMENT DOVEDITOR DE PROPRIETATE;

- FISA TEHNICA DE IDENTIFICARE A APARATULUI;

- BULETINE DE VERIFICARE METROLOGICA.

Documentatii tehnice aplicabile

listare (cel putin la nivelul titlurilor) - colectia prescriptiilor tehnice aplicabile domeniului - P.T. colectia ISCIR

listare (la nivelul titlurilor) a standardelor si normativelor

Se vor prezenta (pe CD sau pe suport scris) documentatii tehnice, indrumare suporturi cursuri etc.

Acestea constituie dovada bibliografiei folosite pentru pregatire, instruire periodica si specializare a personalului propriu pentru activitati de specialitate care se executa la aparatele consumatoare de combustibili gazosi. Se va face inclusiv o lista cu documentatia tehnica mentionata.

6. DOVEZI DE EXISTENTA A PROCEDURILOR DE EXECUTARE A

LUCRARILOR PENTRU CARE SE SOLICITA AUTORIZAREA.

PROCEDURILE ASIGURA REPETABILITATEA, TRASABILITATEA, CALITATEA,

GARANTAREA SIGURANTEI IN FUNCTIONARE

a)        Nu pot fi autorizati agentii economici care nu au un sistem de asigurare a calitatii implementat care sa asigure indeplinirea cerintelor esentiale ale prescriptiilor tehnice - colectia ISCIR, privind siguranta in functionare.

b)        Nu este obligatoriu ca sistemul de asigurare a calitatii sa fie certificat de o terta parte.

Procedurile si formularele trebuie sa fie cel putin urmatoarele:

1. Proceduri si documente asociate (formulare) de contractare/deschidere a lucrarilor ;

Proceduri si documente asociate de receptie a materiilor prime, materialelor, echipamentelor, subansamblelor, a instalatiei tehnologice la care se executa lucrarile de

specialitate, la inceputul lucrarilor si la sfarsitul lucrarilor;

Proceduri si documente asociate (formulare) de acceptare/insusire a prevederilor proiectelor tehnice de executie;

Proceduri specifice de derulare a tuturor fazelor de executie efectiva a lucrarilor: montare/instalare, PIF, probe la rece, probe la cald, interventii, service, revizii, optimizari, documente asociate (formulare);

Proceduri de control si verificare pe parcursul executiei, inclusiv documentele associate (formulare);

Proceduri de verificare la rece, specifice subsistemelor tehnologice individuale (apa, gaze de ardere, aer de ardere, alimentare cu energie electrica), documente asociate (formulare);

Proceduri de verificare la cald/probe functionale pentru demonstrarea realizarii parametrilor declarati/proiectati, documente asociate (formulare);

Proceduri si documente asociate (formulare) pentru service si lucrari specifice de garantie si post garantie, desfasurate la locul de functionare a aparatului;

Proceduri pentru interventii si asigurare piese de schimb, documente asociate (formulare);

Inregistrari (proceduri pentru circulatia documentelor, registre de urmarire a derularii unei lucrari si de inregistrare/arhivare a lucrarilor executate);

Formulare tipizate utilizate de agentul economic pentru lucrarile efectuate (rapoarte de probe, rapoarte de investigatii preoperatorii, de instruire a personalului propriu si a utilizatorului final, procese verbale de predare/primire, de PIF, de efectuare a interventiilor, certificate de calitate si garantie);

Proceduri de asigurare a inregistrarii verificarilor metrologice si trasabilitatii aparatelor de masura si control; documente asociate (formulare);

Procedura de inregistrare a reclamatiilor, inclusiv tratarea reclamatiilor / neconformitatilor; documente asociate (formulare);

Alte proceduri - pastrarea A.M.C.

- asigurarea verificarii metrologice periodice si la timp;

- instruirea periodica si continua a personalului propriu si a utilizatoru-

lui final.

NOTA: Existenta procedurilor trebuie demonstrata prin: fise de post, instructiuni de lucru, formulare tipizate etc.

7. DOCUMENTE DIN CARE SA REZULTE EXECUTIA SI VERIFICAREA

LUCRARILOR DE MONTARE / INSTALARE, P.I.F., SERVICE SI REPARARE,

PRECUM SI FORMULARELE IMPUSE PENTRU

AUTORIZAREA DE FUNCTIONARE A APARATELOR

a)      Pentru verificari efectuate in cursul montarii / instalarii, a probelor functionale la rece/cald, verificari tehnice efectuate la terminarea instalarii si a probelor de P.I.F., sau la finalizarea operatiunilor de intretinere / service, se vor intocmi documente de verificare semnate de responsabilul autorizat cu supravegherea tehnica si cu avizarea conformitatii lucrarilor agentului economic.

b)      Pentru verificarile tehnice efectuate dupa P.I.F. si pentru verificarile tehnice periodice se vor intocmi rapoarte de verificare conform formularelor din anexele B si C la PT A1-2002.

c)       Rapoartele de la (b) vor fi semnate si de utilizatorul final, prin care acesta confirma insusirea obligatiilor privind folosirea aparatului si supunerea acestuia la verificarea tehnica periodica

ELIBERAREA AUTORIZATIEI

1. Dosarul se depune la ISCIR.

2. Daca dosarul corespunde, agentul economic va sustine doua examene :

a.       proba de evaluare a cunostintelor personalului tehnic propus pentru autorizare (lucrari scrise si interviuri)

b.      proba practica.

