Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Componenta COMENIUS

Astronomie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Forma si dimensiunile Pamantului
Planeta Uranus
AURORA POLARA
NOVELE SI SUPERNOVELE - TIPURI DE SUPERNOVE
TIMPUL SI MASURAREA LUI - Transformarea timpului din grade si minute in ore, minute si secunde
REPREZENTAREA GRAFICA A SFEREI CERESTI
SATURN
Ozonul in atmosfera
Eclipsele de Soare si de Luna
Planetele din Sistemul Solar


COMENIUS

Componenta COMENIUS a Programului SOCRATES II are ca obiective generale consolidarea dimensiunii europene in domeniul educatiei la toate nivelurile invatamantului preuniversitar, prin incurajarea cooperarii transnationale intre scoli, facilitarea accesului general la educatie, promovarea egalitatii de sanse, imbunatatirea calitativa si cantitativa a cunoasterii limbilor straine in cadrul Uniunii Europene, promovarea multiculturalismului, a cooperarii si mobilitatii in domeniul educational, precum  si incurajarea inovatiei in ceea ce priveste metodele pedagogice si tehnicile informationale.   
COMENIUS  permite institutiilor de invatamant preuniversitar din tari diferite sa faca schimb de informatii si experienta, permite elevilor si profesorilor sa cunoasca elevi si profesori din alte tari.
Programul Comenius cuprinde 3 actiuni:

o       Comenius 1: Parteneriate scolare.

o       Comenius 2: Formarea personalului din invatamint

o       Comenius 3: Retele tematice.

COMENIUS 1.    Parteneriate scolare

Comunitatea Europeana incurajeaza constituirea de parteneriate multilaterale intre institutiile scolare. La aceste parteneriate se pot asocia si alte organisme similare, cum ar fi institutiile de formare a profesorilor, institutii si autoritati publice locale, firme sau centre culturale, precum si organizatii ale parintilor si elevilor, etc. Parteneriatul trebuie sa fie format din minium trei institutii de invatamint preuniversitar, din trei state participante la programul Socrates, dintre care cel putin unul comunitar.

In cadrul acestei actiuni sunt finantate urmatoarele tipuri de proiecte:

Proiecte scolare.

Proiecte lingvistice.

Proiecte de dezvoltare scolara.

Proiectele scolare COMENIUS pot avea o tematica diversa, axandu-se pe una sau mai multe teme de interes comun pentru scolile participante care sa implice:
- participarea elevilor in pregatirea proiectului si la activitatile legate de implementarea acestuia, inclusiv in mobilitatile legate de proiect;
- mobilitatea cadrelor didactice pentru pregatirea si monitorizarea derularii proiectului sau cu scopul de a preda in alt stat membru, inclusiv de a face stagii de practica la diferite firme;
- elaborarea de materiale didactice si schimbul de bune practici in materie

Proiectele lingvistice vizeaza in mod particular promovarea studierii limbilor oficiale ale Uniunii Europene prin intermediul unor teme educative de interes comun. Spre deosebire de celelalte tipuri de proiecte Comenius, proiectele lingvistice sunt bilaterale. Sunt prioritare proiectele care au in vedere utilizarea unei limbi straine mai putin raspandite sau predate din Comunitatea Europeana.

Proiectele de dezvoltare scolara se axeaza pe institutie si au ca tema prioritara: elaborarea de noi metode de predare - invatare, management scolar, etc. Proiectele de dezvoltare scolara vizeaza sensibilizarea fata de alte culturi si isi propun sa contribuie la combaterea rasismului si a xenofobiei si sa raspunda nevoilor specifice ale copiilor de lucratori migranti, de tigani si alte categorii de persoane care exerseaza profesiuni itinerante. Pot fi finantate, de asemenea, proiecte care vizeaza nevoile educationale speciale (elevi cu handicap social, economic sau fizic, precum si elevi supradotati).

Pentru informatii suplimentare privind Comenius 1, proiecte scolare si de dezvoltare scolara, clicati < aici > pentru a descarca pe calculatorul Dvs. Ghidul explicativ al actiunii. Pentru proiectele lingvistice, clicati aici

Vizite pregatitoare pentru proiecte scolare, lingvistice si de dezvoltare scolara

Depunerea dosarelor de vizita pregatitoare pentru proiecte scolare, lingvistice si de dezvoltare scolara se poate face pe tot parcursul anului, cu conditia ca acest lucru sa se realizeze cu minimum 2 luni inaintea datei propuse pentru desfasurarea vizitei. Dosarul trebuie sa contina formularul de candidatura, completat intr-un exemplar, in engleza sau franceza, invitatia (copie) din partea institutiei gazda, precum si avizul inspectorului responsabil cu programe de cooperare europeana (in spatiul special rezervat in formular !). Dosarele se trimit la Agentia Nationala Socrates, prin posta .

