Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Analiza situatiei creditului acordat unei persoane fizice

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Analiza situatiei creditului acordat unei persoane fizice
Contract de Credit pentru bunuri de folosinta indelungata –Anexa 4.

Incheiat astazi, 27.02.2003

Intre:

Banca Romana pentru Dezvoltare, societate pe actiuni, sucursala Campulung Muscel, in baza imputernicirii date prin Decizia Consiliului de Administratie al B.R.D. – S.A. Centrala, cu sediul in Campulung Muscel, str.Parcului, numarul 1, judetul Arges, denumita in continuare BANCA, reprezentata prin domnul Ciurea Ion, in calitate de Director si doamna Cern[ianu Cornelia, in calitate de Contabil Sef

Domnul Munteanu Daniel, domiciliat in localitatea Campulung, denumit in prezentul contract IMPRUMUTAT, a intervenit prezentul contract:

BANCA acorda IMPRUMUTATULUI un credit in suma de 25000000 lei, pe o perioada de 36 luni, de la data 27.02.2003 si pana la data de 27.02.2005 .

Creditul se va utiliza numai pentru: cumpararea de bunuri folosinta indelungata de la SC MADALINA SRL, conform factura proforma 128/14.01.2003

Creditul aprobat se va pune la dispozitia IMPRUMUTATULUI astfel:

- integral la data de 27.02.2003 .

Eliberarea sumelor din credit se va face concomitent cu utilizarea avansului, plata se va face o singura data pe baza ordinului de plata al imprumutatului si numai in realizarea obiectului creditului.

BANCA percepe pentru creditul aprobat si acordat, comision de gestionare a creditului de 2.7 % la valoarea creditului aprobat, la semnarea contractului de credit.

Creditul se acorda cu o dobanda de 25% pe an, ce se va calcula la sold de la data punerii la dispozitie si pana la rambursarea integrala a creditului.

Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, BANCA poate indexa procentul de dobanda, in conformitate cu costul resurselor de creditare si dobanda de refinantare practicata de BNR. Noul procent de dobanda se va comunica IMPRUMUTATULUI in scris in termen de 10 zile de la modificarea acestuia si se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii dobanzii.

Rata de credit si plata dobanzilor se va face lunar si se incaseaza de banca din contul curent de disponibilitati, pe baza de nota contabila, conform graficului de rambursare anexat rata fixa si dobanda la sold, prin depunere de numerar la caseria bancii.

Prima rata se va rambursa le data de, iar ultima la data de.

In cazul inexistentei disponibilitatilor in contul curent, BANCA este in dreptatita sa sisteze creditarea, sa treaca ratele la restanta din ziua scadentei si sa incaseze de la IMPRUMUTAT o dobanda majorata cu 3 puncte pe an, peste dobanda curenta.

Creditul poate fi rambursat de catre IMPRUMUTAT si inainte de scadenta, in intregime sau partial, numai cu acceptul si in conditiile stabilite de BANCA, modificandu-se in mod corespunzator si suma lunara de plata.

IMPRUMUTATUL se obliga:

a)  Sa respecte prevederile din prezentul contract si din anexele la acesta;

b) Sa foloseasca creditul primit numai in scopul pentru care a fost solicitat si acordat, in conditiile stabilite prin prezentul contract;

c) Sa restituie BANCII creditul primit potrivit graficului anexa la contract si sa plateasca dobanda si comisioanele bancare, la termenele si in sumele convenite prin contract;

d) Sa nu instraineze obiectul creditului fara consimtamantul prealabil al BANCII, prin vanzare, donatie sau alte moduri de instrainare, mai inainte de a rambursa integral creditul primit si a plati dobanda aferenta. In caz de instrainare cu consimtamantul BANCII se transfera asupra dobanditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din prezentul contract;

e) Sa pastreze in bune conditii si sa nu instraineze garantiile care stau la baza acordarii creditului;

f)  Sa suporte cheltuielile de urmarire facute de BANCA pentru recuperarea sumelor neachitate la scadenta;

g) Sa comunice BANCII, in termen de 3 zile, noul domiciliu al sau sau al girantului, in cazul schimbarii acestuia.

IMPRUMUTATUL se obliga sa garanteze creditul primit cu girantii:

Dl. Popescu Marius , care realizeaza venituri lunare nete in suma de 2400000 lei, conform cupon pensie nr. 458.

