Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Abordarea leasingului din punct de vedere economic

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Abordarea leasingului din punct de vedere economic

Definirea si particularitatile leasingului
Leasingul (in limba engleza) sau credit–bail-ul (in limba franceza) este o tehnica

de finantare pe termen mediu (leasing mobiliar) sau lung (leasing imobiliar) ca o alternativa la creditare care permite unei persoane fizice sau juridice exploatarea unui bun fara a fi nevoita sa recurga la imprumuturi sau sa cheltuiasca capitaluri proprii.

Leasingul a aparut in S.U.A. dupa 1950 si s-a raspandit in Europa si, in special, in Franta dupa 1960.

Operatiunea de leasing este operatiunea prin care o parte, denumita locator/finantator, se obliga ca, la solicitarea celeilalte parti, denumita utilizator, sa cumpere sau sa preia de la un tert, denumit furnizor, un bun mobil sau imobil si sa transmita utilizatorului posesia sau folosinta asupra acestuia, contra unei plati numita redeventa, in scopul exploatarii sau, dupa caz, al achizitionarii bunului.

In literatura si practica financiara occidentala, leasingul imbraca trei forme:

 • vanzare si leaseback, prin care o intreprindere care detine terenuri, cladiri sau echipamente vinde proprietatea asupra acestora societatii de leasing si, simultan, incheie un contract de inchiriere a respectivei proprietati pentru o perioada de timp determinata, beneficiind in continuare, de dreptul de folosinta asupra acelei proprietati contra platii chiriei (rata de leasing);
 • leasing operational, incheiat pe perioade mai scurte decat durata de functionare asteptata (bunul nu se amortizeaza complet), si prin care, de regula, locatorul se obliga sa asigure intretinerea si service-ul bunului contra unor costuri cuprinse in chirie sau facturate separat. Se practica, de regula, pentru automobile, calculatoare si copiatoare, dupa expirarea contractului acestea fiind reinchiriate de locator altor utilizatori;
 • leasing financiar, prin care nu se asigura servicii de intretinere, iar durata contractului este apropiata de durata de amortizare a bunului.

In Romania, operatiunile de leasing au fost legiferate prin O.G. nr. 51 / 1997

privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, aprobata prin Legea nr. 90 / 1998, modificata si completata prin Legea nr. 99 / 1999.

Conform legislatiei romanesti[1], prin operatiunea de leasing, o parte denumita locator/finantator, respectiv societatea de leasing, transmite pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este celeilalte parti, denumita utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plati periodice, denumita rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing, locatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de sfarsitul perioadei de leasing, daca partile convin astfel si daca utilizatorul achita toate obligatiile asumate prin contract.

Operatiunile de leasing au ca obiect:

 • utilizarea bunurilor mobile, inclusiv a valorii mobiliare;
 • utilizarea echipamentului industrial;
 • utilizarea bunurilor imobile cu destinatie comerciala, achizitionate sau construite de o societate de leasing, denumita in continuare societate imobiliara pentru comert si industrie – S.I.C.I.;
 • utilizarea fondului de comert sau a unuia dintre elementele sale necorporale;
 • utilizarea bunurilor de folosinta indelungata si a imobilelor cu destinatie de locuinta, pentru persoanele fizice, cu respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorului.

Nu pot fi obiect al unui contract de leasing inregistrarile pe banda audio si video,

piesele de teatru, manuscrisele, brevetele si drepturile de autor.

In cadrul unei operatiuni de leasing poate avea calitatea de finantator o societate de leasing, persoana juridica romana sau straina. Calitatea de utilizator o poate avea orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina.

Pentru efectuarea unei operatiuni de leasing, orice persoana fizica sau juridica va formula unei societati de leasing o oferta ferma, insotita de lista cuprinzand bunurile care vor constitui obiectul contractului de leasing, precum si de acte din care sa rezulte situatia sa financiara.

In cadrul operatiunilor de leasing utilizatorul are dreptul de a-si alege furnizorul, cu exceptia cazului in care societatea de leasing are si calitatea de furnizor, precum si societatea care va asigura bunul, cu acordul societatii de leasing.

Conform legislatiei in vigoare, leasingul poate fi: leasing financiar sau leasing operational.

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care indeplineste una sau mai multe dintre urmatoarele conditii:

riscurile si beneficiile aferente dreptului de proprietate trec asupra utilizatorului din momentul incheierii contractului de leasing;

partile au prevazut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfera utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului;utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului, iar pretul de cumparare va reprezenta cel mult 50% din valoarea de intrare pe care acesta o are la data la care optiunea poate fi exprimata;

perioada de folosire a bunului in sistem de leasing acopere cel putin 75% din durata normata de utilizare a bunului, chiar daca in final dreptul de proprietate nu este transferat.

Leasingul financiar este acea forma de leasing care nu furnizeaza servicii de

intretinere, este nereziliabil si complet amortizabil. Prin complet amortizabil se intelege faptul ca locatorul va primi chirii care insumate acopera pretul total al echipamentului inchiriat plus profitul investitiei.

Leasingul operational este operatiunea de leasing care nu indeplineste nici una din conditiile mentionate mai sus. Acesta include atat servicii financiare cat si de intretinere. In aceasta situatie, locatorul trebuie sa asigure intretinerea si service-ul echipamentului inchiriat, iar costurile acestei intretineri sunt cuprinse fie in chirie, fie contractate separat.

O alta caracteristica deosebit de importanta a leasingului operational este aceea ca, in mod frecvent, nu este amortizat complet bunul inchiriat. Cu alte cuvinte, chiriile nu sunt suficiente pentru a acoperi costul complet al echipamentului, intrucat contractul de leasing este incheiat pe o perioada considerabil mai mica decat durata de functionare asteptata a bunului inchiriat, iar locatorul preconizeaza ca va acoperi costul din inchirieri succesive mai multor utilizatori sau vanzarea propriu-zisa a echipamentului inchiriat.

O caracteristica finala a acestui tip de leasing este aceea ca, in mod frecvent, contine o clauza de reziliere dand locatorului dreptul de a rezilia contractul inainte de expirarea acestuia. Acesta este un aspect important pentru locatar care poate returna echipamentul daca apar altele mai performante si acesta se dovedeste invechit sau pur si simplu nu mai are nevoie de el. Aceasta flexibilitate este un avantaj pentru locatar intrucat ii reduce riscul, dar, implicit, locatorul se va confrunta cu un risc mai ridicat.

Rata de leasing reprezinta:

 • in cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului si a dobanzii de leasing. Dobanda de leasing reprezinta rata medie a dobanzii bancare pe piata romaneasca;
 • in cazul leasingului operational, cota de amortizare calculata in conformitate cu actele normative in vigoare si un beneficiu stabilit de partile contractante.

Contractul de leasing trebuie sa cuprinda minimum urmatoarele elemente:

 • partile in contractul de leasing: locatorul/finantatorul si utilizatorul;
 • descrierea exacta a bunului care face obiectul contractului de leasing;
 • valoarea totala a contractului de leasing;
 • valoarea ratelor de leasing si termenul de plata a acestora;
 • perioada de utilizare in sistem de leasing a bunului;
 • clauza privind obligatia asigurarii bunului.

Contractul de leasing financiar pe langa elementele mentionate anterior trebuie sa mai cuprinda:

 • valoarea initiala a bunului;
 • clauza privind dreptul de optiune al utilizatorului cu privire la cumpararea bunului si la conditiile in care acesta poate fi exercitat.

Partile pot conveni si alte clauze.

Contractul de leasing nu se poate incheia pe termen mai mic de un an.

Contractele de leasing constituie titlu executoriu, daca utilizatorul nu preda bunul in

urmatoarele situatii:

- la sfarsitul perioadei de leasing, daca utilizatorul nu a formulat optiunea cumpararii bunului sau a prelungirii contractului;

- in cazul rezilierii contractului din vina exclusiva a utilizatorului.

Societatile comerciale care efectueaza operatiuni de leasing, precum si societatile

comerciale care utilizeaza bunuri mobile sau imobile in sistem de leasing sunt obligate sa inscrie in evidentele lor contabile urmatoarele date:

 • valoarea de intrare a bunurilor la momentul incheierii contractului de leasing;
 • suma totala a ratelor de leasing aferente contractului intr-un exercitiu financiar, inclusiv cuantumul lor indexat, daca partile au prevazut in contract actualizarea periodica a ratelor:

pentru leasingul financiar rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare si de dobanda de leasing aferenta, esalonata pe perioada derularii contractului; achizitiile de mijloace fixe sunt tratate ca investitii, fiind supuse amortizarii in conformitate cu actele normative in vigoare;pentru leasingul operational rata de leasing va fi calculata tinandu-se seama de valoarea de intrare a bunului, de beneficiul stabilit de parti si de amortizarea unei parti din valoarea de intrare a acestuia; regimul de amortizare va fi stabilit de parti, de comun acord, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata;

 • calculul si evidentierea amortizarii bunului ce face obiectul contractului se vor efectua, in cazul leasingului operational, de catre finantator, iar in cazul leasingului financiar, de catre utilizator;
 • evaluarea la data inchiderii bilantului contabil a ratelor ramase de rambursat.

Operatiunile vor fi evidentiate in mod distinct, dupa natura bunului inchiriat.

1.2. Contabilitatea leasingului operational

Organizarea contabilitatii operatiilor economice privind leasingul operational, care, intr-o prima etapa, asigura transmiterea catre utilizator numai a dreptului de folosinta a bunului, se realizeaza avandu-se in vedere cateva aspecte specifice, care se amintesc in continuare.

 • Mijloacele fixe care fac obiectul operatiunilor de leasing operational apartin proprietarului (locatorului) pana la expirarea contractului incheiat in acest sens, cand, in masura in care exista optiunea utilizatorului de cumparare a lor, se transfera dreptul de proprietate.
 • In perioada cat actioneaza leasingul, locatorul (finantatorul) calculeaza si inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe in cauza, pentru recuperarea valorii acestora, exclusiv valoarea reziduala, pe parcursul duratei contractului, dar nu mai putin de 3 ani.
 • La termenele stabilite prin contractul de leasing, locatorul factureaza ratele ce i se cuvin (redeventa) si care contin amortizarea si marja de profit, rate care sunt deductibile fiscal.
 • La expirarea contractului de leasing, in baza optiunii utilizatorului, se transfera dreptul de proprietate, facturandu-se valoarea reziduala a activelor corporale folosite de locatar si totodata inregistrandu-se iesirea lor din patrimoniu.
 • La randul sau, utilizatorul inregistreaza aceasta ultima valoare ca intrare in patrimoniu pentru mijloacele fixe cumparate.
 • In perioada pentru care este incheiat contractul de leasing, utilizatorul asigura urmarirea valorii mijloacelor fixe primite de la locator cu ajutorul contului 8036 “Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”. Acest cont reflecta in debit valoarea imobilizarilor corporale primite de la locator, iar in credit valoarea ratelor ce se platesc acestuia, avand sold debitor care reprezinta valoarea ratelor datorate.

1.3. Contabilitatea leasingului financiar

Organizarea contabilitatii operatiilor economice privind leasingul financiar, care, intr-o prima etapa, asigura transmiterea catre locatar a dreptului de posesie asupra bunului, se realizeaza avandu-se in vedere aspectele specifice ce se amintesc in continuare.

 • Imobilizarile corporale care fac obiectul contractului de leasing financiar apartin locatorului pana la expirarea contractului incheiat in acest scop, cand se efectueaza operatiunea de transferare a dreptului de proprietate.
 • Pe baza contactului incheiat, locatorul efectueaza predarea mijloacelor fixe catre locatar, iar creanta care se constituie reprezinta un imprumut pe termen lung acordat acestuia.
 • In perioada pentru care este incheiat contractul de leasing, locatorul asigura urmarirea mijloacelor fixe predate catre locatar cu ajutorul contului 8038 “Alte valori in afara bilantului”, analitic “Bunuri predate in leasing financiar”. Acest cont oglindeste in debit valoarea imobilizarilor corporale predate locatarului, iar in credit valoarea redeventelor pe care le factureaza, avand sold debitor care reprezinta valoarea ratelor (redeventei) ramase de incasat.
 • La expirarea contractului de leasing se transfera dreptul de proprietate catre locatar, facturandu-i valoarea ultimei rate inscrise in contract.
 • La randul sau, locatarul, in baza dreptului de posesie asupra mijloacelor fixe primite de la locator, asigura intrarea acestora in patrimoniu, iar obligatia ce-i revine se incadreaza in categoria altor imprumuturi si datorii asimilate.
 • In perioada cat actioneaza leasingul, locatarul calculeaza si inregistreaza amortizarea mijloacelor fixe in cauza, potrivit duratelor normale de functionare legale, care, impreuna cu dobanda platita locatorului, este deductibila fiscal.
 • In perioada pentru care este incheiat contractul de leasing locatarul asigura totodata urmarirea distincta a valorii mijloacelor fixe primite de la locator cu ajutorul contului 8036 “Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate”, care functioneaza ca in cazul leasingului operational.

Implicatiile fiscale ale leasinguluiIn prezent, criteriile de clasificare a unei operatiuni in categoria leasingului financiar sau operational conform legislatiei fiscale difera de conditiile impuse de reglementarile contabile (IAS 17 Leasing) pentru clasificarea ca leasing financiar sau operational. Asadar, pot aparea situatii in care o operatiune este clasificata diferit din punct de vedere contabil, respectiv fiscal.

Din punct de vedere fiscal, implicatiile leasingului sunt diferite in functie de tipul de leasing : intern sau extern, operational sau financiar.

In cazul leasingului financiar intern, beneficiarul va fi tratat din punct de vedere fiscal ca proprietar, urmand a supune amortizarii activul respectiv, pe baza duratei normale de viata, recunoscand astfel cheltuieli cu amortizarea fiscala deductibile la calculul impozitului pe profit. In plus, beneficiarul va recunoaste si cheltuieli deductibile cu dobanzile facturate de catre locator. De asemenea, cheltuielile de asigurare a bunului care face obiectul unui contract de leasing sunt deductibile fiscal de catre partea obligata prin contract sa plateasca primele de asigurare.

Pe de alta parte, locatorul va recunoaste drept venituri impozabile dobanzile aferente ratelor de leasing facturate. De asemenea, locatorul va colecta de la beneficiar TVA calculat asupra intregii sume reprezentand rata de leasing, la data scadentei ratei (dobanzile sunt excluse din baza de calcul a TVA), precum si, in cazul achizitiei finale a bunului, la sfarsitul perioadei de leasing, asupra valorii de achizitie a acestuia.

In cazul leasingului operational intern, amortizarea fiscala a activului va fi inregistrata ca si cheltuiala deductibila la nivelul locatorului, care va inregistra si venituri impozabile aferente ratelor de leasing facturate utilizatorului. Beneficiarul va inregistra cheltuieli deductibile cu ratele de leasing (chirie).

Locatorul va colecta de la beneficiar TVA pentru valoarea chiriei facturate beneficiarului.

In cazul leasingului extern (in cazul in care locatorul este o persoana juridica nerezidenta, iar beneficiarul este o persoana juridica rezidenta), trebuie precizat ca sistemul de aplicare a TVA este diferit de cel aplicabil leasingului intern. Astfel, desi locatorul nu colecteaza TVA, taxa de 19% se datoreaza de catre beneficiarul roman al contractului de leasing.

Operatiunile de leasing extern se autofactureaza de catre beneficiarul roman inregistrat ca platitor de TVA, la data stabilita prin contract pentru plata ratelor de leasing si/sau la data platii unor sume in avans. Beneficiarul se va autoimpune cu TVA, in sensul inregistrarii sumei datorate atat ca TVA colectat cat si ca TVA deductibil, in decontul aferent lunii in care se face plata ratei de leasing, fara afectarea fluxului de numerar al beneficiarului.

In situatia in care nu este platitor de TVA, taxa (aplicata la aceeasi baza ca in cazul leasingului intern) se va achita de catre beneficiar pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care se face plata ratei de leasing, concomitent cu depunerea unui decont special de taxa pe valoarea adaugata.

In plus, in cazul leasingului extern, beneficiarul va trebui sa retina si sa vireze la bugetul statului impozitul pe venitul nerezidentilor. Asadar, conform legislatiei interne, in cazul contractelor de leasing financiar, utilizatorul va retine 10% din dobanda facturata de societatea de leasing, in timp ce in cazul leasingului operational va retine 10% din intreaga valoare a ratelor de leasing, daca marja de profit nu este distinct mentionata in factura, sau 10% din marja de profit in cazul in care aceasta este evidentiata distinct.

Cotele de impozitare mentionate mai sus pot fi reduse in cazul aplicarii anumitor conventii bilaterale de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state, pe baza certificatelor de rezidenta fiscala ale locatorilor externi.

Tot in legatura cu leasingul extern, trebuie amintit faptul ca pentru orice incheiere a unui astfel de contract, utilizatorul roman are obligatia de a notifica Banca Nationala a Romaniei in legatura cu operatiunile valutare de capital pe care le implica derularea contractului, operatiuni care sunt de natura datoriei private externe pe termen mediu si lung. In concluzie, la nivel macroeconomic, toate aceste operatiuni ce implica fluxuri de capital, vor influenta balanta de plati externe si marimea datoriei externe a Romaniei.

Un alt aspect ce trebuie mentionat ar fi ca, indiferent de tipul contractului de leasing (intern sau extern, financiar sau operational), la introducerea in Romania a bunurilor straine care fac obiectul unui contract de leasing nu se aplica drepturi vamale de import. Cat priveste accizele, pe baza ultimelor modificari aduse Codului fiscal, accizele pentru autoturisme sau autoturisme de teren introduse in leasing vor fi calculate la valoarea de intrare a bunului. In cazul in care utilizatorul isi exercita optiunea de cumparare prevazuta in contractul de leasing, aceste drepturi de import vor fi achitate de beneficiar la valoarea reziduala a bunului, care nu poate fi mai mica de 20% din valoarea de intrare a bunului.

In plus, fata de cele aratate mai sus, trebuie precizat ca in functie de tipul activului ce face obiectul contractului de leasing, sunt aplicabile anumite taxe, dupa cum urmeaza :

 • taxa de timbru, in cazul activelor ce sunt supuse autentificarii prin notariat ;
 • diferite taxe locale, in functie de activul supus leasingului (vehicule, cladiri) ; taxele locale se datoreaza de catre locator ;
 • timbrul social de 1% aplicat in cazul vehiculelor noi cu o capacitate cilindrica mai mare de 2000 cmc, achizitionate de persoane fizice sau juridice.


Legea nr.99 / 1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 774
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site