Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA

Chimie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Clor - UTILIZARI, Ambalare
ECHILIBRUL CHIMIC
NUCLEOTIDE SI ACIZI NUCLEICI
Lipoliza - Degaradarea grasimii in maturarea branzeturilor
Metale: Fierul si otelul, Aluminiul, Cuprul, Plumbul, Staniul
Retele cristaline
SPECTROMETRIE DE MASA - Aplicatii in chimia polimerilor
Apa H2O
POLIMERI CU ORGANIZARE SUPRAMOLECULARA PROPRIE. CRISTALE LICHIDE
Clorfenoxiderivatii acizilor grasi - TOXICITATE


ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA

Nota introductivaModulul 2 ,, ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA face parte din curriculumul pentru pregatire de baza in domeniul ,,Chimie industriala“ nivelul trei de calificare, clasa a XII-a.

Prin programul de la nivelul trei elevii vor dobandi abilitati, cunostinte,deprinderi care le vor permite sa isi gaseasca un loc de munca in calificarea de tehnician sau sa-si continue pregatirea prin studii postliceale si universitare in domeniu. Noii angajati vor putea desfasura sarcini non-rutiniere sub supravegherea inginerului si prin colaborare in cadrul echipei de lucru.

Curriculumul este construit pe baza Standardului de Pregatire Profesionala, validat de juriul de validare constituit de reprezentanti ai angajatorilor din ramura si ai educatiei.

Curriculumul pentru clasa a XII-a este construit pe baza unitatilor de competenta, reprezentand pregatirea generala pentru calificarea 

Tehnician in chimie industriala

Analiza chimica calitativa si cantitativa permite controlul oricarui proces de productie ,din orice domeniu. Calitatea si intr-o mare masura cantitatea intregii productii ,eficienta instalatiilor tehnologice ,sanatatea nostra depind de exactitatea si promptitudinea controlului analitic exercitat.

Prin parcurgerea modulului elevii isi formeaza deprinderi practice de lucru in laborator in legatura cu identificarea si caracterizarea substantelor chimice ,cu selectarea si aplicarea metodelor de analiza chimica cantitativa .

Modul de citire si interpretare a programei scolare porneste de la corelarea continuturilor cu Standardul de Pregatire Profesionala. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobindirea competentelor descrise in Standardele de Pregatire Profesionala, documente care stau la baza Sistemului National al Calificarilor Profesionale. Programa scolara se va utiliza impreuna cu Standardul de Pregatire Profesionala specific calificarii.

Modulul 2,, ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA “ cuprinde Unitatea tehnica generala ,, ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA

Prin insusirea modulului mentionat, elevul va dobandi abilitati de:

selectare a rectivilor chimici;

identificare a unor ioni ;

efectuare a analizelor care urmaresc stabilirea cantitatii elementelor

chimice/ionilor

calcularea si interpretarea rezultatelor analizelor.

deprinderi de a lucra in echipa;

deprinderi de comunicare ;

Locul modulului in cadrul planului de invatamant, lista cu rezultatele invatarii care apartin modulului

Modulul 2 ,, ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA “ face parte din cadrul Pregatirii tehnice generale si se parcurge in clasa a XII-a

Lista cu rezultatele invatarii

  1. Identifica anioni si cationi
  2. Executa determinari gravimetrice
  3. Executa determinari volumetrice
  4. Executa analiza compusilor organici

3.Tabelul de corelare intre rezultatele invatarii si continuturi

Nr. crt.

