Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Sociologia populatiei si demografie – test grila

Sociologie

+ Font mai mare | - Font mai micSociologia populatiei si demografie – test grila

MULTIPLE CHOICE

1) Etimologic, termenul “demografie” provine din limba:

1 rusa2 franceza

3 italiana

4 greaca

2) Obiectul de studiu al demografiei il constituie:

1 natalitatea si mortalitatea

2 populaTiile umane

3 evenimentele demografice

4 recensamintele de populaTie

3) Demografia foloseste cu precadere metode si modele:

1 calitative

2 cantitative

4) Analiza demografica mai poarta si numele de:

1 analiza matematica

2 demografie sociala

3 demografie formala

4 studiu al populaTiei

5) Intemeietorul (parintele) demografiei ca stiinTa (1662) este considerat a fi:

1 Achille Guillard

2 Thomas Malthus

3 Emile Levasseur

4 John Graunt

6) Celebra “reTea demografica”, utila analizei mortalitaTii, aparTine demografului german:

1 Friedrich Knapp

2 Wilhelm Lexis

3 Karl Becker

4 Richard B ckh

7) Unul dintre primii demografi care a elaborat “piramida varstelor”, instrument deosebit de analiza a structurii demografice a populaTiei, a fost suedezul:

1 Anders Kiaer

2 Per Wargentin

3 Gustav Sundbärg

4 Harald Westergaard

8) Un veritabil precursor al demografiei moderne romanesti este considerat a fi:

1 Vladimir Trebici

2 Alexandru Ioan Cuza

3 Decebal

4 Dimitrie Cantemir

9) In cazul populaTiei considerata ca sistem demografic ………………. , intrarile sunt reprezentate de nasteri, iar iesirile de decese.

1 deschis

2 inchis

10) Care dintre urmatoarele elemente aparTine sistemului demografic?

1 religia

2 educaTia

3 migraTia

4 instituTiile politice

11) Hominidele primitive Kenyapithecus africanus si Dryopitecii au trait aproximativ acum:

1 1 000 de ani

2 100 000 de ani

3 127 milioane de ani

4 24 milioane de ani

12) Majoritatea paleontologilor apreciaza ca locul antropogenezei este in:

1 Australia

2 America de Nord

3 Africa

4 Scandinavia

13) La inceputul anilor 2000, populaTia mondiala era de aproximativ:

1 5 miliarde locuitori

2 7 miliarde locuitori

3 6 miliarde locuitori

4 9 miliarde locuitori

14) Formula “d=P/S”, unde P – numarul populaTiei si S – suprafaTa teritoriului locuit de aceasta, aparTine:

1 densitaTii economice

2 densitaTii potenTiale optime

3 densitaTii populaTiei maxime

4 densitaTii generale (medii) a populaTiei

15) Densitatea medie a populaTiei Romaniei este de aproximativ …….. locuitori/km2.

1 50

3 250

4 400

16) Evenimentul demografic pe baza caruia se constituie “generaTia”, ca exemplu de “cohorta

dmografica”, este:

1 migraTia

2 nasterea moarta

3 decesul

4 nasterea vie

17) Numarul estimat al populaTiei este un numar ………….. al acesteia.

1 calculat

2 inregistrat

3 ghicit

4 median

18) Recensamantul populaTiei furnizeaza date cu privire la:

1 miscarea naturala a populaTiei

2 miscarea migratorie a populaTiei

3 starea populaTiei

4 numarul proiectat al populaTiei

19) Organismele internaTionale recomanda ca recensamintele de populaTie sa se efectueze la intervale de ……….. ani.

1 5

2 15

3 7

20) ApariTia recensamintelor moderne este legata de apariTia statului …………

1 comunist

2 burghez

21) In Romania, primul recensamant modern al populaTiei a fost efectuat in secolul ……

1 al XX-lea

2 al XIX-lea

3 al XVIII-lea

4 al XVII-lea

22) Cine poate iniTia un recensamant al populaTiei?

1 orice persoana cu varsta mai mare de 18 ani

2 organele Ministerului de Interne

3 autoritatea administrativa de stat

4 primarul general al Capitalei

23) Prin “moment critic al recensamantului” inTelegem ziua, socotita la ora ……. , la care se refera toate datele ce se inregistreaza cu ocazia recensamantului.

1 07.00

2 13.00

4 19.00

24) Care a fost momentul critic al recensamantului din 7 ianuarie 1992 din Romania?

1 ziua de 1 ianuarie 1992

2 ora 0 (zero) din noaptea de 31 decembrie 1991 spre 1 ianuarie 1992

3 ziua de 7 ianuarie 1992

4 ora 0 (zero) din noaptea de 6 spre 7 ianuarie 1992

25) Recensamintele populaTiei se efectueaza utilizand metoda ……..

1 observaTiei

2 studiului documentelor sociale

3 interogarii

4 focus – grupului

26) PopulaTia ………… a unei localitaTi este constituita din totalitatea persoanelor care isi au domiciliul (resedinTa) in acea localitate.

1 prezenta

2 stabila

3 majora

4 apta de munca

27) In demografie, informaTiile privind anumite segmente ale populaTiei si care sunt culese in alte scopuri decat cele demografice, poarta numele de ………….

1 date directe

2 baze de sondaj

3 agregate independente

4 semiagregate

28) ProiecTiile de populaTie care, in opinia celui care le face, au cele mai mari sanse sa se confirme, poarta numele de ………….

1 proiecTii analitice

2 proiecTii pe termen mediu

3 proiecTii riguroase

4 proiecTii realiste

29) Majoritatea proiecTiilor de populaTie efectuate de specialisti si care vizeaza Romania, arata ca, in jurul anului 2050, populaTia Romaniei:

1 va fi mult mai puTin numeroasa decat in prezent

2 va fi mult mai numeroasa decat in prezent

3 va fi relativ constanta comparativ cu situaTia prezenta

4 nu s-au efectuat asemenea proiecTii pentru Romania

30) Care Tara din lume, potrivit specialistilor, va inregistra cresterea cea mai spectaculoasa a

numarului populaTiei, pana in anul 2050?

1 Spania

2 Japonia

3 India

4 Venezuela

31) Caracteristica (insusirea) demografica “varsta” este una …………..

1 calitativa si alternativa

2 calitativa si continua

3 cantitativa si alternativa4 cantitativa si continua

32) Formula de calcul “b=(Pm/Pf)x100”, unde Pm – numarul barbaTilor, Pf – numarul femeilor, este specifica:

1 proporTiei femeilor

2 raportului de masculinitate

3 raportului de feminitate

4 proporTiei barbaTilor

33) Per ansamblu (la toate varstele), in majoritatea societaTilor, raportul de masculinitate este:

1 supraunitar

2 subunitar

34) ”Piramida varstelor” este un instrument fundamental in analiza structurii populaTiei ….

1 pe sexe

2 pe varste

3 pe grupe de varsta

4 pe sexe si pe varste

35) Imbatranirea demografica a populaTiei este ……..

1 reversibila

2 ireversibila

36) Romania prezinta un proces de imbatranire demografica ……..

1 prin baza piramidei varstelor

2 prin varful piramidei varstelor

37) Piramida varstelor specifica unei populaTii tinere d.p.d.v. demografic, cu o natalitate ridicata si o mortalitate intensa, poarta numele de piramida in forma de ………..

1 urna

2 capiTa

3 accent circumflex

4 trefla

38) Imbatranirea demografica a populaTiei determina, de regula, ………..

1 o scadere a “raportului de dependenTa

2 o crestere a “raportului de dependenTa

39) Demografic, starea civila a populaTiei se imparte in ……… categorii.

1 2

2 3

4 6

40) In Romania, populaTia care se ia in calcul in structurarea dupa starea civila, este aceea cu varsta de peste …………. ani.

1 12

2 18

4 20

41) Fenomenul demografic ce desemneaza intensitatea nasterilor intr-o populaTie oarecare poarta numele de ………………

1 fertilitate

2 nupTialitate

3 natalitate

4 fecunditate

42) In anul 2000, natalitatea Romaniei era de aproximativ ……….

1 20 ‰

2 5 ‰

3 15 ‰

43) Suma nascuTilor vii si a nascuTilor morTi se ia in considerare in calculul ……

1 ratei brute (generale) a natalitaTii

2 ratei mortinatalitaTii

3 ratei totale a natalitaTii

4 ratei de fertilitate pe varste

44) In Romania, natalitatea este mai intensa in mediul …………

1 urban

2 rural

45) In demografie, contingentul fertil cuprinde populaTia feminina in varsta de ……

1 12 – 59 ani

2 18 – 67 ani

3 15 – 49 ani

4 14 – 45 ani

46) Fecunditatea unei femei, drept capacitate fiziologica maxima este de …….

1 2 copii

2 3 copii

3 10 copii

4 20 copii

47) Punctul de maxim al curbei fertilitaTii plasat in cadrul grupei 20 – 24 de ani ne indica o ……..

1 fertilitate tardiva

2 fertilitate precoce

3 fertilitate intermediara

4 fertilitate anormala

48) Nivelul minim al indicelui sintetic al fertilitaTii, daca dorim sa avem o inlocuire a generaTiilor

pentru o populaTie (Tara), este de …………….. copii/femeie.

1 1

2 1,8

4 4

49) FrecvenTa (intensitatea) imbolnavirilor intr-o populaTie poarta numele de ……….

1 mortalitate pe cauze de deces

2 mortinatalitate

3 morbiditate

4 motilitate

50) In majoritatea societaTilor, speranTa de viaTa la nastere este mai ridicata in cazul ….

1 barbaTilor

2 femeilor

51) Care dintre urmatoarele Tari prezinta cea mai ridicata speranTa de viaTa la nastere?

1 Romania

2 Camerun

3 Cehia

4 Suedia

52) Decesele nou – nascuTilor in prima luna de viaTa formeaza ……..

1 mortalitatea postneonatala

2 mortinatalitatea

3 mortalitatea neonatala

4 morbiditatea

10

53) Care dintre urmatoarele cauze de deces ale decedaTilor infantil din Romania sunt mai numeroase?

1 accidentele, otravirile si traumatismele

2 bolile aparatului respirator

54) Mortinatalitatea este determinata de cauze de natura …………

1 endogena

2 exogena

55) Formula de calcul “Mb = I + E” , unde I – imigranTii si E – emigranTii este specifica:

1 migraTiei totale

2 sporului migratoriu

56) Inegalitatea “E>I”, unde E – emigranTii si I – imigranTii este specifica:

1 imigraTiei nete

2 emigraTiei nete

57) Sporul total al populaTiei se compune din …………. dintre sporul natural si cel migratoriu al populaTiei.

1 diferenTa

2 suma

58) Cauzele de ordin ……….. ale migraTiei au in vedere fascinaTia unor locuri, forme de relief sau peisaje.

1 politic

2 sociologic

3 psihologic

4 moral

59) Indicele de atracTie a migraTiei ii aparTine lui:

1 Vladimir Trebici

2 Emile Durkheim

3 George K. Zipf

4 John Graunt

60) Potrivit studiilor de specialitate, un procent de ………. din populaTia mondiala este subnutrita.

1 3 – 5%

2 1 – 3%

3 45 – 50%

61) La o populaTie mondiala de peste 8 miliarde locuitori, proiectata pentru anul 2 015, se apreciaza ca va exista o cantitate ………….. de apa pentru intreaga populaTie.

1 suficienta

2 insuficienta

62) Thomas Malthus a elaborat:

1 o teorie pronatalista

2 o teorie a populaTiei staTionare

3 o teorie antinatalista

4 o teorie a tranziTiei demografice

63) Cazul de “nastere” reprezinta:

1 un eveniment fericit

2 un fenomen demografic

3 o statistica

4 un eveniment demografic

64) Demografia a aparut:

1 inaintea statisticii

2 odata cu statistica

3 odata cu medicina sociala

4 demografia nu este stiinTa

65) Demograful Emile Levasseur (1829-1911) este:

1 canadian

2 elveTian

3 francez4 sud-african

66) Pastorul si economistul britanic Thomas Malthus a trait in secolul:

1 XX

2 XIX

3 XII

4 XIV

67) Statisticianul si demograful Anders Kiaer (1838-1919) este:

1 danez

2 finlandez

3 islandez

4 norvegian

68) ”Piramida varstelor” aparTine, ca teorie, lui:

1 Anders Kiaer

2 Harald Westergaard

3 Gustav Sundbärg

4 Per Wargentin

69) ”Descriptio Moldavie” (aprox. 1715) aparTine lui:

1 Constantin Brancoveanu

2 Nicolae Balcescu

3 Dimitrie Cantemir

4 Ion Ionescu de la Brad

70) ”Kenyapithecus africanus” a trait acum aproximativ:

1 100 de milioane de ani

2 24 de milioane de ani

3 12 milioane de ani

4 1 milion de ani

71) Ce continent prezinta numarul cel mai mare de locuitori?

1 Europa

2 Africa

3 Asia

4 Oceania

72) Bucurestiul are o densitate de aproximativ …… loc/km2:

1 100

2 1000

4 100000

73) Formula “ t= n+ m” reprezinta:

1 migraTia neta

2 sporul total al populaTiei

3 emigraTia neta

4 imigraTia neta

74) Mortinatalitatea este determinata de cauze de natura:

1 endogena

2 exogena

75) SperanTa de viaTa a populaTiei Japoniei este de aproximativ:

1 60 de ani

2 70 de ani

3 80 de ani

4 90 de ani

76) SperanTa de viaTa a populaTiei Romaniei este …… decat cea a populaTiei Cehiei.

1 mai mare

2 mai mica

77) Varsta medie la casatorie a populaTiei Romaniei este de aproximativ …..ani.

1 18

3 31

4 37

YES/NO

1) Exista pe Glob densitaTi ale populaTiei mai mici de 1 locuitor/km2?

DA

2) Este adevarat ca statele cu intinderi foarte mici (cum ar fi Malta, Macao, Monaco) inregistreaza, de asemenea, valori foarte mici ale densitaTii medii a populaTiei?

NU

3) Exista pe Glob orase situate la altitudini mai mari de 3 000 de metri?

DA

4) ”Cohorta demografica” este totuna cu “generaTia” ?

NU

5) Numarul inregistrat al populaTiei este acelasi lucru cu numarul calculat al populaTiei?

NU

6) Sporul (excedentul) natural al populaTiei este afectat de fenomenul migratoriu?

NU

7) Un recensamant al populaTiei cuprinde si itemi referitori la caracteristici economice?

DA

8) Recensamantul parTial este totuna cu recensamantul experimental?

NU

9) Momentul critic al recensamantului este identic cu data sau perioada de inregistrare?

NU

10) Este posibil ca perioada propriu-zisa de inregistrare a populaTiei sa fie decalata faTa de momentul critic al recensamantului?

DA

11) Cu referire la piramida varstelor, in cazul in care efectivul populaTiei s-ar raporta la data de 1 ianuarie, repartiTia pe varste ar fi identica cu repartiTia pe generaTii?

DA

12) Pot fi studiate, in cadrul piramidei varstelor, si efectele unor factori extrademografici asupra structurii populaTiei pe varste si sexe?

DA

13) Efectul de generaTie, intalnit in cadrul piramidei varstelor, consta in modelarea formei generale a piramidei de catre mortalitate?

NU

14) Exista, in demografie, o “rata a fertilitaTii extraconjugale”?

DA

15) Scaderea mortalitaTii adulte poate fi considerata ca factor ce influenTeaza scaderea fertilitaTii?

DA

16) Prin nupTialitate inTelegem evenimentul demografic “casatorie”?

NU

17) Rata bruta de divorTialitate este totuna cu rata de divorTialitate a populaTiei casatorite?

NU

18) Rata neta de nupTialitate ia in calcul si rata bruta de divorTialitate?

DA

19) Cazul de “deces” reprezinta un fenomen demografic?

NU

20) SperanTa de viaTa la nastere are vreo legatura cu fenomenul mortalitaTii?

DA

21) Mobilitatea geografica (spaTiala) a populaTiei este totuna cu migraTia populaTiei?

NU

22) Teoriile despre populaTie sunt totuna cu politicile demografice?

NU

23) Politica demografica este totuna cu politica sociala?

NU


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1727
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site