Formulare de candidatura pentru VIZITE PREGATITOARE COMENIUS 1 in engleza si franceza

Parteneriate noi Comenius 1

Termenul limita de depunere a dosarelor este 1 Februarie in fiecare an (data postei). La acest termen se depun formulare pentru parteneriate scolare, parteneriate lingvistice si de dezvoltare scolara.

Cererile trebuie completate respectind criteriile de eligibilitate si de selectie aflate in Ghidul Candidatului. In plus, va rugam sa aveti in vedere sa va coordonati cu partenerii dumneavoastra straini pentru a depune formularele la acelasi termen. In caz contrar, cererile dumneavoastra nu vor putea fi aprobate.

Va informam ca, incepand cu anul 2002, formularele de candidatura pentru proiectele Comenius Actiunea 1, precum si modalitatea de depunere a dosarului se modifica dupa cum urmeaza.

Prima parte a formularului, adica punctele A, B, C, se completeaza de catre institutia coordonatoare (de comun acord cu partenerii).

Institutia coordonatoare are obligatia de a trimite fiecarui partener 1 exemplar al acestei prime parti a formularului. Institutia coordonatoare va trimite intregul formular semnat si stampilat in 1 exemplar, completat intr-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene Agentiei Nationale din tara sa.

Scolile partenere completeaza partea a doua a formularului, adica Sectiunile 'D' si 'E', referitoare la Planul Comenius si grantul solicitat, semnata si stampilata de Directorul institutiei

!!! Dosarul pentru cererea de finantare a unui proiect de parteneriat Comenius 1 trebuie sa contina urmatoarele:

 • Formularul Comenius Actiunea 1, Parteneriate Scolare (pana la sectiunea “D” exclusiv), completat intr-una din limbile oficiale ale Comunitatii Europene – 1 exemplar;
 • Traducerea in limba romana a continutului formularului Comenius Actiunea 1, doar daca formularul coordonatorului este completat in alta limba decat engleza sau franceza – 1 exemplar;
 • Sectiunile “D” si “E” ale formularului, completate de institutia partenera care depune cererea de finantare, stampilate si semnate de directorul institutiei respective – 1 exemplar;
 • Avizul favorabil al Inspectorului responsabil cu cooperarea internationala din Inspectoratul Scolar de care apartine institutia de invatamant – 1 exemplar;
 • Un document din care sa reiasa impactul activitatilor de cooperare deja finantate asupra procesului educational, precum si beneficiul adus elevilor si calitatii invatamantului (valabil in cazul scolilor care au mai beneficiat de finantare Socrates) – 1 exemplar:
 • Declaratie de parteneriat din partea institutiei coordonatoare (original, fax sau e-mail) - 1 exemplar

Formularul pentru anul 1 EN

Formularul pentru anul 1 FR

Reinnoiri parteneriate

Daca doriti sa continuati activitatea dumneavoastra, trebuie sa depuneti un formular de reannoire la termenul de 01 Februarie, insotit de toate celelalte documente specificate mai sus.

Acest formular trebuie sa fie completat intr-un exemplar si sa respecte cerintele de eligibilitate si selectie definite de Ghidul Candidatului.

TOATE FORMULARELE TREBUIE TRIMISE PRIN POSTA SI TREBUIE SA FIE INSOTITE DE ACORDUL SCRIS AL INSPECTORULUI RESPONSABIL CU COOPERAREA INTERNATIONALA !Formularul de reinnoire EN

Formularul de reinnoire FR

Comenius 2 - Formarea personalului din InvATAmAnt

2.1. Proiecte multilaterale de cooperare care vizeaza:

- participarea la elaborarea de programe de studiu, de cursuri si module sau materiale didactice, in contextul sporirii dimensiunii europene a educatiei in scoli;

- activitati de informare si de schimburi de informatii vizand managementul scolar si serviciile auxiliare, cum ar fi orientarea scolara si profesionala;

- activitati privind formarea si urmarirea evolutiei profesionale a cadrelor didactice implicate in educatia elevilor cu probleme sociale deosebite si cu nevoi speciale in materie de educatie.

Pentru informatii suplimentare privind Comenius 2, descarcati pe calculatorul Dvs. Ghidul explicativ al actiunii.

2.2. Mobilitati ale personalului didactic

- mobilitatea realizata in scopuri de formare initiala, inclusiv pentru stagiile de practica si stagii pentru asistentii de limbi straine;

Asistentul de limbi straine este o persoana care studiaza la o institutie de invatamant superior acreditata pentru a deveni profesor de limbi straine. Actiunea se adreseaza studentilor de la Facultatile de Limbi si Literaturi Straine, absolventilor acestor facultati care nu au experienta didactica si doresc sa urmeze aceasta cariera si institutorilor care vor preda o limba straina sau o alta disciplina prin intermediul limbilor straine.

Scopul principal al actiunii este acela de a da posibilitatea viitorilor profesori de limbi straine de a-si imbogati cunostintele de limbi straine, de a cunoaste alte sisteme educationale europene, de a-si perfectiona aptitudinile pedagogice si de a face cunoscute in Europa limba si cultura romana. De asemenea, actiunea vizeaza ameliorarea competentelor lingvistice ale elevilor, cresterea motivatiei acestora de a invata limbi straine si stimularea interesului pentru tara si cultura tarii de provenienta a asistentului. In momentul plecarii la post, asistentul de limba trebuie sa fi absolvit cel putin doi ani de studii (integral). Durata misiunii este de trei pana la opt luni. Asistentul va lucra pe langa un profesor mentor, va pregati materiale pentru orele de limbi straine, va prezenta limba si cultura sa materna, prestand 12 - 16 ore pe saptamana in scoala. Programul SOCRATES acopera costurile transportului precum si o indemnizatie lunara care se poate situa intre 500 - 849 EURO.

- mobilitatea realizata in scopuri de formare continua a personalului direct implicat in invatamantul scolar prin participare la:

 • cursuri generale de formare continua;
 • cursuri pentru profesorii de limbi straine;

CINE POATE CANDIDA PENTRU O BURSA DE FORMARE CONTINUA?

 1. CURSURI GENERALE
  • directori de institutii de educatie, inspectori, consilieri pedagogici, consilieri de orientare profesionala;
  • cadre didactice (inclusiv din gradinite, institutii de invatamant profesional);
  • personal care lucreaza cu elevi cu risc de excludere sociala;
  • personal care participa la educatia interculturala sau care lucreaza cu copii ai muncitorilor migranti si ai romilor;
  • personal care lucreaza cu elevi care prezinta cerinte educative speciale;
  • alt personal din sectorul educativ subordonat MEC.
 1. CURSURI pentru profesorii de LIMBI STRAINE
  • profesor calificat care preda o limba oficiala a Uniunii Europene (sau irlandeza si luxemburgheza) ca limba straina;
  • formatori de profesori de limbi straine;
  • profesor care prin reconversie a devenit profesor de limbi straine
  • invatator sau educator in ciclul primar sau preprimar ale carui responsabilitati includ sau vor include predarea limbilor straine;
  • profesor de limbi straine care se reintegreaza activitatii de predare dupa o lunga absenta;
  • inspector sau mentor in domeniul predarii limbilor straine.

Pentru informatii suplimentare privind Comenius 2.2, formare initiala, faceti click < aici > pentru a descarca pe calculatorul Dvs. Ghidul explicativ al actiunii. Pentru formarea continua, faceti click < aici >.

Atentie!

 1. Cursurile generale au o durata de minimum 1 saptamana;
  Cursurile pentru profesori de limbi straine au o durata minima de 2 saptamani .
 2. Se solicita personal institutiei organizatoare a cursului ales din Catalog o inscriere provizorie.
 3. Se solicita directorului scolii in care preda candidatul un “Plan Comenius” in care formarea continua a candidatului sa fie specificata la capitolul Mobilitati.
 4. Se solicita avizul inspectorului responsabil cu programele de cooperare internationala de la ISJ.
 5. Se prezinta un curriculum vitae care sa contina:

-date personale
-studii
- activitate profesionala

Dosarul de candidatura pentru cursurile de formare continua va cuprinde urmatoarele documente:

 1. Insrierea provizorie nominala, eliberata de institutia organizatoare a cursului (1 exemplar).
 2. Planul Comenius al scolii in care preda candidatul (1 exemplar).
 3. Avizul inspectorului responsabil cu programele de cooperare internationala de la ISJ (1 exemplar).
 4. Curriculum vitae in limba tinta (1 exemplar).
 5. Formularul de candidatura in 2 exemplare, tehnoredactat, semnat si stampilat in original pe ambele exemplare

DOSARELE SE TRIMIT pina la 15 Martie 2002, LA :AGENTIA NATIONALA SOCRATES Bd.Schitu Magureanu nr.1, et.2, sector 5, Bucuresti 70626.Termen limita 15 Martie . Formularele sunt disponibile in engleza si franceza . Fisierele sunt in format Winzip.