Rezultatul invatarii

Continuturile formarii

Identifica anioni si cationi

Reactii si reactivi chimici-caracteristicile reactivilor analitici

Clasificarea reactiilor chimice

-Dupa sensul de desfasurare

-Dupa natura lor

-Dupa starea de agregare a substantelor reactante si dupa modul de executie

Grupa I analitica: Ag+ , Hg22+ , Pb2+ , reactiv de grupa HCl

1.4. Grupa a II-a analitica : Pb2+ , Hg2+ , Cu2+ , Bi3+ , reactiv de      grupa H2S

1.5. Grupa a III-a analitica Co2+ , Ni2+ , Fe2+ , Fe3+ , Zn2+ , Al3+ , Cr3+ Mn2+ , reactiv de grupa (NH4)2S

1.6. Grupa a IV-a analitica : Ca2+ , Sr2+ , Ba2+ , reactiv de grupa (NH4)2CO3

1.6. Grupa a V-a analitica      : Na+ , K+ , NH4+ , Mg2+ , fara reactiv de grupa

1.7. Anioni : CO32- , CH3COO- , NO3- , S2- , SO42- , Cl- , Br- , I-

Executa determinari gravimetrice

2.1 Determinarea gravimetrica a ionului SO42-      prin precipitare ca BaSO4

2.2 Determinarea gravimetrica e ionului Fe3+ prin precipitare ca Fe(OH)3 si calcinare la Fe2O3

Executa determinari volumetrice

3. Analiza volumetrica

3.1 Concentratia solutiilor

3.1.1 Solutii normale

3.2.Prepararea solutiilor normale

3.3. Legea echivalentei

3.4 Solutii normale exacte si aproximative

3.5.Factor de normalitate (Factor de corectie)

3.5.1 Determinarea factorului de normalitate pentru solutii aproximative de acid clorhidric si hidroxid de sodiu

3.6.Clasificarea metodelor volumetrice de analiza

3.6.1. Metode volumetrice bazate pe reactii de neutralizare (acidimetria si alcalimetria)

- Dozarea acidului clorhidric si a hidroxidului de sodiu;

3.6.2 Metode volumetrice bazate pe reactii de oxido-reducere (dicromatometria si iodometria )

- Dozarea ionului Fe 2+       prin dicromatometrie

- Prepararea solutiei de tiosulfat de sodiu si stabilirea factorului de corectie

3.6.3. Metode volumetrice bazate pe reactii de precipitare

-Dozarea anionului Cl-

3.6.4.Metode volumetrice bazate pe reactii cu formare de complecsi

-Prepararea solutiei de complexon III 0,05M

-Dozarea ionului Mg2+ si a ionului Ca 2+

Executa analiza compusilor organici

4.1.Analiza elementara calitativa

- Identificarea carbonului

- Identificarea hidrogenului

- Identificarea azotului

- Identificarea sulfului

- Identificarea clorului

4.2.Analiza functionala calitativa

- Identificarea functiunii –OH din alcooli si fenloli

- Identificarea functiunii

- Identificarea functiunii -COOH

4.3. Analiza cantitativa organica

- Determinarea carbonului ,hidrogenului si azotului

4.4.Formula chimica a compusilor organici

Sugestii metodologice

Conform planului de invatamant

Modulul se desfasoara in …………….

Modulul 2 ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA este constituit din ore de laborator tehnologic si vor fi predate de catre ingineri, cate … ore /saptamana timp de ….. saptamani,

Exersarea abilitatilor cheie se va realiza ori de cate ori este posibil pe parcursul instruirii, cand continuturile si activitatile de invatare o permit.

4.1. Corelatiile intre rezultatele invatarii si continuturi

Pentru parcurgerea Continuturilor se sugereaza urmatoarea ordine cronologica:

Notiuni introductive

Reactii si reactivi chimici-caracteristicile reactivilor analitici

Clasificarea reactiilor chimice

-Dupa sensul de desfasurare

-Dupa natura lor-Dupa starea de agregare a substantelor reactante si dupa modul de executie

Analiza chimica calitativa

Grupa I analitica, reactiv de grupa HCl. identificarea cationilor Ag+ , Pb2+ ,

Grupa a II-a analitica , reactiv de grupa H2S identificarea cationilor Cu2+ , Bi3+ ,

Grupa a III-a analitica reactiv de grupa (NH4)2S identificarea cationilor Co2+, Ni2+, Fe2+,Fe3+ , Mn2+

Grupa a IV-a analitica reactiv de grupa (NH4)2CO3., identificarea cationilor Ca2+ , Ba2+

