Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Casatoria in Spania - certificatul de casatorie

Sociologie

+ Font mai mare | - Font mai micDOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Perceptia de sine si implicatiile ei in relatiile interumane
EDUCATIA ESTETICA
CONSILIEREA FAMILIEI: Parintele indulgent / autoritar
MANAGEMENTUL CONFLICTELOR
Societatea pentru individ sau individul pentru societate?
Sociologia populatiei si demografie – test grila
PERSPECTIVA SOCIO-DEMOGRAFICA ASUPRA FAMILIEI
SONDAJUL - CERCETAREA SELECTIVA - Tipuri de sondaj
LIDER
NOUL HINDUISM - DOCTRINA


Casatoria in Spania - certificatul de casatorie

Oficierea casatoriei la un consulat al Romaniei; Oficierea casatoriei la o primarie spaniola; Inscrierea certificatului de casatorie spaniol;
In Spania, este permisa oficierea casatoriilor atat la consulatele romane, cat i la primariile spaniole, cu men iunea ca primele elibereaza certificate  de casatorie romane ti, iar ultimele, spaniole.
Casatoria care se incheie in fa
a consulului roman este supusa condi iilor de fond i de forma ale legii romane, indiferent daca este o casatorie intre doi ceta eni romani sau o casatorie intre un ceta ean roman i un ceta ean strain.

1.  Acte necesare pentru incheierea casatoriei la consulat:

Declara ia de casatorie, se face personal de catre viitorii so i, in scris, la consulat. Din declara ie trebuie sa rezulte: voin a de a se casatori; faptul ca indeplinesc condi iile prevazute de art.4-10 din Codul familiei, cu privire la lipsa impedimentelor la casatorie; declara ia ca au luat la cuno tin a reciproc de starea lor de sanatate; numele purtat in timpul casatoriei;

v           Pa apoartele i car ile de identitate valabile, originale i fotocopii;

v           certificatele de na tere, originale i fotocopii;

v           declara ie personala, semnata in fa a consulului privind situa ia casatoriilor anterioare, inso ita, cand este cazul, de: sentin a de divor , ramasa definitiva i irevocabila (copie) sau certificatul de deces al fostului so (copie);

v           certificate medicale (prenup iale), originale, in care sa se precizeze daca viitorii so i sunt sau nu ap i pentru a incheia casatoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii.
taxa consulara: 170 euro.

So ul strain va prezenta in plus:

v           certificatul de celibat, eliberat de autorita ile competente ale statului al carui ceta ean este sau de catre misiunea diplomatica ori oficiul consular competent al acelui stat in Spania.

v           certificatul de cutuma, privind indeplinirea condi iilor de fond i de forma cerute de legea sa na ionala pentru incheierea casatoriei, eliberat de autorita ile competente ale statului al carui ceta ean este, de catre misiunea diplomatica sau oficiul consular competent al acelui stat in Spania.

Precizari:
- in ziua primirii declara iei de casatorie, consulul va dispune afi area acesteia in holul ambasadei, astfel incat orice persoana sa poata face opunere la casatorie in termen de 10 zile. Opozi ia se face in scris, precizand motivul care impiedica incheierea casatoriei i dovezile pe care se sprijina.

- actele prezentate de solicitan i, care sunt redactate intr-o limba straina, vor fi inso ite de traducerea corespunzatoare in limba romana.

- termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cand a fost inregistrata declara ia de casatorie. Dupa expirarea termenului de 10 zile, casatoria se poate incheia numai pana la limita de valabilitate a certificatelor medicale - 14 zile.

- in cazul in care unul dintre so i nu cunoa te limba romana sau in cazul incheierii casatoriei intre surdo-mu i, se va incheia, impreuna cu interpretul autorizat, un proces verbal in care va fi consemnat faptul ca so ii i-au dat consim amantul in cuno tin a de cauza.

- cei doi so i vor semna in registrele de stare civila pentru exactitatea datelor inscrise, cu numele pe care au convenit sa le poarte in timpul casatoriei. Rectificarea sau completarea ulterioara a actelor de stare civila se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatore ti.

 2. Oficierea casatoriei la o primarie spaniola

Romanii care vor sa se casatoreasca in Spania, ob inand certificat de casatorie spaniol, trebuie sa respecte normele legii spaniole.

Perechea trebuie sa se prezinte la Registrul Civil de care apar in cu domiciliul. Aici vor completa o cerere i vor depune urmatoarele documente:

-    certificatele de na tere, eliberate din ara de origine

-    adeverin a de domiciliu pentru ultimii doi ani (empadronamiento)

-    declara ie de stare civila a solicitan ilor

-    fotocopiile actelor de identitate i certificatele de ceta eni comunitari

-    certificat de luare in eviden a la consulatul Romaniei

Daca unul dintre solicitan i are intre 14 i 16 ani, trebuie adaugat la dosar un certificat, o dispensa judecatoreasca. Persoanele divor ate vor prezenta certificatul de casatorie anterior, pe care este men ionat divor ul. Persoanele ramase vaduve trebuie sa prezinte certificatul de casatorie i certificatul de deces. Toate documentele care nu sunt spaniole trebuie traduse de un traducator autorizat i legalizate de Consulatul Romaniei. Se aplica Apostila de la Haga.
Daca solicitantul nu vorbe
te limba spaniola, la oficierea casatoriei va fi inso it de un translator autorizat .

3. Inscrierea certificatului de casatorie spaniol

Daca so ii decid sa se casatoreasca in fa a autorita ilor spaniole i apoi doresc sa inscrie certificatul de casatorie spaniol in Romania, vor achita taxe consulare in valoare de 160 euro, daca ambii sunt ceta eni romani, i de 185 de euro, daca unul dintre so i este roman i celalalt strain.
Acte necesare:

- certificatul de casatorie spaniol de la Registrul Civil legalizat cu Apostila de la Haga, in original i fotocopie,
- traducerea certificatului de casatorie spaniol (din spaniola in romana) facuta la un traducator autorizat
i legalizata cu Apostila de la Haga, in original i fotocopie,
- documente de identitate (certificat de na
tere, pa aport, carte de identitate) ale celor 2 so i,

- daca este cazul, sentin a de divor definitiva i irevocabila/certificat de deces,

- taxe consulare.

Cum obtin certificatul de nastere romanesc in Spania?

Cetatenii romani pot solicita misiunilor diplomatice si oficiilor consulare eliberarea de certificate de nastere romane ti pentru copiii lor nascu i in Spania.

Actele necesare:

1.    Declaratia  parintelui roman

2.    Foaia de ie ire din spital, eliberata de o unitate sanitara sau un medic, care, in mod obligatoriu, trebuie sa cuprinda: numar de inregistrare, data eliberarii, semnatura si stampila medicului care a constatat nasterea, mentiunea ca s-a nascut un copil viu, data nasterii, numele si prenumele parintilor;

3.    Certificatul de nastere spaniol (Certificado literar de nacimiento), supralegalizat cu Apostila de la Haga; Dupa na terea copilului, parin ii au obliga ia sa solicite un certificat de na tere spaniol. Actul se solicita de la Registrul Civil unde trebuie declarata nasterea. Pentru ob inerea acestuia, parin ii trebuie sa prezinte ie irea din spital care include men iunea ca s-a nascut un copil viu, certificatul de casatorie (daca este romanesc trebuie tradus i apostilat cu apostila de la Haga) i actele de identitate ale parin ilor. Alaturi de certificat vor primi i Livretul de familie spaniol.
4.    Traducerea in limba romana a certificatului  de nastere spaniol, la un traducator autorizat, apostilata cu Apostila de la Haga (de la sectia consulara)

5.    Actele de identitate valide ale parintilor (pasaport, carte de identitate), original si fotocopie;
6.    Certificatul de casatorie romanesc al parintilor, (daca este cazul) original si fotocopie; Parintii casatoriti in strainatate care nu au efectuat transcrierea casatoriei in registrul roman de stare civila figureaza ca necasatoriti in evidentele din Romania;

7.    Declaratia parintilor privind numele de familie pe care il va purta copilul, in cazul in care acestia au nume diferite;

8.    Livretul de familie spaniol, in original si fotocopie (daca e cazul);

9.    Sentinta de divort (daca este cazul) 

10.  Taxa consulara: 100 euro

In cazul in care cei doi parin i au nume de familie diferite, taxa consulara este de 130 de euro; daca unul dintre parin i este ceta ean strain, 180 euro.

Durata:  maxim doua luni de la data inregistrarii cererii.

La ridicarea certificatului de nastere, parintele va semna in registrele de stare civila pentru exactitatea datelor inscrise. Rectificarea sau completarea ulterioara a actelor de stare civila se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti.

Declararea nasterii se face in  termen de 15 zile de catre parintele roman al nou-nascutului viu si in termen de trei zile pentru copilul nascut mort. Termenele se socotesc de la data nasterii. Cand copilul nascut viu a decedat inaintea termenului de 15 zile, declaratia nasterii se face in termen de 24 ore de la data decesului. Daca exista motive temeinice privind imposibilitatea prezentarii parintelui la Sectia Consulara in acest termen pentru a face declaratia, seful oficiului are competenta legala de a aproba inregistrarea nasterii in termen de pana la 12 luni.
Dupa trecerea termenului de un an, intocmirea actului se face prin transcriere/ inscrierea actului de nastere strain in registrele romane de stare civila.

Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in foaia de ie ire din spital si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere si a certificatului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In cazul neintelegerii intre parti, va decide seful misiunii diplomatice sau a oficiului consular de la locul inregistrarii nasterii, prin dispozitie.

In cazul in care unul dintre parinti nu se afla in tara in care a avut loc nasterea, aceasta declaratie este data numai de catre parintele care declara nasterea. Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit legii. Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator.