In cazul promovarii examenului, ISCIR INSPECT ELIBEREAZA AUTORIZATIA,

in care se precizeaza domeniul de activitate pentru care este autorizat agentul economic.

4. Autorizatia este valabila timp de doi ani, dupa care trebuie reannoita.

5. Se elibereaza autorizatii pentru:

MONTARE / INSTALARE, SI/SAU,

P.I.F., SI/SAU,

SERVICE / REPARARE, SI/SAU,

V.T.P. SI AUTORIZAREA FUNCTIONARII.

V. CONDITII NECESARE PENTRU EFECTUAREA

PRIMEI PUNERI IN FUNCTIUNE

1. Cand se utilizeaza un aparat care se racordeaza la reteaua de gaze naturale, la P.I.F. este obligatorie prezenta:

- operatorului de distributie a gazelor naturale licentiat

- reprezentantului agentului economic autorizat de Autoritatea Nationala de reglementare

in domeniul gazelor naturale (ANRGN);

- reprezentantii (doi) ai agentului economic care face PIF si autorizarea functionarii.

2. Utilizatorul final trebuie sa prezinte urmatoarele PATRU categorii de documente:

a)      Documentatia tehnica insotitoare a aparatului si toate documentele referitoare la provenienta acestuia, adica:

Cazul a.1. - Aparate provenite din import, achizitionate de utilizatorul final de la un distribuitor autorizat de producatorul din strainatate, sau de la un vanzator recunoscut de acesta. Utilizatorul va prezenta:

- copie dupa avizul tehnic / dovada de acceptare in vederea importului (eliberate de ISCIR)

- factura de cumparare

- certificatul de calitate si de garantie (completat de ultimul vanzator in relatie directa cu utilizatorul final)

Cazul a.2 - Aparate provenite din strainatate, importate de utilizatorul final in nume propriu. Utilizatorul va prezenta:

- copie dupa avizul tehnic / dovada de acceptare in vederea importului (eliberate de ISCIR)

- factura de import

- certificatul de calitate si de garantie

b)      Proiectul instalatiei in care urmeaza sa fie incorporat aparatul

c)      Documentele care dovedesc legalitatea instalarii si utilizarii aparatului, adica:

- aviz de la asociatia de proprietari, autorizatie de constructie

aprobari de la RADET, dovada ca instalatia a fost executata

de un instalator autorizat

- aviz pentru combustibil

- aviz pentru energie electrica etc.

d)      Procese verbale de receptie a lucrarilor adiacente:

- racordari la reteaua de combustibil gazos

- racordari la reteaua de energie electrica

- racordari la reteaua de apa

Indeplinirea conditiilor de la punctele 1 si 2 cad in sarcina utilizatorului final.

ATENTIE !

NEINDEPLINIREA CONDITIILOR DE LA PUNCTELE -1- SI -2- DUCE LA

NEEFECTUAREA P.I.F.-ULUI

VI. CONDITII PENTRU AUTORIZAREA

FUNCTIONARII APARATELOR

1. Autorizarea de functionare a aparatelor se face la primul PIF si periodic, cel putin o data la doi ani.

2. Furnizarea combustibilului gazos se face numai la aparatele care indeplinesc conditiile de functionare in siguranta si care au verificarea tehnica periodica efectuata.

3. Furnizorul de combustibil gazos va sista livrarea combustibilului la utilizatorul final care nu face dovada indeplinirii conditiilor din PT A1-2002, adica, in cazul in care utilizatorul nu detine autorizatia de functionare.

Autorizatia de functionare este RAPORTUL DE VERIFICARE SI PROBE , CARE SE COMPLETEAZA CU OCAZIA EFECTUARII VERIFICARII TEHNICE INITIALE SI A VERIFICARILOR TEHNICE PERIODICE.

Suplimentar, rezultatele probelor si verificarilor se vor completa si in LIVRETUL APARATULUI.

4. Utilizatorul final are obligatia sa supuna aparatele unor verificari tehnice periodice cel putin o data la doi ani din momentul incetarii garantiei asigurate de vanzator.

In acelasi timp O.G.nr.73, publicata in M.O.nr.650/31.08.2002 obliga utilizatorul final

"sa aiba contract de service permanent pe toata durata functionarii instalatiei, cu o firma autorizata privind intretinerea si asigurarea bunei functionari a respectivei instalatii (Art.32, paragraful 2, litera b).

Rezulta clar ca: UTILIZATORUL FINAL TREBUIE SA INCHEIE UN CONTRACT DE SERVICE LA PRIMA PUNERE IN FUNCTIUNE, ALTFEL ACESTA NU POATE PRIMI AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE A APARATULUI.

In plus, CONTRACTUL DE SERVICE TREBUIE SA FIE REINNOIT PERMANENT.

5. Aparatele instalate si puse in functiune la utilizatorii finali din Romania vor fi inregistrate, luate in evidenta si supuse verificarilor tehnice initiale (la prima punere in functiune)

si verificarilor tehnice periodice de catre ISCIR, direct, sau prin intermediul prestatorilor de specialitate autorizati de ISCIR si imputerniciti in acest scop.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2013
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved