Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

BUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTARE

finante

+ Font mai mare | - Font mai micBUGETUL PROIECTULUI SI PLANUL DE FINANTARE

1. Necesarul de investitii

Se reiau informatiile din studiul de fezabilitate - devizul proiectului, respectiv lista cheltuielilor de capital ce urmeaza a fi angajate in cadrul proiectului, inclusiv cheltuielile legate de modernizariPreviziunea necesarului de numerar si surse de finantare

Este un model de planificare bazata pe fluxul de numerar, deci se vor inregistra platile efective planificate, si nu cheltuielile asa cum vor fi angajate.

Previziunea urmareste sa puna in evidenta necesarul de fonduri pentru executia tehnica a proiectului, precum si necesarul de fond de rulment necesar in faza initiala de exploatare a proiectului.

Exprimarea in lei se face la preturi constante.

Transformarea se face utilizand rata de schimb a Bancii Centrale

Europene de la data intocmirii studiului de fezabilitate

Tabel 2

Nr. Crt

Categoria de plati

Q1

Q2

Total

Q1 la Q8

Q9

Total

Plati eligibile

Investitii, cf. devizului, din care:

Mii Lei

Euro

Investitie eligibila 1

Mii Lei

Euro

2.n

Investitie eligibila ..n

Mii Lei

Euro

Plati cu onorariile arhitectilor, inginerilor sau consultantilor, pentru taxe legale, studii de fezabilitate, achizitii de patente si licente, plati care privesc pregatirea si/sau implementarea unui proiect, direct legate de masura

Mii Lei

Euro

Plati pentru utilitati, materii prime, materiale si combustibili aferente probelor tehnologice, exclusiv plati personal, din care se deduc (daca e cazul) veniturile obtinute din vanzarea produselor rezultat al probelor tehnologice

Mii Lei

Euro

Total plati eligibile (r.1 la 4)

Mii Lei

Euro

Plati neeligibile

Investitii neeligibile

Mii Lei

Euro

Investitie neeligibila 1

Mii Lei

Euro7.n

Investitie neeligibila ..n

Mii Lei

Euro

Plati personal

Mii Lei

Euro

Utilitati

Mii Lei

Euro

Materii prime, materiale, combustibili

Mii Lei

Euro

Altele, inclusiv plati servicii executate de terti

Mii Lei

Euro

Plati nete taxe si impozite aferente proiectului, inclusiv TVA

Mii Lei

Euro

Total plati neeligibile (r. 6 la 12)

Mii Lei

Euro

Total plati proiect

Mii Lei

Euro

Plati SAPARD

Mii Lei

Euro

Necesar de fonduri pentru plati eligibile in cadrul proiectului

Mii Lei

Euro

Necesar de fonduri pentru plati neeligibile in cadrul proiectului

Mii LeiEuro

Note explicative:

Coloanele Q 1.9 reprezinta trimestre, incepand din momentul inceperii executiei proiectului. Se va lua in considerare un numar de trimestre care sa acopere integral durata de executie tehnica a proiectului pana la punerea in exploatare a investitiei plus un trimestru dupa punerea in exploatare, in consecinta numarul de coloane necesar va fi stabilit de catre solicitant.

Liniile 8 - 11 se vor completa doar pentru proiectele din categoria II - Proiecte care vizeaza extinderea gamei sortimentale de produse existenta si a pietelor de desfacere sau crearea de produse noi pentru piete noi, pentru a evidentia existenta resurselor financiare necesare punerii in exploatare a proiectului prin asigurarea fondului de rulment (prin conventie, se considera un trimestru de la punerea in exploatare pana la primele incasari din productia vanduta).

Linia 8 se completeaza cu platile aferente salariilor brute, doar pentru personalul angajat suplimentar in cadrul proiectului.

Linia 9 se completreaza doar cu contravaloarea cresterii consumurilor de utilitati la nivel de organizatie in urma implementarii proiectului. Consumurile specifice si nivelul valoric vor fi relevate prin studiul de fezabilitate.

Idem pentru linia 10.

Linia 14 este suma dintre liniile 5 si 13.

Linia 15 se va estima in functie de procedurile de plata ale Agentiei SAPARD si de modulul de plati pentru care beneficiarul opteaza.

Linia 16 este diferenta intre liniile 5 si 15 si va reprezenta valoarea co-finantarii pe care solicitantul va trebui sa o asigure in mod obligatoriu pentru a fi eligibil.

Totalul pe linie pentru linia 15 nu va trebui sa depaseasca 50%, respectiv 30%, din totalul pe linie pentru linia 5, procentul fiind in functie de alocatia maxima pe sub-masuri.

Daca co-finantarea se va realiza prin fonduri imprumutate, platile aferente dobanzilor, in cazul in care se vor realiza in perioada considerata, se vor inregistra categoria  plati neeligibile .

Co-finantarea. Beneficiarul va justifica acoperirea necesarului de fonduri intr-un tabel recapitulativ care sa respecte urmatorul format :

Tabel 3

Se va utiliza rata de schimb a Bancii Centrale Europene din data intocmirii Studiului de Fezabilitate

Nr. crt. din tabel 2

Indicator :

Q1

Q2

Q8

Total

Total plati proiect, din care :

Mii Lei

Euro

Total plati eligibile

Mii Lei

Euro

Total plati neeligibile

Mii Lei

Euro

Plati SAPARD

Mii Lei

Euro

Necesar de fonduri pentru plati eligibile in cadrul proiectului

Mii Lei

Euro

Necesar de fonduri pentru plati neeligibile in cadrul proiectului

Mii Lei

Euro

Fonduri proprii

Mii Lei

Euro

Imprumuturi bancare

Mii Lei

Euro

Alte participatii

Mii Lei

Euro

Nota : Toate formele de finantare a necesarului de fonduri pentru co-finantare vor trebui sa se incadreze la pozitiile 18 - 20 si sa respecte prevederile din Ghidul solicitantului in legatura cu modul de demonstrare a capacitatii de co-finantare. (Ex. : Un imprumut de la o persoana fizica va fi asimilata in scopul proiectului cu o sursa proprie, daca va fi transferata in contul beneficiarului, iar beneficiarul va trebui sa prezinte extras de cont bancar. Daca respectivul imprumut va fi constituit ca garantie in numerar pentru un credit bancar, beneficiarul va prezenta la semnarea contractului documentele mentionate in Ghidul solicitantului si va inregistra resursa la pozitia 19).

Pentru urmarirea respectarii criteriului de eligibilitate in legatura cu nivelul co-finantarii se va urmari linia 16 -  Necesar de fonduri aferent platilor eligibile in cadrul proiectului .

Linia 17 - Necesar de fonduri pentru plati neeligibile in cadrul proiectului este importanta pentru evaluarea necesarului de fond de rulment pentru implementarea proiectului.

Linia 20 - vor fi incluse participatii ale fondurilor cu capital de risc la capitalul social al solicitantului sau al altor institutii de intermediere financiara, in baza scrisorilor de confort anexate la cererea de finantare.

Cheie de verificare : Totalul de pe linia 5 va trebui sa fie egal cu suma totalurilor de pe liniile 15, 18, 19 si 20.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1132
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved