Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Politica financiara

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Politica financiara

1.Politica social economica a statului. Conceptul de politica financiara.
2.Tipuri de politica financiara.

3.Directii esentiale ale politicii financiare in Republica Moldova.

1.Politica social - economica a statului. Conceptul de politica financiara

Politica financiara este o componenta a politicii generale, care reprezinta o forma de organizare si conducere a unei colectivitati umane pentru satisfacerea intereselor sale. Politica economica a statului reprezinta o actiune generala a puterii publice centrale, constiente, coerente si finalizate care se exercita in domeniul economiei adica influenteaza productia, schimbul, consumul bunurilor, serviciilor si constituirea capitalului .

Sarcinile politicii social economice sunt:

Asigurarea libertatii economice

Asigurarea ocuparii complete a fortei de munca

Asigurarea cresterii economice

Asigurarea stabilitatii preturilor

Protectia mediului inconjurator

Crearea conditiilor pentru cei care nu pot gasi de lucru sau nu pot lucra

Introducerea inlesnirilor fiscale pentru paturile populatiei cu venituri scazute.

Politica social-economica a statului are urmatoarele componente (reiesind din sarcinile care trebuie de realizat)

Politica financiara (include politica bugetar-fiscala si cea monetar–creditara, politica valutara si cea a cursului de schimb).

Politica preturilor(reglementeaza costurile si dobanzile).

Politica de venituri salariale (stabileste modul de formare a salariului din sectorul public, salariul minim, ca raport dintre veniturile salariale din diferite ramuri, in scopul mentinerii ratei inflatiei sub controlul statului).

Politica comerciala (reglementeaza activitatea de comert extern).

Politica industriala (reglementeaza activitatea in domeniul industrial).

Politica agrara(reglementeaza activitatea in domeniul sectorului agro-alimentar).

Politica in domeniul invatamantului.

Politica ocuparii fortei de munca.

Politica financiara face parte din politica generala a statului si indeplineste un rol important a includerii diverselor programe de dezvoltare economica.

Politica financiara - exprima totalitatea metodelor, mijloacelor, instrumentelor, institutiilor privind procurarea si dirijarea resurselor financiare utilizate de stat pentru influentarea proceselor economice si a relatiilor sociale in vederea realizarii scopurilor macroeconomice si obtinerea echilibrului general adecvat in economie.

Obiectivele de baza ale politicii financiare constau:

In stabilirea, dezvoltarea si cresterea economica.

Reducerea somajului.

Reducerea inflatiei.

Cresterea nivelului de trai al populatiei.

Politica financiara actioneaza nemijlocit in sfera repartitiei. Aceasta se vede prin modul in care se infaptuieste repartizarea resurselor financiare prin dimensionarea si desfiintarea fondurilor constituite.

Vorbind despre politica financiara trebuie sa definim doua notiuni de strategie si tactica.

Strategia financiara reprezinta programele de perspectiva indelungata, iar tactica financiara include actele administrative si de planificare pe perioade scurte, precum si masurile prevazute a se lua pentru executarea planurilor financiare si a sarcinilor specifice unei perioade.

Politica financiara a statului difera in functie de interesele paturilor sociale pe care le exprima partidele de la putere:

de potentialul a fiecarei tari,

de oranduirea sociala,

de metoda de conducere.

In acelasi timp politica financiara reprezinta o sfera relativ independenta in activitatea statului si mijloc important de realizare a politicii statului in orice domenii de activitate economica.

In baza realizarii politicii financiare stau un sir de principii generale si specifice.

Principiile generale de asigurare a politicii financiare eficiente sunt:

luarea in vedere a actiunii legilor economice obiective,

luarea in vedere a conditiilor istorice concrete,

luarea in vedere a experientei proprii din anii anteriori si experientei mondiale

Principiile specifice:

asigurarea structurii rationale a sistemului financiar din societate,

asigurarea constituirii unui mecanism financiar rational,

echilibrarea cheltuielilor si veniturilor in toate compartimentele a sistemul financiar,

crearea rezervelor financiare,

concentrarea resurselor financiare pentru realizarea obiectivelor social- economice principale ale statului prin elaborarea politicii fiscale rationale,concentrarea resurselor financiare importante in miinile statului,

echilibrarea politicii financiare si monetar-creditare.

2. Tipuri de politica financiara

Politicile financiare includ doua componente principale:

Politica bugetar-fiscala.

Politica monetar-creditara.

I. Politica bugetar-fiscala reprezinta activitatea de influentare a proceselor social-economice prin venituri si cheltuieli publice, in vederea realizarii principalelor scopuri macroeconomice si obtinerea echilibrului general.

Instrumentele politicii bugetar-fiscale sunt:

Impozitul, care reprezinta instrument de preluare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului

Taxa, care reprezinta plata efectuata de persoanele fizice, juridice pentru serviciile prestate acestora de catre institutiile publice

Transferul,-plati guvernamentale fara rambursare (compensare) facute cetatenilor

Achizitii guvernamentale, cheltuieli banesti pentru procurarea de bunuri si servicii necesare statului

Politica bugetara - reprezinta politica in domeniul cheltuielilor publice.

Ea stabileste:

marimea, destinatia, structura optimala a cheltuielilor,

obiectivele ce trebuie atinse in efectuarea diferitor cheltuieli,

caile si metodele ce se realizeaza pentru atingerea scopurilor reiesind din faptul ca eforturile sa fie minime.

Dimensionarea cheltuielilor publice poate fi stabilita prin doua marimi:

marimi absolute, marimea cheltuielilor in valuta nationala

marimi relative

a)cheltuielile publice absolute se raporteaza la produsul intern brut.

b)cheltuielile publice pe locuitor = cheltuielile publice absolute / numarul populatiei.

Politica fiscala reprezinta politica in domeniul stabilirii resurselor financiare publice.

Ea stabileste:

volumul si provenienta resurselor ce pot fi procurate de stat de la fondurile sale

metode de preluare ce se utilizeaza in procesul de constituire a fondurilor financiare, deci stabilirea sistemului si instrumentelor fiscale.

obiectivele ce trebuie atinse de instrumentele fiscale folosite in procesul de constituire a fondurilor financiare.

Volumul si provenienta resurselor financiare se determina in dependenta de:

cheltuielile publice care sunt redate de necesarul de resurse financiare,

produsul intern brut,

nivelul si progresivitatea impozitelor.

Fondurile financiar-publice se pot forma in baza unei contributii egal platita de contribuabili sau de o contributie diferentiala care depinde de marimea venitului, de situatia personala si de capacitatea de munca si domeniul de activitate.

II. Politica monetar-creditara – reprezinta activitatea de influentare a proceselor social-economice prin oferta de bani in vederea realizarii principalelor scopuri macroeconomice.

Instrumentele politicii monetar-creditare:

Operatiuni pe piata deschisa cu hirtiilor de valoare (vinzarea cumpararea de catre Banca Nationala a Moldovei (BNM) a hirtiilor de valoare emise de Guvernul tarii ce urmareste scopul de marire sau reducere a cantitatii de bani in circulatie).

Modificarea ratei dobanzii (micsorarea sau marirea ratei dobanzii contribuie la marirea sau micsorarea resurselor creditare a bancilor comerciale).

Modificarea cotei rezervelor obligatorii (schimbarea cotei depozitelor obligatorii a bancilor comerciale care se pastreaza in numerar la Banca Nationala a Moldovei).

Interventia pe piata valutara(stabilizarea cursului valutar prin vinzarea sau cumpararea monedei de catre Banca Nationala a Moldovei).

In schema de mai jos sunt concretizate „Domeniile de manifestare a politicii financiare”:


Schema 6

3. Directii esentiale ale politicii financiare a Republicii MoldovaDatorita faptului ca Republica Moldova se afla intr-o criza economica deja de un deceniu, statul se confrunta cu mari dificultati de ordin financiar, care impiedica atingerea obiectivelor politicii generale a statului. Problemele financiare si lipsa unor investitii consistente caracterizeaza toate componentele activitatii publice private. Identificarea, antrenarea si fluidizarea resurselor financiare, reclama politici si actiuni neordinare. Republica Moldova are nevoie de un aflux masiv de resurse financiare. Investitiile straine directe nu vor intarzia daca va exista o consecventa politica in favorizarea acestor plasamente. Sunt absolut necesare masuri energice in perfectionarea sistemului legislativ privind investitiile, extinderea exportului(prin sporirea competitivitatii produselor autohtone), disciplinarea regimului fiscal, negocierea unor credite preferentiale cu destinatie speciala, asistenta externa prin intermediul unor institutii financiare specializate etc.

Politica financiara a Republicii Moldova prevede urmatoarele obiective si actiuni:

Obiective:

Onorarea obligatiunilor financiare la toate nivelurile;

Stimularea antreprenoriatului prin politica bugetara;

Coordonarea nivelului cheltuielilor bugetare cu dinamica PIB;

Promovarea echitatii fiscale, transparentii, stabilitatii si simplitatii politicii financiare;

Asigurarea stabilitatii fiscale

Actiuni

Ajustarea cheltuielilor bugetare la posibilitatile reale de colectare a veniturilor;

Echilibrarea bugetului consolidat, tinind cont de sporirea locurilor de munca

Fixarea volumului cheltuielilor bugetare, tinind cont de programele esalonate pentru fiecare perioada;

Limitarea cotei externe in volumul anual al PIB;

Finantarea deficitului bugetar cu preponderenta din contul imprumuturilor interne.

Intrebari de autocontrol

Ce reprezinta politica social economica si politica financiara; care e deosebirea dintre ele.

Care sunt sarcinile si componentele politicii social – economice.

Explicati notiunea de strategie si notiunea de tactica.

Care sunt principiile generale si principiile specifice de asigurare a politicii financiare.

In ce sfera actioneaza politica financiara si de ce.

Explicati notiunile de politica bugetar fiscala, monetar creditara si cea in domeniul asigurarilor.

Numiti instrumentele politicii bugetar-fiscale si monetar – creditare.

Prin ce se stabileste dimensiunea cheltuielilor publice.

Ce trebuie sa asigure politica financiara a statului in conditiile economiei de piata.

Este necesar de a efectua unele masuri in perfectionarea sistemului legislativ privind investitiile

Numiti obiectivele si actiunile a politicii financiare in Republica Moldova.

Care sunt factorii ce difera politica unei tari de politica altor tari.

In ce politica este inclusa politica financiara.

Test

Alegeti varianta corecta, sarcinile politicii social-economice sunt:

a.      protectia mediului inconjurator

b.     asigurarea cresterii economice

c.     crearea conditiilor financiare ale agentilor economici

d.     asigurarea stabilitatii pretului

Variante de raspuns: 1. a;c;d; 3. a;b;d;

2. a;d; 4. a;b;c;d;

Incercuiti varianta corecta, politica financiara include urmatoarele politici:

a.      bugetar-fiscala

b.     social-economica

c.     comercial-bancara

d.     monetar-creditara

e.      in domeniul asigurarilor

Variante de raspuns: 1. a;b;c; 3. b;c;d;e;2. c;d;e; 4. a;d;e; 5. se includ toate

3. Incercuiti varianta corecta, ce reprezinta marimea relativa:

a. marimea cheltuielilor in valuta nationala

b. marimea cheltuielilor in valuta convertibila

c. marimea cheltuielilor in valuta nationala raportata la PIB

d. marimea cheltuielilor in valuta convertibila raportata la PIB

Incercuiti varianta corecta, notiunea de strategie reprezinta:

a.      acte administrative pe perioade scurte

b.     masuri prevazute de a se lua pentru executarea planurilor financiare si a sarcinilor specifice unei perioade

c.     programe financiare de perspectiva indelungata

d.     programe financiare de perspectiva pe o perioada scurta de timp

Incercuiti varianta corecta, politica financiara a Republicii Moldova prevede urmatoarele obiective:

a.      stimularea antreprenoriatului prin politica bugetara

b.     coordonarea nivelului cheltuielilor bugetare cu dinamica PIB

c.     asigurarea stabilitatii fiscale

Variante de raspuns:

a;b 3. a,c

b;c 4. a;b;c

Incercuiti varianta corecta, politica financiara nu face parte din politica:

a.      monetar-creditara

b.     generala a statului

c.     social-economica

d.     bugetar-fiscala

Incercuiti varianta corecta, politica promovata in domeniul cheltuielilor publice presupune:

a.      destinatia cheltuielilor

b.     stabilirea marimii si structurii cheltuielilor

c.     stabilirea impozitelor generale de stat

d.     determinarea obiectelor care trebuie atinse

e.      stabilirea surselor de finantare a cheltuielilor

9. Incercuiti varianta corecta, care sunt instrumentele politicii monitar- creditare:

a. destinatia cheltuielilor

b. modificarea nivelului economic

c. interventia pe piata valutara

d. modificarea ratei dobanzii

e. modificarea cotei rezervelor obligatorii

10. Incercuiti varianta corecta, volumul si provenienta resurselor financiare se determina in dependenta de:

a. cheltuieli publice ce se redau de necesarul de resurse financiare

b. produsul intern brut

c. nivelul si progresivitatea impozitelor

d. nivelul fondurilor bugetar si local

Incercuiti varianta corecta

Ca obiective economico - sociale sau de alta natura, in cadrul politicii interne nu apar:

a.      indicele preturilor si tarifelor;

b.     curba somajului;

c.     balanta de plati externe;

d.     proportiile ti orientarea investitiilor brute;

e.      ritmul cresterii economice;

Incercuiti varianta corecta

Politica financiara, in raport cu politica generala a statului:

a.      nu se intrepatrund;

b.     politica generala a statului este inclusa in politica financiara;

c.     este total independenta;

d.     are o independenta relativa;

e.      este total independenta.

Incercuiti varianta corecta

Repartizarea venitului national:

a.      se face numai pentru consum;

b.     se face numai pentru investitii;

c.     se face numai pentru import,

d.     se face pentru consum, investitii si import.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2010
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site