D-na Popescu Ramona , care realizeaza venituri lunare nete in suma 5600000 de lei, conform adeverintei salariale nr.159,

Pe toata perioada derularii creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia, BANCA are dreptul sa verifice existenta permanenta si integrala a garantiilor si asigurarea acestora. In acest scop, IMPRUMUTATUL se obliga sa puna la dispozitia bancii documentele necesare si sa permita personalului imputernicit al BANCII efectuarea de controale pe teren in scopul sus-mentionat.

Nerespectarea de catre IMPRUMUTAT a acestor obligatii atrage dupa sine dreptul BANCII de a trece la retragerea creditului inainte de scadenta.

Banca este in drept sa anuleze sau sa reduca cuantumul creditului aprobat in cazuri justificate, determinate de furnizarea de catre IMPRUMUTAT a unor date nereale, dupa expirarea unui termen de preaviz minim de 5 zile, care va fi comunicat in scris.BANCA este in drept sa intrerupa imediat, fara preaviz, utilizarea de catre IMPRUMUTAT a creditului aprobat, in cazul in care acesta a incalcat conditiile contractuale sau cand se constata ca veniturile acestuia nu mai asigura conditiile de rambursare.

Neplata la scadenta a ratelor si a dobanzilor aferente la creditul acordat, precum si nerespectarea vreuneia din clauzele prevazute in acest contract, dau dreptul BANCII sa treaca la retragerea imediata a creditului si dobanzilor datorate de IMPRUMUTAT, sau sa treaca la recuperarea acestora de la giranti.

BANCA nu preia riscul politic sau cel determinat (provocat) de calamitatile naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de IMPRUMUTAT.

Prezentul contract care are valoare de inscris autentic, precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii creditului bancar constituie titlu executoriu, conform articolului 56 din Legea bancara nr. 58/1998.

Relatiile reciproce dintre partile contractante, nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare si legilor romane.

ALTE CLAUZE

Litigiile de orice fel dintre partile contractante vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun.

15. Acest contract a fost incheiat in 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei) exemplare raman la BANCA si 1 (unul) la IMPRUMUTAT.

GIRANTI:

1. Subsemnatul Ionescu Marius, domiciliata in Campulung , in calitate de girant al imprumutatului mentionat mai sus, prin preznta ma oblig la achitarea oricaror sume pe care titularul prezentului contract le va avea de platit bancii, avandu-si originea in prezentul act. Mentionez in mod expres ca raspund solidar cu titularul prezentului contract de plata sumelor datorate bancii si renunt la beneficiul de diviziune si discutiune in cazul in care banca va solicita plata de la mine.

2. Subsemnatul Popescu Ramona, domiciliata in Campulung, in calitate de girant al imprumutatului mentionat mai sus, prin preznta ma oblig la achitarea oricaror sume pe care titularul prezentului contract le va avea de platit bancii, avandu-si originea in prezentul act. Mentionez in mod expres ca raspund solidar cu titularul prezentului contract de plata sumelor datorate bancii si renunt la beneficiul de diviziune si discutiune in cazul in care banca va solicita plata de la mine.

Contract de Credit pentru cumparare de locuinta – Anexa 5.

Incheiat astazi,26.02.2003

Intre:

Banca Romana pentru Dezvoltare, societate pe actiuni, sucursala Campulung Muscel, in baza imputernicirii date prin Decizia Consiliului de Administratie al B.R.D. – S.A. Centrala, cu sediul in Campulung Muscel, str.Parcului, numarul 1, judetul Arges, denumita in continuare BANCA, reprezentata prin domnul Ciurea Ion in calitate de Director si doamna Cernaianu Cornelia, in calitate de Contabil Sef:

Domnul Vintila Ioan , domiciliat in Campulung, , denumit in prezentul contract IMPRUMUTAT, a intervenit prezentul contract:

1.BANCA acorda IMPRUMUTATULUI un credit pentru cumparare locunta in suma de 160000000 lei, pe o perioada de 60 luni, de la data 26.02.2003 si pana la data de 26.02.2008 .

2.Creditul se va utiliza numai pentru cumparare locuinta vanzatorului in valoare de 170000000 lei, situat in Campulung str. N. Voda nr. 135 jud. Arges, contract de vanzare – cumparare incheiat in data de 28.02.2003, la Biroul Notarului Public din Campulung autentificat sub nr. 365 /28.02.2003.

3.Creditul aprobat se va pne la dispozitia IMPRUMUTATULUI in cont separat de imprumut, integral la data de 26.02.2003

Eliberarea sumelor din credit se face numai dupa ce, prin platile efectuate, avansul constituit in banca pe numele IMPRUMUTATULUI a fost utilizat integral sau concomitent cand plata se face o singura data.

BANCA percepe pentru creditul aprobat, la semnarea contractului de credit, comision de gestionare a creditului de 0.3 % la valoarea creditului.

4.Creditul se acorda cu o dobanda de 25 % pe an, ce se va calcula la sold de la data punerii la dispozitie si pana la rambursarea integrala a creditului.

Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, BANCA poate indexa procentul de dobanda, in conformitate cu costul resurselor de creditare si dobanda de refinantare practicata de BNR. Noul procent de dobanda se va comunica IMPRUMUTATULUI in scris in termen de 10 zile de la modificarea acestuia si se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii dobanzii.

5.Rambursarea creditului si plata dobanzilor se face lunar, in suma variabila (rata fixa si dobanda calculata la sold) conform graficului anexat.

Rata din credit, precum si dobanda se incaseaza de banca in contul curent de disponibilitati al imprumutatului, pe baza de nota contabila, la termenele stabilite prin graficul de rambursare.

In cazul inexistentei disponibilitatilor in contul curent, BANCA este indreptatita sa treaca ratele la restanta din ziua scadentei si sa incaseze de la IMPRUMUTAT o dobanda majorata cu 3 % pe an, indexabila, peste dobanda curenta.

Creditul poate fi rambursat de catre IMPRUMUTAT si inainte de scadenta, in intregime sau partial, numai cu acordul si in conditiile stabilite de BANCA.

6.IMPRUMUTATUL se obliga

Sa respecte prevederile din prezentul contract si din anexele la acesta;

Sa foloseasca creditul primit numai in scopul pentru care a fost solicitat si acordat, in conditiile stabilite prin prezentul contract;

Sa prezinte BANCII documentele de justificare a creditului utilizat a contractului de vanzare-cumparare incheiat in forma autentica si intabulat in CF colectiva si CF individuala in cazul cumpararii de locuinte.

Sa restituie BANCII creditul primit potrivit graficului anexa la contract si sa plateasca dobanda si comisioanele bancare, la termenele si in sumele convenite prin contract;Sa nu instraineze obiectul creditului fara consimtamantul prealabil al BANCII, prin vanzare, donatie sau alte moduri de instrainare, mai inainte de a rambursa integral creditul primit si a plati dobanda aferenta. In caz de instrainare cu consimtamantul BANCII se transfera asupra dobanditorului toate drepturile si obligatiile rezultate din prezentul contract;

Sa pastreze in bune conditii si sa nu instraineze garantiile care stau la baza acordarii creditului;

Sa suporte cheltuielile de urmarire facute de BANCA pentru recuperarea sumelor neachitate la scadenta;

Sa comunice BANCII, in termen de 3 zile, noul domiciliu al sau sau al girantului, in cazul schimbarii acestuia.

IMPRUMUTATUL se obliga sa garanteze creditul primit cu girantii:

D-NA Muscalul Doina – girant platitor, care realizeaza venituri lunare nete in suma 7500000 de lei, conform adeverintei salariale nr.587.;

D-l Radulescu Paul , care realizeaza venituri lunare nete in suma 6700000 de lei, conform adeverintei salariale nr 254 ;

ipoteca constituita asupra un imobil compus din cota de indiviza ½ din suprafata de 625 m.p. teren camin de casa, impreuna cu cota de ½ din baie, pivnita mare si podul casei, precum si partea de Vest a acestei case compusa din camera de zi, doua dormitoare, bucatarie, camara, baie, hol si prispa, cu suprafata utila de 110,24 mp avand intrare separata, imobil situat in municipiul Campulung, str. N. Voda nr. 135, jud. Arges numar cadrastal 1287/C1, intabulat in Cartea Funciara nr. 1222/I a mun. Clung cu vecinatatile: la Nord Olaru Virgil, la Sud Cuciureanu Romica, la vest domeniu public si la Est cu strada N. Voda potrivit contract de vanzare-cumparare nr.365/28.02.2003, incheiat cu evaluat la suma de 220.000.000 lei.

Aceste garantii sunt indivizibile pana la rambursarea integrala a creditului.

8.Prezentul contract intra in vigoare dupa inscrierea contractului de ipoteca in registrul de inscriptiuni si transcrptiuni imobiliare al Judecatoriei, precum si inregistrarea la societatile de asigurare a cesiunii drepturilor de despagubire, pentru bunurile ipotecate in favoarea BANCII.

IMPRUMUTATUL are obligatia reinnoirii anuale a politelor de asigurare pentru bunurile cu care vine in garantia creditului si depunerii acestora in BANCA in vederea concesionarii in favoarea bancii a drepturilor ce decurg din acestea.

In caz contrar, BANCA este in drept sa calculeze la soldul ramas de rambursat o dobanda penalizatoare majorata cu 10 puncte (la nivelul dobanzii penalizatoare stabilite pentru credite restante) fata de cea prevazuta in contract, de la data expirarii politei pana la reinnoirea acesteia. Dupa trei luni de intarziere a prezentarii politei reinnoite creditul aflat in sold devine integral scadent.

9.Pe toata perioada derularii creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia, BANCA are dreptul sa verifice respectarea destinatiei creditului aprobat, existenta permanenta si integrala a garantiilor si asigurarea acestora.

In acest scop, IMPRUMUTATUL se obliga sa puna la dispozitia bancii documentele necesare si sa permita personalului imputernicit al BANCII efectuarea de controale pe teren in scopul sus-mentionat.

Nerespectarea de catre IMPRUMUTAT a acestor obligatii atrage dupa sine dreptul BANCII de a trece la retragerea creditului inainte de scadenta, obligatiile de plata devenind scadente integral la acea data.

10. Banca este in drept sa solicite rambursarea imediata a valorii creditului acordat nejustificat pe baza furnizarii de catre IMPRUMUTAT a unor date nereale, dupa expirarea unui termen de preaviz minim de 5 zile, care va fi comunicat in scris, in cazul nerambursarii, BANCA va inregistra suma respectiva la restanta.

BANCA este in drept sa calculeze dobanda penalizatoare superioara cu 10 puncte fata de cea stabilita prin contract, prevazuta pentru nerespectarea destinatiei creditului la persoanele fizice, daca imprumutatul nu prezinta la termendocumentele care sa justifice utilizarea creditului, sau se constata ca a utilizat creditul in alt scop decat decat cel pentru care a fost aprobat. In cazul neprezentarii documentelor justificative in termen de 45 zile de la data utilizarii creditului sau daca se constata ca s-a utilizat creditul in alt scop decat cel pentru care a fost aprobat, BANCA este in drept sa treaca la recuperarea imediata a creditului, acesta devenind integral scadent la data respectiva.

11.Neplata la scadenta a ratelor si a dobanzilor aferente la creditul acordat, precum si nerespectarea vreuneia din clauzele prevazute in acest contract, dau dreptul BANCII sa treaca la recuperarea imediata a creditului si dobanzilor datorate de IMPRUMUTAT si/sau GIRANTI, acestea devenind scadente integral, iar cand acest lucru nu este posibil, sa treaca la recuperarea acestora prin executarea silita a bunurilor prezentate in garantia creditului.

BANCA nu preia riscul politic sau cel determinat (provocat) de calamitatile naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de IMPRUMUTAT.

13.Prezentul contract care are valoare de inscris autentic, precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii creditului bancar constituie titlu executoriu, conform articolului 56 din Legea bancara nr. 58/1998.

14Relatiile reciproce dintre partile contractante, nereglementate de textul de mai sus, sunt supuse regulilor generale de creditare si legilor romane.

15. ALTE CLAUZE:

Litigiile de orice fel dintre partile contractante vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun.

In cazul incetarii contractului de munca incheiat cu BANCA, cu exceptia pensionarii, pentru creditul existent in sold se va percepe nivelul de dobanda prevazut pentru pentru creditele acordate clientilor bancii potrivit capitolului 4, sectiunea 10 din Normele de creditare.

16. Acest contract a fost incheiat in 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei) exemplare raman la BANCA si 1 (unul) la IMPRUMUTAT.

Contractul de garantie imobiliara nr.2253/01.03.2003, autentificat sub nr.374 din data de 01.03.2003, intabulat dreptul de ipoteca in cartea funciara nedefinitiva nr.1222/I a municipiului Campulung, in favoarea BRD-GSG Suc. Campulung, fac parte integranta din prezentul contract si se semneaza de parti, odata cu prezentul contract.

GIRANTI:

1. Subsemnata Muscalul Doina, domiciliata in Campulung, in calitate de girant al imprumutatului mentionat mai sus, prin preznta ma oblig la achitarea oricaror sume pe care titularul prezentului contract le va avea de platit bancii, avandu-si originea in prezentul act. Mentionez in mod expres ca raspund solidar cu titularul prezentului contract de plata sumelor datorate bancii si renunt la beneficiul de diviziune si discutiune in cazul in care banca va solicita plata de la mine.

2. Subsemnatul Radulescu Paul , domiciliata in Campulung, , in calitate de girant al imprumutatului mentionat mai sus, prin preznta ma oblig la achitarea oricaror sume pe care titularul prezentului contract le va avea de platit bancii, avandu-si originea in prezentul act. Mentionez in mod expres ca raspund solidar cu titularul prezentului contract de plata sumelor datorate bancii si renunt la beneficiul de diviziune si discutiune in cazul in care banca va solicita plata de la mine.

Contract de Credit pentru nevoi personale

Incheiat astazi, 6.03.2003

Intre:

Banca Romana pentru Dezvoltare, societate pe actiuni, sucursala Campulung Muscel, in baza imputernicirii date prin Decizia Consiliului de Administratie al B.R.D. – S.A. Centrala, cu sediul in Campulung Muscel, str.Parcului, numarul 1, judetul Arges, denumita in continuare BANCA, reprezentata prin domnul Ciurea Ion, in calitate de Director si doamna Cernaianu Cornelia, in calitate de Contabil Sef, pe de o parte, si in contractul de fata, imputerniciti prin Decizia nr.33/03.09.2003 a BRD – SA Sucursala Campulung Muscel:

Domnul Spataru Traian, domiciliat in Campulung, denumit in prezentul contract IMPRUMUTAT, a intervenit prezentul contract:1. BANCA acorda IMPRUMUTATULUI un credit pentru nevoi personale in suma de 15000000 lei, pe o perioada de 12 luni, de la data 6.03.2003. si pana la data de 6.03.2004 .

2.Creditul aprobat se va pune la dispozitia IMPRUMUTATULUI in cont separate de imprumut, integral la data de 6.03.2003 .

BANCA percepe pentru creditul aprobat, la semnarea contractului de credit, comision de gestionare a creditului de 2.7 % la valoarea creditului.

3.Creditul se acorda cu o dobanda de 25 % pe an, ce se va calcula la sold de la data punerii la dispozitie si pana la rambursarea integrala a creditului.

Pe parcursul utilizarii si rambursarii creditului, BANCA poate indexa procentul de dobanda, in conformitate cu costul resurselor de creditare si dobanda de refinantare practicata de BNR. Noul procent de dobanda se va comunica IMPRUMUTATULUI in scris in termen de 10 zile de la modificarea acestuia si se va aplica la soldul creditului existent la data modificarii dobanzii.

4.Rambursarea creditului si plata dobanzilor se va face lunar, in suma variabila, in care rata este constanta si dobanda calculata la sold, prin depunere de numerar la caseria bancii.

Prima rata se va rambursa la data de 6.03.2003 , iar ultima la data de 6.03.2004 .

Rata din credit, precum si dobanda se incaseaza de banca in contul curent de disponibilitati al imprumutatului, pe baza de nota contabila, la termenele stabilite prin graficul de rambursare.

In cazul inexistentei disponibilitatilor in contul curent, BANCA este indreptatita sa treaca ratele la restanta din ziua scadentei si sa incaseze de la IMPRUMUTAT o dobanda majorata cu 3 % pe an, indexabila, peste dobanda curenta.

Creditul poate fi rambursat de catre IMPRUMUTAT si inainte de scadenta, in intregime sau partial, numai cu acordul si in conditiile stabilite de BANCA.

5.IMPRUMUTATUL se obliga

a. Sa respecte prevederile din prezentul contract si din anexele la acesta;

b Sa nu foloseasca creditul acordat pentru constituirea de depozite la vedere si/sau la termen la BRD sau la alte banci, precum si efectuarea unor operatiuni financiare speculative;

c. Sa restituie BANCII creditul primit potrivit graficului anexat la contract, sa plateasca dobanda si comisioanele bancare, la termenele si sumele convenite in contractul de credit;

d. Sa pastreze in bune conditii si sa nu instraineze garantiile care au stat la baza acordarii creditului;

e. Sa suporte cheltuielile de urmarire facute de BANCA pentru recuperarea sumelor neachitate la scadenta;

f. Sa comunice BANCII, in termen de 3 zile, noul domiciliu al sau sau al girantului, in cazul schimbarii acestuia;

6.IMPRUMUTATUL se obliga sa garanteze creditul primit cu girantii:

Dl Dumitrica Constantin , care realizeaza venituri lunare nete in suma de 5000000 lei, conform adeverintei salariale nr 654.

D-na Busega Isabela, care realizeaza venituri lunare nete in suma de 5700000 lei, conform adeverintei salariale nr 412.

Aceste garantii sunt indivizibile pana la rambursarea integrala a creditului.

7.Prezentul contract intra in vigoare dupa inscrierea contractului de ipoteca in registrul de inscriptiuni si transcriptiuni imobiliare al Judecatoriei, precum si inregistrarea la societatile de asigurare a cesiunii drepturilor de despagubire, pentru bunurile ipotecate in favoarea BANCII.

8.Pe toata perioada derularii creditului si pana la rambursarea integrala a acestuia, BANCA are dreptul sa verifice existenta permanenta si integrala a garantiilor si asigurarea acestora.

In acest scop, IMPRUMUTATUL se obliga sa puna la dispozitia bancii documentele necesare si sa permita personalului imputernicit al BANCII efectuarea de controale pe teren in scopul sus-mentionat.

Nerespectarea de catre IMPRUMUTAT a acestor obligatii atrage dupa sine dreptul BANCII de a trece la retragerea creditului inainte de scadenta, obligatiile de plata devenind scadente integral la acea data.

9.Banca este in drept sa solicite rambursarea imediata a valorii creditului acordat nejustificat pe baza furnizarii de catre IMPRUMUTAT a unor date nereale, dupa expirarea unui termen de preaviz minim de 5 zile, care va fi comunicat in scris, in cazul nerambursarii, BANCA va inregistra suma respectiva la restanta.

10.Neplata la scadenta a ratelor si a dobanzilor aferente la creditul acordat, precum si nerespectarea vreuneia din clauzele prevazute in acest contract, dau dreptul BANCII sa treaca la recuperarea imediata a creditului si dobanzilor datorate de la IMPRUMUTAT si/sau GIRANTI, acestea devenind scadente integral, iar cand acest lucru nu este posibil, sa treaca la recuperarea acestora prin executarea silita a bunurilor prezentate in garantia creditului.

11.BANCA nu preia riscul politic sau cel determinat (provocat) de calamitatile naturale si nu raspunde de autenticitatea documentelor prezentate de IMPRUMUTAT.

12.Prezentul contract care are valoare de inscris autentic, precum si garantiile reale si personale constituite in scopul garantarii creditului bancar constituie titlu executoriu, conform articolului 56 din Legea bancara nr. 58/1998.

13.ALTE CLAUZE:

Litigiile de orice fel dintre partile contractante vor fi solutionate de instantele judecatoresti de drept comun.

14.Acest contract a fost incheiat in 4 (patru) exemplare, din care 3 (trei) exemplare raman la BANCA si 1 (unul) la IMPRUMUTAT.

GIRANTI: _

1. Subsemnatul Dumitrica Constantin , domiciliata in Campulung , in calitate de girant al imprumutatului mentionat mai sus, prin preznta ma oblig la achitarea oricaror sume pe care titularul prezentului contract le va avea de platit bancii, avandu-si originea in prezentul act. Mentionez in mod expres ca raspund solidar cu titularul prezentului contract de plata sumelor datorate bancii si renunt la beneficiul de diviziune si discutiune in cazul in care banca va solicita plata de la mine.

2. Subsemnata Busega Isabela , domiciliata in Campulung , in calitate de girant al imprumutatului mentionat mai sus, prin preznta ma oblig la achitarea oricaror sume pe care titularul prezentului contract le va avea de platit bancii, avandu-si originea in prezentul act. Mentionez in mod expres ca raspund solidar cu titularul prezentului contract de plata sumelor datorate bancii si renunt la beneficiul de diviziune si discutiune in cazul in care banca va solicita plata de la mine.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 984
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site