Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

BANCILE COMERCIALE - STANDARDELE DE CUNOASTERE A CLIENTILOR BANCILOR COMERCIALE

finante

+ Font mai mare | - Font mai micBANCILE COMERCIALE - STANDARDELE DE CUNOASTERE A CLIENTILOR BANCILOR COMERCIALE

Bancile Comerciale pot desfasura, in limita autorizatiei acordate, urmatoarele activitati:a.)   atragere de depozite si alte fonduri rambursabile;

b.)   contracte de credite;

c.)    leasing financiar;

d.)   servicii de transfer monetar;

e.)   emitere si administrare de mijloace de plata;

f.)      emitere de garantii si asumare de angajamente;

g.)   tranzactionare in cont propriu sau in contul clientilor, in conditiile legii, cu urmatoarele instrumente de plata:

- instrumente ale pietei monetare: CEC-uri, cambii, bilete la ordin si certificate de depozit;

- valuta;

- contracte Futures si Options;

- instrumente avand la baza cursul de schimb si rata dobanzii;

- valori mobiliare si alte instrumente financiare,

h.) intermediere, in conditiile legii, in oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

i.) acordarea de consultanta cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultanta si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societati comerciale;

j.) intermediere pe piata interbancara;

k.) administrarea de portofolii ale clientilor si consultanta legata de aceasta;

l.) pastrare in custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

m.) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte in domeniul creditarii;

n.) inchirierea de casete de siguranta;

O societate bancara este o entitate a carei activitate implica 3 functii de baza:

1.) atrage depozite banesti de la persoane fizice si juridice denumite fonduri atrase;

2.) permite clientilor sa-si retraga banii sau sa-i transfere in alte conturi;

3.) acorda imprumuturi clientilor care solicita credite folosind in principal fondurile atrase adica depozitele plasate;

Bancile comerciale NU pot desfasura urmatoarele activitati

a.)   operatiuni cu bunuri mobile si imobile cu unele exceptii(executare silita);

b.)   gajarea propriilor actiuni in contul datoriilor bancii;

c.)    acordarea de credite sau furnizarea altor servicii clientilor, conditionata de vanzarea sau cumpararea actiunilor bancii;

d.)   acordarea de credite garantate cu actiunile emise de banca;

e.)   primirea de depozite, titluri sau alte valori cand banca se afla in incetare de plati;

f.)      acordarea de credite conditionata de acceptarea de catre clienti de alte servicii care nu au legatura cu operatiunea de creditare respectiva;

STRUCTURA STANDARD A BILANTULUI CONTABIL al unei banci comerciale se prezinta astfel:

In ACTIV avem:

- Numerarul si fonduri pe termen scurt

- Disponibilul la BNR

- Disponibil la alte banci

- Creditele si Avansurile acordate clientilor

- Certificate de Trezorerie

- Titlurile de Plasament

- Dobanzile, Comisioanele si Taxele de incasat

- Alte Active

In PASIV avem:

- Imprumuturile de refinantare de la BNR

- Imprumuturi de la alte banci

- Depozitele atrase de la alte banci

- depozitele atrase ale clientilor

- Provizioane pentru Riscuri si Cheltuieli

- Alte Pasive cat si Capitalul propriu adica

Fondurile Actionarilor referitoare la:

- Capital Social

- Profit Nedistribuit

- Fondul de Rezerva

TOTAL ACTIVE = TOTAL PASIVE + FONDURI PROPRII

STANDARDELE DE CUNOASTERE A CLIENTILOR BANCILOR COMERCIALE

Conform Normelor BNR nr.3/26 februarie 2002 privind standardele de cunoastere a clientelei bancilor comerciale, clientul este:

a.) orice persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica ce are

deschis la banca un cont prin care sunt derulate operatiuni care implica primirea sau distribuirea de fonduri;

b.) orice persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica ce are legatura cu o tranzactie financiara in care banca este implicata si care poate genera un risc reputational sau de alta natura pentru aceasta;

REGLEMENTARI PROPRII PENTRU SISTEMUL BANCAR ROMANESC

Reglementarile proprii din sistemul bancar romanesc sunt consecinta, fie a unei decizii colective prin unele activitati ale Asociatiei Romane a Bancilor, fie a unei decizii individuale prin masurile luate de fiecare banca, astfel, pe langa reglementarile emise de BNR, fiecare banca si-a emis propriile sale reglementari.REGLEMENTARI PROPRII ALE BANCILOR COMERCIALE - organizarea si tinerea contabilitatii

Este in interesul fiecarei institutii de credit sa-si stabileasca reglementari proprii conform eticii bancare. Banca nu face acest lucru doar pentru ca este supravegheata de BNR ci si pentru reputatia ei privind probitatea si grija fata de client poate deveni un avantaj comercial important in conditiile unei concurente puternice.

Fiecare banca are propriile sale coduri de conduita si practica bancara iar acestea reflecta atitudinea bancii fata de clientii sai si defineste standardele de conduita profesionala ale angajatilor fata de clienti si totodata fata de banca.

Unele banci isi axeaza codurile asupra modului de conduita al angajatilor in timp ce altele pun mai mult accent pe standardele de politica si practica fata de clienti.

In Romania codurile de conduita si practica ale bancilor comerciale se refera la urmatoarele domenii:

- respectarea legilor tarii;

- pastrarea confidentialitatii si a secretului bancar;

- corectitudine fata de clienti in ceea ce priveste specificul operatiunilor bancare;

- evitarea conflictelor de interese;

Sistemul bancar romanesc este preocupat de perfectionarea standardelor profesionale in vederea armonizarii practicilor din Romania cu standardele acceptate pe plan international.

BANCILE persoane juridice cu sediul in Romania au, potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si tinerii contabilitatii la sediile declarate de pe teritoriul Romaniei. Ele sunt obligate sa pastreze la sediile declarate, (centrala, sucursala, agentie) documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate precum si registrele contabile legale si sa le puna la dispozitia organelor in drept in cadrul exercitarii atributiilor lor legale.

BANCILE, in calitate de unitati patrimoniale au obligatia sa asigure:

a.)   intocmirea documentelor justificative,

b.)   inregistrarea in contabilitate;

c.)    inventarierea patrimoniului;

d.)   intocmirea bilantului contabil,

e.)   controlul asupra operatiunilor patrimoniale efectuate;

f.)       furnizarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la: - situatia patrimoniului si

rezultatele obtinute de baca;

BNR elaboreaza pentru banci, impreuna cu acestea, Planul de Conturi si Normele metodologice privind utilizarea acestuia. Contabilitatea se conduce in partida dubla. In scopul reflectarii corecte a patrimoniului, a situatiilor financiare si a rezultatelor obtinute, trebuiesc respectate urmatoarele principii contabile:

a.) Principiul Prudentei

b.) Principiul Permanentei Metodelor

c.)    Principiul Continuitatii Activitatii

d.)   Principiul Independentei Exercitiului

e.)   Principiul Intangibilitatii Bilantului

f.)      Principiul Necompensarii

g.)   Principiul Nominalismului /Costului Istoric

h.)    Principiul Suprematiei Realitatii asupra Aparentei

i.)      Principiul Regularitatii, Sinceritatii si Imaginii Fidele

j.)      Principiul Pragului de Importanta Semnificativa

Conform Legii Contabilitatii 82/1991, principalele registre utilizate in contabilitatea bancara sunt:

1. Registrul Jurnal;

2. Registrul Inventar;

3. Cartea Mare;

Pentru verificarea inregistrarilor corecte, in contabilitatea operatiunilor patrimoniale se intocmeste Balanta de Verificare atat pe conturi sintetice cat si pe conturi analitice, separat pentru conturile bilantiere si respectiv pentru conturi in afara bilantului.

Potrivit prevederilor legale, registrele de contabilitate precum si documentele justificative se pastreaza in arhiva centrala a bancii timp de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul caruia au fost intocmite, exceptie statele de salarii care se pastreaza 50 de ani.

Situatiile anuale care sunt intocmite de catre institutiile de credit sunt:

- Alte Anexe

- Bilantul

- Contul de profit si pierdere

- Situatii in afara bilantului si

Bilantul Contabil al bancilor comerciale care este intocmit in forma sa agregata de catre BNR.

Bilantul agregat cuprinde bilanturile consolidate ale tuturor bancilor comerciale din Romania. Structura Bilantului Agregat are in vedere provenienta surselor bancilor comerciale.

Criteriul de reflectare in bilant a activelor este cel al lichiditatilor.

Activele cele mai lichide sunt plasate in partea superioara a bilantului iar activele cele mai putin lichide in partea inferioara a bilantului.

ACTIVUL BILANTULUI este structurat pe 2 grupe :

A.     ACTIVE EXTERNE cuprind:

- Bunuri si Creante apartinand bancilor comerciale dar existente in afara granitelor tarii si se exprima in lei si valuta;

In componenta ACTIVELOR EXTERNE intra:

Numerarul si CEC-urile

Depozitele la banci in strainatate

Titluri de Participatie si Plati ExterneB. ACTIVE INTERNE cuprind:

- Bunuri care apartin bancilor comerciale si care se gasesc in interiorul tarii

In componenta ACTIVELOR INTERNE intra:

Numerarul in casieriile bancilor

Creditele reflectand totalitatea plasamentelor bancilor sub forma imprumuturilor

Sume in tranzit intre sedii care mai poarta denumirea de Active Interbancare si rezulta din decontari intre sediile aceleiasi banci

Activele Interbancare care sunt decontari rezultate din operatiuni efectuate intre banci:

Depunerile la alte banci

Creditele acordate altor banci

Alte Active care reprezinta o grupare eterogena formata din:

Credite preluate de la alte banci

Creante proprii bancii

Valori materiale

Imobilizari financiare corporale si necorporale

Valori de regularizat

PASIVUL BILANTULUI cuprinde surse proprii si atrase, evidentiate in functie de locul unde exista. Elementele de pasiv sunt ordonate in functie de exigibilitate, cele imediat exigibile se regasesc in partea superioara a Pasivului bilantier, iar cele greu exigibile in partea inferioara a pasivului bilantier.

PASIVUL BILANTULUI este structurat pe 2 grupe :

A. PASIVE EXTERNE adica surse atrase de la banci exprimate in lei sau valuta care provin din afara granitelor tarii.

In componenta PASIVELOR EXTERNE intra:

Imprumuturi de la banci straine

Depozite ale bancilor straine

Depozite ale persoanelor nerezidente

B. PASIVELE INTERNE sunt surse proprii si atrase ale bancilor exprimate in lei si valuta provenite din interiorul granitelor tarii

In componenta PASIVELOR INTERNE intra:

Depozitele clientilor, agenti economici si populatie

Depozitele institutiilor financiare reprezentate de:

Depozite deschise de Alte Banci

Depozite ale Fondurilor Mutuale

Depozite ale Societatilor de Investitii

Depozitele publice care sunt constituite pe seama fondurilor cuvenite statului si a disponibilitatilor fondului central si ale bugetelor locale

Sume in tranzit intre sediile bancilor care se mai numesc Pasive Interbancare si provin din relatiile intre sediile generatoare de datorii;

Pasivele Interbancare rezultate din relatiile dintre bancile comerciale sau dintre acestea si BNR:

Imprumuturi de la alte banci romanesti

Depozite constituite de banci corespondente

Imprumuturi de refinantare de la BNR

Fondurile Proprii:

6.1 Capitalul propriu compus din: capitalul social varsat, elemente asimilate capitalului, prime legate de capital integral varsate, rezerve, fonduri, rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat si rezultatul net al exercitiului curent

6.2 Capital suplimentar compus din: datoria subordonata, subventii pentru investitii, dif. favorabile din reevaluare, provizioane reglementate de risc si cheltuieli;

Alte Pasive care contin:

Datorii fata de personal si asimilate

Datorii fiscale

7.3 Creditori diversi

7.4Valori de regularizare


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1351
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site