Grupa a V-a analitica , fara reactiv de grupa, identificarea cationilor NH4+ , Mg2+ ,

Anioni : CO32-, CH3COO-, SO42-, Cl¯, Br¯, I¯

Analiza chimica cantitativa volumetrica

3.1 Concentratia solutiilor

3.1.1 Solutii de concentratie normala

3.2.Prepararea solutiilor de concentratie normala

3.3. Legea echivalentei

3.4 Solutii normale exacte si aproximative

3.5.Factor de normalitate (Factor de corectie)

3.6.Clasificarea metodelor volumetrice de analiza

3.6.1. Metode volumetrice bazate pe reactii de neutralizare( acidimetria si alcalimetria)

3.6.1.1. Acidimetria

3.6.1.1.1.Prepararea solutiei si determinarea factorului de corectie pentru solutia de acid clorhidric ~ 0,1n

3.6.1.1.2. Dozarea volumetrica a hidroxidului de sodiu;

3.6.1.2. Alcalimetria

3.6.1.2.1.Prepararea solutiei si determinarea factorului de corectie pentru solutia de hidroxid de sodiu ~ 0,1n

3.6.1.1.2. Dozarea volumetrica a acidului clorhidric;

3.6.2 Metode volumetrice bazate pe reactii de oxido-reducere (dicromatometria si iodometria )

3.6.2.1. Dicromatometria

3.6.2.1.1.Prepararea solutiei de dicromat de potasiu 0,1n

3.6.2.1.2.- Dozarea ionului Fe 2+ prin dicromatometrie

3.6.2.2. Iodometria

3.6.2.2.1.- Prepararea solutiei de tiosulfat de sodiu ~0,1n si stabilirea factorului de corectie

3.6.2.2.2. Dozarea KMnO4 sau K2Cr2O7 prin iodometrie

3.6.3. Metode volumetrice bazate pe reactii de precipitare

-Dozarea anionului Cl- prin titrare cu sol. AgNO3 0,01n

3.6.4.Metode volumetrice bazate pe reactii cu formare de complecsi

3.6.4.1 -Prepararea solutiei de complexon III 0,05m

3.6.4.2 -Dozarea complexonometrica a ionului Mg+2 si a ionului Ca +2

4.Analiza gravimetrica

4.1. Determinarea gravimetrica a ionului SO42- prin precipitare ca BaSO4

4.2.Determinarea gravimetrica e ionului Fe3+ prin precipitare ca Fe(OH)3 si calcinare la Fe2O3

5.Analiza chimica a compusilor organici

5.1.Analiza elementara calitativa

- Identificarea carbonului

- Identificarea hidrogenului

- Identificarea azotului

- Identificarea sulfului

- Identificarea clorului

5.2.Analiza functionala organica

- Identificarea functiunii –OH din alcooli si fenloli

- Identificarea functiunii

- Identificarea functiunii -COOH

5.3. Analiza cantitativa organica

- Determinarea carbonului ,hidrogenului si azotului

5.4.Formula chimica a compusilor organici

Profesorul are libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de :

-dificultatea temei ;

-volumul si nivelul de cunostinte dobandite anterior ;

-dotarea laboratorului de chimie aplicata cu aparatura si reactivi de laborator,

-ritmul de intelegere si asimilare a cunostintelor.

4.2. Sugestii cu privire la procesul si metodele de predare/invatare

Se vor promova metode de predare-invatare activ-participative, care duc la rezolvarea problemei pusa in discutie.

Strategiile de predare presupun alegerea metodei in functie de obiectivele propuse: discutia in grup, dezbaterea in grup, jocul de rol, brainstorming-ul, problematizarea, studiul de caz, invatarea prin cooperare (mozaicul), efectuarea de experimente, observatia individuala, rezolvarea de probleme.

In cadrul modulului se exerseaza si abilitati cheie precum: comunicare, igiena si securitatea muncii, gandirea critica, lucrul in echipa.

Procesul de predare-invatare se desfasoara prin ore de laborator de chimie aplicata, utilizand fise de lucru, fise de observatie precum si metodele prezentate mai sus.

Pentru realizarea orelor de laborator de chimie aplicata se pot efectua urmatoarele lucrari:

Identificarea cationilor

Identificarea anionilor

Determinarea gravimetrica cationului Fe3+ si a anionului SO42-

Prepararea solutiilor de concentratie normala prin cantarire

Prepararea solutiilor de concentratie normala prin diluare

Determinarea factorului de corectie al solutiei de HCl~ 0,1n

Determinarea factorului de corectie al solutiei de NaOH~ 0,1n

Determinarea factorului de corectie al solutiei de Na2S2O3~ 0,1n

Dozarea volumetrica a ionilor: Fe2+, Ca2+, Mg2+, Cl¯

Dozarea volumetrica a HCl, NaOH

Analiza compusilor organici

5. Sugestii cu privire la evaluare

Evaluarea trebuie sa fie, corelata cu Standardul de Pregatire Profesionala.

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluare formativa si evaluare sumativa la incheierea parcurgerii modulului. Aceasta presupune evaluarea tuturor rezultatelor invatarii din Lista cu rezultatele invatarii pentru modul.

Procesul de evaluare consta in generarea si colectarea probelor care atesta performanta unui elev si in evaluarea acestor probe in comparatie cu criteriile definite.

Evaluarea implica observarea, chestionarea, aprecierea activitatiilor. Toate metodele de evaluare se incadreaza in una sau mai multe din aceste categorii.

Ca metode de evaluare se recomanda:

  • Observarea sistematica a comportamentului elevilor, activitate care permite evaluarea conceptelor, deprinderilor, atitudinilor lor fata de o sarcina data.
  • Investigatia.

Autoevaluarea, prin care elevul compara nivelul la care a ajuns cu obiectivele si standardele educationale si isi poate impune/modifica programul propriu de invatare.

  • Metoda exercitiilor practice
  • Studiu de caz

Ca instrumente de evaluare se pot folosi:

Teste cu intrebari de tip :adevarat-fals, afirmativ–logice, cu raspunsuri multiple, potrivire intrebare-raspuns, de tip grila, de tip pereche

Fise de observatie si fise de lucru in urma desfasurarii lucrarilor practice

Fise de autoevaluare     

Portofoliul, ca instrument de evaluare flexibil, complex, integrator, ca o modalitate de inregistrare a performantelor scolare ale elevilor

Pentru mai buna intelegere a modalitatilor de evaluare se propune un exemplu de instrument de evaluare sumativa pentru rezultatul invatarii Executa determinari volumetrice din unitatea ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA

INSTRUMENTUL DE EVALUARE

Titlul unitatii ANALIZA CHIMICA CALITATIVA SI CANTITATIVA

Executa determinari volumetrice

3.6.4.Metode volumetrice bazate pe reactii cu formare de complecsi

-Dozarea ionului Ca 2

Determinarea cantitatii de ioni Ca2+ din proba.

Proba practica si proba scrisa

Determinati prin analiza volumetrica titrul unei solutii de Ca2+.

Nr. cr.Sarcini de lucru

Dozati volumetric solutia de Ca2+,in conditii de securitate a muncii(minim 2 probe)

Calculati titrul solutiei de Ca2+

Calculati eroarea relativa la determinarea titrului solutiei de Ca2+

Intocmiti referatul lucrarii practice executate

Nr.crt.

Activitati

Evaluator

Data

Alegeti si pregatiti ustensilele si aparatura necesara operatiei de titrare

Alegeti reactivii necesari: titrant, indicator, solutie tampon

Dozati volumetric solutia de Ca2+, in conditii de securitate a muncii (efectuati minim 2 probe) Masurati probe de 10 ml. Asigurati pH-ul 12-13

Calculati titrul solutiei de Ca2+.