Ministerul de Justi
ie din Spania, departamentul de rela ii cu publicul: 902 007 214

Certificatul de Ceta ean Comunitar

Pentru a intra pe teritoriul Spaniei i a ramane o perioada de pana la trei luni, este suficient ca ceta eanul roman sa de ina cartea de identitate sau pa aportul, ambele valabile, nefiind necesare alte formalita i administrative.

Daca dore te sa ramana o perioada mai mare de trei luni, ceta eanul roman are obliga ia de a solicita la Biroul pentru Straini (Oficina para Extranjeros) sau, in lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Poli ie (Comisaria Provincial de Policia) din provincia in care i i are domiciliul, un document numit Certificatul de Ceta ean Comunitar. Acest certificat ii atesta solicitantului dreptul de reziden a i de munca pe teritoriul Spaniei, dar nu ine loc de act de identitate, el trebuind prezentat impreuna cu pa aportul sau cartea de identitate romaneasca.

Tipuri de reziden a:

Reziden a temporara: se afla in aceasta situa ie ceta enii romani carora li s-a autorizat ederea in Spania pentru o perioada cuprinsa intre 90 de zile i cinci ani

Reziden a permanenta: se afla in acesta situa ie ceta enii romani care au locuit legal i neintrerupt pe teritoriul spaniol timp de 5 ani.

Certificatul de Ceta ean Comunitar i NIE

1. NIE – Numero de Identidad de Extranjeros (Numarul de identificare a strainilor)

- este un numar unic, personal i exclusiv pentru fiecare persoana, se elibereaza de Direc ia Generala de Poli ie i este inscris in Certificatul de Ceta ean Comunitar, reprezentand echivalentul spaniol al numarului de identitate din Romania.

2. Certificatul de Ceta ean Comunitar

-     trebuie solicitat personal de romanii care inten ioneaza sa ramana in Spania o perioada mai mare de trei luni; solicitarea trebuie facuta inainte de implinirea a 90 de zile de la intrarea pe teritoriul spaniol

-     pentru eliberarea acestuia trebuie platita o taxa a carei valoare este egala cu cea achitata de ceta enii spanioli la ob inerea sau preschimbarea documentului de identitate: 10 euro (pentru 2009)
-    valabilitatea acestuia este de 5 ani, ca
i in cazul actelor de identitate ale spaniolilor, iar dupa aceasta perioada va fi preschimbat

Ob inerea Certificatului de Ceta ean Comunitar: etape i acte necesare

-    programarea personala, la Biroul pentru Straini (Oficina de Extranjeros), a datei la care se va depune cererea pentru certificat; ceta eanul prime te cererea oficiala model EX 16 pe care va trebui sa o completeze in dublu exemplar

-    depunerea cererii, in dublu exemplar, i a celorlalte documente necesare (pa aport sau carte de identitate romaneasca- original i fotocopie-), la data i locul programat;

-    plata taxei de eliberare a certificatului, in valoare de 10 euro (pentru 2009), pe baza formularului de plata primit de la organele administrative, la depunerea cererii de solicitare a certificatului

-    ridicarea certificatului de ceta ean comunitar, de la sec ia de poli ie pentru straini, la data indicata la depunerea solicitarii; se vor prezenta copia cererii, adeverin a de plata a taxei de 10 euro i un document de identitate valabil.

Empadronamiento

In limba romana, ”empadronamiento” inseamna ob inerea vizei de flotant sau luarea in spa iu. ”El Padron Municipal” este registrul oficial in care sunt inscri i to i locuitorii unei localita i spaniole, constituind dovada domicilierii i a duratei de edere in acea localitate.

Primul pas, la stabilirea intr-o localitate spaniola, este solicitarea vizei de flotant i, implicit, inscrierea in registrul primariei, drept i indatorire pentru toate persoanele care locuiesc pe teritoriul Spaniei, straini sau autohtoni. Numai dupa ce este inregistrat in arhiva primariei ca locuind la o adresa din respectiva localitate, ceta eanul roman poate solicita Certificatul de Ceta ean Comunitar, care ii atesta dreptul de reziden a i munca in Spania.

De ce este nevoie de ”empadronamiento” ?

-    acces la asisten a medicala publica

-    inscrierea copiilor la coala

-    ob inerea Certificatului de ceta ean comunitar, care atesta dreptul de reziden a i de munca

-    preschimbarea permisului auto romanesc cu cel spaniol

-    demonstrarea perioadei de timp trecute de la venirea in Spania (exemplu: pentru primirea subven iei de 2.500 de euro la na terea unui copil, mama trebuie sa demonstreze ca a locuit cel pu in timp de doi ani in Spania, inainte de na tere)

-    diverse demersuri administrative

Documente necesare pentru ob inerea vizei de flotant (empadronamiento):-     cerere oficiala, se ob ine de la primarie

-    pa aportul sau cartea de identitate in vigoare, in original i Certificatul de Ceta ean Comunitar (daca solicitantul il de ine deja)

-    daca ceta eanul este proprietarul locuin ei, trebuie sa prezinte contractul de vanzare/cumparare sau o factura de plata, pe numele sau, a unui serviciu de gaz, lumina, telefon, achitat prin banca, prin plata automata din cont

-    daca solicitantul nu este proprietar, iar locuin a este inchiriata, se va prezenta contractul de inchiriere

-    daca solicitantul nu este nici proprietar, nici cel care a inchiriat locuin a, este necesara prezentarea unei autoriza ii semnate de proprietar, care sa ateste ca  solicitantul locuie te la acea adresa, inso ita de o fotocopie a actului de identitate a proprietarului.

In cazul schimbarii localita ii de reziden a, trebuie solicitata o noua viza de flotant la primaria localita ii respective, pentru adresa la care va locui solicitantul.

Obtinerea Titlului de Calatorie

Acest act se obtine fara programare, numai de la Oficiile consulare. Ceta enii romani, posesori de car i de identitate valabile, pot calatori cu acestea in U.E.

Daca pasaportul dv. (sau cartea de identitate) a expirat, este deteriorat sau l-ati pierdut si vre i sa calatoriti in Romania, trebuie sa solicitati personal un Titlu de calatorie, care substituie pasaportul pe parcursul calatoriei in Romania.

Pentru obtinerea acestuia, sunt necesare urmatoarele documente:

1.    originalul i fotocopia pasaportului/car ii de identitate expirat/expirate (deteriorat); daca a fost pierdut (sau furat), se prezinta un alt document de identitate romanesc cu fotografie, valabil (carte de identitate/pa aport sau permis de conducere) i raportul de la poli ie (denuncia);

2.    doua fotografii cu dimensiunile 3,5 cm x 4,5 cm;

3.    plata taxei consulare

In cazul in care nu aveti niciun document de identitate romanesc cu fotografie, veti depune la consulat niste formulare speciale, privitoare la disparitia documentelor respective. Titlul de calatorie se elibereaza numai dupa ce se primeste din tara confirmarea identitatii declarate (dureaza 3 – 4 zile lucratoare).

Pentru copii, este necesara prezenta ambilor parinti; in plus, trebuie sa aveti urmatoarele documente:
-    Originalul si fotocopia certificatului de nastere spaniol sau romanesc, apostilat cu Apostila de la Haga
-    Originalul si fotocopia certificatului de casatorie al parintilor (in cazul in care acestia nu sunt casatoriti, este necesar livretul de familie)

-    Originalul si fotocopiile pasapoartelor/ car ilor de identitate ale parintilor.

Obtinerea pa aportului de cetatean roman cu domiciliul in strainatate

Pasaportul de ceta ean roman cu domiciliul in strainatate poate fi ob inut de persoanele care dovedesc ca nu au o adresa de domiciliu in Romania.

I.    Documente necesare ob inerii prin Sectia Consulara

- Pasaportul expirat/in curs de expirare

- In cazul pierderii/furtului sau deteriorarii pa aportului CRDS, solicitantul va completa i o declara ie

- 5 fotografii

-  Permisul de rezidenta permanenta sau permisul de rezidenta familiala, obtinut in baza casatoriei cu cetatean spaniol

- Certificatul de nastere romanesc

- Certificatul de casatorie romanesc

- Sentinta de divort (daca este cazul), ramasa definitiva si irevocabila, eliberata de autoritatile competente din Romania

NOTA:

• Documentele sus mentionate vor fi prezentate in original si cate 2 fotocopii pentru fiecare document.
• In cazul celor casatoriti in Spania, acestia va trebui in prealabil sa inscrie certificatul de casatorie spaniol si sa obtina certificatul de casatorie romanesc.

• Cand rezidenta expira, solicitantul trebuie sa prezinte dovada reinnoirii (resguardo).
• In cazul pierderii/furtului pasaportului, solicitantul trebuie sa aduca denuntul de pierdere de la politie (denuncia) si sa aiba asupra lui un document romanesc cu poza (cartea de identitate romaneasca sau permisul de conducere romanesc).

•Termenul de solutionare al solicitarii este de 3 luni

In cazul minorilor, ace tia vor putea depune dosarul numai daca parin ii au domiciliul din pasaport in Spania sau daca depun simultan cu unul dintre parinti. Pentru aceasta, trebuie completata de ambii parin i o declara ie de consim amant.

Lipsa unuia dintre documentele mentionate anterior duce la respingerea solicitarii.

II. Documente necesare ob inerii prin procura autentificata:

• Pasaportul expirat sau in curs de expirare

• 5 fotografii

• Permisul de rezidenta permanenta sau permisul de rezidenta comunitara (obtinut in baza casatoriei cu cetatean spaniol)

• certificatul de nastere romanesc

• certificatul de casatorie romanesc

• sentinta de divort (daca este cazul), ramasa definitiva si irevocabila, eliberata de autoritatile competente din Romania.

NOTA:

• Documentele sus mentionate vor fi prezentate in original si cate 2 fotocopii din fiecare document.
• Lipsa unuia dintre documentele sus mentionate duce la respingerea solicitarii.

Subventia de 210 euro pentru plata chiriei lunare

„Renta Basica de Emancipación” este o subven ie acordata de la 1 ianuarie 2008 de guvernul spaniol tinerilor cu varste cuprinse intre 22 i 30 de ani, care traiesc in locuinte inchiriate. Poate fi acordata pentru o durata de timp de maxim 4 ani.

Pentru a primi aceasta subven ie, solicitantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi ii:

-    sa aiba o varsta cuprinsa intre 22 i 30 de ani (la implinirea varstei de 30 de ani ajutorul se intrerupe)
-    sa fie titularul contractului de inchiriere a locuin
ei; daca sunt mai mul i titulari, subven ia se imparte in mod egal intre ace tia

-    sa dispuna de o sursa stabila de venituri, cuantumul acestora trebuind sa fie mai mic de 22.000 de euro brut/an;

-    sa poata prezenta adeverin a de salariu pe ultimele ase luni (vida laboral) sau contract de munca pentru urmatoarele ase luni

-    sa aiba na ionalitatea spaniola sau pe cea a unui stat membru al Uniunii Europene (pentru noncomunitari se cere reziden a permanenta)

-    sa aiba cont deschis la una dintre institu iile bancare colaboratoare in program Renta Basica de Emancipacion cuprinde urmatoarele subven ii:

-    o suma lunara in valoare de 210 euro, timp de patru ani sau pana la implinirea varstei de 30 de ani
-    un imprumut de 600 de euro, daca tanarului i se solicita depunerea unei garan
ii la inchirierea locuin ei, returnabil la incetarea acordarii subven iei

-    suma de 120 de euro, pentru demersurile necesare in cazul in care este solicitat i un girant.

Documentele care vor fi prezentate alaturi de cererea de acordare a subven iei trebuie sa demonstreze ca se indeplinesc condi iile de varsta, de afiliere la Asigurarile Sociale, de venit maxim, de titular al contractului de inchiriere, etc. Fiecare comunitate autonoma din Spania i i stabile te propriile documente care trebuie depuse.

Inchirierea unei locuinte

Gasirea unei locuinte adecvate este una dintre principalele probleme cu care se confrunta romanii la sosirea in Spania. Acestia au doua optiuni: inchirierea sau cumpararea unei locuinte.

Puteti sa cautati o locuinta prin intermediul mai multor medii:

-   ziarul, unde veti gasi o intrega rubrica destinata inchirierii de locuinte

-   alta posibilitate este aceea de a merge la o agentie imobiliara particulara si sa cautati un apartament, dar acest serviciu nu este gratuit

-   alta posibilitate este aceea de a solicita serviciile unor agen ii de stat care ofera apartamente spre inchiriere (Agencias regionales de alquiler)

-   un alt mod este acela de a suna la anunturile puse pe balcoanele sau geamurile apartamentelor

Contractul de inchiriere (Contrato de arrendamiento)

In contractul de inchiriere trebuie sa apara:

• Datele personale ale proprietarului apartamentului

• Datele personale ale chiriasulu/ persoanei ce va urma sa locuiasca in apartament

• Chiria stabilita: suma de bani pe care chiriasul o va plati lunar proprietarului si conditiile in care aceasta se poate majora

• Durata contractului: cel mai frecvent inchirierea de realizeaza pe un an

Acest contract trebuie sa fie semnat de proprietarul aparamentului si
de chirias pentru a avea efecte legale, iar fiecare din cei doi trebuie sa
detina o copie. Se semneaza in fata notarului (gestor) care l-a intocmit.

Cerinte pentru inchirierea unei locuinte:

Principalele cerinte sunt de natura economica. Trebuie sa demonstrati ca aveti resursele financiare necesare pentru a putea face fata cheltuielilor de inchiriere, energie electrica, apa etc. Pentru a putea demonstra, proprietarul va poate cere sa ii  aratati contractul d emunca sau adeverinta de salariu (nomina). Se solicita platirea unei garantii in avans, echivalentul chiriei pe o luna sau doua. La finalul perioadei de inchiriere, daca toate lucrurile din casa sunt in acelasi stadiu in care le-a lasat proprietarul, chiriasul primeste inapoi garantia depusa.

Obligatiile proprietarului si ale chiriasului

Legea inchirierii locuintelor urbane (Ley de Arrendamientos Urbanos) este cea care reglementeaza normele de inchiriere a unei locuinte si obligatiile partilor. Chiriasul trebuie sa citeasca cu mare atentie contractul de inchiriere deoarece odata semnat contractul, ceea ce este prevede acesta trebuie respectat si va fi luat in calcul in cazul unui litigiu.

Principalele obligatii ale chiriasului:

-    plata lunara a chiriei, la data stabilita in contract

-    folosirea cu responsabilitate a obiectelor din locuinta; se recomanda trecerea in contract a bunurilor care se afla in locuinta (mobila, electrocasnice, etc)

-    nu se poate subinchiria locuinta fara acordul proprietarului

-    sa plateasca facturile de apa, curent electric, telefon, salubritate

-    sa repare daunele produse din vina sa: geam spart, balama cazuta, etc.

Principalele obligatii ale proprietarului:

-    realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru a conserva locuinta in conditii adecvate. Pentru aceasta, chiriasul trebuie sa comunice proprietarului toate imperfectiunile, defectele produse prin folosirea bunurilor materiale din locuinta (conducte, calorifere etc.) pentru ca acestasa le repare in cel mai scurt timp posibil.

-    de regula, cheltuielile generale ale edificiului: reparatiile liftului, lumina, paznicul, sunt suportate de proprietar, iar cheltuielile generate de locuinta sunt in sarcina chiriasului. Pentru a se evita problemele pe tema platii acestora, este recomandabil ca toate cheltuielile care vor fi suportate de fiecare dintre parti sa fie prevazute in contractul de inchiriere.

-    daca nu se specifica in contractul de inchiriere ca impozitul anual al locuin ei trebuie achitat de

chiria , plata acestuia revine proprietarului

Mai multe detalii sunt prezentate in Legea Inchirierii Locuintelor Urbane
(Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos urbanos):

Aloca ia de stat pentru copiii romani minori

Cetatenii romani din Spania pot beneficia de alocatia platita de statul roman pentru copiii minori daca nu beneficiaza de ajutor pentru familie cu copil in intretinere, primit de la autorita ile spaniole.

Pentru solicitarea acordarii aloca iei de stat din Romania, trebuie depus, la primaria din localitatea de domiciliu din Romania, un dosar care sa contina:

1. o copie a certificatului de nastere al copilului;

2. o copie dupa actul de identitate al reprezentantului legal (parinte);

3. o dovada/adeverinta din care sa rezulte ca solicitantul nu beneficiaza de ajutor pentru familie cu copil in intretinere in Spania;

4. o cerere-tip pentru acordarea alocatiei de stat pentru copil.

Dovada ca solicitantul nu beneficiaza de o alocatie spaniola poate fi obtinuta depunand in Spania o cerere pentru ”Prestación económica por hijo o menor acogido a cargo”  la ”Centros de Atención e Información” de la ”Seguridad Social”. Detalii cu privire la procedura se gasesc la adresa www.seg-social.es, sectiunea Prestaciones. In cazul in care Asigurarile Sociale spaniole refuza acordarea aceastei alocatii (de exemplu in cazul in care parintii au venituri mai mari decat pragul stabilit de legea spaniola – 11 000 euro pe an pentru o familie cu un copil), documentul prin care este comunicat acest refuz constituie dovada care trebuie inclusa in dosarul pentru primaria din Romania.

Alocatia romaneasca se va trimite prin mandat postal la domiciliul din Romania sau, dupa caz, sunt virati intr-un cont deschis de catre beneficiar la o banca din Romania. In cazul mandatului postal, persoana care ridica banii trebuie sa aiba o procura legala.
Alocatia pentru un copil este de 200 RON (2 milioane lei vechi) pentru copii cu varsta de pana la 2 ani si de 40 de lei (400.000 lei vechi) pentru copii de la 2 ani pana la 18 ani. Actualele reguli nu permit acordarea retroactiva a alocatiei (vor fi platiti bani doar de la data acceptarii cererii, nu de la nasterea copilului).

Taxe consulare 2009

In anul 2009, taxele practicate in Spania pentru serviciile consulare s-au modificat, tarifele devenind acelea i, indiferent de sediul consular caruia va adresa i.

1.    DECLARATIE CONSULARA/ AUTENTIFICARE PROCURA    30,00

2.    DECLARATIE DE CALATORIE COPIL     36,00

3.    INCLUDERE MINOR IN PASAPORTUL PARINTELUI    10,00

4.    LEGALIZARE COPIE    15,00

5.    LEGALIZARE SEMNATURA TRADUCATOR    25,00

6.    PASAPORT C.R.D.S    85,00

7.    PROCURA BULETIN    30,00

8.    PASAPORT ADULT    60,00

9.    PASAPORT COPIL     90,00

10.   TITLU DE CALATORIE    55,00

11.   INSCRIERE CERTIFICAT NASTERE SPANIOL    100,00

12.  INSCRIERE CERTIFICAT NASTERE SPANIOL (PARINTI NUME DIFERITE)    130,00

13.   INSCRIERE CERTIFICAT NASTERE SPANIOL (PARINTE STRAIN)    185,00

14.     INSCRIERE CERTIFICAT CASATORIE SPANIOL    160,00

15.    INSCRIERE CERTIFICAT CASATORIE SPANIOL (UN SOT STRAIN)    185,00

16.    CASATORIE OFICIATA IN CONSULAT    170,00

17.    IDENTIFICARE    30,00

18.    OBTINERE PRIMA CARTE DE IDENTITATE  (14-18 ANI)    105,00

19.    OBTINERE PRIMA CARTE DE IDENTITATE  (peste 18 ANI)    100,00

20.    OBTINERE CAZIER JUDICIAR LEGALIZAT (din Romania)    50,00

21.    OBTINERE CERTIFICAT DE CASATORIE LEGALIZAT (duplicat din Romania)    50,00

22.    OBTINERE CERTIFICAT DE NASTERE (duplicat din Romania)    50,00

23.    PUBLICARE EDICT    30,00

24.    INSCRIPTIE CONSULARA (pt nationalitate/casatorie)    30,00

 25.    ADEVERINTA VERIFICARE PERMIS CONDUCERE ROMANESC    30,00

26.    PASAPORT MORTUAR    GRATUIT

27.    PROCURA PENSIE    GRATUIT

Accident de circulatie in Spania

Daca sunteti cetatean roman si, fiind in Spania, ajungeti sa fiti implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia ati suferit vatamari corporale sau deteriorarea unor bunuri, este bine sa stiti urmatoarele:

- Anuntati imediat politia locala;

- Cautati sa beneficiati de prezenta si de declaratiile unor martori care sa ajute la descrierea imprejurarilor in care s-a produs accidentul;

- Insotiti declaratia facuta la politie cu o lista a obiectelor care au fost deteriorate sau distruse;

- Solicitati politiei emiterea unui raport (va va fi de folos in cazul in care obiectele deteriorate sau distruse, inclusiv autoturismul, erau asigurate);

- Daca accidentul a avut urmari usoare (avarierea autoturismului), notati elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat in accident si ale societatii de asigurare a acestuia;

- Fiecare polita de asigurare emisa de o societate de asigurare autorizata din Romania are inscris pe ea un numar de telefon non-stop; apelati numarul de telefon inscris pe polita si urmati toate indrumarile ce va sunt adresate;

- Pastrati documentele de plata pana la inapoierea in tara, pentru a le prezenta societatii de asigurare;

- Daca accidentul a avut urmari grave (persoane ranite sau decedate), anuntati politia locala, dupa ce ati acordat primul ajutor, iar apoi contactati ambasada sau consulatul Romaniei;

- Daca aveti un telefon mobil pe durata calatoriei in Spania, asigurati-va, inainte de plecare, ca ati introdus in memorie numerele de telefon ale ambasadei si consulatelor Romaniei din tara pe care urmeaza sa o vizitati; aceste numere de telefon sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro

Ce poate face personalul consular al Romaniei:

- Daca, in urma accidentului, pasaportul dumneavoastra a fost distrus sau pierdut, va poate elibera un titlu de calatorie pentru reintoarcerea in tara;

Poate contacta familia dumneavoastra pentru a o anunta despre accident si pentru a-i transmite eventualele dumneavoastra solicitari;

- Va poate recomanda avocati sau translatori locali care sa va asigure reprezentarea in fata autoritatilor, pentru eventuale cereri sau proceduri penale ori civile in legatura cu incidentul in care ati fost implicat;

- Poate interveni pentru acordarea ajutorului medical necesar.

Ce nu poate face personalul consular al Romaniei:

- Nu poate interveni in urmarirea cazului dumneavoastra, decat in masura in care legislatia locala permite o astfel de interventie si numai cu acordul si sprijinul autoritatilor locale;

- Nu poate desfasura anchete sau investigatii in legatura cu accidentele petrecute pe teritoriul unui stat strain; numai autoritatile acelui stat au jurisdictie pentru cercetarea acestor fapte;

- Nu va poate asigura reprezentarea juridica;

- Nu poate plati cheltuielile de judecata sau costurile altor proceduri judiciare;

- Nu poate plati costuri de transport;

- Nu poate plati costuri de cazare la hotel sau cheltuieli medicale si nu poate acoperi angajamente ramase neonorate in sarcina dumneavoastra sau a persoanei decedate.

Prevederi i sanc iuni pentru conducatorii auto

Posesorii unui permis de conducere cu o vechime mai mica de 3 ani vor dispune initial de 8 puncte, iar cei cu o vechime mai mare de 3 ani vor avea initial 12 puncte.

In caz de contraven ie, amenda poate fi inso ita de penalizari care vor viza punctele de care dispune posesorul permisului auto spaniol. In caz de suspendare a permisului, prin participare la cursuri speciale de siguran a rutiera, conducatorul auto poate acumula maxim 8 puncte, indiferent de creditul avut ini ial.

Limita maxima de alcool permisa pentru a conduce este de 0,25 mg/l in aerul expirat sau 0,5 gr/l in sange. Pentru oferii profesioni ti i pentru incepatori, limita este de 0,15 mg/l in aerul expirat i 0,3 gr/l in sange.

Detalii referitoare la sistemul de puncte de penalizare :  

1.    De cate puncte dispun ?

Daca e ti incepator, vei avea 8 puncte; conducatorii cu o vechime mai mare de trei ani au 12 puncte. Daca ai pierdut tot creditul de care dispui, cand vei reob ine permisul vei avea doar 8 puncte.

2.    Conducatorii buni primesc puncte in plus ?

Da. Daca nu pierzi niciun punct din creditul ini ial timp de trei ani, mai prime ti doua puncte, acumuland un total de 14 puncte. Dupa inca trei ani, mai prime ti un punct, ajungand la 15 puncte.

3.    Cum pot ti cate puncte mai am?

De la 1 iulie 2008, se poate consulta creditul ramas la www.dgt.es.

4.    Cum i cate puncte pot recupera?

Prin participarea la un curs de siguran a rutiera de 12 ore se pot recupera maxim 4 puncte. Cursul poate fi facut o data la doi ani, iar in cazul oferilor profesioni ti, anual.

5.    Am pierdut toate punctele i am permisul suspendat. Acum ce fac?

ase luni nu vei putea conduce. Apoi po i recupera 8 puncte, participand la un curs de siguran a rutiera i sus inand un examen teoretic la Direc ia Rutiera (Jefatura de Trafico). Daca pierzi i aceste puncte, nu vei putea conduce un an.Cazuri in care se pierd puncte:

2 puncte:

- oprirea sau sta ionarea in zone cu risc crescut, oprirea in intersec ii, zone pietonale sau benzi destinate transportului public

- folosirea sistemelor de detectare a aparatelor radar

- neaprinderea luminile cand e obligatoriu sau daca folosirea lor excesiva

- depa irea limitei de viteza cu 21-30 de km/h

 3 puncte:

 - schimbare de sens in locuri nepermise

 - manuirea mobilului sau a altor aparate interzise

 - nepastrarea distan ei de siguran a

 - nefolosirea centurii de siguran a

 - depa irea limitei de viteza cu 31-40 de km/h

4 puncte:

 - numarul persoanelor din vehicul depa e te cu 50% capacitatea admisa

- conducerea vehicului fara permis corespunzator categoriei acestuia

- aruncarea obiectelor care pot produce incendii sau accidente

 - conducere neglijenta, riscanta

 - depa irea limitei de viteza cu peste 41 de km/h, dar cu mai pu in de 50% din viteza maxima admisa

- neoprire la indicatorul STOP, semafor care indica ”ro u” sau neacordare de prioritate la intersec ie

 - depa ire riscanta sau neregulamentara

 - mers cu spatele pe autostrada

 - nerespectarea semnalelor agen ilor de circula ie

 - conducere sub influen a alcoolului: intre 0,25 i 0,50 mg/l in aerul expirat (profesioni tii i incepatorii: intre 0,15 i 0,30 mg/l in aerul expirat) 

6 puncte:

 - conducere sub influen a alcoolului: mai mult de 0,50 mg/l in aerul expirat (profesioni tii i incepatorii: mai mult de 0,30 mg/l in aerul expirat); pentru mai mult de 0,60 mg/l in aer expirat (1,2 gr/l in sange) – infrac iune soldata cu inchisoare i pierderea dreptului de a conduce pentru o perioada de la 1 la 4 ani

 - conducere sub influen a substan elor stupefiante

 - refuzul supunerii la testele de alcoolemie, etc.

 - conducere pe sens contrar sau participarea la intreceri auto pe osele

 - depa irea limitei de viteza cu mai mult de 50%, cand este vorba de cel pu in 30 de km/h
 -
oferii profesioni ti care depa esc timpul de condus cu 50% sau reduc timpul de odihna cu 50%
 

Dobandirea cetateniei spaniole

In Spania nu este admisa dubla cetatenie. Cetatenia spaniola poate fi primita doar daca sunt indeplinite toate criteriile stabilite de legea spaniola.

Legislatia spaniola prevede ca, inainte de solicitarea cetateniei, persoana de origine straina sa fi avut resedinta in Spania timp de cel putin 10 ani.

Termenul poate fi redus la:

a.    5 ani, in cazul refugiatilor;

b.    2 ani, pentru cei nascuti in tari sudamericane, in Andorra, Filipine, Guineea Ecuatoriala sau Portugalia;

c.    1 an, in urmatoarele cazuri:

-    strainii nascuti in Spania

-    strainii care s-au aflat sub tutela spaniolilor cel putin 2 ani;

-    strainii casatoriti cu cetateni spanioli

-    sotii straini vaduvi ai spaniolilor

-    orice persoana care are un parinte spaniol sau bunici spanioli, indiferent daca s-a nascut in afara Spaniei

Acte necesare:

-    cerere-tip

-    certificat de nastere, tradus, legalizat si apostilat cu apostila de la Haga

-    certificatul de cetatean comunitar

-    pasaport

-    adeverinta pentru stabilirea domiciliului „empadronamiento”

-    cazier de antecedente penale emis de autoritatile juridice spaniole

-    certificatul consular care atesta cetatenia curenta si un bun comportament civic;

-    cazier de antecedente penale din tara de origine, tradus, legalizat si apostilat

-    adeverinta care demonstreaza ca solicitantul dispune de suficiente resurse financiare

-    orice alte documente care atesta integrarea strainului: carnet de conducere spaniol, diplome, cursuri absolvite, etc

La aceste documente se adauga urmatoarele, daca este cazul:

-    autorizatie judecatoreasca pentru dreptul de reprezentare a unui minor sau a unei persoane cu deficiente psihice

-    certificatele de nastere ale copiilor minori

-   certificatul de nastere al sotului si certificatul de casatorie, in cazul solicitarii nationalitatii spaniole pentru casatorie cu un spaniol

-   certificatul care atesta ca sotii locuiesc impreuna, daca strainul este casatorit cu un cetatean spaniol

-   certificat de casatorie, de nastere al sotului si de deces, in cazul solicitarii cetateniei pentru deces
Institutii responsabile:

Cererea pentru obtinerea cetateniei va fi depusa la Registrul Civil din localitatea in care rezideaza solicitantul. Departamentul pentru Cetatenie din cadrul Ministerului de Justitie va decide cu privire la acordarea cetateniei spaniole. Persoanele care primesc un raspuns pozitiv, daca au varsta mai mare de 14 ani, trebuie sa depuna un juramant de fidelitate fa a de rege si de respectare a Constitutiei spaniole si a legilor Spaniei. De asemenea, va declara ca renunta la cetatenia pe care o are in acel moment pentru a primi cetatenia spaniola.

Localitati unde se poate aplica Apostila de la Haga pe documente

In functie de provincia spaniola de care apartineti, pentru aplicarea apostilei de la Haga, va puteti adresa Tribunalului Superior de Justitie din:

Andalucia: Pza. Nueva. 18071. Granada. Tfno. 958 00 26 00.

Aragon: C/ Coso, 1. 50071. Zaragoza. Tfno. 976 20 84 00.

Asturias: Plaza Porlier, s/n. 33071. Oviedo. Tfno. 98 52 11 996.

Baleares: Plaça des Mercat, 12. 07071. Palma de Mallorca. Tfno. 971 72 12 39.

Canarias: Pza. San Agustín, 6 Vegueta. 35071. Las Palmas de Gran Canaria.Tfno. 928 32 50 00.

Cantabria: Avda. Pedro San Martín, s/n. 39071. Santander. Tfno. 942 35 71 18.

Castilla la Mancha: C/ San Agustín, 1. 02071. Albacete. Tfno. 967 59 65 09.

Castilla y León: Avenida de la Isla, 10. 09071. Burgos. Tfno. 947 200 909.

Cataluña: Ps. Lluís Companys, 14-16. 08071. Barcelona. Tfno. 93 486 61 83.

Comunidad Valenciana: C/ Palacio de Justicia, s/n. 46071. Valencia. Tfno. 96 387 81 00.

Extremadura: Plaza de la Audiencia,1. 10071. Cáceres. Tfno. 927 62 02 01.

• Galicia: Pza. Galicia, s/n. 15071. La Coruña. Tfno. 981 18 20 54.

• La Rioja: C/ Víctor Pradera, 2. 26071. Logroño. Tfno. 941 29 64 02.

• Madrid: Gral. Carlos Castaños, 1. 28071. Madrid. Tfno. 91 397 17 55.

• Murcia: Ronda de Garay, 5. 30071. Murcia. Tfno. 968 22 91 05.

• Navarra: C/ San Roque, 4. 31071. Pamplona. Tfno. 848 42 40 56.

• País Vasco:  C/ Buenos Aires, 6. 48071. Bilbao. Tfno. 94 401 66 53.

Statutul muncitorului in Spania – Codul Muncii

Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor care au incheiat acordul asupra Spatiului European Economic si cei din Suedia nu trebuie sa obtina viza pentru a putea lucra in Spania.

Romania si Bulgaria, state ce au aderat la Uniunea Europeana  la 1 ianuarie 2007 i pentru care Spania a impus restric ii de munca timp de doi ani, sunt membre cu drepturi depline de la 1 ianuarie 2009. Cetatenii romani au aceleasi drepturi si indatoriri ca si muncitorii spanioli i se pot angaja in acelea i condi ii ca i ace tia.

Varsta minima pentru desfa urarea unei activita i lucrative, ca angajat (por cuenta ajena) sau ca lucrator independent, pe cont propriu (por cuenta propria), este de 16 ani. Intre 16 i 18 ani, tinerii au nevoie de consim amantul explicit sau de autoriza ia parin ilor sau a tutorilor pentru a lucra. Orice roman care va incepe sa lucreze trebuie sa solicite un numar unic de asigurare sociala (numero de afiliacion) de la sediile serviciilor de asigurari sociale, ”Seguro Social”.

Pentru ob inerea acestui numar sunt necesare urmatoarele acte:

-    pa aportul sau cartea de identitate romaneasca, original i copie

-    certificatul de ceta ean comunitar, original i copie

-    cerere-tip de solicitare a unui numar de afiliere la asigurarile sociale; se ob ine de la sediul Asigurarilor Sociale.

Angajatorii au obliga ia de a-i inscrie pe angaja ii lor la Asigurarile Sociale, ca salaria i, prin intermediul numarului de afiliere corespunzator fiecaruia, i de a cotiza pentru ace tia din prima zi a contractului de munca i pana la incetarea sa, inclusiv in perioada de proba. Pentru a beneficia de drepturile i de indemniza iile corespunzatoare, to i lucratorii trebuie sa cotizeze la sistemul de asigurari sociale.

In Spania, „El estatuto de los trabajadores” -Statutul muncitorilor- este documentul care reglementeaza la nivel national drepturile si obligatiile celor angajati si care prevede normele in baza carora se desfasoara activitatea lucrativa.

1. Drepturile si obligatiile stipulate in Statutul muncitorului au caracter general  si pot fi adaptate numai in anumite limite si situatii:                       

 - daca se aproba noi reglementari de catre stat; 

- prin Acordul Colectiv (Convenio Colectivo), in functie de normele fiecarei comunitati autonome, stabilit pentru fiecare domeniu de activitate;

- prin acordul reciproc al partilor care incheie contractul de munca, acestea avand obligatia de a stabili conditiile de lucru conform celor prevazute in Statut sau in Acordul Colectiv corespunzator;

- in functie de obiceiurile si traditiile locale.

Principalele drepturi ale angajatului:

- a lucra si a-si exercita liber profesia

- afiliere la un sindicat

- negociere colectiva

- greva

- adoptarea unor masuri in cazul conflictelor colective de lucru

- reuniune

- formare profesionala la locul de munca

- a nu fi discriminat direct sau indirect pe motive de lucru, sex, stare civila, varsta, etnie, religie, limba vorbita si/ sau nationalitate

- integritate fizica si respectare a normelor de igiena

- respectare a intimitatii si a demnitatii persoanei

- a nu fi discriminat pentru o eventuala dizabilitate, daca aceasta nu afecteaza activitatea sa
- primirea salariului negociat sau stabilit prin Acordul Colectiv corespunzator la o data fixa
- respectarea prevederilor stabilite in contractul de angajare

Principalele indatoriri ale angajatului:

- sa indeplineasca sarcinile postului, cu responsabilitate si seriozitate

- sa respecte normele de securitate si de igiena

- sa raspunda solicitarilor legate de lucru ale angajatorului

- sa contribuie la cresterea nivelului de productivitate al firmei

2. Contractul de munca

Tipuri de contracte :

- contract pe o perioada nelimitata de timp (orar redus sau complet)

- contract de practica si de formare

- contract de timp partial (orar redus)

- contract de lucru la domiciliu

- contract pentru activitati sezoniere (in cazul strainilor angajati din tara de origine)

- contract pe o perioada determinata de timp

Indiferent de perioada de timp pentru care s-a incheiat contractul -determinata sau nelimitata - angajatul are aceleasi drepturi.

3. Perioada de proba

Angajatorul poate stabili o perioada de proba, respectand limitele stabilite in Acordul Colectiv corespunzator domeniului de activitate, durata acesteia fiind specificata in contract.
Perioada nu poate depasi sase luni pentru posturile care solicita pregatire superioara si doua luni pentru celelalte posturi. Daca exista mai putin de 25 de angajati in firma, perioada de proba nu poate fi mai mare de trei luni pentru angajatii cu cel mult studii medii. In timpul perioadei de proba, angajatul dispune de aceleasi drepturi ca si ceilalti colegi de munca, exceptand faptul ca decizia de renuntare la serviciile sale poate interveni in oricare moment al perioadei de proba.

4. Sistemul de incadrare profesionala

In functie de sistemul de incadrare profesionala stabilit in Acordul Colectiv sau in functie de acordul angajat- angajator, fiecare muncitor va fi incadrat intr-o anumita categorie a unui grup profesional, fiind retribuit in conformitate cu acesta.

5. Salariul

Salariul este format din totalitatea retributiilor economice primite de catre angajat pentru activitatea desfasurata. Nu fac parte din salariu sumele primite de angajat ca indemnizatie sau pentru cheltuielile avute de acesta in urma desfasurarii activitatii sale, indemnizatiile de la Asigurarile Sociale sau cele primite in compensatie in caz de concediere sau suspendare.
Salariul minim pe domeniu de activitate este stabilit prin Acordul Colectiv sau prin negociere individuala, pe baza prevederilor Statutului Muncitorului.

Salariul lunar primit de catre angajat este format din salariul de baza, inteles ca o retributie fixa pe unitate de timp si din suplimentele salariale fixate in conformitate cu situatia fiecarui lucrator (functia indeplinita, rezultatele obtinute, etc).

Salariul minim pe economie

Este stabilit anual de catre Guvern, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale si a marilor intreprinderi, in functie de:

- indicele pietei de consum

- productia medie nationala

- cresterea numarului de salariati pe piata muncii

- conjunctura economica 

Salariul minim pe economie prevazut pentru anul 2009 in Spania este de 624 de euro pe luna, in 14 plati anuale, si de 728 de euro pe luna in 12 plati.

 6.  Programul de lucru

Durata programului de lucru este stabilita in Acordul Colectiv si in contractul de munca. Limita maxima este de 40 de ore saptamanal, calculate ca medie anuala, existand posibilitatea distribuirii inegale a orelor  pe parcursul anului calendaristic. Aceasta distributie trebuie sa respecte perioadele de odihna zilnica si saptamanala prevazute de lege. Timpul liber acordat intre sfarsitul progamului de lucru dintr-o zi si inceputul programului de lucru din ziua urmatoare trebuie sa fie de minimum 12 ore.

Programul de lucru efectiv nu poate depasi noua ore zilnic, exceptand cazurile in care, prin Acordul Colectiv sau acordul angajat-angajator, se stabileste o alta distributie a orelor de lucru, respectandu-se obligatoriu timpul liber prevazut legal.

Daca programul de lucru depaseste sase ore continuu, trebuie acordata o pauza de odihna de minimum 15 minute. Saptamanal, angajatii au dreptul la o perioada de odihna de o zi si jumatate fara intrerupere.

7. Orele suplimentare

Sunt considerate ore suplimentare cele care depasesc programul zilnic de lucru stabilit in paragraful anterior. Conform Acordului Colectiv sau contractului de munca individual, acestea sunt platite cu o suma cel putin egala cu valoarea orei de lucru din programul zilnic sau se compenseaza prin acordarea de unui numar ore libere egal cu cel de ore suplimentare lucrate si neplatite.
In cazul inexistentei prevederilor referitoare la retribuirea orelor suplimentare, se considera ca acestea vor fi compensate prin timp liber corespunzator orelor lucrate, angajatorul avand la dispozitie cel mult patru luni pentru acordarea acestuia.

Numarul anual de ore suplimentare nu poate fi mai mare de 80 pe an. Pentru cei care au contract de timp partial - orar redus - numarul orelor suplimentare se va calcula proportional.
Realizarea orelor suplimentare are caracter optional, cu exceptia cazurilor in care Acordul Colectiv sau contractul individual de munca prevad efectuarea acelor ore. 

8.  Sarbatorile legale

Pe parcursul unui an nu pot fi mai putin de 14 sarbatori legale, dintre care doua sunt locale. Acestea nu se recupereaza, fiind retribuite.   

9.  Perioade in care se permite absenta

Angajatul poate absenta motivat de la munca, cu dreptul de a fi remunerat, avizand anterior si justificand, in urmatoarele cazuri:

- casatorie - 15 zile

- pentru tati, la nasterea unui copil, se acorda doua zile

- deces, acident grav, spitalizare sau interventie chirurgicala suferite de cei din familie pana la gradul al doilea de rudenie: doua zile

- pentru schimbare de domiciliu: o zi

- pentru realizarea sarcinilor sindicale: in functie de cele stabilite legal sau de comun acord

- pentru consultultatiile medicale prenatale

- pentru alaptarea sugarului cu varsta mai mica de 9 luni, femeile au dreptul sa lipseasca o ora, acest timp putand fi divizat in doua parti; daca doreste, femeia poate substitui acest drept cu reducerea programului de lucru, in limitele stabilite in Acordul Colectiv sau direct cu angajatorul; daca ambii parinti lucreaza, oricare dintre ei poate beneficia de dreptul de reducere a programului
- pentru vizitarea copiilor nascuti prematur sau care necesita spitalizare, unul dintre parinti are dreptul de a absenta o ora; de asemenea, poate opta pentru reducerea programul de lucru cu doua ore, insa cu diminuarea proportionala a salariului

- cei care au in intretinere minori cu varsta sub opt ani sau persoane cu dizabilitati fizice, psihice sau senzorio-motorii (care nu desfasoara activitati remunerate), au dreptul la reducerea programului de lucru, cu diminuarea corespunzatoare a salariului; acest drept se aplica si celor care au in intretinere apropiati, pana la gradul al doilea de rudenie

-  angajatele, victime ale violentei domestice, au dreptul la reducerea programului de lucru, cu diminuarea corespunzatoare a salariului, sau la reorganizarea timpului de lucru, pentru a putea contacta serviciul de Asistenta Sociala,conform celor stabilite in Acordul Colectiv sau cu angajatorul.

10. Concediul anual

Perioada concediului anual remunerat nu poate fi substituita prin compensatii financiare; aceasta va fi stabilita conform prevederilor Acordului Colectiv sau contratului individual de munca, avand cel putin 30 de zile calendaristice. Stabilirea perioadei de concediu se realizeaza de comun acord, respectandu-se prevederile Acordului Colectiv.

Calendarul de concedii anuale se va stabili la fiecare loc de munca, angajatul cunoscand data ce ii corespunde cu cel putin doua luni inainte. Se permite modificarea datei concediului de odihna in cazurile in care acesta corespunde unei suspendari a contractului de munca, unei incapacitati temporare de munca sau perioadei de alaptare, chiar daca s-a incheiat anul calendaristic corespunzator.

11. Plata lunara si lichidarea 

Plata salariului lunar si a lichidarii trebuie facuta in zilele si modalitatile convenite, respectandu-se traditiile si obiceiurile locale. Nu sunt permise intarzieri mai mari de maxim o luna de la termenul stabilit. In caz de necesitate, inaintea zilei stabilite pentru plata salariului, angajatul are dreptul de a solicita un avans salarial.

Adeverinta de salariu va corespunde modelului aprobat de Ministerul Muncii, exceptand cazurile in care aceasta va fi intocmita conform Acordului Colectiv. In ambele situatii, in adeverinta trebuie sa fie precizate separat toate retributiile primite de angajat, ca si deducerile de impozit aferente.

12.Primele acordate anual

Fiecare angajat are dreptul sa beneficieze de minimum doua prime anuale, una acordata cu ocazia sarbatorilor de Craciun, iar cealalta, in luna stabilita de comun acord intre angajator si angajati. In Acordul Colectiv al fiecarui domeniu de activitate, in functie de provincia in care se aplica, se stabileste suma corespunzatoare primelor. Conform fiecarui Acord Colectiv, poate exista posibilitatea acordarii esalonate, timp de 12 luni, a celor doua prime.

Concediul de maternitate/paternitate

In Spania, durata concediului de maternitate este de 16 saptamani continuu, din care, in mod obligatoriu, sase saptamani imediat dupa nastere (valabil pentru maternitatea biologica); pot fi adaugate inca doua saptamani pentru fiecare copil, incepand cu al doilea, in cazurile de nastere (adop ie) multipla. Remuneratia pentru perioada concediului de maternitate va fi de 100% din salariu.

Concediul de maternitate se acorda atat pentru na tere, cat i pentru adop ie sau primire in ingrijire permanenta a minorilor cu varsta mai mica de 6 ani, dar i a minorilor cu varsta intre 6 i 18 ani, care prezinta dificulta i de ordin fizic, psihic sau senzorial.

Riscuri in timpul sarcini:

Daca la locul de munca exista condi ii care pun in pericol sanatatea mamei sau a copilului, salariata poate cere mutarea intr-un post adecvat. De asemenea, are dreptul de intrerupere temporara a contractului de munca pentru riscuri in timpul sarcinii. Medicul este cel care ii va da femeii insarcinate un certificat care sa ateste ca sarcina prezinta riscuri, iar pana la inceperea concediului de maternitate viitoarea mamica va primi o subven ie de 75% din salariu. Solicitarea pentru acordarea subven iei va fi depusa la Institutul Na ional de Asigurari Sociale (INSS) i va fi aprobata daca femeia a cotizat cel pu in 180 de zile inainte de cerere.

Condi ii pentru acordarea indemniza iei lunare de maternitate:

- mama sa aiba reziden a legala in Spania

- sa fie salariat cu contract de munca legal i cu contribu iile catre autorita i platite la zi

- sa fi fost afiliata la Asigurarile Sociale timp de cel pu in noua luni inainte de na tere

- sa fi cotizat minimum 180 de zile in ultimii apte ani anteriori concediului de maternitate sau 360 de zile din perioada lucrata

Referitor la perioada de cotizare, exista i excep ii:

-    daca are mai pu in de 21 de ani, nu se va cere o perioada minima de cotizare

-    daca are intre 21 i 26 de ani, se cere cotizare timp de 90 de zile in ultimii apte ani sau cotizare timp de 180 de zile de la intrarea in campul muncii

-    daca sunt indeplinite toate condi iile de acordare a indemniza iei de maternitate, cu excep ia perioadei minime de cotizare, mama va primi subven ia timp de 42 de zile, numarate din ziua na terii.

In Codul Muncii din Spania exista anumite prevederi referitoare la situa ia femeii dupa intoarcerea la lucru:

-    mama poate absenta o ora zilnic pentru a- i alapta copilul; pot fi doua perioade de cate o jumatate de ora sau o ora, in timpul programului sau la finalul acestuia.-    dupa finalizarea concediului de maternitate, mama poate solicita concediu pentru cre terea copilului biologic, adoptat sau primit in ingrijire (permanenta sau preadop ie) pana la implinirea varstei de 3 ani. In aceasta perioada, contractul de munca ii va fi suspendat, considerandu-i-se aceasta perioada drept vechime in cadrul firmei. De asemenea, mama are dreptul de a participa la cursuri de formare profesionala la care va fi convocata de angajator inainte de a- i relua activitatea.

In anumite provincii, postul poate fi pastrat un an, in altele, trei.

-    pentru copilul mai mic de ase ani, se poate solicita reducerea programului la jumatate, cu reducerea propor ionala a salariului

Concediul de paternitate:

In cazul in care mama nu indepline te condi iile pentru acordarea indemniza iei de maternitate, tatal are dreptul sa i i suspende contractul de munca i sa intre in concediu de paternitate, beneficiind de indemniza ia aferenta, cu men iunea ca durata maxima ce poate fi acordata tatalui este de 10 saptamani. De asemenea, tatal poate beneficia de concediu succesiv sau simultan cu concediul mamei, condi ia fiind sa nu se depa easca cele 16 saptamani.

Condi ii de acordare a indemniza iei de paternitate:

-    tatal sa fie afiliat la Asigurarile Sociale

-    sa fi cotizat minim 180 de zile in ultimii apte ani sau 360 de zile pe intreaga perioada lucrata pana in prezent

Documente necesare romanilor pentru solicitarea indemniza iei de maternitate:  (se prezinta original i fotocopie compulsata)

1. acte de identitate

- pa aport, carte de identitate

- certificat de ceta ean comunitar

2. documente care atesta perioada cotizata

- adeverin a de la ultima companie la care a lucrat

- in cazul lucratorilor pe cont propriu, adeverin a de plata a cotiza iei pe ultimele trei luni

3. in cazul lucratorilor pe cont propriu, Declara ie de Activitate

4. ”certificat de repaus maternal” sau ”adeverin a de maternitate” de la medic

5. carnetul de familie ”libro de familia”

Dosarul poate fi depus la oricare dintre sediile Asigurarilor Sociale:

Cautarea unui loc de munca in Spania

In Romania, pute i cauta un loc de munca in Spania prin:

• Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

• EURES / ANOFM – Adresati-va celor 43 de consilieri EURES

• Agentii de ocupare a fortei de munca

In Spania, puteti cauta un loc de munca prin:

- Serviciul Public de Ocupare din Spania (INEM) www.inem.es

- Agentii  private de ocupare – Agencias de Trabajo Temporal

- Publicatii

·        Site-urile speciale de cerere-oferta de locuri de munca: www.trabajo.com, www.infojobs.com, www.laboris.com, etc.

Consultati presa spaniola, nationala, regionala si locala– www.elmundo.es , www.elpais.es , www.abc.es , www.larazon.es , www.elperiodico.es .

De asemenea, poate fi consultata presa romaneasca din Spania: www.adevarul.es

Informa ii utile pentru angajarea in Spania

       In termen de trei luni de la intrarea in Spania, solicitati personal inregistrarea in Registrul Central al Cetatenilor Straini, la Oficiul pentru Cetateni Straini sau, in lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Politie din provincia unde doriti sa locuiti www.mir.es . Cere i patronului sa va incheie contract de munca.

Riscurile la care va expuneti daca lucrati ilegal: 

  -   Nu veti beneficia de prestatii de asigurari sociale ;

- Nu veti valorifica la pensie perioada lucrata in Spania ;

-  Nu veti beneficia de prestatii medicale gratuite, indemnizatii in caz de accident de munca, boli profesionale ;

- Veti avea probleme in a reclama angajatorul pentru nerespectarea reglementarilor in domeniul muncii, respectiv neplata corespunzatoare a drepturilor salariale, nerespectarea programului de lucru, a timpului de odihna legal etc. si neasigurarea masurilor de protectie si securitate a muncii ;

-    Puteti deveni victima a exploatarii prin munca si a traficului de fiinte umane in alte scopuri ;

-    Sunteti pasibil de sanctionare cu amenda de pana la 6.000 de euro.

Atentie!

-   Contractul de munca se semneaza la inceputul relatiei de munca, iar o copie de pe acesta se inmaneaza dumneavoastra

-    Inscrierea la sistemul de securitate sociala spaniol se realizeaza inainte de inceperea activitatii lucrative

-    Exista mai multe conventii colective de munca in functie de zonele geografice si de activitati, ceea ce determina conditii de lucru diferite de la o provincie la alta

-   Incetarea contractului de munca din initiativa dumneavoastra se realizeaza cu un preaviz de minim 15 zile, in functie de  conventia colectiva de munca aplicabila

-   Concedierea trebuie motivata, cu exceptia situatiei in care intervine in perioada de proba

-    Perioada de proba este inclusa in contractul de munca si este retribuita

- Puteti refuza semnarea lichidarii daca nu intelegeti motivele acesteia

Ce trebuie sa stii daca lucrezi in restaurante, baruri sau hoteluri

Deoarece foarte mul i dintre romanii afla i in Spania lucreaza in sectorul restaura iei, in sprijinul lor prezentam principalele prevederi, la nivel na ional, ale ”Conven iei pentru domeniul hotelier i turistic”.

In func ie de fiecare comunitate autonoma spaniola, pot exista diferen e intre prevederi, insa niciodata in dezavantajul lucratorului.

Programul de lucru:

Nu poate depasi 40 de ore pe saptamana, ca medie anuala. Programul zilnic este de maximum noua ore, exceptand cazul in care s-a stabilit anterior un acord intre angajator si angajat. Timpul liber dintre sfarsitul programului de lucru dintr-o zi si inceperea urmatorului este de minimum 12 ore. La sase ore lucrate in mod continuu, angajatul are dreptul la cel putin 15 minute de pauza.

Munca de noapte:

Se realizeaza partial sau total intre orele 22.00 si 6.00. Nu se pot depasi opt ore de lucru zilnic, calculate ca medie intr-o perioada de referinta de 15 zile. Munca de noapte este compensata prin odihna sau retribuita, exceptand cazurile in care postul presupune desfasurarea activitatii numai pe parcursul noptii. Minorii cu varste intre 16 si 18 ani nu pot lucra in ture de noapte.

Lucrul in ture:

Presupune schimbarea intervalului orar al programului de lucru de la o perioada la alta, prin rotatie. In cazul intreprinderilor in care procesul de productie se desfasoara fara intrerupere, trebuie avuta in vedere rotatia turelor astfel incat niciun muncitor sa nu lucreze de noapte mai mult de doua saptamani consecutiv, exceptand cazul in care solicitarea este facuta de acesta.

Odihna saptamanala, permise de invoire si concedii:

Angajatul are dreptul:

-    la o perioada de odihna saptamanala de minimum o zi si jumatate realizata in mod continuu

-    sa lipseasca de la serviciu, primind salariul, in caz de: casatorie (15 zile), nasterea unui copil, deces sau  boala grava in familie, mutarea in alta locuinta, indeplinirea unei obligatii cu caracter familial sau public, exercitarea obligatiilor sindicale, realizarea consultatiilor medicale prenatale

-     sa absenteze de la lucru pentru a ingriji minorii sau persoanele pe care le are in grija; in acest caz, fiecare Acord Colectiv stabileste conditiile de remunerare

-    sa lipseasca o perioada de timp, daca a fost victima violentei domestice, justificand
printr-o adeverinta sau un alt act emis de serviciile sociale sau de medic

-    la o perioada de 30 de zile calendaristice de concediu anual platit                      

Orele suplimentare:

Sunt acele ore realizate peste durata maxima a programului zilnic de lucru. Sunt optionale, exceptand cazul in care realizarea lor este prevazuta in Acordul Colectiv sau in contractul de munca personal. Vor fi compensate economic sau prin timp liber. Nu au voie sa realizeze ore suplimentare minorii incadrati legal in campul muncii si angajatii care lucreaza de noapte.

Sanatatea:

Angajatul are dreptul de a beneficia de conditii optime de igiena la locul de munca si obligatia de a veghea la propria siguranta si sanatate, precum si la cea a colegilor. Angajatorul are indatorirea de a proteja sanatatea muncitorilor si de a le asigura un curs de protectia muncii.

Demisia:

Se poate prezenta demisia fara a specifica motivul plecarii, cu obligatia de a anunta firma anterior. Aceasta perioada de timp (durata preavizului), este stabilita de fiecare Acord Colectiv sau, daca nu, va fi de 15 zile calendaristice. Se poate pleca fara un preaviz, dar in acest caz angaajtorul va re ine retribu ia salariala pe ultimele 15 zile a angajatului.

Concedierea:

Daca angajatul considera ca a fost concediat pe nedrept, are un termen de 20 de zile pentru a face reclamatie. Angajatorul nu poate concedia o femeie pentru ca este insarcinata, nici macar in perioada de proba.

Cotizarea la Asigurarile Sociale:

Cotizatia catre Asigurarile Sociale incepe din prima zi de lucru si continua pe toata durata perioadei in care se lucreaza, aceasta fiind obligatia angajatorului. Daca refuza sa cotizeze pentru angajat, patronul comite o infrac iune.

Salarii compensatorii in caz de concediere:

Pentru fiecare an in care a lucrat si a cotizat la Asigurarile Sociale, angajatului ii corespund despagubiri echivalente cu salariul pe patru luni de lucru. Angajatii care au contract pe durata determinata, contract de munca sezoniera sau sunt studenti, nu au dreptul la compensatii in caz de concediere.

Afilierea la un sindicat:

Angajatii au dreptul de a alege un sindicat la care sa se afilieze. Nu au obligatia de a-l informa pe angajator despre exercitarea acestui drept.

Negocierea colectiva:

In functie de Acordul Colectiv de munca, aplicabil in provincia in care lucreaza angajatul, se stabilesc conditiile de munca si de desfasurare a procesului de productie. Deciziile luate in urma negocierii colective pot imbunatati conditiile de lucru pentru angajat, insa in niciun caz nu le pot inrautati, deoarece Prevederile Acordului General au caracter minimal.

Foarte important!