Parteneriate Comenius 2

Termenul limita este 01 Februarie in fiecare an. Formularele trebuie trimise pe adresa Comisiei Europene. Pentru mai multe detalii, va rugam consultati site-ul web al Comisiei Europene

Inaintea depunerii cererii de proiect (1 Februarie ), puteti efectua o vizita pregatitoare in scopul stabilirii detaliilor proiectului de comun acord cu institutia coordonatoare si institutiile partenere. Cererea de vizita pregatitoare se adreseaza Agentiei Nationale Socrates cu cel putin 2 luni inainte de data prevazuta a vizitei.

Formularele de candidatura pentru vizita pregatitoare sunt disponibile in limba engleza si franceza

Angajarea de asistenti de limbi straine

Scolile ce doresc sa primeasca asistenti de limbi straine (pentru lamuriri, va rugam consultati manualele de buna practica sunt invitate sa completeze formularul in engleza sau franceza si sa-l trimita pana la data limita de 1 Martie 2002 la Agentia Nationala Socrates. Formularele sunt in format Winzip. Dosarul de candidatura se va compune din: formularul tip completat in doua exemplare, si avizul inspectorului responsabil cu programe de cooperare transnationala de la Inspectoratul Scolar Judetean de care apartine unitatea de invatamant.

Burse pentru asistentii de limbi straine

Pentru a se solicita o bursa, se completeaza un formular tip care poate fi obtinut de la secretariatele facultatilor, de la sediul Agentiei Nationale SOCRATES - Programul COMENIUS 2.2. b sau de la adresa web www.socrates.ro, impreuna cu alte materiale informative.

Pentru a intra in procesul de evaluare, formularul se completeaza in doua exemplare, in limba tinta, iar semnaturile sisstampilele necesare vor fi aplicate in original pe ambele exemplare. Studentii romani isi pot exprima optiunile pentru locul de desfasurare a stagiului numai in tarile deja membre ale Uniunii Europene.

Formularele pot fi depuse la sediul Agentiei Nationale SOCRATES sau expediate prin posta pana la data de 1 martie 2002 (inclusiv).

In afara acestor formulare, candidatul trebuie sa depuna:

 • Curriculum Vitae in doua exemplare: un exemplar in limba tinta si un exemplar in limba romana
 • O scrisoare de recomandare din partea unui profesor;
 • Copie dupa foaia matricola.

Termen limita 1 Martie 2002 .Formularele sunt disponibile in engleza si franceza Fisierele sunt in format Winzip.

Comenius 3 - Retele tematice

In cadrul acestei actiuni sunt finantate retelele tematice intre parteneriate scolare si/sau proiecte privind formarea personalului implicat in educatia elevilor care beneficiaza de asistenta financiara in cadrul COMENIUS 1 si, respectiv, 2, cu scopul de a facilita diseminarea rezultatelor si a bunei practici si discutarea aspectelor calitative si cantitative ale educatiei in scoli. Retelele pentru formarea personalului vor fi dezvoltate, acolo unde acest lucru este posibil, in stransa cooperare cu “retelele tematice” din invatamantul superior din cadrul actiunii ERASMUS.

Pentru mai multe informatii privind aceasta actiune, consultati Ghidul explicativ

Informatiile generale privind programul Comenius le puteti afla din Ghidul Candidatului, pe care il puteti incarca pe calculatorul dumneavoastra in engleza de la noi sau in cele 11 limbi oficiale ale Comisiei Europene de pe site-ul acesteia . Va rugam insistent sa consultati aceste materiale inainte de orice alta activitate referitoare la programul Comenius.

Termenul limita este 01 Noiembrie in fiecare an, pentru trimiterea pre-propunerilor. Formularele trebuie trimise pe adresa Comisiei Europene.Pentru a descarca formularele de candidatura, va rugam consultati pagina web a Biroului de Asistenta Tehnica Socrates.
Formularul pentru pre-propunere este disponibil pe acest site, clicand
< aici>.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 916
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site