Calculati eroarea relativa la determinarea titrului solutiei de Ca2+

FISA DE OBSERVARE

Numele candidatului:

Numele evaluatorului:

Observatiile evaluatorului se vor nota in tabelul urmator:     

Nr.crt

Detalii

Observatii Evaluator

Data

Ustensile: biureta, stativ, mufa, clema, pipete, pahare Berzelius, vase Erlenmeyer, para de cauciuc, piseta, bagheta

Pregatire: spalare cu apa si detergent, clatire cu apa distilata,

Reactivi: Titrant- sol. Complexon III 0,05m cu F cunoscut

Indicator- murexid

Sol. NaOH 1n

Hartie indicator

Dozarea Ca2+:

Masurare 2 probe sol Ca2+ (10ml)

Diluare cu apa distilata (~50ml)

Aducere la pH=12-13 prin adaugare sol. NaOH 1n

Adaugare indicator

Pregatire biureta cu sol Complexon III 0,05m (clatire cu sol titrant, umplere, scoaterea bulei de aer, aducere la zero)Titrarea (adaugare in picaturi a titrantului peste probe)

Viraj: rosu-albastru violet

Masurare volum folosit la titrare

respectarea normelor de securitatea muncii

x- cantitatea de Ca2+ din proba

T- titrul sol proba

Vp- volumul probei

er- eroarea relativa

Tr- titrul real (mediu)- se da elevului de catre profesor

6.Bibliografie

E. Pincovschi

Indrumatorul laborantului chimist

Editura tehnica, Bucuresti, 1975

L.Kekedy,Cs. Mzsnay

Lucrari practice de chimie analitica calitativa

Cluj-Napoca,1976

Gh.Vlantoiu,

S.Partenie

Manualul laborantului chimist

Editura didactica si pedagogica Bucuresti,1969

Ch.Vlantoiu,

C.Petrescu,

V.Marian

Chimie analitica si analize      tehnice

Editura didactica si pedagogica ,Bucuresti 1978,1980

L.Vladescu,

M.Teodorescu

Chimie analitica si analize tehnice

Editura didactica si pedagogica Bucuresti,1994

V.Croitoru,

R.Cismas

Chimie analitica,cl.a-IX-a sia-X-a

Editura didactica si pedagogica, 1992

C.Macarovici

Analiza chimica cantitativa anorganica

Ed.Academiei ,Bucuresti,1979

Bertalan L. Neacsu C. Manole L. Cosma O. Patrulescu C. Rus A. Lixandru R.

Pregatire de baza in chimie industriala – manual de teorie-

Editura Oscar      Print, Bucuresti 2000

Miritescu M.,

Neacsu C. Manole L. Petrareanu M,

Spatarelu G.

Pregatire de baza in chimie industriala – manual de practica

Editura Oscar      Print, Bucuresti 2000

Apetroaiei Neculai, Apetroaiei Maria

Chimie analitica aplicativa- Indrumator

Ed. tehnica, Bucuresti, 1996

Croitoru Vasilica, Cismas Rodica

Chimie analitica- manual pentru licee de chimie industriala, metalurgice, materiale de constructii, industrie alimentara, clasa IX-X

Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1994

Croitoru Vasilica, Cismas Rodica, Teodorescu Mioara, Vladescu Luminita

Chimie analitica si analize tehnice- manual pentru clasele IX-XI

Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1997

Luca C., Duca Al., Crisan I.Al

Chimie analitica si analiza instrumentala

Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1983

Seracu Dan

Indrumator de chimie analitica

Ed. tehnica, Bucuresti, 1989

Teodorescu Mioara, Vladescu Luminita

Tehnica masurarii marimilor fizico-chimice si aparatura de laborator- manual pentru clasele a IX-a si a X-a, licee cu profil de chimie industriala (meseria laborant analize fizico-chimice)

Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1994

Tomita I., Onitiu V

Indrumator pentru lucrari in laboratorul de chimie, chimie analitica si analize tehnice

Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1977

Vlantoiu Gheorghe, Petrescu Constantin, Marian Virginia

Chimie anlitica si analize tehnice – manual pentru clasele a XI-a si a XII-a, licee cu profil de chimie industriala

Ed. Didactica si pedagogica, Bucuresti, 1984


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 4349
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site