1. Angajatul trebuie sa aiba o copie a contractului si are obligatia de a se asigura ca in acesta sunt prevazute toate conditiile stabilite verbal

2. In fiecare luna, trebuie ceruta adeverinta de salariu (numita “nomina”), pentru a se verifica daca suma primita este corecta

3. Angajatorul nu poate retine documentele angajatului si nici nu-l poate obliga sa lucreze pana la finalizarea contractului

4. Daca angajatorul refuza sa inscrie angajatul si sa cotizeze la Asigurarile Sociale, el comite o infractiune

5. Angajatul poate primi consultanta legala asupra problemelor de munca la sindicatele CCOO si UGT, iar apoi, daca este necesar, este ajutat sa depuna reclamatii

6. In domeniul Restaurante (Hoteluri) exista mai multe Acorduri Colective (Convenios Colectivos) de lucru. In functie de hotararea fiecarei Comunitati, poate exista un singur Acord Colectiv pentru toate provinciile comunitatii sau cate unul pentru fiecare provincie din cadrul acesteia.

Cardul de sanatate spaniol

Cardul de sanatate (Tarjeta Sanitaria Individual) permite detinatorului accesul la centrele de sanatate si la serviciile sistemului sanitar public. Cardul este personal si netransferibil si trebuie detinut de fiecare membru al familiei, oricare ar fi varsta lui.

Cardul se solicita la policlinica (Centro de Salud) de care apar ine fiecare solicitant, in func ie de domiciliul sau, acolo unde se face si inscrierea la medicul de familie (medico de cabecera).
Acest card poate fi solicitat de catre orice persoana care este inregistrata la primaria localitatii in care isi are domiciliul in Spania (empadronamiento).

Documentele necesare:

- un document de identitate valabil: carte de identitate sau pasaport

- certificatul de ceta ean comunitar

- adeverin a de domiciliere de la primarie (volante de empadronamiento)

- certificatul de afiliere la Asigurarile Sociale sau certificat in care sa se indice neafilierea la Sistemul de Asigurari Sociale.

Un document care sa ateste ca cel care este rezident in Spania, fara drept de lucru, nu cotizeaza la asigurarile sociale din Romania. Acest document se ob ine personal din Romania i trebuie tradus in spaniola de catre un traducator autorizat

Alaturi de aceste documente se depune un formular de solicitare a cardului sanitar i de alegere a medicului de familie. Dupa cel putin 30 de zile, pe adresa trecuta de solicitant in formular, se va trimite, prin serviciile po tale spaniole, Cardul Sanitar. Pe spatele acestuia este trecut numarul de telefon al policlinicii si numele doctorului de familie desemnat.

Situa ii speciale: Card Sanitar pentru rudele unui roman care lucreaza i cotizeaza (membrii familiei acestuia nu au niciun venit). Familia unei persoane care lucreaza in Spania i cotizeaza la Asigurarile Sociale are dreptul la asisten a medicala gratuita. In aceasta categorie se incadreaza so ul/so ia, descenden ii, ascenden ii sau fra ii. Cardul de sanatate trebuie solicitat la sediile Asigurarilor Sociale din localitatea de reziden a.

Dosarul de solicitare va cuprinde:

-    2 formulare de solicitare, semnate de persoana care lucreaza

-    actul de identitate al persoanei care lucreaza i al celei care solicita cardul sanitar (pa aport, carte de identitate): original i copie

-    certificatul de na tere al solicitantului de card: original i copie

-    certificatul de casatorie legalizat i apostilat cu apostila de la Haga (daca solicitantul este so ul/so ia)

-    certificatele de ceta eni comunitari ale solicitantului i persoanei care cotizeaza

-    adeverin a de domiciliere a solicitantului de card sanitar de la primarie (volante de empadronamiento)

-    numarul de afiliere la Asigurarile Sociale al persoanei care cotizeaza

Cardul sanitar se elibereaza pe loc.

Utilizarea Cardului Sanitar

De fiecare data cand se merge la medicul de familie, trebuie prezentat
Cardul Sanitar. Daca aveti nevoie de asistenta sanitara si nu pute i prezenta cardul deorece nu l-ati primit inca, puteti sa arata i chitanta care v-au dat-o atuci cand ati depus cererea pentru card.
Vi se va cere sa prezenta
i cardul i atunci cand trebuie sa cumparati medicamente de la farmacie, pe baza unei retete medicale.

Vizita la medicul de familie

Trebuie solicitata, direct sau telefonic, o consultatie la medicul de familie, iar acesta va programa data calendaristica si ora. Dupa consulta ie, medicul va pune un diagnostic i va recomanda un tratament. Daca tratamentul necesita produse farmaceutice, medicul va prescrie o reteta care poate fi gratuita sau compensata. In functie de boala, se poate da o trimitere
la un centru sanitar (de exemplu, pentru analize de sange) sau la un spital pentru analize speciale (exemplu, rezonanta magnetica). Este posibil ca medicul de familie sa considere oportuna vizitarea unui medic specialist, iar in acest caz vi se va face o programare.

Concediul medical

In ceea ce priveste concediul medical, acesta nu este considerat absenta nemotivata de la locul de munca. Indemnizatia de concediu medical se acorda numai daca lucratorul a cotizat la sistemul de asigurari sociale o perioada de  minimum 180 de zile (in total), in ultimii cinci ani anteriori producerii evenimentului. In situatia in care nu este indeplinita conditia de 180 de zile de cotizare, nu se recunoaste dreptul la plata concediului medical.

Sistemul sanitar spaniol

In Spania, sistemul sanitar public asigura asistenta medicala pentru to i cetatenii care se afla pe teritoriul acesteia, exceptand tratamentele stomatologice si oftalmologice, care se rezolva pe cale privata.

Dreptul la asistenta sanitara

Conform articolului 12 al L.O. 4/2000, actualizata in L.O. 8/2000, dreptul la asistenta sanitara a strainilor aflati in Spania este aplicabil in patru situatii:

1. Strainii aflati in Spania au dreptul la asistenta sanitara publica in regim de urgenta - in cazul imbolnavirilor grave sau in caz de accidente, oricare ar fi cauza; asistenta se asigura pana la insanatosire si iesirea din spital.

2. Cetatenii straini din Spania, inscrisi la evidenta populatiei in localitatea in care domiciliaza, au aceleasi drepturi la asistenta sanitara ca si cetatenii spanioli.

3. Cetatenii straini minori aflati in Spania au dreptul la asistenta sanitara in aceleasi conditii ca si cetatenii spanioli.

4. Femeile insarcinate care se afla in Spania au dreptul la asistenta sanitara in perioada sarcinii, in perioada nasterii, precum si in perioada postnatala.

Daca v-a i inregistrat adresa de domiciliu la primarie (empadronamiento), aveti dreptul la:

- consultatii de urgenta

- consultatii primare si specializate

- consultatii pentru boli comune

- consultatii in caz de accidente

- consultatii gratuite pentru minori i pentru femeile insarcinate

Daca nu sunteti inregistrat cu domiciliul la primarie, aveti dreptul numai la consultatii de urgenta. Reziden ii romani au acelea i drepturi la asisten a medicala ca i ceta enii spanioli.

Asisten a medicala gratuita in sistemul sanitar public

In Spania, au dreptul la asisten a medicala gratuita urmatoarele persoane:

-    muncitorii care sunt afilia i la Sistemul Asigurarilor Sociale spaniole i care cotizeaza lunar

-    pensionarii i cei care primesc subven ii i indemniza ii de la Asigurarile Sociale

-    familia care se afla in intre inerea persoanelor anterior men ionate (muncitori care cotizeaza, pensionari i persoane cu mijloace minime de subzisten a): so /so ie, descenden i, ascenden i, fra i

-    persoane care nu dispun de suficiente resurse economice (venitul anual sa nu depa easca valoare anuala a salariului minim interprofesional), cu condi ia sa fie: spanioli, straini cu reziden a legala, minori straini, femei insarcinate

-    persoanele cu dizabilita i care, din cauza imposibilita ii de a lucra, nu sunt afilia i i nu cotizeaza la Asigurarile Sociale.

-    muncitorii afla i in incapacitate temporara de lucru (se acorda concediu medical)

Sistemul Sanitar Public

In Spania, sistemul sanitar public asigura asistenta medicala pentru to i cetatenii care se afla pe teritoriul acesteia, exceptand tratamentele stomatologice si oftalmologice, care se rezolva pe cale privata. Sistemul national sanitar se finanteaza din cotizatiile ce se platesc la Asiguraile Sociale, din decontarilor ce se aplica statelor de plata, fondurile fiind gestionate de catre fiecare comunitate autonoma.

Orice persoana inregistrata in evidentele primariei este repartizata la un Centru de Asistenta Primara -policlinica sau spital- (Centro de Atención Primaria) sau Centru de Sanatate (Centro de Salud), unde se pot face analize medicale si inscrieri la un medic de familie. 
Pentru a avea acces la serviciile Centrului de Sanatate, este necesar i obligatoriu cardul individual de sanatate (Tarjeta Sanitaria Individual), care se solicita de la centrul medical de care apartine fiecare cetatean in parte.

Sistemul Sanitar Privat

In urma semnarii unui contract si a platii lunare a unei contributii puteti
beneficiaici serviciile unui sistem sanitar privat.Asigurarile medicale private se pot utiliza ca o completare sau ca o alternativa la cele publice, iar apelul la ele se poate face atat din tara de origine, cat si in Spania. Tratamentele prescrise de medicii privati nu sunt subventionate de stat.
Preturile sunt variabile in functie de varsta si sexul pacientului. Avantajul unei asigurari private este ca beneficiarii nu mai trebuie sa astepte timp indelungat pe o lista a institutiilor sanitare, companiile de asigurare private avand propria retea de spitale, clinici si laboratoare. Dezavantajul e ca medicamentele recomandate de doctorii de la spitalele si clinicile private nu sunt compensate de catre “Asigurarile Sociale”. Pentru a primi medicamente compensate, acestea trebuie sa fie inscrise pe o reteta eliberata de un medic din sistemul sanitar public.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2467
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site